วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

วีซ่า Visa ตรวจลงตรา ขอวีซ่า ข้อมูลขอวีซ่า ประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูล เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงื่อนไขวีซ่า แต่ละประเภท ตามที่สถานทูตกำหนด

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริการยื่นวีซ่า

รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ UK ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น ฯ

วีซ่า / Visa วีซ่่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าออสเตรเลีย
 • วีซ่าอังกฤษ
 • วีซ่าอเมริกา
 • วีซ่านิวซีแลนด์
 • วีซ่าฝรั่งเศส
 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
 • เชงเก้น วีซ่า

ติดต่อบริการยื่นวีซ่า

 

ติดต่อสอบถามบริการยื่นวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด – www.educatepark.com

แผนที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

เบอร์โทร : ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช)
02 664 1431

โปรดทราบว่า ทางเราเป็นบริษัท ให้บริการยื่นวีซ่า และมีค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมสถานทูต หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น การกรอกแบบฟอร์ม ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน หรือประเภทวีซ่า โปรดติดต่อผ่านช่องทางของเว็บไซด์สถานทูตนั้น ๆ หรือตัวแทนที่สถานทูตนั้น ๆ แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ยื่นวีซ่า

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

Line ID : art_educatepark

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
1. ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

 

ประเภทของวีซ่า 

ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

 1. Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย
 2. Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 3. Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย
 4. Teporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ
 5. On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้
 7. Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้
  วีซ่า
 8. Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี
 9. Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต
 10. Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 11. Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 12. Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศ สำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย
 13. Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรือ สติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง

รายชื่อประเทศ ที่คนไทย สามารถเดินทางไปขอตรวจลงตรา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากประเทศไทยไปก่อน  (อัพเดทล่าสุด กรกฎาคม 2556)

พำนักได้ ไม่เกิน…

 1. ปานามา 180 วัน
 2. เอกวาดอร์ 90 วัน
 3. อาร์เจนตินา 90 วัน
 4. สาธารณรัฐเกาหลี 90 วัน
 5. เปรู 90 วัน
 6. บราซิล 90 วัน
 7. ชิลี 90 วัน
 8. เวียดนาม 30 วัน
 9. ตุรกี 30 วัน
 10. ลาว 30 วัน
 11. รัสเซีย 30 วัน
 12. เซเซลส์ 30 วัน
 13. มาเก๊า 30 วัน
 14. มองโกเลีย 30 วัน
 15. มาเลเซีย 30 วัน
 16. มัลดีฟส์ 30 วัน
 17. สิงคโปร์ 30 วัน
 18. อินโดนีเซีย 30 วัน
 19. แอฟริกาใต้ 30 วัน
 20. ฮ่องกง 30 วัน
 21. ฟิลิปปินส์ 21 วัน
 22. ญี่ปุ่น 15 วัน
 23. บรูไน 14 วัน
 24. บาห์เรน 14 วัน
 25. กัมพูชา 14 วัน

External Link : สมัครงาน หางาน

สำหรับข้อมูล วีซ่านักเรียน ของประเทศอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เมนู วีซ่า ด้านบน หรือ ตามลิงค์ ด้านล่าง

Comments

 1. จินตนา says

  สอบถามค่ะ ในกรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ตอนนี้อยู่ในประเทศเยอรมัน อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวกับโฮม ที่ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 7 วัน เดินทางโดยเครื่องจากประเทศเยอรมัน ไปยังประเทศอิตาลี ต้องทำหนังสือยินยอมอะไรหรือเปล่าค่ะ เดินทางไปกับโฮมค่ะ

  • educatepark_europe says

   กรณีที่โฮสเป็นผู้ดูแลเราในระหว่างที่อยู่เยอรมนีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำเอกสารค่ะ แต่ควรที่จะมีเอกสารที่แสดงว่าโฮสเป็นคนดูแลในระหว่างที่อยู่เยอรมนีด้วยค่ะ

 2. says

  รบกวนค่าาา ถ้าจะทำวีซ่าเพื่อแต่งงานนี้ ถ้าทำแล้ว อยู่ประเทศนั้น ๆ ได้ถาวรเลยไหมคะ หรือว่ายังไง รบกวนด้วยค่ะ

  • adminvisa says

   ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับ เว้นแต่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งต้องไปดูในส่วนของกฎในประเทศนั้น ๆ ครับ

 3. says

  ตอนนี้อยูในเช้งเก้นค่ะ มาขอวีซ่าทำงานแต่ไม่รู้จะผ่านไหม
  ถ้าไม่ผ่านจะติดแบล็คลิสกี่ปีคะ
  แล้วจะสามารถทำมาอักได้ไหมคะ

  • adminvisa says

   จำนวนปี ขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับ
   แต่หากโดน โอกาสขอวีซ่าครั้งหน้า แม้จะผ่านช่วงเวลาติดแบล๊คลิสไปแล้ว คงจะยากมาก ๆ ครับ

 4. says

  รบกวนสอบถามคะ..
  จะไปฝึกงานงานที่อังกฤษโดยมหาลัยติดต่อให้ แต่ทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนไม่ทัน อาจารย์แนะนำให้ขอวีซ่าท่องเที่ยว โดยที่ระยะเวลาอยู่อังกฤษประมาณ 5สัปดาห์คะ

  จากนั้นวางแผนไปเที่ยวต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ10วัน

  ต้องทำยังไงบ้างบ้างคะ ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง และต้องมีเงินในบีญชีเท่าไหร่คะ

  • adminvisa says

   วีซ่านักเรียนกับวีซ่าท่องเที่ยว ใช้เวลาพอ ๆ กันครับ สถานทูตอังกฤษให้กรอบเวลาประมาณ 15 วันทำการ อาจจะออกเร็วกว่า ออกพอดีเลา ออกช้ากว่าก็ได้ครับ อันนี้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนใบสมัครของสถานทูต ถ้าน้องจะเปลี่ยนประเภทการขอวีซ่า ต้องระวังสถานทูตปฏิเสธเพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับ

   ส่วนเรื่องเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นั้น ต้องขอวีซ่าเชงเกนต์สวิตแยกจากวีซ่าอังกฤษ (UK) ด้วยครับ ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6-10 วันเป็นอย่างน้อย ลองพิจารณาดูก่อนครับ ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียม ดูได้คร่าว ๆ ที่หน้าเว็บไซด์ครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ

 5. สุพิน เวสะมูลา says

  แฟนเป็นคนชาวอังกฤษรู้จะจักกัน4ปีกว่ามาทราบภายหtลังแฟนมีคดีคอนข้างรุ่นแรงแต่นานมาแล้วประมาณ12ปีที่ผ่านมาตอนนี้เหลือแครไปรายงานตัวปีละครั้ง
  แฟนมาเมื่องไทยได้2 ครั้งหลังจากนันมาไม่ได้อีกเลยหลังจากนันดิฉันได้ขอวีช่าไปเยืยมแฟน 6 เดือนพอกลับเมืองไทยอยู่ได้8 เดือนแฟนให้ขอวีช่าคู่หมั้นเพื่อจะแต่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่ผ่านตอนนี้ทำเรื่องอุทธรณ์อยู่ค่ะเดือนหน้าคงจะทราบผลทั้งหมด อ่อ แฟนดิฉันต้องขึ้นศาลเขาส่งเอกสารมาให้ค่ะแล้วแฟนดิฉันเขียนแล้วส่งไปตามที่อยู่ ดิฉันอยากทราบว่าครั้งต่อไปจะขอวีช่าอยากไหม่ค่ะเพราะว่าแฟนมาเมืองไทยไม่ได้แต่โทรคุ่ยกันทุกวันค่ะ

 6. สุพิน เวสะมูลา says

  ขอวีช่าคู่หมั้นไม่ผ่าน ขอวีช่าเทียว6เดื่อนได้มัยค่ะ เคยไปแล้วครั้งหนึ่ง

  • adminvisa says

   ไม่มีกฎห้ามนะครับ ถ้าเงื่อนไขผ่านตามที่สถานทูตกำหนด ก้สามารถยื่นขอวีซ่าได้ แต่คิดว่าควรทิ้งระยะไว้ก่อน น่าจะดีกว่าครับ

 7. Nirunjuan says

  ถ้าเราจะขอวีซ่าติดตามบุตร เพื่อไปคลอดลูกที่เยอรมัน เราใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

  • admin says

   ทางเราไม่มีความรู้เรื่องวีซ่าติดตามบุตรที่เยอรมันครับ

 8. KVISA says

  อยากทราบว่าถ้าถือวีซ่า UK อยู่แล้วอยากไปเที่ยวออสเตรเลียต้องทำวีซ่าใหม่ไหมครับหรือเข้าได้เลย

 9. NuNa says

  ถ้ามีวีซ่าตามสามีมาอยู่ในประเทศเซงเก้น แล้วสามารถไปเรียนต่อที่ออสเตเรียได้ไหมคะ แล้วต้องขอวีซ่ายังไงเอ่ยคือขอที่ไทยหรือว่าขอที่ต่างประเทศได้เลย ต้องมีที่เรียนก่อนรึป่าวถึงจะไปได้ รบกวนด้วยคะ

  • admin says

   ต้องสมัครเรียนและชำระเงินค่าเรียนเพื่อเอาเอกสารไปยื่นวีซ่าเท่านั้นครับ

   ส่วนจะยื่นวีซ่าที่ไหน อาจต้องลองติดต่อกับตัวแทน หรือสถาบันโดยตรงดูครับ

 10. Saithong says

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถาม ต้องการเดินทางท่องเที่ยวออสเตรเลีย เป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าทะเบียนการค้าหมดอายุอยู่อยู่ระหว่างต่ออายุค่ะ จะใช้ใบเก่าที่หมดอายุเดือน ธค.57ยื่นขอวีซ่าได้ไหมค่ะ อยากให้วีซ่าออกก่อนวันที่25 มค58 นี้ ค่ะ ไม่ทราบว่าใช้ได้ไหมค่ะ

  ขอบคุนค่ะ

  • admin says

   สถานทูตต้องการเอกสารที่อัพเดทครับ ถ้ายื่นฉบับเก่าไปก็ต้องมีเอกสารเพิ่มแนบไปว่าเราต่ออายุอยู่

 11. jj says

  อยากสอบถามว่า ตอนนี้ลงเรียนที่นิวซีแลนด์ 6 เดือน มีstudent visa พอดีต้องการเที่ยวต่อหลังเรียนจบ แต่ทริปจะเกินวันที่visaหมดอายุมา 5 วัน แบบนี้ต้องต่อวีซ่าใหม่รึป่าวคะ หรือสามารถอยู่ต่อได้กี่วันหลังวีซ่านักเรียนหมดอายุ

  • admin says

   ปกติแล้ว ควรเดินทางออกตามอายุของวีซ่าครับ เพราะถ้าเกินกำหนด อาจถูกแบล๊คลิสได้ครับ
   คุณอาจลองปรึกษากับทาง Student Services ของสถาบัน ว่า จะต่ออายุวีซ่า เพื่ออยู่ต่อเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่ครับ

 12. สุภาพร says

  รบกวนด้วยค่ะ มีวีซ่าของอเมริกา10 ปี แต่จะไปออสเตรเลียซึ่งดิฉันไม่มีวีซ่าออสเตร่เลียสามารถใช้วีซ่าเมกาแทนได้ไหมคะ

 13. pim says

  เดินทางไปต่างประเทศกรณีไม่มีรายได้
  เป็นนักศึกษาต้องขอวีซ่าไหมคะ แล้วถ้าต้องขอเป็นแบบไหน

  • admin says

   ยกเว้นประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าที่หน้าแรกแล้ว ก็ต้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทางทุกประเทศครับ

 14. Sasalak says

  หากว่ามีวีซ่าอยู่แล้ว(ได้5ปีค่ะ) ในหน้าวีซ่าประทับว่า เราเรียนที่ Abcd,Los angeles แบบนี้
  ถ้าจะไปที่รัฐใหม่+ที่เรียนใหม่ ในกรณีที่ตอนนี้กลับมาไทยได้5-6เดือนแล้ว ต้องขอใหม่มั้ยคะ?

 15. duan says

  ตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยวีซ่าแต่งงานถ้าอยากไปเที่ยวปารีส เสปนจะไปได้ไหมคะ
  ขอบคุณคะ

 16. ฐิติชญา พาสสมอร์ says

  เราได้ไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย เราเคยมีประวัติเมาแล้วขับ นานมากแล้วจำไม่ได้ว่าปีไหน ทางสถานทูตเค้าต้องการเอกสารว่าเรามีโทษอะไร แล้วเราทำยังไงให้คดีจบ เราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เราจะเดินทางวันที่ 11 ธ.ค.57 ไม่ทราบว่าเราจะมีเวลาพอในการดำเนินการหรือเปล่าเอ่ย ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says

   ไปขอประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ ถ้าประวัติออกมาว่า เราไม่ติดโทษแล้วก็นำเอกสารไปยื่นให้สถานทูตเพื่ออกวีซ่าครับ

 17. ธีรภัทร says

  โดนปฏิเสธวีซ่า national ด้วยเหตุผลว่าหลักฐานของจุดประสงค์และสถานภาพในการเดินไม่น่าเชื่อถือ,การเดินทางออกนอกประเทศตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น่าเชื่อถือ
  ถ้าลงเรียนมสธหรือคอร์สเรียนภาษาแล้วยืนยันว่าจะกลับมาสอบ มีโอกาสจะผ่านมั้ยคะ

  ตอนกรอกใบสมัครวีซ่าระบุว่า ว่างงาน และขอวีซ่าท่องเที่ยว10เดือนเพื่อไปแต่งงาน ท่องเที่ยวและเยี่ยมแฟนกับครอบครัวแฟน และแฟนเป็นคนซัพพอร์ตให้ทุกอย่างค่ะ

  ถ้าจะให้สมเหตุสมผลควรขอกี่เดือนดีคะ
  :'( :'(
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   เสียใจด้วยครับ ถ้าทำอะไรปัจจุบันทันด่วน เกรงว่าจะเป็นหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือครับ

   ถ้าจะแต่งงานกันจริง แนะนำให้แฟนเดินทางมาแต่งงานที่ประเทศไทยแล้วยื่นขอวีซ่าให้เรียบร้อยจะดีที่สุดครับ

 18. tabest says

  มีคดียาเสพติดตั้งแต่ปี 2542 ศาลอ่านคดีสิ้นสุดแล้วในปี 2542 และเมาแล้วขับปี 2553 และปี 2556 จะขอวีซ่าทำงานที่นิวซีแลนด์ได้ไหมครับ นายจ้างส่งสัญญาจ้างมาให้แล้วครับแต่ยังไม่ไปขอ อ้อขอถามอีกอย่างครับการไปขอประวัติที่กรมตำรวจต้องมีค่าธรรมเนียมไหมครับ ถ้ามีประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณครับ

  • admin says

   อาจต้องขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หนังสือรับรองความประพฤติ และอื่น ๆ ที่แสดงว่า เราพ้นจากการภาคทัณฑ์แล้วครับ ยื่นประกอบใบสมัครครับ

 19. chonlada says

  ยื่นขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไปนิวซีแลนด์ตั้งแต่ วันที่ 17 ก.ย. 57 จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับว่าเรื่องเรียบร้อยไหม ปกติการขอวีซ่าไปนิวซีแลนด์ใช้เวลาดำเนินการประมาณกี่วันค่ะ

 20. Aomaom says

  ได้วีซ่านักเรียน6เดือนแต่มาเจอเพื่อนคนไทยชวนอยู่ต่อทำงานในร้านอาหารตอนนี้อยู่เกินมาจะสี่ปีแล้วอยากจะกลับบ้าน จองตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ตอนออกจะมีปัญหาตรงตม.รึเปล่าคะรบกวนตอบด้วยค่ะ

  • admin says

   น่าจะโดน ต.ม. ให้เซ็นเอกสารรับทราบความผิดในเรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือการอยู่เกินกำหนด และติดแบล็คลิส หรือข้อกฎหมายอื่น ๆ ครับ
   ซึ่งทางเค้าต้องการผลักดันให้ออกนอกประเทศอยู่แล้ว แต่โอกาสที่จะได้ไปประเทศนั้น ๆ แทบไม่มีสิทธิแล้วนะครับ

 21. Lek says

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถามว่าถ้าเรามีวีซ่าอังกฤษแล้วอยากไปเที่ยวทีประเทศอื่นๆเช่นเยอรมัน สามารถใช้ไปได้มั้ยคะ หรือต้องขอวีซ่าใหม่คะ
  ขอบคุณค่ะ

 22. Natty says

  อยากทราบว่าใบรับรองการกลับมาเมืองไทยเราสามารถเขียนขึ้มาเองได้ใช่ไหมค่ะ

 23. อมรรัตน์ says

  สวัสดีค่ะ.คือฉันกลับเข้ามาประเทศไทยวันที่1กันยายนเดือนนี้ค่ะ..ดิฉันไป3เดือนวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ..และถ้าดิฉันจะขอวีช่าอีกต้องรอระยะเวลาเท่าำหร่ค่ะ..รบกวนตอบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

 24. Orapharn Sundod says

  อยู่เกินวีซ่า เซ็งเก้งค่ะ แต่เกินยังไม่ถึง 90วัน ถ้าจ่ะกลับประเทศไทย จ่ะมีปัญหาตรง ต.ม หรือเปล่าค่ะ ช่วยชี้แจงด้วยค่ะ ดิฉันอยากทราบค่ะ
  แล้วถ้าไม่มีปัญหา ดิฉันสามารถซื้อ ตั๋ว บินกลับไทยได้เลยหรือเปล่าค่ะ?
  ขอบพระคุณมากค่ะ.

  • admin says

   ปัญหาตอนออก คงไม่มีอะไรมาก แต่จะเข้าอีกที น่าจะยากมาก ๆ ครับ

 25. Jajar says

  อยากทราบว่า เมื่อปลายปีที่แล้วไปขอวีซ่ากับสถานทูตเยอรมันมา แต่โดนปฏิเสธเพราะตอนนั้นไม่ได้ทำงาน และไม่มีstatement แต่แฟนการันตีเรื่องค่าใช้จ่ายให้ หลังจากนั้นก้มาทำงานได้8เดือนแล้ว มีเงินเดือนหมุนในบัญชีเดือนละหมื่นกว่าบาท ดิฉันกะว่าจะขอยื่นวีซ่าใหม่อีกรอบเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่จะเดินทางเดือนธันวาคม ขอหนังสือรับรองการทำงานกับหนังสือลางานเรียบร้อยแล้วค่ะ จะมีเปอร์เซ็นได้วีซ่ามั้ยคะรอบนี้ ถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์ได้คงต้องให้บริษัทคุณช่วยเหลือและให้คำแนะนำแล้วละค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ jajar_5555@hitmail.com

  • admin says

   ถ้าจะลองยื่น ก็เตรียมเรื่องวันลาให้พร้อมครับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สถานทูตกำหนดครับ

 26. Thanya says

  ขอถามหน่อยคะ คือว่า ตอนยื่นขอวีซ่าขอมาแค่ 3 อาทิตย์แต่แฟนอยากให้อยู่ต่อ อีก 3 เดือน เลยเลื่อนตั๋วไปอีกสามเดือน แบบนี้จะมีผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไปหรือเปล่าคะ รบกวนด้วยนะคะ

  • admin says

   เป็นไปได้ทั้ง 2 แบบครับ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าจะสงสัยหรือไม่ แต่แนวโน้มที่จะสงสัยมีมากกว่าครับ

 27. นิสา says

  กรณีแฟนเป็นคนสก็อตแลนด์แต่ได้วีซ่าทำงานอยู่ออสเตรเลีย เรามีลูกด้วยกัน1คนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะทำวีซ่าไปอยูกับแฟนที่ออสต้องใช้วีซ่าอะไรและเอกสารอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วยค่ะ

  • admin says

   ขออภัยด้วยครับ ทางเราไม่ได้ทำวีซ่าชนิดดังกล่าวครับ แต่สามารถหาอ่านข้อมูลได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตครับ

 28. นก says

  จะยื่นขอวีซ่าเดินทางไปเที่ยวอังกฤษ 10 วันไปกับลูก 2 คน แต่ลูก 2 คนมีพาสปอร์ตเยอรมัน
  ตัวเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนื่องจากเราใช้นามสกุลคนละนามสกุลกับลูกเพราะหย่ากับสามีน่ะคะ

  • admin says

   ลองดูข้อมูลในเว็บไซด์ก่อนนะครับ ถ้ามีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

 29. ชลธิชา says

  อยากทราบว่ารูปที่ต้องนำไปด้วยจำเป็นไหมค่ะว่าต้องเหมือนในแบบฟอร์มที่สมัครน่ะค่ะ คือหนูจะทำวีซ่าอเมริกา 4 ปี

 30. nas says

  จำนวนวันของวีซ่า เริ่มนับตั้งแต่วันไหค่ะ วันที่ขอวีซ่า หรือวันเดินทางึค้ะ้

  • admin says

   ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกวีซ่า และเงื่อนไขที่สถานทูตให้มาครับ

 31. สุธิดา says

  ขอรายละเอียด เอกสารที่ต้องยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ด้วยค่ะ

  • admin says

   ดูได้ที่หน้าเว็บครับ หากสนใจให้ทางบริษัทเป็นตัวแทนดำเนินการให้ ก็ติดต่อมานะครับ

 32. น้องสาว says

  ช่วยตอบหน่อยน่ะคะ เราไปสัมภาษณ์ทำวีซ่าถาวรตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2013
  แต่เอกสารไม่ครบ(ใบตรวจสุขภาพที่เอาไปใช้ไม่ได้+ทางนั้นต้องการเอกสารเพิ่ม) และให้ส่งไปรษณีย์ลงทำเบียนตามไปทีหลัง
  แล้วเราฝากผู้ปกครองเราไปส่ง เขาส่งผิดเป็นEMS แต่ก็ถึงสถานทูตตั้งแต่วันที่ 27 แล้ว
  แม่เราถามว่าวีซ่าจะได้เมื่อไหร่เพราะต้องไปติดต่อโรงเรียนที่อเมริกา เราเลยเมลไปวันที่ 7 ม.ค.(5วันถึงตอบกลับ)เขาบอกว่ายังพิจาราณาไม่ได้เพราะเอกสารที่ส่งไปเพิ่ม…
  แต่เราเช็คเลขพัสดุไปรษณีย์แล้ว และเมลไปยืนยันอีกทีเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ตอนนี้เขายังไม่ตอบกลับมาเลยค่ะ
  เราควรรอต่อไปหรือโทรสอบถามอะไรได้บ้างมั้ยคะ ?

  ป.ล. คิดไว้ว่าจะเดินทางช่วงเดือนมี.ค-เม.ษ เพราะเรียนจบแล้ว
  ป.ล.2 เราอายุไม่ถึง18 นะค่ะ ตอนไปทำสัมภาษณ์มีผู้ปกครองไปด้วย แต่ผู้ปกครองเราเหมือนโดนแหม่มฝรั่งเพ่งยังไงไม่รู้ . .

  • admin says

   ติดต่อกับสถานทูตต้องใจเย็นครับ และพยายามตามเรื่องเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หรือหลังจากที่สถานทูตให้กรอบเวลามาครับ เพราะสถานทูตเองก็มีคิวงานตามกำหนดเหมือนกันครับ

   • น้องสาว says

    ที่กลัวคือเอกสารหายหรือยังไม่ถึงมือเจ้าหน้าที่เขาน่ะคะ เพราะตอนนี้ก็สองเดือนแล้ว จะทำยังไงดีคะ

 33. ผักบุ้ง says

  อยากทราบว่าจะไปออสเตรเรียถ้าทำวีซ่าท่องเที่ยวต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณเท่าไหร่ค่ะ แล้วถ้าหากมีคนรู้จักที่ออสเตรเรียทำหนังสือรับรองมาให้แล้ว เราก็มีหนังสือรับรองจากบริษัทยื่นไปด้วย วีซ่าจะผ่านหรือป่าวค่ะ

  • admin says

   ต้องมีเงินที่เพียงพอกับระยะเวลาที่ไปครับ สถานทูตไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ลองคำนวนคร่าว ๆ ค่าตั๋วไปกลับ ค่ากินค่าอยู่ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนเรื่องปัจจัย ก็ต้องมีเงินที่เพียงพอ และมีหลักฐานยืนยันว่าไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 34. khun says

  ขอถามอะไรนิดนะครับ พอดีว่าผมทำพาสปอร์ตเล่มแรกที่มีวีซ่าหาย แล้วผมจะสามารถเเจ้งได้ที่ไหนหรอครับ แล้วต้องเตรียมอะไรมั่งหรอครับพอดีไม่รุ้เลยว่าจะแก้ปัญหายังไง

  ปล. ผมอยู่อังกฤษนะครับ ขอบคุณครับ

  • admin says

   ลองติดต่อขอความช่วยเหลือที่สถานทูตไทยประจำเมืองนั้น ๆ ครับ

 35. Whinny says

  รบกวนสอบถามคะ
  ตอนนี้ถือ j-1 อยุ่ที่อเมริกา ถ้าจะไปเยี่ยมแม่ที่เยอรมันได้ไหมคะ
  แล้วมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ

  ขอบคุณคะ

  • admin says

   น่าจะต้องกลับมาขอวีซ่าที่ไทยนะครับ ยังไงลองติดต่อสถานทูตเยอรมันที่นู่นดูก่อนครับ

 36. วาสนา says

  รบกวนถามเรื่องพาสปอรต์หายค่ะ ดิฉันย้ายบ้านและได้ย้ายบ้านและได้ทำพาสปอร์ตหายแต่เล่มนั้นได้หมดอายุแล้ว เมื่อก่อนนั้ดิฉันเคยเดินทางต่างประเทศโดยพาสปอร์ตเล่มนี้ แต่ปัจจุบันดิฉันยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ และปัจจุบันดิฉันมีแฟนชาวฝรั่งเศส ดิฉันอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรกับพาสปอร์ตที่หายไป ต้องแจ้งที่ไหน? ต้องมีคนรับรองไหม? เพราะทราบว่าการขอวัซ่าต้องใช้เล่มเดิมด้วย กรุณาช่วยดิฉันด้วยค่ะ กลุ้มใจมาก ขอบคุณค่ะ

 37. panaporn says

  ขอรบกวนถามหน่อยนะค่ะ…คือว่าขอวีซ่าท่องเที่ยวของออสเตเรียแล้วโดนปฎิเสธวีซ่า แล้วเปลี่ยนมาขอวีซ่านักเรียนจะได้ไมค่ะ และต้องใช้เวลานานเท่าไรค่ะ

  • admin says

   ไม่ได้มีกฎห้ามตรงจุดนี้ครับ

   แต่ยื่นแล้ววีซ่าจะผ่านหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึง เพราะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น เหตุผลที่ขอวีซ่าครั้งแรก, เหตุผลที่สถานทูตปฏิเสธ, จุดประสงค์ในครั้งนี้ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จะนำมาสนับสนุนและหักล้างกับเหตุผลที่ถูกปฏิเสธได้หรือไม่ ถ้าต้องการปรึกษาลองโทรศัพท์มาคุยได้ครับ

 38. Mm says

  ถ้าโดนยกเลิกวีซ่าติดตามขณะอยู่ที่ไทยผู้โดนยกเลิกจะเดินทางออกไปประเทศที่เคยมีวีซ่ารวมกันได้มั้ยค่ะมีระยะเวลาหลังจากยกเลิกหรือเปลาค่ะ

  • admin says

   ไม่ค่อยเคลียร์กับคำถามนักครับ แต่ถ้าวีซ่าโดนยกเลิก ก็ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศที่ถูกยกเลิกวีซ๋าได้ครับ เว้นแต่ขอวีซ่าอื่นแทน เช่น ท่องเที่ยว นักเรียน ฯ ครับ

 39. จารุวัฒน์ says

  ขออนุญาตเรียนสอบถาม ครับ
  ตอนนี้ผมอยู่ประเทศเฮติ มาทำงาน กับ ยูเอ็น ที่นี่
  โดยถือพาปอร์ตเล่มน้ำเงิน(ข้าราชการ)
  อยากจะสอบถามว่า ผมจัสามารถขอ วีซ่า ท่องเที่ยวประเทศแคนาดา
  จากสถานทูตแคนาดา ที่เฮติ ได้หรือไม่ อย่างไร
  ขอบคุณครับ

 40. Mm says

  รบกวนค่ะคือ ตอนนี้บินกลับจากออสเตียเลียมาที่ไทย โดยเรามีวีซ่าติดตามอยู่แต่ต้องการยกเลิกวีซ่าผู้ตามไม่ทราบว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรและผู้ติดตามยังสามารถเดินทางกลับไปออสเตียเลียได้อีกหรือเปล่า

  • admin says

   วีซ่าผู้ติดตามจะหมดสภาพ ก็ต่อเมื่อ
   1. วีซ่านักเรียนหมดอายุ หรือถูกยกเลิก
   2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ติดตามสิ้นสุดลง
   3. ไม่ได้รักษากฎวีซ่าตามรายละเอียด

   Your dependant family members must maintain their visa conditions. A breach of these conditions may result in your visa being cancelled and you may have to leave Australia.

   Your family members must:

   – remain a member of your family for the duration of their stay in Australia
   – have adequate financial support
   – maintain adequate health cover
   – work no more than 40 hours per fortnight
   – attend school if they are of school age.

   ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือความสัมพันธ์ สามารถแจ้งกับสถานทูตออสเตรเลียได้ครับ

 41. Absorn Danusanam says

  ตอนนี้อยู่ระหว่างรอวีซ่าติดตามคู่สมรสชาวสวิสฯ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 8สัปดาห์ เป็นไปได้ไหมจะเดินทางไปก่อนที่วีซ่าจะออกอาจจะเป็นเชงเกนวีซ่า แล้วถ้าได้เราสามารถดำเนินเรื่องวีซ่าคู่สมรส ขณะที่เราอยู่สวิสฯ

  • admin says

   ตอบ คุณ Absorn

   ติดต่อสถานทูตฯได้โดยตรงเลยครับ ว่าสามารถทำได้หรือเปล่า แต่วีซ่าระยะสั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าระยะยาวได้ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับ

 42. kai says

  รบกวนสอบถามค่ะ

  ถ้าเดินทางกลับจากสวิสเซอร์แลนด์ และวีซ่ายังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าสวิสฯ เดินทางเข้าอังกฤษได้มั้ยคะ หรือว่าต้องทำวีซ่าอังกฤษใหม่?

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   อังกฤษอยู่ในเครือจักรภพ ครับ ดังนั้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (ที่อาจจะเป็นวีซ่าเชงเก้น หรือระยะยาว) จึงไม่สามารถใช้แสดงเพื่อเข้าประเทศอังกฤษได้ครับ

   ต้องใช้วีซ่า UK เท่านั้นครับ

 43. mattana says

  ขอสอบถามคะ ว่าถ้าต้องเดินทางไปแคนาดา แต่ว่าจะเดินทางไปต่อเยรมันนีหรือในเครือประเทศเชนเก้น จำเป็นต้องขอวีซ่าไปทั้ง 2 ประเทศเลยหรือไม่ หรือว่าถ้าไปแคนาดาแล้ว พอจะไปเยรมันนีสามารถขอวีซ่าที่แคนาดาได้ค่ะ

  • admin says

   ต้องขอวีซ่าไปให้เรียบร้อยครับ ส่วนใหญ่ถ้าถือวีซ่าท่องเที่ยวและไปอยู่ที่ประเทศปลายทางแล้ว สถานทูตในต่างแดนมักจะไม่ค่อยรับพิจารณาวีซ่าให้ครับ

 44. ปุยฝ้าย says

  รบกวนหน่อยค่ะ คือฝ้ายถือวีซ่าเรียนภาษาของเยอรมันนะคะ แล้วฝ้ายปิดเทอม 2 อาทิตย์ อยากทราบว่าสามารถเดินทางกลับไทยได้ไหมคะ จะมีปัญหาตรง ตม. ไหมคะ

  • admin says

   ลองสอบถามกับทางโรงเรียนจะดีที่สุดครับ เพราะถ้ากลับได้แบบไม่มีปัญหา บางสถาบันจะออกเอกสารยืนยันการเข้าเมืองครั้งถัดไปให้ด้วยครับ

 45. owlet says

  สวัสดีค่ะ มีคำถามค่ะ

  คือว่าตอนนี้อยู่ที่อังกฤษด้วยวีซ่าท่องเที่ยว (ขอมาจากอิตาลีซึ่งเป็นวีซ่านักเรียน)
  อยากทราบว่าในกรณีนี้ สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นหรือจีน จากที่อังกฤษนี่ได้มั้ยคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   ต้องสอบถามกับทาง หน่วยงานที่เปิดอบรมครับว่าเป็นลักษณะไหน เพราะอาจจะเข้าประเภท Business Visitor หรือ Student Visitor ก็ได้ครับ

 46. จัสมิน says

  ขอถามด้วยคนค่ะ วีซ่าท่องเที่ยว แล้วไปเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบนักเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะ เราควรมีระยะเวลาวีท่องเที่ยวนานเท่าไหร่ถึงจะดีคะ

  • admin says

   วีซ่าประเทศไหนครับ

   แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว วีซ่าท่องเที่ยว ถ้าเดินทางไปที่ประเทศปลายทางแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนในทางปฏิบัติได้ครับ เพราะอาจมีปัญหากับการขอวีซ่าอื่น ๆ ในอนาคตครับ

 47. tanyawan pugh says

  รบกวนค่ะว่า มาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาปรับสถานะเป็นนักเรียนและตอนนี้กำลังรอเรื่องอนุม้ติวีซ่าค่ะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมแล้วจะกลับเมืองไทย จะกลับได้หรือเปล่าค่ะ ไม่มีหลักฐานว่าได้วีซ่านักเรียน แต่มีหลักฐานการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่เรียนอยุ่ค่ะ
  ขอบคุณมาก
  tanyawan pugh

  • admin says

   ไม่ควรกลับจนกว่าจะได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วครับ (แต่ถ้าวีซ่าที่ถืออยู่จะหมดอายุ ก็ต้องกลับก่อนนะครับ)

 48. Manow says

  รบกวนสอบถามถ้ายื่นวีซ่าอีกครั้งแล้วครั้งที่แล้วได้แต่ประวัติอาชญากรรรมตัวที่เป็นสำเนา
  ถ้ายื่นใหม่ต้องทำใบประวัติอาชญากรรรมใหม่ หรือใช้อันที่เป็นสำเนาได้เลยค่ะ
  ***ครั้งที่แล้วได้แต่ประวัติอาชญากรรรมตัวที่เป็นสำเนาคืน
  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says

   เอกสารพวกนี้ ส่วนใหญ่มีวันหมดอายุ (ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละแห่ง) และควรใช้ตัวจริงมากกว่าสำเนาครับ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถานทูตด้วยเช่นกันครับ)

 49. luula says

  คือ อยากทราบว่าใช้ คะแนนToeic ได้มั้ยค่ะ ต้องการไปประเทศ นิวซีแลนด์ โครงการ working & Holiday ค่ะ และอยากทราบว่าต้องมีเงินในบัญชีประมาณเท่าไร ถึงจะ ผ่านขั้นตอนการขอ วีซ่า รบกวนตอบให้ด้วยน่ะค่ะ อยากรู้จริงๆๆๆ

  • admin says

   สอบถามได้จากทาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ครับ

 50. Jane says

  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเรื่องเคยขอวีซ่า(ไปโครงการ work and study 6 เดือน) ที่แคนาดาแล้วขอรอบแรกไม่ผ่านแล้วคิดว่างงกับสาเหตุที่ทำไมไม่ผ่าน ทางสถานฑูตบอกเงินในบัญชีน้อยไป ซึ่งยื่น statement ของแม่ไปประมาณ 720,000 บาท แล้วก็มีพวกโฉนดทีดินประมาณ 6 ฉบับ แล้วก็มีหุ้นออมทรัพย์ครูของพ่อแม่ รวมกันประมาณ 955,000 บาท แล้วทางสถานฑูตก็บอกว่าเงินเดือนพ่อแม่น้อยไป ซึ่งรวมก็ประมาณ 100,000 บาท แล้วตอนนี้พี่ก็ไปโครงการนี้ที่แคนาดาเหมือนกัน แต่ไปแบบปีนึงค่ะ
  สถานฑูตบอกว่าเงินในบัญชีมีแค่นี้หรอ แล้วระยะเวลาออมทำไมมีปีนึงน่าจะเป็นสาเหตุนี้ด้วย เค้าเลยบอกว่าไม่ผ่าน ถ้าอยากไปรอพี่กลับมาก่อนเลยถึงกับงงเลย อยากขอวีซ่าใหม่อีกครั้งอ่ะค่ะ ถ้าขอใหม่ควรทำอย่างไร และเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านมีมั้ยค่ะ

  • admin says

   ถ้าสถานทูตบอกมาแบบนี้ โอกาสแก้ก็ยากแล้วครับ เพราะสถานทูตมองว่า หลักทรัพย์ที่มีอยู่ ไม่น่าเพียงพอต่อการสนับสนุนทั้ง 2 คนให้ไปเรียนพร้อม ๆ กัน

   โอกาสเป็นไปได้สูงสุด คือ ทำตามที่สถานทูตแนะนำครับ ซึ่งถ้าพร้อมจะทำเรื่องเมื่อไหร่ ลองติดต่อมาได้ครับ ทางบริษัท จะทำให้ดีที่สุด ครอบคลุมตามกฎที่สถานทูตกำหนด และจะประเมินโอกาสให้ทราบก่อนยื่นด้วยครับ

   • Jane says

    คือมีเอกสารทางการเงินเพิ่ม คือ ของตัวเอง ในบัญชีมี 185,000 บาท ของแม่อีกธนาคาร 117,000 สลากออมสิน 100,000 บาท และบัญชีเดิม 720,000 บาท รวมทั้งหมดประมาณ 1,123,000 บาทค่ะ พอจะยื่นได้มั้ย
    แล้วอยากทราบว่าพวกเอกสารโฉนด กับหุ้นนี่ทางสถานฑูตเค้าไม่ได้เอาไปช่วยพิจารณาหรอค่ะ

 51. luula says

  อยากทราบว่า ถ้าต้องการไปเรียนต่อ และทำงานด้วยเป็น part time ต้องใช้ ผลสอบภาษาอังกฤษ หรือเปล่าคะ และถ้าใช้ผลสอบ toeic แทนได้หรือไม่คะ เพราะมี ผลสอบ toeic อยู่ประมาณ 600 กว่าๆ ค่ะ อยากทราบมากเลยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

  • admin says

   ที่นิวซีแลนด์ ทำงานได้หรือเปล่าต้องดูที่หลักสูตรและสถาบันที่เราเข้าเรียนด้วยนะครับ เช่น จะทำงานได้ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ขึ้นไป เป็นต้นครับ

 52. อ้อม says

  จะให้แม่มางานรับปริญญาที่ประเทศอังกฤษ ควรจะขอวีซ่าประเภทไปนดีค่ะ วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมญาตคะ

 53. มด says

  วีซ่าทองเทียวนิวซีแลนด์ไม่ผ่านจะขอใหม่ควรจะเว้นช่วงเทาไรดีคะช่วยด้วยคะขอบคุณคะ

  • admin says

   จนกว่าจะพร้อม และมีเอกสารใหม่นำเสนอสถานทูตครับ เพราะถ้ายื่นเอกสารชุดเก่าไป ผลวีซ่าคงไม่เปลี่ยนแปลงครับ

 54. Kung says

  รบกวนถามพี่ว่า
  ตอนนี้ได้วีซ่าท่องเที่ยว1ปีค่ะออสเตรเลีย
  แล้วจะจดทะเบียนสมรสที่ไทยและเปลี่ยนนามสกุลตามแฟน
  ไม่ทราบว่าวีซ่าที่ได้มาแล้วจะเป็นโมฆะใหมค่ะ
  และต้องทำยังไงค่ะ

 55. อี๊ด says

  รบกวนสอบถามว่าถ้าจะไปเยี่ยมแฟนเป็นคนออสเตรเลียต้องทำvisaอย่างไรค่ะ หลักฐานการเงินใช้หลักฐานเงินในกองทุนบำเหน็จบำนาญได้ใหมค่ะและ ต้องใช้เงินในbank book มากใหมค่ะ ต้องใช้พาสปอร์ตราชการหรือเปล่าค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says

   ส่งข้อมูลให้ทางอีเมลแล้วครับ ส่วนคำตอบ
   การเงินในรูปของกองทุน ใช้ขอวีซ่าออสเตรเลียไม่ได้ครับ ควรอยู่ในรูปของบัญชีธนาคารมากกว่าครับ
   ส่วเงินในบัญชี มากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราไปครับ หนังสือเดินทางไม่สามารถใช้ของราชการได้ครับ เพราะเป็นการไปส่วนตัว

 56. catty says

  สวัสดีค่ะ หนูมีเรื่องจะเรียนปรึกษาค่ะ
  แฟนของหนูเป็นคนประเทศจีน แต่อยากทำวีซ่าไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ค่ะ แต่อยากทราบว่าต้องใชเอกสารอะไรที่สำคัญบ้างค่ะ หนูกับแฟนจดทะเบียนสมรสกันที่เมืองไทยค่ะ แต่แฟนหนูยังไม่ได้ทำงานประจำค่ะ ส่วนมากจะทำฟรีแลนค่ะ จะทำวีซ่าผ่านมั๊ยค่ะ รบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ

  • admin says

   ถ้าไม่ใช่คนสัญชาติไทย ต้องรบกวนลองติดต่อสถานทูตดูก่อนครับว่า สามารถยื่นใบสมัครในประเทศไทยได้หรือไม่ ส่วนเอกสารของคนไทยสามารถดูได้คร่าว ๆ ที่หน้า เอกสารขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ครับ ซึ่งจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเอกสารนี่แหละครับ ว่าผ่านเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดหรือไม่

 57. อรพร says

  ขอเรียนปรึกษาว่า มีแฟนเป็นชาวสโลวาเกีย ถ้าจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทย ควรขอวีซ่าแต่งงานที่ไทยก่อนไปอยู่ที่สโลวาเกีย หรือควรขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก่อน แล้วค่อยไปขอวีซ่าแต่งงานที่สโลวาเกียดีคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

  • admin says

   ลองปรึกษากับแฟนดูครับ ว่าสามารถใช้ วีซ่าเชงเก้น แล้วไปเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่สโลวาเกียได้หรือไม่
   เพราะโดยส่วนใหญ่ วีซ่าท่องเที่ยว มักมีวัตถุประสงค์สำหรับไปเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ซึ่งบางประเทศจะไปเปลี่ยนประเภทวีซ่าในประเทศนั้น ๆ ไม่ได้นะครับ

   พอดีทางบริษัทไม่ได้รับยื่นวีซ่าแต่งงาน จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้มากนักครับ

 58. Panatda says

  ขอสอบถามค่ะ
  มีแผนว่าจะไปเที่ยวอิตาลี
  แฟนเป็นคนเชิญ เเฟนอายุ 58 ปี หนูอายุ 21 ปี จะมีโอกาสที่วีซ่าจะผ่านไหมค่ะ
  กลุ้มใจมากค่ะ เห็นเพื่อนๆบอกว่าไม่มีโอกาสที่วีซ่าจะผ่าน เพราะอายุห่างกันเยอะ

  • admin says

   การขอวีซ่าเชงเก้น ขึ้นกับความมั่นคงของผู้ขอวีซ่า จำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการไปเที่ยว และแผนการเดินทางที่เหมาะสมครับ
   กรณีอายุยังน้อย แต่ถ้าเรามีหลักฐานที่แสดงได้ว่า เรามีภาระที่ต้องกลับมารับผิดชอบในประเทศไทย และมีหลักฐานแสดงความสัมพันะ์ที่เพียงพอ ก็มีโอกาสที่สถานทูตจะให้วีซ่าครับ

 59. ธนภร สินธุวณิก says

  -เราสามารถไปรับเล่มเองได้มั๊ยเวลาวีซ่าผ่านแล้ว
  -ใช้ Bankgarantee อย่างเดียวได้มั๊ยหรือว่าต้องใช้ Statement ด้วย
  -ยื่นเรื่องไปแล้วกี่วันถึงจะได้วีซ่า
  -ต้องใช้สุดบัญชีตัวจิงรึป่าว
  -มีบัตรประชาชนแล้วต้องเอาใบเกิดอีกป่าว แล้วเอกสารอะไรที่ต้องแปลบ้างค่ะ

  • admin says

   วีซ่าแต่ละประเภทและประเทศ มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันครับ รวมถึงเอกสารที่ใช้อาจต่างกันบ้างตามกฎที่แต่ละสถานทูตประกาศไว้ครับ ลองอ่านจากข้อมูลด้านบน ในหมวดของ วีซ่า ที่แยกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจนครับ

 60. Kung says

  กุ้งค่ะ
  ไม่ได้คุยชะนาน
  จะรบถามพี่ว่า แฟนจะมาจดทะเบียนที่ประเทศไทยทำยังไงค่ะ
  แล้วที่ใหนรับแปลเอกสาร
  แล้วหนูต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ
  รบกวนด้วยค่ะ
  แล้วพี่รับแปลเอกสารใหมค่ะต้องเอาเอกสารไปให้พี่เองหรือส่งทางเมลได้ค่ะ

  • admin says

   เรื่องจดทะเบียนสมรส รบกวนติดต่อที่เขตเลยครับ
   ซึ่งเห็นเค้าว่ากันว่า เขตบางรักจะเชี่ยวชาญมากครับ เพราะหลาย ๆ คู่นิยมไปจดกันที่นั่น

 61. จริยาภรณ์ บุรพันธ์ says

  การตรวจโรคที่สถาบัน iom กับการยื่นขอวีซ่า จะทำขั้นตอนใดก่อน
  มีวิธีการใดที่ง่ายและรวดเร็วกรุณาแนะนำด้วยค่ะ เพราะไม่ชำนาญการเดินทางในกรุงเทพ
  วีซ่าท่องเที่ยว ไทย-อังกฤษ

 62. ฟิวคะนึง says

  สวัสดีค่ะ. รบกวนหน่อยนะคะ
  คืออยากจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่เยอรมันอ่ะค่ะ ไปกัน3คน คือคุณน้า ดิฉันและก็ลูกดิฉัน แต่สามีคุณแม่ การันตีได้2คน ทางสถานทูตที่นั่นเช็คแล้ว 3คนไม่ไหว คืออยากเอาลูกไปด้วยอ่ะค่ะ ไปเยี่ยมยายต้องทำงัยดีคะ ตัวเล็ก4ขวบค่ะ พอจะมีคำแนะนำวิธีอื่นไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   ถ้าสถานทูตที่เยอรมัน ยืนยันอย่างนั้น ก็ต้องทำลักษณะนั้นนะครับ

   ยกเว้นว่าผู้ใหญ่ 1 คนจะใช้ทุนส่วนตัวไปเองครับ

 63. กุ้ง says

  มีเื่รื่องอยากปรึกษาค่ะ คือว่าเพิงกลับมาจากญีปุ่นได้1เดือนแล้วค่ะ เคยเรียนที่นั่น เรียนจบก็เลยลองขอวีซ่าหางาน แต่ไมได้เพราะว่าตอนเป็นนักเรียนทำงานเยอะเกินกว่าที่เขากำหนด เขาก็เลยออกวีซ่าให้กลับ เลยอยากรูว่าถ้าจะขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกสามารถทำได้มั๊ย ถ้าได้ สมารถทำได้ทันทีเลยมั๊ย หรือต้องใช้ระยะเวลา รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยนะค่ะ

  • admin says

   ขอตอนนี้คงลำบากครับ เพราะเราทำผิดกฎของวีซ่า และจากที่เล่ามา โดนทางตรวจคนเข้าเมืองส่งกลับประเทศด้วย
   ถ้าจะขอใหม่เร็ว ๆ นี้ โอกาสผ่านน้อยมากครับ

 64. NORTH says

  อยากทราบว่าถ้าวีซ่าอังกฤษเขียนว่า Valid until 11 Jan. แล้วตั๋วเครื่องบินออกจากอังกฤวันที่ 11 Jan ตอนสี่ทุ่ม จะมีปัญหาอะไรมั๊ยคะ?

  • admin says

   ตามกฎแล้วคงไม่ผิดครับ แต่จะกระทบการขอวีซ่าครั้งหน้าหรือเปล่า มีหลายปัจจัยที่สถานทูตนำมาพิจารณาครับ เช่น ประวัติการเดินทางเข้าประเทศ วัตถุประสงค์ครั้งก่อนๆ สถานะผู้ขอวีซ่าปัจจุบัน เป็นต้นครับ

 65. วิภาวรรณ says

  อยากจะสอบถามว่า ถ้าจะทำวีซ่านักเรียน 3 ปี แต่พาสปอร์ตเหลือ 2 ปีควรจะทำอย่างไรค่ะ

  • admin says

   ลองโทรสอบถามฝ่ายให้บริการหนังสือเดินทางครับ ว่าสามารถขอออกเล่มใหม่ได้เลยหรือไม่

 66. benyapa says

  ขอบคุณค่ะที่ให้คำแนะนำ คิดว่าอยู่เมืองไทย1เดือนแล้วจะลองไปยื่น

 67. benyapa says

  สวัสดีค่ะ ไปอิตาลี่ด้วยวีช่าท่องเที่ยวรอบที่2ต้องไปรายงานตัวที่สถานทูตหรือเปล่าค่ะ ถ้าต้องการเดินทางอีกรอบสามารถยื่นวีช่าเลยได้ไหมเพิ่งกลับมาได้5วันค่ะ ถ้ายังยื่นไม่ได้ต้องคอยกี่เดือนค่ะ
  แฟนการันตีให้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says

   ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องไปติด ๆ กัน สถานทูตอาจจะรับฟังเหตุผลครับ แต่หากเหตุผลไม่เหมาะสม สถานทูตก็จะปฏิเสธวีซ่าครับ

 68. Pea says

  ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยว (แคนาดา) เพื่อจะไปเยื่ยมแฟน สัก 2 อาทิตย์ (แต่ปกติเราจะได้รับ 6 เดือน ) เราสามารถอยู่เกินมากกว่า 2 อาทิตย์ไหมค่ะ เช่น 1-2 เดือน หรือว่าต้องตามที่เราขอเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   ควรอยู่ตามที่เราขอครับ

   หากอยู่เกินมากไป อาจทำให้การขอวีซ่าครั้งต่อไป โดนปฏิเสธได้ครับ

 69. pupae says

  ถ้าวีซ่าอังกฤษหมดอายุ 12-10-12 กำหนดเดินทางไป วันที่2-10-12กลับ 10-10-12 อย่างนี้จะมาปัญหาตอน เข้าประเทศที่อังกฤษหรือไม่ ทางสถานทูตมีกฎอะไรหรือไม่ว่าวีซ่าต้องมีอายุเกินกว่ากี่วันจากวันเดินทางของเรา

 70. กรองกาญจน์ อุ่นกาลี says

  อยากรู้รายละเอียด เกี่ยวกับการทำเรื่อง ไปศึกษาประเทศใต้หวันว่าต้องทำยังไงบ้าง กงศุลจะออกให้หรือเปล่า

  • admin says

   ขออภัยด้วยครับ ทางเรายังไม่ได้เปิดบริการด้าน เรียนต่อที่ประเทศไต้หวัน ครับ

 71. เจน says

  รบกวนสอบถามคะ
  ไม่เคยไปต่างประเทศเลย อยากไปหางานทำที่อเมริกา ประมาณ 1-2 ปี ปัจจุบันอายุ 25 ปีคะ
  ถ้าจะขอวีซ่าWorking Holiday Visa ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
  แล้วมีโอการจะผ่านไหมคะ

  • admin says

   ขออภัยด้วยครับ ทางบริษัท ไม่ได้ดำเนินการเรื่อง Working Holiday Visa ครับ

 72. dd says

  ตอนนี้อายุ17 เรียนอยู่ม.5 ที่ไทย ได้วีซ่าไปแคนาดาแบบถาวรแล้วค้ะ แล้วถ้ายังไม่ไปเพราะกำลังจะจบม.5 อยู่แล้ว แล้วอยากรอให้จบม.5 ก่อนค่อยไป จะได้ไหมค้ะ จะโดนห้ามไม่ให้เข้าประเทศแคนาดาหรือปล่าว อยากทราบจริงๆค้ะ :(

  • admin says

   ต้องดูเงื่อนไขของวีซ่าครับ ว่าเค้ากำหนดให้เข้าได้ถึงวันที่เท่าไหร่

 73. แพร says

  สอบถามคะ
  ถ้าไปเรียนภาษาที่นิวซีเเลนด์เป็นเวลา 6 เดือนและต้องการหาประสบการณ์อื่นด้วยนะคะอยากอยู่มากกว่า 1ปีคะ เวลาขอวีซ่าต้องขอเเบบไหนคะ หรือขอไป 6 เดือนก่อน เเล้วค่อยต่อวีซ่าอีกทีที่นิวซีเเลนด์ แล้วต่อวีซ่าที่นิวซีเเลนด์ยากไหมคะ

  • admin says

   ระยะเวลาที่วีซ่าจะอนุมัติ ส่วนใหญ่จะให้เผื่อจากหลักสูตรที่เรียนประมาณ 1 เดือนครับ ถ้าอยากอยู่ 1 ปี อาจจะเลือกลงเรียนหลักสูตรยาว หรือเลือกต่อวีซ่าที่นิวซีแลนด์ก็ได้ครับ ซึ่งมาตรฐานการพิจารณาเหมือนกับขอที่ไทยครับ

 74. ปรียนิตย์ says

  อยากทราบว่าถ้าเรายื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปอังกฤษไปหาแฟนและเพื่อนเพื่อนคือพี่สาวและพี่เขยเขาเราไปพักบ้านพี่สาวเขาหลักฐานของเขามี บิลค่าน้ำค่าไฟ และ พลาสปรอต์ และสแตมป์ตอนเขามาเมืองไทย 2 รอบรูปเยอะมากกับพี่สาวพี่เขยและถ่ายคู่กับแฟน ส่วนเอกสารแฟนมีหนังสือรับรองทำงานสลิปเงินเดือน 5 เดือนแบบเสียภาษีของแฟน เราบอกว่าเราดูแลค่าใช้จ่ายตัวเองทั้งหมดแต่พักบ้านเขาเอกสารทางเรามี หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน เงินในแบ็งค์เป็นแสนฝากนานหลายปีแล้วและเงินที่เราจะไปใช้พร้อมซื้อตั๋วประมาณ 120,000 บาทแต่ไม่มีิสเตสเม้นท์ทางเขาจะยื่นวีซ่าผ่านป่าวค่ะถ้าเราโชว์ว่าเราซัพพอรต์ตัวเองได้อะค่ะ กำลังจะไปยื่นวันอังคารที่ 28 ส.ค.55 นี้ค้ะ

 75. Kung says

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
  จะได้บอกแฟนถูก
  เราก็นึกว่าอยู่ออสได้แค่สามเดือน

 76. Kung says

  สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ ยังมีข้อสงสัย. อิิิิิอิอิ. อีกแล้วค่ะ
  คือไม่เข้าใจ ไดวีมาเป็น. Multiple entries
  และ. In to Australia for a stay of up to. Three month
  The visa is valid for entry to australia for. Twelve month
  หมายความว่า
  อยู่ในออสเตรเลียได้แค่สามเดือนในเวลา1ปีใช่ใหมค่ะ
  
  
  
  
  หนูเรียนมาน้อย

  ขอบคุณมากค่ะ. 
  
  

  • admin says

   - The visa is valid for entry to australia for Twelve month หมายถึงวีซ่านี้มีอายุ 1 ปีครับ

   – Multiple entries เข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ ซึ่งในที่นี้ก็คือ 1 ปี นับจากวันที่วีซ่าอนุมัติ

   – In to Australia for a stay of up to Three month หมายถึง เดินทางเข้าออสเตรเลียแต่ละครั้ง จะสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน 3 เดือนครับ (กรณีเดินทางไปช่วงที่วีซ่าเหลืออายุไม่ถึง 3 เดือน ต้องเดินทางออกจากออสเตรเลียก่อนวันหมดอายุของวีซ่านะครับ)

 77. Kung says

  ขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะ
  ตอนนี้ได้รับวีช่าแล้วค่ะ
  ถ้าไม่ได้คำแนะนำจากพี่คงต้องนอนไม่หลับอีกนาน
  
  

 78. Kung says

  สวัดดีค่ะ
  วันนี้มีคำถามอีกแล้วค่ะพอดี passport ของน้องกับลูกสาวคงจะหายค่ะ
  และที่แย่กว่านั้น ยังไม่รู้ว่าตัวเองวีช่าผ่านหรือเปล่า
  ยังงี้ต้องทำยังไง. แล้วโทรถามทางวีช่าไดใหมแล้วค่อยไปทำpassport ใหม่ จะเล่าว่าทำไมpassport ถึงหายมันก็ยาวรบกวนพี่เปล่าๆ
  จะโทษไครก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเอง

  รบกวนพี่อีกทีค่ะ

  • admin says

   อาจจะต้องลองโทรไปขอคำปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงครับ เพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ทางเจ้าหน้าที่ฟัง จะได้แนะแนวทางที่ดีที่สุดให้ครับ
   ช่องทางการติดต่ออยู่ที่หน้าเว็บไซด์สถานทูตตามลิงค์ด้านล่างครับ

   http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/AboutUs_contact_details.html

 79. Nan says

  สอบถามค่าบริการยื่นวีซ่า นักเรียน F1 อเมริกา กรณีตัดสินใจให้ทางบริษัทจัดข้อมูลให้ ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ค่ะ

 80. Kung says

  มีเพื่อนคนหนึ่งจะไปออสเตรเลียเหมือนกัน
  รอบแรกเขาจ้างคนให้ทำไห้
  พอเพื่อนกลับมาเขาก็จะจ้างอีกแต่โดนปฎิเสธอ้างว่าต้องรออีกสามเดือน
  ไม่ทราบว่าจะติดต่อกับพี่ยังไง?
  เบอรโทรที่ให้ไว้ข้างบนหรือเปล่า?
  ค่าใช้จ่ายในการทำ?
  รบกวนพี่อีกทีนะค่ะ. จะได้บอกเพื่อนให้ติดต่อกลับ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   ถ้ารอบแรก ขอวีซ่าท่องเที่ยวไป และอยู่ครบ 3 เดือน ต้องขอเหตุผลที่จะไปครั้งนี้ก่อนครับ
   เพราะอย่างที่พี่เคยบอกไว้ในความคิดเห็นก่อนหน้านี้ว่า
   “สถานทูตไม่ได้กำหนดว่าต้องรอครับ
   แต่ถ้าเหตุผลไม่เหมาะสม ก็อาจถูกสถานทูตปฏิเสธได้ครับ”

   ถ้าจะส่งข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนส่งมาทางอีเมลนะครับ

 81. Kung says

  ลืมบอก. ส่งทางสถานฑูตไม่ได้ผ่านVfs ค่ะ ทางไปรษณีค่ะ
  ทางสถานฑูตได้รับเอกสารตั้่งแต่วันที่. 7 สิงหาคมค่ะ
  จะโทรถามได้ใหมค่ะหรือต้องรออีกชักอาทิตย์

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆค่ะ
  พี่ใจดีจังที่ยุงๆยังมีเวลาตอบให้…. คำตอบพี่เป็นประโยชมากเลยค่ะ

  • admin says

   ถ้ายื่นตรงเข้าสถานทูต ต้องรออย่างน้อย 7 วันทำการครับ
   และอาจจะต้องเพิ่มวันรออีกประมาณ 2-3 วันทำการ ในขั้นตอนที่เอกสารถูกส่งกลับมาครับ

 82. Kung says

  ขอบคุณมากๆๆๆๆค่ะสำหรับคำตอบ
  ตอนนี้ก็รออยู่ว่าpassport จะกลับมาวันใหน
  แต่ก็กลัวเอกสารที่ส่งไปหาย
  ไม่ทราบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาส่งเอกสารกลับมาแล้ว
  จะโทรถามได้ใหมค่ะ
  ที่เบอร์อะไรค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ.

 83. pure says

  visa Tier4 สามารถทำงานได้ทุกคนหรือเปล่าค่ะ ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เราเลือกเรียนด้วยหรือเปล่าค่ะ

  • admin says

   ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันครับ โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นระดับปริญญาตรี ขึ้นไปครับ

 84. Mai says

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันอยู่ปี2อยากไปหาพี่สาวที่อเมริกา ต้องมีstatment เท่ารัยค่ะ และมีโอกาสผ่านวีซ่าไหมค่ะ

 85. พาววี says

  คืออยากถามเกี่ยวกับ วีซ่าค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้วีซ่าถาวร แต่ อยากจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทย แต่ไม่ถาวร ต้องต่อวีซ่าทุกปีไหมคะ หรือ รอให้ได้วีซ่าถาวรก่อนแล้วจึงจะได้อยู่ไปกลับได้ทั้ง2ประเทศ

  • admin says

   ถ้ารอได้ ก็ควรรอให้ได้วีซ่าถาวรก่อน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
   แต่ถ้าจำเป็น ก็ต้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองแต่ละครับครับ

 86. Rabbitta says

  Visa F1. ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะต้องเอาเอกสารของคนที่สปอนเซอร์ด้วยแล้วเราจะต้องขอหลักฐานอะไรเค้ากลับไปเพื่อแสดงตอนสัมภาษณ์บ้างคะ (เค้าเป็นลูกของป้าหนะคะ) และต้องขอเอกสารจากทางโรงเรียนไปคือ I-20 แล้วในI-20เค้ากำหนดไหมว่าระยะเวลาเรียนเท่าไหร่คะ เพราะตอนนี้อยู่อเมริกา แต่ กำลังจะกลับไปทำF1.ที่ไทย หนะคะ

 87. Kung says

  พอดีได้วีช่าออสเตรเลียแล้วไช้หมด. จะยื่นขอวีช่าต่อเลยได้ใหมค่ะ ต้องรออีกสามเดือนใหม่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says

   ปกติ ถ้ามีเหตุผลในการขอวีซ่าเพียงพอ สถานทูตไม่ได้กำหนดว่าต้องรอครับ
   แต่ถ้าเหตุผลไม่เหมาะสม ก็อาจถูกสถานทูตปฏิเสธได้ครับ

 88. นิดหน่อย says

  คือแฟนอยากให้เราไปอาศัยอยู่กับเค้าที่ออสเตรียระยะยาวค่ะ แต่เรายังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กัน คือยังไม่ได้มีอะไรแสดงได้ว่าเราอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นเวลาหลายปี ถึงเเม้เราจะคบกันเป็นเวลาถึง 3 ปีเเล้วก็ตาม แต่เค้าไปๆ มาๆหาเราทุกปีที่ไทยค่ะ เเละเราก็เคยไปหาเค้าที่ออสเตรียมาแล้วด้วยเชนเก้นวีซ่า แต่ทีนี้เค้าอยากให้เดินเรื่องไปอีกทีแบบระยะยาวเเละเค้าเป็นคนรับรองทุกอย่าง ต้องไปด้วยวีซ่าแบบใหนคะที่สามารถอยู่ได้นาน ( ไม่ต่ำกว่าสามเดือน)

  • admin says

   ไม่น่ามีวีซ่าประเภทนั้นครับ อาจจะต้องขอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งทางบริษัทไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้ครับ

 89. แป้ง says

  อยากทราบว่ารับทำ วีซ่า PR outsied canada หรือเปล่าค่ะ และชื่อเต็มๆของวีซ่านี้ชื่ออะไรค่ะ และขั้นตอนการทำเป็นยังไงค่ะช่วยอธิบายหน่อยค่ะไม่เข้าใจ และทางลูกค้าต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ทางคุณบ้างค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   Permanent Resident หรือ ประชากรถาวรครับ

   ทางบริษัท ไม่ได้รับทำครับ แต่สามารถหาอ่านข้อมูลได้จากเว็บสถานทูตแคนาดานะครับ

 90. มนฑกานต์ says

  วีซ่านักเรียนอังกฤษไปเรียนคอส 3 เดือน จะใช้วีซ่าแบบไหนและต้องใช้ผล IELTS ไหมคะ

  • admin says

   วีซ่าแบบ Student Visitor ครับ วีซ่าประเภทนี้ เรียนภาษาได้สูงสุด 11 เดือนครับ ต่อวีซ่าไม่ได้
   ส่วนผลสอบภาษาอังกฤษ ควรมีประกอบการยื่นวีซ่าด้วยครับ

 91. ศิรินภา เฟิร์ส says

  ดิฉันมีวีซ่าถาวรของประเทศเยอรมัน จะสามารถเดินทางไปประเทศออสเตรียเพื่อเรียนภาษาได้มั้ยคะ? จะต้องขอวีซ่ามั้ยคะ?

  • admin says

   ถ้าไปเรียนต่ำกว่า 3 เดือนไม่จำเป็นต้องขอครับ
   แต่ถ้าไปเรียนมากกว่า 3 เดือน จะต้องสมัคร Confirmation of Registration ที่ City’s Office, Municipal Authorities จากเมืองที่อาศัยในเยอรมันครับ

   หากสนใจเรียนที่สถาบันไหน และต้องการให้บริษัทเป็นตัวแทนติดต่อเรื่องเรียนให้ สามารถติดต่อมาได้เลยครับ

 92. จุฑามาศ ศรีมูลผา says

  อยากทราบตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ซิดนีย์ เป็นการมาที่ครั้งแรก แต่วีซ่าดิฉันได้ 3 เดือน และแฟนก้อซื้อตั๋วไปกลับไว้ ดิฉันอยุ่ครบ 3 เดือน จะมีปัญหาอะไรหรือปล่าวคะ แล้วก้อการขอวีซ่าครั้งที่ 2 แฟนให้ยื่นเป็นมาเรียนต่อ เพื่อที่จะได้ทำงานด้วยจะยื่นได้ไหม แล้วต้องพักกี่เดือนถึงจะยื่นครั้งที่ 2 ได้คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says

   ถ้าตอนขอวีซ่า ขอไว้ 3 เดือนก็ไม่มีปัญหาครับ

   ส่วนเรื่องการขอวีซ่าครั้งที่ 2 ไม่มีกฎข้อไหน ระบุว่าต้องรอครับ หากมีความพร้อมก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทุกเมื่อครับ
   แต่การเตรียมตัวที่ดี ก็มีส่วนช่วยให้วีซ่ามีโอกาสผ่านมากขึ้นครับ ซึ่งหากสนใจเรื่องเรียนพร้อมทั้งคำแนะนำเรื่องการขอวีซ่า
   สามารถติดต่อได้ http://www.educatepark.com นะครับ

 93. Mai says

  ตอนนี้หนูอยู่ปี 2 อยากไปเรียนภาษาที่อเมริกา ต้องทำวีซ่าแบบไหนค่ะ แล้วอยู่ได้นานเท่าไร่ค่ะ
  ต้องทำช่วงเดือนไหนดีค่ะ ถึงจะทันตอนช่วงปิดเทอมค่ะ

  • admin says

   ถ้าจะเรียนแบบเต็มเวลา ก็ต้องขอวีซ่านักเรียน (F-1) ครับ
   อยู่ได้เท่ากับวันที่ที่ระบุมาในเอกสารที่เราทำเรื่องไปเรียน หรือที่เรียกว่า I-20 และเวลาที่เค้าเผื่อให้ก่อนกลับอีก 30 วันครับ
   การทำเรื่องไปเรียน ควรดำเนินการล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือนครับ

 94. Aiwa says

  ตอนนี้เรียนโทอยู่ที่อังกฤษค่ะ ซึ่งจะหมดสภาพเป็นนักศึกษาสิ้นเดือนกันยาปีนี้
  ที่นี่วางเเผนว่าจะไปเที่ยวที่นิวซีเเลนด์ช่วงกลางเดือน พ.ย.
  กะไปเที่ยวประมาณ 10 วัน คิดว่าจะทำวีซ่าเดือนตุลาที่ไทยค่ะ

  ไม่ทราบว่าหลักฐานทางการเงินนี่ ใช้บัญชีตัวเองได้มั้ยคะ?
  เพราะว่าก่อนมาต่อโท ทำงานมาเเล้วปีนึง มีเงินในบัญชีตามที่สถานทูตกำหนด
  หรือว่าต้องใช้บัญชีพ่อเเม่ เเล้วเป็นสปอนเซอร์ให้

  ไม่ทราบว่ามีโอกาสได้วีซ่ามากน้อยเเค่ไหนคะ
  เพราะว่าเพิ่งเรียนจบ เกรดกว่าจะออกก็เดือนธันวา

  ขอบคุณคะ

  • admin says

   ใช้บัญชีตัวเองได้ครับ ถ้าบัญชีที่ใช้ยื่น ดูแล้วมีความมั่นคง
   มีโอกาสที่วีซ่าผ่านสูงพอสมควรครับ ถ้าเรายื่นเอกสารประกอบคำร้องและคำชี้แจงที่เหมาะสม

   • Aiwa says

    สอบถามอีกนิดค่ะ

    จะใช้หลักฐานอะไรยืนยันสถานทูตได้บ้างค่ะ
    ว่าเรากลับมาไทยเเน่นอน

    ขอบคุณค่ะ

 95. แป้ง says

  สถานทูตจะยอมรับฟังคำอธิบายเราหรือเปล่าค่ะ ว่าเหตุผลทำไมเราไม่เอาเอกสารลางานมาแสดง ต้้ง แต่ครั้งแรก เจ้านายให้ลางานหนึ่งเดือนค่ะแต่ต้องกลับมาทำงานค่ะ ซีึ่งแป้งมีเอกสารการผ่านงานมาตลอดค่ะ ครั้งแรกโชว์เงินในบัญชีไปแสนนึ่งค่ะ ไม่ทราบว่าเงินน้อยไปหรือเปล่าค่ะ
  ความเสียงสูงกี่เปอร์เซ็นค่ะ พอจะมีโอกาสผ่านหรือเปล่าค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   เค้ารับฟังข้อมูลใหม่เสมอครับ แต่จะพอใจกับหลักฐานใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ละท่านครับ

 96. แป้ง says

  แฟนชวนไปเยี่ยมครอบครัวและทำความรู้จักครอบครัวเขาที่แคนาดา เคยยื่นวีซ่าครั้งหนึ่งแล้วถูกปฏิเสธตอนแรกยื่นไปว่าไม่ได้ทำงาน แต่จริงๆเรามีงานทำ แต่ไม่ได้ไปเอาเอกสารลางานมาแสดง แบบนี้เราจะไปขอวีซ๋าได้อีกหรือเปล่าค่ะ เหตุผลที่ถูกปฏิเสธคือ งานกับเงินไม่สัมพันธ์กัน
  จะพอมีวิธีขอวีซ่าอีกครั้งได้หรือเปล่าค่ะ (เจ้านายจ่ายให้เป็นเงินสดค่ะ) ไม่ได้ผ่านสมุดบัญชีค่ะ

  • admin says

   โอกาสค่อนข้างยากครับ เพราะเหมือนกับว่าการขอครั้งแรก เราไม่ได้บอกความจริงเค้าทั้งหมด
   เค้าจะถือว่า การยื่นครั้งแรกเป็นความจริง นั่นก็คือไม่มีงานทำ ถ้าจะลองยื่นอีกครั้งก็ต้องยอมรับว่า มีความเสี่ยงสูงครับ

 97. นานา says

  อยากทราบความแตกต่างระหว่างวีซ่า holiday กับ วีซ่าท่องเที่ยว ค่ะ
  แล้วการขอแต่ละวีซ่านั้นจะสามารถอยู่ในประเทศนั้นๆได้กี่เดือนคะ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says

   การอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขอวีซ่าครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วีซ่าแต่ละประเทศจะมีกำหนดเวลาที่อนุญาตไม่เท่ากันอยู่แล้ว และสถานทูตก็ไม่ได้คาดหวังให้ผู้ขออยู่เกินตามที่แจ้งกับเค้าตอนขอวีซ่าด้วยครับ

   ส่วน Holiday Visa ชื่อนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวีซ่าของประเทศไหน เพราะถ้าเป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มักใช้คำว่า Tourist Visa หรือ Visitor Visa ครับ

 98. kanjana says

  มีแฟนเปนคนออสเตเรียค่ะ แฟนอยากให้ทำวีซ่าไปอยู่ด้วย อยากสอบถามว่าทำยากไหมค่ะ มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะ แล้วต้องไปทำวีซ่าที่ไหน คือตอนนี้หนูอยู่ที่บ้าน จ.บึงกาฬค่ะ แล้วเรื่องสเตทเม้น ต้องเอาด้วยไหมค่ะ จะเป็นเรื่องยากไหมถ้าไม่มีเพราไม่ได้ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ แต่แฟนบอกจะส่งเอกสารมารับรองทุกอย่างให้ค่ะ ขอข้อมูลและ แนะนำด้วยนะคะ กรุณาติดต่อกลับมาหา ดิฉันที่ อีเมล์นี้นะคะ nongpookky949@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

  • admin says

   ทางบริษัท ยังไม่เปิดบริการวีซ่าคู่หมั้น หรือวีซ่าแต่งงานครับ แต่หากต้องการไปเยี่ยมแฟนที่ออสเตรเลีย ก็เข้าหลักเกณฑ์ของวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในเบื้อต้น สามารถดูได้ที่หน้า เอกสารขอวีซ่า นะครับ

 99. Aum says

  ขอบคุณค่ะ เเต่ขอรบกวนถามอีก คือ ว่าฉันไม่มีใบรับรองการทำงาน เพราะไม่ได้ทำงานค่ะ เเล้วก็สมุดฝากบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ก็ไม่มี เพระโดนตัดไป ไม่ได้ทำใหม่ เเล้วเวลายื่นเอกสารใบทะเบียนบ้านของเรา ต้องเอาของที่อยู่ที่เมืองไทย หรือ ที่ต่างประเทศ อ้อ..ฉันอยู่เยอรมันนีค่ะ ฉันเเต่งงานอยู่ที่เยอรมันนี เเล้วถ้าใช้ของที่เยอรมันนี ต้องเปลเป็นไทยหรือเปล่า ไม่มี 2 ใบที่ว่า มีโอกาสผ่านหรือเปล่า เเต่ไปกับเเฟนเขาออกให้หมดค่ะ ถามยาวไปหน่อย ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  • admin says

   ตอบ 1. วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย มีการนำเรื่องการทำงานมาพิจารณาประกอบการอนุมัติวีซ่าด้วยครับ แต่อาจมีข้อยกเว้น ถ้าเราสามารถหาเหตุผลที่สมควรมาชี้แจงได้ว่าทำไมเราถึงไม่ได้ทำงาน
   2. ถ้าใช้เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับ
   3. โอกาสผ่านก็มีครับ ขึ้นอยู่กับเอกสารว่าสมเหตุสมผลในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสตเรลีย หรือไม่

 100. Aum says

  ดิฉันอยู่ต่างประเทศ ยังไม่ได้วีซ่าถาวรค่ะ อยากจะไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย ต้องทำวีซ่าหรือเปล่า? เเล้วเเฟนต้องทำด้วยไหม? ถ้าทำต้องมีจดหมายเชิญจากออสเตรเลียด้วยไหม? กะว่าจะไปเเค่ 1อาทิตย์ กับเเฟนค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณคะ

  • admin says

   ตอบ
   1. ยังไม่ได้วีซ่าถาวร ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียครับ
   2. แฟนเป็นชาวฝรั่งเศส สามารถยื่น ETA ผ่านตัวแทน หรือ ยื่นขอ eVisitor เพื่อเข้าประเทศออสเตรเลียได้
   3. จดหมายเชิญ มีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ถ้าไปเยี่ยมญาติก็ควรจะมี แต่หากไปเที่ยวส่วนตัว หนังสือเชิญก็ไม่จำเป็นครับ

  • admin says

   คำถามกว้างมากครับ โดยส่วนใหญ่ ถ้าเราเรียนจบในสายวิชาชีพที่ประเทศนั้น ๆ ขาดแคลน และเปิดช่องให้ขอวีซ่าทำงานได้ ถึงจะสามารถขอได้ครับ ถ้ายังเรียนไม่จบ หรือไปเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ โอกาสเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานแทบไม่มีครับ

 101. นก says

  พอดีลูกอยากไปเที่ยวที่แคนาดา มีรุ่นพี่มหาลัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วจะพาเที่ยว แต่ยังไม่ได้ทำvisa จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ คาดว่าจะอยู่แค 1 อาทิตย์หรือไม่เกิน 10 วันคะ visa สำหรับการทำอย่างนี้ อนุมัติยากไหมคะ

 102. นุ่น says

  ถ้าไปเรียนนิวซีแลนด์แบบหลักสูตรระยะสั้นต้องทำวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวหรอคะ ไป 2 อาทิตย์อ่ะค่ะ

 103. AOY says

  อยากจะเดินทางไปออสเตรเลีย โดยวีซ่าท่องเทียว ที่มีครอบครัว คนออสเตรเลีย เป็นสปอนเซอร์ ดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ …หนูไม่เคยไปมาก่อน ..จะสามารถ ขอจำนวนวัน ที่สถานทูต ได้สูงสุดเท่าไหรดีคะ ที่จะไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่า หนูอยากไปประมาณ 6 เดือน จะพอมีโอกาสอนุมัติมั๊ยคะ
  รบกวนหน่อยนะคะ ส่งข้อมูลมาให้หนูทาง เมลล์ก็ได้คะ oil3409@windowslive.com

  • admin says

   การไปเที่ยวถึง 6 เดือน โอกาสที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว เป็นไปได้ยากมากครับ เพราะวีซ่าชนิดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการไปท่องเที่ยวระยะสั้น การไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน ที่ใช้เวลาไม่นาน (โดยส่วนใหญ่ไปอยุ่ได้ไม่ควรเกิน 1 เดือน ถึงแม้วีซ่าจะอนุมัติให้ 3 เดือนก็ตาม) หากต้องการไปอยู่นาน ๆ อาจจะลองหาวีซ่าอื่น เช่น วีซ่านักเรียน จะมีโอกาสมากกว่าครับ

 104. จ๊ะจ๋า says

  อยากทราบว่า ถ้าเราขอวีซ่าท่ิงเที่ยวไปนิวซีแลนด์ เราจะอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้กี่วันคะ??

  • admin says

   ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเรา และวิจารณญาณของสถานทูตครับ

 105. Ael says

  ขอวีซ่าไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ ตอนที่อายุคบ 18 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

 106. พรปวีณ์ says

  รบกวนขอคำแนะนำเรื่องการทำวีซ่าธุรกิจนะคะ จะไปติดต่องานที่สวิตเซอร์แลนด์และเชค โดยมีจดหมายเชิญทั้งสองที่ในการไปดูงาน พักที่สวิตฯ 4 วัน ที่เชค 5 วัน ดิฉันควรต้องขอวีซ่าประเภทธุรกิจกับสถานทูตสวิตฯหรือสถานทูตเชคค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

 107. สุวิมล says

  อยู่ ม 5 อยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แล้วจะไปยากไหมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

  • admin says

   รบกวนส่งอีเมลล์ระบุประเทศที่สนใจอยากไปศึกษาต่อ และเบอร์ติดต่อกลับนะครับ
   หรือหากมีคำถามก็ใส่มาในอีเมลล์ได้เลยครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา่อของประเทศนั้น ๆ จะติดต่อกลับไปให้ข้อมูลครับ

   รบกวนส่งอีเมลล์เข้ามาที่ educatepark@hotmail.com นะครับ

 108. Doni says

  ดิฉันเดินทางมาออสเตรเลีย2ครั้งแล้วครั้งละ3เดือนโดยที่แฟนของดิฉันเป็นคนดูแลเค้าเป็นชาวออสเตรเลีย ดิฉันอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะได้อยู่ที่ออสเตรเลียอย่างภาวรหรือนานกว่า3หรือ6เดือนเพราะดิฉันอยากหางานทำที่นี่และสามารถกลับเมืองไทยได้ในเวลาที่ฉันต้องการ

  • admin says

   คงต้องขอวีซ่าแต่งงานครับ ซึ่งทางบริษัทไม่มี ไลเซน สำหรับวีซ่าประเภท Migration จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ครับ

  • admin says

   [ตอบคุณ ทองวัน] ถ้าถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ และสามารถทำงานได้ไม่จำกัดเวลาในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน วันหยุดพิเศษ หรือช่วงเวลาที่ทางสถาบัน เป็นช่วงพักเบรก หรือ course is not in session

   หากสนใจเส้นทางนี้ สามารถติดต่อได้ที่ http://www.educatepark.com/australia/aboutus.php ครับ

 109. นวลฉวี เชิงหอม says

  บุตรชาย จบ ม.6 ขอวีซ่านักเรียนค่ะ
  คำถามไปเรียนกี่ปี ไปเรียนภาษา 1 ปี อีก 3 ปี จะเรียนทางด้านทำอาหาร พอดีครอบครัวที่จะไปอยู่เปิดร้านอาหาร เป็นอันว่าจบ อดเพราะเหตุนี้หรือเปล่า

  • admin says

   [ตอบคุณ นวลฉวี เชิงหอม] ครับ ถ้าแสดงเจตนาหมิ่นเหม่เพื่อจะมีโอกาสได้ไปทำงาน หรือ ถ้าเรียนจบแล้วจะทำงานจำพวกในร้านอาหาร โอกาสที่จะโดนปฏิเสธสูงมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>