วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

วีซ่า Visa ตรวจลงตรา ขอวีซ่า ข้อมูลขอวีซ่า ประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูล เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงื่อนไขวีซ่า แต่ละประเภท ตามที่สถานทูตกำหนด

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริการยื่นวีซ่า

รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ UK ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น ฯ

วีซ่า / Visa วีซ่่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าออสเตรเลีย
 • วีซ่าอังกฤษ
 • วีซ่าอเมริกา
 • วีซ่านิวซีแลนด์
 • วีซ่าฝรั่งเศส
 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
 • เชงเก้น วีซ่า

ติดต่อบริการยื่นวีซ่า

 

ติดต่อสอบถามบริการยื่นวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด – www.educatepark.com

แผนที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.00 น.

เบอร์โทร : ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช)
02 664 1431

โปรดทราบว่า ทางเราเป็นบริษัท ให้บริการยื่นวีซ่า และมีค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมสถานทูต หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น การกรอกแบบฟอร์ม ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน หรือประเภทวีซ่า โปรดติดต่อผ่านช่องทางของเว็บไซด์สถานทูตนั้น ๆ หรือตัวแทนที่สถานทูตนั้น ๆ แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ยื่นวีซ่า
สำหรับกรณีวีซ่าไปเยี่ยมแฟน โดยที่ทางแฟน จะให้การสนับสนุนนั้น ทางบริษัท ไม่สามารถให้คำปรึกษาใด ๆ หรือให้บริการยื่นวีซ่าได้ครับ เพราะวีซ่าผ่านยาก นอกจากสถานะเกินกว่าคำว่าแฟนไปแล้ว ถึงจะสามารถรับทำเรื่องวีซ่าชั่วคราวให้ได้ครับ

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

Line ID : art_educatepark

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
1. ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) หลังออกจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว ให้เลี้ยวขวาแล้วเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

 

ประเภทของวีซ่า 

ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

 1. Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย
 2. Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 3. Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย
 4. Teporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ
 5. On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้
 7. Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้
  วีซ่า
 8. Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี
 9. Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต
 10. Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 11. Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 12. Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศ สำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย
 13. Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรือ สติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง

รายชื่อประเทศ ที่คนไทย สามารถเดินทางไปขอตรวจลงตรา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากประเทศไทยไปก่อน  (อัพเดทล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2558 จาก กรมการกงสุล)

พำนักได้ ไม่เกิน…

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
1. อาร์เจนตินา (90)
2. บาห์เรน * (14)
3. บราซิล (90)
4. บรูไน * (14)
5. กัมพูชา (14)
6. ชิลี (90)
7. เอกวาดอร์ * (90)
8. จอร์เจีย * (90)
9. ฮ่องกง (30)
10. อินโดนีเซีย * (30)
11. ญี่ปุ่น* (15)
12. สาธารณรัฐเกาหลี (90)
13. ลาว (30)
14. มาเก๊า (30)
15. มองโกเลีย (30)
16. มาเลเซีย * (30)
17. มัลดีฟส์ * (30)
18. ปานามา* (180)
19. เปรู (90)
20. ฟิลิปปินส์ * (30)
21. รัสเซีย (30)
22. เซเชลส์ * (30)
23. สิงคโปร์ * (30)
24. แอฟริกาใต้ * (30)
25. ตุรกี * (30)
26. วานูอาตู * (90)
27. เวียดนาม (30)

หมายเหตุ
1.) * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

2.) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

3.) เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

4.) ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)

5.) รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6.) ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net

7.) ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

ข้อมูลจาก กรมการกงสุล 14 มีนาคม 2558

External Link : สมัครงาน หางาน

สำหรับข้อมูล วีซ่านักเรียน ของประเทศอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เมนู วีซ่า ด้านบน หรือ ตามลิงค์ ด้านล่าง

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

 1. กิตติมา says:

  ตอนนี้มาเที่ยวสวิสได้วีซ่า 90 วันจะออกไปเที่ยวตรุกี 2 อาทิตยต้องขอวีซ่าใหมค่ะ และจะกลับเข้าสวิสอีกต้องไปขอวีซ่ากลับเข้าสวิสอีกใช่ใหมค่ะ และสามารถขอได้ทันทีหรือต้องระยะเวลาค่ะสาเหตุที่ต้องกลับเข้าสวิสอีก เพราะแฟนต้องกลับไปทำธุระ จะกลับเมืองไทยก็ไกลเลยคิดว่าเข้าตรุกีดีกว่า ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

  • educatepark_europe says:

   ถ้าคุณได้ Single Entry หรือเข้าได้แค่ 1 ครั้ง

   – ไปตุรกีไม่ต้องขอวีซ่าค่ะ
   – ถ้าจะกลับเข้าสวิส ทำไม่ได้ค่ะ ยกเว้นได้ Multiple Entries ส่วนถ้าจะกลับมาขอที่เมืองไทย ให้ติดต่อสถานทูตโดยตรงนะคะ

 2. _พัชราพร says:

  ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ แฟนเป็นคนออสเตเรีย แต่คบกันมาเกือบ5ปี ตอนนี้เรากับเค้าหมั้นกันแล้วค่ะ แต่เค้าต้องการจะพาเราไปประเทศเค้า ขอสอบถามหย่อยว่าจะยื่นวีซ่าขอวีซ่าประเภทใหนดีค่ะ ที่จะอยู่กับเค้าให้นานกว่า90วันนะค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ

  • adminvisa says:

   ทางบริษัท มีบริการในส่วนของวีซ่าท่องเที่ยว ที่อยู่ได้ไม่เกิน 90 วันต่อครั้งครับ ถ้าต้องการข้อมูลวีซ่า จำพวกคู่หมั้นหรือก่อนย้ายถิ่นฐาน ต้องลองดูที่เว็บไซด์สถานทูตออสเตรเลียครับ

 3. ภัสธารีย์ says:

  คืออยากทราบว่าขณะนี้ถือวีซ่าทำงานของประเทศสโลวักอยู่ค่ะแต่ต้องการเดินทางไปเที่ยวที่ตุรกี10วันช่วงเดือนตุลาคมจะต้องทำอย่างไรบ้างคะจะต้องขอวีซ่าอีกหรือไม่ขอบคุณค่ะ

  • educatepark_europe says:

   อ้างอิงจาก สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย ดังนี้

   ประกาศให้คนสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา(วีซ่า) เมื่อเดินทางไปสาธารณรัฐตุรกีเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ และอื่นๆ ที่มิใช่เพื่อการเข้าไปมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือทำงานที่มีรายได้ โดยสามารถพำนักในประเทศสาธารณรัฐตุรกีได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และอาจจะเดินทางเข้าประเทศได้หลายครั้ง แต่โดยรวมแล้วจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันเดินทางเข้ามาครั้งแรก

 4. oho says:

  จะเดินทางไปเที่ยวตุรกี 10วัน ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกค่ะ

  • educatepark_europe says:

   อ้างอิงจาก สถานทูตตุรกีประจำประเทศไทย ดังนี้

   ประกาศให้คนสัญชาติไทยที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดาได้รับการยกเว้นการตรวจลงตรา(วีซ่า) เมื่อเดินทางไปสาธารณรัฐตุรกีเป็นการชั่วคราวเพื่อการท่องเที่ยว ติดต่อธุรกิจ และอื่นๆ ที่มิใช่เพื่อการเข้าไปมีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือทำงานที่มีรายได้ โดยสามารถพำนักในประเทศสาธารณรัฐตุรกีได้ครั้งละไม่เกิน 30 วัน และอาจจะเดินทางเข้าประเทศได้หลายครั้ง แต่โดยรวมแล้วจะได้รับอนุญาตให้พำนักได้ไม่เกิน 90 วัน ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันเดินทางเข้ามาครั้งแรก

 5. รมืชา says:

  ไปปานามาแค่มีที่พักและตั๋วเครื่องบินไปกลับก็ไปได้เลยใช่ไหมค่ะ

  • educatepark_europe says:

   อ้างอิงจากสถานกงสุลไทย ปานามาเป็นประเทศที่ยกเว้นวีซ่าให้กับคนไทย โดยสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 90 วันค่ะ

 6. Namuu says:

  รบกวนสอบถามค่ะ
  Employment visa กับ Business vis ต่างกันอย่างไรคะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าทำงาน หรือ Employment Visa หรือ Working Visa ส่วนใหญ่ หมายถึงขอวีซ๋าเพื่อเข้าไปทำงานถูกต้องตามกฎหมาย
   วีซ่าธุรกิจ หรือ Business Visa หมายถึง วีซ่าที่ขอเพื่อไปทำธุระส่วนตัวที่เกียวข้องกับธุรกิจ เช่น ประชุม สัมมนา ทำสัญญา ฯ หรือทำหน้าที่ตามที่บริษัทมอบหมายให้ไปทำ ครับ

 7. ปอย says:

  สอบถาม admin คะ
  ดิฉันยื่นของวีซ่าท่องเที่ยวเชนเก้นของประเทศฝรั่งเศส แต่ถูกปฎิเสธ เค้าให้เหตุผลว่า “ไม่สามารถยื่นยันความตั้งใจของท่านได้แน่ชัดว่าจะเดินทางออกจากประเทศสมาชิกก่อนวีซ่าหมดอายุ
  เครียดมากเลยคะ เพราะตั้งใจไว้ว่าจะไปเที่ยวพักผ่อน ดิฉันเคยได้วีซ่าเชนเก้นของเนเธอร์แลนด์มาแล้วคะเมื่อเดือนเมษายน ปีนี้ และขอทางฝรั่งเศสไปอีกครั้งเมื่อเดือนมิถุนายน2015 เพิ่งได้รับเล่มกลับมาวันนี้ใช้ระยะเวลาพิจารณานานมากแถมยังไม่ได้วีซ่าอีกค่ะ แอดมินพอกแนะนำได้มั้ยว่าถ้าจะยื่นอีกรอบ เราสามารถยื่นเลยได้มั้ยคะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติมคะ
  ป.ล. เอกสารที่ยื่นไปกับสถาฑูตฝรั่งเศสรอบที่ผ่านมาครอบถ้วยสมบูรณ์ แต่เค้าทำไมถึงให้เหตุผลว่าเราจะอยู่เกินกำหนดวีซ่า เพราะวีซ่าอันเก่าของเชนเก้นจากเนเธอร์แลนด์ เราก็ออกจากประเทศในวันที่วีซ่าหมดอายุไม่ได้อยู่เกินค่ะ รบกวนช่วยแนะนำด้วยคะ ขอบคุณค่ะ

  • educatepark_europe says:

   ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม ดังนี้ค่ะ

   – คุณปอยไปเนเธอร์แลนด์ ครั้งที่แล้ว กี่วันคะ ไปด้วยเหตุผลท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยือน
   – คุณปอยไปฝรั่งเศสรอบนี้ ตั้งใจจะไปกี่วันคะ ไปคนเดียวหรือไปกับใครคะ
   – สถานะของคุณปอยตอนนี้ คือทำงาน แล้วลาไป หรือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวคะ
   – ลองเล่าแผนการท่องเที่ยวคร่าวของคุณปอยในฝรั่งเศสรอบนี้นะคะ
   – การสนับสนุนการเงินรอบนี้ใครเป็นคนสนับสนุน หรือสนับสนุนตนเองคะ

 8. จารุวรรณ says:

  จะขอวีซ่าสวิสต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ในการขอ เตรียมตัวอย่างไรถึงจะผ่านง่ายๆ

  • educatepark_europe says:

   วีซ่าเชงเก้นระยะสั้นไม่เกิน 90 วัน สถานทูตฯใช้เวลาประมาณ 5-10 วันทำการค่ะ

 9. จันทร์แรม says:

  ตอนนี้อยสวิสค่ะ ขอวีซ่ามา 20 วันก็ได้มา20 วันถ้าเราจะขออยู่ต่ออีกสัก1อาทิตจะได้ใหมค่ะและต้องไปขอที่ใหน แล้วเวลาเรากลับไทยแล้ว เราจะขอวีซ่ามาอีก เราจะต้องทิ้งระยะประมาณกี่เดือนค่ะ หรือว่าขอได้เลย มาหาแฟนค่ะ

  • educatepark_europe says:

   วีซ่าระยะสั้น หรือ Schengen Visa ไม่สามารถขออยู่ต่อได้ค่ะ ถ้ากรณีกลับไทยมาขอใหม่ รบกวนสอบถามสถานทูตโดยตรงนะคะ

 10. รัชดา says:

  อีก 5 เดือน จะเกษัยณอายุงาน จะขอวีซ่าเมกา เพื่อไปเที่ยว จะผ่านหรือไม่คะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ…ขอบคุณคุ่

  • adminvisa says:

   ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ครับ ส่วนเอกสารคร่าว ๆ สามารถดูได้ในเว็บไซด์ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>