หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (สาขาชลบุรี)

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด เปิดดำเนินกิจการ ด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ มั่นคง ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่ เริ่มกิจการ อย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน 2494 ณ สำนักงานแห่งแรก ที่ถนนเสือป่า ด้วยในขณะนั้น ประเทศไทยต้องประสบปัญหาจาก ผลกระทบของสงครามมหาเอเชียบูรพา เศรษฐกิจของประเทศ อยู่ในระยะการฟื้นตัว นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ใหญ่ในวง ราชการได้ร่วมกันก่อตั้ง บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของ รัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับ ภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกัน ให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้า และภาคอุตสาหกรรม ของประเทศอีกด้วย
 
ชื่อตำแหน่ง ::
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/ที่ปรึกษาด้านการเงิน
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
การตลาด /งานขาย /ลูกค้าสัมพันธ์
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
ให้ข้อมูล และปรึกษาทางด้านการลงทุน และการฝากเงินผ่านระบบบัญชีธนาคาร รวมทั้งดูแล และให้บริการลูกค้า
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
1. อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป
2. การศึกษาระดับ ปวส ขึ้นไป
3. มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดชลบุรี
4. มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
5. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ประสบการณ์การทำงาน ::
- ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
5
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
8,000 ถึง 11,000
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
ชลบุรี
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail muangthai_038@hotmail.com
บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (สาขาชลบุรี)
ที่อยู่ 89/3 หมู่ 4 ถนน สุขุมวิท บ้านสวน อำเภอเมือง ชลบุรี 20000 จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20000
โทรศัพท์ : 086-3051321
แฟกซ์ : 038-140150
E-Mail : muangthai_038@hotmail.com
Web Site : www.muangthai.co.th