หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
Educatepark.com
 
 
 
 

บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต

พรูเด็นเชียลเริ่มก่อตั้งในปี พ.ศ. 2391 นับแต่นั้นมาเทพี
พรูเด็นซ์จึงได้กลายเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงคุณค่าและหัวใจอันเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ จากเรื่องราวความเป็นมาตั้งแต่อดีตในสมัยกรีกโรมันภาพลักษณ์ของเทพีพรูเด็นซ์ คือ เทพที่เป็นสตรีซึ่งมีสิ่งคู่กาย 3 อย่าง ได้แก่ กระจก งูใหญ่ และลูกศร ซึ่งได้พัฒนามาเป็นสัญลักษณ์ทางธุรกิจของพรูเด็นเชียลในปัจจุบัน และเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก โดยกลุ่มพรูเด็นเชียลได้ยึดถือ เทพีพรูเด็นซ์ เป็นสัญลักษณ์มานานกว่า 163 ปี
 
ชื่อตำแหน่ง ::
ตัวแทนประกันชีวิต
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
การตลาด /งานขาย /ลูกค้าสัมพันธ์
รูปแบบงาน ::
ลักษณะงาน ::
ประกาศรับสมัคร!! ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ "การตัวแทนประกันชีวิต ( Life Agency )"
เปิดรับผู้ให้ความสนใจในการเป็น "ตัวแทน" ที่ปรึกษาทางการเงิน อบรมสอบ Life Agency Planing ประกันชีวิตให้กับกลุ่มลูกค้าองค์กร หน่วยงานของรัฐและข้าราชการทั่วประเทศ วิเคราะห์ความต้องการทางการเงินของลูกค้า นำเสนอขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า พร้อมทั้งวางแผนทางการเงินให้กับลูกค้า มีความรู้เรื่องการลงทุนและเรื่องภาษีสำหรับให้คำแนะนำลูกค้า ให้บริการหลังการขายที่ดีกับ
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
คุณสมบัติผู้สมัคร
๐ ชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
๐ ปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
๐ มีบุคลิกภาพที่ดี
๐ รักงานขาย ชอบความท้าทาย ชอบการบริการให้ข้อมูล
๐ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๐ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ (มีความตั้งใจ มุ่งมั่นแน่วแน่)
• ประสบการณ์การทำงาน 1ปีขึ้นไปหรือไม่มีแต่สนใจ
• มีบุคลิกภาพที่ดี
• ชอบพบปะผู้คนมนุษยสัมพันธ์ดี

(จะทำงานที่ตจว.หรือในกทม.หากท่านอยู่พื้นที่ใดก็ทำได้)
ประสบการณ์การทำงาน ::
0-1 ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
ไม่จำกัด
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
คอมมิสชั่น
โบนัทรายไตรมาส
โบนัทรายปี
อื่นๆ
คุณวุฒิการท่องเที่ยว
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ ::
สาทร
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail fa.prudent@gmail.com
บมจ.พรูเด็นเชียลประกันชีวิต
ที่อยู่ เลขที่ 9/9 อาคารแอทสาทร ถนนสาทรใต้ จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120
โทรศัพท์ : 023528825
แฟกซ์ :
E-Mail : fa.prudent@gmail.com
Web Site :