วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

วีซ่า Visa ตรวจลงตรา ขอวีซ่า ข้อมูลขอวีซ่า ประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูล เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงื่อนไขวีซ่า แต่ละประเภท ตามที่สถานทูตกำหนด

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริการยื่นวีซ่า

รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ UK ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น ฯ

วีซ่า / Visa วีซ่่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าออสเตรเลีย
 • วีซ่าอังกฤษ
 • วีซ่าอเมริกา
 • วีซ่านิวซีแลนด์
 • วีซ่าฝรั่งเศส
 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
 • เชงเก้น วีซ่า

ติดต่อบริการยื่นวีซ่า

 

ติดต่อสอบถามบริการยื่นวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด – www.educatepark.com

แผนที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

เบอร์โทร : ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช)
02 664 1431

โปรดทราบว่า ทางเราเป็นบริษัท ให้บริการยื่นวีซ่า และมีค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมสถานทูต หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น การกรอกแบบฟอร์ม ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน หรือประเภทวีซ่า โปรดติดต่อผ่านช่องทางของเว็บไซด์สถานทูตนั้น ๆ หรือตัวแทนที่สถานทูตนั้น ๆ แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ยื่นวีซ่า
สำหรับกรณีวีซ่าไปเยี่ยมแฟน โดยที่ทางแฟน จะให้การสนับสนุนนั้น ทางบริษัท ไม่สามารถให้คำปรึกษาใด ๆ หรือให้บริการยื่นวีซ่าได้ครับ เพราะวีซ่าผ่านยาก นอกจากสถานะเกินกว่าคำว่าแฟนไปแล้ว ถึงจะสามารถรับทำเรื่องวีซ่าชั่วคราวให้ได้ครับ

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

Line ID : art_educatepark

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.00 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
1. ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) หลังออกจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว ให้เลี้ยวขวาแล้วเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

 

ประเภทของวีซ่า 

ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

 1. Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย
 2. Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 3. Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย
 4. Teporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ
 5. On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้
 7. Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้
  วีซ่า
 8. Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี
 9. Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต
 10. Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 11. Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 12. Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศ สำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย
 13. Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรือ สติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง

รายชื่อประเทศ ที่คนไทย สามารถเดินทางไปขอตรวจลงตรา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากประเทศไทยไปก่อน  (อัพเดทล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2558 จาก กรมการกงสุล)

พำนักได้ ไม่เกิน…

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
1. อาร์เจนตินา (90)
2. บาห์เรน * (14)
3. บราซิล (90)
4. บรูไน * (14)
5. กัมพูชา (14)
6. ชิลี (90)
7. เอกวาดอร์ * (90)
8. จอร์เจีย * (90)
9. ฮ่องกง (30)
10. อินโดนีเซีย * (30)
11. ญี่ปุ่น* (15)
12. สาธารณรัฐเกาหลี (90)
13. ลาว (30)
14. มาเก๊า (30)
15. มองโกเลีย (30)
16. มาเลเซีย * (30)
17. มัลดีฟส์ * (30)
18. ปานามา* (180)
19. เปรู (90)
20. ฟิลิปปินส์ * (30)
21. รัสเซีย (30)
22. เซเชลส์ * (30)
23. สิงคโปร์ * (30)
24. แอฟริกาใต้ * (30)
25. ตุรกี * (30)
26. วานูอาตู * (90)
27. เวียดนาม (30)

หมายเหตุ
1.) * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

2.) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

3.) เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

4.) ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)

5.) รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6.) ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net

7.) ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

ข้อมูลจาก กรมการกงสุล 14 มีนาคม 2558

External Link : สมัครงาน หางาน

สำหรับข้อมูล วีซ่านักเรียน ของประเทศอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เมนู วีซ่า ด้านบน หรือ ตามลิงค์ ด้านล่าง

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

 1. จารุวรรณ says:

  จะขอวีซ่าสวิสต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการขอ เตรียมตัวอย่างไรถึงจะผ่านง่ายๆ

  • educatepark_europe says:

   วีซ่าเชงเก้นระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน สถานทูตฯใช้เวลาประมาณ 5-10 วันทำการค่ะ

 2. จันทร์แรม says:

  ตอนนี้อยสวิสค่ะ ขอวีซ่ามา 20 วันก็ได้มา20 วันถ้าเราจะขออยู่ต่ออีกสัก1อาทิตจะได้ใหมค่ะและต้องไปขอที่ใหน แล้วเวลาเรากลับไทยแล้ว เราจะขอวีซ่ามาอีก เราจะต้องทิ้งระยะประมาณกี่เดือนค่ะ หรือว่าขอได้เลย มาหาแฟนค่ะ

  • educatepark_europe says:

   วีซ่าระยะสั้น หรือ Schengen Visa ไม่สามารถขออยู่ต่อได้ค่ะ ถ้ากรณีกลับไทยมาขอใหม่ รบกวนสอบถามสถานทูตโดยตรงนะคะ

 3. รัชดา says:

  อีก 5 เดือน จะเกษัยณอายุงาน จะขอวีซ่าเมกา เพื่อไปเที่ยว จะผ่านหรือไม่คะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ…ขอบคุณคุ่

  • adminvisa says:

   ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ครับ ส่วนเอกสารคร่าว ๆ สามารถดูได้ในเว็บไซด์ครับ

 4. Prang says:

  รบกวนถามค่ะ วีซ่านักเรียนอิตาลี คือที่อยู่ที่แจ้งกับโรงเรียนไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน จะเป็นอะไรมั้ยคะ,, คือต้องแสดงหลักฐานแล้วที่อยู่ไม่ตรงกัน

  ขอบคุณค่ะ

  • educatepark_europe says:

   น้อง Prang คะ ถ้ามีเวลาแนะนำให้แจ้งเปลี่ยนกับทางโรงเรียนค่ะ

 5. อับดุลมานาญ สาและ says:

  ผมเป็นนักเรียนคับตอนมาครั้งแรกก้อใช้วีซ่าทัวริสสามเดือน แล้วทางมหาลัยต่อให้เป้นวีซ่านักเรียนหนึ่งปีโดยเป้นวีซ่าที่ม่มีรีเอนทรี่ แล้วผมใช้วีซ่านี้กลับตอนจะมาผมก้อขอวีซ่าใหม่สามเดือน เพื่อเข้าประเทศ .ตอนนี้วีซ่าใหม่หมดอายุแล้ว แต่วีซ่านักเรียนยังมีอายุอยู่
  -อยากทราบว่าผมสามารถใช้วีซ่านักเรียน(เก่า)ที่ยังมีอายุอยู่กลับอีกครั้งด้ายหรือไม่

  • adminvisa says:

   วีซ่านักเรียนจะยังคงสถานะได้ ก็ต่อเมื่ย ยังทำการศึกษาอยู่ครับ ถ้าจบการศึกษาไปแล้ว หรือขาดเรียนเกินกำหนด หรือทางสถาบันไปแจ้งทางต.ม. วีซ่าอาจจะหมดอายุโดยอัตโนมัติครับ ถ้าจะให้แน่ใจ ก็ลองสอบถามกับสถาบันที่เป็นคนจัดการเรื่องวีซ่าดูครับ

 6. malini says:

  ถ้าวีซ่าเชงเก้นหมดสามารถต่อที่ประเทศเยอรมันได้ไหมคะ

  • educatepark_europe says:

   ตามกฎของวีซ่าเชงเก้น “ไม่ได้ค่ะ”

 7. กมลวรรณ says:

  ขอสอบถามคะ ถ้าจะต้องไปทำธุรกิจด่วนที่สวิส แล้วต้องการทำวีซ่าแบบด่วนที่สุดต้องทำอย่างไรคะ ใช้เวลาเร็วที่สุดกี่วันคะ

  • educatepark_europe says:

   สวิตเซอร์แลนด์ไม่มีวีซ่าแบบด่วนค่ะ ตามระยะเวลาที่ทาง TLSContact แจ้งไว้จะตามนี้ค่ะ

   วีซ่าประเภทท่องเที่ยว, เยี่ยมครอบครัว, เยี่ยมส่วนตัว, ติดต่อธุรกิจ : ใช้เวลาประมาณ 6-10วันทำการ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับช่วงหน้าเทศกาลหรือช่วงปกติ

  • นุกนิก says:

   แฟนเป็นอิตาลีใช้วีซ่านักเรียนอยู่ไทยเกืิอบ3ปีแล้ว ตอนนี้วีซ่าจะหมด24มีนา58 จะสามารถต่อวีซ่านักเรียนได้อีกมั้ยคะ

   • adminvisa says:

    ลองสอบถามทางสถาบันที่แฟนเรียนอยู่ จะได้คำตอบครับ ว่ายังต่อวีซ่าได้หรือไม่

 8. รัชนี says:

  แฟนได้ใบ offer จากเจ้าของร้านอาหารที่นิวซีแลนด์ ให้ไปทำตำแหน่งกุ๊กไทยที่นั่น ไม่ทราบว่าจะขอวีซ่าทำงานจะผ่านยากมั้ยคะ ต้องมีเงินในบัญชีมั้ยคะ กลัวคะเพราะก่อนหน้านี้เคยไปเรียนเป็นวีซ่านักเรียนที่ออสเตเลีย แล้วอยู่เกิน1เดือน ยื่นไปเรียนอีกเพื่อทำงานกุ๊กไปด้วย พอขอไปใหม่วีซ่าไม่ผ่านจริงๆด้วย แต่คนละประเทศไม่น่ามีปัญหาใช่มั้ยคะ ค่าวีซ่าทำงานเท่าไหร่คะ

  • adminvisa says:

   เท่าที่ทราบ วีซ่าทำงานที่นิวซีแลนด์ ไม่ได้เปิดในสาขาพวก กุ๊ก หรือทำอาหารครับ ยังไงลองตรวจสอบกับทางตัวแทนที่รับทำวีซ่าทำงาน หรือจากทางสถานทูตนิวซีแลนด์ดูอีกทีครับ

 9. จิราภรณ์ พูลเลิศ says:

  อยากสอบถามว่าอายุ ๒๖ ไม่ได้ทำงาน อยู่กับแฟนได้ ๒ ปีครึ่ง แฟนทำงานในประเทศไทยเพิ่งเกษียนแล้วย้ายมาซื้อคอนโดในภูเก็ตอยู่ด้วยกันแล้วอยากขอวีซ่าไปเที่ยวฝรั่งเศสเป็นเวลาสองเดือน จะเป็นไปได้มั้ย ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • educatepark_europe says:

   ขอสอบถามกลับนะคะ

   1. แฟนเป็นคนฝรั่งเศสใช่ไหมคะ
   2. สมรสด้วยกันหรือยังคะ
   3. ทริปนี้แฟนพาไปด้วยใช่ไหมคะ ไปอยู่บ้านแฟนหรือเปล่าคะ

 10. anna says:

  ดีค่ะ…
  คือตอนนี้แอนอยู่ที่ฝรั่งเศสแล้ว และได้ทำการจดทะเบียนสมรสกับแฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วของวันที่28/02/15 แต่ปัญหา คือวีซ่าแอนหมด8/3/15จะต้องทำยังไงค่ะอยุ่ต่อได้ไหม

  • educatepark_europe says:

   รบกวนสอบถามทาง OFII โดยตรงนะคะ ถ้าจะขอวีซ่าอยู่ต่อน่ะค่ะ

   • anna says:

    แล้วแอนสามารถขอวีซ่าระยะยาวได้ที่นี่หรือไม่ค่ะ หรือต้องกลับเมืองไทยไปทำเรื่องก่อน แต่ได้ยินหลายคนเขาบอกว่าถึงวีซ่าจะหมดอายุแต่เราแต่งงานแล้วเราอยุ่ให้ถึงหกเดือนก็จะได้สิทธิในฝรั่งเศส แต่ในความคิดของแอนไม่น่าใช่นะเพราะถ้าทำได้ทำไมหลายคนเขาถึงไม่ขอวีช่าระยะสั้นแล้วมาแต่งงานที่นี่เลยทำไมต้องทำวีระยะยาว ช่วยตอบแอนด้วยค่ะ ไม่รุ้จะเชื่อใครดี ตอนนี้วีหมดไปเกือบสิบวันแล้ว….

    • educatepark_europe says:

     ขึ้นกับ OFII เช่นกันค่ะ จริง ๆ แล้วคนที่ขอวีซ่าระยะสั้นแล้วไปเปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานที่นั่นไม่ถูกหลักเกณฑ์นะคะ วิธีที่ดีที่สุดคือขอวีซ่าระยะยาวไปตั้งแต่ที่นั่นค่ะ

     กรณีของคุณถ้าคุณจะเปลี่ยนที่นั่น เป็นการไม่ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของวีซ่าเชงเก้นที่คุณได้รับมา ดังนั้นทุกอย่างจะขึ้นกับการพิจารณาของ OFII ค่ะ

     • anna says:

      ขอบคุณค่ะ..
      แล้วแอนต้องติดต่อ OFII เลยใช่ไหมค่ะ หรือต้องรอจนเราอยู่กินกับสามีที่นี่จนครบหกเดือนก่อน

     • educatepark_europe says:

      ถ้าคุณวีซ่าหมดแล้ว คุณต้องติดต่อ OFII ค่ะ

 11. chaiwat says:

  จะไปอเมริกากับกลุ่มเพื่อน ไปเที่ยวกันเอง แต่มีเพื่อนที่เมกาส่งจดหมานเชิญมา ประมาณ 13-14 คนต้องสมัครวีซ่าแบบไหนไปค่ะ เวลาทำเราต้องสมัครวีว่าแต่ละคนหรือทำเป็นแบบกลุ่มได้เลยค่ะ

  • adminvisa says:

   สามารถนัดสัมภาษณ์แบบเป็นกลุ่มได้ครับ ซึ่งต้องรออนุมัติจากเจ้าหน้าที่ก่อนว่าจะทำได้หรือไม่ ถ้าเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตก็ต้องทำเป็นรายบุคคลครับ โดยอ้างอิงบุคคลใรกรุ๊ปแทนครับ

 12. Kratai says:

  อยากทราบว่าถ้าจะไปประเทศ ลิธัวเนีย ต้องทำวีซ่าที่ไหนคะ ต้องมีเอกสารอะไรบ้าง ขอรายละเอียดคะ ขอบคุณคะ _/\_

  • adminvisa says:

   ทางเราไม่มีบริการครับ แต่เงื่อนไขเป็นแบบนี้ครับ

   ในประเทศไทยสถานทูตฟินแลนด์จะทำการเรื่องวีซ่าแทนประเทศเอสโตเนีย และสถานทูตฮังการีทำการแทนประเทศลัตเวีย ส่วนสถานทูตเยอรมนีทำการแทนประเทศลิธัวเนีย

   ต้องโทรไปจองคิวกับสถานทูตเยอรมันโดยตรง รายละเอียดเบอร์ติดต่อหรือหลักฐานข้อมูลประกอบการยื่นจะอยู่บนเวบสถานทูตเยอรมันประจำประเทศไทย โดยตอนจองคิว ต้องสอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ที่รับสาย ว่าจะต้องเพิ่มเติมหลักฐานอื่นๆ นอกเหนือจากที่สถานทูตเยอรมันต้องการหรือไม่ (Credit คุณ gut aussehend จากเว็บพันทิพ)

 13. จินตนา says:

  สอบถามค่ะ ในกรณีนักเรียนแลกเปลี่ยน ณ ตอนนี้อยู่ในประเทศเยอรมัน อายุต่ำกว่า 18 ปี ต้องการเดินทางไปท่องเที่ยวกับโฮม ที่ประเทศอิตาลี เป็นเวลา 7 วัน เดินทางโดยเครื่องจากประเทศเยอรมัน ไปยังประเทศอิตาลี ต้องทำหนังสือยินยอมอะไรหรือเปล่าค่ะ เดินทางไปกับโฮมค่ะ

  • educatepark_europe says:

   กรณีที่โฮสเป็นผู้ดูแลเราในระหว่างที่อยู่เยอรมนีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องทำเอกสารค่ะ แต่ควรที่จะมีเอกสารที่แสดงว่าโฮสเป็นคนดูแลในระหว่างที่อยู่เยอรมนีด้วยค่ะ

 14. อัญชลี says:

  ถ้าวีซ่าเราเหลืออายุอีก 1 เดือน แล้วเรากลับมาไทยเราจะกลับเข้าไปประเทศเขาได้หรือไม่คะ หรือควรจะต่อวีซ่าใหม่ก่อนกลับเข้าประเทศเขาคะ

  • adminvisa says:

   ให้ดู วีซ่า ว่าเป็นแบบ Multiple Entry ก็สามารถเดินทางเข้าออกได้จนกว่าอายุวีซ่าจะหมดครับ เว้นแต่มีข้อห้ามอื่น ๆ ระบุมานะครับ
   อนึ่ง การเดินทางไปทุกประเทศไม่ว่าประเทศไหนก็ตาม ต.ม. ขาเข้าฝั่งโน้น มีสิทธิ อนุญาต ไม่อนุญาตให้เข้าประเทศได้ จึงควรตรวจสอบว่า เรามีเรื่องจำเป็นที่ต้องเข้าประเทศนั้น ๆ ติดต่อกันด้วยเหตุผลที่สมควรหรือไม่ ก่อนตัดสินใจเดินทางนะครับ

 15. นริศรา says:

  รบกวนค่าาา ถ้าจะทำวีซ่าเพื่อแต่งงานนี้ ถ้าทำแล้ว อยู่ประเทศนั้น ๆ ได้ถาวรเลยไหมคะ หรือว่ายังไง รบกวนด้วยค่ะ

  • adminvisa says:

   ส่วนใหญ่เป็นแบบนั้นครับ เว้นแต่มีข้อกำหนดเพิ่มเติม ซึ่งต้องไปดูในส่วนของกฎในประเทศนั้น ๆ ครับ

 16. ny says:

  ตอนนี้อยูในเช้งเก้นค่ะ มาขอวีซ่าทำงานแต่ไม่รู้จะผ่านไหม
  ถ้าไม่ผ่านจะติดแบล็คลิสกี่ปีคะ
  แล้วจะสามารถทำมาอักได้ไหมคะ

  • adminvisa says:

   จำนวนปี ขึ้นอยู่กับการกระทำความผิดและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับ
   แต่หากโดน โอกาสขอวีซ่าครั้งหน้า แม้จะผ่านช่วงเวลาติดแบล๊คลิสไปแล้ว คงจะยากมาก ๆ ครับ

 17. Hassamon says:

  รบกวนสอบถามคะ..
  จะไปฝึกงานงานที่อังกฤษโดยมหาลัยติดต่อให้ แต่ทำเรื่องขอวีซ่านักเรียนไม่ทัน อาจารย์แนะนำให้ขอวีซ่าท่องเที่ยว โดยที่ระยะเวลาอยู่อังกฤษประมาณ 5สัปดาห์คะ

  จากนั้นวางแผนไปเที่ยวต่อที่สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ10วัน

  ต้องทำยังไงบ้างบ้างคะ ต้องยื่นเอกสารอะไรบ้าง และต้องมีเงินในบีญชีเท่าไหร่คะ

  • adminvisa says:

   วีซ่านักเรียนกับวีซ่าท่องเที่ยว ใช้เวลาพอ ๆ กันครับ สถานทูตอังกฤษให้กรอบเวลาประมาณ 15 วันทำการ อาจจะออกเร็วกว่า ออกพอดีเลา ออกช้ากว่าก็ได้ครับ อันนี้ไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับจำนวนใบสมัครของสถานทูต ถ้าน้องจะเปลี่ยนประเภทการขอวีซ่า ต้องระวังสถานทูตปฏิเสธเพราะไม่ตรงกับวัตถุประสงค์นะครับ

   ส่วนเรื่องเที่ยวที่สวิตเซอร์แลนด์นั้น ต้องขอวีซ่าเชงเกนต์สวิตแยกจากวีซ่าอังกฤษ (UK) ด้วยครับ ซึ่งใช้เวลาไม่น้อยกว่า 6-10 วันเป็นอย่างน้อย ลองพิจารณาดูก่อนครับ ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียม ดูได้คร่าว ๆ ที่หน้าเว็บไซด์ครับ ถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้ครับ

 18. สุพิน เวสะมูลา says:

  แฟนเป็นคนชาวอังกฤษรู้จะจักกัน4ปีกว่ามาทราบภายหtลังแฟนมีคดีคอนข้างรุ่นแรงแต่นานมาแล้วประมาณ12ปีที่ผ่านมาตอนนี้เหลือแครไปรายงานตัวปีละครั้ง
  แฟนมาเมื่องไทยได้2 ครั้งหลังจากนันมาไม่ได้อีกเลยหลังจากนันดิฉันได้ขอวีช่าไปเยืยมแฟน 6 เดือนพอกลับเมืองไทยอยู่ได้8 เดือนแฟนให้ขอวีช่าคู่หมั้นเพื่อจะแต่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่ผ่านตอนนี้ทำเรื่องอุทธรณ์อยู่ค่ะเดือนหน้าคงจะทราบผลทั้งหมด อ่อ แฟนดิฉันต้องขึ้นศาลเขาส่งเอกสารมาให้ค่ะแล้วแฟนดิฉันเขียนแล้วส่งไปตามที่อยู่ ดิฉันอยากทราบว่าครั้งต่อไปจะขอวีช่าอยากไหม่ค่ะเพราะว่าแฟนมาเมืองไทยไม่ได้แต่โทรคุ่ยกันทุกวันค่ะ

 19. สุพิน เวสะมูลา says:

  ขอวีช่าคู่หมั้นไม่ผ่าน ขอวีช่าเทียว6เดื่อนได้มัยค่ะ เคยไปแล้วครั้งหนึ่ง

  • adminvisa says:

   ไม่มีกฎห้ามนะครับ ถ้าเงื่อนไขผ่านตามที่สถานทูตกำหนด ก้สามารถยื่นขอวีซ่าได้ แต่คิดว่าควรทิ้งระยะไว้ก่อน น่าจะดีกว่าครับ

 20. Nirunjuan says:

  ถ้าเราจะขอวีซ่าติดตามบุตร เพื่อไปคลอดลูกที่เยอรมัน เราใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

  • admin says:

   ทางเราไม่มีความรู้เรื่องวีซ่าติดตามบุตรที่เยอรมันครับ

 21. KVISA says:

  อยากทราบว่าถ้าถือวีซ่า UK อยู่แล้วอยากไปเที่ยวออสเตรเลียต้องทำวีซ่าใหม่ไหมครับหรือเข้าได้เลย

  • admin says:

   ถ้าวีซ่าชั่วคราว ต้องขอวีซ่าออสเตรเลียครับ

 22. NuNa says:

  ถ้ามีวีซ่าตามสามีมาอยู่ในประเทศเซงเก้น แล้วสามารถไปเรียนต่อที่ออสเตเรียได้ไหมคะ แล้วต้องขอวีซ่ายังไงเอ่ยคือขอที่ไทยหรือว่าขอที่ต่างประเทศได้เลย ต้องมีที่เรียนก่อนรึป่าวถึงจะไปได้ รบกวนด้วยคะ

  • admin says:

   ต้องสมัครเรียนและชำระเงินค่าเรียนเพื่อเอาเอกสารไปยื่นวีซ่าเท่านั้นครับ

   ส่วนจะยื่นวีซ่าที่ไหน อาจต้องลองติดต่อกับตัวแทน หรือสถาบันโดยตรงดูครับ

 23. Saithong says:

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถาม ต้องการเดินทางท่องเที่ยวออสเตรเลีย เป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าทะเบียนการค้าหมดอายุอยู่อยู่ระหว่างต่ออายุค่ะ จะใช้ใบเก่าที่หมดอายุเดือน ธค.57ยื่นขอวีซ่าได้ไหมค่ะ อยากให้วีซ่าออกก่อนวันที่25 มค58 นี้ ค่ะ ไม่ทราบว่าใช้ได้ไหมค่ะ

  ขอบคุนค่ะ

  • admin says:

   สถานทูตต้องการเอกสารที่อัพเดทครับ ถ้ายื่นฉบับเก่าไปก็ต้องมีเอกสารเพิ่มแนบไปว่าเราต่ออายุอยู่

 24. jj says:

  อยากสอบถามว่า ตอนนี้ลงเรียนที่นิวซีแลนด์ 6 เดือน มีstudent visa พอดีต้องการเที่ยวต่อหลังเรียนจบ แต่ทริปจะเกินวันที่visaหมดอายุมา 5 วัน แบบนี้ต้องต่อวีซ่าใหม่รึป่าวคะ หรือสามารถอยู่ต่อได้กี่วันหลังวีซ่านักเรียนหมดอายุ

  • admin says:

   ปกติแล้ว ควรเดินทางออกตามอายุของวีซ่าครับ เพราะถ้าเกินกำหนด อาจถูกแบล๊คลิสได้ครับ
   คุณอาจลองปรึกษากับทาง Student Services ของสถาบัน ว่า จะต่ออายุวีซ่า เพื่ออยู่ต่อเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่ครับ

 25. สุภาพร says:

  รบกวนด้วยค่ะ มีวีซ่าของอเมริกา10 ปี แต่จะไปออสเตรเลียซึ่งดิฉันไม่มีวีซ่าออสเตร่เลียสามารถใช้วีซ่าเมกาแทนได้ไหมคะ

 26. pim says:

  เดินทางไปต่างประเทศกรณีไม่มีรายได้
  เป็นนักศึกษาต้องขอวีซ่าไหมคะ แล้วถ้าต้องขอเป็นแบบไหน

  • admin says:

   ยกเว้นประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าที่หน้าแรกแล้ว ก็ต้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทางทุกประเทศครับ

 27. Sasalak says:

  หากว่ามีวีซ่าอยู่แล้ว(ได้5ปีค่ะ) ในหน้าวีซ่าประทับว่า เราเรียนที่ Abcd,Los angeles แบบนี้
  ถ้าจะไปที่รัฐใหม่+ที่เรียนใหม่ ในกรณีที่ตอนนี้กลับมาไทยได้5-6เดือนแล้ว ต้องขอใหม่มั้ยคะ?

  • admin says:

   ถ้ากลับมาไทยเกิน 5 เดือน ต้องขอวีซ่าใหม่ครับ

 28. Nonthacha says:

  อยากไปออสเตเลียแบบwork&holiday ต้องทำยังไงบ้างคะ

 29. duan says:

  ตอนนี้ดิฉันมาอยู่ที่ประเทศอังกฤษด้วยวีซ่าแต่งงานถ้าอยากไปเที่ยวปารีส เสปนจะไปได้ไหมคะ
  ขอบคุณคะ

 30. ฐิติชญา พาสสมอร์ says:

  เราได้ไปยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย เราเคยมีประวัติเมาแล้วขับ นานมากแล้วจำไม่ได้ว่าปีไหน ทางสถานทูตเค้าต้องการเอกสารว่าเรามีโทษอะไร แล้วเราทำยังไงให้คดีจบ เราต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เราจะเดินทางวันที่ 11 ธ.ค.57 ไม่ทราบว่าเราจะมีเวลาพอในการดำเนินการหรือเปล่าเอ่ย ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   ไปขอประวัติอาชญากรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ ถ้าประวัติออกมาว่า เราไม่ติดโทษแล้วก็นำเอกสารไปยื่นให้สถานทูตเพื่ออกวีซ่าครับ

 31. ธีรภัทร says:

  โดนปฏิเสธวีซ่า national ด้วยเหตุผลว่าหลักฐานของจุดประสงค์และสถานภาพในการเดินไม่น่าเชื่อถือ,การเดินทางออกนอกประเทศตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น่าเชื่อถือ
  ถ้าลงเรียนมสธหรือคอร์สเรียนภาษาแล้วยืนยันว่าจะกลับมาสอบ มีโอกาสจะผ่านมั้ยคะ

  ตอนกรอกใบสมัครวีซ่าระบุว่า ว่างงาน และขอวีซ่าท่องเที่ยว10เดือนเพื่อไปแต่งงาน ท่องเที่ยวและเยี่ยมแฟนกับครอบครัวแฟน และแฟนเป็นคนซัพพอร์ตให้ทุกอย่างค่ะ

  ถ้าจะให้สมเหตุสมผลควรขอกี่เดือนดีคะ
  :'( :'(
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   เสียใจด้วยครับ ถ้าทำอะไรปัจจุบันทันด่วน เกรงว่าจะเป็นหลักฐานที่ไม่น่าเชื่อถือครับ

   ถ้าจะแต่งงานกันจริง แนะนำให้แฟนเดินทางมาแต่งงานที่ประเทศไทยแล้วยื่นขอวีซ่าให้เรียบร้อยจะดีที่สุดครับ

 32. tabest says:

  มีคดียาเสพติดตั้งแต่ปี 2542 ศาลอ่านคดีสิ้นสุดแล้วในปี 2542 และเมาแล้วขับปี 2553 และปี 2556 จะขอวีซ่าทำงานที่นิวซีแลนด์ได้ไหมครับ นายจ้างส่งสัญญาจ้างมาให้แล้วครับแต่ยังไม่ไปขอ อ้อขอถามอีกอย่างครับการไปขอประวัติที่กรมตำรวจต้องมีค่าธรรมเนียมไหมครับ ถ้ามีประมาณเท่าไรครับ ขอบคุณครับ

  • admin says:

   อาจต้องขอหนังสือรับรองประวัติอาชญากรรม หนังสือรับรองความประพฤติ และอื่น ๆ ที่แสดงว่า เราพ้นจากการภาคทัณฑ์แล้วครับ ยื่นประกอบใบสมัครครับ

 33. chonlada says:

  ยื่นขอวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวไปนิวซีแลนด์ตั้งแต่ วันที่ 17 ก.ย. 57 จนถึงตอนนี้ยังไม่มีการติดต่อกลับว่าเรื่องเรียบร้อยไหม ปกติการขอวีซ่าไปนิวซีแลนด์ใช้เวลาดำเนินการประมาณกี่วันค่ะ

  • admin says:

   5-30 วัน แล้วแต่คิวงานของสถานทูต และการตรวจสอบเอกสารครับ

 34. Aomaom says:

  ได้วีซ่านักเรียน6เดือนแต่มาเจอเพื่อนคนไทยชวนอยู่ต่อทำงานในร้านอาหารตอนนี้อยู่เกินมาจะสี่ปีแล้วอยากจะกลับบ้าน จองตั๋วเครื่องบินแล้วแต่ตอนออกจะมีปัญหาตรงตม.รึเปล่าคะรบกวนตอบด้วยค่ะ

  • admin says:

   น่าจะโดน ต.ม. ให้เซ็นเอกสารรับทราบความผิดในเรื่องการเข้าเมืองผิดกฎหมาย หรือการอยู่เกินกำหนด และติดแบล็คลิส หรือข้อกฎหมายอื่น ๆ ครับ
   ซึ่งทางเค้าต้องการผลักดันให้ออกนอกประเทศอยู่แล้ว แต่โอกาสที่จะได้ไปประเทศนั้น ๆ แทบไม่มีสิทธิแล้วนะครับ

 35. Lek says:

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถามว่าถ้าเรามีวีซ่าอังกฤษแล้วอยากไปเที่ยวทีประเทศอื่นๆเช่นเยอรมัน สามารถใช้ไปได้มั้ยคะ หรือต้องขอวีซ่าใหม่คะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   เที่ยวอังกฤษ ขอวีซ่า UK ครับ
   เยอรมัน ขอวีซ่าเชงเก้น

 36. Natty says:

  อยากทราบว่าใบรับรองการกลับมาเมืองไทยเราสามารถเขียนขึ้มาเองได้ใช่ไหมค่ะ

 37. อมรรัตน์ says:

  สวัสดีค่ะ.คือฉันกลับเข้ามาประเทศไทยวันที่1กันยายนเดือนนี้ค่ะ..ดิฉันไป3เดือนวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ..และถ้าดิฉันจะขอวีช่าอีกต้องรอระยะเวลาเท่าำหร่ค่ะ..รบกวนตอบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   รอไปอีก 6 เดือนถึงจะขอใหม่ได้ครับ

 38. Orapharn Sundod says:

  อยู่เกินวีซ่า เซ็งเก้งค่ะ แต่เกินยังไม่ถึง 90วัน ถ้าจ่ะกลับประเทศไทย จ่ะมีปัญหาตรง ต.ม หรือเปล่าค่ะ ช่วยชี้แจงด้วยค่ะ ดิฉันอยากทราบค่ะ
  แล้วถ้าไม่มีปัญหา ดิฉันสามารถซื้อ ตั๋ว บินกลับไทยได้เลยหรือเปล่าค่ะ?
  ขอบพระคุณมากค่ะ.

  • admin says:

   ปัญหาตอนออก คงไม่มีอะไรมาก แต่จะเข้าอีกที น่าจะยากมาก ๆ ครับ

 39. Jajar says:

  อยากทราบว่า เมื่อปลายปีที่แล้วไปขอวีซ่ากับสถานทูตเยอรมันมา แต่โดนปฏิเสธเพราะตอนนั้นไม่ได้ทำงาน และไม่มีstatement แต่แฟนการันตีเรื่องค่าใช้จ่ายให้ หลังจากนั้นก้มาทำงานได้8เดือนแล้ว มีเงินเดือนหมุนในบัญชีเดือนละหมื่นกว่าบาท ดิฉันกะว่าจะขอยื่นวีซ่าใหม่อีกรอบเดือนพฤศจิกายนนี้ แต่จะเดินทางเดือนธันวาคม ขอหนังสือรับรองการทำงานกับหนังสือลางานเรียบร้อยแล้วค่ะ จะมีเปอร์เซ็นได้วีซ่ามั้ยคะรอบนี้ ถ้าไม่มีเปอร์เซ็นต์ได้คงต้องให้บริษัทคุณช่วยเหลือและให้คำแนะนำแล้วละค่ะ รบกวนตอบหน่อยนะคะ jajar_5555@hitmail.com

  • admin says:

   ถ้าจะลองยื่น ก็เตรียมเรื่องวันลาให้พร้อมครับ และเงื่อนไขอื่น ๆ ตามที่สถานทูตกำหนดครับ

 40. Thanya says:

  ขอถามหน่อยคะ คือว่า ตอนยื่นขอวีซ่าขอมาแค่ 3 อาทิตย์แต่แฟนอยากให้อยู่ต่อ อีก 3 เดือน เลยเลื่อนตั๋วไปอีกสามเดือน แบบนี้จะมีผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไปหรือเปล่าคะ รบกวนด้วยนะคะ

  • admin says:

   เป็นไปได้ทั้ง 2 แบบครับ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ว่าจะสงสัยหรือไม่ แต่แนวโน้มที่จะสงสัยมีมากกว่าครับ

 41. นิสา says:

  กรณีแฟนเป็นคนสก็อตแลนด์แต่ได้วีซ่าทำงานอยู่ออสเตรเลีย เรามีลูกด้วยกัน1คนแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะทำวีซ่าไปอยูกับแฟนที่ออสต้องใช้วีซ่าอะไรและเอกสารอะไรบ้าง ช่วยตอบด้วยค่ะ

  • admin says:

   ขออภัยด้วยครับ ทางเราไม่ได้ทำวีซ่าชนิดดังกล่าวครับ แต่สามารถหาอ่านข้อมูลได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตครับ

 42. นก says:

  จะยื่นขอวีซ่าเดินทางไปเที่ยวอังกฤษ 10 วันไปกับลูก 2 คน แต่ลูก 2 คนมีพาสปอร์ตเยอรมัน
  ตัวเราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างเนื่องจากเราใช้นามสกุลคนละนามสกุลกับลูกเพราะหย่ากับสามีน่ะคะ

  • admin says:

   ลองดูข้อมูลในเว็บไซด์ก่อนนะครับ ถ้ามีคำถาม สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ

 43. ชลธิชา says:

  อยากทราบว่ารูปที่ต้องนำไปด้วยจำเป็นไหมค่ะว่าต้องเหมือนในแบบฟอร์มที่สมัครน่ะค่ะ คือหนูจะทำวีซ่าอเมริกา 4 ปี

  • admin says:

   ควรเป็นรูปเดียวกันครับ

 44. nas says:

  จำนวนวันของวีซ่า เริ่มนับตั้งแต่วันไหค่ะ วันที่ขอวีซ่า หรือวันเดินทางึค้ะ้

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับประเทศที่ออกวีซ่า และเงื่อนไขที่สถานทูตให้มาครับ

 45. สุธิดา says:

  ขอรายละเอียด เอกสารที่ต้องยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ด้วยค่ะ

  • admin says:

   ดูได้ที่หน้าเว็บครับ หากสนใจให้ทางบริษัทเป็นตัวแทนดำเนินการให้ ก็ติดต่อมานะครับ

 46. Mk says:

  รบกวนนิดนึงคับ.. ขอวีซ่า SVV ต้องใช้แบบฟอร์มอันไหนหรอคับ

  • admin says:

   แบบฟอร์มออนไลน์เท่านั้นครับ

 47. น้องสาว says:

  ช่วยตอบหน่อยน่ะคะ เราไปสัมภาษณ์ทำวีซ่าถาวรตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2013
  แต่เอกสารไม่ครบ(ใบตรวจสุขภาพที่เอาไปใช้ไม่ได้+ทางนั้นต้องการเอกสารเพิ่ม) และให้ส่งไปรษณีย์ลงทำเบียนตามไปทีหลัง
  แล้วเราฝากผู้ปกครองเราไปส่ง เขาส่งผิดเป็นEMS แต่ก็ถึงสถานทูตตั้งแต่วันที่ 27 แล้ว
  แม่เราถามว่าวีซ่าจะได้เมื่อไหร่เพราะต้องไปติดต่อโรงเรียนที่อเมริกา เราเลยเมลไปวันที่ 7 ม.ค.(5วันถึงตอบกลับ)เขาบอกว่ายังพิจาราณาไม่ได้เพราะเอกสารที่ส่งไปเพิ่ม…
  แต่เราเช็คเลขพัสดุไปรษณีย์แล้ว และเมลไปยืนยันอีกทีเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ตอนนี้เขายังไม่ตอบกลับมาเลยค่ะ
  เราควรรอต่อไปหรือโทรสอบถามอะไรได้บ้างมั้ยคะ ?

  ป.ล. คิดไว้ว่าจะเดินทางช่วงเดือนมี.ค-เม.ษ เพราะเรียนจบแล้ว
  ป.ล.2 เราอายุไม่ถึง18 นะค่ะ ตอนไปทำสัมภาษณ์มีผู้ปกครองไปด้วย แต่ผู้ปกครองเราเหมือนโดนแหม่มฝรั่งเพ่งยังไงไม่รู้ . .

  • admin says:

   ติดต่อกับสถานทูตต้องใจเย็นครับ และพยายามตามเรื่องเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หรือหลังจากที่สถานทูตให้กรอบเวลามาครับ เพราะสถานทูตเองก็มีคิวงานตามกำหนดเหมือนกันครับ

   • น้องสาว says:

    ที่กลัวคือเอกสารหายหรือยังไม่ถึงมือเจ้าหน้าที่เขาน่ะคะ เพราะตอนนี้ก็สองเดือนแล้ว จะทำยังไงดีคะ

 48. ผักบุ้ง says:

  อยากทราบว่าจะไปออสเตรเรียถ้าทำวีซ่าท่องเที่ยวต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณเท่าไหร่ค่ะ แล้วถ้าหากมีคนรู้จักที่ออสเตรเรียทำหนังสือรับรองมาให้แล้ว เราก็มีหนังสือรับรองจากบริษัทยื่นไปด้วย วีซ่าจะผ่านหรือป่าวค่ะ

  • admin says:

   ต้องมีเงินที่เพียงพอกับระยะเวลาที่ไปครับ สถานทูตไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ลองคำนวนคร่าว ๆ ค่าตั๋วไปกลับ ค่ากินค่าอยู่ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนเรื่องปัจจัย ก็ต้องมีเงินที่เพียงพอ และมีหลักฐานยืนยันว่าไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 49. khun says:

  ขอถามอะไรนิดนะครับ พอดีว่าผมทำพาสปอร์ตเล่มแรกที่มีวีซ่าหาย แล้วผมจะสามารถเเจ้งได้ที่ไหนหรอครับ แล้วต้องเตรียมอะไรมั่งหรอครับพอดีไม่รุ้เลยว่าจะแก้ปัญหายังไง

  ปล. ผมอยู่อังกฤษนะครับ ขอบคุณครับ

  • admin says:

   ลองติดต่อขอความช่วยเหลือที่สถานทูตไทยประจำเมืองนั้น ๆ ครับ

 50. Whinny says:

  รบกวนสอบถามคะ
  ตอนนี้ถือ j-1 อยุ่ที่อเมริกา ถ้าจะไปเยี่ยมแม่ที่เยอรมันได้ไหมคะ
  แล้วมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ

  ขอบคุณคะ

  • admin says:

   น่าจะต้องกลับมาขอวีซ่าที่ไทยนะครับ ยังไงลองติดต่อสถานทูตเยอรมันที่นู่นดูก่อนครับ

 51. วาสนา says:

  รบกวนถามเรื่องพาสปอรต์หายค่ะ ดิฉันย้ายบ้านและได้ย้ายบ้านและได้ทำพาสปอร์ตหายแต่เล่มนั้นได้หมดอายุแล้ว เมื่อก่อนนั้ดิฉันเคยเดินทางต่างประเทศโดยพาสปอร์ตเล่มนี้ แต่ปัจจุบันดิฉันยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ และปัจจุบันดิฉันมีแฟนชาวฝรั่งเศส ดิฉันอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรกับพาสปอร์ตที่หายไป ต้องแจ้งที่ไหน? ต้องมีคนรับรองไหม? เพราะทราบว่าการขอวัซ่าต้องใช้เล่มเดิมด้วย กรุณาช่วยดิฉันด้วยค่ะ กลุ้มใจมาก ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ไปแจ้งตอนทำหนังสือเดินทางใหม่ได้เลยครับ

 52. panaporn says:

  ขอรบกวนถามหน่อยนะค่ะ…คือว่าขอวีซ่าท่องเที่ยวของออสเตเรียแล้วโดนปฎิเสธวีซ่า แล้วเปลี่ยนมาขอวีซ่านักเรียนจะได้ไมค่ะ และต้องใช้เวลานานเท่าไรค่ะ

  • admin says:

   ไม่ได้มีกฎห้ามตรงจุดนี้ครับ

   แต่ยื่นแล้ววีซ่าจะผ่านหรือไม่เป็นอีกเรื่องนึง เพราะขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัย เช่น เหตุผลที่ขอวีซ่าครั้งแรก, เหตุผลที่สถานทูตปฏิเสธ, จุดประสงค์ในครั้งนี้ และหลักฐานต่าง ๆ ที่จะนำมาสนับสนุนและหักล้างกับเหตุผลที่ถูกปฏิเสธได้หรือไม่ ถ้าต้องการปรึกษาลองโทรศัพท์มาคุยได้ครับ

 53. Mm says:

  ถ้าโดนยกเลิกวีซ่าติดตามขณะอยู่ที่ไทยผู้โดนยกเลิกจะเดินทางออกไปประเทศที่เคยมีวีซ่ารวมกันได้มั้ยค่ะมีระยะเวลาหลังจากยกเลิกหรือเปลาค่ะ

  • admin says:

   ไม่ค่อยเคลียร์กับคำถามนักครับ แต่ถ้าวีซ่าโดนยกเลิก ก็ไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศที่ถูกยกเลิกวีซ๋าได้ครับ เว้นแต่ขอวีซ่าอื่นแทน เช่น ท่องเที่ยว นักเรียน ฯ ครับ

 54. จารุวัฒน์ says:

  ขออนุญาตเรียนสอบถาม ครับ
  ตอนนี้ผมอยู่ประเทศเฮติ มาทำงาน กับ ยูเอ็น ที่นี่
  โดยถือพาปอร์ตเล่มน้ำเงิน(ข้าราชการ)
  อยากจะสอบถามว่า ผมจัสามารถขอ วีซ่า ท่องเที่ยวประเทศแคนาดา
  จากสถานทูตแคนาดา ที่เฮติ ได้หรือไม่ อย่างไร
  ขอบคุณครับ

 55. Mm says:

  รบกวนค่ะคือ ตอนนี้บินกลับจากออสเตียเลียมาที่ไทย โดยเรามีวีซ่าติดตามอยู่แต่ต้องการยกเลิกวีซ่าผู้ตามไม่ทราบว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรและผู้ติดตามยังสามารถเดินทางกลับไปออสเตียเลียได้อีกหรือเปล่า

  • admin says:

   วีซ่าผู้ติดตามจะหมดสภาพ ก็ต่อเมื่อ
   1. วีซ่านักเรียนหมดอายุ หรือถูกยกเลิก
   2. ความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนและผู้ติดตามสิ้นสุดลง
   3. ไม่ได้รักษากฎวีซ่าตามรายละเอียด

   Your dependant family members must maintain their visa conditions. A breach of these conditions may result in your visa being cancelled and you may have to leave Australia.

   Your family members must:

   – remain a member of your family for the duration of their stay in Australia
   – have adequate financial support
   – maintain adequate health cover
   – work no more than 40 hours per fortnight
   – attend school if they are of school age.

   ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงสถานะ หรือความสัมพันธ์ สามารถแจ้งกับสถานทูตออสเตรเลียได้ครับ

 56. Absorn Danusanam says:

  ตอนนี้อยู่ระหว่างรอวีซ่าติดตามคู่สมรสชาวสวิสฯ ซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 8สัปดาห์ เป็นไปได้ไหมจะเดินทางไปก่อนที่วีซ่าจะออกอาจจะเป็นเชงเกนวีซ่า แล้วถ้าได้เราสามารถดำเนินเรื่องวีซ่าคู่สมรส ขณะที่เราอยู่สวิสฯ

  • admin says:

   ตอบ คุณ Absorn

   ติดต่อสถานทูตฯได้โดยตรงเลยครับ ว่าสามารถทำได้หรือเปล่า แต่วีซ่าระยะสั้นจะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่าระยะยาวได้ที่สวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับ

 57. kai says:

  รบกวนสอบถามค่ะ

  ถ้าเดินทางกลับจากสวิสเซอร์แลนด์ และวีซ่ายังไม่หมดอายุ สามารถใช้วีซ่าสวิสฯ เดินทางเข้าอังกฤษได้มั้ยคะ หรือว่าต้องทำวีซ่าอังกฤษใหม่?

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   อังกฤษอยู่ในเครือจักรภพ ครับ ดังนั้น วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ (ที่อาจจะเป็นวีซ่าเชงเก้น หรือระยะยาว) จึงไม่สามารถใช้แสดงเพื่อเข้าประเทศอังกฤษได้ครับ

   ต้องใช้วีซ่า UK เท่านั้นครับ

 58. mattana says:

  ขอสอบถามคะ ว่าถ้าต้องเดินทางไปแคนาดา แต่ว่าจะเดินทางไปต่อเยรมันนีหรือในเครือประเทศเชนเก้น จำเป็นต้องขอวีซ่าไปทั้ง 2 ประเทศเลยหรือไม่ หรือว่าถ้าไปแคนาดาแล้ว พอจะไปเยรมันนีสามารถขอวีซ่าที่แคนาดาได้ค่ะ

  • admin says:

   ต้องขอวีซ่าไปให้เรียบร้อยครับ ส่วนใหญ่ถ้าถือวีซ่าท่องเที่ยวและไปอยู่ที่ประเทศปลายทางแล้ว สถานทูตในต่างแดนมักจะไม่ค่อยรับพิจารณาวีซ่าให้ครับ

 59. ปุยฝ้าย says:

  รบกวนหน่อยค่ะ คือฝ้ายถือวีซ่าเรียนภาษาของเยอรมันนะคะ แล้วฝ้ายปิดเทอม 2 อาทิตย์ อยากทราบว่าสามารถเดินทางกลับไทยได้ไหมคะ จะมีปัญหาตรง ตม. ไหมคะ

  • admin says:

   ลองสอบถามกับทางโรงเรียนจะดีที่สุดครับ เพราะถ้ากลับได้แบบไม่มีปัญหา บางสถาบันจะออกเอกสารยืนยันการเข้าเมืองครั้งถัดไปให้ด้วยครับ

 60. owlet says:

  สวัสดีค่ะ มีคำถามค่ะ

  คือว่าตอนนี้อยู่ที่อังกฤษด้วยวีซ่าท่องเที่ยว (ขอมาจากอิตาลีซึ่งเป็นวีซ่านักเรียน)
  อยากทราบว่าในกรณีนี้ สามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวเชงเก้นหรือจีน จากที่อังกฤษนี่ได้มั้ยคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ไม่ได้ครับ วีซ่า UK แบบ Visitor เป็นแบบ Type C ซึ่งขอวีซ่าอื่น ๆ ไม่ได้ครับ

 61. Ariss says:

  จะไปอบรมที่อังกฤษ ต้องเป็นวีซ่าประเภทไหนค่ะ

  • admin says:

   ต้องสอบถามกับทาง หน่วยงานที่เปิดอบรมครับว่าเป็นลักษณะไหน เพราะอาจจะเข้าประเภท Business Visitor หรือ Student Visitor ก็ได้ครับ

 62. จัสมิน says:

  ขอถามด้วยคนค่ะ วีซ่าท่องเที่ยว แล้วไปเปลี่ยนวีซ่าเป็นแบบนักเรียนใช้เวลาเท่าไหร่ค่ะ เราควรมีระยะเวลาวีท่องเที่ยวนานเท่าไหร่ถึงจะดีคะ

  • admin says:

   วีซ่าประเทศไหนครับ

   แต่โดยส่วนใหญ่แล้ว วีซ่าท่องเที่ยว ถ้าเดินทางไปที่ประเทศปลายทางแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนเป็นวีซ่านักเรียนในทางปฏิบัติได้ครับ เพราะอาจมีปัญหากับการขอวีซ่าอื่น ๆ ในอนาคตครับ

 63. tanyawan pugh says:

  รบกวนค่ะว่า มาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาปรับสถานะเป็นนักเรียนและตอนนี้กำลังรอเรื่องอนุม้ติวีซ่าค่ะ แต่ช่วงนี้เป็นช่วงโรงเรียนปิดเทอมแล้วจะกลับเมืองไทย จะกลับได้หรือเปล่าค่ะ ไม่มีหลักฐานว่าได้วีซ่านักเรียน แต่มีหลักฐานการเป็นนักเรียนจากโรงเรียนที่เรียนอยุ่ค่ะ
  ขอบคุณมาก
  tanyawan pugh

  • admin says:

   ไม่ควรกลับจนกว่าจะได้รับวีซ่าเรียบร้อยแล้วครับ (แต่ถ้าวีซ่าที่ถืออยู่จะหมดอายุ ก็ต้องกลับก่อนนะครับ)

 64. Manow says:

  รบกวนสอบถามถ้ายื่นวีซ่าอีกครั้งแล้วครั้งที่แล้วได้แต่ประวัติอาชญากรรรมตัวที่เป็นสำเนา
  ถ้ายื่นใหม่ต้องทำใบประวัติอาชญากรรรมใหม่ หรือใช้อันที่เป็นสำเนาได้เลยค่ะ
  ***ครั้งที่แล้วได้แต่ประวัติอาชญากรรรมตัวที่เป็นสำเนาคืน
  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   เอกสารพวกนี้ ส่วนใหญ่มีวันหมดอายุ (ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสถานทูตแต่ละแห่ง) และควรใช้ตัวจริงมากกว่าสำเนาครับ (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละสถานทูตด้วยเช่นกันครับ)

 65. luula says:

  คือ อยากทราบว่าใช้ คะแนนToeic ได้มั้ยค่ะ ต้องการไปประเทศ นิวซีแลนด์ โครงการ working & Holiday ค่ะ และอยากทราบว่าต้องมีเงินในบัญชีประมาณเท่าไร ถึงจะ ผ่านขั้นตอนการขอ วีซ่า รบกวนตอบให้ด้วยน่ะค่ะ อยากรู้จริงๆๆๆ

  • admin says:

   สอบถามได้จากทาง สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการนี้ครับ

 66. Jane says:

  สวัสดีค่ะ อยากสอบถามเรื่องเคยขอวีซ่า(ไปโครงการ work and study 6 เดือน) ที่แคนาดาแล้วขอรอบแรกไม่ผ่านแล้วคิดว่างงกับสาเหตุที่ทำไมไม่ผ่าน ทางสถานฑูตบอกเงินในบัญชีน้อยไป ซึ่งยื่น statement ของแม่ไปประมาณ 720,000 บาท แล้วก็มีพวกโฉนดทีดินประมาณ 6 ฉบับ แล้วก็มีหุ้นออมทรัพย์ครูของพ่อแม่ รวมกันประมาณ 955,000 บาท แล้วทางสถานฑูตก็บอกว่าเงินเดือนพ่อแม่น้อยไป ซึ่งรวมก็ประมาณ 100,000 บาท แล้วตอนนี้พี่ก็ไปโครงการนี้ที่แคนาดาเหมือนกัน แต่ไปแบบปีนึงค่ะ
  สถานฑูตบอกว่าเงินในบัญชีมีแค่นี้หรอ แล้วระยะเวลาออมทำไมมีปีนึงน่าจะเป็นสาเหตุนี้ด้วย เค้าเลยบอกว่าไม่ผ่าน ถ้าอยากไปรอพี่กลับมาก่อนเลยถึงกับงงเลย อยากขอวีซ่าใหม่อีกครั้งอ่ะค่ะ ถ้าขอใหม่ควรทำอย่างไร และเปอร์เซ็นต์ที่จะผ่านมีมั้ยค่ะ

  • admin says:

   ถ้าสถานทูตบอกมาแบบนี้ โอกาสแก้ก็ยากแล้วครับ เพราะสถานทูตมองว่า หลักทรัพย์ที่มีอยู่ ไม่น่าเพียงพอต่อการสนับสนุนทั้ง 2 คนให้ไปเรียนพร้อม ๆ กัน

   โอกาสเป็นไปได้สูงสุด คือ ทำตามที่สถานทูตแนะนำครับ ซึ่งถ้าพร้อมจะทำเรื่องเมื่อไหร่ ลองติดต่อมาได้ครับ ทางบริษัท จะทำให้ดีที่สุด ครอบคลุมตามกฎที่สถานทูตกำหนด และจะประเมินโอกาสให้ทราบก่อนยื่นด้วยครับ

   • Jane says:

    คือมีเอกสารทางการเงินเพิ่ม คือ ของตัวเอง ในบัญชีมี 185,000 บาท ของแม่อีกธนาคาร 117,000 สลากออมสิน 100,000 บาท และบัญชีเดิม 720,000 บาท รวมทั้งหมดประมาณ 1,123,000 บาทค่ะ พอจะยื่นได้มั้ย
    แล้วอยากทราบว่าพวกเอกสารโฉนด กับหุ้นนี่ทางสถานฑูตเค้าไม่ได้เอาไปช่วยพิจารณาหรอค่ะ

 67. luula says:

  อยากทราบว่า ถ้าต้องการไปเรียนต่อ และทำงานด้วยเป็น part time ต้องใช้ ผลสอบภาษาอังกฤษ หรือเปล่าคะ และถ้าใช้ผลสอบ toeic แทนได้หรือไม่คะ เพราะมี ผลสอบ toeic อยู่ประมาณ 600 กว่าๆ ค่ะ อยากทราบมากเลยค่ะ รบกวนด้วยนะคะ

  • luula says:

   ลืมบอกไปว่าอยากไปประเทศ นิวซีแลนด์ค่ะ

  • admin says:

   ที่นิวซีแลนด์ ทำงานได้หรือเปล่าต้องดูที่หลักสูตรและสถาบันที่เราเข้าเรียนด้วยนะครับ เช่น จะทำงานได้ ต้องเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา และระดับภาษาอังกฤษ IELTS 5.5 ขึ้นไป เป็นต้นครับ

 68. อ้อม says:

  จะให้แม่มางานรับปริญญาที่ประเทศอังกฤษ ควรจะขอวีซ่าประเภทไปนดีค่ะ วีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมญาตคะ

 69. มด says:

  วีซ่าทองเทียวนิวซีแลนด์ไม่ผ่านจะขอใหม่ควรจะเว้นช่วงเทาไรดีคะช่วยด้วยคะขอบคุณคะ

  • admin says:

   จนกว่าจะพร้อม และมีเอกสารใหม่นำเสนอสถานทูตครับ เพราะถ้ายื่นเอกสารชุดเก่าไป ผลวีซ่าคงไม่เปลี่ยนแปลงครับ

 70. Kung says:

  รบกวนถามพี่ว่า
  ตอนนี้ได้วีซ่าท่องเที่ยว1ปีค่ะออสเตรเลีย
  แล้วจะจดทะเบียนสมรสที่ไทยและเปลี่ยนนามสกุลตามแฟน
  ไม่ทราบว่าวีซ่าที่ได้มาแล้วจะเป็นโมฆะใหมค่ะ
  และต้องทำยังไงค่ะ

 71. อี๊ด says:

  รบกวนสอบถามว่าถ้าจะไปเยี่ยมแฟนเป็นคนออสเตรเลียต้องทำvisaอย่างไรค่ะ หลักฐานการเงินใช้หลักฐานเงินในกองทุนบำเหน็จบำนาญได้ใหมค่ะและ ต้องใช้เงินในbank book มากใหมค่ะ ต้องใช้พาสปอร์ตราชการหรือเปล่าค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   ส่งข้อมูลให้ทางอีเมลแล้วครับ ส่วนคำตอบ
   การเงินในรูปของกองทุน ใช้ขอวีซ่าออสเตรเลียไม่ได้ครับ ควรอยู่ในรูปของบัญชีธนาคารมากกว่าครับ
   ส่วเงินในบัญชี มากน้อยขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราไปครับ หนังสือเดินทางไม่สามารถใช้ของราชการได้ครับ เพราะเป็นการไปส่วนตัว

 72. catty says:

  สวัสดีค่ะ หนูมีเรื่องจะเรียนปรึกษาค่ะ
  แฟนของหนูเป็นคนประเทศจีน แต่อยากทำวีซ่าไปประเทศสวิสเซอร์แลนด์ค่ะ แต่อยากทราบว่าต้องใชเอกสารอะไรที่สำคัญบ้างค่ะ หนูกับแฟนจดทะเบียนสมรสกันที่เมืองไทยค่ะ แต่แฟนหนูยังไม่ได้ทำงานประจำค่ะ ส่วนมากจะทำฟรีแลนค่ะ จะทำวีซ่าผ่านมั๊ยค่ะ รบกวนช่วยตอบกลับด้วยนะค่ะ

  • admin says:

   ถ้าไม่ใช่คนสัญชาติไทย ต้องรบกวนลองติดต่อสถานทูตดูก่อนครับว่า สามารถยื่นใบสมัครในประเทศไทยได้หรือไม่ ส่วนเอกสารของคนไทยสามารถดูได้คร่าว ๆ ที่หน้า เอกสารขอวีซ่าสวิตเซอร์แลนด์ ครับ ซึ่งจะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับเอกสารนี่แหละครับ ว่าผ่านเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดหรือไม่

 73. อรพร says:

  ขอเรียนปรึกษาว่า มีแฟนเป็นชาวสโลวาเกีย ถ้าจดทะเบียนสมรสที่เมืองไทย ควรขอวีซ่าแต่งงานที่ไทยก่อนไปอยู่ที่สโลวาเกีย หรือควรขอเป็นวีซ่าท่องเที่ยวก่อน แล้วค่อยไปขอวีซ่าแต่งงานที่สโลวาเกียดีคะ ขอบพระคุณมากค่ะ

  • admin says:

   ลองปรึกษากับแฟนดูครับ ว่าสามารถใช้ วีซ่าเชงเก้น แล้วไปเปลี่ยนประเภทวีซ่าที่สโลวาเกียได้หรือไม่
   เพราะโดยส่วนใหญ่ วีซ่าท่องเที่ยว มักมีวัตถุประสงค์สำหรับไปเที่ยว หรือเยี่ยมญาติ ซึ่งบางประเทศจะไปเปลี่ยนประเภทวีซ่าในประเทศนั้น ๆ ไม่ได้นะครับ

   พอดีทางบริษัทไม่ได้รับยื่นวีซ่าแต่งงาน จึงไม่สามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ได้มากนักครับ

 74. Panatda says:

  ขอสอบถามค่ะ
  มีแผนว่าจะไปเที่ยวอิตาลี
  แฟนเป็นคนเชิญ เเฟนอายุ 58 ปี หนูอายุ 21 ปี จะมีโอกาสที่วีซ่าจะผ่านไหมค่ะ
  กลุ้มใจมากค่ะ เห็นเพื่อนๆบอกว่าไม่มีโอกาสที่วีซ่าจะผ่าน เพราะอายุห่างกันเยอะ

  • admin says:

   การขอวีซ่าเชงเก้น ขึ้นกับความมั่นคงของผู้ขอวีซ่า จำนวนเงินที่เพียงพอสำหรับการไปเที่ยว และแผนการเดินทางที่เหมาะสมครับ
   กรณีอายุยังน้อย แต่ถ้าเรามีหลักฐานที่แสดงได้ว่า เรามีภาระที่ต้องกลับมารับผิดชอบในประเทศไทย และมีหลักฐานแสดงความสัมพันะ์ที่เพียงพอ ก็มีโอกาสที่สถานทูตจะให้วีซ่าครับ

 75. ธนภร สินธุวณิก says:

  -เราสามารถไปรับเล่มเองได้มั๊ยเวลาวีซ่าผ่านแล้ว
  -ใช้ Bankgarantee อย่างเดียวได้มั๊ยหรือว่าต้องใช้ Statement ด้วย
  -ยื่นเรื่องไปแล้วกี่วันถึงจะได้วีซ่า
  -ต้องใช้สุดบัญชีตัวจิงรึป่าว
  -มีบัตรประชาชนแล้วต้องเอาใบเกิดอีกป่าว แล้วเอกสารอะไรที่ต้องแปลบ้างค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าแต่ละประเภทและประเทศ มีเงื่อนไขที่แตกต่างกันครับ รวมถึงเอกสารที่ใช้อาจต่างกันบ้างตามกฎที่แต่ละสถานทูตประกาศไว้ครับ ลองอ่านจากข้อมูลด้านบน ในหมวดของ วีซ่า ที่แยกรายละเอียดต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างชัดเจนครับ

 76. Kung says:

  กุ้งค่ะ
  ไม่ได้คุยชะนาน
  จะรบถามพี่ว่า แฟนจะมาจดทะเบียนที่ประเทศไทยทำยังไงค่ะ
  แล้วที่ใหนรับแปลเอกสาร
  แล้วหนูต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ
  รบกวนด้วยค่ะ
  แล้วพี่รับแปลเอกสารใหมค่ะต้องเอาเอกสารไปให้พี่เองหรือส่งทางเมลได้ค่ะ

  • admin says:

   เรื่องจดทะเบียนสมรส รบกวนติดต่อที่เขตเลยครับ
   ซึ่งเห็นเค้าว่ากันว่า เขตบางรักจะเชี่ยวชาญมากครับ เพราะหลาย ๆ คู่นิยมไปจดกันที่นั่น

 77. จริยาภรณ์ บุรพันธ์ says:

  การตรวจโรคที่สถาบัน iom กับการยื่นขอวีซ่า จะทำขั้นตอนใดก่อน
  มีวิธีการใดที่ง่ายและรวดเร็วกรุณาแนะนำด้วยค่ะ เพราะไม่ชำนาญการเดินทางในกรุงเทพ
  วีซ่าท่องเที่ยว ไทย-อังกฤษ

 78. ฟิวคะนึง says:

  สวัสดีค่ะ. รบกวนหน่อยนะคะ
  คืออยากจะไปเยี่ยมคุณแม่ที่เยอรมันอ่ะค่ะ ไปกัน3คน คือคุณน้า ดิฉันและก็ลูกดิฉัน แต่สามีคุณแม่ การันตีได้2คน ทางสถานทูตที่นั่นเช็คแล้ว 3คนไม่ไหว คืออยากเอาลูกไปด้วยอ่ะค่ะ ไปเยี่ยมยายต้องทำงัยดีคะ ตัวเล็ก4ขวบค่ะ พอจะมีคำแนะนำวิธีอื่นไหมคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้าสถานทูตที่เยอรมัน ยืนยันอย่างนั้น ก็ต้องทำลักษณะนั้นนะครับ

   ยกเว้นว่าผู้ใหญ่ 1 คนจะใช้ทุนส่วนตัวไปเองครับ

 79. กุ้ง says:

  มีเื่รื่องอยากปรึกษาค่ะ คือว่าเพิงกลับมาจากญีปุ่นได้1เดือนแล้วค่ะ เคยเรียนที่นั่น เรียนจบก็เลยลองขอวีซ่าหางาน แต่ไมได้เพราะว่าตอนเป็นนักเรียนทำงานเยอะเกินกว่าที่เขากำหนด เขาก็เลยออกวีซ่าให้กลับ เลยอยากรูว่าถ้าจะขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นอีกสามารถทำได้มั๊ย ถ้าได้ สมารถทำได้ทันทีเลยมั๊ย หรือต้องใช้ระยะเวลา รบกวนผู้รู้ตอบหน่อยนะค่ะ

  • admin says:

   ขอตอนนี้คงลำบากครับ เพราะเราทำผิดกฎของวีซ่า และจากที่เล่ามา โดนทางตรวจคนเข้าเมืองส่งกลับประเทศด้วย
   ถ้าจะขอใหม่เร็ว ๆ นี้ โอกาสผ่านน้อยมากครับ

 80. NORTH says:

  อยากทราบว่าถ้าวีซ่าอังกฤษเขียนว่า Valid until 11 Jan. แล้วตั๋วเครื่องบินออกจากอังกฤวันที่ 11 Jan ตอนสี่ทุ่ม จะมีปัญหาอะไรมั๊ยคะ?

  • admin says:

   ตามกฎแล้วคงไม่ผิดครับ แต่จะกระทบการขอวีซ่าครั้งหน้าหรือเปล่า มีหลายปัจจัยที่สถานทูตนำมาพิจารณาครับ เช่น ประวัติการเดินทางเข้าประเทศ วัตถุประสงค์ครั้งก่อนๆ สถานะผู้ขอวีซ่าปัจจุบัน เป็นต้นครับ

 81. วิภาวรรณ says:

  อยากจะสอบถามว่า ถ้าจะทำวีซ่านักเรียน 3 ปี แต่พาสปอร์ตเหลือ 2 ปีควรจะทำอย่างไรค่ะ

  • admin says:

   ลองโทรสอบถามฝ่ายให้บริการหนังสือเดินทางครับ ว่าสามารถขอออกเล่มใหม่ได้เลยหรือไม่

 82. benyapa says:

  ขอบคุณค่ะที่ให้คำแนะนำ คิดว่าอยู่เมืองไทย1เดือนแล้วจะลองไปยื่น

 83. benyapa says:

  สวัสดีค่ะ ไปอิตาลี่ด้วยวีช่าท่องเที่ยวรอบที่2ต้องไปรายงานตัวที่สถานทูตหรือเปล่าค่ะ ถ้าต้องการเดินทางอีกรอบสามารถยื่นวีช่าเลยได้ไหมเพิ่งกลับมาได้5วันค่ะ ถ้ายังยื่นไม่ได้ต้องคอยกี่เดือนค่ะ
  แฟนการันตีให้ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องไปติด ๆ กัน สถานทูตอาจจะรับฟังเหตุผลครับ แต่หากเหตุผลไม่เหมาะสม สถานทูตก็จะปฏิเสธวีซ่าครับ

 84. Pea says:

  ขอรบกวนสอบถามหน่อยค่ะ ถ้าขอวีซ่าท่องเที่ยว (แคนาดา) เพื่อจะไปเยื่ยมแฟน สัก 2 อาทิตย์ (แต่ปกติเราจะได้รับ 6 เดือน ) เราสามารถอยู่เกินมากกว่า 2 อาทิตย์ไหมค่ะ เช่น 1-2 เดือน หรือว่าต้องตามที่เราขอเท่านั้นค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ควรอยู่ตามที่เราขอครับ

   หากอยู่เกินมากไป อาจทำให้การขอวีซ่าครั้งต่อไป โดนปฏิเสธได้ครับ

 85. pupae says:

  ถ้าวีซ่าอังกฤษหมดอายุ 12-10-12 กำหนดเดินทางไป วันที่2-10-12กลับ 10-10-12 อย่างนี้จะมาปัญหาตอน เข้าประเทศที่อังกฤษหรือไม่ ทางสถานทูตมีกฎอะไรหรือไม่ว่าวีซ่าต้องมีอายุเกินกว่ากี่วันจากวันเดินทางของเรา

  • admin says:

   วีซ่าท่องเที่ยวห้ามใช้เกินอายุวีซ่าครับ

 86. กรองกาญจน์ อุ่นกาลี says:

  อยากรู้รายละเอียด เกี่ยวกับการทำเรื่อง ไปศึกษาประเทศใต้หวันว่าต้องทำยังไงบ้าง กงศุลจะออกให้หรือเปล่า

  • admin says:

   ขออภัยด้วยครับ ทางเรายังไม่ได้เปิดบริการด้าน เรียนต่อที่ประเทศไต้หวัน ครับ

 87. เจน says:

  รบกวนสอบถามคะ
  ไม่เคยไปต่างประเทศเลย อยากไปหางานทำที่อเมริกา ประมาณ 1-2 ปี ปัจจุบันอายุ 25 ปีคะ
  ถ้าจะขอวีซ่าWorking Holiday Visa ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ
  แล้วมีโอการจะผ่านไหมคะ

  • admin says:

   ขออภัยด้วยครับ ทางบริษัท ไม่ได้ดำเนินการเรื่อง Working Holiday Visa ครับ

 88. dd says:

  ตอนนี้อายุ17 เรียนอยู่ม.5 ที่ไทย ได้วีซ่าไปแคนาดาแบบถาวรแล้วค้ะ แล้วถ้ายังไม่ไปเพราะกำลังจะจบม.5 อยู่แล้ว แล้วอยากรอให้จบม.5 ก่อนค่อยไป จะได้ไหมค้ะ จะโดนห้ามไม่ให้เข้าประเทศแคนาดาหรือปล่าว อยากทราบจริงๆค้ะ :(

  • admin says:

   ต้องดูเงื่อนไขของวีซ่าครับ ว่าเค้ากำหนดให้เข้าได้ถึงวันที่เท่าไหร่

 89. แพร says:

  สอบถามคะ
  ถ้าไปเรียนภาษาที่นิวซีเเลนด์เป็นเวลา 6 เดือนและต้องการหาประสบการณ์อื่นด้วยนะคะอยากอยู่มากกว่า 1ปีคะ เวลาขอวีซ่าต้องขอเเบบไหนคะ หรือขอไป 6 เดือนก่อน เเล้วค่อยต่อวีซ่าอีกทีที่นิวซีเเลนด์ แล้วต่อวีซ่าที่นิวซีเเลนด์ยากไหมคะ

  • admin says:

   ระยะเวลาที่วีซ่าจะอนุมัติ ส่วนใหญ่จะให้เผื่อจากหลักสูตรที่เรียนประมาณ 1 เดือนครับ ถ้าอยากอยู่ 1 ปี อาจจะเลือกลงเรียนหลักสูตรยาว หรือเลือกต่อวีซ่าที่นิวซีแลนด์ก็ได้ครับ ซึ่งมาตรฐานการพิจารณาเหมือนกับขอที่ไทยครับ

 90. ปรียนิตย์ says:

  อยากทราบว่าถ้าเรายื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปอังกฤษไปหาแฟนและเพื่อนเพื่อนคือพี่สาวและพี่เขยเขาเราไปพักบ้านพี่สาวเขาหลักฐานของเขามี บิลค่าน้ำค่าไฟ และ พลาสปรอต์ และสแตมป์ตอนเขามาเมืองไทย 2 รอบรูปเยอะมากกับพี่สาวพี่เขยและถ่ายคู่กับแฟน ส่วนเอกสารแฟนมีหนังสือรับรองทำงานสลิปเงินเดือน 5 เดือนแบบเสียภาษีของแฟน เราบอกว่าเราดูแลค่าใช้จ่ายตัวเองทั้งหมดแต่พักบ้านเขาเอกสารทางเรามี หนังสือรับรองการทำงาน สลิปเงินเดือน เงินในแบ็งค์เป็นแสนฝากนานหลายปีแล้วและเงินที่เราจะไปใช้พร้อมซื้อตั๋วประมาณ 120,000 บาทแต่ไม่มีิสเตสเม้นท์ทางเขาจะยื่นวีซ่าผ่านป่าวค่ะถ้าเราโชว์ว่าเราซัพพอรต์ตัวเองได้อะค่ะ กำลังจะไปยื่นวันอังคารที่ 28 ส.ค.55 นี้ค้ะ

  • admin says:

   เท่าที่อ่านดู ก็มีโอกาสที่วีซ่าจะผ่านพอสมควรครับ

 91. Kung says:

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆค่ะ
  จะได้บอกแฟนถูก
  เราก็นึกว่าอยู่ออสได้แค่สามเดือน

 92. Kung says:

  สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ ยังมีข้อสงสัย. อิิิิิอิอิ. อีกแล้วค่ะ
  คือไม่เข้าใจ ไดวีมาเป็น. Multiple entries
  และ. In to Australia for a stay of up to. Three month
  The visa is valid for entry to australia for. Twelve month
  หมายความว่า
  อยู่ในออสเตรเลียได้แค่สามเดือนในเวลา1ปีใช่ใหมค่ะ
  
  
  
  
  หนูเรียนมาน้อย

  ขอบคุณมากค่ะ. 
  
  

  • admin says:

   – The visa is valid for entry to australia for Twelve month หมายถึงวีซ่านี้มีอายุ 1 ปีครับ

   – Multiple entries เข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง จนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ ซึ่งในที่นี้ก็คือ 1 ปี นับจากวันที่วีซ่าอนุมัติ

   – In to Australia for a stay of up to Three month หมายถึง เดินทางเข้าออสเตรเลียแต่ละครั้ง จะสามารถอยู่ในประเทศออสเตรเลียได้ไม่เกิน 3 เดือนครับ (กรณีเดินทางไปช่วงที่วีซ่าเหลืออายุไม่ถึง 3 เดือน ต้องเดินทางออกจากออสเตรเลียก่อนวันหมดอายุของวีซ่านะครับ)

 93. Kung says:

  ขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะ
  ตอนนี้ได้รับวีช่าแล้วค่ะ
  ถ้าไม่ได้คำแนะนำจากพี่คงต้องนอนไม่หลับอีกนาน
  
  

 94. Kung says:

  สวัดดีค่ะ
  วันนี้มีคำถามอีกแล้วค่ะพอดี passport ของน้องกับลูกสาวคงจะหายค่ะ
  และที่แย่กว่านั้น ยังไม่รู้ว่าตัวเองวีช่าผ่านหรือเปล่า
  ยังงี้ต้องทำยังไง. แล้วโทรถามทางวีช่าไดใหมแล้วค่อยไปทำpassport ใหม่ จะเล่าว่าทำไมpassport ถึงหายมันก็ยาวรบกวนพี่เปล่าๆ
  จะโทษไครก็ไม่ได้ต้องโทษตัวเอง

  รบกวนพี่อีกทีค่ะ

  • admin says:

   อาจจะต้องลองโทรไปขอคำปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงครับ เพื่อเล่าเหตุการณ์ให้ทางเจ้าหน้าที่ฟัง จะได้แนะแนวทางที่ดีที่สุดให้ครับ
   ช่องทางการติดต่ออยู่ที่หน้าเว็บไซด์สถานทูตตามลิงค์ด้านล่างครับ

   http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/AboutUs_contact_details.html

 95. Nan says:

  สอบถามค่าบริการยื่นวีซ่า นักเรียน F1 อเมริกา กรณีตัดสินใจให้ทางบริษัทจัดข้อมูลให้ ค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ค่ะ

  • admin says:

   จะจัดส่งข้อมูลให้ทางอีเมลครับ

 96. Kung says:

  มีเพื่อนคนหนึ่งจะไปออสเตรเลียเหมือนกัน
  รอบแรกเขาจ้างคนให้ทำไห้
  พอเพื่อนกลับมาเขาก็จะจ้างอีกแต่โดนปฎิเสธอ้างว่าต้องรออีกสามเดือน
  ไม่ทราบว่าจะติดต่อกับพี่ยังไง?
  เบอรโทรที่ให้ไว้ข้างบนหรือเปล่า?
  ค่าใช้จ่ายในการทำ?
  รบกวนพี่อีกทีนะค่ะ. จะได้บอกเพื่อนให้ติดต่อกลับ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้ารอบแรก ขอวีซ่าท่องเที่ยวไป และอยู่ครบ 3 เดือน ต้องขอเหตุผลที่จะไปครั้งนี้ก่อนครับ
   เพราะอย่างที่พี่เคยบอกไว้ในความคิดเห็นก่อนหน้านี้ว่า
   “สถานทูตไม่ได้กำหนดว่าต้องรอครับ
   แต่ถ้าเหตุผลไม่เหมาะสม ก็อาจถูกสถานทูตปฏิเสธได้ครับ”

   ถ้าจะส่งข้อมูลเพิ่มเติม รบกวนส่งมาทางอีเมลนะครับ

 97. Kung says:

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆค่ะที่ตอบคำถาม

 98. Kung says:

  ลืมบอก. ส่งทางสถานฑูตไม่ได้ผ่านVfs ค่ะ ทางไปรษณีค่ะ
  ทางสถานฑูตได้รับเอกสารตั้่งแต่วันที่. 7 สิงหาคมค่ะ
  จะโทรถามได้ใหมค่ะหรือต้องรออีกชักอาทิตย์

  ขอบคุณมากๆๆๆๆๆๆค่ะ
  พี่ใจดีจังที่ยุงๆยังมีเวลาตอบให้…. คำตอบพี่เป็นประโยชมากเลยค่ะ

  • admin says:

   ถ้ายื่นตรงเข้าสถานทูต ต้องรออย่างน้อย 7 วันทำการครับ
   และอาจจะต้องเพิ่มวันรออีกประมาณ 2-3 วันทำการ ในขั้นตอนที่เอกสารถูกส่งกลับมาครับ

 99. Kung says:

  ขอบคุณมากๆๆๆๆค่ะสำหรับคำตอบ
  ตอนนี้ก็รออยู่ว่าpassport จะกลับมาวันใหน
  แต่ก็กลัวเอกสารที่ส่งไปหาย
  ไม่ทราบว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเขาส่งเอกสารกลับมาแล้ว
  จะโทรถามได้ใหมค่ะ
  ที่เบอร์อะไรค่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ.

  • admin says:

   ถ้ายื่นผ่าน VFS ก็ตามที่ VFS ได้ครับ

 100. pure says:

  visa Tier4 สามารถทำงานได้ทุกคนหรือเปล่าค่ะ ขึ้นอยู่กับสถาบันที่เราเลือกเรียนด้วยหรือเปล่าค่ะ

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับหลักสูตรและสถาบันครับ โดยส่วนใหญ่ต้องเป็นระดับปริญญาตรี ขึ้นไปครับ

   • pure says:

    ถ้าเรียนภาษาอย่างเดียวล่ะค่ะ กับโรงเรียนเอกชนทั่วไปสามารถทำงานได้หรือเปล่าค่ะ

 101. Mai says:

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้ดิฉันอยู่ปี2อยากไปหาพี่สาวที่อเมริกา ต้องมีstatment เท่ารัยค่ะ และมีโอกาสผ่านวีซ่าไหมค่ะ

 102. พาววี says:

  คืออยากถามเกี่ยวกับ วีซ่าค่ะ ตอนนี้อยู่ที่ต่างประเทศ แต่ยังไม่ได้วีซ่าถาวร แต่ อยากจะกลับไปอยู่ที่เมืองไทย แต่ไม่ถาวร ต้องต่อวีซ่าทุกปีไหมคะ หรือ รอให้ได้วีซ่าถาวรก่อนแล้วจึงจะได้อยู่ไปกลับได้ทั้ง2ประเทศ

  • admin says:

   ถ้ารอได้ ก็ควรรอให้ได้วีซ่าถาวรก่อน เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดครับ
   แต่ถ้าจำเป็น ก็ต้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์ในการเข้าเมืองแต่ละครับครับ

 103. Rabbitta says:

  Visa F1. ต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะต้องเอาเอกสารของคนที่สปอนเซอร์ด้วยแล้วเราจะต้องขอหลักฐานอะไรเค้ากลับไปเพื่อแสดงตอนสัมภาษณ์บ้างคะ (เค้าเป็นลูกของป้าหนะคะ) และต้องขอเอกสารจากทางโรงเรียนไปคือ I-20 แล้วในI-20เค้ากำหนดไหมว่าระยะเวลาเรียนเท่าไหร่คะ เพราะตอนนี้อยู่อเมริกา แต่ กำลังจะกลับไปทำF1.ที่ไทย หนะคะ

 104. Kung says:

  พอดีได้วีช่าออสเตรเลียแล้วไช้หมด. จะยื่นขอวีช่าต่อเลยได้ใหมค่ะ ต้องรออีกสามเดือนใหม่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   ปกติ ถ้ามีเหตุผลในการขอวีซ่าเพียงพอ สถานทูตไม่ได้กำหนดว่าต้องรอครับ
   แต่ถ้าเหตุผลไม่เหมาะสม ก็อาจถูกสถานทูตปฏิเสธได้ครับ

 105. นิดหน่อย says:

  คือแฟนอยากให้เราไปอาศัยอยู่กับเค้าที่ออสเตรียระยะยาวค่ะ แต่เรายังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กัน คือยังไม่ได้มีอะไรแสดงได้ว่าเราอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นเวลาหลายปี ถึงเเม้เราจะคบกันเป็นเวลาถึง 3 ปีเเล้วก็ตาม แต่เค้าไปๆ มาๆหาเราทุกปีที่ไทยค่ะ เเละเราก็เคยไปหาเค้าที่ออสเตรียมาแล้วด้วยเชนเก้นวีซ่า แต่ทีนี้เค้าอยากให้เดินเรื่องไปอีกทีแบบระยะยาวเเละเค้าเป็นคนรับรองทุกอย่าง ต้องไปด้วยวีซ่าแบบใหนคะที่สามารถอยู่ได้นาน ( ไม่ต่ำกว่าสามเดือน)

  • admin says:

   ไม่น่ามีวีซ่าประเภทนั้นครับ อาจจะต้องขอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งทางบริษัทไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้ครับ

 106. แป้ง says:

  อยากทราบว่ารับทำ วีซ่า PR outsied canada หรือเปล่าค่ะ และชื่อเต็มๆของวีซ่านี้ชื่ออะไรค่ะ และขั้นตอนการทำเป็นยังไงค่ะช่วยอธิบายหน่อยค่ะไม่เข้าใจ และทางลูกค้าต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ทางคุณบ้างค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   Permanent Resident หรือ ประชากรถาวรครับ

   ทางบริษัท ไม่ได้รับทำครับ แต่สามารถหาอ่านข้อมูลได้จากเว็บสถานทูตแคนาดานะครับ

 107. มนฑกานต์ says:

  วีซ่านักเรียนอังกฤษไปเรียนคอส 3 เดือน จะใช้วีซ่าแบบไหนและต้องใช้ผล IELTS ไหมคะ

  • admin says:

   วีซ่าแบบ Student Visitor ครับ วีซ่าประเภทนี้ เรียนภาษาได้สูงสุด 11 เดือนครับ ต่อวีซ่าไม่ได้
   ส่วนผลสอบภาษาอังกฤษ ควรมีประกอบการยื่นวีซ่าด้วยครับ

 108. ศิรินภา เฟิร์ส says:

  ดิฉันมีวีซ่าถาวรของประเทศเยอรมัน จะสามารถเดินทางไปประเทศออสเตรียเพื่อเรียนภาษาได้มั้ยคะ? จะต้องขอวีซ่ามั้ยคะ?

  • admin says:

   ถ้าไปเรียนต่ำกว่า 3 เดือนไม่จำเป็นต้องขอครับ
   แต่ถ้าไปเรียนมากกว่า 3 เดือน จะต้องสมัคร Confirmation of Registration ที่ City’s Office, Municipal Authorities จากเมืองที่อาศัยในเยอรมันครับ

   หากสนใจเรียนที่สถาบันไหน และต้องการให้บริษัทเป็นตัวแทนติดต่อเรื่องเรียนให้ สามารถติดต่อมาได้เลยครับ

 109. จุฑามาศ ศรีมูลผา says:

  อยากทราบตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ซิดนีย์ เป็นการมาที่ครั้งแรก แต่วีซ่าดิฉันได้ 3 เดือน และแฟนก้อซื้อตั๋วไปกลับไว้ ดิฉันอยุ่ครบ 3 เดือน จะมีปัญหาอะไรหรือปล่าวคะ แล้วก้อการขอวีซ่าครั้งที่ 2 แฟนให้ยื่นเป็นมาเรียนต่อ เพื่อที่จะได้ทำงานด้วยจะยื่นได้ไหม แล้วต้องพักกี่เดือนถึงจะยื่นครั้งที่ 2 ได้คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   ถ้าตอนขอวีซ่า ขอไว้ 3 เดือนก็ไม่มีปัญหาครับ

   ส่วนเรื่องการขอวีซ่าครั้งที่ 2 ไม่มีกฎข้อไหน ระบุว่าต้องรอครับ หากมีความพร้อมก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทุกเมื่อครับ
   แต่การเตรียมตัวที่ดี ก็มีส่วนช่วยให้วีซ่ามีโอกาสผ่านมากขึ้นครับ ซึ่งหากสนใจเรื่องเรียนพร้อมทั้งคำแนะนำเรื่องการขอวีซ่า
   สามารถติดต่อได้ http://www.educatepark.com นะครับ

 110. Mai says:

  ตอนนี้หนูอยู่ปี 2 อยากไปเรียนภาษาที่อเมริกา ต้องทำวีซ่าแบบไหนค่ะ แล้วอยู่ได้นานเท่าไร่ค่ะ
  ต้องทำช่วงเดือนไหนดีค่ะ ถึงจะทันตอนช่วงปิดเทอมค่ะ

  • admin says:

   ถ้าจะเรียนแบบเต็มเวลา ก็ต้องขอวีซ่านักเรียน (F-1) ครับ
   อยู่ได้เท่ากับวันที่ที่ระบุมาในเอกสารที่เราทำเรื่องไปเรียน หรือที่เรียกว่า I-20 และเวลาที่เค้าเผื่อให้ก่อนกลับอีก 30 วันครับ
   การทำเรื่องไปเรียน ควรดำเนินการล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือนครับ

 111. Aiwa says:

  ตอนนี้เรียนโทอยู่ที่อังกฤษค่ะ ซึ่งจะหมดสภาพเป็นนักศึกษาสิ้นเดือนกันยาปีนี้
  ที่นี่วางเเผนว่าจะไปเที่ยวที่นิวซีเเลนด์ช่วงกลางเดือน พ.ย.
  กะไปเที่ยวประมาณ 10 วัน คิดว่าจะทำวีซ่าเดือนตุลาที่ไทยค่ะ

  ไม่ทราบว่าหลักฐานทางการเงินนี่ ใช้บัญชีตัวเองได้มั้ยคะ?
  เพราะว่าก่อนมาต่อโท ทำงานมาเเล้วปีนึง มีเงินในบัญชีตามที่สถานทูตกำหนด
  หรือว่าต้องใช้บัญชีพ่อเเม่ เเล้วเป็นสปอนเซอร์ให้

  ไม่ทราบว่ามีโอกาสได้วีซ่ามากน้อยเเค่ไหนคะ
  เพราะว่าเพิ่งเรียนจบ เกรดกว่าจะออกก็เดือนธันวา

  ขอบคุณคะ

  • admin says:

   ใช้บัญชีตัวเองได้ครับ ถ้าบัญชีที่ใช้ยื่น ดูแล้วมีความมั่นคง
   มีโอกาสที่วีซ่าผ่านสูงพอสมควรครับ ถ้าเรายื่นเอกสารประกอบคำร้องและคำชี้แจงที่เหมาะสม

   • Aiwa says:

    สอบถามอีกนิดค่ะ

    จะใช้หลักฐานอะไรยืนยันสถานทูตได้บ้างค่ะ
    ว่าเรากลับมาไทยเเน่นอน

    ขอบคุณค่ะ

 112. แป้ง says:

  สถานทูตจะยอมรับฟังคำอธิบายเราหรือเปล่าค่ะ ว่าเหตุผลทำไมเราไม่เอาเอกสารลางานมาแสดง ต้้ง แต่ครั้งแรก เจ้านายให้ลางานหนึ่งเดือนค่ะแต่ต้องกลับมาทำงานค่ะ ซีึ่งแป้งมีเอกสารการผ่านงานมาตลอดค่ะ ครั้งแรกโชว์เงินในบัญชีไปแสนนึ่งค่ะ ไม่ทราบว่าเงินน้อยไปหรือเปล่าค่ะ
  ความเสียงสูงกี่เปอร์เซ็นค่ะ พอจะมีโอกาสผ่านหรือเปล่าค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   เค้ารับฟังข้อมูลใหม่เสมอครับ แต่จะพอใจกับหลักฐานใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ละท่านครับ

 113. แป้ง says:

  แฟนชวนไปเยี่ยมครอบครัวและทำความรู้จักครอบครัวเขาที่แคนาดา เคยยื่นวีซ่าครั้งหนึ่งแล้วถูกปฏิเสธตอนแรกยื่นไปว่าไม่ได้ทำงาน แต่จริงๆเรามีงานทำ แต่ไม่ได้ไปเอาเอกสารลางานมาแสดง แบบนี้เราจะไปขอวีซ๋าได้อีกหรือเปล่าค่ะ เหตุผลที่ถูกปฏิเสธคือ งานกับเงินไม่สัมพันธ์กัน
  จะพอมีวิธีขอวีซ่าอีกครั้งได้หรือเปล่าค่ะ (เจ้านายจ่ายให้เป็นเงินสดค่ะ) ไม่ได้ผ่านสมุดบัญชีค่ะ

  • admin says:

   โอกาสค่อนข้างยากครับ เพราะเหมือนกับว่าการขอครั้งแรก เราไม่ได้บอกความจริงเค้าทั้งหมด
   เค้าจะถือว่า การยื่นครั้งแรกเป็นความจริง นั่นก็คือไม่มีงานทำ ถ้าจะลองยื่นอีกครั้งก็ต้องยอมรับว่า มีความเสี่ยงสูงครับ

 114. นานา says:

  อยากทราบความแตกต่างระหว่างวีซ่า holiday กับ วีซ่าท่องเที่ยว ค่ะ
  แล้วการขอแต่ละวีซ่านั้นจะสามารถอยู่ในประเทศนั้นๆได้กี่เดือนคะ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   การอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขอวีซ่าครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วีซ่าแต่ละประเทศจะมีกำหนดเวลาที่อนุญาตไม่เท่ากันอยู่แล้ว และสถานทูตก็ไม่ได้คาดหวังให้ผู้ขออยู่เกินตามที่แจ้งกับเค้าตอนขอวีซ่าด้วยครับ

   ส่วน Holiday Visa ชื่อนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวีซ่าของประเทศไหน เพราะถ้าเป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มักใช้คำว่า Tourist Visa หรือ Visitor Visa ครับ

 115. kanjana says:

  มีแฟนเปนคนออสเตเรียค่ะ แฟนอยากให้ทำวีซ่าไปอยู่ด้วย อยากสอบถามว่าทำยากไหมค่ะ มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะ แล้วต้องไปทำวีซ่าที่ไหน คือตอนนี้หนูอยู่ที่บ้าน จ.บึงกาฬค่ะ แล้วเรื่องสเตทเม้น ต้องเอาด้วยไหมค่ะ จะเป็นเรื่องยากไหมถ้าไม่มีเพราไม่ได้ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ แต่แฟนบอกจะส่งเอกสารมารับรองทุกอย่างให้ค่ะ ขอข้อมูลและ แนะนำด้วยนะคะ กรุณาติดต่อกลับมาหา ดิฉันที่ อีเมล์นี้นะคะ nongpookky949@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

  • admin says:

   ทางบริษัท ยังไม่เปิดบริการวีซ่าคู่หมั้น หรือวีซ่าแต่งงานครับ แต่หากต้องการไปเยี่ยมแฟนที่ออสเตรเลีย ก็เข้าหลักเกณฑ์ของวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในเบื้อต้น สามารถดูได้ที่หน้า เอกสารขอวีซ่า นะครับ

 116. Aum says:

  ขอบคุณค่ะ เเต่ขอรบกวนถามอีก คือ ว่าฉันไม่มีใบรับรองการทำงาน เพราะไม่ได้ทำงานค่ะ เเล้วก็สมุดฝากบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ก็ไม่มี เพระโดนตัดไป ไม่ได้ทำใหม่ เเล้วเวลายื่นเอกสารใบทะเบียนบ้านของเรา ต้องเอาของที่อยู่ที่เมืองไทย หรือ ที่ต่างประเทศ อ้อ..ฉันอยู่เยอรมันนีค่ะ ฉันเเต่งงานอยู่ที่เยอรมันนี เเล้วถ้าใช้ของที่เยอรมันนี ต้องเปลเป็นไทยหรือเปล่า ไม่มี 2 ใบที่ว่า มีโอกาสผ่านหรือเปล่า เเต่ไปกับเเฟนเขาออกให้หมดค่ะ ถามยาวไปหน่อย ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  • admin says:

   ตอบ 1. วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย มีการนำเรื่องการทำงานมาพิจารณาประกอบการอนุมัติวีซ่าด้วยครับ แต่อาจมีข้อยกเว้น ถ้าเราสามารถหาเหตุผลที่สมควรมาชี้แจงได้ว่าทำไมเราถึงไม่ได้ทำงาน
   2. ถ้าใช้เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับ
   3. โอกาสผ่านก็มีครับ ขึ้นอยู่กับเอกสารว่าสมเหตุสมผลในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสตเรลีย หรือไม่

 117. Aum says:

  ดิฉันอยู่ต่างประเทศ ยังไม่ได้วีซ่าถาวรค่ะ อยากจะไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย ต้องทำวีซ่าหรือเปล่า? เเล้วเเฟนต้องทำด้วยไหม? ถ้าทำต้องมีจดหมายเชิญจากออสเตรเลียด้วยไหม? กะว่าจะไปเเค่ 1อาทิตย์ กับเเฟนค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณคะ

  • admin says:

   ตอบ
   1. ยังไม่ได้วีซ่าถาวร ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียครับ
   2. แฟนเป็นชาวฝรั่งเศส สามารถยื่น ETA ผ่านตัวแทน หรือ ยื่นขอ eVisitor เพื่อเข้าประเทศออสเตรเลียได้
   3. จดหมายเชิญ มีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ถ้าไปเยี่ยมญาติก็ควรจะมี แต่หากไปเที่ยวส่วนตัว หนังสือเชิญก็ไม่จำเป็นครับ

 118. sokly says:

  วิซ่าเป็นนักเรียนเปลียนเป็นวิซ่าทำงานได้ไม่คับ

  • admin says:

   คำถามกว้างมากครับ โดยส่วนใหญ่ ถ้าเราเรียนจบในสายวิชาชีพที่ประเทศนั้น ๆ ขาดแคลน และเปิดช่องให้ขอวีซ่าทำงานได้ ถึงจะสามารถขอได้ครับ ถ้ายังเรียนไม่จบ หรือไปเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ โอกาสเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานแทบไม่มีครับ

 119. นก says:

  พอดีลูกอยากไปเที่ยวที่แคนาดา มีรุ่นพี่มหาลัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วจะพาเที่ยว แต่ยังไม่ได้ทำvisa จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ คาดว่าจะอยู่แค 1 อาทิตย์หรือไม่เกิน 10 วันคะ visa สำหรับการทำอย่างนี้ อนุมัติยากไหมคะ

  • admin says:

   จัดส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลนะครับ

 120. นุ่น says:

  ถ้าไปเรียนนิวซีแลนด์แบบหลักสูตรระยะสั้นต้องทำวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวหรอคะ ไป 2 อาทิตย์อ่ะค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าท่องเที่ยวครับ

 121. AOY says:

  อยากจะเดินทางไปออสเตรเลีย โดยวีซ่าท่องเทียว ที่มีครอบครัว คนออสเตรเลีย เป็นสปอนเซอร์ ดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ …หนูไม่เคยไปมาก่อน ..จะสามารถ ขอจำนวนวัน ที่สถานทูต ได้สูงสุดเท่าไหรดีคะ ที่จะไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่า หนูอยากไปประมาณ 6 เดือน จะพอมีโอกาสอนุมัติมั๊ยคะ
  รบกวนหน่อยนะคะ ส่งข้อมูลมาให้หนูทาง เมลล์ก็ได้คะ oil3409@windowslive.com

  • admin says:

   การไปเที่ยวถึง 6 เดือน โอกาสที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว เป็นไปได้ยากมากครับ เพราะวีซ่าชนิดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการไปท่องเที่ยวระยะสั้น การไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน ที่ใช้เวลาไม่นาน (โดยส่วนใหญ่ไปอยุ่ได้ไม่ควรเกิน 1 เดือน ถึงแม้วีซ่าจะอนุมัติให้ 3 เดือนก็ตาม) หากต้องการไปอยู่นาน ๆ อาจจะลองหาวีซ่าอื่น เช่น วีซ่านักเรียน จะมีโอกาสมากกว่าครับ

 122. จ๊ะจ๋า says:

  อยากทราบว่า ถ้าเราขอวีซ่าท่ิงเที่ยวไปนิวซีแลนด์ เราจะอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้กี่วันคะ??

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเรา และวิจารณญาณของสถานทูตครับ

 123. Ael says:

  ขอวีซ่าไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ ตอนที่อายุคบ 18 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

  • admin says:

   เอกสารคร่าว ๆ ดูได้ที่ http://www.educatepark.com/visa/australia-visadoc.html เลยครับ

   ถ้าให้ทางบริษัทจัดการให้ จะมีเช็คลิส และแนะนำโดยละเอียด และประเมินโอกาสที่วีซ่าจะผ่านให้ครับ

 124. พรปวีณ์ says:

  รบกวนขอคำแนะนำเรื่องการทำวีซ่าธุรกิจนะคะ จะไปติดต่องานที่สวิตเซอร์แลนด์และเชค โดยมีจดหมายเชิญทั้งสองที่ในการไปดูงาน พักที่สวิตฯ 4 วัน ที่เชค 5 วัน ดิฉันควรต้องขอวีซ่าประเภทธุรกิจกับสถานทูตสวิตฯหรือสถานทูตเชคค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ขอกับประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศนานกว่าครับ

 125. สุวิมล says:

  อยู่ ม 5 อยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แล้วจะไปยากไหมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

  • admin says:

   รบกวนส่งอีเมลล์ระบุประเทศที่สนใจอยากไปศึกษาต่อ และเบอร์ติดต่อกลับนะครับ
   หรือหากมีคำถามก็ใส่มาในอีเมลล์ได้เลยครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา่อของประเทศนั้น ๆ จะติดต่อกลับไปให้ข้อมูลครับ

   รบกวนส่งอีเมลล์เข้ามาที่ educatepark@hotmail.com นะครับ

 126. Doni says:

  ดิฉันเดินทางมาออสเตรเลีย2ครั้งแล้วครั้งละ3เดือนโดยที่แฟนของดิฉันเป็นคนดูแลเค้าเป็นชาวออสเตรเลีย ดิฉันอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะได้อยู่ที่ออสเตรเลียอย่างภาวรหรือนานกว่า3หรือ6เดือนเพราะดิฉันอยากหางานทำที่นี่และสามารถกลับเมืองไทยได้ในเวลาที่ฉันต้องการ

  • admin says:

   คงต้องขอวีซ่าแต่งงานครับ ซึ่งทางบริษัทไม่มี ไลเซน สำหรับวีซ่าประเภท Migration จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ครับ

 127. ทองวัน says:

  ผมอยากไปทำงานออสเตเลีย

  • admin says:

   [ตอบคุณ ทองวัน] ถ้าถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ และสามารถทำงานได้ไม่จำกัดเวลาในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน วันหยุดพิเศษ หรือช่วงเวลาที่ทางสถาบัน เป็นช่วงพักเบรก หรือ course is not in session

   หากสนใจเส้นทางนี้ สามารถติดต่อได้ที่ http://www.educatepark.com/australia/aboutus.php ครับ

 128. นวลฉวี เชิงหอม says:

  บุตรชาย จบ ม.6 ขอวีซ่านักเรียนค่ะ
  คำถามไปเรียนกี่ปี ไปเรียนภาษา 1 ปี อีก 3 ปี จะเรียนทางด้านทำอาหาร พอดีครอบครัวที่จะไปอยู่เปิดร้านอาหาร เป็นอันว่าจบ อดเพราะเหตุนี้หรือเปล่า

  • admin says:

   [ตอบคุณ นวลฉวี เชิงหอม] ครับ ถ้าแสดงเจตนาหมิ่นเหม่เพื่อจะมีโอกาสได้ไปทำงาน หรือ ถ้าเรียนจบแล้วจะทำงานจำพวกในร้านอาหาร โอกาสที่จะโดนปฏิเสธสูงมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>