หางาน สมัครงาน ประกาศรับสมัครงานฟรี 100%
เรียนต่อออสเตรเลีย - educatepark.com
 
 
 
 

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 13

องค์กรของรัฐ ทำหน้าที่กำกับดูแลการประกอบกิจการพลังงาน ตาม พ.ร.บ. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. 2550
 
ชื่อตำแหน่ง ::
เจ้าหน้าที่ช่วยอำนวยการ
กลุ่มสายงานที่เกี่ยวข้อง ::
สื่อสารมวลชน/ โฆษณา/ ประชาสัมพันธ์
รูปแบบงาน ::
งานประจำ
ลักษณะงาน ::
หน่วยงานของรัฐ
คุณสมบัติของผู้สมัครงาน ::
1. เพศชาย อายุระหว่าง 22-35 ปี

2. วุฒิการศึกษา ปวส.หรือเทียบเท่า ด้านคอมพิวเตอร์

3. ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

4. สามารถขับขี่รถยนต์ และ รถจักรยานยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

5. มี ความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ เช่น Hardware, Soft ware, Installation and Network system สามารถซ่อม-ประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ ตรวจสอบสาเหตุการชำรุดบกพร่องของเครื่องคอมพิวเตอร์รวมถึง Accessories and other ที่เกี่ยวข้องได้

6. มี Service mind มีในรักงานบริการ ประจำหน่วยงานราชการ
ประสบการณ์การทำงาน ::
ปี
จำนวนที่รับ(อัตรา) ::
1
ช่วงเงินเดือนโดยประมาณ ::
8,500 ถึง 10,000
รายได้อื่น ๆ ::
สถานที่ปฏิบัติงาน ::
นนทบุรี
เขตพื้นที่ ::
วิธีการรับสมัคร ::
รับสมัครผ่านทาง E-mail
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประจำเขต 13
ที่อยู่ อาคาร WISH HOUSE ชั้น 1 เลขที่ 18/23 หมู่ 10 ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000
โทรศัพท์ : 0851132455
แฟกซ์ :
E-Mail : mr.assanont@hotmail.com
Web Site :