หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

มูลนิธิโลกสีเขียว

มูลนิธิ โลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2534 เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ด้านการศึกษาเรื่องสิ่งแวดล้อม ทำงานร่วมกับเยาวชน นักการศึกษา ผู้นำชุมชน และองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตสื่อ และจัดทำศูนย์ข้อมูล เพื่อจุดประกายให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกและพฤติกรรมที่ดี เสริมสร้างศักยภาพและความตื่นตัวต่อบทบาทของตนเอง ในการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 
ชื่อตำแหน่ง ::
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
บัญชี/ การเงิน
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
- รับผิดชอบดูแลบัญชีโครงการฯ
- ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
- เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- การศึกษาระดับ ปวส. การบัญชี ขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบและมีมนุษยสัมพันธ์ดี
- สามารถใช้โปรแกรม MS-Office ได้
- สามารถออกไปทำงานต่างจังหวัดได้
- มีความพร้อมและมีใจอยากทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ประสบการณ์การทำงาน ::
- ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
กรุงเทพมหานคร
เขตพื้นที่ ::
ไม่จำกัด
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail gwf@greenworld.or.th
มูลนิธิโลกสีเขียว
ที่อยู่ 394/46-48 ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10200
โทรศัพท์ : 0 2622 2250-2
แฟกซ์ : 0 2622 2366
E-Mail : gwf@greenworld.or.th
Web Site : greenworld.or.th