ทำความรู้จักประเทศสิงคโปร์

ตราแผ่นดิน

Singapore Cost of Arms

ประเทศสิงคโปร์

ตราแผ่นดินของ ประเทศสิงคโปร์

โล่สีแดงประดับจันทร์เสี้ยวและกลุ่มดาว ๕ ดวง ข้างซ้ายเป็นสิงโต แทนสิงคโปร์ ข้างขวาเป็นเสือโคร่ง แทนความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของเกาะกับมาเลเซีย ข้างใต้มีคำขวัญ “Majulah singapura:” ซึ่งมีความหมายว่า “สิงคโปร์จงเจริญ”

สัญลักษณ์ประจำชาติของสิงคโปร์

สิงคโปร์มีสัญลักษณ์ประจำชาติ คือ สิงโต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อประเทศ มาจากคำว่า สิงคปุระ (Singapura) เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึงเมืองแห่งสิงโต สัญลักษณ์นี้เป็น ตัวแทนของความกล้าหาญ ความแข็งแกร่ง และความดีเลิศ สิงโตจะเป็นสีแดงทั้งหมด ซึ่งตัดกับพื้นหลังสีขาว ๒ สีนี้ เป็นสีของธงชาติ แผงคอเป็นสิงโตมี ๕ แฉก มี ความหมายเช่นเดียวกับกลุ่มดาวทั้ง ๕ ลักษณะท่าทางที่มุ่งมั่นของสิงโต แแสดงถึง จิตใจที่เป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่พร้อมจะเผชิญกับอุปสรรคทั้งหลายและชนะอุปสรรคเหล่านั้น

ธงชาติประเทศสิงคโปร์

ธงชาติประเทศสิงคโปร์

ธงชาติของสิงคโปร์แบ่งเป็น ๒ ส่วนเท่า ๆ กัน ตามแนวนอน

 • ส่วนบนเป็น สีแดง : เป็นสัญลักษณ์ของความสัมพันธ์ฉันท์พี่น้องและความเสมอภาคของมนุษย์
 • ส่วนล่างเป็นสีขาว : เป็นสัญลักษณ์ของความดี และความบริสุทธิ์ที่เจริญงอกงามไม่มี ที่สิ้นสุดตรงมุมซ้ายด้านบนเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวสีขาวข้าง ๆ มีกลุ่มดาวสี ขาว ๕ ดวง เรียงเป็นวงกลม

ตรงมุมซ้ายด้านบนเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวสีขาวข้าง ๆ มีกลุ่มดาวสี ขาว ๕ ดวง เรียงเป็นวงกลม

 • พระจันทร์เสี้ยว เป็นสัญลักษณ์ของประเทศที่กำลังเจริญก้าวหน้า
 • กลุ่มดาว ๕ ดวง เป็นสัญลักษณ์ของประชาธิปไตย สันติภาพ ความเจริญก้าวหน้า ความยุติธรรม และความเสมอภาค

ประเทศสิงคโปร์มีชื่อเป็นทางการว่า สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore) พื้นที่ส่วนใหญเป็นเกาะซึ่ง่ประกอบด้วยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกล้เคียง 63 เกาะ มีพื้นที่ รวมทั้งสิ้น 682.7 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) โดยมี

 • ทิศเหนือ ติด มาเลเซีย (Johor Bahru)
 • ทิศตะวันออก ติด ทะเลจีนใต้
 • ทิศตะวันตก ติด มาเลเซีย และช่องแคบมะละกา
 • ทิศใต้ ติด ช่องแคบมะละกา

เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความยาวจากทิศตะวันตกไปตะวันออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกว้างจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ประมาณ 23 กิโลเมตร โดยมีกรุงสิงคโปร์เป็นเมืองหลวง มีการปกครองแบบสาธารณรัฐแบบ Parliamentary Republic ในเครือจักรภพ โดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศ วันชาติตรงกับวันที่ 9 สิงหาคม (1965) ของทุกปี

สิงคโปร์ได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแห่งความหลากหลาย มีจำนวนประชากรประมาณ 4.35 ล้านคน (2548) ซึ่งเป็นชาวจีน 77% มาเลย์ 14% อินเดียน 7.6%และอื่นๆ 1.4% ภาษาทางการที่ใช้จึงมีทั้งภาษาจีน มาเลย์ ทมิฬและอังกฤษ มีศาสนาประจำชาติคือ พุทธศาสนา มุสลิม ฮินดู คริสต์เตียน เต๋า ซิกซ์ และลัทธิขงจื้อ

ระบบเงินตรา

ดอลลาร์สิงคโปร์ นอกจากดอลลาร์สิงคโปร์ ดอลลาร์สหรัฐและออสเตรเลียแล้ว สกุลเงินเยนและปอนด์อังกฤษก็เป็นที่ยอมรับในศูนย์การค้าและห้างสรรพสินค้ารายใหญ่เกือบทุกแห่ง มีบริการคำนวณอัตราแลกเปลี่ยนทางอินเตอร์เน็ตที่ asiaone – http://forex.asia1.com/currency.html ตรวจสอบได้จาก อัตราแลกเปลี่ยนวันนี้ – http://www.dbs.com/ratesonline/Pages/fxbra.aspx?hasRedirected=true

เงินสิงคโปร์

ดอลลาร์สิงคโปร์

ภูมิอากาศ

สภาพอากาศของสิงคโปร์เป็นแบบร้อนชื้นและฝนตกตลอดปี อุณหภูมิโดยเฉลี่ยเท่ากับ 23 – 33 องศาเซลเซียส

วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการ

วันหยุดราชการ

วัน/เวลาทำการ

วันเวลาทำการ

วันเวลาทำการ

หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น

หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น

หมายเลขโทรศัพท์ที่จำเป็น

ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าที่สิงคโปร์จะเป็น 220 วัตต์เหมือนกับบ้านเราคะ ต่างกันที่ปลั๊กไฟที่นั่นจะเป็นแบบ 3 ขา รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส

การธนาคาร

เงินตราท้องถิ่นของสิงคโปร์แบ่งเป็นดอลลาร์และเซนต์ ราคาธนบัตรจะมีตั้งแต่ SGD 2, SGD 5, SGD 10, SGD 20, SGD 50, SGD 100, SGD 500, SGD 1,000, และ SGD 10,000

ส่วนเหรียญมีตั้งแต่ 1, 5, 10, 20 และ 50 เซนต์ และ 1 เหรียญสิงคโปร์

เวลาเปิดทำการ:

 • วันจันทร์-วันศุกร์ 10.00 – 15.00 น.
 • วันเสาร์ 09.30 -13.00 น. (บางธนาคารจะเปิดจนถึงเวลา 15.00 น.)
 • วันอาทิตย์: 09.30 – 15.00 น. (สำหรับบางธนาคารบนถนนออชาร์ด)

ธนาคารส่วนใหญ่จะรับเช็คเดินทาง (Travellers’ cheques) และรับแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ีบางธนาคารอาจไม่ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราในวันเสาร์น้องๆต้องใช้หนังสือเดินทางถ้าต้องการแลกเงินสดจากเช็คเดินทาง อาจมีการคิดค่าธรรมเนียมเล็กน้อย

บัตรเครดิต

ห้างร้านส่วนมากจะรับบัตรเครดิตรายใหญ่ ถ้ามีร้านค้ารายใดจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่ม น้องๆสามารถติดต่อกับบริษัทบัตรเครดิตของน้องๆเพื่อรายงานการฉ้อฉลของเจ้าของร้านค้าดังกล่าวได้เลยคะ

 • บัตรอเมริกัน เอ็กเพรส (American Express) โทร: (65) 6880 1111
 • บัตรไดเนอร์การ์ด (Diners Card) โทร: (65) 6416 0800
 • บัตรเจซีบี (JCB) โทร: (65) 6734 0096
 • บัตรมาสเตอร์การ์ด (MasterCard) โทร: 800 – 110 0113 (ไม่เสียเงินเมื่อโทรจากสิงคโปร์)
 • บัตรวีซ่า (Visa) โทร: 800 – 448 1250 (ไม่เสียเงินเมื่อโทรจากสิงคโปร์)

การรักษาพยาบาล

อุปกรณ์การแพทย์ของสิงคโปร์ทันสมัยอันดับต้นๆของโลก มีแพทย์และทันตแพทย์มือหนึ่งรอให้บริการ ร้านขายยาจะตั้งอยู่ตามซูเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โรงแรม และศูนย์การค้า ปกติแล้วร้านขายยาที่จดทะเบียนจะเปิดบริการตั้งแต่ 9.00 – 18.00 น. โรงแรมส่วนใหญ่จะมีแพทย์ประจำที่เรียกมาได้ตลอด 24 ชม. น้องๆสามารถดูรายชื่อแพทย์ได้จากหัวข้อ Medical Practitioners ในหน้าเหลืองของสมุดโทรศัพท์ของสิงคโปร์ หากต้องการรถพยาบาล ให้น้องๆแจ้งที่หมายเลข 995 นอกจากนี้ น้องๆยังสามารถติดต่อกับศูนย์บริการผู้ป่วยนานาชาติของโรงพยาบาลดังต่อไปนี้ได้

โรงพยาบาล Parkway Group Healthcare Medical Referral Centre
302 Orchard Road
Tong Building #16-01/02/03
Singapore 238862
โทร: (65) 6735 5000 (สายด่วน 24 ชม.)
แฟกซ์: (65) 6732 6733
อีเมล์: mrc@parkway.com.sg
เว็บไซต์: http://www.imrc.com.sg

โรงพยาบาล Raffles International Patients Centre
Raffles Hospital
585 North Bridge Road
Singapore 1889770
โทร: (65) 6311 1666
แฟกซ์: (65) 6311 2333
อีเมล์: enquiries@raffleshospital.com
เว็บไซต์: http://www.raffleshospital.com
สายด่วนสำหรับนัดหมายตลอด 24 ชั่วโมง
โทร: (65) 6311 1222
แฟกซ์: (65) 6311 2136
อีเมล์: specialist@raffleshospital.com

โรงพยาบาล National Healthcare Group International Patient Liaison Centre
National University Hospital
5 Lower Kent Ridge Road
Singapore 119074
โทร: (65) 6779 2777 (สายด่วน 24 ชม.)
แฟกซ์: (65) 6777 8065
อีเมล์: iplc@nuh.com.sg
เว็บไซต์: http://www.nuh.com.sg

โรงพยาบาล Singapore Health Services (SingHealth) International Medical Service
Singapore General Hospital
Block 6 Level 1
Outram Road
Singapore 169608
โทร: (65) 6326 5656
แฟกซ์: (65) 6326 5900
อีเมล์: ims@sgh.com.sg
เว็บไซต์: http://www.sgh.com.sg

บริการโทรศัพท์สาธารณะ

โทรศัพท์สาธารณะของที่นี่ทำงานโดยใช้บัตรเครดิต และ/หรือบัตรโทรศัพท์ ใช้ได้กับทั้งการโทรในประเทศและต่างประเทศ น้องๆสามารถหาโทรศัพท์สาธารณะได้จากห้างสรรพสินค้าและสถานีรถ MRT เกือบทุกแห่ง การโทรในประเทศจะเสียค่าโทร 10 เซนต์ทุก 3 นาที ส่วนบัตรโทรศัพท์มีให้เลือกหลายราคา ตั้งแต่ SGD 2, SGD 5, SGD 10, SGD 20 และ SGD 50 น้องๆสามารถหาซื้อได้จากสำนักงานไปรษณีย์และตัวแทนขายบัตร หากต้องการโทรออกต่างประเทศ ให้กดรหัส Access code ตามด้วยรหัสประเทศ รหัสพื้นที่และหมายเลขโทรศัพท์ บริษัทโทรศัพท์แต่ละรายจะใช้ Access code ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 001 สำหรับ SingTel, 002 สำหรับ M1 และ 008 สำหรับ Starhub บัตรโทรต่างประเทศมีหลายราคาตั้งแต่ SGD 10, SGD 20 และ SGD 50 ซึ่งน้องๆสามรถหาซื้อได้ตามสำนักงานไปรษณีย์ทุกสาขาอย่างเช่น สาขาสนามบินชางฮี ร้านเซเว่นอีเลเว่น และร้าน ขายปลีกอื่นๆ

โทรศัพท์มือถือ

มีเครือข่ายโทรศัพท์มือถือสองรายคือ GSM900 และ GSM1800 และมีผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือสามรายคือ SingTel, M1 และ StarHub หากต้องการโทรระหว่างประเทศ ให้ใช้ รหัส 001, 013, หรือ 019 สำหรับ SingTel และ 002 หรือ 021 สำหรับ M1 และ 008 หรือ 018 สำหรับ StarHub

การโทรระหว่างประเทศ

การโทรระหว่างประเทศ

บริการไปรษณีย์

Singapore Post เป็นผู้บริหารเครือข่ายของร้านไปรษณีย์กว่า 1,300 แห่งที่ตั้งอยู่ทั่วเกาะ ร้านเหล่านี้ให้บริการหลายอย่างเช่น ไปรษณีย์ โทรคมนาคม และบริการตัวแทน ร้านไปรษณีย์ส่วนใหญ่จะเปิดในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น. ส่วนในวันเสาร์ปิด 13.00 น.

น้องๆสามารถหาจุดบริการไปรษณีย์ได้ที่

Singapore Post Pte Ltd
10 Eunos Road 8
Singapore Post Centre
Singapore 408600
เปิดบริการ:
8.00 – 21.00 น. (จันทร์ – ศุกร์) และ
8.00 – 18.00 น. (เสาร์)
10.00 – 16.00 น. (อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
โทร: (65) 6741 8857
แฟกซ์: (65) 6841 6085
เว็บไซต์: http://www.singpost.com.sg

เวลาแตกต่างจากไทย

เร็วกว่า 1 ชั่วโมง

การคมนาคม

ท่าเรือสำคัญ คือ ท่าเรือ Jurong ท่าเรือ Tanah Merah ท่าอากาศยาน คือ ท่าอากาศยาน Changi

ความปลอดภัย

ความปลอดภัยและความมั่นคงส่วนบุคคลกำลังกลายเป็นเรื่องสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ สถานการณ์ในสิงคโปร์ยังคงเงียบสงบและมีเสถียรภาพ อัตราการเกิดอาชญากรรมที่ต่ำ และเกาะแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ปลอดภัยที่สุดในโลก คุณภาพชีวิตที่ดีของสิงคโปร์เป็นที่ยอมรับและรู้จักกันดี นักเรียนนักศึกษาจึงได้อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมนอกเวลาเรียนมากมายไม่ว่าจะเป็นกีฬา กิจกรรมบันเทิง และสถานที่ท่องเที่ยวให้เลือกผ่อนคลายและเติมพลัง และด้วยกิจกรรมอันหลากหลายมากมายที่รอให้สัมผัสทั่วทั้งเกาะ

ค่าครองชีพ

มาตรฐานคุณภาพชีวิตของสิงคโปร์อยู่ในระดับต้นๆของเอเชีย เทียบกับประเทศอื่นๆในตะวันตกแล้วค่าครองชีพที่สิงคโปร์นับว่าไม่สูงมากนัก ราคาสินค้าพื้นฐานอย่างอาหาร หรือเสื้อผ้าก็นับว่าสมเหตุสมผล

การกะงบประมาณควรคำนึงถึงค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้ :

 1. ที่พัก
 2. ค่าสาธารณูปโภค (ค่าน้ำ ค่าไฟ ฯลฯ)
 3. อาหาร
 4. ค่าเดินทาง โดยสาร
 5. เสื้อผ้า
 6. โทรคมนาคม
 7. หนังสือและเครื่องเขียน
 8. ค่าประกันสุขภาพ
 9. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว

การให้ทิป

การให้ทิปไม่ใช่ธรรมเนียมปฏิบัติของโรงแรมและร้านอาหารส่วนใหญ่ในสิงคโปร์ เนื่องจากสถานที่เหล่านี้ได้เก็บค่าบริการไปแล้ว 10% ในบิลของลูกค้า การให้ทิปไม่ใช่วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์และมีข้อห้ามการให้ทิปที่สนามบินอีกด้วย

การแต่งกาย

สิงคโปร์เป็นประเทศเกาะเขตร้อนที่ตั้งอยู่ใกล้เส้นศูนย์สูตร อากาศจึงเป็นแบบร้อนชื้นตลอดทั้งปีเหมือนบ้านเรา เตรียมเสื้อผ้าสีสันสดใสสำหรับหน้าร้อนไปแทน เสื้อผ้าแบบสบายๆสามารถใส่ได้ทุกที่ทุกโอกาส แต่บางสถานที่เช่น ร้านอาหารและคลับอาจต้องแต่ตัวแบบเป็นทางการ ดังนั้นควรเช็คกับสถานที่หรืองานนั้นๆก่อน

สถานศึกษาบางแห่งอาจมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการแต่งกาย เช่น ห้ามสวมกางเกงขาสั้นและรองเท้าแตะในห้องบรรยาย นักเรียนระดับประถม มัธยมและจูเนียร์คอลเลจจะสวมเครื่องแบบชุดนักเรียน สถานที่ในร่มส่วนใหญ่จะติดเครื่องปรับอากาศเพื่อคลายความร้อน ดังนั้นหากต้องอยู่ในที่แห่งนั้นนานๆอาจรู้สึกหนาว จึงควรเตรียมเสื้อไหมพรมอุ่นๆหรือแจ็กเกตไว้ด้วยนะคะ

หน่วยราชการไทยในสิงคโปร์

Royal Thai Embassy
370 Orchard Road, Singapore 238870
Tel : (65) 6737 2644, 6737 2158
Fax : (65) 6732 0778
Email : thaisgp@singnety.com.sg
Office Hours : 09.00-12.30 hrs., and 14.00-17.00 hrs., Monday-Friday

Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy
Address : 370 Orchard Road, Royal Thai Embassy, Singapore 238870
Tel : (65) 6737 3060, 6732 7769
Fax : (65) 6732 2458
Email : thcommsg@singnet.com.sg

Office of Labour Affairs
Address : 180 Cecil Street, Bangkok Bank Building, #04-01A, Singapore 069546
Tel : (65) 6224 9940, 6224 1797
Fax : (65) 6225 9995
Email : thaiolba@singnet.com.sg

Office of Defence Attache
Address : 53 Branksome Road, Singapore 439586
Tel : (65) 6346 6372
Fax : (65) 6346 6385
Email : thnasing@singnet.com.sg

Tourism Authority of Thailand
Address : 370 Orchard, C/O Royal Thai Embassy, Singapore 238870
Tel : (65) 6235 7901, 6235 7694
Fax : (65) 6733 5653
Email : tatsin@singnet.com

หรือถ้าน้องๆมีข้อสงสัยอะไร สามารถเข้าไปที่ Website ด้านล่างนี้เพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมได้คะ

 • www.gov.sg : The Government of Singapore
 • www.iesingapore.gov.sg : International Enterprise of Singapore
 • www.sedb.com

การข้ามถนน

สิงคโปร์นับเป็นประเทศหนึ่งที่มีระเบียบวินัยในการข้ามถนนมาก เพราะถนนแทบทุกเส้นจะมีทางข้าม ทางลอดถนน(Underpass) หรือสะพานที่เป็นทางเชื่อมให้ข้ามอยู่เต็มไปหมด

ถ้าคนขับรถเห็นคนกำลังยืนรอข้ามถนน ก็จะหยุดให้คนข้ามก่อนเลยซึ่งตรงข้ามกับบ้านเราโดยสิ้นเชิงที่รอเท่าไหร่ก็ไม่จอดให้ข้ามซักที และถ้ารอสัญญาณไฟนานแล้วแต่ยังไม่เขียวให้ข้ามสักที ก็สามารถกดปุ่มขอสัญญาณไฟเขียวที่อยู่ตรงเสาได้เลยคะ

Comments

 1. yui says

  (Edit)

  มีแค่วุฒิ กศณ ม.3 กำลังจะเรียนต่อ กศณ ม.6 แต่อายุ 20 แล้วคะ อยากทราบว่าเอาวุฒิ กศณไปเรียนต่อได้ไหมคะ พอดีจะเรียนเสริมภาษา และอยากเรียนต่อมาก อยากทราบว่าที่นั่นมีให้เรียนแบบ กศณ หรือเรียนประจำ ในอายุที่คิดว่าน่าจะเกินเกณฑ์ แล้ว อยากเรียนต่อมากๆเลยคะ ช่วยตอบกลับ และขอคำชี้แจ้งแนะนำหน่อยนะคะ ที่ อีเมล์นี้ด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

 2. says

  (Edit)

  การที่นำความรู้มาเผยแผ่ให้คนในประเทศต่างได้รู้มันเป็นสิ่งที่ดีมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก

 3. AA says

  (Edit)

  ขอรายละเอียดค่าใช้จ่ายอย่างละเอียดในการเรียนภาษาที่สิงคโปร์ด้ยค่ะระยะเวลาในการเรียน3-6เดือน

ส่งคำถาม-คำตอบ

เข้าสู่ระบบในชื่อ พี่หนุ่ม ออกจากระบบ?

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>