เรียนต่อญี่ปุ่น ศึกษาต่อ ประเทศญี่ปุ่น (にっぽん)

เรียนต่อญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ เทคโนโลยี และที่สำคัญ บริษัทของประเทศญี่ปุ่น ได้มาลงทุนในประเทศไทย เป็นอันดับต้น ๆ จึงทำให้เกิดความนิยมไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การไป เรียนต่อญี่ปุ่น ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น อย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ไม่ได้ยากนัก การขอวีซ่าญี่ปุ่น ถ้าผู้ขอมีความพร้อมทั้งในเรื่อง การเงิน การศึกษาพื้นฐานแล้ว วีซ่าก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดี
ถึงแม้ว่า หลักสูตรในระดับปริญญาตรีและโท จะมีหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ทำการเรียนการสอนแบบนานาชาติ แต่โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะมีการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น อีกทั้งนักเรียนส่วนใหญ่ยังมักเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับการใช้ชีวิตอีกด้วย

สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาญีปุ่นระยะยาว (วีซ่านักเรียน) ทาง Educatepark ขอแนะนำหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในหลากหลายโรงเรียน

ตารางราคาค่าเรียน (วีซ่านักเรียน 2 ปี 3 เดือน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นสำหรับเตรียมตัวศึกษาต่อมหาวิทยาลัย (6 เดือนแรกไม่รวมที่พัก)

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน) ช่วงที่ชำระเงิน
ค่าสมัคร 20,000

ช่วงที่ได้รับ

ใบรับรองสถานภาพ

การพำนัก (COE)

ค่าแรกเข้า 40,000
ค่าเรียนเทอม 1(6 เดือนแรก) 340,000
ค่าประกัน 6,000
รวม 406,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 129,920
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ค่าเรียนจะจ่ายทั้งหมดหลังจากที่ได้รับการอนุญาติจากทาง ตม. ญี่ปุ่น ในการรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนตุลาคม 2014 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 2014
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

ตารางราคาค่าเรียน (วีซ่านักเรียน 1 ปี 3 เดือน)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป (6 เดือนแรกไม่รวมที่พัก)

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน) ช่วงที่ชำระเงิน
ค่าสมัคร 20,000 ช่วงที่ได้รับใบรับรองสถานภาพการพำนัก (COE)
ค่าแรกเข้า 40,000
ค่าเรียนเทอม 1(6 เดือนแรก) 320,000
ค่าประกัน 6,000
รวม 386,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 123,520
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ค่าเรียนจะจ่ายทั้งหมดหลังจากที่ได้รับการอนุญาติจากทาง ตม. ญี่ปุ่น ในการรับรองสถานภาพการพำนักแล้ว
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าเรียนตุลาคม 2014 สามารถสมัครได้ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2014
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

 sakura

Summer Camp เมืองโตเกียว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป สามารถเลือกเรียนได้ตั้งแต่ 2 สัปดาห์ – 8 สัปดาห์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คลิกที่นี่

2014 Summer Course (ENG)-3

สำหรับนักเรียนที่มีความสนใจจะไปเรียนภาษาญี่ปุ่นในช่วงปิดเทอม ระยะเวลาประมาณ 3 เดือน

ตัวอย่างตารางราคาค่าเรียน (วีซ่าระยะสั้น)

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป + ที่พักประเภทอพาร์ตเม้นท์

Sendagaya Japanese Language School

รายการค่าใช้จ่าย จำนวนเงิน(หน่วยเงิน : เยน)
ค่าสมัคร 20,000
ค่าเรียน 3 เดือน 190,000
ค่า Apartment (Private Studio) 280,000
รวม 490,000
รวม โดยประมาณ(100 เยน = 32 บาท) 156,800
 • ค่าหนังสือไม่ได้รวมอยู่ในค่าเล่าเรียน (จ่ายจริงตามแต่ละระดับ)
 • ที่พักมีให้เลือกทั้งแบบ Homestay และ Apartment
 • ผู้สมัครไม่จำเป็นที่จะต้องมีพื้นฐานภาษาญี่ปุ่นมาก่อน
 • สนใจสามารถสอบถามได้ที่ ติดต่อเรา

 sakura

ข้อดีของการเรียนในประเทศญี่ปุ่น 

1. ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากรองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีผู้คนที่เป็นมิตรและสั่งสมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน

2. มาตรฐานการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่สูง โดยดูจากอันดับโลก นักเรียนญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายเป็นที่ 1 ของโลกทางด้านคณิตศาสตร์ และเป็นที่ 2 ของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นประมาณ 10 แห่งอยู่ในระดับ Top 200 ของโลก

3. ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมของโลก โดยสถิติอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของโลก

4. นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาแล้วยังจะได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น การเรียนหลักสูตรสั้น ๆ เช่นการประดิษฐ์ดอกไม้ การทำอาหารเป็นต้น

 

การสอบเพื่อศึกษาต่อญี่ปุ่น

เป็นการสอบอย่างหนึ่งสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น โดย JASSO เป็นผู้จัดสอบ และจะจัดขึ้นทุกปี ๆ ละ 2 ครั้ง ในเดือนมิถุนายน และพฤศจิกายน มีศูนย์สอบในประเทศญี่ปุ่น 17 แห่ง และในเมืองต่าง ๆ ในภูมิภาคเอชียอีก 16 แห่งด้วยกัน รวมถึงในประเทศไทยที่สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (OJSAT) โดยเลือกวิชาและภาษาของโจทย์ที่จะสอบ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ ดังนี้

 • วิชาภาษาญี่ปุ่น : ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นที่รองรับการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นได้
 • วิชาวิทยาศาสตร์ : เลือกสองวิชาจาก วิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา
 • วิชาความรู้ทั่วไป : ความรู้ทั่วไปในสายมนุษยศาสตร์ โดยเฉพาะความสามารถทางตรรกะและความคิดในการหาเหตุผล
 • วิชาคณิตศาสตร์ :
  • แบบที่ 1 ความรู้คณิตศาสตร์สำหรับคณะศิลปศาสตร์
  • แบบที่ 2 ความรู้คณิตศาสตร์ระดับสูงที่จำเป็นในการศึกษาบางคณะ

EJU สามารถสอบได้หลายครั้ง แต่ผลสอบมีอายุ 2 ปี และในการยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยสามารถเลือกได้เพียงครั้งเดียวจากผลสอบ 4 ครั้งสุดท้าย ทั้งนี้หากผลสอบแต่ละครั้งมีรายวิชาที่สอบต่างกันและรายวิชาในผลสอบครั้งดังกล่าวไม่ตรงตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดก็จะใช้ยื่นเข้าศึกษาต่อไม่ได้

 

การสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับและวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นของผู้ที่ไม่ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาแม่ โดยจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมและธันวาคมของทุกปี

โดยการสอบจะแบ่งออกเป็น 5 ระดับ (N1, N2, N3, N4, N5) โดยระดับ N5 เป็นระดับที่ง่ายที่สุด และระดับที่ยากที่สุดคือ N1

 

ระดับ

ทักษะและเวลาที่ใช้ในการสอบ

N1

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์/ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(110 นาที)

ทักษะการฟัง

(60 นาที)

N2

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์/ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(105นาที)

ทักษะการฟัง

(50 นาที)

N3

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์)

(30 นาที)

ความรู้ทางด้านภาษา (ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(70 นาที)

ทักษะการฟัง

(40 นาที)

N4

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์)

(30 นาที)

ความรู้ทางด้านภาษา (ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(60 นาที)

ทักษะการฟัง

(35 นาที)

N5

ความรู้ทางด้านภาษา (คำศัพท์)

(25 นาที)

ความรู้ทางด้านภาษา (ไวยากรณ์) และทักษะการอ่าน

(50 นาที)

ทักษะการฟัง

(30 นาที)

* เวลาในแต่ละทักษะอาจมีการเปลี่ยนแปลง

** ตารางจาก http://www.jlpt.jp

 

การสอบในทักษะต่าง ๆ จะทดสอบเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ซึ่งจะมีหลากหลายคำถามในแต่ละระดับการสอบดังนี้

 

ทักษะการสอบ

ปรเภทของการสอบ

N1

N2

N3

N4

N5

ความรู้ทางด้านทักษะภาษา

และ การอ่าน

คำศัพท์

Kanji reading

o

o

o

o

o

Orthography

-

o

o

o

o

Word formation

-

o

-

-

-

Contextually-defined expression

o

o

o

o

o

Paraphrases

o

o

o

o

o

Usage

o

o

o

o

-

ไวยากรณ์

ไวยากรณ์สำหรับสร้างประโยค 1

o

o

o

o

o

ไวยากรณ์สำหรับสร้างประโยค 2

o

o

o

o

o

Text Grammar

o

o

o

o

o

การอ่าน

Short Passages

o

o

o

o

o

Mid-size Passages

o

o

o

o

o

Long Passages

o

-

o

-

-

Integrated Comprehension

o

o

-

-

-

Thematic Comprehension

o

o

-

-

-

Information Retrieval

o

o

o

o

o

ทักษะการฟัง

Task-based comprehension

o

o

o

o

o

Comprehension of key points

o

o

o

o

o

Comprehension of general outline

o

o

o

-

-

Verbal expression

-

-

o

o

o

Quick response

o

o

o

o

o

Integrated Comprehension

o

o

-

-

-

* ตารางจาก http://www.jlpt.jp

 

สนใจข้อมูลศึกษาต่อ ประเทศต่าง ๆ คลิกที่นี่ www.educatepark.com