หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษาพิเศษ
 
ชื่อตำแหน่ง ::
ลูกจ้างชั่วคราว
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
กฎหมาย
รูปแบบงาน ::
ลักษณะงาน ::
- จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ
- จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ ด้านกฎหมาย
- จัดทำรายงานการประชุม
- งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
- เพศชาย
- การศึกษาระดับปริญญาตรีนิติศาสตร์
มีความรู้ด้านกฎหมายมหาชน
- หรือการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ ::
ดุสิต
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
ที่อยู่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เขตดุสิต จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10300
โทรศัพท์ : 026288975, 085-1761791
แฟกซ์ : 026288975
E-Mail : prathip_j@hotmail.com
Web Site :