วีซ่าออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน


วีซ่าออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย รับยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย รับทำวีซ่าออสเตรเลีย ขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย

การเดินทางไปที่ประเทศออสเตรเลียสำหรับบุคคลธรรมดา ไม่ว่าเพื่อการท่องเที่ยว การศึกษา เยี่ยมญาติ หรือกิจธุระส่วนตัว จำเป็นต้องมี วีซ่าออสเตรเลีย เพื่อเป็นใบผ่านทางในการเข้าประเทศ ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอวีซ่า สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของสถานทูตออสเตรเลีย เว็บตัวแทนสถานทูต หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาจัดการด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย แบบอาศัยอยู่ชั่วคราว ในประเภทต่อไปนี้คือ 1.) วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย 2.) วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย 3.) วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย ซึ่งในการขอวีซ่าออสเตรเลีย ผู้ขอวีซ่าไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง ดังนั้น ทางเราจึงสามารถดำเนินการแทนได้เกือบทุกขั้นตอน

ข้อมูลการให้บริการ 

 รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

รับยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

รับยื่นวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 664 1431 - ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช) ฝ่ายงาน วีซ่าออสเตรเลีย
บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเลี้ยวขวาออกจากสถานี เพือเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

แผนที่

***************

หน้านี้มีอะไรบ้าง :

ประเภทของวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย          สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการท่องเที่ยวหรืออื่น ๆ ชึ่งหมายถึงการพักผ่อนเพื่อชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ หรือเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาสั้น ๆ (อย่างเป็นทางการ/หรือเพื่อความบันเทิง) เพื่อเยี่ยมเพื่อน หรีอญาติพี่ น้อง หรือเข้าร่วมกิจกรรมฝึกภาษา/ การศึกษาในระหว่างปิดภาคเรียนระยะสั้นๆ (ไม่มากกว่า 4 สัปดาห์) หรือเรียนและฝึกภาษาอังกฤษที่ไม่เกินกว่า 12 สัปดาห์ หรือใน กรณีอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพการงาน วีซ่าท่องเที่ยวนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศออสเตรเลียได้นานที่สุดถึง 12 เดือน

 

วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

วีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

สําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลียเพื่อการติดต่อด้านธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งไม่นานกว่า 3 เดือน ในแต่ละครั้งที่เดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย ซึ่งหมายรวมถึงการสัมมนา อภิปราย เข้าร่วมประชุม ด้วย

 

วีซ่าเพื่อเดินทางผ่านเข้า/ออก (Transit)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางผ่านเข้า / ออกประเทศออสเตรเลียเพื่อการเดินทางต่อไปยังประเทศอื่น

 

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 

วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย          เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระยะสั้น การเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งจะไม่รวมถึงการเข้าเรียนภาคฤดูร้อนซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 4 สัปดาห์ หรือการเรียนภาษาอังกฤษหลักสูตรไม่เกิน 12 สัปดาห์

 

วีซ่าประเภทท่องเที่ยวและทำงาน (Work and Holiday Visa)

วีซ่าออสเตรเลีย

เป็นวีซ่าสำหรับเยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี ซึ่งเป็นโครงการที่ผู้ขอวีซ่าสามารถที่จะเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และทำงานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย วัตถุประสงค์หลักของโครงการ คือ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมออสเตรเลีย ได้ฝึกการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้ลองทำงานในต่างประเทศ

ติดต่อ Work and Holiday Visa ได้ที่นี่

 

วีซ่าผู้ปกครองนักเรียน

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองให้กับเด็ก (เด็กที่อายุไม่ถึง 18 ปีบริบูรณ์) ซึ่งไปทำการศึกษาที่ประเทศออสเตรเลีย และรับหน้าที่ในการจัดหาที่พัก รวมถึงดูแลผู้เยาว์จนกระทั่งอายุครบ 18 ปี ซึ่งวีซ่าประเภทนี้ ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองทำงาน

 

วีซ่าผู้ติดตาม

เป็นวีซ่าสำหรับ สามีหรือภรรยา หรือบุตร ซึ่งต้องการจะติดตามผู้ขอวีซ่านักเรียน เพื่อจุดประสงค์ในการติดตามไปดูแล หรือกรณีไม่มีคนดูแลบุตรในระหว่างที่ตนเองไปทำการศึกษาที่ออสเตรเลีย ซึ่งผู้ติดตามมีสิทธิที่จะลงเรียนได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์ และมีสิทธิทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (เฉพาะผู้ติดตามที่มีอายุเกิน 18 ปี) ส่วนในกรณีที่เด็ก หากต้องการติดตามไปด้วยนั้น จะต้องจัดการเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ประเทศออสเตรเลีย สำหรับเด็กคนนั้น ๆ ตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลียด้วย

วีซ่าประเภทอื่น ๆ สามารถหาข้อมูลได้ที่ เว็บไซด์ตรวจคนเข้าเมืองออสเตรเลีย


เอกสารที่ใช้ยื่นวีซ่า

รับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 4. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 5. หลักฐานการศึกษา (ถ้ามี)
 6. หลักฐานทางการเงิน
 7. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว
 9. ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 10. แผนการเดินทางและเอกสารอ้างอิง
 11. ที่พัก ตั๋วเครื่องบิน (ถ้ามี)

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว หรือเยี่ยมเยือนเป็นการชั่วคราว
 • อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน
 • ไม่สามารถทำงานได้
 • เรียนในหลักสูตรระยะสั้นได้ไม่เกิน 12 สัปดาห์

เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

วีซ่าสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเข้าประเทศออสเตรเลีย เพื่อติดต่อธุรกิจเป็นการชั่วคราว ซึ่งหมายรวมถึงการไปสัมมนา อภิปราย เข้าร่วมประชุม ด้วย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 4. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 5. หลักฐานระบุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เช่น หนังสือเชิญ (ถ้ามี)
 6. หลักฐานทางการเงิน
 7. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย
 8. ค่าธรรมเนียมวีซ่าธุรกิจ
 9. ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (VFS)

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่าธุรกิจออสเตรเลีย

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจ เช่น ไปติดต่อการค้ากับบริษัทที่ออสเตรเลีย เข้าร่วมสัมมนา เป็นต้น
 • อาศัยอยู่ในประเทศได้ตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน
 • สามารถทำงานได้ ในกรอบที่กำหนด และนายจ้างต้องไม่ใช่ธุรกิจในประเทศออสเตรเลีย

เอกสารที่ควรเตรียมสำหรับ ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

วีซ่าสำหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลีย อันได้แก่ หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ การเรียนระดับประถมหรือมัธยมศึกษา จนถึงระดับวิชาชีพ ฝึกอบรม ระดับวิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย ระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 12 สัปดาห์ขึ้นไป

 1. หนังสือเดินทาง (Passport)
 2. สำเนาเอกสารส่วนตัว เช่น สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. รูปถ่ายสี 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 4. หลักฐานการศึกษา
 5. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 6. หลักฐานทางการเงิน
 7. ใบผ่านการเกณฑ์ หรือคัดเลือกทหาร
 8. แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย
 9. ค่าธรรมเนียมวีซ่านักเรียน
 10. ค่าธรรมเนียมศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า (VFS)
 11. ใบตอบรับจากทางสถาบัน หรือ CoE (Confirmation of Enrolment)

เงื่อนไขเบื้องต้นของวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย

 • ต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาอย่างแท้จริง
 • ต้องลงทะเบียนเรียนแบบเต็มเวลา (Full Time Study)
 • อาศัยอยู่ในประเทศชั่วคราวเพื่อการศึกษาตามระยะเวลาของวีซ่าเท่านั้น
 • ผ่านการตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่ทางสถานทูตกำหนดไว้
 • ต้องไปเข้าเรียนอย่างน้อย เกิน 80 % ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • ต้องรักษาระดับผลการเรียน ในระดับ น่าพอใจ ขึ้นไป (Satisfy)
 • สามารถทำงานระหว่างเรียนได้ 40 ชั่วโมงต่อสองสัปดาห์
 • ไม่เคยมีประวัติ หรือต้องคดีร้ายแรงมาก่อน

ขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

หลังจากที่จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ก็ถึง ขั้นตอนการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย ซึ่งจะต้องไปยื่นพร้อมชำระค่าธรรมเนียมที่

สถานที่ในการยื่น วีซ่าออสเตรเลีย

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

อาคารเดอะเทรนดี้ ออฟฟิศ ชั้น 28
สุขุมวิท ซอย 13
แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ
10110

The Trendy Office Building , 28th Floor,
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110

แผนที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา หรือเดินจาก สถานีอโศก ก็ได้เช่นกัน

เวลาให้บริการ

เวลาทำการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
เวลายื่นใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.

เวลารับผล : 10.00 น.- 16.30 น.

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม :
สามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ :++66(0) 21187100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย

หรืออีเมล : info.dibpth@vfshelpline.com

โรงพยาบาลที่ได้รับอนุญาตจากสถานทูตออสเตรเลียในการตรวจสุขภาพ

หลังจากที่ยื่นวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ให้กับทางสถานทูตแล้ว ทางสถานทูตจะส่งใบตรวจสุขภาพให้กับทางนักเรียน (ภายใน 3-10 วันทำการ หลังจากยื่นวีซ่า) เพื่อนำไปตรวจสุขภาพ โดยมีรายชื่อ โรงพยาบาลที่สามารถไปตรวจสุขภาพตามระบบใหม่ (e-Health) ดังนี้

 • โรงพยาบาลบีเอ็นเอช

9/1 ถนนคอนแวนต์ สีลม กรุงเทพฯ 10500
โทร : (+662) 686-2700
แฟกซ์ : (+662) 686-2849
เว็บไซด์ : http://www.BNHhospital.com
แผนที่

 • โรงพยาบาลกรุงเทพ2 ซ.ศูนย์วิจัย 7 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10310
  โทร: (+662) 310-3000
  หรือ : 1719
  แฟกซ์:  (+662) 310-3335
  เว็บไซด์ : http://www.bangkokhospital.com
  แผนที่
 • International Organization for Migration (IOM)

Migration Health Assessment Center (MHAC Bangkok)
Tuberculosis (TB) screening for the UK, AUS & CAN

120 Kasemkij Building, 8th floor
Silom Road, Bangrak,
Bangkok 10500
Tel: (66) 2-234-7950-5
Fax: (66) 2-234-7956
เว็บไซด์ : http://th.iom.int/index.php/contact

Email: bkk.tbdp.uk@iom.int
แผนที่

 • Chiangmai Ram Hospital8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
  Telephone +66 053 920-300 
  Fax +66 53 224-880
  เว็บไซด์ : http://www.chiangmairam.com/
  Email: chiangmairam@chiangmairam.com
  แผนที่
 • โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต Wellness Center

เลขที่ 2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ, ตำบลตลาดใหญ่, อำเภอเมือง, จังหวัดภูเก็ต, 83000, ประเทศไทย
โทร: +66 76 25 4421 | แฟกซ์: +66 76 25 4421 extension 1351 | อีเมล์: info@phukethospital.com
เว็บไซด์ : http://www.phukethospital.com/Thai/

 • โรงพยาบาลเอกอุดร
  555/5 Posri Rd. Amphur Muang Udonthani Province 41000
  Tel. (+66 42) 342555 Fax (+66 42) 341033
  Email: computer_aekudon@hotmail.com, admin@aekudon.com
  เว็บไซด์ : http://www.aekudon.com
  แผนที่

 

กลับไปด้านบน

Comments

 1. Atitaya says

  จะยื่นวีซ่าไปเรียนภาษา 6เดือน คุณพ่อคุณแม่เป็น sponsor
  1.คุณแม่ เป็นแม่บ้าน ขอสเตจเม้นจาก ธนาคาร ธอส.ที่มีฉลากออมทรัพย์อยู่ แล้วมีจดหมายรับรองฐานะทางการเงินเพื่อเป็นผู้สนับสนุน
  2.คุณพ่อ ทำงานเอกชน ใช้สเตจเม้นบัญชีออมทรัพย์ของคุณพ่อ เพื่อเป็นผู้สนับสนุน
  แบบไหนจะดีกว่าคะ

  • adminvisa says

   ต้องดูความเคลื่อนไหว กับประวัติการเดินบัญชีครับ ถ้าตรงตามที่สถานทูตกำหนด ก็สามารถยื่นเข้าไปพิจารณาได้ครับ
   ถ้าน้องยื่นผ่านตัวแทน ทางเจ้าหน้าที่น่าจะให้คำแนะนำน้องได้ครับ

 2. worawat says

  ถ้าผมขอวีซ่า work and holiday แต่ว่าจบแค่ปวส.จะได้รึป่าวครับ
  แล้วถ้าผมต้องการที่จะไปเรียนต่อปริญญาตรีที่นู้ด้วยต้องขอวีซ่าแบบไหนครับ
  แล้วต้องมีstatementเท่าไหร่ครับหรือว่าไม่ต้องในกรณีที่
  ผมมีญาติอยู่ที่นู้ด้วยครับเป็นน้องของแม่คือเข้าแต่งงานกับคนที่นู้เลยอะครับ

  • adminvisa says

   1. ดูเงื่อนไขการขอวีซ่า Work and Holiday ได้ที่เว็บ สท. ครับ
   2. วีซ่านักเรียน
   3. ขั้นต่ำ หกแสนหรือหกแสนห้าหมื่นบาท ต่อปี ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนครับ (ไม่รวมค่าเรียนและค่าเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ครับ)

 3. กุ๊กกิ๊บ says

  ดิฉันเป็นข้าราชการครู คบกับเเฟนออสซี่มา 5 ปีเเล้ว ส่งเอกสารทำวีซ่าเเนบจดหมายเชิญ statement ของเเฟน. รูปถ่ายที่เคยไปเที่ยวกันมา. อีเมลที่ส่งคุยกัน ใช้ในการทำวีซ่า นอกจากนี้ก็มีเอกสารอื่นครบทั้งหมด ปัญหาคือดิฉันมีเงินเดือนเข้าออกในบัญชีทุกเดือน เเต่ไม่ได้เก็บในบัญชีเลย วีซ่าจะผ่านไหมคะ เเต่ในจดหมายเชิญ เเฟนเป็นผู้การันตีว่าจะออกค่าใช้จ่ายให้หมดทุกอย่าง รวมถึงค่ารักษาในกรณีที่ป่วย

  • adminvisa says

   กรณีแบบนี้ ขึ้นอยู่กับว่า สถานทูตจะประเมินว่า ความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนแล้วครับ ถ้าประเมินว่าเป็นแฟนเฉย ๆ โอกาสได้วีซ่าจะยากกว่า เวลาที่สถานทูตประเมินว่าเป็นลักษณะมากกว่าแฟนแล้วครับ เพราะโดยทั่วไปแล้ว คำว่าแฟน ยังมีความสัมพันธ์ไม่ลึกพอที่จะเป็นผู้สนับสนุนให้กันได้ครับ

 4. คุณลุง says

  จะเดินทางไปหาเพิ่อนเป็นชาวออสเตรเลีย ที่ เมลเบริน พักอยู่ ไม่เกิน 8 วัน เพื่อนพร้อมออก จม.เชิญให้
  ปัจจุบัน ผู้ถาม อายุ 60 ปีแล้ว เออรี่ รีไทร์ มาจาก รัฐวิสาหกิจ ขนาดใหญ่ / บ/ช ออมทรัพย์ มีเงิน หมุนเวียน เข้าออก ทุกเดือน และ มี เงินฝาก ประจำ หลักล้าน บ้าง **ใบรับรองการทำงาน มีของเก่า ออกเมื่อ 10 ปีที่แล้วตอนออกจากงาน ขณะนี้ มีพาร์ท ไทม์ จัดรายการวิทยุ อยู่ทุก สัปดาห์ รายได้ไม่แน่นอน ทำ จม.รับรองตัวเองได้ หรือไม่ ขอคำแนะนำครับ

  • adminvisa says

   เกษียนอายุแล้ว สามารถยื่นหลักฐานขอวีซ่าได้ครับ ไม่ต้องสนใจเรื่องงานหลังจากเกษียณ แต่ถ้ามีจะยื่นประกอบก็ยิ่งดีครับ
   ให้แสดงหลักฐานการเกษียณอายุ หรืองานในอดีต + หลักฐานแสดงรายได้ประจำ (ถ้ามี เช่น บำเหน็จ บำนาญ งานปัจจุบัน) และหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอครับ

   • คุณลุง says

    หลักฐานแสดงรายได้ประจำ (ถ้ามี เช่น บำเหน็จ บำนาญ งานปัจจุบัน) มันไม่มีหลักฐาน อะไรเลย เพราะ พนักงานร้ฐวิสาห กิจ เขาจ่ายเงินให้ ครั้งเดียว เมื่อ ตอนออก งาน ส่วน รายการวิทยุ ไม่มีสัญญา จ้าง อะไรเพียง แต่เขา โอนเงิน เข้า บัญชีให้ เดือนละเท่าๆกันเท่านั้น นายจ้าง เขาคงเลี่ยง อะไรบางอย่างนะครับ/ขอบคุณที่ใส่ใจตอบ ถ้ามี หนทางอื่น จะแนะนำก้อดี ครับ ถ้าเขาจะพิจารณา ไฟล เสียงของรายการ ก้อจะดี
    รและรายการนี้ ออกไปทั่วไทย และทั่วโลก ครับ

    • adminvisa says

     อะไรก็ได้ที่แสดงว่าเราเกษียนอายุแล้วครับ หนังสือรับรองเก่า บัตรรัฐวิสาหกิจที่หมดอายุก็ใช้ได้ครับ

     • คุณลุง says

      ขอบคุณ มาก นะครับ
      เอาหลักฐานทุกอย่างที่มี ไป ติดต่อ**ท่านนี้ ได้เลย ไหมครับและเก็บ ค่าธรรมเนียม เลยใช่ใหม
      ****02 664 1431 – ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช) ฝ่ายงาน วีซ่าออสเตรเลีย

 5. says

  พาเพื่อนไปเที่ยวออสเตรด้วย เอกสารที่ยื่นของเพื่อนคือเหมือนของเราทุกอย่างใช่ไหมค๊ จดหมายเชิญจากอาต้องระบุชื่อเพื่อนด้วยไหมค๊ อาสปอร์ตเซอร์ที่อยู่และอาหารการกินต่างทั้งหมดแต่เรื่องเงินในการท่องเที่ยวเราออกเองต้องมีประมาณเท่าไรค๊

  • adminvisa says

   เอกสารหลัก ๆ ก็เหมือนกันครับ
   ส่วนเรื่องเงิน ขึ้นอยู่กับรายละเอียดแผนการเดินทาง แล้วค่อยคำนวนงบออกมาครับ ซึ่งงบประมาณที่ได้อาจจะคูณสองไป เพื่อกรณีฉุกเฉินครับ

 6. panisara pintong says

  รบกวนหน่อย..จะไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลีย4เดือนมีเงินในบัญชี ออมทรัพย์350000บาทและมีเงินเข้าออกประมาณเดือนละหมื่นกว่าบาทจะสปอนเซอร์ตัวเองได้ไหม และมีเอกสารจดทะเบียนการค้าเป็นชื่อตัวเองค่ะ และมีสปอนเซอร์รับรองที่อาศัยที่ออสเตรีย สปอนเซอร์ที่อยู่และรับรองว่าเราไปเรียนจริง จะลงเรียนช่วงหลังสเตทเม้นท์ครบ6เดือนเพื่อที่จะยื่น บัญชีย้อนหลังได้ค่ะ รบกวนด้วยค่ะ และถ้าหากให้ทางบริษัทคุณดำเนินการจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างและค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • พี่อาร์ต says

   กรณีที่เรียน 4 เดือนจะต้องขอเป็นวีซ่านักเรียน ซึ่งการขอวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีเงินในบัณชีขั้นต่ำ 6.5 แสนบาทขึ้นไป ย้อนหลังบัญชี 6 เดือน ควรจะเป็นนอนที่พร้อมจะนำไปใช้ในการไปเรียนต่อครั้งนี้ ถ้าเป็นเงินที่ใช้ในการดำนเนินธุรกิจจะต้องขอดูเอกสาร / ข้อมูลทั้งหมดว่า ธุรกิจประเภทไหน / รายได้เป็นอย่างไร เป็นต้น ผู้เรียนสามารถจะเป็น Sponsor ตัวเองหรือจะให้พ่อ แม่เป็น Sponsor ก็ได้ค่ะ ในเรื่องการเป็น Sponsor เกี่ยวกับที่อยู่อาศัยไม่ได้มีผลอะไรกับการขอวีซ่า ดังนั้นจะมีหรือไม่มีค่าเท่ากันค่ะ บริษัทไม่ได้คิดค่าดำเนินการแต่อย่างใด ในการดำเนินเรื่องผู้เรียนจะต้องเลือกก่อนว่าสนใจจะเรียนที่เมืองไหน บริษัทจะส่งข้อมูลสถาบันให้เลือกเรียนหลังจากนั้นลงทะเบียนเรียนและเตรียมเอกสารยื่นวีซ่าเข้ามาที่บริษัทเพื่อประเมินก่อนค่ะ

 7. arthorn says

  จะขอวีว่าไปท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลีย พึ่งเริ่มทำงานยังไม่มีรายได้ ครับ เเต่จะขอเงินที่บ้านไป ไปประมาน 5 วันครับ ต้องมีเงินในบัญชีประมาณเท่าไหร่ ต้องใช้ตั๊วเครื่องบินหรือใบจอง ด้วยไหมครับ ขอบคุณครับ

  • adminvisa says

   เงินในบัญชีต้องเพียวพอกับทริปที่ไปเที่ยวครับ ทั้งค่ากินค่าอยู่ ค่าเดินทาง อาจจะแสนห้าหรือมากกว่านั้น ก็ขึ้นอยุ่กับแผนการเดินทางครับ แต่สิ่งที่ต้องระวัง คือ เรื่องเพิ่งเริ่มงานนะครับ เพราะไม่มีอะไรการันตีให้สถานทูตเชื่อว่า เราจะไปเพียงชั่วคราวครับ

   • Num says

    สอบถามคะ จะไปเรียนภาษาที่ออสเป็นเวลา 6 เดือนคะ
    เรื่อง sponsor มี 2 กรณีคะ

    1. Sponsor เป็น คุณป้าเกษียณแล้ว2ปี มีRMF LTF หุ้นกู้ปูนซิเมนต์ไทย สหกรณ์ออมทรัพย์ ใช้ยื่นได้ไหมคะ

    2. Sponser เป็น คุณอา มีเงินใน 1.4 แสน , สลากออมสิน ธกส. 5 แสน , กองทุน RMF ประมาณ 5 แสน ใช้ยื่นได้ไหมคะ

    ขอบคุณมากๆคะ

    • adminvisa says

     กองทุนหรือหุ้น ส่วนใหญ่สถานทูตไม่รับพิจารณาครับ
     หลักฐานการเงินที่ใช้ได้ต้องอยู่ในลักษณะของเงินออมที่สามารถถอนมาให้ผู้ขอวีซ่าใช้ได้ทันทีครับ

 8. ภัท says

  สวัสดีคะ อยากสอบถามค่ะ พอดีจะไปเรียนภาษา 1 ปีแต่อยากพาสามีไปด้วย เลยอยากทราบว่าจะขอวีซ่าผู้ติดตามได้มั๊ยคะ และวีซ่าผู้ติดตามต้องยื่นเอกสารการเรียนของสามีหรือเปล่าคะ พอดีสามียังไม่จบป.ตรี แต่ทำงานมานานแล้วคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says

   ถ้าตอนขอวีซ่านักเรียน ไม่ได้แจ้งข้อมูลครอบครัวกับทางสถานทูตไว้ ก็ขอวีซ่าติดตามไม่ได้ครับ

  • adminvisa says

   วีซ่าที่ออสเตรเลีย ยังขอได้ตามปกติ ถ้าไม่ขัดกับเงื่อนไขของวีซ่าเก่านะครับ เช่น 8503 8534

 9. ปลาทู says

  สวัสดีค่ะ สนใจไปเรียนภาษาที่ออสเตรเลียก่อน 6 เดือนค่ะ มีปัญหาเกี่ยวกับstatementค่ะ คืออยากทราบว่าเราสามารถใช้บัญชีที่เปิดร่วมกันกับแฟนได้ไหมคะ(บัญชีเป็นชื่อแฟน+ชื่อดิฉัน) มีประมาณ 550,000ค่ะ ได้มาจากการขายรถ แต่ว่ายังไม่ได้จดทะเบียนสมรสนะคะ

 10. Mary says

  จะรบกวนสอบถามค่ะ การขอวีซ่าไปออสเตเรีย 6 เดือน ขอได้มั้ยค่ะ??ต้องขอเป็นวีซ่าอะไร และต้องมีสเตรทเม้นเท่าไหร่ค่ะ..พอดีจะไปช่วยอาดูร้านนวดค่ะ.

 11. som says

  ขอถามนะค่ะ คือตอนนี้ถือวืซ่าท่องเที่ยวอยู่3เดือน จะเดินทางกลับไทยและจะยื่นวีซ่าเพื่อมาอยู่กลับแฟนที่เมลเบิร์นและจะยื่นวีซ่าพาลูกสาวมาอยู่และเรียนต่อที่เมลเบิร์นต้องยื่นวีซ่าประเภทไหนค่ะ ลูกสาวกำลังจะจบ ม.3 เร็วๆนี้
  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says

   ดูจากลักษณะแล้ว อาจเป็นวีซ่าคู่หมั้นหรือวีซ่าแต่งงาน+ติดตาม ซึ่งทางเราไม่มีข้อมูลครับ

 12. panpan says

  มีเรื่องสอบถามเกี่ยวกับการเตรียมตัวในการยื่นขอวีซ่าเพื่อไปเรียนที่ออสเตรเลียค่ะ
  คือเบื้องต้นต้องการลงเรียนภาษาก่อนประมาณ 6 เดือน มีคำถามดังนี้ค่ะ
  1.ต้องมีสเตจเม้นเท่าไหร่ในการขอวีซ่าให้ผ่าน
  2.ถ้ามีบัญชีกองทุน LTF สามารถนำมาใช้เป็นหลักฐานในการยื่นขอวีซ่าได้หรือไม่คะ
  3.วีซ่าที่เราเคยประเทศอื่น เช่น ญี่ปุ่น มีผลทำให้เราขอวีซ่าออสเตรเลียง่ายขึ้นหรือไม่คะ
  4.ในกรณีที่เราเรียนภาษาครบกำหนด 6 เดือนแล้ว และต้องกาเรียนต่อปริญญาโท ต้องขอวีซ่ายังไง คะ ทำเรื่องที่ออสได้เลยหรือต้องกลับมาขอที่ไทยคะ

  รบกวนตอบทางอีเมล์ด้วยนะคะ
  ขอบพระคุณมากค่ะ

  • admin says

   1. 18,610 ออสเตรเลี่ยนดอลล่าร์ขึ้นไป
   2. ต้องเป็นบัญชีที่มีสภาพคล่องและเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที
   3. อาจมีส่วน แต่ไม่ใช่ตัวแปรที่ทำให้ได้วีซ่าง่ายขึ้นครับ
   4. ถ้าไม่ติดเงื่อนไข อาจขอต่อวีซ่าที่ออสเตรเลียได้ครับ

 13. Anongie says

  สวัสสดีค่ะอยากจะสอบถามว่าถ้ายื่นวีซ่าแต่งงานแล้วยื่นวีซ่าท่องเที่ยวพร้อมกันได้ไหมค่ะ

  • admin says

   ยื่นได้ครับ แต่วีซ่าออสเตรเลีย ถือได้ชนิดเดียวครับ ถ้าวีซ่าแต่งงานอนุมัติ วีซ่าอื่น ๆ ที่ขอก่อนหน้าจะถูกยกเลิก

 14. กรรณิกา says

  ขอรบกวนหน่อยค่ะ มีความสนใจที่จะทำงานที่ออส แบบทำงานเลยอ่ะคะ เรีบนจบอยากทำงานที่นั้น คือมีวีซ่าอื่นอีกไหมค่ะ ที่ซับพอตให้ทำงานที่นั้น และมีวิธีไหนไหมค่ะที่จะได้สัญชาติที่นั้นเลย แล้วกรณีถ้าไปทำงานแบบนั้นจะขอวีซ่าผู้ติดตามได่ไหมค่ะ อยากสร้างอนาคตที่นี้ แบบปักหลักที่นั้นเลย ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  • admin says

   ไม่มีครับ แต่ถ้าต้องการหาประสบการทำงานที่นั่น อาจไปลองสมัครโครงการ Work and Holiday วีซ่า ที่ปีนึงจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาไทยที่เรียนจบไปหาประสบการณ์เรียนหรือทำงานได้ตามทีวีซ่ากำหนด ถ้าสนใจ ติดตามข่าวโครงการได้ที่เว็บ สท. ครับ

 15. Nichapa says

  ขอปรึกษาค่ะติดแบล็คลิสออสเตรเลียมา1ปีเหลือ2ปีอยากทราบว่าแฟนเป็นพีอารสามารถทำเรื่องช่วยเรากลับไปก่อนได้มัยค่ะแฟนเป็นทอมค่ะหรอต้องรอเวลาให้ครบ3ปีถึงจะยืนเรื่องได้
  ขอบคุณมากๆๆๆๆค่ะ

  • admin says

   ติดแบล็คลิสต้องรอให้ครบกำหนดก่อนถึงจะยื่นขอวีซ่าใหม่ได้ครับ แต่ไม่มีอะไรการันตีว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ครับ

 16. Wilaipon plainat says

  จะยื่นวีซ่าให้ลูกเพื่อไปเที่ยวออสเตรเลีย แต่หย่าสามี และลูก อายุไม่ถึง18 แต่ลูกอยู่ในความปกครองของเรา ต้องมีใบยินยอมจากบิดาใหมค่ะ

  • admin says

   ถ้ามีใบ ทะเบียนสมรส (หน้าแนบท้ายรายละเอียดการปกครองบุตร) ที่ระบุว่า บุตรอยู่ในความปกครองของคุณแม่ และคุณแม่จะเดินทางไปกับบุตรด้วย ก็ไม่ต้องใช้ ใบให้คำยินยอมครับ

 17. toon says

  รบกวนแอดมินด้วยคะ ดิฉันจะไปเที่ยวออสเตเรีย 8วัน มีเพื่อนทำหนังสือเชินส่งมาให้แล้วมีคำถามต้องการคำชีแนะด้วยคะ ว่าจะเดินทางเดือน มิถุนายน 57 นี้คะ ตอนนี้มีแบบฟรอมยื่นขอวีซ่าแล้า มีใบจองตั๋วคอนเฟริมแล้ว มีสเตสเม้นย้อนหลังทั้งของเราและของสามี จดทะเบียนสมรสกันคะ
  1เอกสารต้องกรอกเปนภาษาไทยหรืออักฤษคะ
  2 ต้องยื่นเองที่สถาทูตป่าวคะ
  3 ส่งเอกสารทางไปรสนีได้ป่าวคะ
  4 ถ้าส่งเอกสารทางไปรสนีได้ ต้องจ่ายค่าวีซ่าเปนเชคไปกี่บาทคะ ราคาปัจจุบัน
  ขอบคุนมาดคะ

  • admin says

   - ภาษาอังกฤษเท่านั้น
   – ยื่นที่ศูนย์ยื่นวีซ่า VFS ตรงอาคารเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13
   – ส่งทางไปรษณีย์ได้แต่ไม่แนะนำ เพราะขั้นตอนช้ากว่ามาก
   – ขั้นตอนต่าง ๆ และระยะเวลา ดูข้อมูลที่เว็บไซด์ VFS Australia ได้เลยครับ

 18. Molly says

  สวัสดีค่ะ คือตอนนี้อายุ 28ปีแล้ว แต่อยากไปเรียนภาษาที่ออสเตเรีย 1 ปี และทำงานไปด้วย ต้องทำวีซ่าแบบไหนคะ แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เรียนจบมหาวิทยาลัยมา5ปีแล้วค่ะ แต่ไม่เคยไปต่างประเทศเลย ไม่ทราบว่ายังไปได้อยู่รึเปล่าคะ แล้วต้องทำยังไงบ้างคะ

 19. pperng says

  ขอคำปรึกษาครับ
  ผมเป็นอาจารย์ราชการที่ลาศึกษาต่อในประเทศไทย แต่จะเดินทางไปนำเสนอผลงานวิชาการในออสเตรเลีย ต้นสังกัดให้เดินทางตามกำหนดคือ 14-18 แต่ผมดันซื้อตั๋วไป 14-21 แบบนี้ผมจะขอวีซ่าผ่านใหมครับ หรือถ้าผมให้ทางหน่วยงานออกหนังสือขอวีซ่า 14-21 พร้อมเอกสารชี้แจงเหตุผลจากอาจารย์ที่ปรึกษา ผมจะขอวีซ่าผ่านใหมครับ หรือมีวิธีใดแนะนำใหมครับ ขอบคุณครับ

  • admin says

   ไม่มีปัญหาครับ ให้ทางต้นสังกัด ออกเอกสารให้ครอบคลุม พร้อมระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน

   หรือในวันที่เพิ่มเติมเข้ามา แนบใบลาประกอบพร้อมคำชี้แจงจากผู้มีอำนาจ เช่น ลาพักผ่อน 2-3 วัน ก่อนเดินทางกลับ ฯ ก็ไม่น่าจะมีปัญหาครับ

 20. Or says

  รบกวนสอบถามค่ะ

  จะไปเรียน GE ที่ sydney 6 เดือนค่ะ
  แต่คนออกค่าใช้จ่ายเป็น สปอนเซอร์ให้คือ อาสะใภ้ของเรา statement ประมาณล้านกว่าๆ
  แต่เค้าไม่ได้ใช้นามสกุลเดียวกับเรา เพราะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับอาแท้ของเราค่ะ

  กรณีนี้จะถือว่าเป็นสปอนเซอร์ให้ได้มั้ยคะ
  เหตุผลที่อาเป็นสปอนเซอร์ให้เพราะทำธุรกิจที่ต้องใช้ภาษาค่ะ เลยอยากให้เรากลับมาช่วยงาน

  • admin says

   ถ้าไม่มีหลักฐานทางกฎหมายว่า มีความสัมพันธ์เป็นญาติกันจริง ก็ไม่น่าจะเป็น Sponsor ให้กันได้ครับ

 21. Taro says

  จะไปเรียนคอร์ส General English ที่เมืองเพิร์ธ เป็นเวลา2เดือนค่ะ เลยอยากสอบถามว่าต้องเปนวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่านร.ค่ะ

 22. PP says

  อยากรู้ว่าถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวออส นี่ต้องใช้ฟอร์ม 1419 หรือ 48R อ่ะค่ะ

 23. tom says

  อยากทราบว่า พอดีผมพึ่งเรียนจบ อยากไปเที่ยวนิวซีแลนด์ เป็นระยะเวลา1ปีและสามารถทำงานไปด้วย ควรจะทำวีซ่าประเภทไหนคับ แล้วต้องทำยังไงบ้าง ก่อนหน้านี้เคยไปเที่ยวมาแล้ว2ครั้งในระยะเวลา3เดือนในช่วงซัมเมอร์ แต่ครั้งนี้อยากเที่ยวนานๆ ผมควรจะทำยังไงบ้างคับ

  • tom says

   แล้วถ้าไม่เคยไปออสเตรเลีย พอดีมีเพื่อนและครอบครัวเพื่อนอยู่ที่ออสซี่เพื่อนเป็นคนไทย แต่อยู่ออสเตรเลียมานานแล้ว ผมอยากจะขอวีซ่าไปเที่ยวและทำงานเป็นเวลา1ปี จะทำยังไงบ้างคับ และมีโอกาสทำวีซ่าผ่านรึป่าวคับ

  • admin says

   ลองติดตาม โครงการ Work Holiday Scheme (WHS) ไทย-นิวซีแลนด์ ดูครับ ที่เว็บ สท. นะครับ ปีนึงจะได้โควต้า 100 คนครับ

 24. มิมิ says

  อายุไม่ถึง 18 แต่จะให้ไปเรียนออส แต่จะให้แฟนทำวีซ่าติตามได้ไหมคะ

  • admin says

   ถ้าคุณแต่งงานแล้ว ก็อาจจะขอได้ตามกฎครับ แต่จะผ่านหรือไม่ก็ต้องดูหลาย ๆ ปัจจัยประกอบกันครับ

 25. เรย์ says

  อยากสอบถามค่ะ ต้องการวีซ่านักท่องเที่ยวออสเตรเลีย เป็นนักศึกษาไม่มีรายได้ พอดีไปกันแฟน และแฟนเป็นคนสปอนเซอร์ทุกอย่าง. เดินทางไปต่างประเทศในแถบเอเชียด้วยกันบ้างแล้ว. จะทำเรื่องขอวีซ่าครั้งแรก วีซ่ามีสิทธิผ่านไหมค่ะ

  • admin says

   คำว่าแฟน ไม่เข้ากับกฎการเป็นผู้สนับสนุนได้นะครับ สถานทูตจะพิจารณาเคสบายเคสโดยดูหลักฐานประกอบว่ามีความสัมพันธ์กันระดับใด รวมถึงกฎพื้นฐานอื่น ๆ จะถูกนำมาพิจารณาด้วยครับ (เช่นเรื่อง ไปแล้วจะกลับมาหรือเปล่า ความเสี่ยงต่าง ๆ)

 26. Prawpraw sature says

  คือว่าดิฉันมีแฟนอยู่ออสเตเลียและเป็นคนออสซี่และไม่อยากจดทะเบียนสมรสกับเขาได้ใหมค่ะแต่ดิฉันอยากเรียนภาษาที่นั้นแต่มีลูกติดอยากเอาลูกไปด้วยจะต้องยื่นวีซ่าแบบใหนแล้วสามารถจะไปได้ใหมค่ะ

  • admin says

   วีซ่านักเรียนออสเตรเลีย ต้องมีความพร้อมทั้งเรื่อง งาน เงิน และเป้าหมายการเรียน และหลักสูตรที่เหมาะสมครับ ถึงจะขอวีซ่าผ่าน ยิ่งถ้าจะพาบุตรไปด้วย ยิ่งต้องมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น 2-3 เท่าเป็นอย่างน้อยครับ เพราะตามกฎ ถ้าบุตรอยู่ในวัยเรียนก็ต้องได้เรียนตามเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดไว้ครับ (7 หลักขึ่นไป แน่นอนครับ)

 27. Noppawat says

  รบกวนสอบถามเรื่อง ขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเรีย แบบ 3 เดือนหน่อยครับ ผมเป็นนักศึกษาและยังไม่มีรายได้ มหาลัยออกใบรับรองการเป็น นศให้แล้ว และบุคคลที่ให้ที่พักที่อยู่ที่ออสเตรเรียได้เขียนจดหมายเชิญมาแล้ว จะสอบถามว่า ผู้รับรองการเงิน(สปอนเซอร์)ให้กับผมนอกเหนือจากบิดามารดาแล้วจะเป็นผู้อื่นได้หรือไม่ครับ หากเขาไม่ใช่ญาติ แต่มีจดหมายรับรองว่าจะสปอนเซอร์ให้ พร้อมกับใบ statement
  ขอบคุณครับ

  • admin says

   ถ้าไม่ใช่ญาติกัน หรือไม่มีความสัมพันธ์กัน ไม่สามารถเป็นผู้สนับสนุนให้ได้ครับ

 28. แอน says

  รบกวนขอสอบถามเอกสารการยื่นวีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย
  ไม่ทราบว่าหลักฐานการเงิน สามารถใช้หลักฐานการถือครองหุ้นคู่กับบัญชีออมทรัพย์ได้รึป่าวค่ะ
  คือออมทรัพย์มีอยู่ประมาน 5แสนบาท ส่วนหลักฐานการถือครองหุ้นมีอยู่ 2ล้าน
  จะยื่นช่วง15 มค 57 นี้อ่าค่ะ ต้องทำยังไงบ้างค่ะ

 29. พรรณ says

  จะยื่นวีซ่าแต่งที่ออสเตรเลีย เดือนพ.ค.2557 เอกสารที่แปล บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน ใบเกิด ใบรับรองโสด และได้ให้กงสุลเซ็นรับรองแล้วตั้งแต่เดือน ก.ย.2556 เนื่องจากกว่าจะได้ยื่นแบบนี้เอกสารทางราชการที่เราแปลมาจะหมดอายุไหมคะ

  • admin says

   เอกสารแปลไม่มีวันหมดอายุครับ การลงวันที่ เพื่อแสดงว่าได้มีการแปลเป็นภาษาอื่นในวันที่ระบุเท่านั้นครับ

 30. น้ำ says

  อยากสอบถามค่ะ ถ้าเป็นพี่เลี้ยงเดินทางไปกับครอบครัวเค้า เราต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ แล้วจะต้องมีใบจ้างงานให้เค้าดูด้วยไหมค่ะ ไปออสเตรเลียค่ะ

 31. ไก่ says

  พอดียื่นวีช่าไปแล้วทางสถานทูตขอสเตจเม้นถ้าเป็นแบบนี้โอกาสที่จะผ่านอยากไหมครับแล้วต้องใช้เวลานานไหม ขอบคุณครับ

  • admin says

   มีโอกาสผ่าน แต่ก็ขึ้นอยู่กับ Statement ที่ยื่นเข้าไปใหม่นั่นล่ะครับ

 32. นลินี วงษ์ชาลี says

  ดิฉันอยากปรึกษาเรื่องการขอวีซ่า และการเตรียมเอกสารค่ะ เรื่องที่ว่ามีผู้ติดตามด้วยค่ะต้องใช้อายุทะเบียนสมรสด้วยหรือป่าวค่ะ

  • admin says

   คุณนลินี สามารถปรึกษากับตัวแทน (agent) ที่ดูแลเรื่องเรียนเกี่ยวกับเงื่อนไขในการขอวีซ่าติดตาม หรือขอคำแนะนำกับทางโรงเรียนกรณีสมัครเองครับ

 33. yuwadee says

  จะปรึกษาเรื่องวีซ่าค่ะ ตอนนี้ยื่นเอกสารขอวีซ่าเป็นวีซ่าท่องเที่ยวผ่านแล้ว แตทำพาสสปอตและวีซ่าหาย ต้องทำอย่างไรคะ วีซ่ายังไม่หมดอายุนะคะ รบกวนติดต่อกลับหน่อยค่ะ

  • admin says

   ยังไงก็ต้องแจ้งความและขอทำหนังสือเดินทางใหม่ครับ
   หลังจากนั้น ค่อยลองติดต่อกับทางสถานทูตดูครับว่า ต้องดำเนินการอย่างไรต่อไป อาจจะติดต่อกับทางศูนย์ยิ่นวีซ่า (ตัวแทนสถานทูต) ให้ช่วยติดต่อให้ก็ได้ครับ

 34. น้ำฟ้า says

  เรียนถาม admin ค่ะอยากจะขอวีท่องเที่ยวออสเตรเลียค่ะ แต่เราไม่ได้เป็นพนักงานออฟฟิศ ที่บ้านประกอบอาชีพ เกษตรกรรมค่ะ คือทำไร่ถั่ว และไร่เมล็ดนางลักทำสวนมะม่วง และทำสวนมะนาว ทำต้นกล้ามะม่วงกับมะนาว ค่ะ และเลี้ยงหมู มีเงินเข้าออกในบัญชีตลอดเวลาค่ะ ประมาน ห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนขึ้นไป ยอดเงินณตอนนี้เกือบสองแสนบาท แบบนี้จะต้องใช้เอกสารอะไรไปยื่นคะ และมีเพื่อนที่เรียนอยู่ที่โน่นเป็นคนไทยค่ะ และมีเพื่อนที่เป็นคนออสเตรเรียค่ะเค้าสามารถทำจดหมายเชิญหั้ยได้ค่ะโดยรับรองเรื่องที่พักและพาเที่ยวค่ะ แบบนี้พอมีสิทธิ์ที่วีซ่าจะผ่านมั้ยคะ อยากทำเรื่องขอไปสักสองอาทิตย์ เคยสอบถามหลายๆๆเอเจ้นแล้วล้วนแต่บอกหั้ยขอทำเรื่องไปเรียนและเที่ยว อยากหั้ยadmin แนะนำค่ะว่าควรทำแบบไหนดี ช่วยหน่อยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   ค่อนข้างยากครับ เพราะอาชีพเกษตรกรรม เป็นอาชีพอิสระ ยากต่อการตรวจสอบ และพิสูจน์ความมั่นคงได้ยากที่จะเชื่อว่าไปแล้วจะกลับมาจริง
   นอกจากจะแสดงให้สถานทูตเห็นถึงความมั่นคงของการทำเกษตรกรรม มีเงินเก็บพอสมควร หกหลักกลาง ๆ หรือปลาย ๆ ในชื่อของตนเองครับ

 35. มยุรี เปรมปรี says

  จะไปเที่ยวออสเตรเลีย ปีใหม่นี้ค่ะ กับลูกสาวอายุ 18 กำลังศึกษาที่ มธ เคยได้วีซ่าเชงเก้นนักเรียน AFS อยากทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรสำหรับลูกสาวค่ะ เพื่อทำวีซ่าเข้าออสเตรเลียค่ะ

  แต่ครั้งนี้อยากได้วีซ่าแบบมัลติค่ะ น่าจะเป็นไปได้ไหมค่ะ

  ตัวเองเคยไปออสเตรเลียมาแล้วเมื่อสงกรานต์ ได้วีซ่าท่องเที่ยว ค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ
  มยุรี รบกวนแนะนำมาที่ E-MAIL นะคะ

 36. ศิริภัทร พรหมดี says

  อยากจะขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อนไปดูบ้านแฟน ที่นั่นค่ะ โดยแฟนจะ sponsor ให้
  แต่กังวลเรื่องตัวเองทำงานค้าขายอิสระ ไม่มีหลักฐานจากบริษัท มีแค่ statement
  แต่มีหลักฐานว่าคบกะแฟนมา และไปมาหาสู่กัน ร่วมแปดเดือนแล้ว
  ถ้าในลักษณะนี้จะพอมีหวังได้วีซ่าบ้างรึป่าวค่ะ รบกวนด้วยนะค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says

   ค่อนข้างยากครับ ถ้าไม่แสดงว่า เรามั่นคงในไทยจริง ๆ เพราะเค้าพิจารณาและให้น้ำหนักจากเอกสารหลักฐานที่เป็นทางการมากกว่า และความสัมพันธ์ก็อาจดูสั้นไป ในมุมมองสถานทูตครับ

 37. says

  จะไปเที่ยวออสเตรเลียโดยมเพื่อนชายเป็นชาวออสเตรเลียเเฟนเป็นสปอนต์เซอร์ให้และตนเองเป็นข้าราชการไป2 week การทำวีซ่าจะยากไหม ต้องใช้เอกสารจากเขาอะไรบ้างรับรองเรา ขอคำปรึกษา

  • admin says

   แฟนเป็น Sponsor ให้ไม่ค่อยได้นะครับ นอกจากแสดงหลักฐานให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันจริง ๆ
   วีซ่าจะผ่านง่ายกว่า ถ้าเรามีเงินเก็บของเราเอง และมีงานที่มั่นคงครับ ส่วนเอกสารที่ต้องเตรียมสามารถดูเบื้องต้นได้ที่หน้าเว็บไซด์ครับ ซึ่งถ้าเตรียมเอกสารพร้อมสามารถติดต่อเพื่อขอตรวจเอกสาร เพื่อประเมิน % ก่อนตัดสินใจว่าจะยื่นวีซ่าหรือจะรอให้พร้อมมากกว่านี้ก่อน ได้ครับ

 38. เสาวภา says

  ดิฉันได้ยื่นวีซ่าท่องเที่ยวประเทศออสเตรเลียพร้อมน้องสาว ของดิฉันผ่านแต่ของน้องไม่ผ่าน สถานฑูตแจ้งว่า น้องสาวไม่มีสถานะทางการงานที่มั่นคงในไทย (น้องเป็นแม่บ้าน ลูกเรียนที่ออสเตรเลีย สามีทำงานบริษัทญี่ปุ่น) ขอไปเที่ยวและเยี่ยมลูก และจองตั๋วเรียบร้อยแล้ว จะมีทางทำอย่างไรได้บ้างคะ

 39. says

  อยากนำลูกมาเรียนชั้นประถมที่ออสเตรเลีย อยากทราบคุณสมบัติและค่าใช้จ่าย ลูก2คนคะ รบกวนด้วยคะ

  • admin says

   ทางผมจะให้เจ้าหน้าที่ ลองส่งข้อมูลรายละเอียดไปให้ทางอีเมลก่อนนะครับ

 40. Ice says

  พอดียื่นขอวีซ่าไปเรียนต่อที่ออสอะค่ะ หลังจากตรวจสุขภาพเสร็จแล้วทางสถานทูตขอเอกสารทางการเงินเพิ่มก็ยื่นไปแล้วเขาก็ขอเอกสารการทำงานหลังจบมา1ปี เอกสารทางการเงินผ่านค่ะ แต่พอสถานทูตโทรไปที่ทำงานคนรับสายดันพูดไม่ตรงคำถาม แล้วตอนนี้ สถานทูตส่งจดหมายกลับมาหาเอเจ่นว่า เอกสารที่ทำงานเหมือนจะเป็นของปลอม ให้ชี้แจงเพิ่ม ตอนนี้กลัววีซ่าจะไม่ผ่าน ควรจะทำยังไงต่อดีค่ะถ้าว่าซ่าไม่ผ่าน ในกรณีที่ว่าเหมือนเอกสารที่ทำงานจะเป็นของปลอมนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

 41. ณิชาภา นันทะศรี says

  ดิฉันยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียแต่ไม่ผ่าน โดยยื่นผ่านเอเจนซี่…ถ้าในกรณีนี้ดิฉันควรทำอย่างไร และอีกกี่วันจึงจะสามารถยื่นขอได้อีก ทางสถานทูตแจ้งว่าหลักฐานทางการเงิยไม่เพีบงพอ..เอกสารที่ทางเอเจนซี่ยื่นครั้งที่แล้วมี หนังสือเดินทาง เสตทเม้น สมุดบัญชี รูปถ่าย สำเนาบัตร เท่านั้น…กรุณาตอบด้วยนะคะ เพราะดิฉันได้จองตั๋วเครื่องบินกำหนดวันเดินทางแล้ว..พอจะมีหนทางหรือไม่/ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   สามารถยื่นใหม่ได้ทันทีเมื่อพร้อมครับ แต่ต้องมีข้อมูลใหม่ให้สถานทูตพิจารณานะครับ ไม่อย่างนั้นแล้ว ผลวีซ่าก็ไม่เปลี่ยน
   และถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลใหม่ก็ตาม แต่ถ้าสถานทูตยังไม่พอใจในสถานะของผู้ขอวีซ่า (เรื่องเงิน เรื่องความมั่นคงในไทย และปัจจัยอื่น ๆ)
   ซึ่งการยื่นครั้งต่อไป เอกสารต้องแน่นนะครับ เพราะถ้าโดนปฏิเสธอีก การขอครั้งต่อ ๆ ไปก็ยิ่งยากมากขึ้นครับ

  • admin says

   ตอบกลับไปทางอีเมลแล้วครับ ขอข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>