วีซ่าออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน


วีซ่าออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย

การเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับบุคคลธรรมดา ไม่ว่าเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา เยี่ยมญาติ หรือกิจธุระส่วนตัว จำเป็นต้องมี วีซ่าออสเตรเลีย เพื่อเป็นใบผ่านทางในการเข้าประเทศ ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอวีซ่า สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของสถานทูตออสเตรเลีย เว็บตัวแทนสถานทูต หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาจัดการด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย แบบอาศัยอยู่ชั่วคราว ในประเภทต่อไปนี้คือ 1.) วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 2.) วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย 3.) วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย ซึ่งในการขอวีซ่าออสเตรเลีย ผู้ขอวีซ่าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ดังนั้น ทางเราจึงสามารถดำเนินการแทนได้เกือบทุกขั้นตอน

ข้อมูลการให้บริการ 

 รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

รับยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

รับยื่นวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 664 1431 – ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช) ฝ่ายงาน วีซ่าออสเตรเลีย
บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.00 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเลี้ยวขวาออกจากสถานี เพือเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

แผนที่

***************

หน้านี้มีอะไรบ้าง :

ประเภทของวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย          สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ ชึ่งหมายถึงการพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆ (อย่างเป็นทางการ/หรือเพื่อความบันเทิง) เพื่อเยี่ยมเพื่อน หรีอญาติพี่ น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ (ไม่มากกว่า 4 สัปดาห์) หรือเรียนและฝึกภาษาอังกฤษที่ไม่เกินกว่า 12 สัปดาห์ หรือใน กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน วีซ่าท่องเที่ยวนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง 12 เดือน

 

วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการติดต่อด้านธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งไม่นานกว่า 3 เดือน ในแต่ละครั้งที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหมายรวมถึงการสัมมนา อภิปราย เข้าร่วมประชุม ด้วย

 

วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออก (Transit)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางผ่านเข้า / ออกประเทศออสเตรเลียเพื่อการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น

 

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย          เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น การเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ หรือการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรไม่เกิน 12 สัปดาห์

 

วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Holiday Visa)

วีซ่าออสเตรเลีย

เป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ขอวีซ่าสามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมออสเตรเลีย ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ลองทำงานในต่างประเทศ

ติดต่อ Work and Holiday Visa ได้ที่นี่

 

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้กับเด็ก (เด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์) ซึ่งไปทำการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย และรับหน้าที่ในการจัดหาที่พัก รวมถึงดูแลผู้เยาว์จนกระทั่งอายุครบ 18 ปี ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองทำงาน

 

วีซ่าผู้ติดตาม

เป็นวีซ่าสำหรับ สามีหรือภรรยา หรือบุตร ซึ่งต้องการจะติดตามผู้ขอวีซ่านักเรียน เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามไปดูแล หรือกรณีไม่มีคนดูแลบุตรในระหว่างที่ตนเองไปทำการศึกษาที่ออสเตรเลีย ซึ่งผู้ติดตามมีสิทธิที่จะลงเรียนได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และมีสิทธิทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะผู้ติดตามที่มีอายุเกิน 18 ปี) ส่วนในกรณีที่เด็ก หากต้องการติดตามไปด้วยนั้น จะต้องจัดการเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประเทศออสเตรเลีย สำหรับเด็กคนนั้น ๆ ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียด้วย

วีซ่าประเภทอื่น ๆ สามารถหาข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์ตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย


เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 4. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 5. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
 6. หลักฐานทางการเงิน
 7. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว
 9. ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 10. แผนการเดินทางและเอกสารอ้างอิง
 11. ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือนเป็นการชั่วคราว
 • อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน
 • ไม่สามารถทำงานได้
 • เรียนในหลักสูตรระยะสั้นได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์

เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

วีซ่าสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อติดต่อธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งหมายรวมถึงการไปสัมมนา อภิปราย เข้าร่วมประชุม ด้วย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 4. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 5. หลักฐานระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น หนังสือเชิญ (ถ้ามี)
 6. หลักฐานทางการเงิน
 7. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ
 9. ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (VFS)

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ เช่น ไปติดต่อการค้ากับบริษัทที่ออสเตรเลีย เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น
 • อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน
 • สามารถทำงานได้ ในกรอบที่กำหนด และนายจ้างต้องไม่ใช่ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 4. หลักฐานการศึกษา
 5. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 6. หลักฐานทางการเงิน
 7. ใบผ่านการเกณฑ์ หรือคัดเลือกทหาร
 8. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน
 10. ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 11. ใบตอบรับจากทางสถาบัน หรือ CoE (Confirmation of Enrolment)

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง
 • ต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time Study)
 • อาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดไว้
 • ต้องไปเข้าเรียนอย่างน้อย เกิน 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียน ในระดับ น่าพอใจ ขึ้นไป (Satisfy)
 • สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

หลังจากที่จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ถึง ขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ซึ่งจะต้องไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมที่

สถานที่ในการยื่น วีซ่าออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
10110

The Trendy Office Building , 28th Floor,
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110

แผนที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา หรือเดินจาก สถานีอโศก ก็ได้เช่นกัน

เวลาให้บริการ

เวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ :++66(0) 21187100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

หรืออีเมล : info.dibpth@vfshelpline.com

โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากสถานทูตออสเตรเลียในการตรวจสุขภาพ

หลังจากที่ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ให้กับทางสถานทูตแล้ว ทางสถานทูตจะส่งใบตรวจสุขภาพให้กับทางนักเรียน (ภายใน 3-10 วันทำการ หลังจากยื่นวีซ่า) เพื่อนำไปตรวจสุขภาพ โดยมีรายชื่อ โรงพยาบาลที่สามารถไปตรวจสุขภาพตามระบบใหม่ (e-Health) ดังนี้

 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร : (+662) 686-2700
แฟกซ์ : (+662) 686-2849
เว็บไซด์ : http://www.BNHhospital.com
แผนที่

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  โทร: (+662) 310-3000
  หรือ : 1719
  แฟกซ์:  (+662) 310-3335
  เว็บไซด์ : http://www.bangkokhospital.com
  แผนที่
 • International Organization for Migration (IOM)

Migration Health Assessment Center (MHAC Bangkok)
Tuberculosis (TB) screening for the UK, AUS & CAN

120 Kasemkij Building, 8th floor
Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel: (66) 2-234-7950-5
Fax: (66) 2-234-7956
เว็บไซด์ : http://th.iom.int/index.php/contact

Email: bkk.tbdp.uk@iom.int
แผนที่

 • Chiangmai Ram Hospital8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  Telephone +66 053 920-300 
  Fax +66 53 224-880
  เว็บไซด์ : http://www.chiangmairam.com/
  Email: chiangmairam@chiangmairam.com
  แผนที่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Wellness Center

เลขที่ 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ, ตำบลตลาดใหญ่, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย
โทร: +66 76 25 4421 | แฟกซ์: +66 76 25 4421 extension 1351 | อีเมล์: info@phukethospital.com
เว็บไซด์ : http://www.phukethospital.com/Thai/

 • โรงพยาบาลเอกอุดร
  555/5 Posri Rd. Amphur Muang Udonthani Province 41000
  Tel. (+66 42) 342555 Fax (+66 42) 341033
  Email: computer_aekudon@hotmail.com, admin@aekudon.com
  เว็บไซด์ : http://www.aekudon.com
  แผนที่

 

กลับไปด้านบน

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ส่งคำถาม-คำตอบ หรือ ส่งความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. ณัฐชยา นันเชียงเครือ says:

  1. อยากทราบการทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียค่ะ ว่าต้องมีเงินในบัญชีเท่าไร

  • adminvisa says:

   ต้องเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในทริปนั้น ๆ ทั้งหมดครับ รววมถึงมีระดับรายได้ที่สถานทูตพอใจว่ามีความมั่นคงเพียงพอที่จะกลับมาจริง

 2. จอย says:

  ตอนนี่วีซ่าของจอยผ่านแล้วค่ะได้วีซ่าท่องเที่ยว 3 เดือน