หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

โรงเรียนปัญญานฤมิต

โรงเรียนปัญญานฤมิต เป็นโรงเรียนที่เปิดสอนในระดับ
อนุบาลและ ประถมศึกษาขยายสาขาจาก โรงเรียนอรวินวิทยา
อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดย นางบุญเรือง วงศ์มณีนิล ผุ้อำนวยการโรงเรียนอรวินวิทยา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ
เกี่ยวกับการศึกษาของเด็ก ในพื้นที่่ตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชา
และบริเวณใกล้เคียง ซึ่งยังไม่มีสถานศึกษาที่มีมาตรฐานใน
พื้นที่บริเวณนี้ ทำให้ผู้ปกครองประสบปัญหาในการนำเด็ก
ไปศึกษา ในโรงเรียนที่อยู่ไกลจากภูมิลำเนามาก อีกทั้งยัง
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการเดินทางไกลอีกด้วย ท่านจึงได้
ดำริให้จัดตั้งโรงเรียนปัญญานฤมิตขึ้น ให้เป็นสถานศึกษา
ที่มีมาตรฐาน เพื่อรองรับเด็กในพื้นที่่
 
ชื่อตำแหน่ง ::
พนักงานขับรถโรงเรียน
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
อื่น ๆ
รูปแบบงาน ::
ลักษณะงาน ::
ขับรถรับส่งนักเรียน
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
เพศชาย
อายุ 25 - 40 ปี
มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
5,500 ถึง 6,000
รายได้อื่น ๆ ::
เบี้ยเลี้ยงพิเศษ เช่น มีงานวันหยุด เสาร์-อาทิตย์
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
ชลบุรี
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
โรงเรียนปัญญานฤมิต
ที่อยู่ โรงเรียนปัญญานฤมิต ตั้งอยู่เลขที่ 136 หมู่ที่ 3 ถนนห้วยปราบ-บ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230 สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริม การศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 3 จังหวัด ชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20230
โทรศัพท์ : 0-3833-7511-2
แฟกซ์ : 0-3833-7511-2 ต่อ 103
E-Mail : marsza@windowslive.com
Web Site : http://www.panyanaruemit.ac.th