หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

โรงเรียนฐานเทคโนโลยี

โรงเรียนฐานเทคโนโลยี เป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังมีมาตรฐานการสอนที่มีคุณภาพ มีเครื่องมือที่ทันสมัย ครู อาจารย์มีประสบการณ์และสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันความมีชื่อเสียงและคุณภาพของโรงเรียน
 
ชื่อตำแหน่ง ::
อาจารย์ประจำวิชาภาษาอังกฤษ
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
อื่น ๆ
รูปแบบงาน ::
ลักษณะงาน ::
ทำการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาการสอนให้สอดคล้องกับความสามารถและความสนใจของนักเรียน นอกจากนั้นต้องสามารถให้บริการ การแนะแนวในด้านการเรียน การครองตน และรักษาสุขภาพอนามัย จัดทำและใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งสามารถปรับหลักสูตรการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นและสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน

คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
-เพศชาย หรือ หญิง
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถพูด เขียน อ่านภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
ค่าอาหารกลางวัน
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
สมุทรสาคร
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
โรงเรียนฐานเทคโนโลยี
ที่อยู่ โรงเรียนฐานเทคโนโลยี 64 หมู่ 4 ถ.พระราม2(ซอย100) ต.บางน้ำจืด อ.เมืองฯ จังหวัด สมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74000
โทรศัพท์ : 024530800
แฟกซ์ : 0 24530877
E-Mail : Nisakorn@tit.ac.th
Web Site : http://www.tit.ac.th