หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ

หน่วยงานวิสาหกิจ ภายใต้การกำกับของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นนิติบุคคลเดียวกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นหน่วยงานไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ให้บริการสิ่งพิมพ์ ทุกชนิด ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นหน่วยงานในจุฬาฯ และหน่วยราชการภายนอก และอื่นๆ
 
ชื่อตำแหน่ง ::
พนักงานบัญชีและการเงิน3
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
บัญชี/ การเงิน
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
งานรับเงินรายได้ และนำส่งธนาคาร งานจ่ายเงินสินค้าและบริการ ทำใบสำคัญจ่าย /เช็ค ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย บันทึกบัญชีเงินรายได้ บัญชีรายจ่าย บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้การค้า กระยอดบัญชีเงินฝากธนาคาร ติดตามหนี้ งานงบประมาณ (ทำแผนรายละเอียดคำของบประมาณประจำปี)
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา บัญชี โดยตรง
อัตราเงินเดือน 8800 บาท บวกค่าครองชีพ 1500 เท่ากับ 10300 บาท/เดือน เป็นอัตราขั้นต่ำ หากมีประสบการณ์ สามารถจ้างอัตราเริ่มต้นได้ไม่เกิน 13000 บาท
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
8,500 ถึง 13,000
รายได้อื่น ๆ ::
ค่าล่วงเวลา+ค่าพาหนะ
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ ::
ปทุมวัน
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail cuprint@chula.ac.th
โรงพิมพ์แห่งจุฬาฯ
ที่อยู่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10330
โทรศัพท์ : 0-2218-3560
แฟกซ์ : 0-2218-3560/0-2218-3551
E-Mail : natthun.a@chula.ac.th
Web Site : cuprint@chula.ac.th