วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

วีซ่า Visa ตรวจลงตรา ขอวีซ่า ข้อมูลขอวีซ่า ประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูล เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงื่อนไขวีซ่า แต่ละประเภท ตามที่สถานทูตกำหนด

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริการวีซ่า

รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ UK ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น ฯ

วีซ่า / Visa วีซ่่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าออสเตรเลีย
 • วีซ่าอังกฤษ
 • วีซ่าอเมริกา
 • วีซ่านิวซีแลนด์
 • วีซ่าฝรั่งเศส
 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
 • เชงเก้น วีซ่า

ติดต่อบริการยื่นวีซ่า

 

ติดต่อสอบถามบริการยื่นวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด – www.educatepark.com

แผนที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

เบอร์โทร : ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด)
02 664 1431

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 12.00 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
1. ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

 

ประเภทของวีซ่า 

ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

 1. Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย
 2. Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 3. Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย
 4. Teporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ
 5. On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้
 7. Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้
  วีซ่า
 8. Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี
 9. Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต
 10. Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 11. Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 12. Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศ สำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย
 13. Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรือ สติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง

รายชื่อประเทศ ที่คนไทย สามารถเดินทางไปขอตรวจลงตรา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากประเทศไทยไปก่อน  (อัพเดทล่าสุด กรกฎาคม 2556)

พำนักได้ ไม่เกิน…

 1. ปานามา 180 วัน
 2. เอกวาดอร์ 90 วัน
 3. อาร์เจนตินา 90 วัน
 4. สาธารณรัฐเกาหลี 90 วัน
 5. เปรู 90 วัน
 6. บราซิล 90 วัน
 7. ชิลี 90 วัน
 8. เวียดนาม 30 วัน
 9. ตุรกี 30 วัน
 10. ลาว 30 วัน
 11. รัสเซีย 30 วัน
 12. เซเซลส์ 30 วัน
 13. มาเก๊า 30 วัน
 14. มองโกเลีย 30 วัน
 15. มาเลเซีย 30 วัน
 16. มัลดีฟส์ 30 วัน
 17. สิงคโปร์ 30 วัน
 18. อินโดนีเซีย 30 วัน
 19. แอฟริกาใต้ 30 วัน
 20. ฮ่องกง 30 วัน
 21. ฟิลิปปินส์ 21 วัน
 22. ญี่ปุ่น 15 วัน
 23. บรูไน 14 วัน
 24. บาห์เรน 14 วัน
 25. กัมพูชา 14 วัน

 

สำหรับข้อมูล วีซ่านักเรียน ของประเทศอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เมนู วีซ่า ด้านบน หรือ ตามลิงค์ ด้านล่าง

 

197 Responses to วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

 1. ธีรภัทร พูดว่า:

  โดนปฏิเสธวีซ่า national ด้วยเหตุผลว่าหลักฐานของจุดประสงค์และสถานภาพในการเดินไม่น่าเชื่อถือ,การเดินทางออกนอกประเทศตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น่าเชื่อถือ
  ถ้าลงเรียนมสธหรือคอร์สเรียนภาษาแล้วยืนยันว่าจะกลับมาสอบ มีโอกาสจะผ่านมั้ยคะ

  ตอนกรอกใบสมัครวีซ่าระบุว่า ว่างงาน และขอวีซ่าท่องเที่ยว10เดือนเพื่อไปแต่งงาน ท่องเที่ยวและเยี่ยมแฟนกับครอบครัวแฟน และแฟนเป็นคนซัพพอร์ตให้ทุกอย่างค่ะ

  ถ้าจะให้สมเหตุสมผลควรขอกี่เดือนดีคะ
  :'( :'(
  ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   เสียใจด้วยครับ ถ้าทำอะไรปัจจุบันทันด่วน เกรงว่าจะเป็นหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือครับ

   ถ้าจะแต่งงานกันจริง แนะนำให้แฟนเดินทางมาแต่งงานที่ประเทศไทยแล้วยื่นขอวีซ่าให้เรียบร้อยจะดีที่สุดครับ

 2. tabest พูดว่า:

  มีคดียาเสพติดตั้งแต่ปี 2542 ศาลอ่านคดีสิ้นสุดแล้วในปี 2542 และเมาแล้วขับปี 2553 และปี 2556 จะขอวีซ่าทำงานที่นิวซีแลนด์ได้ไหมครับ นายจ้างส่งสัญญาจ้างมาให้แล้วครับแต่ยังไม่ไปขอ อ้อขอถามอีกอย่างครับการไปขอประวัติที่กรมตำรวจต้องมีค่าธรรมเนียมไหมครับ ถ้ามีประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณครับ

  • admin พูดว่า:

   อาจต้องขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หนังสือรับรองความประพฤติ และอื่น ๆ ที่แสดงว่า เราพ้นจากการภาคทัณฑ์แล้วครับ ยื่นประกอบใบสมัครครับ

 3. chonlada พูดว่า:

  ยื่นขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไปนิวซีแลนด์ตั้งแต่ วันที่ 17 ก.ย. 57 จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับว่าเรื่องเรียบร้อยไหม ปกติการขอวีซ่าไปนิวซีแลนด์ใช้เวลาดำเนินการประมาณกี่วันค่ะ

 4. Aomaom พูดว่า:

  ได้วีซ่านักเรียน6เดือนแต่มาเจอเพื่อนคนไทยชวนอยู่ต่อทำงานในร้านอาหารตอนนี้อยู่เกินมาจะสี่ปีแล้วอยากจะกลับบ้าน จองตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ตอนออกจะมีปัญหาตรงตม.รึเปล่าคะรบกวนตอบด้วยค่ะ

  • admin พูดว่า:

   น่าจะโดน ต.ม. ให้เซ็นเอกสารรับทราบความผิดในเรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือการอยู่เกินกำหนด และติดแบล็คลิส หรือข้อกฎหมายอื่น ๆ ครับ
   ซึ่งทางเค้าต้องการผลักดันให้ออกนอกประเทศอยู่แล้ว แต่โอกาสที่จะได้ไปประเทศนั้น ๆ แทบไม่มีสิทธิแล้วนะครับ

 5. Lek พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถามว่าถ้าเรามีวีซ่าอังกฤษแล้วอยากไปเที่ยวทีประเทศอื่นๆเช่นเยอรมัน สามารถใช้ไปได้มั้ยคะ หรือต้องขอวีซ่าใหม่คะ
  ขอบคุณค่ะ

 6. Natty พูดว่า:

  อยากทราบว่าใบรับรองการกลับมาเมืองไทยเราสามารถเขียนขึ้มาเองได้ใช่ไหมค่ะ

 7. อมรรัตน์ พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ.คือฉันกลับเข้ามาประเทศไทยวันที่1กันยายนเดือนนี้ค่ะ..ดิฉันไป3เดือนวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ..และถ้าดิฉันจะขอวีช่าอีกต้องรอระยะเวลาเท่าำหร่ค่ะ..รบกวนตอบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

 8. Orapharn Sundod พูดว่า:

  อยู่เกินวีซ่า เซ็งเก้งค่ะ แต่เกินยังไม่ถึง 90วัน ถ้าจ่ะกลับประเทศไทย จ่ะมีปัญหาตรง ต.ม หรือเปล่าค่ะ ช่วยชี้แจงด้วยค่ะ ดิฉันอยากทราบค่ะ
  แล้วถ้าไม่มีปัญหา ดิฉันสามารถซื้อ ตั๋ว บินกลับไทยได้เลยหรือเปล่าค่ะ?
  ขอบพระคุณมากค่ะ.

 9. Jajar พูดว่า:

  อยากทราบว่า เมื่อปลายปีที่แล้วไปขอวีซ่ากับสถานทูตเยอรมันมา แต่โดนปฏิเสธเพราะตอนนั้นไม่ได้ทำงาน และไม่มีstatement แต่แฟนการันตีเรื่องค่าใช้จ่ายให้ หลังจากนั้นก้มาทำงานได้8เดือนแล้ว มีเงินเดือนหมุนในบัญชีเดือนละหมื่นกว่าบาท ดิฉันกะว่าจะขอยื่นวีซ่าใหม่อีกรอบเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่จะเดินทางเดือนธันวาคม ขอหนังสือรับรองการทำงานกับหนังสือลางานเรียบร้อยแล้วค่ะ จะมีเปอร์เซ็นได้วีซ่ามั้ยคะรอบนี้ ถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์ได้คงต้องให้บริษัทคุณช่วยเหลือและให้คำแนะนำแล้วละค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ jajar_5555@hitmail.com

 10. Thanya พูดว่า:

  ขอถามหน่อยคะ คือว่า ตอนยื่นขอวีซ่าขอมาแค่ 3 อาทิตย์แต่แฟนอยากให้อยู่ต่อ อีก 3 เดือน เลยเลื่อนตั๋วไปอีกสามเดือน แบบนี้จะมีผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไปหรือเปล่าคะ รบกวนด้วยนะคะ

 11. นิสา พูดว่า:

  กรณีแฟนเป็นคนสก็อตแลนด์แต่ได้วีซ่าทำงานอยู่ออสเตรเลีย เรามีลูกด้วยกัน1คนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะทำวีซ่าไปอยูกับแฟนที่ออสต้องใช้วีซ่าอะไรและเอกสารอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วยค่ะ

 12. นก พูดว่า:

  จะยื่นขอวีซ่าเดินทางไปเที่ยวอังกฤษ 10 วันไปกับลูก 2 คน แต่ลูก 2 คนมีพาสปอร์ตเยอรมัน
  ตัวเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนื่องจากเราใช้นามสกุลคนละนามสกุลกับลูกเพราะหย่ากับสามีน่ะคะ

 13. ชลธิชา พูดว่า:

  อยากทราบว่ารูปที่ต้องนำไปด้วยจำเป็นไหมค่ะว่าต้องเหมือนในแบบฟอร์มที่สมัครน่ะค่ะ คือหนูจะทำวีซ่าอเมริกา 4 ปี

 14. nas พูดว่า:

  จำนวนวันของวีซ่า เริ่มนับตั้งแต่วันไหค่ะ วันที่ขอวีซ่า หรือวันเดินทางึค้ะ้

ส่งคำถาม-คำตอบ

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *