ขอวีซ่าออสเตรเลีย

รายละเอียดวีซ่าออสเตรเลีย

 1. วีซ่าท่องเที่ยว
 2. วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน
 3. วีซ่าธุรกิจ
 4. วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออก
 5. วีซ่านักเรียน
 6. วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน
 7. วีซ่าผู้ติดตาม
 8. แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า
 9. ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

วีซ่า ข้อมูล ขอวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ

วีซ่าท่องเที่ยว

สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ ชึ่งหมายถึงการพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆ (อย่างเป็นทางการ/หรือเพื่อความบันเทิง) เพื่อเยี่ยมเพื่อน หรีอญาติพี่ น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ (ไม่มากกว่า 4 สัปดาห์) หรือเรียนและฝึกภาษาอังกฤษที่ไม่เกินกว่า 12 สัปดาห์ หรือใน กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน วีซ่าท่องเที่ยวนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง 12 เดือน

วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Holiday Visa)

เป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ขอวีซ่าสามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมออสเตรเลีย ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ลองทำงานในต่างประเทศ

วีซ่าธุรกิจ

สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการติดต่อด้านธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งไม่นานกว่า 3 เดือน ในแต่ละครั้งที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหมายรวมถึงการสัมมนา อภิปราย เข้าร่วมประชุม ด้วย

วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออก

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางผ่านเข้า / ออกประเทศออสเตรเลียเพื่อการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น

วีซ่านักเรียน

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น การเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ หรือการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรไม่เกิน 12 สัปดาห์

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้กับเด็กที่ไปทำการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งยังอายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์ และรับหน้าที่ในการจัดหาที่พัก รวมถึงดูแลผู้เยาว์จนกระทั่งอายุครบ 18 ปี ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ จะไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองทำงาน

วีซ่าผู้ติดตาม

เป็นวีซ่าสำหรับแฟน สามีหรือภรรยา หรือบุตร ซึ่งต้องการจะติดตามผู้ขอวีซ่านักเรียน เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามไปดูแล หรือไม่มีคนดูแลบุตรของตนในระหว่างที่ไปเรียน ซึ่งผู้ติดตามมีสิทธิในการเรียนได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และมีสิทธิทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกรณีที่ผู้ติดตามอายุเกิน 18 ปี ส่วนในกรณีที่เด็กที่ต้องการติดตามไปด้วยนั้น จะต้องมีใบลงเรียนสำหรับการศึกษาขั้นต่ำของเด็กคนนั้น ๆ ด้วย

แบบฟอร์มใบสมัครขอวีซ่า

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า

ขอวีซ่าออสเตรเลีย – ค่าธรรมเนียม ขอวีซ่าออสเตรเลีย เป็นเงินไทย

ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าออสเตรเลีย (อัพเดท 1 กันยายน 2557)
ตรวจสอบอัตราค่าธรรมเนียมล่าสุดได้ทางเว็บไซด์ www.immi.gov.au

ค่าธรรมเนียม วีซ่าออสเตรเลีย

 
ประเภทของวีซ่าออสเตรเลีย
ค่าธรรมเนียม
ค่าบริการศูนย์ยื่น
ค่าซื้อเช็ค
 • วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
4,150 600.00 N.A.
 • วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย
4,150 600.00 N.A.
 • วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย
16,900 600.00 N.A.
 • วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน
16,900 600.00 N.A.
 • วีซ่าผู้ติดตาม
16,900 / 12,800 / 4,300 600.00 N.A.
 • Work and Holiday Visa
13,250 600.00 N.A.

 

หมายเหตุ ค่าบริการ VFS เป็นค่าธรรมเนียมที่ชำระให้กับตัวแทนสถานทูตในการยื่นและรับเอกสาร มิใช่ค่าบริการของทางบริษัท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>