หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน

สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ สนับสนุนด้านการฝึกอาชีพให้กับสมาชิกที่เป็นคนตาบอดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 
ชื่อตำแหน่ง ::
เจ้าหน้าที่ธุรการ
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
ธุรการ
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
จัดพิมพ์เอกสาร ดูแลหนังสือเข้า-ออก งานธุรการทุกอย่างตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
- เพศหญิง วุฒิ ปวส - ปริญญาตรี
- สามารถทำงานต่างจังหวัดได้ (บางครั้งคราว)
- สามารถใช้โปรแกรม world , Excel ,Power point
- รับสมัครถึงวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2553
ประสบการณ์การทำงาน ::
- ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
นนทบุรี
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
สมาคมคนตาบอดชาวอีสาน
ที่อยู่ 126/232 การเคหะชุมชนนนทบุรี ถนนสุขาประชาสรรค์ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ : 02-9640483-4
แฟกซ์ : 02-9640483-4
E-Mail : oon-080@hotmail.com
Web Site :