หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2554
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2554 หรือสามารถอ่านระเบียบการได้ที่ http://www.rmu.ac.th
 
ชื่อตำแหน่ง ::
อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
อื่น ๆ
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
สามารถอ่านระเบียบการสมัครได้ที่ เวปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม http://ww.rmu.ac.th
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ครั้งที่5/2554
ผู้ประสงค์จะสมัคร ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กองบริหารงานบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ 25-31 พฤษภาคม 2554 สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ เวปไซต์ของมหาวิทยาลัย http://ww.rmu.ac.th
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
ตามประกาศฯ
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
ไม่ระบุ ถึง ไม่ระบุ
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
มหาสารคาม
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครทางจดหมาย หรือ ด้วยตนเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
ที่อยู่ 80 ถนนนครสวรรค์ ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัด มหาสารคาม รหัสไปรษณีย์ 44000
โทรศัพท์ : 073-722117
แฟกซ์ :
E-Mail : 800load@gmail.com
Web Site : http://www.rmu.ac.th