หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง

กลุ่มกำกับดูแลก่อนออกสู่ตลาด กองควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
 
ชื่อตำแหน่ง ::
เจ้าหน้าที่ฝ่ายให้คำแนะนำ (ประชาสัมพันธ์)
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
สื่อสารมวลชน/ โฆษณา/ ประชาสัมพันธ์
รูปแบบงาน ::
ลักษณะงาน ::
แนะนำ/ให้คำปรึกษาการขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง
ตลอดจนจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
คุณวุฒิ ศิลปศาสตรบัณฑิต /อักษรศาสตรบัณฑิต หรือสาขาที่เกี่ยวข้องทางภาษาอังกฤษ
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
8,500 ถึง 10,000
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
นนทบุรี
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง
ที่อยู่ กลุ่มควบคุมเครื่องสำอาง อาคาร 4 ชั้น 4 กองควบคุมเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี หรือโทร 02-5907274 -75 , 02-5907435 จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 025907275
แฟกซ์ : 025918468
E-Mail : pre.marketing.ccg@gmail.com
Web Site : http://e-cosmetic.fda.moph.go.