เรียนต่อญี่ปุ่น ศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น (にっぽん)

เรียนต่อญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ เทคโนโลยี และที่สำคัญ บริษัทของประเทศญี่ปุ่น ได้มาลงทุนในประเทศไทย เป็นอันดับต้น ๆ จึงทำให้เกิดความนิยมไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การไป เรียนต่อญี่ปุ่น ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้ยากนัก การขอวีซ่าญี่ปุ่น ถ้าผู้ขอมีความพร้อมทั้งในเรื่อง การเงิน การศึกษาพื้นฐานแล้ว วีซ่าก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดี
ถึงแม้ว่า หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและโท จะมีหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนแบบนานาชาติ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ยังมักเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับการใช้ชีวิตอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญีปุ่นระยะยาว (วีซ่านักเรียน) ทาง Educatepark ขอแนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในหลากหลายโรงเรียน

ตารางราคาค่าเรียน (วีซ่านักเรียน 2 ปี 3 เดือน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (6 เดือนแรกไม่รวมที่พัก)

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน) ช่วงที่ชำระเงิน
ค่าสมัคร 20,000

ช่วงที่ได้รับ

ใบรับรองสถานภาพ

การพำนัก (COE)

ค่าแรกเข้า 40,000
ค่าเรียนเทอม 1(6 เดือนแรก) 340,000
ค่าประกัน 6,000
รวม 406,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 129,920
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ค่าเรียนจะจ่ายทั้งหมดหลังจากที่ได้รับการอนุญาติจากทาง ตม. ญี่ปุ่น ในการรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนตุลาคม 2014 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2014
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

ตารางราคาค่าเรียน (วีซ่านักเรียน 1 ปี 3 เดือน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (6 เดือนแรกไม่รวมที่พัก)

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน) ช่วงที่ชำระเงิน
ค่าสมัคร 20,000 ช่วงที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (COE)
ค่าแรกเข้า 40,000
ค่าเรียนเทอม 1(6 เดือนแรก) 320,000
ค่าประกัน 6,000
รวม 386,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 123,520
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ค่าเรียนจะจ่ายทั้งหมดหลังจากที่ได้รับการอนุญาติจากทาง ตม. ญี่ปุ่น ในการรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนตุลาคม 2014 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2014
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

 sakura

Summer Camp เมืองโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 8 สัปดาห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

2014 Summer Course (ENG)-3

สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงปิดเทอม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ตัวอย่างตารางราคาค่าเรียน (วีซ่าระยะสั้น)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป + ที่พักประเภทอพาร์ตเม้นท์

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน)
ค่าสมัคร 20,000
ค่าเรียน 3 เดือน 190,000
ค่า Apartment (Private Studio) 280,000
รวม 490,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 156,800
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ที่พักมีให้เลือกทั้งแบบ Homestay และ Apartment
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

 sakura

ข้อดีของการเรียนในประเทศญี่ปุ่น 

1. ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากรองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีผู้คนที่เป็นมิตรและสั่งสมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน

2. มาตรฐานการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่สูง โดยดูจากอันดับโลก นักเรียนญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายเป็นที่ 1 ของโลกทางด้านคณิตศาสตร์ และเป็นที่ 2 ของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นประมาณ 10 แห่งอยู่ในระดับ Top 200 ของโลก

3. ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมของโลก โดยสถิติอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของโลก

4. นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาแล้วยังจะได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น การเรียนหลักสูตรสั้น ๆ เช่นการประดิษฐ์ดอกไม้ การทำอาหารเป็นต้น

สนใจข้อมูลศึกษาต่อ ประเทศต่าง ๆ คลิกที่นี่ www.educatepark.com