เรียนภาษาฝรั่งเศส ปารีส ที่ ACCORD ECOLE DE LANGUES

ก่อตั้งเมื่อปีคริสตศักราช 1988 ACCORD ECOLE DE LANGUES ตั้งอยู่ที่ถนน Grans Boulevards ซึ่งเป็นถนนที่มีชื่อเสียงอย่างมากในกรุงปารีส ใกล้กับพิพิธภัณฑ์ลูฟวร์, The Opera, the Georges Pompidou Centre (พิพิธภัณฑ์ Beau Bourg) และห้างสรรพสินค้าชั้นนำของฝรั่งเศส

website : www.french-paris.com

จุดเด่นของโรงเรียนนี้
 1. สถานที่ตั้งของโรงเรียนมีความสวยงาม และอยู่ใจกลางเมืองปารีส
 2. ภายในโรงเรียนประกอบด้วยห้องเรียนกว่า 20 ห้องเรียน พร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ครบครัน
 3. ระบบการสอนของโรงเรียนนั้นจะมีความทันสมัย แต่จะมีการแทรกบทเรียนทางด้านวัฒนธรรมของประเทศเข้าไปด้วย
 4. หลักสูตรภาษาฝรั่งเศสจะเปิดตลอดปี และเปิดการเรียนการสอนในทุก ๆ ระดับตั้งแต่ beginners จนกระทั่ง advanced
 5. โรงเรียนจะแบ่งห้องเรียนออกมา 4 ห้องเพื่อให้นักเรียนได้ปรึกษากับอาจารย์ผู้สอน และการเรียนแบบตัวต่อตัว
 6. นักเรียนของโรงเรียนจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งมาจากประเทศมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก
 7. โรงเรียนได้รับรองมาตรฐานจาก the Official French Quality Label และเป็นสมาชิกในองค์กร SOUFFLE และ CAMPUSFRANCE
 8. ACCORD เป็นสถาบันภาษาเอกชน ที่ยังร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ดังนี้ University of Poitiers, Paris V, Paris VII และ INALCO University

นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีสาขาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของปารีส ซึ่งเปิดเป็น French Summer School โดยจะเปิดสำหรับเด็กและครอบครัวที่ต้องการเรียนภาษาฝรั่งเศส พร้อมกับกิจกรรมทั้งทางด้านกีฬาและวัฒนธรรม นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังจัดที่พักที่อำนวยความสะดวกให้กับครอบครัวนักเรียนอย่างเต็มที่

 

หลักสูตรภาษาฝรั่งเศส

 

เรียนภาษาฝรั่งเศส ปารีส

Intensive Course

มีให้เลือกหลากหลายช่วงเวลา ตั้งแต่การเรียนระยะสั้น (1 สัปดาห์ – 12 สัปดาห์) จนถึงการะรียนในระยะยาวที่มากกว่า 12 สัปดาห์เป็นต้นไป โดยหลักสูตรจะเปิดทุกวันจันทร์ ยกเว้นสำหรับผู้ที่ยังไม่มีทักษะภาษาฝรั่งเศสจะเปิดเฉพาะวันที่โรงเรียนกำหนด

เนื้อหาการสอน โดย Intensive Course จะแบ่งประเภทตามชั่วโมงการเรียนในแต่ละสัปดาห์ดังนี้

Intensive Course A (20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

มีเนื้อหาการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน โดยจะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ, เนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส, และการเขียนสำนวนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน

 ตัวอย่างตารางเรียน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
9:00-13:00 General French General French General French General French General French

 

Intensive Course B (23 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

มีเนื้อหาการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน โดยจะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ, เนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส, และการเขียนสำนวนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน ฝึกการพัฒนาภาษาฝรั่งเศสโดยการเข้าร่วมทำ workshop ซึ่งมีเนื้อหาให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น วัฒนธรรมและอารยธรรม, ทักษะการเขียน, การออกเสียง, ภาพยนต์, ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ และการเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

ตัวอย่างตารางเรียน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
9:00-13:00 General French General French General French General French General French
พักกลางวัน
14:15-17:15

Workshop 1 วัน

 

Intensive Course C (26 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

มีเนื้อหาการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน โดยจะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ, เนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส, และการเขียนสำนวนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน ฝึกการพัฒนาภาษาฝรั่งเศสโดยการเข้าร่วมทำ workshop ซึ่งมีเนื้อหาให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น วัฒนธรรมและอารยธรรม, ทักษะการเขียน, การออกเสียง, ภาพยนต์, ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ และการเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

ตัวอย่างตารางเรียน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
9:00-13:00 General French General French General French General French General French
พักกลางวัน
14:15-17:15

Workshop 2 วัน

 

Intensive Course D (29 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

มีเนื้อหาการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน โดยจะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ, เนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส, และการเขียนสำนวนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน ฝึกการพัฒนาภาษาฝรั่งเศสโดยการเข้าร่วมทำ workshop ซึ่งมีเนื้อหาให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น วัฒนธรรมและอารยธรรม, ทักษะการเขียน, การออกเสียง, ภาพยนต์, ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ และการเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

 ตัวอย่างตารางเรียน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
9:00-13:00 General French General French General French General French General French
พักกลางวัน
14:15-17:15

Workshop 3 วัน

 

Intensive Course G (32 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

มีเนื้อหาการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน โดยจะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ, เนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส, และการเขียนสำนวนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน ฝึกการพัฒนาภาษาฝรั่งเศสโดยการเข้าร่วมทำ workshop ซึ่งมีเนื้อหาให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น วัฒนธรรมและอารยธรรม, ทักษะการเขียน, การออกเสียง, ภาพยนต์, ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ และการเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

 ตัวอย่างตารางเรียน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
9:00-13:00 General French General French General French General French General French
พักกลางวัน
14:15-17:15

Workshop 4 วัน

 

Intensive Course E (40 ชั่วโมงต่อสัปดาห์)

มีเนื้อหาการเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาฝรั่งเศสทั้ง 4 ทักษะ ไม่ว่าจะเป็น ทักษะการฟัง, การพูด, การอ่าน และการเขียน โดยจะมีการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ, เนื้อหาทางด้านวัฒนธรรมฝรั่งเศส, และการเขียนสำนวนต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการสอน ฝึกการพัฒนาภาษาฝรั่งเศสโดยการเข้าร่วมทำ workshop ซึ่งมีเนื้อหาให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น วัฒนธรรมและอารยธรรม, ทักษะการเขียน, การออกเสียง, ภาพยนต์, ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ และการเตรียมสอบภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น

 ตัวอย่างตารางเรียน

วันจันทร์

วันอังคาร

วันพุธ
วันพฤหัสบดี
วันศุกร์
9:00-13:00 General French General French General French General French General French
พักกลางวัน
2:15-5:15 General French

Workshop 3 วัน

General French
5:30-6:30

ติวเข้ม

 

หลักสูตรเตรียมตัวเรียนต่อวิชาชีพ (Graphic Design, Illustration, Web Design และ 3D)

Ecole BRASSART (école BRASSART est spécialisée dans les Arts graphiques) ร่วมกับ ACCORD ในการรับนักเรียนต่างชาติเข้ามาเรียนที่สถาบัน โดยผ่านการเรียนและการเตรียมภาษากับทาง ACCORD โดยมีหลักสูตรให้กับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อที่นี่ทั้งหมด 4 หลักสูตรดังนี้

 • หลักสูตรที่ 1: เรียนภาษาฝรั่งเศส 6 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับ B2
 • หลักสูตรที่ 2: เรียนภาษาฝรั่งเศส 12 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับ B1
 • หลักสูตรที่ 3: เรียนภาษาฝรั่งเศส 20 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับ A2
 • หลักสูตรที่ 4: เรียนภาษาฝรั่งเศส 25 สัปดาห์ สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาฝรั่งเศสในระดับ A1

รู้จัก Ecole BRASSART

img-brassart-4

หลักสูตร French ‘Graphic and Multimedia Designer’ certificate on the RNCP (National Professional Certification Register) เป็นหลักสูตรเรียนทางด้าน Graphic, Illustration และ Web Disign ระยะเวลา 4 ปี โดยสามารถเลือกเรียนได้ที่ Tours, Nantes และ Caen

 

ที่พัก

ทางสถาบันมีตัวเลือกที่พักให้เลือกหลากหลาย อาทิเช่น

 • พักอยู่กับครอบครัวชาวฝรั่งเศส

โดยทางสถาบันจะเป็นผู้เลือกครอบครัวที่จะให้นักเรียนเข้าพักอย่างพิถีพิถัน โดยการเลือกที่พักนั้น นักเรียนสามารถเลือกได้ทั้งห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ และบริการอาหารเช้า หรือบริการอาหารทั้งเช้าและเย็น

 • หอพัก 4 ดาว

Parisian Residence ตั้งอยู่ในแถบ Buttes Chaumont ภายในมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายต่าง ๆ มากมาย พร้อมที่จอดรถ

 • หอพัก “CISP” Ravel หรือ หอพัก Kellermann

บริการเป็นห้องพักเดี่ยว รวมอาหารเช้า หรือถ้าต้องการเป็นบริการอาหารเช้าและเย็นทางหอพักจะมีร้านอาหารสำหรับให้บริการตนเอง

 • หอพัก Pierre et Vacances 

มีตัวเลือกหอพักทั้งแบบสตูติโอ และอพาร์ทเม้นต์สำหรับนนักเรียน 6 คน โดยจะมีทั้งโทรทัศน์, ทีวี และครัว ให้พร้อม

นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกของที่พักต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น โรงแรม 2 ดาว / 3 ดาว / 4 ดาว หรือเป็นหอพักที่เปิดเฉพาะในช่วง Summer เป็นต้น

 

แผนที่ของโรงเรียน ACCORD BOULEVARD

map

 

 

 

42 Responses to ACCORD ECOLE DE LANGUES – PARIS

 1. dope พูดว่า:

  อยากสอบถามเรื่องเรียนต่อโทที่ฝรั่งเศสหน่อยคะ ช่วยส่งไลน์มาทางอีเมลล์หน่่อยนะค้ะ :)

 2. น้ำ พูดว่า:

  สวัสดีคะ คือน้ำอยากจะเรียนภาษาฝรั่วเศส มีพื้นฐานนิดหน่อยค่ะ เคยเีียนตอนมอปลาย ตอนนีิอยู่ปี3 คิดว่าอยากต่อโทที่ฝรั่งเศสเลยอยากเรียนภาษาสักปี มีหนทางไหมค่ะ

 3. mmm พูดว่า:

  พี่คะถ้ามีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสน้อยมาก แล้วก็มีเวลาแค่ต้นเดือนพฤษภา-ปลายเดือนมิถุนา ถ้าอยากไปเรียนภาษาที่ประเทศฝรั่งเศสพอจะมีคอร์สไหนแนะนำมั๊ยคะ? ขอบคุณค่ะ:)

  • P' Bom พูดว่า:

   ตอบ น้อง mmm

   ก็จะประมาณ 5 พฤษภาคม – 27 มิถุนายน นะคะ พี่ส่งตารางราคา 8 สัปดาห์ให้ทางอีเมลล์ก่อนนะคะ เฉพาะกรุงปารีส ถ้าต้องการเมืองอื่นแจ้งพี่ได้เลยนะคะ

 4. suunny พูดว่า:

  ผมสนใจเรียนคอร์ส intensive d อะครับ
  แล้วที่พักอยากได้แบบพักกับครอบครัวชาวฝรั่งเศส
  เรียนระยะเวลา 8 เดือนครับ อยากทราบราคา
  แล้วจะต่อเข้ามหาลัยที่นั่นเลยมีโอกาสมั้ยครับ
  รบกวนด้วย

  • เรียนต่อฝรั่งเศส_Educatepark.com พูดว่า:

   ตอบ น้อง Sunny

   เราคุยกันทาง Line แทนแล้วนะคะ แต่พี่ขอตอบเพิ่มเติมในนี้นะคะ

   สำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี และต้องการฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสก่อนสมัครเรียน พี่แนะนำให้เรียนระยะยาวนะคะ แต่จำเป็นต้องมีพื้นฐานภาษาฝรั่งเศสก่อนนะคะ โอกาสในการเข้าเรียนมีอยู่แล้วค่ะ ถ้าน้องสามารถฝึกฝนภาษาให้อยู่ได้ตามคุณสมบัติที่กำหนด

 5. แนน พูดว่า:

  จะไปเรียนภาษาฝรั่งเศสค่ะ ตืดต่อที่เรียนและที่พักแล้วจะไปเรียนเดือนนี้อยากให้ช่วยจัดการเรื่องเอกสารขอวีซ่า รบกวนติดต่อกลับด่วยค่ะ

สอบถามเพิ่มเติม

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *