ศุลกากรและของต้องห้าม

การสำแดงสิ่งของ

ก่อนที่นักเรียนจะมาถึงนิวซีแลนด์ คุณจะต้องกรอกข้อมูลใน New Zealand Passenger Arrival Card ซึ่งจะต้อง กากบาท เลือกรายการสิ่งของที่คุณนำเข้ามาในนิวซีแลนด์ ซึ่งมีรายการต่อไปนี้
สินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าต้องห้าม เช่น อาวุธ สิ่งของที่ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า หรือยาเสพย์ติดผิดกฎหมาย
สินค้าที่มีมูลค่าเกิน 700 เหรียญ และบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์
สินค้าที่นำมาเพื่อขาย ทำธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการค้า
สินค้าที่นำเข้ามาในนามของคนอื่น
เงินสดตั้งแต่ NZ$10,000 หรือมากกว่า หรือเงินสกุลอื่นที่มีค่าเทียบเท่านี้

ถ้าเป็นไปได้ก็ควรแสดงใบเสร็จสินค้า แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงเกี่ยวกับ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ หรือของใช้ ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ใช้เอง

ทางออกสีแดงและสีเขียว

หลังจากที่นำกระเป๋าและสัมภาระของนักเรียนและผ่าน Customs Passport Control แล้ว นักเรียนสามารถ
เดินผ่านช่อง ทางออกที่ไม่มีสิ่งใดต้องแสดง (ทางออกสีเขียว) ถ้าไม่มีสิ่งของหรือสินค้าอาหารที่แสดงใน arrival card
หรือออกทางช่องที่มีสิ่งของที่ต้องแสดง (ทางออกสีแดง) ถ้านักเรียนมีสิ่งของ อาทิ พืชผลทางการเกษตร, สินค้าที่ไม่แน่ใจว่าต้องแสดงหรือไม่ หรือ สินค้าอาหาร ที่แสดงใน arrival card

การตรวจค้นกระเป๋า

นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะถูกตรวจค้นกระเป๋า โดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เจ้าหน้าที่กักกันโรค

สินค้าห้ามนำเข้า

การตรวจสอบสินค้าที่อาจจะเป็นอันตราย เป็นขั้นตอนที่นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญมาก มีการห้ามนำเข้าสินค้าบางชนิด หรือสินค้าบางชนิดที่อาจจะได้รับอนุญาตหากมีการดูแลที่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือมีเอกสารนำเข้าที่เหมาะสม

สินค้าทางการเกษตร

สินค้าดังรายการต่อไปนี้ที่ต้องแสดง
อาหารต่างๆ
พืช หรือส่วนต่างๆของพืช (มีชีวิตหรือไม่มี)
สัตว์ (มีชีวิตหรือไม่มี) หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยเนื้อสัตว์
สิ่งของที่ทำจากสัตว์
อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ตั้งแคมป์ กอล์ฟ จักรยานมือสอง
ตัวอย่างทางชีวภาพ

นักท่องเที่ยวที่กรอกข้อมูลที่ไม่เป็นจริง และเสี่ยงต่ออันตรายจะถูกปรับได้ $200 หรือในกรณีที่ผิดต่อกฎหมายอย่างรุนแรงก็อาจจะถูกปรับได้ถึง $100,000 หรือจำคุกได้มากถึง 5 ปี

อุปกรณ์เสพกัญชา

อุปกรณ์เสพกัญชา เช่น บ้องเสพกัญชา ยางกัญชาและ head pipes (hubble bubbles, hookahs = อุปกรณ์ที่ใช้เสพกัญชา) ห้ามนำเข้าประเทศซึ่งอาจจะถูกยึดได้

สัตว์เลี้ยง

รัฐบาลมีข้อห้ามนำสัตว์เลี้ยง เช่น แมวและสุนัข เข้าในนิวซีแลนด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ministry of Agriculture and Forestry

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือ The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) ได้กำหนดระเบียบและควบคุมการค้าสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ CITES ได้กำหนดรายชื่อสิ่งมีชีวิตและทำการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่มีรายชื่ออยู่ใน CITES เช่น เพชรพลอย เครื่องประดับ ของแกะสลัก ขนนกและอื่นๆ รายชื่อคร่าวๆ ได้แก่
พืชในสกุล aloes (ยกเว้นว่านหางจระเข้)
นก ประกอบด้วย นกล่าเหยื่อ นกกระสา นกกระเรียน นก bustards นกฮูก นก hummingbirds นกเงือก นกปักษาสวรรค์ นกแก้วและนกที่เป็นตระกูลนกแก้ว
Cactus – ต้นไม้ตระกูลตะบองเพชร
สัตว์ตระกูลเดียวกับแมว (ยกเว้นแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยง)
ปลา caviar
crocodiles and alligators จระเข้และตะโขง
cycads – พืชในเขตร้อน
ช้าง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
หอยมือเสือ
ปะการังแข็ง (รวมไปถึงปะการังดำและปะการังที่พบบริเวณชายหาด)
กล้วยไม้
สัตว์จำพวกลิง
หอยสังข์นางพญา
แมงป่อง
งู
ผีเสื้อ ผีเสื้อชนิดหางแฉก
แมงมุม tarantulas
เต่า เต่าทะเล กระ
สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ
ปลาวาฬและปลาโลมา

The Department of Conservation มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล CITES ในนิวซีแลนด์ ขณะที่กรมศุลกากรและกระทรวงเกษตรและป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล CITES ในการทำเอกสารการค้า ถ้าหากต้องการนำเข้าสัตว์ป่าใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า ต้องได้รับอนุญาตจาก Department of Conservation ในการนำเข้า ถ้าไม่ได้รับอนุญาตตอนที่นำเข้ามาแล้ว ของทั้งหมดจะถูกยึดและไม่ได้คืนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ปืนและอาวุธ

ในการนำเข้าอาวุธปืนจะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและได้รับอนุญาตจาก Police Permit to Import และห้ามนำเข้าอาวุธ เช่น มีด ดาบ knuckle-dusters (อาวุธที่ใส่ตรงข้อนิ้ว) และอาวุธอื่นๆ

ยา

ถ้านักเรียนนำยาที่มีใบสั่งจากแพทย์ หรือ ยาที่อยู่ภายใต้การควบคุม ควรจะ:
มีใบสั่งยาว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และจำเป็นสำหรับสุขภาพของนักเรียน
ยาบรรจุอยู่ในภาชนะเดิม
มีปริมาณยาที่ใช้เพียงพอไม่มากเกิน 3 เดือนสำหรับยาที่มีใบสั่งยา หรือ สำหรับ 1 เดือนสำหรับยาที่อยู่ภายใต้การควบคุม

ของที่นำเข้ามาโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

ห้ามนำเข้าของที่นำเข้ามาโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เช่น วีดีโอเทปลามก ฟิล์ม เครื่องบันทึก และสิ่งพิมพ์ลามก ซึ่งหากนำเข้ามาก็จะถูกยึด

เครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร

เครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารของบางประเทศ อาจจะส่งผลแทรกแซงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ที่มีอยู่ในนิวซีแลนด์ ก่อนที่จะซื้อหรือนำเข้า เครื่องส่งวิทยุ อุปกรณ์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ควรตรวจสอบมาตรฐานที่นิวซีแลนด์กำหนดไว้ที่ Ministry of Economic Development’s Radio Spectrum Management Group

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ

สินค้าทุกชนิดที่นำเข้านิวซีแลนด์จะถูกตรวจสอบโดยศุลกากร แต่มีสิ่งของ 3 ประเภทที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถนำสิ่งที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร แต่มีงื่อนไขคือนำไปตอนที่จะออกจากประเทศนิวซีแลนด์

ของใช้ส่วนตัว

เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว เครื่องประดับส่วนตัว (นาฬิกา) จะสามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ ไม่ว่านักเรียนจะสวมใส่อยู่หรือไม่ ก็จะได้รับอนุญาต หาก
เป็นของที่ใช้หรือสวมใส่เอง
ไม่ได้นำมาเพื่อให้คนอื่น เป็นของขวัญ ขายหรือแลกเปลี่ยน

ของใช้ส่วนตัวจะครอบคลุมทั้ง ของใหม่และของมือสอง ที่นักท่องเที่ยวใช้ในระหว่างการเดินทางหรือชาวนิวซีแลนด์ที่ซื้อของมาจากการเดินทาง แต่ไม่รวมถึงเครื่องแต่งกาย (รวมถึงรองเท้า) ที่มีปริมาณมากและนำมาเพื่อการค้า

แอลกฮอล์และบุหรี่

นักท่องเที่ยวต้องอายุ 17 ปีขึ้นไปจึงจะได้รับอนุญาตให้นำเหล้าและบุหรี่เข้าได้ถูกกฎหมาย นักท่องเที่ยวอาจจะนำบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกฮอล์เข้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร หาก
1. สินค้าผ่านกระบวนการของกรมศุลกากร
2. สินค้าไม่ได้ถือครองในชื่อบุคคลอื่น
3. สินค้าไม่ได้มีไว้เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน

สำหรับ ซิการ์ ยาสูบ บุหรี่ สามารถนำเข้าได้โดยจำกัดปริมาณที่
บุหรี่ 200 มวน หรือ
ยาสูบ 250 กรัม
ซิการ์ 50 มวน
หรือส่วนผสมทั้ง 3 ชนิดข้างต้นรวมกันไม่เกิน 250 กรัม
ไวน์ 4.5 ลิตร หรือเบียร์ 4.5 ลิตร
เครื่องดื่ม เหล้า ได้ 1ขวดไม่เกิน 1125 มิลลิลิตร

หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2550 เปลี่ยนแปลงการอนุญาตนำแอลกฮอล์เข้า
ไวน์ 4.5 ลิตร หรือเบียร์ 4.5 ลิตร
เครื่องดื่ม เหล้า ได้ 3 ขวด (หรือบรรจุภาชนะอื่น) แต่ละขวดบรรจุไม่เกิน 1125 มิลลิลิตร

ปริมาณที่เกินจากที่อนุญาต หรือบรรจุในภาชนะที่มากเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร Customs charges

สินค้าอื่นๆ

นักท่องเที่ยวแต่ละคน จะสามารถนำสินค้าที่มีมูลค่า 700 เหรียญโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษี สำหรับเด็กเล็กสามารถนำของส่วนตัวเข้ามาได้ แต่ต้องเป็นของส่วนตัวและนำมาใช้จริงๆ ของที่นำมาจะต้อง
นักท่องเที่ยวนำติดตัวมาและผ่านขั้นตอนของศุลกากร
ไว้ใช้ส่วนตัวหรือเป็นของขวัญ

สินค้าจะต้องไม่

ใช้เพื่อธุรกิจหรืออาชีพ
นำเข้ามาเพื่อคนบางกลุ่มตามที่สั่ง
รวมไปถึง เครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่

นักท่องเที่ยวที่มากันเป็นกลุ่มไม่สามารถแยกคิดมูลค่า 700 เหรียญเป็นต่อคนได้ ส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม Customs charges

สิ่งที่อนุญาตสำหรับนักท่องเที่ยว

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถนำสินค้าเข้าประเทศโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมศุลกากร ซึ่งมีเงื่อนไขว่า นักท่องเที่ยวจะต้องนำสินค้านั้นออกไปด้วยหลังจากที่สิ้นสุดการเดินทางแล้ว ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้
รถเข็นเด็ก
กล้องส่องทางไกล
เครื่องคิดเลข
โทรศัพท์มือถือ
เครื่องเล่นเพลง
โน๊ตบุ้คและอุปกรณ์
เครื่องรับวิทยุ
อุปกรณ์เล่นเสียงหรือวีดีโอ ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเทป เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นซีดีขนาดเล็ก เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเขียนตามคำบอกอัตโนมัติกับซีดีและเทป
เครื่องพิมพ์ดีด
อุปกรณ์กีฬา
กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดีโอทั้งปกติและถ่ายวีดีโอ ฟิล์ม เทป และอุปกรณ์
รถเข็นสำหรับคนพิการ

ถ้านักท่องเที่ยวไม่สามารถนำของกลับไปด้วยได้ตอนที่เดินทางออกจากนิวซีแลนด์ กรมศุลกากรอาจจะขอให้นักท่องเที่ยวจ่ายค่ามัดจำที่ครอบคลุมภาษีสินค้าและการบริการ เงินมัดจำนี้จะคืนให้เมื่อสินค้าถูกส่งกลับไปแล้ว สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำยานพาหนะของตนเข้าประเทศ สามารถดูข้อมูลได้ที่ Tourist vehicles.

สินค้าเชิงพาณิชย์

หากคุณนำสินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าเพื่อซื้อขายหรือใช้สำหรับธุรกิจของคุณ สินค้าเหล่านี้ต้องเสียภาษีสินค้าและการบริการ คุณควรกรอกข้อมูลแสดงสินค้า และเข้าทางช่อง ที่มีสินค้าต้องแสดง (ทางออกสีแดง)

หากสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน NZ$1,000 สินค้าสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าศุลกากร ซึ่งถูกตรวจสอบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้เลยที่สนามบิน หากตัวแทนศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจัดการให้มาก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเตรียมเอกสารให้ในนามของผู้นำเข้า
ถ้ามูลค่าสินค้ามากกว่า NZ$1,000 และคุณก็ไม่ได้จัดการตรวจสอบสินค้าล่วงหน้ามาก่อน สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากรจนกว่ากระบวนการการนำเข้าจะเสร็จสิ้น คุณไม่สามารถนำสินค้าออกจากสนามบินไปพร้อมกับคุณได้

เงิน

ผู้ที่นำเงินสดติดตัวเข้าหรือออกจากประเทศนิวซีแลนด์จำนวน NZ$10,000 หรือมากกว่า (หรือเงินสกุลต่างประเทศที่มีปริมาณเท่ากัน) จะต้องกรอกข้อมูลลงใน Border Cash Report ในขณะที่เดินทางเข้า หรือผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนโดย The Financial Transactions Reporting Act 1996 (ตามกฎหมายจะไม่อนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกเงินสดมูลค่า $NZ10,000 หรือมากกว่า หากเกินก็จะต้องรายงานข้อมูล เงินสดในที่นี้ไม่รวมถึง travellers’ cheques, postal notes เงินมัดจำ หรือ money orders กรมศุลกากรจะส่งรายงานไปที่ Commissioner of Police

การให้ข้อมูลเท็จ หรือหลอกลวงเกี่ยวกับข้อมูล จะถูกปรับเงินถึง $2,000 และการกระทำที่ผิดกฎหมายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในการรายงานผลขอบเขตของการนำเข้าเงินสด จะถูกลงโทษจำคุก 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน $1,000

cats2

Items

 

ส่งคำถาม-คำตอบ หรือ ส่งความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>