วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

วีซ่า Visa ตรวจลงตรา ขอวีซ่า ข้อมูลขอวีซ่า ประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูล เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงื่อนไขวีซ่า แต่ละประเภท ตามที่สถานทูตกำหนด

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริการยื่นวีซ่า

รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ UK ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น ฯ

วีซ่า / Visa วีซ่่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าออสเตรเลีย
 • วีซ่าอังกฤษ
 • วีซ่าอเมริกา
 • วีซ่านิวซีแลนด์
 • วีซ่าฝรั่งเศส
 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
 • เชงเก้น วีซ่า

ติดต่อบริการยื่นวีซ่า

 

ติดต่อสอบถามบริการยื่นวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด – www.educatepark.com

แผนที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

เบอร์โทร : ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช)
02 664 1431

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

Line ID : art_educatepark

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
1. ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

 

ประเภทของวีซ่า 

ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

 1. Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย
 2. Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 3. Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย
 4. Teporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ
 5. On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้
 7. Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้
  วีซ่า
 8. Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี
 9. Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต
 10. Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 11. Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 12. Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศ สำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย
 13. Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรือ สติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง

รายชื่อประเทศ ที่คนไทย สามารถเดินทางไปขอตรวจลงตรา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากประเทศไทยไปก่อน  (อัพเดทล่าสุด กรกฎาคม 2556)

พำนักได้ ไม่เกิน…

 1. ปานามา 180 วัน
 2. เอกวาดอร์ 90 วัน
 3. อาร์เจนตินา 90 วัน
 4. สาธารณรัฐเกาหลี 90 วัน
 5. เปรู 90 วัน
 6. บราซิล 90 วัน
 7. ชิลี 90 วัน
 8. เวียดนาม 30 วัน
 9. ตุรกี 30 วัน
 10. ลาว 30 วัน
 11. รัสเซีย 30 วัน
 12. เซเซลส์ 30 วัน
 13. มาเก๊า 30 วัน
 14. มองโกเลีย 30 วัน
 15. มาเลเซีย 30 วัน
 16. มัลดีฟส์ 30 วัน
 17. สิงคโปร์ 30 วัน
 18. อินโดนีเซีย 30 วัน
 19. แอฟริกาใต้ 30 วัน
 20. ฮ่องกง 30 วัน
 21. ฟิลิปปินส์ 21 วัน
 22. ญี่ปุ่น 15 วัน
 23. บรูไน 14 วัน
 24. บาห์เรน 14 วัน
 25. กัมพูชา 14 วัน

External Link : สมัครงาน หางาน

สำหรับข้อมูล วีซ่านักเรียน ของประเทศอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เมนู วีซ่า ด้านบน หรือ ตามลิงค์ ด้านล่าง

Comments

 1. สุพิน เวสะมูลา says

  แฟนเป็นคนชาวอังกฤษรู้จะจักกัน4ปีกว่ามาทราบภายหtลังแฟนมีคดีคอนข้างรุ่นแรงแต่นานมาแล้วประมาณ12ปีที่ผ่านมาตอนนี้เหลือแครไปรายงานตัวปีละครั้ง
  แฟนมาเมื่องไทยได้2 ครั้งหลังจากนันมาไม่ได้อีกเลยหลังจากนันดิฉันได้ขอวีช่าไปเยืยมแฟน 6 เดือนพอกลับเมืองไทยอยู่ได้8 เดือนแฟนให้ขอวีช่าคู่หมั้นเพื่อจะแต่งอยู่ด้วยกันแต่ไม่ผ่านตอนนี้ทำเรื่องอุทธรณ์อยู่ค่ะเดือนหน้าคงจะทราบผลทั้งหมด อ่อ แฟนดิฉันต้องขึ้นศาลเขาส่งเอกสารมาให้ค่ะแล้วแฟนดิฉันเขียนแล้วส่งไปตามที่อยู่ ดิฉันอยากทราบว่าครั้งต่อไปจะขอวีช่าอยากไหม่ค่ะเพราะว่าแฟนมาเมืองไทยไม่ได้แต่โทรคุ่ยกันทุกวันค่ะ

 2. สุพิน เวสะมูลา says

  ขอวีช่าคู่หมั้นไม่ผ่าน ขอวีช่าเทียว6เดื่อนได้มัยค่ะ เคยไปแล้วครั้งหนึ่ง

  • adminvisa says

   ไม่มีกฎห้ามนะครับ ถ้าเงื่อนไขผ่านตามที่สถานทูตกำหนด ก้สามารถยื่นขอวีซ่าได้ แต่คิดว่าควรทิ้งระยะไว้ก่อน น่าจะดีกว่าครับ

 3. Nirunjuan says

  ถ้าเราจะขอวีซ่าติดตามบุตร เพื่อไปคลอดลูกที่เยอรมัน เราใช้เอกสารอะไรบ้างคะ

  • admin says

   ทางเราไม่มีความรู้เรื่องวีซ่าติดตามบุตรที่เยอรมันครับ

 4. KVISA says

  อยากทราบว่าถ้าถือวีซ่า UK อยู่แล้วอยากไปเที่ยวออสเตรเลียต้องทำวีซ่าใหม่ไหมครับหรือเข้าได้เลย

 5. NuNa says

  ถ้ามีวีซ่าตามสามีมาอยู่ในประเทศเซงเก้น แล้วสามารถไปเรียนต่อที่ออสเตเรียได้ไหมคะ แล้วต้องขอวีซ่ายังไงเอ่ยคือขอที่ไทยหรือว่าขอที่ต่างประเทศได้เลย ต้องมีที่เรียนก่อนรึป่าวถึงจะไปได้ รบกวนด้วยคะ

  • admin says

   ต้องสมัครเรียนและชำระเงินค่าเรียนเพื่อเอาเอกสารไปยื่นวีซ่าเท่านั้นครับ

   ส่วนจะยื่นวีซ่าที่ไหน อาจต้องลองติดต่อกับตัวแทน หรือสถาบันโดยตรงดูครับ

 6. Saithong says

  สวัสดีค่ะ
  รบกวนสอบถาม ต้องการเดินทางท่องเที่ยวออสเตรเลีย เป็นเจ้าของกิจการแต่ว่าทะเบียนการค้าหมดอายุอยู่อยู่ระหว่างต่ออายุค่ะ จะใช้ใบเก่าที่หมดอายุเดือน ธค.57ยื่นขอวีซ่าได้ไหมค่ะ อยากให้วีซ่าออกก่อนวันที่25 มค58 นี้ ค่ะ ไม่ทราบว่าใช้ได้ไหมค่ะ

  ขอบคุนค่ะ

  • admin says

   สถานทูตต้องการเอกสารที่อัพเดทครับ ถ้ายื่นฉบับเก่าไปก็ต้องมีเอกสารเพิ่มแนบไปว่าเราต่ออายุอยู่

 7. jj says

  อยากสอบถามว่า ตอนนี้ลงเรียนที่นิวซีแลนด์ 6 เดือน มีstudent visa พอดีต้องการเที่ยวต่อหลังเรียนจบ แต่ทริปจะเกินวันที่visaหมดอายุมา 5 วัน แบบนี้ต้องต่อวีซ่าใหม่รึป่าวคะ หรือสามารถอยู่ต่อได้กี่วันหลังวีซ่านักเรียนหมดอายุ

  • admin says

   ปกติแล้ว ควรเดินทางออกตามอายุของวีซ่าครับ เพราะถ้าเกินกำหนด อาจถูกแบล๊คลิสได้ครับ
   คุณอาจลองปรึกษากับทาง Student Services ของสถาบัน ว่า จะต่ออายุวีซ่า เพื่ออยู่ต่อเป็นการชั่วคราวได้หรือไม่ครับ

 8. สุภาพร says

  รบกวนด้วยค่ะ มีวีซ่าของอเมริกา10 ปี แต่จะไปออสเตรเลียซึ่งดิฉันไม่มีวีซ่าออสเตร่เลียสามารถใช้วีซ่าเมกาแทนได้ไหมคะ

 9. pim says

  เดินทางไปต่างประเทศกรณีไม่มีรายได้
  เป็นนักศึกษาต้องขอวีซ่าไหมคะ แล้วถ้าต้องขอเป็นแบบไหน

  • admin says

   ยกเว้นประเทศที่ไม่ต้องขอวีซ่าที่หน้าแรกแล้ว ก็ต้องขอวีซ่าตามวัตถุประสงค์การเดินทางทุกประเทศครับ

 10. Sasalak says

  หากว่ามีวีซ่าอยู่แล้ว(ได้5ปีค่ะ) ในหน้าวีซ่าประทับว่า เราเรียนที่ Abcd,Los angeles แบบนี้
  ถ้าจะไปที่รัฐใหม่+ที่เรียนใหม่ ในกรณีที่ตอนนี้กลับมาไทยได้5-6เดือนแล้ว ต้องขอใหม่มั้ยคะ?

ส่งคำถาม-คำตอบ หรือ ส่งความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>