แปลเพลง Moment Of Glory - Scorpions, Berlin Philharmonic Orchestra