เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ศึกษาต่อสิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์ เรียนภาษาที่สิงคโปร์ ศึกษาต่อสิงคโปร์ เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

» Educatepark.com (บริษัท เซนทอรี่ จำกัด) ให้บริการ แนะแนวศึกษาต่อที่ประเทศสิงคโปร์ เรียนต่อสิงคโปร์ ทั้ง ป.ตรี และ ป.โท  เรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศสิงคโปร์ มามากกว่า 10 ปี โดยจะให้บริการตั้งแต่ แนะนำสถาบันที่เหมาะสม จัดหาที่พัก แนะนำตั๋วเครื่องบินราคาถูก และคอยให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ เรียนอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ทั้งหมดนี้ ทางบริษัทฯ ดำเนินการฟรี โดยไม่คิดค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น

โดยทาง บริษัทฯ มีความมั่นใจว่า จะสามารถดูแลนักเรียนของเราให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด และมีความสุขตลอดระยะเวลาการเรียน

Last updated: มีนาคม 23, 2015 at 15:38 pm

เรียนต่อสิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์

Landmark ของประเทศสิงคโปร์

ประเทศสิงคโปร์ถือว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีคุณภาพระบบการศึกษาดีที่สุดในโลก อีกทั้งยังเป็นประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ และเป็นผู้นำทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันของอาเซียน และด้วยค่าใช้จ่ายในการกินอยู่สำหรับการศึกษาต่อประเทศสิงคโปร์ที่ไม่สูงมากเกินไปนัก จึงทำให้นักเรียนไทย หลาย ๆ คนนิยมไป เรียนต่อประเทศสิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์-1

ระบบการศึกษาของสิงคโปร์

ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่านักเรียนแต่ละคนนั้นมีความถนัดและความสนใจแตกต่างกันไปในแบบฉบับของตนเอง ดังนั้นเราจึงจัดระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่น เพื่อให้นักเรียนแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองได้อย่างเต็มที่

» » อ่านต่อในหัวข้อ เรียนต่อสิงคโปร์

 

 

เรียนภาษาที่สิงคโปร์

น้อง ๆ ที่มีความตั้งใจที่อยากจะเรียน ภาษาอังกฤษที่ต่างประเทศ การเรียนภาษาอังกฤษที่สิงคโปร์ เป็นอีก 1 ทางเลือกที่ดีมาก ๆ ด้วยเหตุผล

1. ใกล้บ้าน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประหยัดมาก

2. มาตรฐานการเรียนการสอน สูงมาก ไม่มีการปล่อยเกรด หรือ เลื่อนขั้นระดับภาษาโดยไม่มีเหตุผล

3. ที่พักปลอดภัยมาก หอพักนักศึกษามีการวางระบบอย่างยอดเยี่ยม

4. หลังจากเรียนจบแล้ว สามารถเรียนต่อในระดับ อุดมศึกษาได้

สถาบันสอนภาษาแนะนำ

เรียนภาษาที่สิงคโปร์

สถาบัน Hawthorn

สถาบันสอนภาษา Hawthorn Language School เป็นโรงเรียนสอนภาษาระดับต้นๆของสิงคโปร์ และเป็น สถาบันสอนภาษาที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันดับ 1 ของ Melborne ประเทศออสเตรเลียของ กล่าวคือสถาบันสอนภาษา Hawthorn Language School นั้น เป็นศูนย์ภาษาของ University of Melbourne(Australia) ที่ได้มาเปิดสาขาอยู่ใน TMC Academy ภายใต้ชื่อว่า “Hawthorn Language School” เพื่อที่นักเรียนจะได้ไม่ต้องเดินทางไปอาศัยไกลถึงประเทศออสเตรเลีย ซึ่งก็หมายถึงการประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากเลยทีเดียว

นักเรียนจะได้รับการปูพื้นฐานภาษาอังกฤษครบทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน จากอาจารย์ชาวต่างชาติ อาจารย์ที่นี่ส่วนใหญ่ มาจากประเทศอังกฤษ อเมริกา ออสเตรเลีย และประเทศอื่นๆในโซนยุโรป หลักสูตรของทางโรงเรียน รองรับผู้เรียนตั้งแต่ผู้ต้นเริ่มเรียน ภาษาอังกฤษ หรือ English for Beginner ไปจนถึงการเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบวัดระดับทางภาษาอังกฤษ (IELTS) นอกจากนั้น เรายังมีหลักสูตร ระยะสั้น (Holiday English) สำหรับผู้ที่สนใจอีกด้วย เมื่อนักเรียนจบหลักสูตรภาษาอังกฤษจากสถาบัน Hawthorn Language School นักเรียนสามารถนำผลการศึกษาไปใช้ยื่นเพื่อเรียนต่อในระดับอนุปริญญา (diploma) หรือ ชั้นสูงขึ้นไป ที่ TMC Academy หรือสถาบันอื่น

Website : Hawthorn Language School

ตัวอย่างต่าใช้จ่ายค่าใช้จ่าย ในการเรียนหลักสูตร General English

ค่าใช้จ่าย 4 weeks

ประเภทค่าใช้จ่าย SGD Baht
 ค่าสมัคร 50.00 1,250.00
 ค่าเล่าเรียน 1,320.00 33,000.00
 ค่าประกันสุขภาพ 80.00 2,000.00
 ค่าที่พัก 1 เดือน (จัดหาเองได้) 970.00 24,250.00
 +GST 7% 169.40 4,235.00
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 2,589.40 64,735.00


ค่าใช้จ่าย 10 Weeks

ประเภทค่าใช้จ่าย SGD Baht
 ค่าสมัคร 250.00 6,250.00
 ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 520.00 13,000.00
 ค่าประกันค่าเรียน 39.00 975.00
 ค่าเล่าเรียน 3,300.00 82,500.00
 ค่าตรวจสุขภาพ 110.00 2,750.00
 ค่าประกันสุขภาพ 80.00 2,000.00
 ค่าที่พัก 3 เดือน (จัดหาเองได้) 2,400.00 60,000.00
 +GST 7% 468.93 11,723.25
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 7,167.93 179,198.25

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1  ~  25 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

 ค่าใช้จ่าย 20 Weeks

ประเภทค่าใช้จ่าย SGD Baht
 ค่าสมัคร 250.00 6,250.00
 ค่าธรรมเนียมนักเรียนต่างชาติ 520.00 13,000.00
 ค่าประกันค่าเรียน 68.00 1,700.00
 ค่าเล่าเรียน 6,160.00 154,000.00
 ค่าตรวจสุขภาพ 110.00 2,750.00
 ค่าประกันสุขภาพ 80.00 2,000.00
ค่าที่พัก 5 เดือน (จัดหาเองได้) 4,000.00 100,000.00
 +GST 7% 783.16 19,579.00
 รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด 11,971.16 299,279.00

ประมาณอัตราแลกเปลี่ยน SGD 1  ~  25 บาท
* ตั๋วเครื่องบินสามารถจัดหาได้เอง ไปกลับ ราคาประมาณ 10,000 บาท
* ฟรี ค่าดำเนินการทุกขั้นตอน

» » อ่านต่อในหัวข้อ เรียนภาษาที่สิงคโปร์

 

 

ข้อมูลเมืองสิงคโปร์ที่ควรทราบ

 

ข้อมูลประเทศสิงคโปร์

เรียนต่อสิงคโปร์-2

ประเทศสิงคโปร์มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) พื้นที่ส่วนใหญเป็นเกาะซึ่ง่ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 682.7 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) โดยมี

 • ทิศเหนือ ติด มาเลเซีย (Johor Bahru)
 • ทิศตะวันออก ติด ทะเลจีนใต้
 • ทิศตะวันตก ติด มาเลเซีย และช่องแคบมะละกา
 • ทิศใต้ ติด ช่องแคบมะละกา

เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร โดยมีกรุงสิงคโปร์เป็นเมืองหลวง มีการปกครองแบบสาธารณรัฐแบบ Parliamentary Republic ในเครือจักรภพ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ วันชาติตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม (1965) ของทุกปี

สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความหลากหลาย มีจำนวนประชากรประมาณ 4.35 ล้านคน (2548) ซึ่งเป็นชาวจีน 77% มาเลย์ 14% อินเดียน 7.6%และอื่นๆ 1.4% ภาษาทางการที่ใช้จึงมีทั้งภาษาจีน มาเลย์ ทมิฬและอังกฤษ มีศาสนาประจำชาติคือ พุทธศาสนา มุสลิม ฮินดู คริสต์เตียน เต๋า ซิกซ์ และลัทธิขงจื้อ

ระบบเงินตรา

ดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์สหรัฐและออสเตรเลียแล้ว สกุลเงินเยนและปอนด์อังกฤษก็เป็นที่ยอมรับในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่เกือบทุกแห่ง

ภูมิอากาศ

สภาพอากาศของสิงคโปร์เป็นแบบร้อนชื้นและฝนตกตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 23 – 33 องศาเซลเซียส

การรักษาพยาบาล

อุปกรณ์การแพทย์ของสิงคโปร์ทันสมัยอันดับต้นๆของโลก มีแพทย์และทันตแพทย์มือหนึ่งรอให้บริการ ร้านขายยาจะตั้งอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และศูนย์การค้า ปกติแล้วร้านขายยาที่จดทะเบียนจะเปิดบริการตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น. โรงแรมส่วนใหญ่จะมีแพทย์ประจำที่เรียกมาได้ตลอด 24 ชม. น้องๆสามารถดูรายชื่อแพทย์ได้จากหัวข้อ Medical Practitioners ในหน้าเหลืองของสมุดโทรศัพท์ของสิงคโปร์ หากต้องการรถพยาบาล ให้น้องๆแจ้งที่หมายเลข 995

บริการโทรศัพท์สาธารณะ

โทรศัพท์สาธารณะของที่นี่ทำงานโดยใช้บัตรเครดิต และ/หรือบัตรโทรศัพท์ ใช้ได้กับทั้งการโทรในประเทศและต่างประเทศ น้องๆสามารถหาโทรศัพท์สาธารณะได้จากห้างสรรพสินค้าและสถานีรถ MRT เกือบทุกแห่ง การโทรในประเทศจะเสียค่าโทร 10 เซนต์ทุก 3 นาที ส่วนบัตรโทรศัพท์มีให้เลือกหลายราคา ตั้งแต่ SGD 2, SGD 5, SGD 10, SGD 20 และ SGD 50 น้องๆสามารถหาซื้อได้จากสำนักงานไปรษณีย์และตัวแทนขายบัตร หากต้องการโทรออกต่างประเทศ ให้กดรหัส Access code ตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์แต่ละรายจะใช้ Access code ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 001 สำหรับ SingTel, 002 สำหรับ M1 และ 008 สำหรับ Starhub บัตรโทรต่างประเทศมีหลายราคาตั้งแต่ SGD 10, SGD 20 และ SGD 50 ซึ่งน้องๆสามรถหาซื้อได้ตามสำนักงานไปรษณีย์ทุกสาขาอย่างเช่น สาขาสนามบินชางฮี ร้านเซเว่นอีเลเว่น และร้าน ขายปลีกอื่นๆ

» » อ่านต่อในหัวข้อ สิงคโปร์

 

 

Advertisement link : สมัครงาน หางาน ประกาศรับสมัครงานฟรี

Comments

 1. panida says

  อยากรู้ว่ามีคอร์สสำหรับไปเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้นประมาณ 1-2 เดือนไหมค่ะ

  • P'Noom says

   มีครับ จะเป็นหลักสูตร ระยะสั้นครับ 4 Weeks ไม่ต้องทำวีซ่าครับ ถ้าจะไป 8 Weeks แนะนำว่าให้ลงเป็นแบบ 4 Weeks แล้วกลับ แล้วค่อยไปอีก 4 Weeks ครับ

   ค่าเรียน 4 Weeks + ที่พัก ประมาณ 64,000 บาทครับ

   สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิ้งนี้ครับ http://www.educatepark.com/เรียนต่อสิงคโปร์/hawthorn-language-school/

 2. ฉัตร says

  ขอทราบค่าใช้จ่ายในการเรียน ตอนนี้ลูกชายอายุ 14 ปี กำลังจะจบม.2 ที่รร.วชิราวุธ (เรียนหลักสูตรปกติ) สามารถไปต่อไฮสคูล(เกรด9 ) ได้ไหมคะ และภาษาไม่แข็งแรงจะตามเพื่อนได้ไหมคะ

  • admin says

   ภาษาอังกฤษยังไม่ดี ช่วงนี้ต้องฟิตครับ ยังพอมีเวลา

   ผมยกตัวอย่างกรณี ที่จบ ม.2 และ ภาษาอังกฤษ เก่งแล้ว ก่อนครับ
   ทุก ๆ เดือน ตุลาคม จะมีการสอบคัดเลือก เข้าโรงเรียนรัฐบาลครับ ถ้าผ่านสามารถเข้าเรียนในระดับ Sec 3 ได้เลยครับ

   แต่ถ้าสอบไม่ผ่าน ค่อยมาเลือกเรียน รร เอกชนครับ แนะนำให้ลองพยายามเข้าของรัฐให้ได้ก่อนครับ ถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยว่ากันครับ ผมมีเส้นทางอื่น ที่สิงคโปร์ ให้เลือกอีกมากครับ

 3. ด.ญ.ธัญพิชา ศรีวิชชุพงษ์ says

  รับนักเรียนที่จะไปเรียนต่อระดับมัธยมต้นไหมค่ะ

  • P'Noom says

   รับครับ ที่ บริษัทฯ จะเป็นตัวแทนของ โรงเรียนเอกชนครับ ชื่อว่า St. Francis Methodist School http://www.sfms.edu.sg/
   แต่ขอแนะนำครับ อยากให้น้องลองสอบเข้าของ รัฐบาลก่อน ถ้าไม่ผ่านแล้วค่อยมาดูของเอกชนครับ

 4. ณัชชา says

  ถ้าอยากเรียนแพทย์ ที่สิงคโปร์นี่
  มีให้สมัครมั้ยคะ

  • P'Noom says

   มีครับ รบกวนน้องส่ง ใบเกรด ม.6 มาทาง email ครับ จะได้แนะนำสถาบันที่ถูกต้องให้ครับ

 5. Sopon says

  ขอทราบช่วงเวลาเปิดการศึกษา และต้องมีการวัดผลก่อนเรียนหรือไม่ครับ

  • admin says

   มีการวัดระดับก่อนครับ หรือถ้ามีผลสอบ IELTS ก็สามารถนำมาเทียบได้ครับ

   กรณีเรียนภาษาอังกฤษ จะเปิดเกือบทุก เดือนครับ แต่ถ้าเป็นระดับปริญญา จะปิดประมาณ เดือน Feb และ July ครับ

 6. เจมส์ says

  ที่ hawthorn มีเจ้าหน้าที่ไทยรึเปล่าคะ แล้วคนไทยไปเรียนเยอะไหม ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   ไม่มีเจ้าหน้าที่ไทยครับ แต่ไม่ต้องห่วงเพราะสามารถติดต่อ กับทาง บ. ได้ตลอดครับ และเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลนักเรียนไทย อัธยาศัยดีมาก
   นักเรียนไทย ไม่เยอะครับ
   สามารถไปเยี่ยมชมสถาบันได้นะครับ

ส่งคำถาม-คำตอบ หรือ ส่งความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>