ข้อมูลทั่วไป ประเทศนิวซีแลนด์

 

ประวัติศาสตร์

 

maori

นิวซีแลนด์ นั้นเดิมถูกปกครองโดยชาวเมารี แต่มีนักล่องเรือชาวดัตช์ ชื่อ อเบล แอนชุน ทัสแมน ได้ล่องเรือเลียบมาทางออสเตรเลียและได้พบเกาะนิวซีแลนด์เข้า และได้พบกับชาวเมารีที่ส่วนใหญ่นั้นเป็นมิตรจึงได้ตั้งชื่อเกาะนี้ว่า Nieuw Zeeland หรือ New Zealand จากนั้นชื่อเสียงของนิวซีแลนด์ก็เป็นที่รู้จักกันในยุโรป เพราะมีธรรมชาติที่สวยงามเหมาะกับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์มาก ต่อมากัปตันเจมส์ คุก ได้ล่องเรือมาบ้าง แต่โชคดีที่มีคนบนเรือสามารถพูดภาษาไวทิงกิได้บ้าง จึงเจรจากับชาวเมารีได้ และพบว่าชาวเมารีเป็นชนเผ่าสายเลือดนับรบ จึงได้ตกลงแลกพืชพันธุ์กับอาวุธจากทางยุโรป และต่อมาเมื่อชาวเมารีมีอาวุธมากจึงสู้รบกันจนชนเผ่าเมารีลดลง ทางอังกฤษจึงได้ส่งคนมาทำสัญญา ที่มีชื่อว่า สนธิสัญญาไวทังกิ ขึ้น และส่งคนมาสำเร็จราชการแทนชื่อ วิลเลียม ฮอบสัน

การแบ่งเขตการปกครอง

 

ตอนที่เริ่มตั้งถิ่นฐาน นิวซีแลนด์ได้แบ่งเป็นจังหวัดต่าง ๆ (provinces) ซึ่งได้ยกเลิกไปใน พ.ศ. 2419 เพื่อให้จัดการปกครองแบบศูนย์กลาง เนื่องด้วยเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทำให้นิวซีแลนด์ไม่มีการแบ่งการปกครองเป็นระดับรัฐ จังหวัด หรือเขต นอกจากรัฐบาลท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ความภูมิใจในระดับจังหวัด ยังคงมีอยู่ และมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในทั้งด้านกีฬาและวัฒนธรรม

ตั้งแต่ พ.ศ. 2419 รัฐบาลท้องถิ่นได้ปกครองภูมิภาคต่าง ๆ ของนิวซีแลนด์ เนื่องจากแต่เดิมเป็นอาณานิคมของอังกฤษ รัฐบาลท้องถิ่นของนิวซีแลนด์จึงได้ออกแบบตามโครงสร้างรัฐบาลท้องถิ่นของอังกฤษ โดยมีสภาท้องถิ่นระดับเมือง โบโร (borough) และเคาน์ตี (county) ตามเวลาที่เปลี่ยนไป บางสภาได้รวมกัน หรือเปลี่ยนอาณาเขตตามข้อตกลงร่วมกัน และมีการสร้างสภาแห่งใหม่บางแห่ง ใน พ.ศ. 2532 รัฐบาลได้จัดรัฐบาลท้องถิ่นใหม่ทั้งหมด เป็นแบบ 2 ระดับ ในปัจจุบัน คือ สภาภูมิภาค (regional councils) และ สภาดินแดน (territorial authorities)

ปัจจุบัน นิวซีแลนด์มีสภาภูมิภาค 12 แห่ง สำหรับการปกครองเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมและการขนส่ง และสภาดินแดน 74 แห่ง ที่ดูแลด้านสาธารณูปโภค การสร้างถนน การระบายน้ำเสีย การอนุญาตการก่อสร้าง และเรื่องอื่น ๆ ภายในท้องถิ่น สภาดินแดนมี 74 แห่ง แบ่งออกเป็นสภานคร (city council) 16 แห่ง สภาเขต (district council) 57 แห่ง และสภาหมู่เกาะแชแทม (Chatham Islands Council) สภาดินแดน 4 แห่ง (1 นครและ 3 เขต) และสภาหมู่เกาะแชแทมทำหน้าที่เช่นเดียวกับสภาภูมิภาค จึงเรียกว่า unitary authorities เขตของดินแดนไม่จัดเป็นเขตย่อยของเขตของสภาภูมิภาค และบางดินแดนมีการคร่อมเขตของสภาภูมิภาค

 

เศรษฐกิจ

 

นิวซีแลนด์ เป็นประเทศหนึ่งในเขตแปซิฟิกที่มีการทำอุตสาหกรรม เช่น การต่อเรือ โรงงานเบียร์ไวท์ โรงงานปลากระป๋อง แต่ส่วนใหญ่การอุตสาหกรรมในนิวซีแลนด์มีน้อยมาก และ มีการทำอุตสาหกรรมการเกษตร เช่นการทำผลไม้กระป๋อง อุตสาหกรรมการขุดแร่ เช่น ถ่านหิน เหล็ก อุตสาหกรรมป่าไม้ และ ยังมีการเพาะปลูกที่ทำให้นิวซีแลนด์มีรายได้มากส่วนหนึ่ง เช่น ข้าวโอ๊ต ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และ ผลไม้เช่น สตรอเบอรี่ และแอปเปิล เป็นต้น

 

ประชากร

 

นิวซีแลนด์ส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาจากชาวอังกฤษ ส่วนชนเผ่าพื้นเมืองเรียกว่า ชาวเมารี (Maori) ซึ่งมีผิวสีเหลืองมีอยู่ประมาณ 151,100 คน ซึ่งมีสิทธิทางสังคมเทียบเท่ากับชาวผิวขาวทุกอย่าง โดยรัฐบาลกลางอังกฤษให้ความคุมครองทั่วถึงทุกคน ชาวนิวซีแลนด์ส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนส์

 

 

เมืองและภูมิภาค

 

นิวซีแลนด์มีหลายภูมิภาค โดยในแต่ละภูมิภาคจะมีความเป็นเอกลักษณ์ สภาพภูมิประเทศ และ “กลิ่นอาย” ที่แตกต่างกัน ทั้งเมืองใหญ่ เมืองเล็ก ชุมชนต่างๆ มีแพร่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

เมืองใหญ่ๆของนิวซีแลนด์ ได้แก่ Auckland (ใหญ่ที่สุด) Hamilton (Waikato region), Palmerston North (Manawatu region), เมืองหลวง Wellington, Christchurch (Canterbury region) และ Dunedin (Otago region) สามารถเข้าไปดูแผนที่ได้ที่

 

ลักษณะทางกายภาพ

 

ประเทศนิวซีแลนด์

New Zealand

นิวซีแลนด์ มีลักษณะพื้นที่ที่หลากหลาย ตั้งแต่ พื้นที่เพาะปลูกเขียวขจี ไปถึงภูเขาไฟและทะเลทรายที่แห้งแล้ง หรือจากบริเวณหาดทรายสีทองตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าสดใส ไปจนถึงภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลนสุดตา

ประเทศนิวซีแลนด์มีขนาดใกล้เคียงกับอังกฤษหรือญี่ปุ่น แต่มีประชากรเพียง 4 ล้านคน และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในแถบชานเมือง ดังนั้นในเมืองจึงมีประชากรไม่หนาแน่นมากนัก ลักษณะภูมิทัศน์ของนิวซีแลนด์มีความเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างจากที่อื่น คนที่นี่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นมิตร แข็งแรง สร้างสรรค์และรักอิสระ

ประเทศนิวซีแลนด์จะแบ่งเป็นเกาะเหนือและเกาะใต้ และมี Stewart Island เกาะเล็กๆที่อยู่ทางใต้ของประเทศ จากเหนือสุดลงมาใต้สุดจะมีสภาพอากาศที่ค่อนข้างแตกต่างกัน เหมาะสมสำหรับการเพาะปลูกและทำเกษตรกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นรายได้หลักของประเทศ

ประเทศที่อยู่ใกล้เคียงคือ ออสเตรเลีย ซึ่งใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินเพียง 3 ชั่วโมง ด้วยสภาพพื้นที่ที่ไม่เหมือนที่อื่น ทำให้พบพืชหรือนกบางชนิดที่มีเฉพาะในนิวซีแลนด์เท่านั้น ตัวอย่างที่ชัดเจน คือ นกกีวี นั่นเอง

 

ภัยธรรมชาติ

 

สภาพอากาศที่แปรปรวนเป็นภัยธรรมชาติ ที่พบมากที่สุดในนิวซีแลนด์ แม้นิวซีแลนด์จะไม่ใช่เขตที่จะเกิดพายุไซโคลนได้โดยตรง แต่พายุทั้งจากเขตร้อนและขั้วโลกก็สามารถเข้ามาถึงนิวซีแลนด์ได้หลายครั้งต่อปี ทำให้เกิดฝนตกประมาณ 7 – 10 วันในช่วงที่มีพายุเข้ามา

Nature

คำพูดที่ว่า 4 ฤดู ใน 1 วัน เป็นคำอธิบายนิวซีแลนด์ได้เป็นอย่างดี สภาพอากาศที่นี่สามารถเปลี่ยนได้รวดเร็วและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พยากรณ์อากาศบอกเพียงแนวโน้มโดยรวม จะมีการเตือนล่วงหน้าหากมีอากาศที่แปรปรวน อย่างไรก็ตามควรดูสภาพอากาศจากบริเวณที่นักเรียนอาศัยอยู่ โดยมองออกไปนอกหน้าต่างและคาดการณ์สภาพอากาศได้อย่างน้อย 15 นาที ตามพื้นที่แล้ว ทางเหนือจะอบอุ่น ทางใต้จะเย็น ทางตะวันตกจะฝนตกและตะวันออกจะชื้น ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ นักเรียนสามารถคาดการณ์ได้ด้วยตัวเอง

ภัยธรรมชาติอื่นๆที่คุณอาจจะต้องเผชิญ แต่ก็พบได้น้อย ได้แก่
แผ่นดินไหวรุนแรง – ที่นิวซีแลนด์เผชิญกับแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงประมาณ 14000 ครั้ง/ปี มีประมาณ 200 ครั้ง/ปีที่มีการสั่นไหวจนรู้สึกได้ และก่อให้เกิดความเสียหายและบางครั้งมีผู้เสียชีวิตด้วย ซึ่ง ครั้งที่รุนแรงก่อให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นที่ Napier และ Hastings ในปี 1931 ตามรายงานของ GeoNet

ภูเขาไฟระเบิด – นิวซีแลนด์ มีภูเขาไฟทั้งที่ดับแล้วและยังคุกรุ่นอยู่จำนวนมาก ซึ่งมีเพียงแค่ Mount Ruapehu และ White Island ที่ยังคุกรุ่นอยู่ในช่วงนี้ ซึ่ง GeoNet จะเป็นหน่วยงานที่คอยเตือนเกี่ยวกับภูเขาไฟระเบิด
ในนิวซีแลนด์ไม่มีสัตว์ที่เป็นพิษหรือเป็นอันตราย ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและสัตว์เลื้อยคลาน มีเพียงแค่ Weta บางชนิดที่อาจจะทำให้เจ็บได้หากโดนมันกัด และก็มีแมงมุมบางชนิดที่อยู่ตามชายฝั่ง นอกนั้นก็ไม่มีอันตรายอะไร

 

 

21 Responses to ประเทศนิวซีแลนด์ (New Zealand)

 1. Poon พูดว่า:

  พอดีจะสมัครโครงการ Working Holiday อยากสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับที่พักและคอสเรียนสถาบันภาษาในเมืองChristchurch กับ Dunedin (ไม่แน่ใจว่าวีซ่าที่ได้จะสามารถลงเรียนกับคลาสทางมหาลัยได้?)
  ขอบคุณค่ะ:)

  • P'Art พูดว่า:

   สามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 6 เดือนค่ะ สนใจจะเรียนกี่สัปดาห์ (เดือน) คะ
   แนะนำ University of Otago in Dunedin น้องๆหลายคนประทับใจกับที่นี่มากค่ะ

 2. บีบี พูดว่า:

  หนูอยากทราบโรงเรียนหรือสถาบันสอนภาษาอังกฤษอ่ะค่ะ ละก็ราคาแต่ละสถาบัน ปีที่แล้วหนูไปเรียนภาษาที่อังกฤษ มันโอเค แต่หนูคิดว่ามันแพงไป หนูเลยอยากเรียนที่อื่นบ้าง และส่วนตัวคือชอบนิวซีแลนด์เพราะรักธรรมชาติ ชอบเงียบๆสงบๆๆ ช่วยแนะนำหนูหน่อยนะคะ^^ ขอบคุณค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ได้ค่ะ น้องสนใจที่จะเรียนภาษาอังกฤษสักกี่สัปดาห์ดีค่ะ ไปแค่ช่วงระยะสั้นตอนปิดเทอมนี้หรืออยากไปเรียนระยะยาวแล้วต่อเข้ามหาวิทยาลัยคะ

   • บีบี พูดว่า:

    ไปหลังจากจบปตรีค่ะ คิดว่าจะไปเรียน2เดือน เป็นสถาบันเฉพาะก้ได้ เปนของทางมหาลัยก้ได้ค่ะ

 3. ??? พูดว่า:

  เว็บนี้สร้างปีไหนครับ

 4. มิเกลล์ธ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ หนูชื่อมิเกลนะค่ะ อายุ 20ปี หนูกำลังจะเรียนจบป.ตรี เลยอยากหาที่เรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม แม่ว่างแผนให้ไปเรียนที่ซิดนีย์แต่หนูอยากมราบว่าที่นิวซีแลนด์กับซิดนีย์ ประเทศไหนสงบ เป็นมิตร มากกว่ากัน เพราะหนูเองก็ไม่เก่งภาษาเลย รบกวนด้วยนะค่ะ
  โดยส่วนตัวชอบนิวซีแลนด์ค่ะ
  ปล.จบจะปีภายในปีนี้ค่ะ ขอบคุณล่วงหน้านะค่

  • P'Art พูดว่า:

   โดยภาพรวมนิวซีแลนด์ เงียบกว่ามีความเป็นธรรมชาติสูงและค่าครองชีพต่ำกว่า แต่ในเรื่องความเป็นมิตร ทั้งสองประเทศมีความเป็นมิตร ถ้าชอบนิวซีแลนด์ก็ไปนิวซีแลนด์ค่ะ เมืองสงบนักเรียนไทยน้อย

 5. wachy พูดว่า:

  อยากไปเรียนภาษา1เดือนช่วงปิดเทอม มิ.ย-ก.ค.ค่ะ ช่วงนั้นมีสถาบันเปิดสอนมั้ยคะ แล้วอากาศที่นั่นหนาวมากมั้ย รบกวนขอรายละเอียดสถาบัน ค่าใช้จ่ายและคำแนะนำเพิ่มเติมด้วยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ(:

  • P'Art พูดว่า:

   ส่งราคาค่าเรียนให้ทาง email แล้วค่ะ สถาบันภาษาเปิดสอนตลอดทั้งปี สามารถเลือกเวลาเข้าเรียนได้เองเลยค่ะ ส่วนเรื่องอากาศช่วงนั้นหนาวพอสมควร ต้องนำเสื้อกันหนาวตัวหนาติดไปด้วยค่ะ

 6. แม่พี่บู พูดว่า:

  อยากให้ลูกไปเรียนภาษาอังกฤษประมาณ 3 เดือน ช่วงเดือนเมษายน -มิถุนายน ลูกไม่มีเพื่อนคนไทยไปด้วย จะปลอดภัยกับลูกมั้ยคะ และสถาบันไหนที่ดี และประชากรส่วนใหญ๋ที่นิวซีแลนด์เป็นมิตรกับคนต่างชาติมั้ยคะ งบประมาณ 3 เดือนรวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดเท่าไหร่คะ กรณีแม่ไปส่งลูกด้วย คิดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ ขอบคุณค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตามที่เราคุยกันทางโทรศัพท์นะคะ ลองดู email ที่ได้ส่งไป ในนั้นได้ระบุสถาบันแนะนำให้ด้วยค่ะ
   น้องสามารถไปเรียนคนเดียวได้เลยค่ะ เพราะนิวซีแลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยสูงมาก แนะนำน้องให้อยู่ Homestay ทั้งสามเดือน น้องจะได้มีโอกาสฝึกการใช้ภาษาอังกฤษกับครอบครัวชาวต่างชาติ เรียนรู้วัฒนธรรม และยังปลอดภัยด้วยค่ะ เพราะครอบคัวเหล่านี้จะต้องถูกวักประวัติก่อนที่จะเข้ามาเป็น homestay ของสถาบันได้ ชาวนิวซีแลนด์คล้ายๆกับชาวออสเตรเลียน ซึ่งมีความเป็นมิตรมาก ที่ผ่่านมาน้องๆหลายคนตอบรับกลับมาดีมาก สำหรับการไปเรียนที่นิวซีแลนด์ค่ะ คุณแม่สามารถทำวีซ่าท่องเที่ยวไปส่งลูกได้เช่นกันค่ะ

 7. จีน่า พูดว่า:

  จะไปเรียนภาษา ประมาน6เดือน ระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลน ที่ไหนดีกว่ากัน?
  อยากทราบราคาของแต่ละประเทศค่ะ
  หรือมีคำแนะนำอะไรบ้างค่ะ
  ขอบคุนค่ะ

  • P'Art พูดว่า:

   เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดีกว่ากัน ตอบยากค่ะ เพราะขึ้นอยู่กับความชอบส่วนบุคคล และจุดประสงค์ / งบประมาณ แต่ละประเทศก็มีจุดเด่นที่แตกต่างกันไปเช่น
   – ออสเตรเลีย มีพื้นที่กว้างกว่า มีเมือง / สถาบันให้เลือกเรียนเยอะ โดยภาพรวมผู้คนอาจจะพลุกพล่านกว่า อากาศไม่หนาวจัด
   – นิวซีแลนด์ มีความเป็นธรรมชาติเยอะมาก นักเรียนไทยน้อย อากาศค่อนข้างหนาว จำนวนสถาบัน / เมืองมีไม่มากมายเท่าออสเตรเลีย
   อาจจะรบกวนน้องลองอ่านภาพรวมของทั้งสองประเทศดูก่อนว่า เราเหมาะกับประเทศไหน Lifestyle เราเป็นแบบใด / ชอบกิจกรรม เจอผู้คนมากมาย หรือชอบธรรมชาติอยู่แบบเงียบๆ มีฝูงแกะล้อมรอบ
   พี่ส่งราคาเปรียบเทียบของสองประเทศให้ทาง email แล้วลองดูค่ะ

 8. แป้ง พูดว่า:

  อายุ32ปีอยากไปเรียนภาษาที่นิวซีแลนด์6เดือนแต่ไม่ได้ภาษาเลย ขอคำแนะนำในการเตรียมตัวหน่อยค่ะว่าต้องเรียนภาษาก่อนไปไหม ต้องมีเงินเท่าไหร่ค่าเรียนและค่าเครื่องบินแล้วสามารถทำงานด้วยได้ไหมคะ

  • P'Art พูดว่า:

   ตอบ คุณแป้ง

   ไม่ทราบว่าวางแผนจะไปเรียนที่นิวซีแลนด์ช่วงเดือนไหนคะ ถ้าพอมีเวลาก็ควรลงเีรียนปรับพื้นฐานจากไทยไปนะคะ เวลาไปเรียนที่โน่นได้ปรับตัวทัน ค่าเรียนแล้วแต่สถาบันราคา 6 เดือน + ที่พัก 1 เดือน + ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เริ่มต้นที่ 2.5 แสนบาทขึ้นไป สามารถทำงานได้ถ้ามีผล IELTS 5.5 ค่ะ

 9. Tom พูดว่า:

  Auckland เป็นเมืองใหญ่ครับน่าอยู่กว่า ห้องสมุดก็ใหญ่ เช่นห้องสมุดของมหาลัย AUT. หรือของมหาลัย Auckland

 10. พ่อน้องจอย พูดว่า:

  ลูกสาวเพิ่งจบ ม.6 อยากให้ไปเรียนภาษาอังกฤษ ก่อน ถ้าอยู่ได้อยากให้ต่อ ป.ตรี ช่วยแนะนำหน่อยครับว่า ควรเลือกที่ไหนดี ระหว่าง Auckland กับ Christchurch

  • P'Art พูดว่า:

   ทั้งสองเมืองดีแตกต่างกันค่ะ Auckland พลุกพล่านและอุ่นกว่าหน่อยส่วน Christchurch เงียบและหนาวกว่าค่ะ แต่โดยรวมคุณภาพการเรียนการสอนของสถาบันก็ใช้ได้ เพียงแต่ชอบลักษณะเมืองและภูมิอากาศแบบไหนมากกว่ากันค่ะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>