วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

วีซ่า Visa ตรวจลงตรา ขอวีซ่า ข้อมูลขอวีซ่า ประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูล เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงื่อนไขวีซ่า แต่ละประเภท ตามที่สถานทูตกำหนด

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริการวีซ่า

รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ UK ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น ฯ

ติดต่อบริการยื่นวีซ่า

 

ติดต่อสอบถามบริการยื่นวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด (สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ) – www.educatepark.com

แผนที่บริษัท
ที่อยู่ : บริษัท เซนทอรี่ จำกัด เลขที่ 1575 อาคารชัยสงวน 2 ชั้น 3 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม. 10400

เบอร์โทร : ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด)
02 652 8691 ต่อ 33

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 12.00 น.

พิกัดบริษัท (GPS) : N 13.74923, E100.55731

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
1. ออกทางประตูที่ 2 แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์มาลงที่ ร.ร เซนต์ดอมินิก ข้ามสะพานลอยและเดินตรงมาอีก 1 นาทีถึงอาคารชัยสงวน
2. ออกทางประตูที่ 3 แล้วเดินมาทางถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ประมาณ 600 เมตร ใช้เวลาเดินประมาณ 10 นาที ถึงอาคารชัยสงวน

 

ประเภทของวีซ่า 

ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

 1. Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย
 2. Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 3. Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย
 4. Teporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ
 5. On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้
 7. Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้
  วีซ่า
 8. Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี
 9. Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต
 10. Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 11. Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 12. Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศ สำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย
 13. Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรือ สติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง

รายชื่อประเทศ ที่คนไทย สามารถเดินทางไปขอตรวจลงตรา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากประเทศไทยไปก่อน  (อัพเดทล่าสุด กรกฎาคม 2556)

พำนักได้ ไม่เกิน…

 1. ปานามา 180 วัน
 2. เอกวาดอร์ 90 วัน
 3. อาร์เจนตินา 90 วัน
 4. สาธารณรัฐเกาหลี 90 วัน
 5. เปรู 90 วัน
 6. บราซิล 90 วัน
 7. ชิลี 90 วัน
 8. เวียดนาม 30 วัน
 9. ตุรกี 30 วัน
 10. ลาว 30 วัน
 11. รัสเซีย 30 วัน
 12. เซเซลส์ 30 วัน
 13. มาเก๊า 30 วัน
 14. มองโกเลีย 30 วัน
 15. มาเลเซีย 30 วัน
 16. มัลดีฟส์ 30 วัน
 17. สิงคโปร์ 30 วัน
 18. อินโดนีเซีย 30 วัน
 19. แอฟริกาใต้ 30 วัน
 20. ฮ่องกง 30 วัน
 21. ฟิลิปปินส์ 21 วัน
 22. ญี่ปุ่น 15 วัน
 23. บรูไน 14 วัน
 24. บาห์เรน 14 วัน
 25. กัมพูชา 14 วัน

 

สำหรับข้อมูล วีซ่านักเรียน ของประเทศอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เมนู วีซ่า ด้านบน หรือ ตามลิงค์ ด้านล่าง

 

169 Responses to วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

 1. สุธิดา พูดว่า:

  ขอรายละเอียด เอกสารที่ต้องยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ด้วยค่ะ

 2. Mk พูดว่า:

  รบกวนนิดนึงคับ.. ขอวีซ่า SVV ต้องใช้แบบฟอร์มอันไหนหรอคับ

 3. น้องสาว พูดว่า:

  ช่วยตอบหน่อยน่ะคะ เราไปสัมภาษณ์ทำวีซ่าถาวรตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค. 2013
  แต่เอกสารไม่ครบ(ใบตรวจสุขภาพที่เอาไปใช้ไม่ได้+ทางนั้นต้องการเอกสารเพิ่ม) และให้ส่งไปรษณีย์ลงทำเบียนตามไปทีหลัง
  แล้วเราฝากผู้ปกครองเราไปส่ง เขาส่งผิดเป็นEMS แต่ก็ถึงสถานทูตตั้งแต่วันที่ 27 แล้ว
  แม่เราถามว่าวีซ่าจะได้เมื่อไหร่เพราะต้องไปติดต่อโรงเรียนที่อเมริกา เราเลยเมลไปวันที่ 7 ม.ค.(5วันถึงตอบกลับ)เขาบอกว่ายังพิจาราณาไม่ได้เพราะเอกสารที่ส่งไปเพิ่ม…
  แต่เราเช็คเลขพัสดุไปรษณีย์แล้ว และเมลไปยืนยันอีกทีเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว ตอนนี้เขายังไม่ตอบกลับมาเลยค่ะ
  เราควรรอต่อไปหรือโทรสอบถามอะไรได้บ้างมั้ยคะ ?

  ป.ล. คิดไว้ว่าจะเดินทางช่วงเดือนมี.ค-เม.ษ เพราะเรียนจบแล้ว
  ป.ล.2 เราอายุไม่ถึง18 นะค่ะ ตอนไปทำสัมภาษณ์มีผู้ปกครองไปด้วย แต่ผู้ปกครองเราเหมือนโดนแหม่มฝรั่งเพ่งยังไงไม่รู้ . .

  • admin พูดว่า:

   ติดต่อกับสถานทูตต้องใจเย็นครับ และพยายามตามเรื่องเมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่ง หรือหลังจากที่สถานทูตให้กรอบเวลามาครับ เพราะสถานทูตเองก็มีคิวงานตามกำหนดเหมือนกันครับ

 4. ผักบุ้ง พูดว่า:

  อยากทราบว่าจะไปออสเตรเรียถ้าทำวีซ่าท่องเที่ยวต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีประมาณเท่าไหร่ค่ะ แล้วถ้าหากมีคนรู้จักที่ออสเตรเรียทำหนังสือรับรองมาให้แล้ว เราก็มีหนังสือรับรองจากบริษัทยื่นไปด้วย วีซ่าจะผ่านหรือป่าวค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ต้องมีเงินที่เพียงพอกับระยะเวลาที่ไปครับ สถานทูตไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน ลองคำนวนคร่าว ๆ ค่าตั๋วไปกลับ ค่ากินค่าอยู่ ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ส่วนเรื่องปัจจัย ก็ต้องมีเงินที่เพียงพอ และมีหลักฐานยืนยันว่าไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 5. khun พูดว่า:

  ขอถามอะไรนิดนะครับ พอดีว่าผมทำพาสปอร์ตเล่มแรกที่มีวีซ่าหาย แล้วผมจะสามารถเเจ้งได้ที่ไหนหรอครับ แล้วต้องเตรียมอะไรมั่งหรอครับพอดีไม่รุ้เลยว่าจะแก้ปัญหายังไง

  ปล. ผมอยู่อังกฤษนะครับ ขอบคุณครับ

 6. Whinny พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคะ
  ตอนนี้ถือ j-1 อยุ่ที่อเมริกา ถ้าจะไปเยี่ยมแม่ที่เยอรมันได้ไหมคะ
  แล้วมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องเตรียมอะไรบ้างคะ

  ขอบคุณคะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *