หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

มูลนิธิรักษ์ไทย

มูลนิธิรักษ์ไทย (ในฐานะสมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ) เป็นองค์การสาธารณกุศลที่ดำเนินงานในประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2522 เพื่อให้เกิดประชาคมเข้มแข็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับ สิทธิและความเสมอภาคโดยมุ่งเน้นภารกิจด้านการส่งเสริมศักยภาพชุมชนให้เกิด ทางเลือกอาชีพ การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม การป้องกันโรคเอดส์และช่วยเหลือผู้ติดเชื้อและครอบครัว การศึกษา รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 
ชื่อตำแหน่ง ::
เจ้าหน้าที่ภาคสนาม โครงการ IDU ประจำ จ.สุราษฎร์ธานี/นครศรีธรรมราช/กระบี่
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
อื่น ๆ
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
ทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย ร่วมวางแผน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านสุขภาพและการลดอันตรายจากการใช้ยา การป้องกันตนเองจากการติดเชื้อ HIV รวมถึงการทำงานด้านเครือข่าย พัฒนาระบบการส่งต่อ พัฒนาสื่อและรูปแบบกิจกรรมร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการ
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
- จบปริญญาตรีด้านสังคมศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ พัฒนาชุมชนหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- สามารถจัดกิจกรรมอบรม/การเรียนรู้ การแนะนำ ให้ความรู้เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

- มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีมงานได้ดี

- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Ms Office โปรแกรมต่างๆได้ดี

- หากมีประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้ใช้ยาเสพติดและการทำงานด้านเอดส์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
ประสบการณ์การทำงาน ::
0-3 ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
6
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
นครศรีธรรมราช
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail humanresource@raksthai.org
มูลนิธิรักษ์ไทย
ที่อยู่ 185 ถ.พหลโยธิน ซอย 11 แขวงสามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400 จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10400
โทรศัพท์ : 02 – 265-6839
แฟกซ์ :
E-Mail : humanresource@raksthai.org
Web Site : www.Raksthai.org