การสำแดงสิ่งของ

 

ก่อนที่นักเรียนจะมาถึงนิวซีแลนด์ คุณจะต้องกรอกข้อมูลใน New Zealand Passenger Arrival Card ซึ่งจะต้อง กากบาท เลือกรายการสิ่งของที่คุณนำเข้ามาในนิวซีแลนด์ ซึ่งมีรายการต่อไปนี้
สินค้าที่อาจจะเป็นสินค้าต้องห้าม เช่น อาวุธ สิ่งของที่ไม่เหมาะสม ผลิตภัณฑ์สัตว์ป่า หรือยาเสพย์ติดผิดกฎหมาย
สินค้าที่มีมูลค่าเกิน 700 เหรียญ และบุหรี่หรือเครื่องดื่มแอลกฮอล์
สินค้าที่นำมาเพื่อขาย ทำธุรกิจหรือเกี่ยวข้องกับการค้า
สินค้าที่นำเข้ามาในนามของคนอื่น
เงินสดตั้งแต่ NZ$10,000 หรือมากกว่า หรือเงินสกุลอื่นที่มีค่าเทียบเท่านี้

ถ้าเป็นไปได้ก็ควรแสดงใบเสร็จสินค้า แต่ไม่จำเป็นต้องแสดงเกี่ยวกับ เสื้อผ้า รองเท้า เครื่องประดับ หรือของใช้ ซึ่งเป็นของส่วนตัวที่ใช้เอง

ทางออกสีแดงและสีเขียว

หลังจากที่นำกระเป๋าและสัมภาระของนักเรียนและผ่าน Customs Passport Control แล้ว นักเรียนสามารถ
เดินผ่านช่อง ทางออกที่ไม่มีสิ่งใดต้องแสดง (ทางออกสีเขียว) ถ้าไม่มีสิ่งของหรือสินค้าอาหารที่แสดงใน arrival card
หรือออกทางช่องที่มีสิ่งของที่ต้องแสดง (ทางออกสีแดง) ถ้านักเรียนมีสิ่งของ อาทิ พืชผลทางการเกษตร, สินค้าที่ไม่แน่ใจว่าต้องแสดงหรือไม่ หรือ สินค้าอาหาร ที่แสดงใน arrival card

การตรวจค้นกระเป๋า

นักท่องเที่ยวบางคนอาจจะถูกตรวจค้นกระเป๋า โดย
เจ้าหน้าที่ศุลกากร
เจ้าหน้าที่กักกันโรค

 

สินค้าห้ามนำเข้า

 

การตรวจสอบสินค้าที่อาจจะเป็นอันตราย เป็นขั้นตอนที่นิวซีแลนด์ให้ความสำคัญมาก มีการห้ามนำเข้าสินค้าบางชนิด หรือสินค้าบางชนิดที่อาจจะได้รับอนุญาตหากมีการดูแลที่เป็นไปตามเงื่อนไข หรือมีเอกสารนำเข้าที่เหมาะสม

สินค้าทางการเกษตร

สินค้าดังรายการต่อไปนี้ที่ต้องแสดง
อาหารต่างๆ
พืช หรือส่วนต่างๆของพืช (มีชีวิตหรือไม่มี)
สัตว์ (มีชีวิตหรือไม่มี) หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยเนื้อสัตว์
สิ่งของที่ทำจากสัตว์
อุปกรณ์ เช่น อุปกรณ์ตั้งแคมป์ กอล์ฟ จักรยานมือสอง
ตัวอย่างทางชีวภาพ

นักท่องเที่ยวที่กรอกข้อมูลที่ไม่เป็นจริง และเสี่ยงต่ออันตรายจะถูกปรับได้ $200 หรือในกรณีที่ผิดต่อกฎหมายอย่างรุนแรงก็อาจจะถูกปรับได้ถึง $100,000 หรือจำคุกได้มากถึง 5 ปี

อุปกรณ์เสพกัญชา

อุปกรณ์เสพกัญชา เช่น บ้องเสพกัญชา ยางกัญชาและ head pipes (hubble bubbles, hookahs = อุปกรณ์ที่ใช้เสพกัญชา) ห้ามนำเข้าประเทศซึ่งอาจจะถูกยึดได้

สัตว์เลี้ยง

รัฐบาลมีข้อห้ามนำสัตว์เลี้ยง เช่น แมวและสุนัข เข้าในนิวซีแลนด์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Ministry of Agriculture and Forestry

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์

อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าใกล้สูญพันธุ์ หรือ The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) ได้กำหนดระเบียบและควบคุมการค้าสิ่งมีชีวิตที่ใกล้สูญพันธุ์ CITES ได้กำหนดรายชื่อสิ่งมีชีวิตและทำการควบคุมการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งจะรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากสิ่งมีชีวิตที่มีรายชื่ออยู่ใน CITES เช่น เพชรพลอย เครื่องประดับ ของแกะสลัก ขนนกและอื่นๆ รายชื่อคร่าวๆ ได้แก่
พืชในสกุล aloes (ยกเว้นว่านหางจระเข้)
นก ประกอบด้วย นกล่าเหยื่อ นกกระสา นกกระเรียน นก bustards นกฮูก นก hummingbirds นกเงือก นกปักษาสวรรค์ นกแก้วและนกที่เป็นตระกูลนกแก้ว
Cactus – ต้นไม้ตระกูลตะบองเพชร
สัตว์ตระกูลเดียวกับแมว (ยกเว้นแมวที่เป็นสัตว์เลี้ยง)
ปลา caviar
crocodiles and alligators จระเข้และตะโขง
cycads – พืชในเขตร้อน
ช้าง รวมไปถึงผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
หอยมือเสือ
ปะการังแข็ง (รวมไปถึงปะการังดำและปะการังที่พบบริเวณชายหาด)
กล้วยไม้
สัตว์จำพวกลิง
หอยสังข์นางพญา
แมงป่อง
งู
ผีเสื้อ ผีเสื้อชนิดหางแฉก
แมงมุม tarantulas
เต่า เต่าทะเล กระ
สมุนไพรจีนหรือบัวหิมะ
ปลาวาฬและปลาโลมา

The Department of Conservation มีอำนาจหน้าที่ในการดูแล CITES ในนิวซีแลนด์ ขณะที่กรมศุลกากรและกระทรวงเกษตรและป่าไม้ มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล CITES ในการทำเอกสารการค้า ถ้าหากต้องการนำเข้าสัตว์ป่าใดๆ หรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสัตว์ป่า ต้องได้รับอนุญาตจาก Department of Conservation ในการนำเข้า ถ้าไม่ได้รับอนุญาตตอนที่นำเข้ามาแล้ว ของทั้งหมดจะถูกยึดและไม่ได้คืนไม่ว่ากรณีใดก็ตาม

ปืนและอาวุธ

ในการนำเข้าอาวุธปืนจะต้องได้รับการควบคุมอย่างเข้มงวดและได้รับอนุญาตจาก Police Permit to Import และห้ามนำเข้าอาวุธ เช่น มีด ดาบ knuckle-dusters (อาวุธที่ใส่ตรงข้อนิ้ว) และอาวุธอื่นๆ

ยา

ถ้านักเรียนนำยาที่มีใบสั่งจากแพทย์ หรือ ยาที่อยู่ภายใต้การควบคุม ควรจะ:
มีใบสั่งยาว่าอยู่ภายใต้การควบคุมของแพทย์และจำเป็นสำหรับสุขภาพของนักเรียน
ยาบรรจุอยู่ในภาชนะเดิม
มีปริมาณยาที่ใช้เพียงพอไม่มากเกิน 3 เดือนสำหรับยาที่มีใบสั่งยา หรือ สำหรับ 1 เดือนสำหรับยาที่อยู่ภายใต้การควบคุม

 

ของที่นำเข้ามาโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม

 

ห้ามนำเข้าของที่นำเข้ามาโดยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมาะสม เช่น วีดีโอเทปลามก ฟิล์ม เครื่องบันทึก และสิ่งพิมพ์ลามก ซึ่งหากนำเข้ามาก็จะถูกยึด

เครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์สื่อสาร

เครื่องส่งวิทยุและอุปกรณ์สื่อสารของบางประเทศ อาจจะส่งผลแทรกแซงเครือข่ายวิทยุและโทรทัศน์ที่มีอยู่ในนิวซีแลนด์ ก่อนที่จะซื้อหรือนำเข้า เครื่องส่งวิทยุ อุปกรณ์ไร้สาย โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ควรตรวจสอบมาตรฐานที่นิวซีแลนด์กำหนดไว้ที่ Ministry of Economic Development’s Radio Spectrum Management Group

 

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าประเทศ

 

สินค้าทุกชนิดที่นำเข้านิวซีแลนด์จะถูกตรวจสอบโดยศุลกากร แต่มีสิ่งของ 3 ประเภทที่ได้รับอนุญาตให้นำเข้าได้
นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังสามารถนำสิ่งที่ได้รับอนุญาตโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร แต่มีงื่อนไขคือนำไปตอนที่จะออกจากประเทศนิวซีแลนด์

ของใช้ส่วนตัว

เสื้อผ้า ของใช้ส่วนตัว เครื่องประดับส่วนตัว (นาฬิกา) จะสามารถนำเข้าได้โดยไม่ต้องเสียภาษีสินค้าและบริการ ไม่ว่านักเรียนจะสวมใส่อยู่หรือไม่ ก็จะได้รับอนุญาต หาก
เป็นของที่ใช้หรือสวมใส่เอง
ไม่ได้นำมาเพื่อให้คนอื่น เป็นของขวัญ ขายหรือแลกเปลี่ยน

ของใช้ส่วนตัวจะครอบคลุมทั้ง ของใหม่และของมือสอง ที่นักท่องเที่ยวใช้ในระหว่างการเดินทางหรือชาวนิวซีแลนด์ที่ซื้อของมาจากการเดินทาง แต่ไม่รวมถึงเครื่องแต่งกาย (รวมถึงรองเท้า) ที่มีปริมาณมากและนำมาเพื่อการค้า

แอลกฮอล์และบุหรี่

นักท่องเที่ยวต้องอายุ 17 ปีขึ้นไปจึงจะได้รับอนุญาตให้นำเหล้าและบุหรี่เข้าได้ถูกกฎหมาย นักท่องเที่ยวอาจจะนำบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกฮอล์เข้าได้โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร หาก
1. สินค้าผ่านกระบวนการของกรมศุลกากร
2. สินค้าไม่ได้ถือครองในชื่อบุคคลอื่น
3. สินค้าไม่ได้มีไว้เพื่อซื้อขายแลกเปลี่ยน

สำหรับ ซิการ์ ยาสูบ บุหรี่ สามารถนำเข้าได้โดยจำกัดปริมาณที่
บุหรี่ 200 มวน หรือ
ยาสูบ 250 กรัม
ซิการ์ 50 มวน
หรือส่วนผสมทั้ง 3 ชนิดข้างต้นรวมกันไม่เกิน 250 กรัม
ไวน์ 4.5 ลิตร หรือเบียร์ 4.5 ลิตร
เครื่องดื่ม เหล้า ได้ 1ขวดไม่เกิน 1125 มิลลิลิตร

หลังจากวันที่ 1 กันยายน 2550 เปลี่ยนแปลงการอนุญาตนำแอลกฮอล์เข้า
ไวน์ 4.5 ลิตร หรือเบียร์ 4.5 ลิตร
เครื่องดื่ม เหล้า ได้ 3 ขวด (หรือบรรจุภาชนะอื่น) แต่ละขวดบรรจุไม่เกิน 1125 มิลลิลิตร

ปริมาณที่เกินจากที่อนุญาต หรือบรรจุในภาชนะที่มากเกินกว่าที่กำหนด จะต้องเสียค่าธรรมเนียมศุลกากร Customs charges

สินค้าอื่นๆ

นักท่องเที่ยวแต่ละคน จะสามารถนำสินค้าที่มีมูลค่า 700 เหรียญโดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมและภาษี สำหรับเด็กเล็กสามารถนำของส่วนตัวเข้ามาได้ แต่ต้องเป็นของส่วนตัวและนำมาใช้จริงๆ ของที่นำมาจะต้อง
นักท่องเที่ยวนำติดตัวมาและผ่านขั้นตอนของศุลกากร
ไว้ใช้ส่วนตัวหรือเป็นของขวัญ

สินค้าจะต้องไม่

ใช้เพื่อธุรกิจหรืออาชีพ
นำเข้ามาเพื่อคนบางกลุ่มตามที่สั่ง
รวมไปถึง เครื่องดื่มแอลกฮอล์และบุหรี่

นักท่องเที่ยวที่มากันเป็นกลุ่มไม่สามารถแยกคิดมูลค่า 700 เหรียญเป็นต่อคนได้ ส่วนที่เกินจะต้องเสียค่าธรรมเนียม Customs charges

 

สิ่งที่อนุญาตสำหรับนักท่องเที่ยว


นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังสามารถนำสินค้าเข้าประเทศโดยไม่เสียค่าธรรมเนียมศุลกากร ซึ่งมีเงื่อนไขว่า นักท่องเที่ยวจะต้องนำสินค้านั้นออกไปด้วยหลังจากที่สิ้นสุดการเดินทางแล้ว ประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้
รถเข็นเด็ก
กล้องส่องทางไกล
เครื่องคิดเลข
โทรศัพท์มือถือ
เครื่องเล่นเพลง
โน๊ตบุ้คและอุปกรณ์
เครื่องรับวิทยุ
อุปกรณ์เล่นเสียงหรือวีดีโอ ประกอบด้วย เครื่องบันทึกเทป เครื่องเล่นซีดี เครื่องเล่นซีดีขนาดเล็ก เครื่องเล่นดีวีดี เครื่องเขียนตามคำบอกอัตโนมัติกับซีดีและเทป
เครื่องพิมพ์ดีด
อุปกรณ์กีฬา
กล้องถ่ายภาพนิ่ง กล้องวีดีโอทั้งปกติและถ่ายวีดีโอ ฟิล์ม เทป และอุปกรณ์
รถเข็นสำหรับคนพิการ

ถ้านักท่องเที่ยวไม่สามารถนำของกลับไปด้วยได้ตอนที่เดินทางออกจากนิวซีแลนด์ กรมศุลกากรอาจจะขอให้นักท่องเที่ยวจ่ายค่ามัดจำที่ครอบคลุมภาษีสินค้าและการบริการ เงินมัดจำนี้จะคืนให้เมื่อสินค้าถูกส่งกลับไปแล้ว สำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการนำยานพาหนะของตนเข้าประเทศ สามารถดูข้อมูลได้ที่ Tourist vehicles.

สินค้าเชิงพาณิชย์

หากคุณนำสินค้าเชิงพาณิชย์ สินค้าเพื่อซื้อขายหรือใช้สำหรับธุรกิจของคุณ สินค้าเหล่านี้ต้องเสียภาษีสินค้าและการบริการ คุณควรกรอกข้อมูลแสดงสินค้า และเข้าทางช่อง ที่มีสินค้าต้องแสดง (ทางออกสีแดง)

หากสินค้ามีมูลค่าไม่เกิน NZ$1,000 สินค้าสามารถแสดงต่อเจ้าหน้าศุลกากร ซึ่งถูกตรวจสอบและดำเนินการให้เสร็จสิ้นได้เลยที่สนามบิน หากตัวแทนศุลกากรและตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจัดการให้มาก่อนแล้ว เจ้าหน้าที่ศุลกากรจะเตรียมเอกสารให้ในนามของผู้นำเข้า
ถ้ามูลค่าสินค้ามากกว่า NZ$1,000 และคุณก็ไม่ได้จัดการตรวจสอบสินค้าล่วงหน้ามาก่อน สินค้าจะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของกรมศุลกากรจนกว่ากระบวนการการนำเข้าจะเสร็จสิ้น คุณไม่สามารถนำสินค้าออกจากสนามบินไปพร้อมกับคุณได้

เงิน

ผู้ที่นำเงินสดติดตัวเข้าหรือออกจากประเทศนิวซีแลนด์จำนวน NZ$10,000 หรือมากกว่า (หรือเงินสกุลต่างประเทศที่มีปริมาณเท่ากัน) จะต้องกรอกข้อมูลลงใน Border Cash Report ในขณะที่เดินทางเข้า หรือผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนโดย The Financial Transactions Reporting Act 1996 (ตามกฎหมายจะไม่อนุญาตให้นำเข้าหรือส่งออกเงินสดมูลค่า $NZ10,000 หรือมากกว่า หากเกินก็จะต้องรายงานข้อมูล เงินสดในที่นี้ไม่รวมถึง travellers’ cheques, postal notes เงินมัดจำ หรือ money orders กรมศุลกากรจะส่งรายงานไปที่ Commissioner of Police

การให้ข้อมูลเท็จ หรือหลอกลวงเกี่ยวกับข้อมูล จะถูกปรับเงินถึง $2,000 และการกระทำที่ผิดกฎหมายขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่กรมศุลกากรในการรายงานผลขอบเขตของการนำเข้าเงินสด จะถูกลงโทษจำคุก 3 เดือน หรือปรับไม่เกิน $1,000

Items

 

87 Responses to ศุลกากร / ของต้องห้าม

 1. j พูดว่า:

  จะส่งยาลดความอ้วนไปให้เพื่อน ต้องระบุว่าเป็นอะไรคะ

  • P'Art พูดว่า:

   น่าจะระบุว่า Dietary supplements ก็ได้ค่ะ ถ้าเป็นในลักษณะพวกอาหารเสริม ถ้ามีเอกสารกำกับยาเป็นภาษาอังกฤษยิ่งดีค่ะ

 2. beau พูดว่า:

  คือจะกลับเข้าไทย ไม่ค่อยแน่ใจว่าที่ไทยแยกน้ำหนักเหล้า กับ ไวน์ หรือรวมกันเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอเหมือนกัน จะเอาเหล้า กับไวน์ กลับมาอย่างล่ะ 1ขวดอ่ะค่ะ

 3. Minttan พูดว่า:

  อยากส่งของพวกยาแต้มสิว เจลล้างหน้าไปให้พี่สาวที่นิวซีแลนด์ จะมีปัญหาไหมคะ? ถามกับทางบริษัทshipping เค้าบอกว่าขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่customที่นู่น ไม่อยากให้พี่สาวต้องจ่ายภาษีปลายทางน่ะค่ะ แล้วเราควรเขียนว่าเป็นของประเภทไหนคะ? Supplement? Cosmetics? รบกวนด้วยค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตามที่บริษัท shipping ตอบก็ถูกต้องค่ะ เพราะสินค้าประเภทนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าหน้าที่แต่ละคนจริงๆค่ะ แต่ถ้าจะส่งไปแนะนำให้มีเอกสารยากำกับด้วยนะคะ อย่างน้อยเจ้าหนย้าที่จะได้เห็นว่าของที่ส่งไปมีส่วนผสมของอะไร และสมควรจะให้นำเข้าหรือไม่ แต่ถ้าไม่มีอะไรบ่งบอกหรือกำกับเลยโอกาสที่จะถูกทิ้งขยะก็มีสูงขึ้นค่ะ เป็นพวก Cosmetics ค่ะ

 4. นงนุช ไชมาลี พูดว่า:

  ส่งของไปเยอรมัน เป็นวิดิโอแต่งงานน้องส่าวและยาคุมกำเนิด ตอนนี้ติดที่ศุลกากรประเทศเยอรมัน รอจดหมายแจ้งให้ไปเสียก็ไม่เห็นมีมา นานเป็นเดือนแล้ว ต้องทำงัยดีค่ะ ขอความช่วยเหลือหน่อยค่ะ ส่งทางไปรษณีย์ไทยค่ะ ร้

  • P'Art พูดว่า:

   อย่างที่เราทราบกันคือ ประเทศเยอรมนี ค่อนข้างที่จะคุมเข้มมากในการนำเข้ายาประเภทต่างๆไปในประเทศเค้า ซึ่งเยอรมนีเองก็ถือเป็นประเทศที่มีการผลิตยาที่มีคุณภาพสูง ถ้าหากยาคุมกำเนิดที่ส่งไปไม่ได้มีเอกสารกำกับยา ที่เป็นภาษาอังกฤษโอกาสที่ที่ยานั้นจะถูกโยนทิ้งมีความเป็นไปได้สูงค่ะ อีกวิธิหนึ่งคือลองติดต่อไปที่ไปรณีย์ไทย เพื่อให้เช็คว่าพัสดุนั้นยังคงอยู่หรือไม่ หรือจะให้ส่งกลับค่ะ

 5. แอนนี่ พูดว่า:

  เพื่อนให้ส่งยาลดความอ้วนจากคลีนิกไปให้ที่ออสเตรเลีย จะได้ไหมค่ะ ส่งทางไปรษณีย์ เป็นถุงยาธรรมดาไม่มีแพตเก๊ต จะผ่านไหมค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ควรจะต้องมีเอกสารกำกับยาว่าเป็นยาอะไร มีส่วนผสมอะไรบ้าง เพราะกรมศุลกากรของประเทศออสเตรเลียจะต้องเปิดซองดูว่า ของข้างในเป็นอะไร แล้วนำไปตรวจสอบค่ะ

 6. ข้าวฟ่าง พูดว่า:

  ใส่รองเท้าหนังหุ้มข้อ ไปนิวซีแลนด์ได้มั้ยคะ ของแท้ค่ะ
  แต่เป็นหนังเลยไม่แน่ใจอ่ะค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ
  อีกข้อค่ะ ใส่คอนแทคเลนส์นี่ต้องพกน้ำยาล้างคอนแทคเลนส์กับยาหยอดตา
  อันนี้เข้าไปได้รึป่าวหรอคะ หรือมีอะไรแนะบ้างมั้ยค้า^^

  • P'Art พูดว่า:

   ไม่ได้ระบุมาว่าหนังอะไร ส่วนถ้าเป็นยี่ห้อที่มีชื่อแล้วเป็นของแท้สามารถนำเข้าไปได้ค่ะ แต่ถ้าเป็นยี่ห้อเลียนแบบอาจจะไม่ผ่านกรมศุลกากรคะ น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ก็สามารถนำเข้าไปได้ค่ะ แต่ถ้านำขึ้นเครื่องก็ต้องดูอย่าเกินปริมาณที่สายการบินกำหนดค่ะ

 7. Kitty พูดว่า:

  พอดีอยากทราบว่า ของใช้ส่วนตัวประเภท บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 35 มิลลิลิตร non nicotine ประมาณ 30 ขวด เป็นขวดเล็กๆ และก็อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า เช่น ลวด 200 เมตรเป็นม้วน สำลี ถ่าน ที่ชาจถ่าน สำหรับใช้ระยะยาว แต่ใช้สำหรับคนเดียว สามารถเข้าออกประเทศนิวซีแลนด์ได้รึปล่าวครับ กำหนดอายุรึปล่าส หรือว่าต้องกรอกข้อมูลหรือเสียค่าใช้จ่ายอะไรรึปล่าวครับ รบกวนด้วยครับ

 8. Jamie พูดว่า:

  ขอสอบถามหน่อยครับ คือผมเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์ ถือ student Visa แล้วพอดีกลับไทยในช่วงวันหยุด แล้วผมกำลังจะกลับไปนิวซีแลนด์ แต่ครั้งนี้ผมต้องการจะนำ บุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า 35 มิลลิลิตร non nicotine ประมาณ 30 ขวด เป็นขวดเล็กๆ และก็อุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า เช่น ลวด 200 เมตรเป็นม้วน สำลี ถ่าน ที่ชาจถ่าน สำหรับใช้ระยะยาว แต่ผมใช้คนเดียว เป็นของใช้ส่วนตัว ผมจะสามารถผ่านด่านได้รึปล่าวครับ จะมีปัญหาอะไรยุ่งยากรึปล่าว แล้วถ้าหากผ่านไม่ได้ จะทำอย่างไรครับ เค้าจะทิ้ง หรือว่ายังไง จะปรับไหม ปรับเยอะหรือปล่าว จะมีโทษอะไรรึปล่าวครับ รบกวนตอบอย่างละเอียด หน่อยนะครับสงสัย+กลัวมากจริงๆ ครับ

 9. Ann พูดว่า:

  สอบถามจะส่งเสื้อผ้าก๊อบไปให้เพื่อนที่ประเทศอังกฤษทางไปรษณีย์ไทยได้หรือไม่

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณAnn

   ไม่ควรค่ะ เพราะประเทศในยุโรปเข้มงวดมากสำหรับสินค้าเลียนแบบ ถึงแม้ว่าส่งทางไปรษณีย์ไทยแต่ตอนไปถึงปท.อังกฤษ พัสดุก็จะถูกส่งไปให้บริษัทขนส่งในประเทศนั้นส่งต่อไปที่ผู้รับ ซึ่งจะมีการตรวจสอบว่าสินค้านั้นคืออะไร

 10. Akrid พูดว่า:

  อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเรียนในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายค่ะ อยากส่งลูกไปเรียน รร ประจำ จะมีค่าใช้จ่ายประมาณปีละเท่าไหร่คะ (หรืออยู่กับ host จะดีกว่า?)
  สำหรับเด็กที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ (ตอนนี้อยู่ ป6 แต่อ่อนด้านภาษาค่ะ) จะสามารถเข้าเรียนได้หรือไม่ หรือต้องเรียนภาษาก่อนคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบคุณAkrid

   ค่าเรียน+ ค่าใช้จ่าย + ที่พักของนักเรียนระดับมัธยม เฉลี่ยต่อปีอยู่ประมาณ 1.2 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่โรงเรียนที่เลือกเรียนค่ะ สามารถเลือกได้ว่าจะอยู่รร.ประจำหรือ homestay แต่ละแบบก็มีข้อดีแตกต่างกัน ถ้าอยู่กับ homestay ก็จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลใกล้ชิดกว่า ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและประสบการณ์ใหม่ที่บ้าน homestay จะสอน หรือพาไปเที่ยวในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ แต่ถ้าอยู่รร. ประจำ ก็จะถูกเข้มงวดด้วยวินัย การเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น การตรงต่อเวลาเป็นต้น ถ้ายังพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ต้องปรับพื้นฐานก่อนค่ะ

 11. ข้าวโพด พูดว่า:

  อยากสอบถามค่ะ คือมาเรียนภาษาที่เวลลิงตันใกล้จะกลับไทยแล้ว ซื้อจองฝากเปนครีมเยอะมาก นั่งเครืีองจากเวลลิงตันไปต่อเครื่องที่ซิดนีย์ จะมีปัญหาเรื่องของฝากมั้ยค่ะ หรือว่าจะต้องเสียภาษีตอนขาออกมั้ย ร้านที่ซื้อของเป็นร้านขายของฝากในเมืองค่ะ แต่เค้าไม่มีใบเสร็จให้ค่ะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุนค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณข้าวโพด

   จริงๆ ถ้าเป็นไปได้ ควรเสียภาษีให้ถูกต้องค่ะ แต่หากไม่มีเอกสารใดๆก็ต้องขึ้นอยู่กับการสุ่มตรวจของศุลกากรค่ะ

 12. รัศมี พูดว่า:

  อยากถามว่าพอดีซื้อรองเท่าวิ่งของก็อปเราสามารถเอาไปได้ใหมค่ะกางเกงเสื้อยืดด้วยค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณรัศมี

   ไม่แนะนำให้นำไปค่ะ เพราะมีโอกาสที่จะถูกปรับที่ศุลกากรได้ค่ะ

 13. Phatchari พูดว่า:

  จะส่งของทางไปรษณีย์เป็น ปลาซิวทอดกรอบ ไปเยอรมัน ประมาน 10 kg ทางศุลกากร จะให้ผ่านไหมค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณPhatchari

   ก็มีโอกาสค่ะ แต่ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรฝั่งประเทศเยอรมนีค่ะ

 14. zee พูดว่า:

  ไวอากร้า6เม็ด สามารถเข้าออสเตเลียมได้ไหมคับ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณzee

   จริงๆแล้ว Viagra ไม่ได้เป็นยาต้องห้าม หรือเสพติด ทางที่ดีเวลานำเข้าไปให้ติดเอกสารกำกับยาเข้าไปด้วยค่ะ เมื่อทาง Immigration ขอตรวจจะได้ทราบว่าเป็นยาประเภทอะไร

 15. Warunya พูดว่า:

  อยากถามค่ะว่า ถ้าเอายาแก้แพ้อากาศ ผื่นคัน หรือ ลดน้ำมูกไปอะคะต้องตรวจเป็นสิ่งของต้องสำแดงมั้ยค่ะ หรือ ผ่านไปได้เลย แล้วก้ พวก ครีมมอยเจอไรเซอร์ทาหน้า บำรุงผิว อ่าคะ จะมีปัญหามั้ยค่ะ แล้วเอกสารกำกับยานี่ก็คือใบที่แนบมาให้เวลาที่ซื้อยามาใหม่ใช่ไหมค่ะที่เป็นภาษาอังกิดอันนั้นหรอค่ะ ดิฉันทิ้งไปตั้งแต่แกะออกแล้วคะ ควรทำไงดีค่ะ ดิฉันกังวลสิ่งของต้องสำแดงมากค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณWarunya

   ยาที่กล่าวมาถ้านำไปไม่เยอะ ก็ไม่ต้องสำแดงค่ะ แต่ควรจะมีเอกสารกำกับยาที่เป็นภาษาอังกฤษไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะไม่รู้ว่ายาเหล่านั้นคือยาอะไร ถ้ายังมีฉลากยาที่มีภาษาอังกฤษติดอยู่ข้างตัวขวดก็ใช้ได้ค่ะ ไม่อย่างนั้นซื้อยาชุดใหม่มาที่มีเอกสารกำกับยาแล้วนำยาพวกนี้รวมกลุ่มเข้าเป็นชุดเดียวกัน ใช้เอกสารกำกับยาร่วมกันค่ะ

 16. PPM พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ พอดีว่าจะซื้อของฝากกลับไทย(อยู่เยอรมัน) ไม่ทราบว่าไส้กรอกสามารถนำเข้าได้ไหมค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณPPM

   ได้ค่ะ แต่แนะนำให้ซื้อในสนามบินดีกว่าค่ะ เพราะจะแพ็คมาให้สำเร็จรูปแล้วค่ะ

 17. ตุ๊กตา พูดว่า:

  อยากฝากเพื่อนซื้อ ต้นมะนาวนิ้วจากออสเตรเลีย ไม่ทราบ ได้ปะคะ
  หรือถ้าต้นไม่ได้ เป็นเมล็ดได้ปะคะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณตุ๊กตา

   อาจจะต้องเช็คกับทางศุลกากรที่ออสเตรเลียค่ะ ว่าเป็นของเฉพาะที่ห้ามนำออกนอกประเทศหรือเปล่า ผลิตภัณฑ์บางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์หรือเฉพาะของประเทศิิสเตรเลีย เค้าห้ามนำออกค่ะ

 18. napasorn พูดว่า:

  น้ำมันมะพร้าวเอาไปได้ไหมค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณnapasorn

   ที่ผ่านมามีคนเอาเข้าไปก็ไม่มีปัญหาค่ะ แต่ควรก็ไม่ควรนำไปมากจนเกินไปนะคะ ควรจะพอดีกับที่ต้องใช้

 19. napasorn พูดว่า:

  น้ำมันมะพร้าวได้ไหมค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณnapasorn

   ที่ผ่านมามีคนเอาเข้าไปก็ไม่มีปัญหาค่ะ แต่ควรก็ไม่ควรนำไปมากจนเกินไปนะคะ ควรจะพอดีกับที่ต้องใช้

 20. นิทยา พูดว่า:

  อยากทราบว่า มีการกำหนดจำนวนขวดไวน์ และเครื่องดื่มต่างๆ ในการขนออกจากนิวซีแลนด์ไหมค่ะ
  ทั้งนี้ทั้งนั้น ขึ้นอยุ่กับสายการบินหรือเปล่าค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณนิทยา

   มีการกำหนดค่ะ ถูกต้องแล้วค่ะเช็คไปที่สายการบินที่เราจะใช้บริการดีที่สุดค่ะ

 21. โชติกา พูดว่า:

  ส่ง มาม่ากับไมโลผง ไปทางไปรษณี จะผ่านมั้ยค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณโชติกา

   มาม่ามีโอกาสผ่านค่ะ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศุลกากรนั้นๆ ส่วนไมโลผง ไม่น่าจะผ่าน เพราะมีส่วนผสมของนม ซึ่ง New Zealand ห้ามนำอาหารที่มีส่วนผสม ของนม หรือ พวก Dairy Products เข้าประเทศค่ะ

 22. กอล์ฟ พูดว่า:

  ถ้าส่ง ผลิตภัณฑ์ เสริมอาหาร ประเภทลดน้ำหนักไป ส่งไปทางไปษณีย์ ได้ป่าวคะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณกอล์ฟ

   ศุลากรจะเปิดพัสดุเพื่อตรวจสอบและดูว่าส่วนผสมของผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างค่ะ ซึ่งถ้ามีส่วนผสมในสิ่งที่ต้องห้าม พัสดุนั้นก็จะถูกนำไปทิ้งค่ะ

 23. นิภาพร พูดว่า:

  พริกแห้งสามารถนำเข้านิวซีแลนด์ได้มั้ยคะ และสามารถส่ง(พริกแห้ง) เป็นพัสดุไปจากไทยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณนิภาพร

   การนำเข้าพริกแห้งอาจจะมีปัญหาค่ะ เพราะในพริกแห้ง พริกป่น มักจะมี เชื้อราและสารอะฟลาทอกซินปนเปื้อนอยู่ มีโอกาสไม่ผ่านด่านศุลกากรค่ะ

 24. araya พูดว่า:

  ถ้าจะซื้อเครื่องดื่มจากนิวซีแลนด์ เช่น น้ำ L&P กลับมาไทย
  ได้หรือไม่คะ มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหรือไม่

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณaraya

   คงต้องดูค่ะว่า เครื่องดื่มที่นำกลับมามีส่วนผสมอะไรบ้าง และนำเข้ามามากน้อยแค่ไหนค่ะ

 25. SUDARAT P. พูดว่า:

  เราจะซื้อของฝากจากนิวซีแลนด์อ่ะค่ะ ถ้าเรานั่งเครื่องจากนิวซี มาลงที่ซิดนีย์ออสเตเรีย แล้วต่อไปที่สุวรรณภูมิอ่ะ ถ้าซื้อไวน์กลับไทย มันจะได้มั้ย ??? มานิวซีแลนด์จะซื้ออะไรกลับไทยให้พอ่กับแม่ดีอ่ะค่ะ ???

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณSUDARAT P.

   ซื้อไวน์กลับมาไทยได้ค่ะ แต่ต้องบรรจุหีบห่อดีๆนะ เพราะแตกได้ง่าย
   ของฝากคุณพ่อ-แม่ จากนิวซีแลนด์ แนะนำว่าน่าจะเป็นของพื้นเมืองแต่ต้องดูด้วยค่ะ มีปัญหาในการนำเข้ามาในประเทศไทยหรือเปล่า

 26. คมสัน พูดว่า:

  มีดพับอเนกประสง ต้องสำแดงไหมครัช

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณคมสัน

   มีดพับโหลดลงกระเป๋าใหญ่นะคะ ไม่ต้องสำแดงนอกจากเจ้าหน้าที่ศุลกากรจะสุ่มตรวจค่ะ

 27. คมสัน พูดว่า:

  ถ้าเอามีดพับอเนกประสงไปต้อง สำแดงไหมครัช

 28. พัทธนันท์ พูดว่า:

  เอามาม่ากับพวกคะนอเข้าnzได้มั้ยคะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณพัทธนันท์

   ถ้าจะเอาเข้าไปควรจะ declare ตอนเข้าประเทศด้วยจะดีกว่าค่ะ แล้วแต่เจ้าหน้าที่ว่าเห็นสมควรจะให้นำเข้าไหม ดีที่สุดไม่ควรนำอาหารเข้าไปค่ะ

 29. Iss พูดว่า:

  เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับฮอร์โมน ต้องกินยาคุมกำเนิดเพื่อปรับฮอร์โมนค่ะ และจะไปนิวซีแลนด์ 1 ปี
  ถ้าเราเอายาคุมเข้าไป 12 แผง จะมีปัญหาอะไรไหมคะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณIss

   สามารถนำไปได้แต่ ควรจะมีเอกสารกำกับยา หรือหนังสือรับรองจากแพทย์จะปลอดภัยกว่าค่ะ

 30. พลอย พูดว่า:

  รบกวนถามค่ะ
  พอดีกำลังหาของที่ระลึกไปให้ host familอยากทราบว่าปลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้สามารถนำไปได้ไหมคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณพลอย

   ไม่แนะนำผลิตภัณฑ์ที่ทำจากไม้ค่ะ ลองดูเป็นพวกผ้าไหม หรือพวงกุญแจ เข็มกลัด สวยๆ จะดีกว่าค่ะ

 31. Natalie พูดว่า:

  อยากสอบถามว่าเราสามารถส่งบุหรี่ไปทางไปรษณีย์ได้มัยคร่า..อย่างเช่นส่ง10คาร์ตอนนะคร่า…เีรสามารถส่งได้มัยคร่า

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณNatalie

   ส่งไปได้ค่ะ แต่ขขึ้นอยู่กับเต้าหน้าที่ศุลกากรผู้นั้นว่าจะอนุญาตให้นำเข้าไปทั้งหมด หรืออาจะมีค่าปรับกรณีที่มารับ จริงๆแล้วไม่คุ้มที่จะส่งไปค่ะ

 32. อรุณี พูดว่า:

  ชาจีนส่งเป็นของขวัญมาที่ประเทศไทยได้ไหมค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณอรุณี

   ส่งได้ค่ะ แต่ศุลกากรไทยอาจเปิดตัวบรรจุภัณฑ์ เพื่อตรวจสอบสินค้าภายใน ถ้าหากสินค้าที่ส่งมาเป็นปริมาณที่มากเกินกำหนดก็อาจจะถูกเรียกเ็ก็บภาษีได้ค่ะ

 33. อ้อ พูดว่า:

  รบกวนถามหน่อยค่ะ จะไปเที่ยวนิวซีแลนด์ช่วงปีใหม่นี้ค่ะ แต่ลูกสาวไม่ถนัดอาหารฟรั่งเลย เลยอยากเอาข้าวสารรวมถึงข้าวเหนียวไปหุงให้ลูกทานที่นั้น แล้วก็พวกน้ำพริกนรกค่ะ ของพวกนี้ถ้า ซื้อตาม super market ที่มีบรรจุภัณดีๆ และ declare ถูกต้องน่าจะนำเข้าได้ไหมค่ะ

  ถ้าไม่ได้ พอจะหาซื้อในนิวซีแลนด์ได้ไหมค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณอ้อ

   ถ้าเป็นจำพวกอาหาร โดยมากต้อง Declare อยู่แล้วค่ะ แต่พวกน้ำพริกต่างๆ มีโอกาสที่จะไม่ให้น้ำเข้าประเทศค่ะ ที่นิวซีแลนด์ก็มีอาหารไทยขายขาย แต่ต้องเมืองใหญ่ๆค่ะ

 34. อรทัย พูดว่า:

  จะไปนิวซีแลนด์ครั้งแรก ได้วีซ่า Limited visa
  จะถามว่าสิ่งของที่นำติดตั้งและใส่กระเป๋าเดินทางไปนั้น
  พวกสร้อยทอง นาฬกา รองเท้า convert หนังหุ้มข้อ
  เ็ป็นสิ่งของ declare หรือเปล่า

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณอรทัย

   สิ่งของที่กล่าวมาเป็นของที่เราใส่ติดตัวอยู่แล้ว เจ้าหน้าตรวจคนเข้าเมืองก็เห็นอยู่ว่าเราใส่ ตามหลักก็ไม่ต้อง declare ค่ะ

 35. mon พูดว่า:

  อยากทราบขั้นตอนการ declare เงินสด ที่จะพกไปมากกว่า $10,000 NZ ค่ะ คือ มีขั้นตอนยังไง เราต้องเอาหลักฐานอะไรไปบ้าง เพื่อยืนยันว่านี่คือเงินเราจริงๆ แล้วยุ่งยากมากมั้ยคะ ไปคนเดียวครั้งแรก ภาษาอังกฤษงูๆปลาๆ กลัวค่ะ

  แล้วผงปรุงรสโลโบ้ ต้อง declare มั้ยคะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณmon

   ไม่แนะนำให้นำเงินสดติดตัวไปเยอะขยาดนั้นค่ะ ควรทำเป็น traveler cheque จะปลอดภัยกว่า ในการสำแดงเงินสดทมี่มากเกินค่อนข้างยุ่งยากและวุ่นวาย เพราะเจ้าหน้าที่ต้องมีการสอบถามอยู่แล้วค่ะ ทำไมจึงนำเงินสดติดตัวมาเยอะทั้งยังอันตรายอีกด้วยค่ะ ส่วนถ้ามีอาหารที่นำไปก็ควรสำแดงค่ะ

 36. nOOmNaKrAbb พูดว่า:

  ยานอนหลับ สามารถเอาเข้าประเทศจีนได้หรือเปล่าครับ แล้วต้องมีหนังสือรับรองอะไรบ้างหรือเปล่าครับ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณnOOmNaKrAbb

   ถ้าเอาเข้าไปจำนวนมากควรมีเอกสารกำกับยาค่ะ แต่ถ้าเพื่อความปลอดภัยขอเอกสารกำกับยาไปเผื่อไว้เลยไม่ว่าจะนำเข้าไปจำนวนเท่าไหร่ก็ตาม

 37. Tanniti พูดว่า:

  สัตว์ exoticนี่นำเข้าได้ไหมคะ คือจะไปเที่ยวอยู่กับญาติที่นั่นประมาน 4-5เดือน สัตว์เลี้ยงคือ sugar gliderน่ะค่ะ เห็นว่าเอาสุนัข แมวเข้าไม่ได้ แต่ไม่ทราบว่าสัตว์ชนิดนี้ห้ามด้วยไหม

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณTanniti

   ตามหลักแล้วสัตว์ประเภทนี้มีต้นกำเนิดจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป็นบ้านพี่เมืองน้องกับนิวซีแลนด์ก็น่าจะนำเข้าไปได้แต่ด้วยความที่ถูกนำมาเลี้ยงในประเทศไทย ศุลกากรนิวซีแลนด์อาจจะค่อนข้างเข้มงวดในเรื่อง โรคที่อาจจะนำเข้าไปสู่ประเทศนิวซีแลนด์จึงตอบค่อนข้างยากค่ะ ดีที่สุดควรเช็คกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรดีกว่าค่ะจะได้ข้อมูลที่ถูกต้องและแม่นยำกว่า

 38. songserm พูดว่า:

  เพื่อนส่งเข็มที่ใช้ฝ้งเข็ม มาจากญี่ปุ่นแต่ไปรับที่ศุลกากรประจวบ เจ้าหน้าที่บอกเป็นสินค้าต้องห้าม เขาบอกว่าต้องไปขอ อ.ย.ก่อน ไม่รู้ต้องเริ่มต้นแบบไหน ทั้งที่ของมูลค่าไม่ถึงพันบาท
  แต่ไปเข้ากลุ่มของต้องห้าม ขอคำแนะนำด้วยครับ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณsongserm

   แนะนำว่าขั้นแรกลองปรึกษากับหน่วยงานของ อย.ก่อนนะคะ เล่าให้เจ้าหน้าที่อย.ฟังว่าศุลกากร แจ้งว่าให้มาขอทำเรื่องขออย.ก่อน จะต้องทำยังไง ไปติดต่อที่ไหน ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ทางอย.น่าจะให้คำตอบที่ชัดเจนได้ค่ะ

 39. อริยะ พูดว่า:

  ใบชาจีนที่ผ่านอย.ไทยแล้ว
  นำไปชงดื่มเอง
  ต้องสำแดงไหมครับ นำเข้าไปได้ไหมครับ

 40. อริยะ พูดว่า:

  ใบชาจีนอบแห้ง ที่ตรวจผ่านอย.ไทยแล้ว
  นำเข้าไปเพื่อชงดื่มเองได้ไหมครับ
  ต้องสำแดงไหมครับ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณอริยะ

   นิวซีแลนด์ คอนข้างให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์จำพวก พืช ผัก ผลไม้และ dairy products ทั้งหลาย ดังนั้นใบชาจีนอบแห้ง ที่ตรวจผ่านอย.ไทยแล้ว ก็ควรจะต้องสำแดงค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณอริยะ

   แนะนำให้สำแดงค่ะ

 41. Srirat พูดว่า:

  จะไปเรียนภาษาประมาณ7เดือน นำอาหารจำพวกมาม่า กาแฟ ยาแก้ไข้ เผื่อทานเวลาไม่สบาย เนื่องจากอากาศค่อนข้างเย็นเมื่อเทียบกับไทย ไปได้ไหมค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ น้อง Srirat

   สิ่งของประเภทอาหารแห้งนำไปได้ แต่ต้องสำแดงให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรดูก่อนเข้าปท.ค่ะ

 42. sasi พูดว่า:

  รบกวนถามเรื่องยาที่ห้ามนำเข้านิวซีแลนด์

  พอดีเป็นโรคหอบหืดการจะนำยาติดตัวไปด้วยนั้น จำเป็นต้องขอใบรับรองแพทย์ไหมคะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณsasi

   ถ้ามีใบรับรองแพทย์ไปด้วยก็ดีค่ะ แต่ที่สำคัญควรจะมีเอกสารกำกับยานะคะ

 43. Kittima พูดว่า:

  จะเดินทางไป NZ คนเดียวครั้งแรกอาทิตย์หน้าเพือ่ติดต่องาน ถ้าขับรถเองจะยุ่งยากหรือเปล่ารวมทั้งเส้นทางการเดินทางด้วย หรือว่าใช้ taxi ดีกว่าหายากไหมและราคาแพงหรือเปล่า

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบคุณ Kittima

   จริงๆแล้วถ้าคุ้นเคยเส้นทางบ้างขับรถเองจะประหยัดกว่าเยอะค่ะ ค่า taxi ค่อนข้างแพงแต่ก็สะดวกตรงที่สามารถบอกคนขับให้ไปจุดหมายได้เลยไม่ต้องกังวลเรื่องหาถนนที่ต้องการ หรือจอดผิดที่ เพราะนิวซีแลนด์ค่อนข้างเข้มงวดเรื่องกฎจราจรค่ะ

 44. พจนีย์ พูดว่า:

  อยากทราบว่านมเด็กUHT เอาขึ้นเครื่องได้กี่กล่องค่ะ เอาลูกชายไป2คน(3และ5ขวบ)แล้วเอาโหลดใต้เครื่องได้ไหมคะ ที่นิวซีแลนด์ให้เอาเข้าไหมคะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบคุณ พจนีย์

   ที่ New Zealand กฎนำอาหารเข้าคล้ายออสเตรเลียคือ อาหารจำพวก dairy products จะไม่ให้นำเข้าไป หรือถ้าจะนำเข้าไปต้องมีการ declare ค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>