Untitled Document
     
Untitled Document


เรียนภาษาอังกฤษ เพียง
A$ 165 ต่อสัปดาห์
เมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์
เพียง A$ 3,960
(ประมาณ 126,720 บาท)
เท่านั้น ...
Kingsway Institute
สถาบันใหม่ มาตรฐานสูง
ราคาประหยัดเพียง
A$180.00 ต่อสัปดาห์
Mercury Colleges
เรียนภาษาอังกฤษ + ทำงาน
ที่ถูกที่สุดในออสเตรเลีย
เพียง A$165 ต่อสัปดาห์
ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี
ใกล้กับ Bondi Beach
Strathfield College
เรียนภาษาอังกฤษ เพียง
A$ 175/week
ทุกหลักสูตรเป็นไปตาม
มาตรฐานของ Australian
Quality Training
Framework
Lloyds

เรียน General English
ที่คุ้มค่าที่สุด เพียง A$ 165
ต่อสัปดาห์ ฟรีค่าสมัคร
เมื่อลงเรียน 24 สัปดาห์
เพียง A$ 3,960
(ประมาณ 126,720 บาท)
เท่านั้น
...
Cambridge
ABC Study Group
Greenwich Collegeเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ
ที่หลากหลายและมีมาตรฐานสูง
ใจกลางเมือง Sydney
Elsis
ที่ ELSIS นักเรียนจะได้รับ
ความรู้ พร้อมความสนุกสนาน
กับเพื่อนต่างชาติทั่วโลกด้วย
ราคาเพียง A$180 / week
เรียน 24 สัปดาห์ เพียง
138,240 บาท
Carrick Institute of Education
เรียนภาษาอังกฤษในเมือง
ที่มีชีวิตชีวาที่สุด กับสถาบัน
ที่มีคุณภาพ ดำเนินการสอน
มากว่า 2 ทศวรรษ
ทำให้ภาษาอังกฤษพัฒนา
อย่างแน่นอน ราคาต่อสัปดาห์
เพียง A$190/week
ABILITY Education
เรียนภาษากับสถาบันคุณภาพสูง
ABILITY Education
จะช่วยให้ภาษาของนักเรียน
พัฒนาและสามารถนำไปใช้ได้
อย่างมั่นใจ พร้อมทำกิจกรรม
หลากหลายกับเพื่อนต่างชาติ
ที่มาจากที่ต่างๆทั่วโลก
Sydney English Academy

เรียนภาษาอังกฤษ
ในบรรยากาศที่เป็นมิตร
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
ดูแลเอาใจใส่นักเรียนเต็มที่
คนไทยน้อยมาก
อยู่ห่างจากชายหาด Manly
เพียง100 เมตร
ราคา A$ 220 ต่อสัปดาห
Metro English College

เรียน General English
A$ 220 ต่อสัปดาห์
ลงทะเบียนเรียน 24 สัปดาห์
ราคา A$ 5,280
(ประมาณ 168,960 บาท)
KaplanAspect

เรียนภาษากับด้วยคุณภาพที่
คุ้มราคาไม่ว่าหลักสูตรภาษา
หรือหลักสูตรเตรียมความ
พร้อมต่างๆ ที่จะทำให้เป้าหมาย
ของนักเรียนทุกคนเป็นความจริง
ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพแวดล้อมที่
สวยงามและกิจกรรมที่น่าตื่นเต้น

Navitas

Navitas สถาบันภาษา
คุณภาพสูง สามารถนำผล
คะแนนภาษาอังกฤษไปยื่น
เพื่อเรียนต่อ ป.ตรี หรือโท
ได้ในหลายมหาวิทยาลัย
โดยไม่ต้องสอบ IELTS
กรุณาสอบถามรายละเอียด
Step One College
เรียน General English
ราคา A$175 ต่อสัปดาห์
เรียน 24 สัปดาห์ A$4,200
(ประมาณ 134,400 บาท)
เรียน General English
ราคา A$235 ต่อสัปดาห์
เรียน 24 สัปดาห์ A$5,640
(ประมาณ 180,480 บาท)
TAFE

 

หลักสูตร General English
แบบเข้มข้น และได้ผล
อย่างแน่นอนกับสถาบัน
ระดับเกรด A

UTS:Insearch


ประสิทธิภาพสูงสุด รับรองผล
100% กับสถาบันเกรด A
INSEARCH หลักสูตร
General English และหลักสูตร
Intensive DEEP สำหรับ
ศึกษาต่อ University
Holmes Institute

 

The University of Canberra

 

 

 

หลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่านักเรียน

 1. กรอกใบสมัครหมายเลข 157A ให้ครบถ้วน
 2. หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 3. รูปถ่ายขนาด 1 – 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป สวยๆ หล่อๆ เลย
 4. เอกสารการศึกษาต้นฉบับพร้อมสำเนา ซึ่งรวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรม วิชาต่างๆ และ Transcript ในระดับอุดมศึกษา เจ้าหน้าที่จะคืนเอกสารต้นฉบับให้กับน้องๆ หลังจากที่ทำการ รับรองสำเนาเรียบร้อยแล้วครับ
 5. Bank Statement ย้อนหลัง 6 เดือน และในกรณีน้องๆ ให้ญาติเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงิน จะต้องแสดงเอกสารยืนยันความสัมพันธ์ด้วยนะครับ
 6. สำเนาทะเบียนบ้าน + ต้นฉบับ
 7. จดหมายรับรองการทำงาน ถ้ามีประวัติการทำงานนะจ๊ะ
 8. ใบ COE (Confirmation of Enrolment) ซึ่งก็คือใบตอบรับจากสถาบันที่น้องไปสมัครเรียนไว้นั่นแหละ
 9. ใบตรวจสุขภาพ ซึ่งจะต้องเป็นโรงพยาบาลที่สถานฑูตระบุไว้เท่านั้นนะ ไม่งั้นเสียตังหลายต่อแน่ ถ้าอยากรู้ว่ามีที่ไหนบ้างคลิกเลย
 10. ค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 17,850.00 บาทครับ

ค่าธรรมเนียม Visa


ประกาศจากสถานทูตออสเตรเลีย ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัตราการขอวีซ่านักเรียน เป็นค่าธรรมเนียมการขอวีซ่า 17,850.00 บาท + ค่าบริการของ VFS 600.00 บาท + ค่าเช็คสั่งจ่ายสถานฑูตออสเตรเลีย 35 บาทครับ


เรียนรู้ความหมายตัวเลขใน Visa


น้องๆครับ ตอนที่เราได้ Visa นักเรียนจากสถานฑูตมา ก็จะเห็นว่ามีตัวเลขแปลกๆ ไว้ ซึ่งความหมายที่แท้จริง พี่ว่าน้องๆ ส่วนใหญ่จะไม่รู้ความหมายของมันแน่นอน เพราะว่าครั้งแรกที่พี่เห็นพี่ก็งงครับ อิอิ ยังคิดเลยว่า เออ เลขสวยดีน่าเอาไปแทงหวย แต่จริงๆ แล้วมันมีความหมายนะครับ ซึ่งตัวเลขที่ระบุไว้เหล่านี้ ก็คือการกำหนดสิทธิของคนที่ถือ Visa นั้นเอง ว่าพอไปถึงประเทศเค้าแล้ว เราจะทำอะไรได้บ้าง ซึ่งถ้าหากเราทำเกินข้อที่เขากำหนดไว้ มันก็ผิดกฏหมายทันที เมื่อเป็นแแบบนี้แล้วเรามาดูและทำความเข้าใจ ความหมายของรหัสเหล่านี้กันดีกว่า ส่วนใหญ่ก็จะเป็นรหัสตามที่พี่นำมาให้น้องๆ ดูดังนี้ครับ

Code 8101

Code 8202

Code 8206

Code 8501

Code 8533

Code 8534

Code 8517

Code 8503

Untitled Document
 
เมืองที่นิยมไปศึกษาต่อ
 
เกี่ยวกับออสเตรเลีย
ข้อมูลทางวิชาการ
ศึกษาต่อที่ออสเตรเลีย
ชีวิตในออสเตรเลีย
แนะนำสถาบันศึกษา
วีซ่า
บันเทิงเริงใจ
ภาษาน่าสนุก
เตรียมตัวก่อนเดินทาง
พี่หัวโตโม้ให้ฟัง
FAQ
 
 


Package Course


ภาษาอังกฤษ
+
Diploma (2 ปี)
วีซ่า 2.5 ปี

ตั๋วเครื่องบิน

ตั๋วนักเรียน

เที่ยวเดียว(การบินไทย)

Sydney: 22,250

Melbourne: 21,880

Brisbane: 22,270

Perth: 18,590

ไป-กลับ(การบินไทย)

Sydney: 39,060

Melbourne: 38,475

Brisbane: 39,060

Perth: 32,790

more >>ถ้าอ่านแล้วยังมีข้อสงสัยอยู่ก็สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เวปบอร์ดสำหรับ " ปัญหา Visa " ได้ครับ

8101 : NO WORK


Visa นักเรียนใบแรกที่ได้จากทางสถานฑูตจะห้ามทำงานไว้ก่อน ไม่ว่าจะเป็น Part-time หรือ Full-time แต่เมื่อมาถึงออสเตรเลียและเริ่มเปิดเทอมแล้ว น้องๆ ก็มีสิทธิยื่นเรื่องขอสิทธิในการทำงาน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ได้ โดยกรอกแบบฟอร์ม 157P และจ่ายเงินค่าธรรมเนียม $55 ให้ทางสำนักงาน Immigration


Top

8202 : MEET COURSE REQUIREMENTS


คือน้องๆ ต้องรักษาระดับคะแนน Attendance หรือ % การเข้าห้องเรียนไม่ต่ำกว่า 80 % ส่วนในกรณีที่เรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งไม่มีใบ Attendance ให้ ทาง Immigration เขาจะดูจากผลการเรียนแทน ว่าสอบได้สอบตกเป็นไง ถ้าสอบตกมากกว่าได้ก็อดต่อ Visa จ๊ะ ถือว่าไม่ทำตามข้อกำหนดที่ Visa ระบุไว้ตามข้อนี้ และอาจจะมีโบนัสแถมให้ โดยการยกเลิก Visa ของน้องทันทีเลยครับ โดยทาง Immigration จะมีจดหมายให้ไปรายงานตัว ซึ่งหากเหตุผลของเราเรื่องการขาดเรียนฟังไม่ขึ้น แล้วยกเลิกหรือไม่ต่อ Visa ให้ น้องๆ จะต้องออกจากประเทศออสเตรเลีย ภายใน 28 วัน มิฉะนั้นจะถูกจับกุม ซึ่งถ้าหากเกิดปัญหาข้อนี้ (8202) ขึ้นมาจริงๆ ก็รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Visa ซะนะ (เพราะงั้นเวลาไปเรียนก็เลือกบริษัทแนะแนวที่เค้ารู้เรื่องวีซ่าด้วยจะเป็นการดี ที่พี่บอกแบบนี้เพราะว่า มันมีหลายบริษัทที่ไม่รู้เรื่อง Visa แล้วก็ส่งต่อไปให้ บริษัทอื่นทำ มันจะทำให้น้องๆ ไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเวลาเกิดปัญหาครับ) แต่ทางที่ดีที่สุดคือ ไปแล้วก็ขยันเรียนซะปัญหาไม่มีเกิดแน่นอน


Top

8206 : NO CHANGE-PROVIDER


Visa นักเรียนใบแรกจะได้ตัวเลขนี้มา เพื่อเป็นการกำหนดให้นักเรียนที่ลงทะเบียนไว้กับโรงเรียนไหน ก็ต้องเรียนที่โรงเรียนนั้นจนกว่าจะจบหลักสูตรที่น้องๆ ลงไว้ และห้ามเปลี่ยนโรงเรียนโดยพลการภายใน 12 เดือน เช่น หากน้องลงทะเบียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ 20 สัปดาห์ Visa แรกที่ได้คือ 6 เดือน ก็ต้องเรียนที่ลงไว้ให้จบก่อน ก่อนที่จะไปเรียนอย่างอื่นต่อ แต่ถ้าน้องมาเรียนแบบ Package ภาษา 20 สัปดาห์ + โท 2 ปี ก็จะนับเป็น 20 สัปดาห์ + 12 เดือนของปริญญาโท ที่น้องๆ จะต้องเรียนที่เดิมห้าม เปลี่ยนโดยเด็ดขาด ไม่งั้นโดยยกเลิก Visa ยกเว้นมีเหตุผลเพียงพอ ซึ่งแบบนี้เราก็ต้องให้บริษัทแนะแนวช่วยเราอยู่แล้วถ้าอยากเปลี่ยน เพราะฉะนั้นเลือก บริษัทให้ดีก่อนไป ไม่งั้นไปนั่งขี้มูกโป่งที่โน่นไม่รู้ด้วยนะ


Top

8501 : ADEQUATE HEALTH INSURANCE DURING YOUR STAY IN AUSTRALIA


หมายถึง น้องๆ ทุกคนต้องทำการประกันสุขภาพ ตลอดเวลาที่อยู่ในออสเตรเลีย ซึ่งตอนจ่ายค่าเล่าเรียน ทางสถาบันจะเรียกเก็บมาด้วยกันอยู่แล้ว ส่วนใหญ่ก็ 6 เดือนหรือ 1 ปีล่วงหน้า ถ้าใครไปเรียนเกินกว่านี้ จะจ่ายให้ครบกับ Medibank Private ก็ได้เลยครับ คลิกตรงนี้ดูรายละเอียดค่าประกันได้ครับ


Top

8533 : NOTIFY YOUR EDUCATION PROVIDER OF YOUR ADDRESS IN AUSTRALIA
WITHIN 7 DAYS OF ARRIVAL AND NOTIFY OF ANY CHANGE IN YOUR ADDRESS
WITHIN 7 DAYS


หมายถึง น้องๆ จะต้องแจ้งที่อยู่ในออสเตรเลียให้กับทางสถาบันรู้ภายใน 7 วันที่มาถึง และถ้าหากย้ายที่อยู่ก็ต้องแจ้งให้สถาบันเขารู้ภายใน 7 วันด้วยนะ อันนี้สำคัญนะห้ามละเลยกันนะครับ


Top

8534 : YOU CAN NOT BE GRANTED ANOTHER VISA OTHER THAN A PROTECTION VISA
STUDENT PERMISSION TO WORK VISA OR A GRADUATE SKILLED VISA


อันนี้สำคัญ ซึ่งหมายถึง น้องๆ จะไม่สามารถต่อวีซ่านักเรียน และวีซ่าอื่นในออสเตรเลียได้อีก ยกเว้น Protection และ Work Part time 20 ชั่วโมง ต่อสัปดาห์และ Graduate Skilled Visa สำหรับผู้ที่จะยื่นเรื่อง PR
ตัวอย่างเช่น น้องลงเรียนภาษามาในตอนแรก 6 เดือน แล้วได้ Visa ติดเงื่อนไข 8534 มาด้วย พอเรียนครบ 6 เดือนก็ต้องกลับมาขอ Visa ที่เมืองไทยใหม่หากต้องการจะเรียนต่อหลักสูตรอื่นอีก แต่ถ้าหากกลับมาทำไม่ได้จริงๆ น้องๆ ก็ควรขอเอาเงื่อนไขนี้ออกแต่เนิ่นๆ นะครับ
เพราะฉะนั้นดูดีๆ ว่า Visa มีเลขนี้ติดมาหรือป่าว จะได้ปรึกษาวางแผนกับบริษัทแนะแนวได้ถูกว่า ไปถึงออสเตรเลียแล้วจะต้องทำยังไงบ้างจะได้ไม่มี ปัญหาภายหลังนะครับ ไม่งั้นปวดหัวตายเลย


Top

8517 : MAINTAIN ADEQUATE ARRANGEMENTS FOR THE EDUCATION OF
SCHOOL AGE DEPENDANTS


ข้อนี้ไม่ค่อยเจอนะ ยกเว้นคนที่มีลูกแล้ว เพราะหมายถึง หากมีลูกในวัยเรียนตามติดไปด้วย จะต้องจัดหาโรงเรียนให้ลูกเรียนตามเกณฑ์กำหนด


Top

8503 : NO FURTHER STAY


อันนี้ง่ายๆ เลยคือ ห้ามอยู่ต่อ ข้อนี้ Visa ของนักเรียนไม่ค่อยมี จะพบจริงๆ ก็คือ Visa ท่องเที่ยว


Top


เมื่อ Visa ถูกปฏิเสธ
พี่ขา หนูยื่น Visa ไป ออสเตรเลีย แล้วสถานฑูต เค้าปฏิเสธมานะ ทำไงดีละ นี่เป็นคำถามยอดฮิตครับ ที่ บริษัท แนะแนวการศึกษาต่อแห่งหนึ่ง เล่าให้ผมฟัง


น้อง ๆ ต้องตอบคำถามพี่ก่อนครับ ยังคิดจะไปอีกไหม


ถ้าคิดว่า ไม่ไปมันแล้วไอ้ประเทศนี้ ตูไปประเทศอื่นดีกว่า ทำดังต่อไปนี้
นำใบ แจ้งปฎิเสธ จากสถานฑูต ไปให้ กับบริษัท แนะแนว ที่น้องลงทะเบียนผ่าน แล้วบอกไปว่า “ไม่ไปแล้วเฟ้ย เอาเงินคืน” ทางบริษัท แนะแนว จะต้องทำเรื่องคืนเงินให้ น้อง นะครับ ส่วนที่ น้อง จะได้คืน และไม่ได้คืน คือ

 1. ค่าสมัคร ไม่ได้คืนครับ
 2. ค่าประกันสุขภาพ ได้คืนครับ
 3. ค่าเทอม ได้คืน และต้องเต็มจำนวนด้วยนะ
 4. ค่าธรรมเนียม ยื่นวีซ่า อด สถานฑูตไม่ให้คืน สักบาท

ขอบ่นหน่อยเหอะ

บริษัทแนะแนว บางที่ ที่กะทำยอดอย่างเดียว จะตะบี้ตะบัน ส่งนักเรียนไปเรียน โดยที่ไม่ได้วิเคราะก่อนเลยว่า Visa ผ่านหรือเปล่า อะไรก็เดี๋ยวพี่จัดการให้ บริษัท มาร พวกนี้ ได้แก่ บริษัท …… (ลืมตัวเกือบบอกไป อาจตายได้เลยนะเนี่ย) ขอบอกว่า มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ ค่าขอ Visa ไม่ใช่ถูก นะ


ถ้าคิดว่า ไม่เป็นไร อย่างไงก็ยังอยากไป รัก ออสเตรเลีย เหลือเกิน (ที่จริงแล้ว กลัว แฟนไปมี กิ๊ก) ก็ทำอย่างนี้นะ เอาใบตอบปฏิเสธ ให้บริษัท แนะแนวไป แล้วบอกให้เค้าเลื่อนให้ด้วย ระหว่างนี้ ก็แก้ข้อบกพร่องของตัวเองไป เช่น เงินในบัญชี ก็ทำให้มันสละสลวยขี้น แล้วค่อยไปยื่นขอ Visa ใหม่อีกครั้ง แต่ต้องเสียค่า ยื่น Visa อีกครั้งนะครับ


นักศึกษาจะต่ออายุวีซ่าได้อย่างไรถ้าคุณต้องการลงทะเบียนเรียนหลักสูตรใหม่ในออสเตรเลีย และวีซ่านักเรียนของคุณไม่ครอบคลุมระยะเวลาที่เรียนจบ คุณจำเป็นต้องต่ออายุวีซ่า คุณต้องดำเนินการต่ออายุวีซ่าก่อนที่วีซ่าจะหมดอายุ


วีธีการต่อวีซ่าทำได้โดยนำหนังสือเดินทางของคุณไปที่ Department of Immigration and MulticulturaI Affairs (DIMA) ในเมืองที่อยู่ โดยเปิดสมุดโทรศัพท์หาที่อยู่หรือโทรศัพท์ไปที่ 131 881 คุณต้องกรอกแบบฟอร์ม 157A (Application for a student (Temporary) Visa) และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นเงิน 400 เหรียญออสเตรเลีย (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป) คุณสามารถหาแบบฟอร์มได้ที่สำนักงาน DIMA ท้องถิ่นหรือ www.immi.gov.au


คุณจะต้องแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

 • ใบ COE จากสถาบันที่ลงทะเบียนเรียน
 • หลักฐานที่ว่าคุณได้ชำระเงินประกันสุขภาพแล้ว

ถึงเเม้ว่าหลักฐานข้างต้นจะไม่เรียบร้อย คุณก็ยังต้องยื่นใบขอวีซ่าต่ออายุ ก่อนที่วีซ่าที่มีอยู่จะหมดอายุ และ คุณสามารถยื่นเอกสารเพิ่มเติมได้เมื่อครบสมบูรณ์แล้ว นอกจากนี้คุณจะต้องตรวจเช็คสุขภาพใหม่ ถ้าคุณเคยตรวจแล้วเกิน 1 ปี ทำอย่างไรจึงได้รับ ใบอนญาตทำงาน คุณคงทราบดีแล้วว่าคุณไม่สามารถทำงานได้ในออสเตรเลียโดยอัตโนมัติ คุณต้องยื่นขอวีซ่าที่มีสิทธิในการทำงาน และคุณก็สามารถยืนได้ก็ต่อเมื่อคุณได้เริ่มเรียนแล้ว เพื่อที่จะได้รับสิทธิในการทำงาน คุณต้องนำหนังสือเดินทางไปที่สำนักงาน DIMA ที่ใดที่หนึ่ง พร้อมทั้งหลักฐานที่แสดงว่าคุณได้เริ่มเรียนแล้ว (เช่น บัตรนักศึกษา หรือจดหมายจากสถาบัน) และจ่ายค่าธรรมเนียม A$ 55 และคุณต้องกรอกแบบฟอร์ม 157 Y (Application for a student Visa with permission to work) แบบฟอร์มนี้ได้จาก DIMA หรือที่ www.immi.gov.au ช่วงเวลาที่สำนักงาน DIMA มีผู้มาติดต่อยากหรือค่อนข้างยุ่งอย่างเช่น หลังจากวันลงทะเบียนมีคนรอคิวยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองใหญู่ๆคุณอาจต้องกะเวลาไว้ว่าต้องใช้เวลา 2-3 ชั่วโมง ถ้าคุณต่ออายุวีซ่าจากนอกประเทศออสเตรเลีย คุณจะต้องยื่นขอสิทธิในการทำงานใหม่ เเต่ถ้าคุณต่ออายุวีซ่าในออสเตรเลีย คุณไม่จำเป็นต้องยื่นขอสิทธิใน การทำงานใหม่ ตามสิทธิการทำงานที่ได้รับ คุณสามารถทำงานอย่างมาก 20 ชัวโมงต่อสัปดาห์ระหว่างภาคการเรียน นักศึกษาจากประเทศ non-gazetted ที่เรียนหลักสูตรน้อยกว่า 12 เดีอน ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงานกรุณาตรวจสอบกับ DIMA ว่าประเทศคุณเป็น non-gazetted หรือไม่)