หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
Educatepark.com
 
 
 
 

Rayong Science Academy

ด้วยเจตนารมณ์ที่จะสนับสนุนรัฐในการสรรค์สร้างบุคลากรด้านวิจัยและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงได้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองเพื่อเป็นผู้แทนรับอนุญาตในการจัดตั้งโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งมุ่งเน้นบ่มเพาะผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีกำหนดเปิดการเรียนการสอน
ภาคการศึกษาแรกในปี 2558
 
ชื่อตำแหน่ง ::
ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยองจำนวน 13 อัตรา
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
การศึกษา/ ฝึกอบรม
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
มูลนิธิโรงเรียนวิทยาศาสตร์ระยอง กลุ่มบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จึงมีความประสงค์รับสมัครครูในสาขาวิชาต่างๆ ดังต่อไปนี้
• ครูสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 2 ตำแหน่ง
• ครูสาขาวิชาฟิสิกส์ 2 ตำแหน่ง
• ครูสาขาวิชาเคมี 2 ตำแหน่ง
• ครูสาขาวิชาชีววิทยา 2 ตำแหน่ง
• ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 2 ตำแหน่ง
• ครูสาขาวิชาภาษาไทย 1 ตำแหน่ง
• ครูสาขาวิชาสังคมศึกษา 1 ตำแหน่ง
• ครูสาขาวิชาพลศึกษา 1 ตำแหน่ง
หรือศิลปะ หรือดนตรี
หรือนาฏศิลป์ หรือศิลปะการแสดง
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
http://www.rasathailand.net
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
ระยอง
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail
Rayong Science Academy
ที่อยู่ โครงการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนวิทยาศาสตร์ กลุ่ม ปตท. พื้นที่ภาคตะวันออก สำนักงาน SCI 1st FRC (ตรงข้าม Amazon Embrace) บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 555 ชั้น 1 อาคาร 1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10900
โทรศัพท์ : 025371345
แฟกซ์ :
E-Mail : rayongscience.academy@gmail.com
Web Site : http://www.rasathailand.net