น้องคัตเตอร์และน้องมิวสิค เข้าปฐมนิเทศที่ IUBH University of Applied Science ประเทศเยอรมนี