เรียนต่อญี่ปุ่น ศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น (にっぽん)

เรียนต่อญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ เทคโนโลยี และที่สำคัญ บริษัทของประเทศญี่ปุ่น ได้มาลงทุนในประเทศไทย เป็นอันดับต้น ๆ จึงทำให้เกิดความนิยมไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การไป เรียนต่อญี่ปุ่น ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้ยากนัก การขอวีซ่าญี่ปุ่น ถ้าผู้ขอมีความพร้อมทั้งในเรื่อง การเงิน การศึกษาพื้นฐานแล้ว วีซ่าก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดี
ถึงแม้ว่า หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและโท จะมีหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนแบบนานาชาติ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ยังมักเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับการใช้ชีวิตอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญีปุ่นระยะยาว (วีซ่านักเรียน) ทาง Educatepark ขอแนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในหลากหลายโรงเรียน

ตารางราคาค่าเรียน (วีซ่านักเรียน 2 ปี 3 เดือน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (6 เดือนแรกไม่รวมที่พัก)

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน) ช่วงที่ชำระเงิน
ค่าสมัคร 20,000

ช่วงที่ได้รับ

ใบรับรองสถานภาพ

การพำนัก (COE)

ค่าแรกเข้า 40,000
ค่าเรียนเทอม 1(6 เดือนแรก) 340,000
ค่าประกัน 6,000
รวม 406,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 129,920
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ค่าเรียนจะจ่ายทั้งหมดหลังจากที่ได้รับการอนุญาติจากทาง ตม. ญี่ปุ่น ในการรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนตุลาคม 2014 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2014
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

ตารางราคาค่าเรียน (วีซ่านักเรียน 1 ปี 3 เดือน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (6 เดือนแรกไม่รวมที่พัก)

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน) ช่วงที่ชำระเงิน
ค่าสมัคร 20,000 ช่วงที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (COE)
ค่าแรกเข้า 40,000
ค่าเรียนเทอม 1(6 เดือนแรก) 320,000
ค่าประกัน 6,000
รวม 386,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 123,520
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ค่าเรียนจะจ่ายทั้งหมดหลังจากที่ได้รับการอนุญาติจากทาง ตม. ญี่ปุ่น ในการรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนตุลาคม 2014 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2014
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

 sakura

Summer Camp เมืองโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 8 สัปดาห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

2014 Summer Course (ENG)-3

สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงปิดเทอม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ตัวอย่างตารางราคาค่าเรียน (วีซ่าระยะสั้น)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป + ที่พักประเภทอพาร์ตเม้นท์

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน)
ค่าสมัคร 20,000
ค่าเรียน 3 เดือน 190,000
ค่า Apartment (Private Studio) 280,000
รวม 490,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 156,800
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ที่พักมีให้เลือกทั้งแบบ Homestay และ Apartment
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

 sakura

ข้อดีของการเรียนในประเทศญี่ปุ่น 

1. ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากรองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีผู้คนที่เป็นมิตรและสั่งสมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน

2. มาตรฐานการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่สูง โดยดูจากอันดับโลก นักเรียนญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายเป็นที่ 1 ของโลกทางด้านคณิตศาสตร์ และเป็นที่ 2 ของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นประมาณ 10 แห่งอยู่ในระดับ Top 200 ของโลก

3. ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมของโลก โดยสถิติอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของโลก

4. นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาแล้วยังจะได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น การเรียนหลักสูตรสั้น ๆ เช่นการประดิษฐ์ดอกไม้ การทำอาหารเป็นต้น

 

การสอบเพื่อศึกษาต่อญี่ปุ่น

เป็นการสอบอย่างหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น โดย JASSO เป็นผู้จัดสอบ และจะจัดขึ้นทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน มีศูนย์สอบในประเทศญี่ปุ่น 17 แห่ง และในเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเอชียอีก 16 แห่งด้วยกัน รวมถึงในประเทศไทยที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT) โดยเลือกวิชาและภาษาของโจทย์ที่จะสอบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

 • วิชาภาษาญี่ปุ่น : ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่รองรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้
 • วิชาวิทยาศาสตร์ : เลือกสองวิชาจาก วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
 • วิชาความรู้ทั่วไป : ความรู้ทั่วไปในสายมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะความสามารถทางตรรกะและความคิดในการหาเหตุผล
 • วิชาคณิตศาสตร์ :
  • แบบที่ 1 ความรู้คณิตศาสตร์สำหรับคณะศิลปศาสตร์
  • แบบที่ 2 ความรู้คณิตศาสตร์ระดับสูงที่จำเป็นในการศึกษาบางคณะ

EJU สามารถสอบได้หลายครั้ง แต่ผลสอบมีอายุ 2 ปี และในการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยสามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียวจากผลสอบ 4 ครั้งสุดท้าย ทั้งนี้หากผลสอบแต่ละครั้งมีรายวิชาที่สอบต่างกันและรายวิชาในผลสอบครั้งดังกล่าวไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็จะใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อไม่ได้

 

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ โดยจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคมของทุกปี

โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (N1, N2, N3, N4, N5) โดยระดับ N5 เป็นระดับที่ง่ายที่สุด และระดับที่ยากที่สุดคือ N1

 

ระดับ

ทักษะและเวลาที่ใช้ในการสอบ

N1

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์/ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(110 นาที)

ทักษะการฟัง

(60 นาที)

N2

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์/ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(105นาที)

ทักษะการฟัง

(50 นาที)

N3

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์)

(30 นาที)

ความรู้ทางด้านภาษา (ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(70 นาที)

ทักษะการฟัง

(40 นาที)

N4

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์)

(30 นาที)

ความรู้ทางด้านภาษา (ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(60 นาที)

ทักษะการฟัง

(35 นาที)

N5

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์)

(25 นาที)

ความรู้ทางด้านภาษา (ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(50 นาที)

ทักษะการฟัง

(30 นาที)

* เวลาในแต่ละทักษะอาจมีการเปลี่ยนแปลง

** ตารางจาก http://www.jlpt.jp

 

การสอบในทักษะต่าง ๆ จะทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะมีหลากหลายคำถามในแต่ละระดับการสอบดังนี้

 

ทักษะการสอบ

ปรเภทของการสอบ

N1

N2

N3

N4

N5

ความรู้ทางด้านทักษะภาษา

และ การอ่าน

คำศัพท์

Kanji reading

o

o

o

o

o

Orthography

-

o

o

o

o

Word formation

-

o

-

-

-

Contextually-defined expression

o

o

o

o

o

Paraphrases

o

o

o

o

o

Usage

o

o

o

o

-

ไวยากรณ์

ไวยากรณ์สำหรับสร้างประโยค 1

o

o

o

o

o

ไวยากรณ์สำหรับสร้างประโยค 2

o

o

o

o

o

Text Grammar

o

o

o

o

o

การอ่าน

Short Passages

o

o

o

o

o

Mid-size Passages

o

o

o

o

o

Long Passages

o

-

o

-

-

Integrated Comprehension

o

o

-

-

-

Thematic Comprehension

o

o

-

-

-

Information Retrieval

o

o

o

o

o

ทักษะการฟัง

Task-based comprehension

o

o

o

o

o

Comprehension of key points

o

o

o

o

o

Comprehension of general outline

o

o

o

-

-

Verbal expression

-

-

o

o

o

Quick response

o

o

o

o

o

Integrated Comprehension

o

o

-

-

-

* ตารางจาก http://www.jlpt.jp

 

สนใจข้อมูลศึกษาต่อ ประเทศต่าง ๆ คลิกที่นี่ www.educatepark.com

 

65 Responses to เรียนต่อญี่ปุ่น ศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น (にっぽん)

 1. Lali พูดว่า:

  พี่ค่ะอยากไปเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวอะคะ เรียนแบบระยะยาวนี่คือเรียนเอาภาษากับเรียนเพื่อเตรียมเข้ามหาลัยคืออันเดียวหรือป่าวค่ะ พื้นฐานก็รู้แต่อักษรฮิระงะนะ สัญลักษณ์ เท็นเท็น และมารุ อะคะถ้าจะไปเรียนต้องมีการสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนรึป่าวคะ หรือว่าเราสามารถไปเริ่มต้นที่นู้นได้อะคะ

  • admin พูดว่า:

   ใช่ค่ะหลักสูตเตรียมสอบจะเป็นหลักสูตรที่เข้มข้น สอนตั้งแต่คนที่ไม่มีพื้นฐาน จนถึงคนที่มีพื้นฐานค่ะ ส่วนเรื่องสอบวัดระดับทางภาษาญี่ปุ่น (JLPT) ถ้ามีนำมาใช้เพื่อเทียบเลเวลในการเรียนต่อกับทางโรงเรียนได้ค่ะ แต่ถ้าไม่มี สามารถทดสอบได้ที่โรงเรียนเลยค่ะ

 2. Game พูดว่า:

  อยากไปศึกษาต่อที่ญี่ปุ่นอ่ะค่ะ ตอนนี้จบ ป.ตรี ((สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)) อยากเรียนต่อโทอ่ะค่ะ เเต่ไม่เก่งภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษพอได้ ยังไงรบกวนช่วยเเนะนำด้วยนะคะ

  • admin พูดว่า:

   ไม่ทราบ น้องอยากไปเรียนเป็ฺนหลักสูตร ภาษาอังกฤษ หรือ เป็นหลักสู่ตรภาษา ญี่ปุ่นครับ

   ส่วน Computer Science
   พี่แนะนำ U ให้ดังนี้ครับ
   Tokyo University of Technology
   Chiba Institute of Technology

 3. ธาริณี พูดว่า:

  รบกวนถามหน่อยค่ะ
  หนูเคยไปเรียนภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว1ปีครึ่ง ถ้าหนูจะไปเรียนระยะสั้น3เดือนอีกจะขอวีซ่าได้หรือป่าวค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ต้องดูที่เหตุผลครับ ว่า ครั้งที่แล้ว เรียนจบระดับไหน แล้วทำไมถึงอยากไปเรียนอีก ถ้า เหตุผลดี ก็ไม่มีปัญหาครับ

 4. สุกัญญา พูดว่า:

  ถ้าอยากไปเรียนมหาลัยต่อที่โตเกียวค่ะ ตอนนี้เพิ่งจบม.6 อยากเรียนด้านบัญชี ได้แต่ภาษาอังกฤษ ต้องเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มหรือเปล่า ถ้าเรียนต้องเรียนนานแค่ไหนก่อนเข้ามหาลัยค่ะ แล้วอยากทราบค่าใช้จ่ายทั้งเรียนภาษาและเรียนมหาลัยค่ะ รบกวนแนะนำด้วยนะค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าน้องจะเรียนหลักสูตร Inter ก็ควรรู้พื้นฐานบ้างครับ

   แต่ถ้าจะเรียนหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น ต้องเรียน ภาษาญี่ปุ่นให้เก่งก่อนครับ ถ้าไม่มีพื้นฐานเลย อาจจะใช้เวลาถึง 2 ปีครับ
   ลองดูข้อมูลเบื้องต้นที่ Link นี้ครับ
   http://www.educatepark.com/japan/sendagaya-japanese-school.html

 5. yaowaluk พูดว่า:

  อยากทราบว่า จบม.ต้น กศน.อยากศึกษาต่อม.ปลายที่ญี่ปุ่นได้มั้ยครับ แล้วค่าใช้จ่ายแพงมั้ย

 6. ณัฐนิชา พูดว่า:

  อยู่ ม.5 กำลังจะขึ้น ม.6 ค่ะ
  พอจะมีคอร์สไปเรียนญี่ปุ่นตอน ม.6 ระยะเวลา 6 เดือน – 1 ปีบ้างหรือเปล่าคะ
  หรือถ้าพอจะมีทุนอะไรช่วงนี้ขอรายละเอียดหน่อยนะคะ เราหาทุน ม.6 ไม่เจอเลยค่ะ
  จะพักกับโฮมสเตย์หรืออพาร์ทเมนต์ก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นไปได้ก็อยากเรียนรวมกับคนญี่ปุ่น
  ถ้ายังไงขอรายละเอียดทางเมลนะคะจะได้เช็กง่ายๆ
  ขอบคุณมากๆ ค่ะ

  ปล.ไม่ค่อยมีพื้นฐานญี่ปุ่นเลยค่ะ ได้แต่ภาษาอังกฤษ อยากไปเรียนภาษาค่ะ

  • admin พูดว่า:

   1. คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นจะมีตั้งแต่ 2 สัปดาห์จนถึง2ปีเลยค่ะ
   2. เรื่องทุนส่วนใหญ่จะมีแต่ทุนสำหรับคนที่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นแล้วค่ะ ยังไงน้องติดตามข่าวสารทางลิ้งนี้เลยนะคะ http://www.educatepark.com/japan/scholarship.html
   3. เรื่องเรียนรวมกับคนญี่ปุ่น ทางสถาบันจะไม่มีคนญี่ปุ่นเรียนนะคะ เพราะเป็นโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยตรง จะมีเป็นคนชาติอื่นๆหลายเชื้อชาติเลยค่ะ ถ้าน้องอยากใช้ชีวิตกับคนญี่ปุ่นมากๆก็คงต้องอยู่ที่พักแบบ Homestay

 7. พสชนัน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ

  คือตอนนี้เรียนปตรีอยู่ที่ มหาลัยโอซาก้าคะปกติจะได้รับทุน Jasso แต่มาเทอมนี้เค้าได้ตัดทุนออกไปจากโครงการหนะคะ(G30) เลยอยากถามว่าพอจะมีทุนอื่นให้สมัครได้บ้างมั้ยค่ะ ตอนนี้อยู่ ปี2เทอม2 ค่ะเรียนเป็นภาคภาษาอังกฤษ (แต่พอจะได้ภาษาญี่ปุ่นค่ะ สัมภาษณ์เป็นญี่ปุ่นได้ค่ะ)

  ขอบคุณมากค่ะ

 8. Rube พูดว่า:

  อายุ31 อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น เพื่อกลับมาสอบวัดระดับเพื่อใช้ในการทำงาน ต้องลงครอสประมาณไหนคะ
  อยากทราบค่าใช้จ่าย โดยประมาณ เรียนที่เมืองไหนก็ได้คะ ไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นเลยค่ะ รบกวนส่งข้อมูลกลับทางอีเมลล์ด้วยค่ะ

  • educatepark.com พูดว่า:

   ตอบ คุณ Rube

   ส่งรายละเอียดหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไปให้ทางอีเมลล์แล้วนะคะ พร้อมกับฝาก Event ของโรงเรียนสอนภาษา วันที่ 17 มีนาคมนี้ไว้นะคะ เผื่ออยากมาคุยกับเจ้าหน้าที่โรงเรียนโดยตรงค่ะ

 9. แพร์ พูดว่า:

  อยากทราบว่า ทุน ปโท สาขา Engineer Management มีที่ไหนน่าสนใจบ้างค่ะ แล้วถ้าหากเป็นหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น นี่ต้องมีพื้นภาษาญี่ปุ่นระดับไหนค่ะ ถึงจะสมัครได้

  ขอบคุณค่ะ
  แพร

  • educatepark.com พูดว่า:

   ตอบน้องแพร์

   ทุนการศึกษา ก็จะมี MEXT กับ ADB-Japan Scholarship Programme นะคะ หากน้องจะเรียนภาษาญี่ปุ่น จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นในระดับ N2 หรือ N1 นะคะ

 10. joyjoy พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  อยากจะสอบถามทุนปริญญาเอก ด้าน renewable energy
  ไม่ทราบว่ามหาลัยไหนในญี่ปุ่นจะมีทุนบ้างคะ
  ขอบคุณมากๆค่ะ

  • educatepark.com พูดว่า:

   ตอบ น้อง joyjoy

   เท่าที่ดูจากข้อมูลนะคะ ลองเ้ข้าไปดูของ Kyoto University นะคะ จะมี Energy Science อยู่ แต่ไม่แน่ใจเรื่อง Renewable Energy นะคะ เรื่องทุนก็สามารถสอบถามกับทางมหาวิทยาลัยโดยตรงได้เลยค่ะ

 11. Cheek พูดว่า:

  กำลังหาทุนไปเรียนต่อโทที่ญี่ปุ่นค่ะ ทางด้านfood tech ลองค้นหามหาวิทยาลัยแล้ว สนใจมหาวิทยาลัย kyushu ค่ะ ไม่ทราบว่าจะสามารถหาทุนของอะไรได้บ้าง แล้วมีมหาลัยไหนอีกมั้ยคะ ขอบคุณมากนะคะ

  • Cheek พูดว่า:

   หนูลองหาข้อมูลเพิ่มเติม มหาวิทยาลัย kagawa ก็มีทางด้านนี้ หนูอยากรู้ว่าเค้ามีทุนให้มั้ยคะ แล้วเค้าเป็นหลักสูตร อินเตอร์มั้ย ถ้าสนใจเรียนสาขาเกี่ยวกับfood sci ค่ะ

   • educatepark.com พูดว่า:

    ตอบ น้อง Cheek

    ที่ Kagawa ไม่ใช่หลักสูตรภาษาอังกฤษนะคะ คือเท่าที่พี่ดูไม่มีหลักสูตร Food Science เป็นภาษาอังกฤษ นะคะ จะมีแต่เป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะ ส่วนเรื่องทุน ก็จะมีทุนรัฐบาลญี่ปุ่น กับทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ น่ะค่ะ

    • Cheek พูดว่า:

     แล้วมีหลักสูตรอินเตอร์ปริญญาโทที่เกี่ยวกับ food tech ที่ไหนบ้างคะ ช่วยรบกวนพี่ด้วยนะคะ ค้นหาข้อมูลยากจริงๆ

     • educatepark.com พูดว่า:

      ตอบ น้อง Cheek

      จากข้อมูลของทาง Japan Student Services Organization (JASSO) ไม่มีหลักสูตรอินเตอร์ทางด้าน Master of Food Science / Food Technology เลยค่ะ

 12. Foong Natsinee พูดว่า:

  พี่คะ มีทุนเต็มจำนวน ป.ตรี ประเทศญี่ปุ่น
  ถ้าเป็นแบบมหาลัยอินเตอร์จะมีมั้ยคะ พอดีไม่มีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • educatepark.com พูดว่า:

   ตอบ น้อง Foong

   ลองดูทุนนี้นะคะ Joint Japan/World Bank Graduate Scholarship Program (JJ/WBGSP) เข้าไปดูในเวบไซต์ ของ World Bank ได้เลยค่ะ น้องจะได้เตรียมตัวได้ถูกค่ะ

 13. Supannee Suzuki พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันกำลังหาทุนเพื่อไปศึกษาต่อปริญญาโทที่นั่นค่ะ สนใจอยุ่2ที่คือTokyo , Kyoto

  ไม่ทราบมีช่องทางใหนแนะนำบ้างค่ะและยากรึปล่าวค่ะ ดิฉันมีวุฒิป.โทจากไทยแล้วแต่อยากใด้โทอีกใบ

  ด้านEconomic ค่ะ

  • educatepark.com พูดว่า:

   ตอบ คุณ Supannee

   ลองติดต่อทางสถานทูตฯ นะคะ ก็จะมี Monbukagakusho Scholarship นะคะ ถ้าถามว่ายากไหม ต้องบอกว่ายากนะคะ เพราะได้ปริญญาโทมาแล้วน่ะค่ะ ยังไงลองศึกษาทุนนี้ดูนะคะ

 14. jojo พูดว่า:

  แจ้งกลับไปทางอีเมลล์แล้วนะคะ ^^

 15. Jitnapa พูดว่า:

  อยากเรียนต่อด้าน food science
  แต่ไม่ค่อยแน่ใจเรื่องคณะและสาขาของญี่ปุ่นว่า food science ของญี่ปุ่นสังกัดคณะอะไรค่ะ

 16. Thanawat พูดว่า:

  พี่คับ มีทุนเรียนที่ญี่ปุ่นมั๊ยคับ แบบเรียนภาษาญี่ปุ่นก่อน 1 ปี และจากนั้นก็เรียนปกติอ่ะคับ ถ้ามีรบกวนส่งมาทางอีเมลล์ด้วยนะคับ

 17. ninuga พูดว่า:

  อยากจะไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นอ่ะค่ะ อยากไปเรียนแบบระยะสั้นก่อนอ่ะค่ะ เรียนจบ ป.ตรี ด้านภาษาญี่ปุ่นมา แต่อยากไปเรียนให้ได้ภาษามากกว่านี้ สนใจแถบฮอกไกโด กับ จูโงะกุค่ะ ช่วยส่งรายละเอียดให้ด้วยนะคะ อยากไปเรียนช่วงกลางปีหน้าค่ะ

  • educatepark.com พูดว่า:

   ตอบ น้อง Ninuga

   พี่ส่งรายละเอียดที่เรียนภาษาญี่ปุ่นระยะเวลา 12 สัปดาห์แถบฮอกไกโด ที่เมืองซัปโปโรให้แล้วนะคะ ราคายังเป็นของปีนี้อยู ถ้ายังไงมาอัพเดทกับพี่ใกล้ ๆ อีกทีนะคะ

 18. สุรารักษ์ เขื่อนขวา พูดว่า:

  อยากทราบรายละเอียดการไปเรียนญี่ปุ่นนะคะช่วยแนะนำหน่อยนะคะ

 19. ampawan yuwakarn พูดว่า:

  อยากไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นเพื่อเตรียมเข้า ปริญญาโทด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยแนะนำเมืองที่เรียนภาษา และมหาลัยที่น่าเรียนด้วยนะคะ

 20. กิ่ง พูดว่า:

  หนูอยากที่จะไปเรียนต่อญี่ปุ่นค่ะ มีพื้นฐานมาบ้างค่ะ เราจะต้องทำอย่างไรค่ะ

  ตอนนี้ทำงานอยู่ด้วยค่ะ ขอข้อมูลด้วยน่ะคะ หนูอยากไปอยู่แถบจูบุค่ะ แล้วต้องมีค่าใช่จ่ายอ่ะไรบ้างค่ะ

 21. Patcha พูดว่า:

  อยากไปเรียนทางด้านภาษาที่ญี่ปุ่น 1 ปีค่ะ
  เคยเรียนเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นมาบ้างแล้วในคอร์สเบื้องต้นอ่ะค่ะ
  *คือ เราไปเรียนต้องพอมีพื้นอยู่บ้างไหมค่ะ หรือทางโรงเรยนจะช่วยปูพื้นให้ตั้งแต่แรกเลยค่ะ
  รบกวนขอรายละเอียดด้วยนะค่ะ

 22. souphalack rasajack พูดว่า:

  ไปเรียนณี่ปุ่นต้องทำอะไรบ้างคะ

 23. ดารานาถ สุทธิรส พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ พอดีอยากไปเรียนภาษาเพิ่มที่ญี่ปุ่น ตอนนี้อายุ 27 แล้วจะมีปัญหาในการเรียนมั้ยคะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • apple พูดว่า:

   สวัสดีคะ

   เรื่องอายุไม่เป็นปัญหาคะ แต่ถ้าไม่มีพื้นเลย แนะนำให้ลงเรียนที่ไทยก่อน สัก 1 คอร์สคะ

 24. อีฟ พูดว่า:

  อยากเรียนต่อโทfood scienceที่ญี่ปุ่นค่ะ แต่เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ

  • apple พูดว่า:

   ดูเมืองไหนเป็นพิเศษไหมคะ ยังไงพี่จะเช็คให้นะคะว่ามีที่ไหนสอนเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษในด้านที่เราสนใจบ้าง

 25. ขอบคุณมากนะคะที่สามารถบอกว่าพื้นที่ของญี่ปุ่นมีกี่พื้นที่
  พอดีว่าคุณครูสั่งให้มาหาคะขอบคุณจริงๆคะ

 26. oyl พูดว่า:

  อยากรู้รายละเอียดข้อมูลของทุนเรียนมัธยมปลายที่ญี่ปุ่นค่ะ ส่งมาทางเมลได้ตลอดเลยนะคะ :)

 27. บี พูดว่า:

  อยากทราบทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น ไม่ทราบว่าพอจะมีรึเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

 28. บี พูดว่า:

  อยากทราบว่าญี่ปุ่นมีทุนเรียนภาษาบ้างไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

 29. ป๋อง พูดว่า:

  อยากเที่ยวและเรียนภาษาญี่ปุ่นช่วงซัมเมอร์ซักสองเดือนครึ่งอะครับ อยากได้แบบชนบทๆหน่อยอะครับ มีที่แนะนำมั๊ยครับ

 30. ที่ไหนมีทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียนม.ปลายไปญี่ปุ่นบ้างครับ สมัครเมื่อไหร่ ขอบคุณครับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *

Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.