หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

โรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์

โรงเรียนสยามะุรกิจในพระอุปถัมภ์ เป็นโรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชน เปิดสอนระดับ ปวช. - ปวส. ใน 8 สาขาวิชา คือ การโรงแรม การท่องเที่ยว คอมพิวเตอร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์กราฟิก การบัญชี การจัดการ การตลาด การจัดการโลจิสติกส์
 
ชื่อตำแหน่ง ::
อาจารย์สอนคอมพิวเตอร์
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
IT
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
สอนคอมพิวเตอร์ในหลักสูตร ปวช. - ปวส.เป็นอาจารย์ประจำสอนวันจันทร์ - ศุกร์ เวลาทำงาน 08.20-16.30น.
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
ชาย - หญิง อายุไม่จำกัด
1. จบการศึกษาขั้นต่ำ ปริญญาตรีในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้พื้นฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ และโปรแกรมพื้นฐานเป็นอย่างดี
3. มีความรู้ ความสามารถด้านโปรแกรมมัลติมีเดีย
มีความรู้ความสามารถด้านโแรแกรมภาษาทางคอมพิวเตอร์และอื่น ๆ
4. มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ มีจิตวิทยาวัยรุ่น และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ประสบการณ์การทำงาน ::
2 ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
11,000 ถึง 12,500
รายได้อื่น ๆ ::
มีบุคลลิกภาพเหมาะสมกับความเป็นครู
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ ::
พญาไท
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail
โรงเรียนสยามธุรกิจในพระอุปถัมภ์
ที่อยู่ 94 ราชปรารภ 5 ถนนราชปรารภ พญาไท ราชเทวี กทม. 10400 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ : 0-26563610-1
แฟกซ์ : 0-22515051
E-Mail : boonsri_sbc@hotmail.com
Web Site : www.sds.in.th