วีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ UK วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน Tier4


วีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าUK รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ รับยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับยื่นวีซ่านักเรียนTier4 รับทำวีซ่าอังกฤษ ขั้นตอนการยื่นวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

การเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษ (UK หรือสหราชอาณาจักร) จำเป็นต้องขอ วีซ่าอังกฤษ ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอวีซ่า สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของ UK Visas and Immigration หรือ Home Office, เว็บศูนย์ยื่นวีซ่าที่ทำหน้าที่แทนสถานทูต หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาหาข้อมูลด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ แบบชั่วคราว ดังนี้ 1.) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ 2.) วีซ่านักเรียนอังกฤษ 3.) วีซ่าธุรกิจอังกฤษ ซึ่งในขั้นตอนการทำงาน ทางเราจะเป็นผู้ประสานงานให้ ไม่ว่าจะเป็น รายการเอกสารที่ต้องเตรียม กรอกแบบฟอร์ม นัดวันยื่น รวมถึงเตรียมการให้พร้อมสำหรับการยื่นวีซ่า เว้นแต่ในขั้นตอนการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ นั้น ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษเอง เพราะสถานทูตมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่า ไบโอเมตริก ได้แก่ การถ่ายรูปดิจิตอล และการสแกนลายนิ้วมือที่เก็บข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทตัวแทนจึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ แทนท่านได้

ข้อมูลการให้บริการ 

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ หรือ วีซ่าเยี่ยมญาติ (General Visitor Visa, Family Visit)

รับยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ (Student Visitor, Extended Student Visitor, Tier 4 Student Visa)

รับยื่นวีซ่าธุรกิจอังกฤษ (Business Visitor)

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 664 1431 – ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช)
บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเลี้ยวขวาออกจากสถานี เพือเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

แผนที่

***************

หน้านี้มีอะไรบ้าง :

วีซ่าอังกฤษ – ประเภทของวีซ่าอังกฤษ ประเภทของวีซ่าUK

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (Visitor Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการมาเยือน UK โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ท่องเที่ยว เยี่ยมสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน โดยปกติแล้ว วีซ่าชนิดนี้ โดยส่วนใหญ่จะมีอายุวีซ่า 6 เดือน แต่ผู้ขอวีซ่าหากมีความจำเป็น สามารถเลือกขอแบบ 2 ปี หรือ 5 ปี หรือ 10 ปีได้ ซึ่งจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งวีซ่าอาจจะอนุมัติให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยปกติ วีซ่าชนิดนี้ ไม่อนุญาตให้ทำงานและไม่สามารถขอต่อวีซ่าที่อังกฤษ หรือ UK ได้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าได้อีก 2 ชนิด คือ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แบบทั่วไป (General Visitor Visa)
(1.2) วีซ่าเยี่ยมญาติอังกฤษ (Family Visitor Visa) – เฉพาะไปเยี่ยมผู้อาศัยอยู่ที่ UK ในสถานะของประชากรเท่านั้น

นอกจากวีซ่าที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีวีซ่าประเภทอื่น ที่ผู้ขอวีซ่าจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเดินทางของตนเอง เพื่อให้การขอวีซ่าไม่เกิดปัญหา และกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้ขอวีซ่าเองด้วย

2.) วีซ่าธุรกิจอังกฤษ  (Business Visitor Visa) เป็นวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) เพื่อติดต่อธุรกิจ สัมมนา เข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยการยื่นวีซ่าชนิดนี้ โดยส่วนใหญ่ต้องแนบเอกสารอ้างอิงจากสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือจากประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) ด้วย โดยวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถทำงานโดยมีนายจ้างในประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) ได้ แต่สามารถทำกิจกรรมทางธุรกิจ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างในประเทศไทยได้

3.) วีซ่านักเรียนอังกฤษ แบ่งประเภทย่อย ๆ ได้ 3 หมวด คือ

(3.1) Student Visa (Tier-4 Student Visa)
(3.2) Student Visitor Visa
(3.3) Extended Student Visitor Visa

(3.1) วีซ่านักเรียนอังกฤษ (Tier-4 Student Visa) หรือ PBS Tier 4 Student Visa เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการไปเรียนต่อที่อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร (UK) ในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Full time) ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ UK. ที่มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ซึ่งวีซ่า Tier 4 นี้ เป็นระบบการขอวีซ่าที่ใช้การให้คะแนนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา หรือรู้จักกันในชื่อของ Points Based System (PBS) ซึ่งหลักเกณฑ์โดยรวม ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนน และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎของวีซ่านักเรียน วีซ่าจึงจะได้รับการอนุมัติ วีซ่าชนิดนี้ ยังแบ่งกลุ่มย่อยตามอายุของผู้ขอวีซ่า คือ

– Tier 4 (General) Student Visa) สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time ในระดับการศึกษา แบบ Post-16
– Tier 4 (Child students) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 4-17 ปี ที่ต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time

หมายเหตุ นักเรียนที่อายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถเลือกประเภทวีซ่า เป็นแบบ ฌำืำพฟส หรือ แบบ Child ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของนักเรียนคนนั้น ๆ

ระบบคะแนนของวีซ่าเทียร์โฟร์ (PBS) มีดังนี้

คะแนนรวม 40 คะแนน แบ่งออกเป็น
* 30 คะแนน : มาจากเอกสาร Confirmation of Acceptance for Studies หรือ CAS No. ซึ่งเป็นเอกสารตอบรับให้เข้าศึกษาอย่างเป็นทางการ ที่ออกโดยสถาบันซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมด้านการย้ายถิ่นฐานหรือการเข้าประเทศ (Home Office – UK Visas and Immigration) ซึ่ง CAS No. นี้ จะต้องมีรายละเอียดของนักเรียน หลักสูตรที่เรียน จำนวนเงินที่ชำระให้กับทางสถาบัน และรายละเอียดหลักฐานในการขอ CAS
* 10 คะแนน : มาจากหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการอาศัยอยู่ที่ UK ในสถานะของนักเรียน โดยเอกสารที่ใช้ต้องเป็นตัวจริงจากทางสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และแสดงยอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลา 28 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งเอกสารตัวนี้ มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้

ข้อมูลเพิ่มเติม
1.) นักเรียนที่ต้องการขอวีซ่า Tier 4 Student ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลวัดภาษาอังกฤษในระดับ B1 (ต้องเป็นผลภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร หรือ Home Office) เป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference (CEFR) ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ทางสถาบันจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานให้ทราบ เช่น การศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมี IELTS 6.5 ขึ้นไป เป็นต้น
2.) วีซ่าชนิดนี้ สามารถขอต่ออายุวีซ่าได้ในกรณีที่ต้องการเรียนต่อ และอาจจะสามารถทำงาน Part-time ได้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

(1.2) วีซ่านักเรียนอังกฤษ ระยะสั้น (Student Visitor Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการไปเรียนต่อที่อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 6 เดือน วีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถขอต่อวีซ่าใน UK และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน แต่มีข้อดี คือ ไม่มีข้อบังคับในเรื่องของ ระดับภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษา

(1.3) วีซ่านักเรียนอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียนนานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน (Extended Student Visitor Visa) เป็นวีซ่าที่เงื่อนไขเหมือนกับ Student Visitor Visa ทุกประการ เว้นแต่เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น และมีความต้องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 6 เดือนถึง 11 เดือน

4.) ทรานซิท (Transit Visa) เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้า UK เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทาง

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ

แบ่งออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

1. วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ UK Visitor Visa มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษา
 6. หลักฐานการทำงาน
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. หลักฐานที่พัก ระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ หรือ UK
 9. เอกสารอื่น ๆ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เช่น ใบจองโปรแกรมทัวร์ จดหมาย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับหรือใบจองตั๋วเครื่องบิน
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

2. วีซ่านักเรียนอังกฤษ Tier 4 Student

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษ, เอกสารขอวีซ่า UK มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษาและการฝึกอบรม
 6. Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จากทางสถาบันที่เราสมัครเรียน
 7. เอกสารและใบเสร็จที่ใช้ในการสมัครเรียน ใบเสร็จค่าที่พัก (ถ้ามี)
 8. หลักฐาน ระดับทักษะภาษาอังกฤษ (ผลสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นขอวีซ่า Tier4)
 9. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 10. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ UK ในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่น และมีจำนวนเงินตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนดมาไม่น้อยกว่า 28 วัน
 11. หลักฐานที่พัก ระหว่างทำการศึกษาที่อังกฤษ
 12. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM (Medical Certificate)
 13. ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 14. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

3. วีซ่านักเรียนระยะสั้น Student Visitor Visa และ วีซ่านักเรียนสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ 6-11 เดือน Extended Student Visitor Visa 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษ Student Visitor Visa และ Extended Student Visitors มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษา
 6. หลักฐานการทำงาน
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. หลักฐานที่พัก ระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ
 9. Letter of acceptance (Visa Letter) จากทางสถาบันที่เราสมัครเรียน
 10. หากเรียนมากกว่า 6 เดือน ต้องแนบหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM (Medical Certificate)
 11. ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าอังกฤษ, ยื่นวีซ่า UK มีขั้นตอน ดังนี้

หลังจากเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครขอวีซ่า และตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว (สำหรับการขอวีซ่าเกิน 6 เดือน) นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” หรือ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ” (บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจ จากสถานทูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนในการรับใบสมัครและเอกสารในการขอวีซ่า รวมถึงการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตามที่สถานทูตอังกฤษกำหนด (การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คือการเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ไฟฟ้า และการเก็บข้อมูลจากถ่ายภาพ) โดยจะต้องทำการนัดหมายวัน-เวลา ยื่นขอวีซ่า ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซด์ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าไปยื่นได้ตามวัน-เวลาที่นัดหมายไว้

เจ้าหน้าที่ของ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาการออกวีซ่า ผู้ตัดสินว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คือ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ในสถานทูตอังกฤษ เท่านั้น

สถานที่ในการยื่นวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ (UK visa application centre)

อาคารเทรนดี้ออฟฟิซ ชั้นที่ 28 ซอยสุขุมวิท 13

The Trendy Office Building , 28th Floor,
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110

แผนที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา หรือเดินจาก สถานีอโศก ก็ได้เช่นกัน

เวลาให้บริการ
เวลารับยื่นวีซ่าอังกฤษ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 15.00 น.
ช่วงเวลาพิเศษวันเสาร์ : 08.30 น. – 12.00 น. (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ 10.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ 8.30 น. – 12.00 น.

การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biometric)

เป็นระบบการบันทึกข้อมูล โดยการสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร และช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้วีซ่าปลอมในการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ข้อแนะนำก่อนการเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วปราศจากการตกแต่ง ไม่มีรอยถลอกหรือแผล ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ใบหน้าในวันที่ไปทำการเก็บข้อมูล ควรไปแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ควรสวมแว่นกันแดด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปกปิดช่วงใบหน้า ช่วงคอ หรือศรีษะ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ค่าวีซ่า UK

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอวีซ่า UK ในขณะที่ผู้ขอ อยู่ในสถานะขอพำนักชั่วคราว

เช่น ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นสถานะของการพำนักเป็นการชั่วคราว หากไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ผู้ขอวีซ่าจะสามารถขอวีซ่าในประเภท ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่า Tier 5 ในระบบฐานคะแนน ศิลปินและนักกีฬา (Tier 5 Temporary worker – creative and sporting)
 • วีซ่าสำหรับครอบครัวของพลเมืองในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit)
หมายเหตุ คำร้องขอวีซ่าอาจถูกส่งไปยังประเทศที่มีถิ่นฐานพำนักอยู่อย่างถาวร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้

ในการยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกเหนือจาก 3 ประเภทตามด้านบน ผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่นใบสมัครในประเทศที่ท่านเป็นประชากรอยู่เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นวีซ่าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตที่ประเทศของท่าน

ระบบความปลอดภัยที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS – UK

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาติดต่อในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีดังนี้

 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ทำการนัดหมายแล้ว
 • ผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเด็ก
 • ผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ล่าม ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีปัญหาในการฟัง
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ เข้าไปภายในศูนย์ และทางศูนย์ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ
 • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกซ์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอ แผ่นซีดี เอ็มพี 3 ฟร๊อปปี้ดิสค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แล๊ปท็อบ หรือเครื่องเล่นเพลงกระเป๋าพกพา
 • กระเป๋าทุกประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าหนัง กระเป๋าสานหรือกระเป๋าผ้า และแฟ้มเอกสารที่มีซิป เราจะอนุญาตให้ท่านนำถุงพลาสติกที่บรรจุเอกสารการขอวีซ่าเข้าไปเท่านั้น
 • ซองเอกสารปิดผนึกหรือห่อพัสดุต่างๆ
 • วัตถุไวไฟต่างๆ เช่น กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค น้ำมัน เป็นต้น
 • วัตถุแหลมคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพก ที่ตัดเล็บ
 • อาวุธหรือวัตถุที่เหมือนอาวุธ หรือวัตถุระเบิดทุกประเภท
 • สิ่งของอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้นำเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กลับไปด้านบน

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. ปิยพร says:

  ทางvfsยังไม่ส่งเมลให้ไปรับเล่มคืน แต่สถานทูติบอกว่าพลาสปอร์ตอยู่ในvfs และได้พิจารณาแล้ว เราอยากได้เล่มคืนเร็วๆต้องทำไง

  • adminvisa says:

   ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนครับ ถ้าได้เมลจากสถานทูต จะไปรับที่ศูนย์ยื่นได้ในอีก 2 วันทำการครับ

 2. ืnat says:

  อยากสอบถามว่า วีซ่านักเรียน tier4 โดยลงคอสเรียนภาษา 1 ปีค่ะ สามารถกลับมารับปริญญาที่ไทยช่วงปลายปีได้หรือเปล่าคะ มีกฎว่าห้ามออกจากอังกฤษหรือเปล่าคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   น่าจะทำได้ครับ ปกติวีซ่า Tier4 น่าจะเป็นแบบ Multiple อยู่แล้ว แต่ยังไงก็ตาม ควรลองปรึกษากับทาง Student Service Office ของสถาบันที่เรียนให้เรียบร้อยก่อนจะเดินทางกลับมา จะดีที่สุดครับ

 3. m says:

  ถ้ามีการเปลี่ยนตัวสะกดในพาสปอร์ตเล่มใหม่
  เช่น จากเดิมมี w แค่ตัวเดียว เพิ่มเป็น ww แต่ออกเสียงเหมือนเดิม จะมีปัญหาตอนยื่นวีซ่ามั้ยคะ (วีซ่านร.ค่ะ จะขอ tier4 ค่ะ) เนื่องจากเอกสารอื่นๆทั้งทรานสคริป ใบจบจากมหาวิทยาลัย และพาสปอร์ตเล่มเดิม มี w ตัวเดียว

  แต่เอกสารทางการเงินทั้งหมด ไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ คือมี ww 2 ตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

  ขอบคุณค่ะ :)

  • adminvisa says:

   ไม่น่าจะมีปัญหาครับ ถ้าเอกสารที่ออกจากโรงเรียน เป็นชื่อตามหนังสือเดินทางใหม่แล้วนะครับ

 4. นันทิกาญจน์ says:

  รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าเราทำตามขั้นตอนแล้ว และมาถึงตอนเลือกstadard visa เลือกวันยื่นเอกสาร และขั้นตอนต่อไปคือชำระเงิน 133 usd ใช่ไหมค่ะคือยังไม่ได้ชำระเงินไม่แน่ใจค่ะ

  • adminvisa says:

   ทำไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวจะถึงเมนูให้ชำระเงินครับ

 5. ปัณณ์ says:

  รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าจะขอวีซ่า ท่องเที่ยวไป Guernsey แต่ว่าไม่ได้จองโรงแรม มีเพื่อนทีโน่น สามารถทำได้หรือป่าวค่ะ

 6. ชนานัท says:

  อยากขอvisa ไปเยี่ยมแฟนที่UK ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีธุรกิจส่วนตัวและมีเงินเดินสะพัดในบัญชีแต่ตอนนี้ได้หยุดกิจการ อยากขอถามว่าถ้าจะยื่นเรื่องโดยใช้บ้านและรถรับรองและใบทะเบียนการค้าที่มีอยู่ พร้อมทั้งจดหมายรับรองและหลักฐานของแฟนที่ใน UK มาประกอบอย่างเช่นbank statement , จดหมายการทำงาน ใบค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และใบเสียภาษี ต่างๆ ซึ่งคิดว่าจะไปเพียง1เดือน อยากขอถามว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้บ้างไหมและอยากจะให้ช่วยแนะนำว่าจะต้องการอย่างไร ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  • adminvisa says:

   น่าจะยากครับ เพราะไม่ครบเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า คุณจะไปเพียงชั่วคราวครับ

 7. Sukanya says:

  การจองนัดวีซ่าอังกฤษมีกี่แบบค่ะStandard visa appointmentคืออะไร คือจองคิวนัดไว้ค่ะแต่เลือกเป็นstandard visa appointment ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าผู้รู้ช่วยตอบทีค่ะจะไปยื่นเอกสารอาทิตย์หน้าแล้วค่ะจะไปเที่ยว2weekss ค่ะ

  • adminvisa says:

   ถ้าจองแบบปกติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เลือกแบบ Standard visa appointment นั้นถูกต้องแล้วครับ

 8. อาภรณ์ says:

  สวัสดีค่ะ ขอเรียนถามค่ะ คือหลานชายมีพาสปอร์ตซื่งหมดอายุแล้ว มีความประสงค์ที่จะทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ แต่นามสกุลที่สะกดในพาสปอร์ตเล่มเก่านั้นไม่ถูกต้อง เราควรทําอย่างไรคะในกรณีที่จะขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เพื่อที่จะสะกดนามสกุลให้ถูกต้อง
  รบกวนกรุณาชี้แนะ จักขอบคุณมากค่ะ

  • adminvisa says:

   แจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตอนไปทำหนังสือเดินทางใหม่สิครับ

   • อาภรณ์ says:

    ขอบคุณมากนะคะ

 9. หญิง says:

  ดิฉันต้องการไปเที่ยวที่อังกฤษเป็นเวลา4-5เดือนค่ะ ใจจริงอยากไปให้ครอบคลุมงานต่างๆของประเทศเค้า เช่น Halloween,Chistmas,ฯลฯ และข้ามปีไปรอหนาวกับหิมะเลยค่ะ โดยมีเพื่อนที่อังกฤษซับพอร์ตเรื่องที่อยู่ให้ค่ะ (Norwich)

  ตอนนี้ดิฉันเป็นเจ้าของกิจการ 2 ร้าน (มีใบทะเบียนการค้า)และเล่นหุ้นเต็มเวลาค่ะ มีเงินในบัญชีเข้า-ออกตลอด และให้เงินคงบัญชี 6แสน-1ล้านบาทได้ค่ะ มีบุตรหนึ่งคนเรียนที่นี่แต่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่ได้อยู่ด้วยกันกับสามีค่ะ ส่วนเรื่องร้านและลูกระหว่างไปเที่ยวคุณแม่จะดูแลแทนค่ะ (ต้องการยื่นซับพอร์ตตัวเอง)

  อยากทราบว่า
  1. ถ้าระยะเวลาไปเที่ยวที่กล่าวมา มากไปรึป่าวคะ มีผลทำให้ไม่ผ่านวีซ่ารึป่าว?

  2. ถ้าจะไประยะเวลา 4-5 เดือน ขอวีซ่าแบบไปเที่ยวหรือไปเรียนดีกว่ากันคะ? (ใจจริงอยากไปเที่ยวมากกว่าแต่กลัววีซ่าไม่ผ่าน)

  3. หลักทรัพย์ที่กล่าวมา ควรหาอย่างอื่นมาเสริมหรือไม่คะ เช่น บัญชีธนาคารอื่นๆ, โฉนดบ้าน+สัญญาให้เช่า, หลักฐานการซื้อ-ขายหุ้น, หลักฐานการได้รับเงินปันผล เป็นต้นค่ะ

  4. ถ้ามีบุตร จำเป็นต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับสามีเก่าหรือไม่คะ (ไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่มีใบหย่าค่ะ)

  5. มีความเป็นไปได้ที่วีซ่าจะไม่ผ่านตรงใหนบ้างคะ หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่คะ

  6. ถ้าพาคุณพ่อไปเที่ยวด้วย 7-14 วันและให้กลับก่อนได้หรือไม่คะ ปกติคุณพ่อไม่ได้ทำงานค่ะแต่ดูแลอีกร้านให้ค่ะ จึงมีแค่สเตรทเม้นท์อย่างเดียว (จะซัพพอร์ตให้คุณพ่อด้วยค่ะ) ไม่ทราบว่าจะผ่านมั้ยคะ หรือจะยิ่งยากเข้าไปอีก >///<

  7. ถ้าไปเรียน 2 เดือน เที่ยว 2 เดือน ได้หรือไม่คะ? (ใช้วีซ่าเรียน)

  ขอบคุณมากค่ะ :)

  • adminvisa says:

   1. ระยะเวลาที่ขอ มีส่วนต่อการพิจารณาวีซ่าครับ ยิ่งขอมาก โอกาสได้วีซ่าตามที่ขอก็ยากตามไปด้วยครับ
   2. คงตอบแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้ แต่วีซ่านักเรียนก็ต้องมีวัตถุประสงค์การไปเรียนที่เหมาะสมครับ ใช่ว่าสถานทูตจะอนุมัติวีซ่าให้ได้ทันทีครับ
   3. หลักทรัพย์อื่น ๆ สามารถใช้ยื่นประกอบใบสมัครได้ครับ แต่สถานทูตให้ความสำคัญกับเงินในบัญชีเป็นอันดับแรกครับ
   4. เอกสารที่ควรยื่นคือ เอกสารสถานะครอบครัวปัจจุบันของผู้ขอวีซ่าครับ
   5. คำถามกว้างเกินไป ขออนุญาตข้ามครับ ถ้าจะเขียนคงยาว
   6. วีซ่าที่ยื่นขอ โดยปกติจะพิจารณาเป็นรายบุคคลอยู่แล้วครับ ก็ต้องดูสถานะและเอกสารประกอบต่าง ๆ ว่าเข้าเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดหรือเปล่า
   7. ตามข้อกำหนดของวีซ่า อาจจะทำได้แต่ไม่แนะนำครับ

 10. บุศกร says:

  ถ้ากด confirm application แล้วจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อีกหรือไม่คะ

  • adminvisa says:

   ถ้ายืนยันแล้ว ก็แก้ไขไม่ได้แล้วครับ

 11. นภาพร says:

  นัดยื่นเอกสาร 26 พค.58 นี้ แต่ข้องใจเรื่องประกันภัย ปกติทุกปีจะซื้อไปด้วย แต่ปีนี้สามีส่งการ์ดจากอังกฤษ บอกว่าครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและการเดินทางสำหรับสามีและครอบครัว ไม่ทราบว่าดิฉันจะต้องซื้อใหม่รึเปล่าคะ หรือใช้ตัวนั้นยื่นประกอบวีซ่าได้เลย (แต่ในการ์ดไม่ได้ระบุชื่อสามีหรือดิฉันนะคะ) รบกวนชี้แนะด้วย ไม่อยากพลาดวีซ่าเพราะคชจ.ต่างๆชำระเงินหมดแล้ว เหลือแค่รอวีซ่า ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   ขึ้นอยู่กับวีซ่าที่ขอครับ ถ้าวีซ่าท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพเพื่อใช้ยื่นวีซ่าครับ แต่ถ้าจะซื้อเพื่อความอุ่นใจก็สามารถทำได้ครับ

   วีซ่าที่จำเป็นต้องจ่าค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม สามารถ อ่านได้ที่นี่ ครับ

 12. บุศกร says:

  สอบถามค่ะ
  1.ตนเองขอวีซ่าแบบ family visitorเพื่อไปเยี่ยมพี่สาวร่วมบิดามารดาซึ่งแต่งงานกับชาวอังกฤษ โดยพี่เขยทำหนังสือเชิญให้ ประเภทวีซ่าถูกต้องหรือไม่คะ
  2.ลูกสาวอายุ 17 ปี 7 เดือน(นับถึงพค.57)ที่จะพาไปด้วยควรขอวีซ่าแบบไหนคะ
  กำหนดเวลาขอประมาณ 1 เดือนค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   วีซ่า UK ได้ยุบประเภทวีซ่าเป็นแบบ Standard Visitor visa แล้วครับ ดังนั้น ให้ขอประเภท Standard Visitor visa ครับ

 13. นุ่น says:

  รบกวนสอบถามค่ะในการกรอแบบฟอร์มขอวีซ่าเยี่ยมญาติที่อังฤษ ตรงช่องที่อยู่ ต้องกรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน รึว่าที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้คะ เพราะบัจจุบันเช่าบ้านอยู่กับสามี(ชาวอังกฤษ) มา4ปีแล้วค่ะ ที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน
  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   กรอกตามที่คำถามแจ้งครับ แบบฟอร์มมีทั้งที่อยู่ที่เป็นภูมิลำเนา และที่อยุ่ที่ติดต่อได้ครับ

 14. กีระ says:

  คือตอนนี้งงกะการกรอกวีซ่ามากเลยค่ะ ยื่นวีซ่าออนไลน์ แต่ไม่รู้จะนัดวันยังไง จ่ายเงินยังไงเพิ่งทำครั้งแรก (จะไปเยี่ยมแม่ที่อังกฤษ)

  • adminvisa says:

   ถ้ากรอกใบสมัครเสร็จแล้ว จะมีเมนูสำหรับให้นัดวันยื่น และชำระค่าวีซ่าครับ

 15. ทวีป says:

  ต้องการสอบถามครับ
  ผมเคยขอวีซ่านักเรียน เมื่อปี2012 ไม่ผ่าน เพราะว่าตอบคำถามไม่ตรงกับเอกสารที่ยื่น และมีแสตมป์รีเจค ที่ท้ายเล่มพาสปอร์ต ถ้าปีนี้ผมจะจอวีซ่า ไปท่องเที่ยว 10วัน จะมีโอกาสผ่านใหมครับ ตอนนี้ทำกิจการร้านหนังสือ ใน5 ปีที่ผ่านมา ไปยุโรป1ครั้ง อเมริกา1ครั้ง เกาหลี5ครั้ง แจแปน 2ครั้ง

  • adminvisa says:

   ถ้าพิสูนจ์ได้ว่า เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีเงินเก็บ และกิจการมั่นคง ก็มีโอกาสสูงที่จะได้วีซ่าครับ

 16. ชญาภิดา says:

  รบกวนสอบถามค่ะ ปลายปี 2009 เคยทำวีซ่านักเรียนไปเรียนคอร์สภาษาที่อังกฤษ 3ปี พอกลับมาก็ไม่เคยกลับไปอีกเลย กลางปีนี้วางแผนว่าจะไปเที่ยว 1 เดือน โดยมีคุณแม่กับพ่อเลี้ยงชาวอังกฤษเป็นผู้รับรองและออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด(คุณแม่แต่งงานและได้สัญชาติแล้ว) แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้ทำงานส่วนตัว ขายอาหารเสริมทางไอจี ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งซื้อทางไลน์ ทำมาเกือบปีรายได้หมุนเวียนแต่ละเดือนไม่แน่นอน และมีเงินเข้าบัญชีไม่สม่ำเสมอ แต่มีเงินเก็บในบัญชีที่ได้จากแม่และพ่อเลี้ยงประมาณ 150,000 แบบนี้วีซ่าจะผ่านไหมคะ หรือช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าควรทำอย่างไร

  • adminvisa says:

   ถ้าจะมีปัญหาก็คงเรื่องงานกับความมั่นคงนี่แหละครับ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เราจะไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นครับ วีซ่าถึงจะผ่านครับ

 17. เกสิณี says:

  รบกวนสอบถามค่ะ มีแพลนว่าจะไปเที่ยวอังฤษกับสามี(แต่งงานมาแล้ว4ปี แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส) แฟนเป็นชาวอังฤกษแต่ทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือในไทยมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีwork permit )ส่วนตัวพี่เองประกอบธุระกิจส่วนตัวขายของในห้าง สัญญา3เดือน/ครั้ง(ขายมาได้ประมาณปีกว่า) บัญชีมีเงินไหลเวียนประมาณ50000 /เดือน และเปิดบัญชีร่วมกับสามีมานานว่า4ปี แต่มีเงินเก็บในบัญชี แค่ 40000 บาท ตอนนี้คุณสามีซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันสำหรับสองที่นั้งแล้ว(แอบกังวลกลัววีซ่าไม่ผ่านเพราะเงินเก็บมีไม่เยอะและพี่ไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศมาก่อน) กำหนดไปแค่2อาทิตย์ ไปพัก+กิน บ้านแม่สามี ขอถามตามหัวข้อดังนี้เลยนะคะ
  1.ควรยื่นทำวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปรึว่าเยี่ยมญาติคะ(เพราะไปพักอาศัยอยู่กับแม่สามี แต่ปัญหาคืนยังไม่ได้จดทะเบียนกันมีแต่รูปถ่ายตอนแต่งงาน แม่+พ่อสามีก็มาร่วมงานค่ะ)
  2.เงินในบัญชีมีไม่เยอะจะมีผลต่อการพิจารณารึเปล่าคะ
  3.พี่ต้องแปลเอกสารประกอบธุระกิจส่วนตัวประเภทสัญญาเช่าพื้นที่ขายของในห้างเป็นภาษาอังกฤษด้วยรึเป็นเปล่าคะ
  4.ถ้าพี่จะเขียนใบแนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยแนบไปด้วยได้รึเปล่าคะ
  5.จากข้อมูลข้างต้น เปอร์เซ็นต์น่าจะผ่านมีเยอะไหมคะ เพราะกำหนดการจะต้องเดินทางปลาย ก.ค นี้ค่ะ กลัวเสียค่าตั๋วฟรีกรณีวีซ่าไม่ผ่าน ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  • P'Noom says:

   1. ถ้ามั่นใจว่า สามารถหาเอกสารยืนยัน ทำให้สถานทูตเชื่อว่า เป็นสามี ภรรยากันจริง ให้ขอแบบ เยี่ยมญาติครับ
   2. เรืองเงินมีผล ครับ คิดแบบนี้ครับ ความเป็นจริงต้องใช้เงินเท่าไหร่ ก็ควรมีมากกว่านั้น ยิ่งมากยิ่งดี
   3. แปลไปครับ ปลอดภัยไว้ก่อน
   4. ดีครับ
   5. การพิจรณาวีซ่า มี หลายปัจจัยครับ เช่น งาน เงิน อายุ กรณีของพี่ เกสิณี ผมประเมินว่า โอกาศผ่านไม่เยอะครับ
   ผมคิดแบบนี้นะ การเดินทางครั้งนี้ เอาแบบประหยัดสุด ๆ เลยนะ ต้องใช้เงินขั้นต่ำ 70,000 บาท แต่เงินในบัญชี มีน้อยกว่ามากครับ (วงเงินในบัตรเครดิต ไม่นำมาคิดนะครับ)

   แนะนำครับ ไปช้าหน่อยครับ ออมเงินให้มากกว่านี้ ให้เพียงพอกับการใช้จ่าย กรณีแบบนี้ไม่ยากครับ ถึงไม่ได้จดทะเบียน แต่ถ้าเราเป็นสามีภรรยากันจริง ๆ ก็ไม่ต้องห่วงครับ

   • เกสิณี says:

    ขอบคุณมากๆค่ะที่ช่วยแนะนำ 40000 บาท ที่ค้างอยู่ในบัญชีอันนี้หลังจากหักค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ สำหรับ 2 คนแล้วนะคะ เพราะสามีขอพี่จ่ายเงินค่าตั๋วเที่ยวบินแล้วค่ะ 2คนประมาณ 60000 บาท (พี่ถึงแอบกังวลถ้าวีซ่าไม่ผ่านเสียเงินค่าตั๋วฟรีแน่ ^_^)ระหว่างเดินทางไปที่โน่นแฟนขอพี่ก็ยังคงได้รับเงินเดือนตามปกติเพราะเป็นอาจารย์สอนมหาลัยไปช่วงปิดเทอมพอดี กำหนดตั๋วเดินทางของพี่ประมาณวันที่ 20 ก.ค.58 ขอถามต่อตามหัวข้อดังนี้เลยนะคะ
    1. ถ้าระหว่างนี้พี่หาเงินมาฝากเพิ่มก่อนยื่นเรื่องขอวีซ่าเปอร์เซอร์โอกาสได้วีซ่าน่าจะมีเพิ่มขึ้นใช่รึเปล่าคะ
    2.ใบแนะนำตัวเป็นภาษาไทย ต้องเอาไปแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วยรึเปล่าคะ( พี่ไม่ถนัดเขียนภาษาอังกฤษถ้าต้องแปลคงจะไปจ้างแปลอีกที)

    ขอบคุณมากๆค่ะ

 18. Wannaso says:

  ได้ยื่นขอ UK visa ไปค่ะ ได้ email ตอบกลับมาภายใน 8 วันทำการ
  บอกว่า
  Your UK visa applications decision is ready for collection. เราสามารถมั่นใจได้เลยมั้ยว่าเราได้วีซ่าหรือไม่ เพราะจะได้ดำเนินการเรื่องซื้อตั๋วเครื่องบินได้อย่างสบายใจ

  • adminvisa says:

   ต้องไปรับผลวีซ่าที่ศูนย์ยื่น แล้วแกะซองดูผลการพิจารณาเท่านั้นครับ ในอีเมลแจ้งแค่ว่า ผลวีซ่าถูกส่งกลับมาที่ศูนย์ยื่นและพร้อมไปรับแล้วรึยังเท่านั้นครับ

 19. May says:

  จะไปเรียนต่อโทค่ะ แต่ต้องไปเรียนปรับภาษาก่อน 10วีค วีซ่าที่ขอก็คือเป็น Tier4 ปกติใช่มั้ยคะ
  เดินทางประมาน1กค สามารถทำวีซ่าสิ้นเดือนเมษาเลยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   ดูเอกสารที่ทางสถาบันออกให้ครับ ถ้าเป็น CAS No. ก็ขอวีซ่านักเรียน Tier 4 ครับ
   วีซ่าอังกฤษขอล่วงหน้าได้ก่อนวันเริ่มเรียน ไม่เกิน 90 วันครับ

 20. wanpen says:

  เอกสารที่จะยื่นขอวีซ่าต้องมีอายุไม่เกินกี่วันค่ะ
  เพื่อนบอกว่าเอกสารไม่ควรเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

  รบกวนแจ้งด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณคะ

 21. Kamonchanok says:

  รบกวนสอบถามค่ะ คือตอนนี้เรียนคอร์สภาษาอยู่หกเดือนที่อังกฤษ จะจบเดือนมิถุนานี้ แล้วจะกลับไปต่อวีซ่าที่ไทยประมาณ 13กค.15 เพื่อกลับมาเรียนคอร์สต่อไป 21 กย.15 อยากทราบว่า ถ้าทำแบบด่วน ก้อน่าจะได้วีซ่าประมาณอาทิตนึง แล้วพอวีซ่าออก เราจะสามารถกลับมาอังกฤษได้เลยมั๊ย หรือต้องรอจนวันที่ 21 สิงหาก่อนคะ (ครบเดือนนึงก่อนเปิดเรียน)

  • adminvisa says:

   ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าครับ ถ้า Student Visitor อาจจะเดินทางได้เลยครับ แต่อาจจะต้องดูเงื่อนไขวีซ่าที่ทางสถานทูตออกให้ด้วย กรณีวีซ่าผ่านนะครับ

   • Kamonchanok says:

    Tire 4 student visa ค่ะ

    • adminvisa says:

     Tier 4 Student ก็ใช้เวลาพอ ๆ กันครับ แต่สามารถมีทางเลือกใช้แบบด่วนได้ ซึ่งใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วันทำการ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม 100 GBP ครับ ส่วนวันที่เดินทางนั้น มักจะให้เดินทางล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ ต้องดูที่หลักสูตรและระยะเวลาเรียนประกอบครับ

 22. Kamonchanok says:

  รบกวนสอบถามค่ะ พอดีว่าตอนนี้เรียนคอร์สภาษาอยู่ที่อังกฤษ จบคอร์สเดือน มิย. แล้วเริ่มคอร์สใหม่ 21 กย. อยากทราบว่าถ้ากลับไปทำวีซ่าที่ไทยวันที่ 13 กค. แล้วบินกลับมาวันที่ 9 กค. วีซ่าจะออกทันไหมคะ แล้ววันที่ระบุในวีซ่าจะระบุให้เราเข้าประเทศได้เลยหรือเปล่า หรือต้องรอวันที่ 21 สค.คะ

  • adminvisa says:

   สถานทูตใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการครับ ถ้าเตรียมทุกอย่างแล้วและมีเวลาเผื่อเกิน 1 เดือน มีโอกาสทันสูงครับ

 23. อัจฉรา says:

  ถ้าจะทำวีซ่าไป UK 2 ปี แบบคู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษไหมค่ะ
  ต้องสอบของอะไร/ที่ไหน และเอาคะแนนประมานเท่าไรอ่ะค่ะ ….

  • adminvisa says:

   ขออภัยด้วยครับ ทางบริษัทไม่ได้ทำเรื่อง Partner Visa ครับ แต่สามารถหาอ่านกฎต่าง ๆ ได้ที่เว็บของสถานทูตอังกฤษ partner visa uk ครับ

 24. moo says:

  สมัครเรียนโท ที่ UK มหาลัยตอบรับแล้ว แต่ต้องเรียน ภาษา 8 week แต่ว่า ปัจจุบัน ยังเรียนอยู่ปี 4 เทอมสุดท้าย กว่าจะสอบเสร็จก็ 22 พค.58 กะว่า มหาลัย จะออกใบจบการศึกษาให้ได้ ประมาณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 และจะต้องส่ง e-mail เอกสารจบการศึกษา ไปให้มหาลัยเพื่อออก Joint CAS กว่าจะได้ CAS number ก็น่าจะช่วงกลาง มิถุนายน 2558 แล้ว แต่ว่าต้องบินไปUK เรียน ภาษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ไม่ทราบว่าเวลาประมาณ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะทำ วีซ่าทันมั้ยครับ
  ถ้าใช้แบบขอวีซ่า ด่วนที่สุด

  • adminvisa says:

   วีซ่า Tier 4 สามารถขอรับการพิจารณาแบบด่วนได้ครับ แต่มีค่าบริการเพิ่มเติมอีก 100 ปอนด์ (ชำระให้สถานทูต)
   โดยปกติจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วันทำการ
   ดังนั้น มีโอกาสที่จะทัน ถ้ายื่นภายในกรอบเวลาและเอกสารครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนดครับ

 25. Make Jaturong says:

  พอดีผมได้รางวัลไปดูบอลเดือนพฤษภาคม58 ประมาณ6วันต่องใช้อะไรบ้างครับต้องแปลอะไรบ้าง สมรสมีลูกบัญชีเงินเดือนมีแต่เงินไมาเหลือแต่มีบัญชีเงินเก็บแต่เป็นชื่อแฟนคลับ

  • adminvisa says:

   หน้าเว้บมีตัวอย่างการเตรียมเอกสารครับ ลองดูเป็นไกด์ได้เลยครับ

 26. Beck says:

  รบกวนสอบถามครับ แฟนจะมาเยี่ยมผมที่เรียนอังกฤษ
  และจะมาดูมหาลัยเพื่ออาจศึกษาต่อ ป.โทด้วย มาอยู่กับ
  ผมประมาณ เดือนนิดๆ โดยลุงแท้ๆเป็นสปอนเซอร์ออก
  ค่าใช้จ่ายให้ มีโอกาสที่จะได้วีซ่าหรือเปล่าครับ

  • adminvisa says:

   วีซ่าท่องเที่ยวหรือกิจธุระส่วนตัว มีหลายปัจจัยครับที่จะทำให้วีซ่าผ่าน หรือไม่ผ่าน
   แต่ถ้าแค่ระยะเวลาตามที่อยากให้ไปเยี่ยม โอกาสผ่านก็ค่อนข้างยากแล้วครับ เพราะ เดือนนิด ๆ นี่ ค่อนข้างมากไปครับสำหรับการไปเที่ยว

   • Beck says:

    ท่องเที่ยวเฉยๆครับ ถ้าระยะเวลาที่อยู่เหลือแค่ 3 อาทิตย์จะมีโอกาสได้วีซ่าเพิ่มขึ้นรึเปล่าครับ เพราะจะทยอยไปดูและเยี่ยมมหาลัยด้วยครับ

    • adminvisa says:

     ระยะเวลาลดลงก็มีโอกาสมากขึ้นครับ แต่ทั้งนี้ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับประวัติผู้ขอวีซ่าเองครับ รวมถึงสถานะปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า ว่าปัจจุบันทำอะไรอยู่

     ถ้าสามารถทำให้สถานทูตพอใจว่า จะไปเพียงชั่วคราว, สามารถแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในประเทศไทย, มีเงินที่เพียงพอสำหรับการเดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทางมีความสมเหตุสมผล ก็มีโอกาสได้วีซ่าครับ

 27. Sudarat says:

  รบกวนสอบถามค่ะ เนื่องจากว่าตัวเองเป็นแม่บ้านคะ ไม่มีรายได้ จะพาคุณพ่อ(คุณพ่อบุญธรรม) และคุณแม่ (ทั้งคุณพ่อและคุณแม่อายุประมาณ 70 ค่ะ) ไปอังกฤษเอง โดยน้องสาวและน้องชายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนอกจาก สำเนา passport สำเนาทะเบียนบ้าน
  หลักฐานที่พัก ระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และเอกสารใดที่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   1. ในเว็บไซด์มีตัวอย่างการเตรียมเอกสารอยู่แล้วครับ ดูตรงนั้นเป็นไกด์ได้เลยครับ
   2. เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ สถานทูตไม่ได้บังคับให้แปล แต่ควรแปลเอกสารสำคัญที่เป็น คีย์หลักในการพิจารณาครับ เช่น การศึกษา งาน หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ

  • Sudarat says:

   ขอบคุณค่ะ

 28. ทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์ says:

  เรียนถามการยื่นวีซ่าอังกฤษต้องมีเอกสารประกันการเดินทางหรือประกันสุขภาพยื่นด้วยหรือไม่ เพราะเคยยื่นวีซ่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรปส่วนใหญ่จะมี แต่ของอังกฤษเท่าที่อ่านดูไม่เห็นบอกไว้

  • adminvisa says:

   สถานทูตไม่ได้กำหนดไว้ในกฎมาตรฐานในการยื่นขอวีซ่า แต่ถ้ามีประกัน จะยื่นด้วยก็ไม่ผิดครับ

 29. tao says:

  สวัสดีครับ ขอรวบกวนสอบถามเรื่องการยืนเอกสารไมครบ เมื่อวันอังคารที่ 24/02/15
  ที่ผ่านมาน้องสาวได้ไปยื่นเรื่องขอวีซ่า
  Family visitor เพื่อมาเยี่ยม จขกท
  ที่อังกฤษ ตอนยื่นเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเช็คทุกอย่าง สแกนนิ้วมือเสร็จ …แต่…….พอมาถึงบ้านมาเจอ เอกสารสำคัญ แบงค์สเตทเมนต์ย้อนหลัง 6 เดือนที่ผมเป็นสปอนเซอร์หล่นอยู่ที่บ้าน น้องเค้าไม่ได้ยื่นไปด้วย !!!!
  วันรุ่งขึ้นถัดมา วันนี้น้องสาวได้ไปขอยื่นเอกสารเพิ่มที่ตึกเทรนดี ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เค้าใจดีรับเอกสารไว้แล้วแค่รอว่าสถานทูตจะติดต่อมาขอเอกสารเพิ่มครับ.
  ทางสถานทูตเค้าจะโทรมาขอเพิ่มหรือเปล่าครับ กังวลมาก.

  ปล. ผมเป็นสปอนเซอร์ ให้น้องสาว
  ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ส่วนน้องสาวไม่ได้ยื่นเอกสารการเงินของเค้าเลย

  • tao says:

   ได้แค่หวังว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตจะโทรมาขอเอกสาร เพราะในจดหมายเชิญผมได้เขียนระบุว่าได้แนบเอกสารธนาคาร 6เดือน ที่อังกฤษไปด้วย

  • adminvisa says:

   ถ้าศูนย์ยื่นรับเรื่องไว้ ก็อย่าพึ่งกังวลใจเลยครับ รอดูผลก่อน แล้วค่อยปรับแก้ตามสถานการณ์ครับ

 30. Kate says:

  สนใจทำวีซ่าด่วน 3-5 วัน
  มีเงินในบัญชี fix 6-700,000
  มีใบรับรองการทำงานประมาณ 16 ปี และใบรับรองรายได้ย้อนหลัง 2-3 ปี ประมาณ 500,000-1 ล้าน
  ต้องการเดินทางไปเยี่ยมแฟนที่ guernsey (channel island)ประมาณไม่เกิน 1 เดือน แฟนออกจดหมายรับรองการพักอาศัยและค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่พัก อยากขอวีซ่าให้ยาวหน่อยแบบ multiple เพื่อประหยัดค่าวีซ่าไว้ล่วงหน้า 2ปีที่ผ่านมายื่นขอเชงเก้นวีซ่า 2 ครั้งไม่มีปัญหาเข้าออกตามวันที่กำหนด
  1. ไม่ทราบว่าควรทำวีซ่าประเภทไหนคะ
  2. อาจบินกลับทางฝรั่งเศส ต้องขอเชงเก้นจากไทยไปเลยหรือขอระหว่างที่อังกฤษก็ได้คะ?
  3.วีซ่าด่วน 3-5 วันทำได้จริงมั๊ย และขอทราบค่าใช้จ่ายรวมคะ

  • adminvisa says:

   1. General Visitor แบบ 2 Years ครับ (สถานทูตไม่รับประกันว่า จะได้เท่าที่ขอหรือไม่ บางกรณี ขึ้นอยู่กับการพิจารณา อาจจะให้วีซ่าน้อยกว่าระยะเวลาที่ขอ และจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณีครับ)
   2. ขอจากไทยเท่านั้นครับ
   3. อ่านเงื่อนไขการขอวีซ่าแบบด่วน ต้องชำระกับศูนย์ยื่น 5100-5500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (100 GBP)

 31. ฐานิดา พึ่งแตง says:

  ขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว จะไปอังกฤษค่ะ เป็นระยะเวลา1เดือน มีเพื่อนออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง คือไปพักที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นคนอังกฤษ และออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง รวมถึงค่าเครื่องบินไปกลับ แต่ตัวดิฉันเอง ทำอาชีพส่วนตัวไม่มีสลิปเงินเดือน เงินเข้าออกในบัญชีก็ไม่สม่ำเสมอ. แต่เคยไปเที่ยวตุรกีมาแล้ว1ครั้ง นาน28วันแบ้วก็ไปสิงคโปร์ มาแล้ว1อาทิตย์ พอจะมีสิทธิ์ที่จะผ่านและได้วีซ่าไหมค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ กำลังกังวลใจมากเลยค่ะ. ขอบคุณมากนะค่ะ

  • adminvisa says:

   ขอตอบตรง ๆ ว่า วีซ่าไม่น่าจะผ่านครับ จุดที่ดูเป็นจุดอ่อน น่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงินส่วนตัว และผู้สนับสนุนไม่ตรงตามกฎของการขอวีซ่าครับ

   • ฐานิดา พึ่งแตง says:

    แล้วถ้าให้แฟนเป็นคนซัพพอสค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างทั้งค่าอาหารที่พักและเครื่องบิน. แฟนอายุ66ค่ะ เกษียรแล้วแล้วเราก็คบกันมาได้2ปี แฟนเคยมาเมืองไทย3ครั้ง อยู่นานสุดประมาณ3เดือน มีรูปถ่ายพิสูจน์ว่าคบกันจริง หลายรูปแล้วก็มีหลักฐานการคุยทางSkype มีการส่งพัสดุมาให้และมีการส่งเงินมาให้ทางเวสเทินยูเนี่ยนด้วยค่ะ พอจะไหวไหมค่ะ ข่วยรบกวนตอบอีกครั้งนะค่ะ. ขอบพระคุณมากค่ะ

    • ฐานิดา พึ่งแตง says:

     ลืมบอกไปค่ะแฟนเป็นคนอังกฤษค่ะ

    • adminvisa says:

     กรณีแฟน สถานทูตพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปครับ ขึ้นอยู่กับหลักฐานประกอบที่ยื่นเข้าไปประกอบการพิจารณา
     และแน่นอนว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ขอวีซ่าเองที่ต้องแสดงความมั่นคงให้สถานทูตเห็นว่า จะไปเป็นการชั่วคราวและกลับมาจริงครับ ในกรณีขอวีซ่าท่องเที่ยวครับ

 32. ศิริวรรณ says:

  ถ้าเรายื่นเอกสารออนไลน์แล้ว เราต้องปริ้นเอกสารไปด้วยอีกไหม

  • adminvisa says:

   ทำตามที่ระบบแนะนำครับ จะมีขั้นตอนบอกไว้ตอนเรากรอกใบสมัครเสร็จและยืนยันใบสมัครออนไลน์แล้ว

 33. Sukanya says:

  สวัสดีค่ะ ขอสอบถามว่า ลูกสาวอายุ 15ปี จะไป summer ที่ UK กับทาง ร.ร. ค่ะ. แต่น้องมี 2 สัญชาติคือ ไทยกับไต้หวัน อยากทราบว่าถ้าน้องถือ passport TWN เข้าอังกฤษเพราะไม่ต้องขอวีซ่า จะมีปัญหาตอนผ่าน ตม. ที่นู่นมั๊ยคะ จะเข้าได้มั๊ย เพราะ บินจากไทยไม่ใช่ TWN. ยังไงก็ขอคำแนะนำด้วยค่ะ. / ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   ลองสอบถามกับทางสถาบันหรือตัวแทนที่ลงซัมเมอร์ไว้ครับ
   เพราะการไปที่ UK ไม่ว่าไปเรียนหรือซัมเมอร์
   ทางสถาบันจะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับ ต.ม. ในการเป็นสปอนเซอร์ให้เด็กเข้าประเทศได้ครับ

 34. พัทธนันท์ says:

  กรอก application ผ่านระบบ submit application ไปแล้ว ตอนนี้ถึงขั้นตอนนัดวันผ่านปฏิทินออนไลน์
  ปรากฎว่าขอวีซ่าผิดประเภท จะทำการยกเลิกได้หรือไม่ และทำอย่างไรคะ

  • adminvisa says:

   ถ้ายังไม่ชำระเงิน ก็เริ่มทำใหม่ไปเลยครับ

 35. เปรมฤดี says:

  ดิฉันแต่งงานจดฯ พค 57 กับสามีชาวอียู ีซึ่งทำงานถาวรที่อังกฤษ เสียภาษี มา 5 ปี สามีมาไทย 2 ครั้ง ๆละ 14 วัน ในปี 57 ตอนนี้อยากขอวีซ่าไปเที่ยวอังกฤษ และเยี่ยมสามี ต้องขอวีซ่า ท่องเที่ยวใช่ไหมคะ ,วีซ่าเยียมเยียนเฉพาะสามีอังกฤษแท้ๆใช่ไหมค่ะ และให้สามีทำจดหมายเชิญ เป็นสปอนเซอรฺให้ถูกต้องไหมคะ ถ้าจะไปช่วงสงกรานต์ 7 – 19 เมย 58 ต้องขอวีซ่าก่อนไป 3 เดือนถึงจะได้หรือค่ะ ตอนนี้ยื่นได้ไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ

  • adminvisa says:

   วีซ่าท่องเที่ยวถูกต้องแล้วครับ
   วีซ่าอังกฤษขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันเดินทางครับ
   ดังนั้น สามารถขอวีซ่าได้ล่วงหน้า เพื่อเผื่อเวลาให้เพียงพอต่อการพิจารณา 15 วันทำการ และเหลือเวลาในการเตรียมตัวก่อนเดินทางด้วย จะดีที่สุดครับ

 36. พลอย says:

  ดิฉันจดทะเบียนกับสามีชาวอังกฤษที่ไทยเดือนพ.ย2014ที่ผ่านมา8ธ.ค14เดินทางมาถึงอังกฤษด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเปนครั้งที่4ค่ะจะกลับ29ม.ค.15วีซ่าหมดอายุ12พ.ค15
  ดิฉันมีลูกสาวเกิด27พ.ย41อายุ16ปี7’เดือน เคยมาวีซ่าท่องเที่ยว1ครั้ง2ปีที่แล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้ขอวีซ่าใหม่นะค่ะ มีโครงการจะย้ายมาเรียนที่อังกฤษให้ทันเดือนก.ย.15
  มีคำถามเรียนปรึกษาดังนี้ค่ะ
  1แฟนซื้อตั๋วเครื่องบินดิฉันกับลูกมาท่องเที่ยว(ซื้อล่วงหน้าก่อนได้รับวีซ่าและระบุวันที่พร้อมกับแนบเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปในจดหมายเชิญของแฟนค่ะ)21มี.ค15กลับ14พ.ค15 วีซ่าดิฉันหมดอายุ12พ.ค15จะทำอย่างไรดีค่ะ
  2ดิฉันกับลูกสาวต้องการย้ายมาใช้ชีวิตและลูกเรียนหนังสืออยู่อังกฤษกับสามี ต้องขอวีซ่าประเภทอะไรค่ะรบกวนขอทราบรายละเอียดเพื่อจะเตรียมพร้อมก่อนยื่นเอกสาร

  ขอความกรุณาให้คำแนะนำปรึกษาด้วยนะค่ะขอขอบคุณล่วงหน้ามาณ. โอกาสนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

  • admin says:

   1. ขอวีซ่าใหม่ครับ
   2. น่าจะเป็นวีซ่าแต่งงาน กับย้ายถิ่นฐานนะครับ แต่ไม่ชัวร์ เพราะทางเราไม่ได้ทำวีซ่าประเภทนั้นครับ ลองปรึกษาพวก ไมเกรชั่น เอเจ้นน่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการครับ

 37. ทิพากร สอนจันทร์ says:

  สวัสดีค่ะ จะขอสอบถามว่า ได้วีซ่าอังกฤษครั้งแรก แต่จะหมด วันที่9 ธันวา 57 นี้ค่ะ เลยอยากจะถามว่า สามารถขออันใหม่ได้เลยหรือเปล่าค่ะ หรือ ต้องรอ ให้มีช่วงว่างเว่้นของวีซ่า หรือมีข้อห้ามอะไรไหมค่ะ

  • admin says:

   ไม่มีข้อห้ามครับ แต่การขอว๊ซ่าต้องเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขที่สถานทูตให้ไว้ ก็จะไม่มีปัญหาครับ

 38. Tutu says:

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ที่ uk ค่ะ เรียนตั้งแต่ปีที่แแล้ว (2013) ได้วีซ่า tier 4 ถึงวันที่ 1 กพ. 2014 ค่ะ แต่ตอนนี้ได้ทุนเรียนต่อ PhD ค่ะ เริ่มเรียนวันที่ 1 กพ. 2015 แต่ยังไม่ได้ต่อวีซ่าใหม่ เพราะว่าเอกสารยังไม่ครบค่ะ อยากทราบว่า ถ้าช่วงปีใหม่นี้กลับไทย แล้วกลับมากลางเดือน มค ทาง uk จะให้เข้าไหมคะ? ถ้าจะกลับมาต่อวีซ่าที่ uk.

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   ปรึกษา Student Service Department ของทางสถาบันดูครับ เพราะสถาบันเป็น Sponsor ให้คุณ ดังนั้น จะเข้าจะออกยังไง ก็ควรมีเอกสารติดมือกลับมา ตอนกลับเข้าประเทศจะได้ไม่มีปัญหาครับ

 39. จาริยา เยลก์ says:

  สวัสดีค่ะ
  อยากสอบถามเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวค่ะคือหนูเป็นคนไทยแต่งงานกับคนสวิส มีแพลนจะไปเที่ยวช่วงวันหยุด 4 วันหนูมีpermission B สามารถพำนักในสวิสได้ตลอดชีวิต ไม่ทราบว่าการขอวีซ่าต้องรอนานมั้ยค่ะ แล้วต้องเตีนมเอกสารอะไรบ้าง

  • admin says:

   วีซ่าใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการเป็นอย่างน้อยครับ คือ ควรเผื่อเวลาไว้ 1 เดือนก่อนวันเดินทางจะดีที่สุดครับ เอกสารส่วนใหญ่ ใช้ตามหน้าเว็บไซด์ครับ

 40. khane says:

  เคยได้วีซ่าไปอังกฤษ 6 เดือนแบบ visitors visa และหมดเดือนธันวาคมนี้ แต่มีแผนจะไปอีกทีตอน กุมภาพันธ์ปีหน้า จะเริ่มขอวีซ่าได้อีกหรือไม่ ต้องทิ้งระยะห่างกี่เดือนถึงขอวีซ่าใหม่ได้ ตอนที่ไปก็ไปแค่สัปดาห์เดียวเอง รบกวนด้วยค่ะ

  • admin says:

   ไม่มีกฎเรื่องการเว้นระยะแบบเป็นทางการครับ สถานทูตพิจารณาจากกฎการอนุมัติวีซ่าและความสมเหตุสมผลของการเดินทางครับ

 41. Patty says:

  ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ พึ่งได้ทำงานเป็นไกด์อิสระไม่ได้ทำกับบริษัท ตอนนี้กำลังไปเยี่ยมแฟนที่อังกฤษ(คบกัน10เดือน)ในช่วง Crissmast อยู่ที่นั่นประมาณ2-3เดือน แฟนเป็นคนรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ค่ะ แต่ติดปัญหาที่ว่าติดทะเบียนสมรสกับแฟนเก่าที่มาเลเซียอยู่ค่ะ ก่อนหน้านี้แยกกันอยู่กับแฟนเก่า ตอนนี้กำลังให้ทนายดำเนินการเรื่องหย่าที่มาเลเซียให้คงใช้เวลาถึง6เดือนตามกฎหมายมาเลเซียค่ะ แบบนี้จะมีโอกาสขอวีซ่าผ่านไหมคะถ้าขอวีซ่าช่วงต้นๆเดือนพฤจิกาต้องใช้เวลาทำการกี่วันถึงจะรู้ผลคะและต้องเอาPassportตัวจริงส่งไปด้วยใช่ไหมคะ ประมาณวันที่20ต้นๆของเดือนพฤศจิกาจะได้Passport คืนไหมคะเพราะต้องเดินทางไปพบทนายที่มาเลเซียเรื่องหย่าช่วงนั้นพอดีค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอโทษด้วยนะคะที่คำถามยาวไป

  • admin says:

   ถ้าตามที่เล่ามา และจะขอวีซ่าตามเงื่อนไขนั้น ๆ โอกาสผ่านแทบไม่มีเลยครับ จุดอ่อนที่สถานทูตจะชี้มาในใบปฏิเสธอาจจะเป็น;
   – ความสัมพันธ์ (แฟนเก่า แฟนใหม่)
   – ความมั่นคงในไทย
   – ผู้สนับสนุนไม่ตรงตามเงื่อนไขวีซ่า
   – งานไม่มั่นคงเพียงพอ และไม่สามารถทำให้สถานทูตเชื่อได้ว่าไปแล้วจะกลับมาจริง
   – ระยะเวลาเดินทางนานเกินไป

   แต่ทั้งนี้ การขอวีซ่าไม่มีอะไรแน่นอน ทางเราแค่ประเมินให้ว่าโอกาสไม่ผ่านมีมากกว่าผ่านครับ

 42. su says:

  สอบถามหน่rอยค่ะ
  ดิฉันทำงานประจำและกำลังตั้งครรภ์ที่อังกฤษ ดิฉันเป็นbritish citizenแต่กำเนิด
  และอยากให้แม่ซึ่งอยู่ประเทศไทยได้มาอยู่กับดิฉันช่วงเวลาคลอดและอยู่กับหลานซัก3เดือน
  ดิฉันเข้าใจว่าจะต้องขอวีซ่าfamily visit
  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นช่วงสามเดือนก่อนคลอดดิฉันจะon maternity leave
  ซึ่งเงินโชว์ในสเตทเมนท์จะลดลง
  ดิฉันอาศัยอยู่บ้านแม่ของแฟน
  ดิฉันอยากถามว่าดิฉันสามารถให้แม่ของแฟนเป็นผู้sponsorที่อยู่อาศัยและค่าใช้ต่างๆได้มั้ยคะโดยเหตุผลหลักๆคือfamily visit หรือว่าขอgeneral visitจะสะดวกกว่าคะ
  ปล.เมื่อปี2008และ2011แม่เคยมาอังกฤษด้วยวีซ่าท่องเที่ยวและแม่ของแฟนเป็นผู้sponsorเช่นกัน

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้าวัตถุประสงค์หลักคือไปเยี่ยมก็ควรขอ Family Visitor ครับ
   ส่วนคนการันตี ถ้าเคยใช้คุณแม่ของแฟนได้ ปัจจุบันกฎยังไม่มีอะไรเปลี่ยนครับ

  • ปิยวดี says:

   รบกวนถามค่ะ จะยื่นวีซ่า ท่องเที่ยว แบบมีสปอนเซอร์ สิ้นเดือน ต.ค.นี้ และจะบิน 24 ธ.ค.ค่ะ ทราบว่าสถานที่ยื่นวีซ่า ย้ายแล้ว และระบบยังไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ ในช่วงปลายปีจะใช้เวลานานในการพิจารณามั้ยคะ เกรงว่าจำนวนคนขอวีซ่า เพื่อไปคริสมาสจะเยอะอ่ะคะ
   ปกติไปทุกปีค่ะ ส่วนปีนี้ไปเมื่อเมษา และจะไปอีกปลายปี ค่ะ

   • admin says:

    เงื่อนไขเหมือนเดิมครับ แค่ปรับปรุงศูนย์ยื่นให้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นและสามารถรองรับผู้ยื่นขอวีซ่าได้มากกว่าเดิมครับ

    แต่ช่วงเวลาไฮซีซั่น ก็ควรเผื่อเวลาให้สถานทูตนานหน่อยครับ โดยส่วนใหญ่ถึงเป็นช่วงไฮซีซัน สถานทูตก็ใช้เวลาไม่เกิน 1 เดือนครับ

  • แอน says:

   รบกวนขอสอบถามเรื่องวีซ่านักเรียนที่ไปอยู่ไม่เกิน 6 เดือนค่ะ คือว่าได้กรอกฟอร์ม STUDENT VISITOR VISA-TO STUDY LANGUAGE แต่ทางเจ้าหน้าที่แจ้งว่า ควรจะต้องใช้คำว่า UP TO 6 MONTHS แต่ว่ามีรายละเอียดว่าไปเรียนภาษา จากทางอังกฤษตอบกลับมาเรียบร้อยแล้ว แล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่าต้องมีใบตรวจโรคปอดก็เลยงงนิดนึงว่าไม่ได้ไปเกิน 6 เดือนต้องใช้ด้วยเหรอ แต่ในส่วนของเอกสารอื่นอื่นก็ไม่มีปัญหาอะไร มีติงเรื่องแบบฟอร์มกับใบตรวจโรคปอด ทีนี้เลยกังวลเลยว่ามีผลต่อการยื่นวีซ่ามากมากเลยใช่หรือเปล่าค่ะ เพราะว่าก็ยืนยันยื่นเอกสารทั้งหมดเลยค่ะ

   • adminvisa says:

    ในบางกรณี ถ้าวันเดินทางถึงจนกระทั่งกลับ ใกล้เคียง 6 เดือนมาก ๆ อาจจะตรวจปอดไปเลย ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับ

 43. Mao says:

  มีเพื่อนเป็นคนไทยมีแฟนเป็นชาวอังกฤษ เขาทำวีซ่า visit visa ผ่าน ตอนนี้เขาอยู่ที่อังกฤษ แต่ไม่ได้เเต่งงานกัน เขาได้วีซ่า 180 วัน เขาบอกว่า จะขอวีซ่าที่นี้ เพื่ออยู่ต่อ แบบนี้ได้หรอค่ะ หรือต้องกลับไปไทยเพื่อ ขอวีซ่าใหม่

  • admin says:

   โดยปกติ วีซ๋าท่องเที่ยว ขอต่อวีซ่าที่ UK ไม่ได้ครับ

 44. แป้ง says:

  ถ้าจะขอวีซ่าไปเรียนภาษาต้องมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คะ มีแฟนเป็นคนอังกฤษอยู่ Livepool เค้าจะเป็นสปอนเซอร์เรื่องที่พักและค่าใช้จ่ายค่ะ เค้าจะเป็นสปอนเซอร์ให้ได้มั้ยคะ ไปประมาณ 11 เดือน
  เราออกค่าเรียนเอง ต้องโชว์เงินเท่าไหร่คะ
  ถ้าเรียนจบแล้วเราอยากเรียนภาษาต่อสามารต่อวีได้ที่ UK เลยมั้ยคะ หรือต้องกลับไทยก่อน

  • admin says:

   – ค่าใช้จ่ายแล้วแต่สถาบันครับ มีหลายราคาให้เลือกซึ่งมักจะแปรผันกับคุณภาพและจำนวนนักเรียน
   – ใช้แฟนสนับสนุนไม่ได้
   – เงินสนับสนุน ตั้งแต่ 6 แสน – 1 ล้าน ขึ้นอยู่กับเมืองที่ไปเรียน
   – ต่อวีซ่าไม่ได้ เว้นขอวีซ่านักเรียนแบบ Tier 4 ซึ่งต้องมีผลภาษาอังกฤษที่ผ่านเกณฑ์ด้วยครับ

 45. ปนัดดา says:

  การขอวีซ่าเยี่ยมญาติ ต้องใช้เอกสารใดบ้างค่ะ

  • admin says:

   เอกสารคร่าว ๆ ตามหน้าเว็บไซด์ครับ

 46. จิตราพร says:

  เงินเดือนน้อง12000 คบแฟนอังกฤษได้ปีกว่า เขาจะเป็นคนออกค่าใช่จ่ายให้ถูกอย่าง แล้วน้องก็จะให้ พ่อแม่แฟนเป็นสปอนเซ่อให้ค่ะ น้องจะขอวีซ่าได้เลยไหม ช่วยให้คำปรึกษา ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   แฟนตามกฎแล้ว เป็นสปอนเซอร์ไม่ได้นะครับ เว้นแต่แสดงให้สถานทูตเห็นว่ามีความใกล้ชิดมากพอ

   และอีกปัจจัยที่ต้องคิดด้วยคือ หลักฐานที่จะทำให้สถานทูตเชื่อได้ว่าจะไปชั่วคราวและกลับมาจริงหลังจากที่ได้รับวีซ่าไปแล้วนะครับ

 47. จิตราพร says:

  น้องจ่ะขอวีซ่าท่องเที่ยว ไปเดือนเมษา ตอนสงกรานต์ แตว่า น้องจะขอก่อนเดือนตุลานี้ได้ไหม เพื่อที่ก่อนออกจากงานที่นี้ ทำได้ สามปีกว่าแล้ว

  • admin says:

   ขอได้ไม่เกิน 90 วันนับจากวันที่ต้องการเดินทางครับ

 48. จิราวรรณ says:

  ดิฉันมีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เขามาวี่ซ่าท่องเที่ยว6เดือน แล้วเขาก็มาแต่งงานกับแฟนเขา ต้องนี้เขายังคิดว่าเขาจะใด้วี่ซ่าถาวรอยุ่ที่uk นี้วี่ซ่าของเขาก็หมดใด้สามเดือนแล้ว เขาบอกกับดิฉันว่าเขาเรียกไปพิมนิ้วมือ กับถ่ายรูป คุณคิดว่าเขาจะได้วี่ซ่าไหมคะ ส่งสารเขา ขอบคุณมาค่ะ

  • admin says:

   ถ้า Overstay แล้ว โอกาสแก้ยากครับ เพราะไม่ทันไรก็ทำผิดกฎแล้ว กรณีนี้ อาจต้องลองปรึกษานักกฎหมายดูครับ

 49. napatswan says:

  อยากทราบว่า ถ้ามีแฟนกับชาวอังกฤษไม่ได้แต่งงานจดทะเบียน ทำพาสปอร์ตครั้งแรกและทำวีซ่าต่อเลยอยากทราบว่าจะทำยากไหมค่ะ

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ขอวีซ่าครับ โดยเฉพาะเรื่องความมั่นคงในเรื่องงานและเงิน รวมถึงความสัมพันธ์กับแฟน

 50. Tippawan says:

  สวัสดีค้ะลบก่วนถามน้อยนะค้ะ ดิฉันเคยขอวีชาแล้วเมื่อเดือรมีนาคม57ที่พ่านมาโดนปฐิเสท วีซา แล้วดิฉันจะขอวีซาอีกครั้งใด้ไหมค้ะ. ขออีกครั้งมันจะอยากขึ้นไหมค้ะ ชวยตอบด่วยนะค้ะขอบคุณค้ะ

  • admin says:

   สถานทูตไม่ได้กำหนดระยะเวลาครับ แต่ถ้าเราไม่มีเอกสารสนับสนุนเพิ่มเติมแก้จุดที่โดนปฏิเสธ วีซ่าก็จะไม่ผ่านเหมือนเดิมครับ

 51. จิน says:

  ขอคำปรึกษาเรื่องวีซ่าด้วยค่ะ เรามีแฟนเปนคนอังกฤษจดทะเบียนสมรสมา9ปีตอนนี้เขารอผ่าตัดเปลี่ยนหัวใจอยุ่ที่อังกฤษเราต้องการตามไปดูแลเขาที่นั่นแต่ต้องเอาลูกสาวไปด้วยลูกสาวอายุ14ปีค่ะกับแฟนเก่าคนไทยใช้นามสกุลพ่อไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะ เรากังวลมากกลัววีซ่าไม่ผ่าน เราควรใช้วีซ่าอะไรค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าเยี่ยมญาติครับ ถ้าแต่งงานกับชาวอังกฤษแล้ว บุตรก็น่าจะขอวีซ่าไปด้วยได้ เพราะใช้สูติบัตรในการยืนยัน แต่ที่จะลำบากคือ บุตรยังเป็นผู้เยาว์อยู่ และการที่บุตรจะเดินทางออกนอกประเทศได้ ต้องได้รับการยินยอม (ลายเซ็น) จากผู้ปกครองโดยชอบธรรมทั้งสองฝ่าย ซึ่งถ้ายังติดต่อบิดาของน้องได้ ก็ไปทำเรื่องขอคำยินยอมที่อำเภอครับ แต่ถ้าติดต่อไม่ได้ ต้องลองปรึกษากับนักกฎหมาย หรือทางเขตดูครับ

 52. Chinnan says:

  ถ้าต้องการไปเรียนภาษาไม่เกิน6เดือน ต้องมีเงินในธนาคารเท่าไหรค่ะถึงจะผ่านวีซ่า

  • admin says:

   จำนวนเงินที่เพียงพอทั้งค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าเดินทางและค่ากินค่าอยู่ที่ UK ครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับเมืองและสถาบันที่เราไปเรียนด้วยครับ

 53. Gig says:

  รบกวนถามเรื่องวีซ่าอังกฤษหน่อยค่ะ เพิ่งไปยื่นวีซ่า 19/06/2557 จะสามาถทราบได้อย่างไรว่าวีซ่าผ่านแล้วและต้องไปรับเล่มเมื่อไหร่ค่ะ?
  เจ้าหน้าให้ลิงค์นี้มา http://ukvi-international.faq-help.com/ ก็ไม่เห็นมีหัวข้อให้ตรวจสอบ ลองเข้าลิงค์นี้ก็ตรวจไม่ได้ https://www.vfs.org.in/UKG-PassportTracking/ApplicantTrackStatus.aspx?Data=ULqiHNFSP0FI8SOju2rNnQ==

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   รอแจ้งผลทางอีเมลครับ แต่ถ้าไม่มีอีเมล ให้เข้าไปติดต่อที่ศูนย์ยื่น หลังจากผ่านไป 15 วันทำการแล้วครับ

 54. Mauynoy says:

  ขอรบกวนสอบถามหน่อยนะคะ…ถ้าเราอยากขอวีซ่าไปอังกฤษเพื่อเยี่ยมคุณพ่อที่นั้น เราเป็นนักศึกษาเรามีเงินในบัญชีหมุนเวียนเดือนละ3-4หมื่น แต่การไปครั้งนี้คุณพ่อจะเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เราจะยื่นผ่านมั้ยค่ะ แล้วยอดในเสตทเม้นแค่นี้จะพอมั้ยค่ะ แล้วยอดสุดท้ายในบัญชีของเราควรเป็นเท่าไรค่ะ

  • admin says:

   ยอดเงินต้องเพียงพอกับงบประมาณที่เราตั้งไว้ครับ ทั้งค่ากินอยู่ ค่าเดินทาง ค่าตั๋ว ค่าที่พัก ฯ
   สถานทูตไม่ได้กำหนดตายตัวว่าต้องมีเท่าไหร่ครับ

 55. มัณฑณา says:

  การต่อวีซ่าท่องเที่ยว6 เดือนที่หมดอายุขั้นตอนเหมือนการขอวีซ่าใหม่เลยไหมค่ะ

  • admin says:

   ไม่มีการต่อวีซ่า มีแต่การขอใหม่เท่านั้นครับ

 56. อรัญ says:

  จำเป็นจะต้องเดินทางไปส่งหลานเรียนต่อที่อังกฤษ แบบFull Time คือได้ทุนไปผู้ปกครองที่ไปด้วยต้องขอวีซ่า แบบไหนค่ะ และต้องมีเงินในstatementเท่าไหร่ ต้องใช้เอกสารใดบ้างค่า

 57. Pin says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนหน่อยซิค่ะ

  พอดีว่า เราจะ book appointment อะคะ

  แต่ว่าพอเข้าไป แล้วเจอ error:

  Error
  An error occurred while processing your request

  This could have been caused by your session timing out. If you have been logged out, please login again.

  Ref: https://www.visa4uk.fco.gov.uk/appointment/appointmentlocation?headerid=9926f5d4-bae9-e311-9ac6-00505692646a&formId=9a26f5d4-bae9-e311-9ac6-00505692646a

  ประมาณนี้อะคะ แต่เราต้องการ book appointment ก่อนอะคะ ทำยังไงได้บ้างอะคะ

  คือเรากรอก online อะไรเรียบร้อยแล้วอะคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ไม่มีอะไรมากครับ แค่ถูกตัดออกจากระบบอัตโนมัติ เพราะหมดเวลา Session ถ้าเข้าระบบใหม่ ก็น่าจะจองได้ตามปกติครับ

 58. ในกรณีญาติออกค่าใช้จ่ายให้ เราจำเป็นต้องมีเงินติดบัญชีมั้ย

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับหลาย ๆ ปัจจัยครับ แต่ถ้าเรามีเงินเป็นของตัวเอง จะมีโอกาสได้รับอนุมัติวีซ่ามากกว่า

 59. แหม่ม says:

  สอบถามค่ะ มารดามีพาตพอตยูเคแล้ว ถ้าทำวิซ่าท่องเที่ยวให้ลูก และสามารถเปลี่ยนวีซ่าเป็นประเภทอื่น ที่ยูเคได้ไหม

  • admin says:

   ส่วนใหญ่แล้วจะเปลี่ยนประเภทวีซ่าไม่ได้ครับ ถ้าตามกฎควรกลับมาขอวีซ่าใหม่ในประเทศไทย กรณีเปลี่ยนประเภท

 60. aom says:

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ พอดีจะพาคุณแม่ไปเยี่ยมพี่สาวและหลานที่อังกฤษ (คือพี่สาวแต่งงานกับชาวอังกฤษ) แต่คุณแม่เป็นแม่บ้าน ไม่มีรายได้ ไม่มีเงินโชว์ด้วย เพราะแกไม่ค่อยกด ATM เลยใช้แต่เงินสด ทีนี่การไปครั้งนี้ เราก็จะเป็นคนจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งตั๋ว และค่าใช้จ่ายให้คุณแม่ (ที่พัก พักกับพี่สาว) แบบนี้มีโอกาสที่จะไม่ผ่านมั้ยคะ เพราะคุณแม่ไม่มี statement อะไรเลยค่ะ
  แล้วถ้าแค่ไปเยี่ยมญาติ 2 คน มีเงินโชว์แสนเดียว พอมั้ยคะ

  รบกวนด้วยนะคะ…ขอบคุณมากๆค่ะ

  • admin says:

   ถ้าคุณแม่เกษียณอายุ และมีการสนับสนุนที่เพียงพอจากสมาชิกในครอบบครัวที่ UK ก็มีโอกาสผ่านครับ

   เงิน 1 แสนบาท ไม่พอครับ แค่ค่าตั๋วไปกลับทั้ง 2 คน ก็แทบหมดแล้วครับ

 61. อิ๋ว says:

  อยากทราบว่าต้องทำอย่างไรในขั้นตอนแรกที่จะได้วีซ่าอังกฤษเนื่องจากดิฉันจะไปงานรับปริญยาลูกชายที่อังกฤษดิฉันจดทะเบียนกับคนอังกฤษได้20ปีแต่พักอาศัยที่ภูเก็ตมานานได้จองตั่วไปวันที่9 กรกฏาคม 57 และลูกชายมีสัณชาติอังกฤษส่วนดิฉันยังเป็นสันชาติไทยอยู่พอดีสามีไม่สามารถพาไปทำวีซ่าได้เพราะมีงานประจำที่มาเลเซีย

  • admin says:

   ขอวีซ่าท่องเที่ยวครับ

 62. mint says:

  อยากรบกวนถามหน่อยค่ะว่า ถ้าจะเที่ยวที่อังกฤษเเล้วจะไปพักกับพี่เเท้ๆ คือพี่ไปเรียนภาษาที่นั้น 6 เดือนอ่ะค่ะ เเล้วอยากถามว่าต้องทำวีซ่านักท่องเที่ยวทั่วไปหรือเยี่ยมครอบครัวค่ะ

  • admin says:

   ถ้าเรียนแบบ Full-Time ให้ขอ Student Visitor Visa ครับ

 63. mickeymice says:

  กำลังทำการจองคิวขอยื่วีซ่า “Book Appointment” วีซ่าในเว็บ https://www.visa4uk.fco.gov.uk ทำไมขึ้นว่า Error
  An error occurred while processing your request
  This could have been caused by your session timing out. If you have been logged out, please login again. เป็นมา มา 5 วันแล้วค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงดี ต้องเดินทางวันที่ 13 มิ ย นี้แล้ว ได้ข่าวว่าคิวเดือน เม ญ เต็มหมดแล้วด้วยยย เครียดดดดดดดดด

  • admin says:

   ลองเปลี่ยนเครื่องที่ใช้งานดูนะครับ เพราะเพิ่งจองให้ลูกค้าไปครับ ไม่มีปัญหาอะไร

 64. 0um says:

  รบกวนถามหน่อยค่ะ ยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไม่เกิน 6 เดือนไว้ เดินทางวันที่ 12/05/57 แต่ได้วันนัดยื่นเอกสารกับสถานฑูตอังกฤษ วันที่ 23/04/57 ถ้าเอกสารครบถ้วน และมีเงินอยู่ในบัญชีตั้งแต่วันที่ 17/04/57 จนถึงวันที่ยื่นอยู่แสนนิดๆ จะได้รับวีซ่าทันเดินทางมั้ยคะ ถ้าไม่ทัน ขอจ่ายเพิ่มเพื่อทำวีซ่าแบบเร่งด่วนที่ยื่นเอกสารได้เรยมั้ยคะ

  • admin says:

   สถานทูตใช้เวลาพิจารณา ประมาณ 15 วันทำการครับ มีโอกาสได้รับวีซ่า ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2557

   ถ้าจะยื่นแบบด่วน ต้องผ่านเกณฑ์ตามที่สถานทูตกำหนด คือ ต้องเคยเดินทางเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง ได้แก่ UK หรือ USA หรือ Canada หรือ Australia หรือ New Zealand หรือประเทศในเครือเชงเก้น ในช่วง 5 ปีล่าสุด และมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม 5600 บาทด้วยครับ ระยะเวลาพิจารณาจะใช้ประมาณ 3-5 วันทำการ

 65. Nattapon Sansook says:

  ผมเคยได้ VISA-Vistor มาแล้วหนึ่งรอบเมื่อ 2012
  ตอนนี้อยากไปอีกรอบ แต่เงินในธนาคารมีประมาณแสนเดียว แต่ผมมีงานประจำทำ เงินเดือน 40K

  จะไปประมาณ 10 วัน ไปดูฟุตบอลเหมือนคราวที่แล้วที่ไปดูบอล 10 วัน

  กลัวเรื่องเงินที่มีแค่แสนเดียวในธนาคาร จะไม่พอ

  ถ้าผมจะยื่นวันที่ 18 เมษาจะต้องจองภายในวันไหน อันนี้ลืมไปแล้วครับ

  • admin says:

   เคยไปมาแล้ว และไปแค่ดูบอล ถ้าเตรียมเอกสารดี ๆ และชี้แจงงบประมาณที่เพียงพอ มีโอกาสได้รับวีซ่าครับ แต่คงต้องแนบตั๋วเครื่องบิน และเอกสารอ้างอิงเช่น ตั๋วดูบอลไปด้วยครับ

   ยื่น 18 เมษายน ควรลองดูคิวไปเรื่อย ๆ ครับ ส่วนใหญ่ จะเปิดไม่เกิน 5 วันทำการ แต่ถ้าบางช่วง คิวแน่น ๆ อาจจะเปิดมากกว่านั้นครับ

 66. Ploy says:

  แฟนจะไปเรียนต่อปริญญาโทที่อังกฤษค่ะ อยากจะขอวีซ่าติดตาม มีคำถามดังนี้ต่ะ
  1ไม่ทราบว่ามีระยะเวลาขั้นต่ำของการจดทะเบียนสมรสรึปล่าวคะ ถ้ามี ต้องจดทะเบียนอย่างน้อยกี่เดือนหรือกี่ปีคะ
  2วีซ่าผู้ติดตามสามารถเรียนภาษาได้กี่สัปดาห์คะ
  3วีซ่าผู้ติดตามสามารถทำงานได้มั้ยคะ ถ้าได้ เปนแบบ full-time หรือ part-time แล้วถ้าเปนแบบ part-time สามารถทำงานได้กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์คะ ส่วน full-time จำเป็นมั้ยที่สายงานจะต้องตรงกับที่เราจบปริญญาตรีมา
  รบกวนด้วยนะคะ #^_^

  • admin says:

   – ไม่มีเงื่อนไขสำหรับการจดทะเบียนสมรสครับ แต่ถ้าพึ่งจดก็ควรแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ในอดีตด้วย
   – ไม่มีข้อกำหนดครับ ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของหลักสูตรและสถาบัน
   – ทำงานได้เฉพาะหลักสูตรปริญญาโทขึ้นไป ที่เรียนมากกว่า 12 เดือน แต่ควรเช็ครายละเอียดและเงื่อนไขกับทางมหาวิทยาลัยก่อนครับ เพราะบางมหาวิทยาลัยบางหลักสูตรจะไม่ได้รับสิทธิด้านการทำงาน

 67. Beau says:

  พี่คะ ถ้าจะขอวีซ่าแบบ student visitor เรียนสองคอร์สได้มั้ยคะ เรียนภาษาเดือนนึง แล้วก็เรียนออกแบบอีกเดือนนึงอ่ะค่ะ

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับสถาบันการศึกษาที่เราจะไปเรียนครับ ว่าทางนั้น สามารถออกได้ถูกต้องตามกฎการขอวีซ่านักเรียนแบบท่องเที่ยวหรือไม่ครับ

 68. djung says:

  ไปรียนภาษาที่อังกฤษ 9 เดือน คอร์ส General English ด้วยวีซ่า Student Visitor และต้องการกลับไปเรียนภาษาอีกประมาณ 7 เดือน แต่กลับมาสอบ IELTS ยังไม่ผ่านตามเกณฑ์การขอวีซ่า Tire 4 ได้ (overall ได้ 4.0 แต่มีพาร์ทนึงได้แค่ 3.5) กรณีนี้สามารถขอวีซ่าชนิดเดิมได้หรือไม่ โดยลงคอร์ส Academic หรือคอร์ส IELTS ซึ่งไม่ใช่คอร์สเดิมคือ General English อยากทราบว่าจะมีผลต่อวีซ่าหรือไม่คะ

  • admin says:

   ขอได้ครับ แต่โอกาสผ่านขึ้นอยู่กับผลการเรียนที่เราเคยไปเรียนที่ UK ว่าเราตั้งใจมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับ

 69. PP says:

  จะขอวีซ่าแบบ Student Visitor ค่ะ จะไปพักกับญาติ แต่ญาติไม่ได้เตรียมเอกสารพวกสัญญาเช่าบ้านหรือสัญญาที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่ มีแค่ British Passport จะได้ไหมคะ
  แล้วเรื่องเรียน คือจะไปอยู่สามเดือน แล้วคอร์สเรียนภาษากินเวลาประมาณเดือนนึง แล้วเว้นไว้สามอาทิตย์ ค่อยต่ออีกคอร์สนึง จะได้ไหมคะ ต้องเตรีมโปรแกรมท่องเที่ยวไปด้วยมั้ยคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   – เอกสารที่พัก ต้องพร้อมมาหหว่าแค่สำเนาหนังสือเดินทางครับ
   – ขึ้นอยู่กับเอกสารประกอบการขอวีซ่าจากทางโรงเรียนครับ ซึ่งสถานทูตจะพิจารณาจากความเหมาะสมของหลักสูตรและเอกสารประกอบที่ยื่นไปครับ

 70. นฐิกานต์ says:

  พี่สาวไปเรียนป.เอกที่อังกฤษ ได้ซัก 1ปีครึ่ง
  จะไปเยี่ยม ไม่ทราบว่าต้องกรอกวีซ่าแบบท่องเที่ยวหรือเยี่ยมญาติคะ

  • admin says:

   ท่องเที่ยวครับ เว้นแต่พี่สาวเป็น Citizen หรือ PR ถึงจะขอวีซ่าเยี่ยมเยือนได้ครับ

 71. แบงค์ says:

  พอดีวีซ่านักเรียนกำลังจะหมดตอน May 2014 แล้วรับปริญญาตอน May 2014 จะขอวีซ่า Visitor ต้องกรอกต้อง Working Status ว่าอะไรหรอครับ พอดียังไม่มีงาน แล้วถ้ากรอกว่า unemployment จะทำให้ได้วีซ่ายากขึ้นไหม

  แล้วสามารถอยู่ได้นานเท่าไรครับ พอดีอยากจะเที่ยวต่ออีก

  • admin says:

   กรอกตามจริงไปครับ (unemploy) แล้วชี้แจงว่า ต้องรอรับปริญญา ซึ่งไม่มีผลต่อการพิจารณาว่า เราว่างงานแน่นอนครับ เพราะเราพึ่งเรียนจบ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ อายุวีซ่าที่ได้รับจะเป็นวีซ่าแบบ 6 เดือนครับ แต่แนะนำให้อยู่เท่าที่จำเป็นจะเป็นผลดีต่อการขอวีซ่าครั้งหน้าครับ

 72. kam says:

  คือมีความต้องการจะไปอังกฤษเดือนมิถุนายนนี้ค่ะ มีพ่อชาวต่างชาติที่แต่งงานกับแม่เรามาแล้ว 15 ปี (แต่แม่ไม่เคยไป) เราอยากไปเที่ยวหาพ่อที่โนํน ตอนนี้เราทำงาน เราต้องยื่นวีซ่าแบบไหน แล้วต้องแจ้งว่าลางานไปรึเปล่า จะไปต้ั้ง 1 เดือนรบกวนด้วยนะค่ะ

  • admin says:

   – Family Visitor ครับ
   – ยื่นหลักฐานอ้างอิงการลาด้วยครับ

 73. ขวัญ says:

  เคยไปเรียนภาษาปีครึ่งtier4 general student กลับไทยมาได้ปีครึ่ครึ่งแล้วค่ะ ตอนนี้อยากกลับไปเที่ยวลอนดอนและบาธ10วัน พักกับพี่ที่รู้จัก จะต้องโชว์statementกี่เดือนเท่าไรค่ะ มีสูตรคำนวณคร่าวๆไหมค่ะ?

  • admin says:

   โชว์อย่างน้อย 6 เดือนครับ
   การเงินไม่มีสูตรคำนวนตายตัวเหมือนขอวีซ่า เทียร์โฟร์ครับ ต้องลองคำนวนว่าเราจะใช้จ่ายอะไรเท่าไหร่บ้าง และต้องมีส่วนที่ไว้ใช้กรณีฉุกเฉินด้วยครับ คือยิ่งมีเงินเยอะ โอกาสได้รับวีซ่าก็มีมากขึ้นครับ เพราะแสดงว่าเรามีความมั่นคงดี

 74. yani says:

  ต้องการไปเรียนคอร์สภาษาอังกฤษระยะสั้นค่ะ ไปอยู่สองเดือนแต่ลงเรียนแค่5สัปดาห์ และอาศัยอยู่กับญาติที่ลอนดอนเลยค่ะ ไม่ทราบว่าวีซ่าที่ขอต้องเป็นประเภทไหนคะ

 75. อ้อม says:

  จะไปอังกฤษกับเพื่อนค่ะ แม่ของเพี่อนอยู่ที่wale แล้วถ้าเราจะขอวีซ่า visit โดยมีแม่ของเพื่อนเขียนหนังสือรับรอง เรื่องที่พักและอาหาร ไม่ทราบว่าจะขอประเภท Family visitor ได้หรือเปล่าค่ะ

  • admin says:

   ไม่ได้ครับ Family Visitor Visa เฉพาะญาติสายตรงเท่านั้นครับ
   Definition:
   – spouse or civil partner
   – children
   – parents or siblings
   – grandparents or grandchildren
   – your spouse’s or civil partner’s siblings or parents
   – your child’s spouse or civil partner
   – step parents, step children or step siblings
   – a person you’ve been living with in a long-term relationship, as if you were married or in a civil partnership, for at least 2 years before the day you apply

 76. หลิว says:

  สวัสดีค่ะ อยากไปเที่ยงอังกฤษค่ะ แต่ว่าไม่ได้ทำงานประจำ ตอนนี้เป็นฟรีแลนซ์ทำงานพวกกราฟฟิคดีไซน์ให้แต่ละบริษัทหรือบุคคล ตอนนี้จะไม่มีใบรับรองจากบริษัทเพราะทำงานคนเดียว จะไม่มีใบประกอบการพาณิชย์เพราะทำงานฟรีแลนซ์ส่งงานออนไล์ค่ะ อยากขอวีซ่าไปอังกฤษ 2ปี ( ไปดูบอล ) อาจจะไปๆมาๆ ระหว่างไทย-อังกฤษ ( หรืออาจจะขอวีซ่าเชงเก้นด้วย เพราะอยากเห็นสถานที่สวยๆของอิตาลีเหมือนกันค่ะ ) อยากทราบว่าสเตทเม้นต้องเท่าไหร่ถึงจะไม่เสียงที่วีซ่าจะถูกรีเจคคะ ตอนนี้มีอยู่ 6หลัก แต่กลัวว่าจะไม่พอ มีญาติทำงานที่ลอนดอน หากญาติส่งจดหมายเชิญ อัตตราที่วีซ่าจะผ่านมีสูงมั้ยคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้ายังไม่เคยไป ขอแบบปกติก่อนเถอะครับ การขอวีซ่า General Visitor ระยะยาว โอกาสได้ยากกว่าขอแบบ 6 เดือนครับ เพราะเหตุผลยังไม่ดูน่าเชื่อถือพอ เว้นแต่ยื่นตั๋วดูบอลทั้ง ฤดูกาล ล่วงหน้า + สเตรทเม้นหลักล้านขึ้นไป หรือหลักฐานอื่น ๆ ที่สมเหตุสมผลครับ

   • หลิว says:

    ขอบคุณค่ะ 😀 หากขอแบบปกติ 6เดือน พอหมด 6เดือนแล้ว เราจะต่อวีซ่าได้เลยมั้ยคะ หรือว่าจะมีระยะเวลาที่ต้องรอ เห็นบางเวบบอกว่าต้องรออีก 6เดือนถึงจะต่อได้ใช่มั้ยคะ

    ขอบคุณค่ะ

 77. Prapha says:

  จับฉลากเป็นผู้โชคดีของเอไอเอสได้ไปดูบอลที่อังกฤษ แต่เงินในบัญชีไม่ถึงแสน ขอวีซาจะผ่านมั้ยค่ะ

  • admin says:

   ถ้าเอไอเอสไม่ได้เป็นตัวแทนยื่นให้ (เป็นกรุ๊ปใหญ่ ๆ) โอกาสผ่าน เหมือนยื่นเองเดี่ยว ๆ ครับ ต้องเตรียมเรื่อง งาน เงิน ที่เหมาะสม ถึงจะมีโอกาสได้รับ วีซ่าอังกฤษ ครับ

 78. พีไปรยา says:

  ขอรบกวนถามข้อมูลเกี่ยวกับขอวีซ่าด้วยค่ะ พี่จะไปเยื่อมสามี ที่อังกฤษในเดือน มิถุนายน 57 ตอนนี้สามีของพี่ได้บุ๊ตตั๋วมาในไทย เรียบร้อย กลับในเดือน มิถุนายน อยากทราบว่า เราจำเป็นจะต้องไปให้ทางบริษัทที่รับจัดทำวีซ่าหรือไม่ ?? พี่แต่งงานที่ผ่านมาประมาณ 2 ปีจดทะเบียน ปลูกบ้านในไทยเรียบร้อย สามีจะมาพักในไทย 1 ปีมา 2 ครั้ง พี่ต้องการจะกลับไปอังกฤษ พร้อมสามี เดือน มิถุนายน 57 นี้
  ถ้าหากพี่จำเป็นจะต้องให้บริษัทที่รับทำวีซ่าให้ กรุณาแน่นำบริษัทที่พี่จะไปติดต่อให้ด้วยคะ ที่ไม่แพงเกินไป พี่อยู่ต่างจังหวัดค่ะ ( พี่จะต้องทำวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่าเยื่อมสามีคะกรุณาช่วยแน่นำด้วย )
  ขอบพระคุณล่วงหน้า

  • admin says:

   Family Visitor หรือวีซ่าเยี่ยมเยือน จะทำได้ในกรณีที่จะไปเยี่ยมญาติที่เป็นสมาชิกในครอบครัวที่ UK ครับ ซึ่งถ้าจะเดินทางไปด้วยกันอาจไม่เข้าข่ายวีซ่าประเภทนี้ครับ เว้นแต่จะไปเยี่ยมญาติคนอื่นของครอบครัวของสามีด้วย ได้แก่ spouse or civil partner’s father, mother, brother or sister

   การขอวีซ่านี้ อาจจะทำเองก็ได้ครับ เพราะผู้ยื่นวีซ่าก็ต้องไปยื่นเองที่ศูนย์รับยื่นวีซ่าอยู่แล้ว เพื่อสแกนลายนิ้วมือและถ่ายรูปดิจิตอล แต่ถ้าไม่ค่อยทราบวิธีและต้องการคนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนดำเนินการและการตรวจเอกสารให้ รบกวนติดต่อขอราคาทางอีเมลนะครับ ขอบคุณครับ

 79. noonuch says:

  เคยทำวีซ่าท่องเที่ยวมาประมาณ7ปีแล้วแต่ว่าไม่ผ่าน อยากจะลองทำวีซ่าท่องเที่ยวอีกครั้งจะทำได้ไหมคะหรือว่าจะต้องเปลี่ยนเป็นวีซ่าอย่างอื่นแทน

  • admin says:

   ถ้าจะไปเที่ยวก็ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวเท่านั้นครับ

 80. ติ๊ก says:

  เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยของรัฐ ต้องเดินทางไปนำเสนอผลงานวิจัย มีใบตอบรับจากองค์กรที่จัดการประชุมวิชาการ มีใบรับรอจากหน่วยงานให้ไปราชการเวลา 5 วัน 4 คืน แต่เงินในบัญชีไม่ถึงแสน มีโอกาสขอวีซ่าผ่านหรือไม่ค่ะ

  • admin says:

   ถ้ามีการชี้แจงเรื่องงบประมาณดี ๆ ว่าเพียงพอกับทริปแค่ 5 วัน ก็มีโอกาสครับ (ถ้าเป็นภารกิจของทางราชการ ที่ใช้ Passport เล่มน้ำเงินได้ ก็ยิ่งมี % ผ่านสูงครับ) เพราะเรามีแผนการที่แน่นอน

 81. Lersan says:

  เป็นข้าราชการบำนาญ รายได้เดือนละ 26,000฿
  มีเงินใน บช. 500,000฿
  ขอ visitor visa. 7 วัน. จะผ่านไหมครับ

  • admin says:

   มีโอกาสผ่านครับ แต่ต้องดูแผนการเดินทางที่จะไป และหลักฐานอื่น ๆ ประกอบครับ

 82. ann says:

  เวลาเรายื่นเอกสารเราต้องยื่นตัวจริงและสําเนาใช่ไหมค่ะ
  เราต้องรวมเอกสารตัวจริงและสำาเนารวมกันไหมค่ะหรือเราแยกกันเวลาเรายื่นค่ะ
  หรือว่าเรายื่นทั้งเอกสารตัวจริงและสำเนาไปพร้อมกันและทางสถานทูตจะเก็บสำเนาหรือตัวจริงค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ยื่นทั้งตัวจริงและสำเนาครับ แต่แยกชุดกัน สำเนา 1 ชุด ตัวจริง 1 ชุดครับ

 83. ann says:

  จะขอวีซ่าอังกฤษเราต้องตรวจร่างกายก่อนไหมค่ะ ท่องเที่ยวค่ะ
  ไม่ได้ทำงานไม่มีใบลาเพราะแอนลาออกแล้วค่ะมีแค่ใบพ่านงานเอามาโชว์ได้ไหมค่ะ
  ให้แฟนเป็นสปอนเซอร์แฟนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดค่ะ
  แล้วเงินในบัญชีให้แฟนโอนมาครั้งเดียวได้ไหมค่ะแล้วถ้าเค้าถามเราบอกว่าแฟนให้เปงของขวัญได้ไหม
  เพราะใช้บัญชีของพี่สาวค่ะแฟนจะโอนมาทุกครั้งผ่านบัญชีพี่สาวค่ะ
  ไม่เคยออกนอกประเทศค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าชั่วคราวไม่ถึง 6 เดือน ไม่ต้องตรวจครับ

 84. วรพันธ์ says:

  ไม่ได้ทำงาน แต่ขอวีซ่าไปท่องเที่ยงอังกฤษ โดยให้แม่ที่เป็นข้ราชการบำนาญเป็นสปอนเซอร์ให้จะผ่านมั้ยครับ โดยผมได้ยื่นสำเนาสเตจเมนของแม่ไป ซึ่งมีเงินอยู่ 7 หลัก บัตรข้าราชการของแม่ ประวัติการทำงาน ของผม บัญชีธนาคารของผม มีเงินอยู่ 6 หลัก ตอนนี้ยื่นไปแล้ว กำลังรอพิจารณาอยู่ ไม่ทราบว่ามีโอกาสที่จะผ่านมากน้อยเพียงใดครับ

  • admin says:

   ไม่น่าผ่านเกณฑ์เรื่องโอกาสที่จะไปแบบชั่วคราวครับ

 85. warisa says:

  คือจะไปเยี่ยมญาติค่ะเค้าเป็นสปอนเซอร์ให้ทุกอย่างตั๋วบินไป-กลับและจองโรงแรมให้
  แต่ดิฉันเป็นพนักงานบริษัทธรรมดาเงินเดือนน้อยเงินในบัญชีมีไม่มากไม่ถึง 6หลักสามรถยื่นได้ไหมค่ะ

  • admin says:

   ควรมีเงินของตัวเองให้เพียงพอต่อการไปเที่ยวครับ ไม่อย่างนั้น สถานทูตอาจมองว่ามีโอกาสไปแล้วจะไม่กลับมาครับ

 86. saliintip says:

  จะขอต่อวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ ต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ ดิฉันแต่งงานกับชาวอังกฤษแล้วค่ะแต่ยังไม่ขอวีซ่า รบกวนแนะนำหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ลองอ่านในหัวข้อ วีซ่าอังกฤษดูก่อนนะครับ เป็นรายละเอียดคร่าว ๆ ถ้าต้องการให้บริษัทเป็นตัวแทนยื่นให้ ก็ติดต่อมานะครับ

 87. Nawarat says:

  จะไปทำวิจัย ที่อังกฤษ เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยทุนจากหน่วยงานในประเทศไทย ขอวีซ่า แบบ student visitor ใช่มั้ยคะ

  • admin says:

   ตามข้อมูล น่าจะเป็น Student Visitor ครับ แต่ถ้าจะให้ชัวร์ ให้ดูที่เอกสารที่สถาบันที่เราจะไปทำวิจัยจะออกให้ครับ โดยส่วนใหญ่จะระบุประเภทวีซ่า (Visa Route) มาครับ

   • Nawarat says:

    Letter of acceptance พอมั้ยคะ แต่ไม่เห็นมีระบุประเภทวีซ่า

    ขอบคุณค่ะ

    • admin says:

     น่าจะใช่ Student Visitor ครับ เพราะไปเรียนและวิจัย ไม่เกิน 6 เดือน ถ้าจะให้ชัวร์ สามารถสอบถามไปยังสถานที่ออก Letter of acceptance ให้เราได้ครับ

 88. Zeph pny says:

  จะไปขอวีซ่านักเรียนแล้วพี่สาวจะไปส่งที่อังกฤษพี่สาวต้องสมัคร general visitor หรือ family visitor คะ?

 89. Zeph pny says:

  จะไปขอวีซ่านักเรียนแล้วพี่สาวจะไปส่งที่อังกฤษต้อง apply for visa แยกหรือต้องมี documents เพิ่มเตีมไหมคะ?

  • admin says:

   ขอคนละใบสมัครครับ ของใครของมันเลย
   แต่เอกสารต้องอ้างอิงถึงกันและเป็นไปตามที่สถานทูตกำหนดครับ

   • Zeph pny says:

    แล้วของพี่สาวต้องสมัครเป็นวีซ่าอะไรคะ? ใช่ family visitor ไหมคะ?

 90. สุมาลี ซุยหาญ says:

  จะไปเยี่ยมญาติที่อังกฤษ น้องสาวและน้องเขย หลาน เป็นคนไทยอยู่ที่อังกฤษ คุณแม่เคยไปมาแล้วหนึ่งครั้งเมื่อปี 54 ตอนนี้จะไปเที่ยวกับคุณแม่ (แม่อยู่ประมาณ 6 เดือน) ส่วนตัวดิฉันเป็นข้าราชการไปเที่ยวประมาณ 15 วัน แต่คุณแม่อายุ 70 ปีแล้ว คุฯแม่ต้องตรวจสุขภาพหรือเปล่าค่ะ และต้องตรวจอะไนบ้าง ที่โรงพยาบาลไหนค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้าขอวีซ่าเพื่อไปที่ UK ไม่เกิน 6 เดือน ไม่ต้องไปตรวจที่ IOM ครับ

 91. Octopus says:

  ขอคำแนะนำค่ะ

  ยื่นขอวีซ่าอังกฤษไปเมื่อ 1 พ.ค. ค่ะ มีกำหนดจะเดินทางวันที่ 16-28 นี้ ที่ยื่นช้าเพราะเดิมจองทัวร์ไว้แต่มาทราบปลายเมษาว่าทัวร์ไม่ออก และพาสปอร์ตไปติดอยู่ที่สถานฑูตเดนมาร์กซึ่งจะเดินทางไปต้นเดือนมิฺ.ย.
  ยื่นขอวีซ่าอังกฤษแบบเร่งด่วนไปแต่ทางศูนย์กลับบอกว่าขอได้เฉพาะของพ่อกับแม่ ตามเงื่อนไขที่พ่อได้เดินทางไปในกลุ่มประเทศตามที่ระบุภายในเวลาห้าปี่ที่ผ่านมา แต่ของตัวเองขอแบบด่วนไม่ได้เพราะอายุเกิน 18 ไม่ถือเป็นผู้ติดตามแล้ว (โทรไปถามก่อนแล้วนะคะ เจ้าหน่้าที่ไม่พูดถึงประเด็นอายุเลย ในหน้าเวปก็ไม่มี) แต่เค้าจะช่วยด้วยการติดหน้าซองให้ว่าเดินทางด้วยกัน เงินซื้อได้ค่ะ วันรุ่งขึ้นพ่อกับแม่ได้วีซ่าภายใน 24 ชั่วโมงเลย แต่ของตัวเองไม่ได้ ซึ่งก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราจะต้องเดินทางด้วยกัน เท่ากับของพ่อกับแม่จ่ายเงินไปฟรีๆ 6,000 บาท ตอนนี้ชีวิตวุ่นวายไปหมดเพราะลางานไปแล้วสองช่วงสำหรับสองทริป จองโรงแรมแล้ว รถเช่าขับที่นู่นก็จองไปหมดแล้ว ตั๋วเครื่องบินของพ่อกับแม่ซื้อแล้วและเลื่อนได้ครั้งเดียวโดยมีค่าใช้จ่าย แต่จะเลื่อนเป็นเมื่อไหร่ในเมื่อต้นเดือนหน้่าต้องไปเดนมาร์กอีก ตั๋วและที่พักในเดนมาร์กก็พร้อมแล้ว พอจะมีวิธีไหนที่จะได้วีซ่าทันมั้ยคะ กลุ้มใจหัวจะแตกแล้วค่ะ

  • admin says:

   ถ้าไม่เป็นไปตามกฎขอวีซ่าด่วน สถานทูตเค้าก็คงพิจารณาตามขั้นตอนปกติครับ จะเร็วหรือช้า ก็ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สถานทูตท่านที่รับเคสเข้าไป เราคงไปก้าวก่ายขั้นตอนของเค้าไม่ได้ แต่ยังไงก็ตาม ขอให้ได้วีซ่าทันก่อนวันเดินทางนะครับ

 92. พรทิพย์ ชัยสุขนิธฺ says:

  ขอสอบถามหน่อยนะค่ะ พอดีได้วีซ่าท่องเที่ยว หรือเยี่ยมญาติที่อังกฤษ 6 เดือน เราเดินทางไปมาแล้ว ประมาณ 10 วันและกลับเข้ามาไทยแล้ว อยากจะกลับเข้าไปเที่ยวอีกได้หรือป่าวค่ะ รายละเอียด

  Type of Visa : C
  Number of Entries : MULT

  รบกวนสอบถามหน่อยว่าสามารถใช้ต่อได้หรือป่าวค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   ถ้าเป็น Multiple ก็สามารถเดินทางได้ครับ แต่ต้องเตรียมตอบคำถามกับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด้วยนะครับ รวมถึงอย่าลืมว่า ตอนขอวีซ่าเราขอด้วยวัตถุประสงค์อะไร เพราะอาจส่งผลต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไปได้ครับ

   • พรทิพย์ ชัยสุขนิธฺ says:

    ขอบคุณสำหรับข้อมูล มาก ๆเลยค่ะ ^_^

 93. ภูริทัต says:

  อยากทราบว่า จะลงเรียนภาษา แบบ 6 – 11 เดือน แลวอยากทำงานได้ด้วยอ่ะครับ

  ซึ่งจากข้อมูลข้างต้น ผมต้องยื่นขอวีซ่าประเภท (Tier-4 Student Visa) ใช่มั้ยครับ

  แต่คะแนนสอบ IELTS ของผมไม่ถึง 6.5 จะมีวิธีการอย่างไรบ้างครับ หรือถ้ายื่นผลคะแนนเท่าไหร่

  จึงจะมีโอกาสผ่าน ส่วนเรื่องการเงินน่าจะผ่านครับ ทางที่อังกฤษผมก้มีร้านอาหารที่พร้อมจะรับรอง

  การทำงานผมได้อ่ะครับ มีปัญหาหลักแค่เรื่องคะแนนสอบอ่ะครับ ตั้งใจว่าไปเรียนเพิ่มแล้ว

  ถึงจะสอบอีกรอบ แต่ก้อยากทำงานไปด้วยนะครับ

  • admin says:

   ตามกฎหมายแล้ว เรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษไม่สามารถทำงานได้แล้วครับ ถ้าอยากทำงานไปด้วยเพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายส่วนตัวเล็ก ๆ น้อย ๆ อาจจะต้องเลือกที่ออสเตรเลียแทนครับ

   • ภูริทัต says:

    ตอนนี้ผมอยู่ที่ออส เมลเบินครับ แต่อยากไปอังกฤษมากกว่า -*-

    ตอนนี้ไม่มีแล้วหรอครับ วีซ่านักเรียนภาษา ไม่เกิน 11 เดือน

    ที่สามารถขอทำงานได้อ่ะครับ ขอคอนเฟิมอีกที ผมจะสอบถามโดยตรงได้

    ที่ไหนอ่ะครับ

    • ภูริทัต says:

     ที่ออสผมทราบมาว่า มีวีซ่า Working Holiday สามารถทำงานได้

     1ปี ผลสอบไอเอล 5.5 ขอได้ที่กรมแรงงาน อยากทราบว่าตามนี้

     เป้นจริงมั้ยครับ แล้วถ้าผมขอวีซ่านี้ ผมจะสามารถหาคอร์สเรียนไปด้วย

     ได้มั้ยครับ ขอความกรุณาช่วยอีกหน่อยนะครับ ขอบคุนมาๆจริงๆ

     • admin says:

      Work and Holiday Visa ต้องติดต่อกับทาง สท. (สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ) ซึ่งตอนนี้ ยังไม่เปิดโครงการของปี 2556 ครับ
      อ่านรายละเอียดวีซ่า Work and Holiday Visa หรือ สามารถตามอ่านได้ทางเว็บไซด์ของ สท. นะครับ

    • admin says:

     ตามที่ตอบไปแล้วครับ เรียนภาษาไม่ว่าจะด้วยวีซ่าแบบไหน ก็ทำงานอย่างถูกกฎหมายที่อังกฤษไม่ได้แล้วนะครับ

 94. อุ้ม says:

  คือจะไปเรียนภาษาที่อังกฤษซัก6เดือนเราต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะจำเป็นไหมหลักฐานวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ (ผลสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นขอวีซ่า)เพราะไม่เคยสอบช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าต้องทำยังไง

  • admin says:

   เรียนภาษาที่อังกฤษมี 2 เส้นทางครับ แบบ Student Visitor หรือแบบ Tier 4 รายละเอียดหาอ่านได้ในส่วนของวีซ่าอังกฤษนะครับ หรือหากสนใจให้ทางบริษัทติดต่อสถาบันให้ สามารถติดต่อได้ที่นี่ครับ http://www.educatepark.com/england/

 95. GA ga says:

  เป็นนักเรียนซึ่งเริ่มเรียนมกราคม แล้วช่วงรับปริญญาเรา วีซ่าอยู่ไม่ครอบคลุม ที่นี่อยากาอบถามเรื่องที่ 1 คือ
  – สามารถใช้บัญชีที่ อังกฤษ ให้เค้าออก BG ให้เราแล้วกลับไป ทำวีซ่าที่ไทยได้หรือไม่ อาจขอผสมกับ ธนาคารที่ไทยด้วย เราไม่อยากโยกเงินจากที่นี้ไปไทยคะ
  – ต้องมีเงินในบัญชีเท่าไรคะ ต้องครอบคลุม กี่เดือน จริงๆแล้วเราอยากอยู่ 6 เดือนเลย แต่เงินใน บัญชีอาจไม่ครอบคลุม 6 เดือน ถ้าเราบอก UKBA 2 เดือน เค้าจะออกวีซ่าครอบคลุม 6 เดือนเลยไหมคะ

  ขอบคุณมากคะ

  • admin says:

   ตอบข้อ 1 จะใช้ได้ก็ต่อเมื่อ เงินมีที่มาที่ไป ที่เหมาะสมครับ และมีหลักฐานเป็นเอกสารประกอบ
   ตอบข้อ 2 ตามปกติ วีซ่าเยี่ยมเยือน จะอนุมัติให้ 6 เดือนอยู่แล้วครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ได้ตามที่ระบุอายุวีซ่า เพราะจะมีปัญหาต่อการขอวีซ่าครั้งต่อไปครับ

   • GA ga says:

    เอกสารมหาลัยจะออก visa letter ให้สำหรับกลับมารับปริญญาคะ

    ส่วนเรื่องขอ BG จากธนาคารที่อังกิด (lloyds bank) เงินส่วนใหญ่มาจากที่ ธนาคารไทย (คุณแม่โอนให้) ก้อคือเราสามารถใช้ 2บัญชี ธนาคารรวมกัน ทั้งที่ไทย และ ที่อังกฤษ ได้ แต่ ukba พิจารณาจากที่มาที่ไปของเงิน (เข้าใจถูกต้องใช่ไหมคะ)

    สอบถามเพิ่มเติมว่า ทางบริษัท รับยื่น วีซ่าใช่ไหมคะ แล้วค่าบริการเท่าไร ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ตอนนี้ยังอยู่ที่อังกฤษอยู่ ก่อนกลับไปไทยจะได้เตรียมเอกสารทันคะ

    ขอบคุณมากคะ

    • admin says:

     ตอบให้ทางอีเมลแล้วนะครับ

 96. Praew says:

  พี่คะคือหนูไม่ได้สอบIELTS แต่สนใจจะไปเรียนภาษาซัก1ปีแล้วค่อยสอบวัดระดับต่างๆ หลังจากนั้นก็จะสมัครเรียนต่อโทเลย ต้องทำอย่างไรบ้างคะ แต่ตอนนี้มีปัญหาเรื่องการจะขอวีซ่า เนื่องจากที่บ้านทำธุรกิจส่วนตัวมีการจัดการด้านการเงินเองไม่มีstatementผ่านธนาคาร เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรดีคะ

  • admin says:

   ถ้าไม่มีหลักฐานทางการเงินที่เป็นทางการจากทางธนาคาร การขอวีซ่าไปเรียนแบบ Student Visitor (เรียนแบบไม่ต้องมีผลภาษา) ลำบากครับ เพราะสถานทูตจะไม่ทราบเลยว่า เรามีความมั่นคงทางการเงินจริง ๆ อาจต้องหาผู้สนับสนุนท่านอื่นที่เป็นญาติ เช่น ลุง ป้า น้า อา ที่มีหน้าที่การงานและหลักฐานทางการเงินที่พร้อมครับ

   หรือไม่ก็ต้องไปด้วย เส้นทาง Tier-4 Student Visa ซึ่งใช้คะแนนภาษาอังกฤษระดับ CEFR B1 แต่เรื่องเงินสามารถฝากเข้าบัญชีและทิ้งไว้ไม่น้อยกว่า 28 วันได้ครับ

   ถ้าจะติดต่อเรื่องเรียน สามารถให้ทางบริษัทติดต่อสถาบันที่เป็นตัวแทนได้ครับ ซึ่งไม่มีค่าบริการใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ค่าที่ต้องชำระระหว่างทำเรื่องเรียนครับ เช่น ค่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าธรรมเนียมวีซ่า ฯ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ http://www.educatepark.com/england/our-service.php

 97. บูม says:

  สวัสดีครับ คือ ผม อยากจะไปอยู่กับญาติที่ประเทศอังกฤษ ซึ่งเขามีครอบครัวและอาศัยอยู่ที่นั้น ซัก

  ประมาณ 2 เดือนช่วงเดือน เมษายน -พฤษาคม ผมต้องทำวีซ่าประเภทไหนครับ

  ตอนนี้ผมอายุ 22 ปี กำลังศึกษาอยู่ในอุดมศึกษา

  • admin says:

   วีซ่าท่องเที่ยวครับ

 98. meimei says:

  มีนัดยื่นสัมภาษณ์เมื่อวานค่ะ แต่ว่าเอกสารขาด เลยยังไม่ได้ยื่น แล้วจะนัดยื่นใหม่ ทำไม่ได้อ่าค่ะ ต้องทำไงดีคะ?

  • admin says:

   ติดต่อไปที่ศูนย์ยื่นวีซ่าได้เลยครับ

 99. joy says:

  อยากทราบรายละเอียดการขอวีซ่าไปเที่ยวอังกฤษ ช่วงกรกฎา 2013 ค่ะ
  ตอนนี้เปนนักเรียนปี4 ไกล้จบ อยากไปเที่ยวประมาน 1 อาทิคย์ค่ะ
  ต้องเตรียมสเตทเมนท์ เท่าไรจึงจะผ่านค่ะและเอกสารต่างๆที่สำคัญ
  แล้วจะสามารถกรอกข้อมูลเพื่อจองคิวได้ที่ไหนค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   Statement ยากที่จะบอกขั้นต่ำได้ครับ ต้องคำนวณจากแผนการท่องเที่ยวว่าต้องการไปเที่ยวจุดไหนบ้าง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าเดินทาง ค่ากินค่าอยู่ จิปาฐะอื่น ๆ ซึ่งมียิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับ ซึ่งถ้าใช้บริการจากทางบริการจากทางบริษัท จะมีไกด์ค่าใช้จ่ายเบื้องต้นให้ครับ

   ส่วนการจองคิว สามารถจองผ่านสถานรับยื่นคำร้องขอวีซ่าเพื่อเข้าสหราชอาณาจักร วีเอฟเอส โกลบอล ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจในการเป็นตัวแทนสำหรับยื่นวีซ่าและสแกนลายนิ้วมือครับ

 100. Moo says:

  อยากทราบว่า
  1.วีซ่า Extended Student Visitor Visa ที่บอกว่า”เว้นแต่เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น” คืออะไรหรอครับ

  2.แล้วเอกสารที่ใช้ยื่นขอในปี 56 ยังใช้เหมือนที่ บอกหรือเป่าครับเพราะว่าพี่สาวผมอยู่ที่ อังกฤษ บอกให้ไปสอบ วัดระดับภาษาอังกฤษด้วยอะครับ ซึ่งผมจะไปเรียนแค่ คอส ไม่เกิน 11 เดือน

  (ช่วยตอบผมหน่อยนะครับ)

  • admin says:

   ตอบข้อ 1.
   คือหลักสูตรภาษาอังกฤษเท่านั้นครับที่สามารถขอวีซ่าแบบ Extended Student Visitor Visa ได้ โดยต้องลงเรียนมากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือนครับ (หลักสูตรอื่น ๆ เช่น หลักสูตรวิชาชีพ หรือคอร์สอื่น ๆ ที่เรียนเกินกว่า 6 เดือน จะขอวีซ่าประเภทนี้ไม่ได้ครับ ต้องภาษาอังกฤษเท่านั้นครับ)

   ตอบข้อ 2.
   เอกสารหลัก ๆ ยังใช้เหมือนเดิมครับ แต่ถ้าสอบวัดผลภาษาได้ถึงระดับที่กำหนด วีซ่าเราสามารถที่จะเลือกขอเป็นแบบ Tier-4 ซึ่งสามารถขอต่อวีซ่าที่อังกฤษได้ กรณีต้องการเรียนต่อ แต่ถ้าจะเรียนภาษาไม่เกิน 11 เดือน ก็ขอวีซ่าประเภทนี้ได้ครับ

   สามารถลองอ่าน ขั้นตอนในการไปเรียนที่อังกฤษ หรือหาข้อมูล สถาบันและหลักสูตรภาษาอังกฤษที่อังกฤษ ได้ครับ หากสนใจโรงเรียนที่ทางบริษัทเป็นตัวแทน สามารถสอบถามรายละเอียดได้ครับ หรือหากสนใจสถาบันอื่น ๆ สามารถให้ทางบริษัทเช็คข้อมูลให้ได้เช่นกันครับ

 101. sanlak says:

  ขอถามว่าหากมี student visitor visa 6 m. แล้วเรียนกลับมา สามารถขอ extended student visitor visa 11 m.ต่อทันทีได้หรือไม่ และขอทราบเอกสารการเงินประมาณเท่าไหร่
  และถ้าสอบ ielts ได้น้อยกว่า 4 จะขอแบบ tier 4 ได้หรือไม่ ลืมบอกว่า visa uk ขอบคุณค่ะ..

  • admin says:

   1. ขอได้ครับ แต่จะผ่านหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ขอวีซ่าเองครับ โดยมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น เรื่องเงิน เรื่องประวัติที่เคยอยู่ที่ UK เป็นต้น
   2. เรื่องเงินขึ้นอยู่กับเมืองที่เราจะไปเรียนต่อครับ
   3. ถ้าสอบ IELTS ได้ผลคะแนนน้อยกว่า 4.0 (แต่ละทักษะ) ไม่สามารถขอวีซ่าแบบ Tier 4 ได้ครับ

 102. อ้อย says:

  อยากจะทราบพี่ๆๆ หน่อยค่ะ
  สวัสดิ์ค่ะ อ้อยจะขอวีซ่าไปอังกฤษ แต่อยากทำงานก่อนเพื่อเก็บเงินเรียนต่อที่นั้นและค่อยยื่นเอกสารขอวีซ่าอีกทีค่ะ
  พอดีมีเพื่อนเปิดร้านอาหารอยู่ที่นั้น เพื่อนอยากให้ไปช่วยงานที่ร้าน พอจะมีวีซ่าไหน ที่จะยื่นได้บ้างค่ะ ยังไม่อยากยื่น Tier-4 นะค่ะ ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  • admin says:

   ขออภัยด้วยครับ วีซ่าทำงานในร้านอาหาร ยังไม่มีครับ
   ถ้าจะลองยื่นเป็น วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แต่ถ้าไปทำงาน ก็ผิดกฎหมายนะครับ และถ้าถูกจับได้ จะโดนแบนเข้าประเทศยาวเลยครับ

 103. Aekzaa says:

  ขอข้อมูล Student Tier4 ได้ไหมครับผม ขอบคุณมากครับ

 104. muaynoy says:

  คือนู๋จะไปฝึกงาน ที่อังกิตค่ะ แต่ไม่รู้ต้องขอวีซ่าประเภทไหน ไทร์ 4 ก็ไม่ได้ งง มากเลยค่ะ รบกวนคัยรู้แนะนำที่นะค่ะ

  • admin says:

   ฝึกงานลักษณะไหนครับ เพราะโดยปกติ ถ้าไม่ใช่โครงการของรัฐ หรือการร่วมมือกันระหว่างสถาบัน ในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน การขอ วีซ่าอังกฤษ มักต้องขอแบบ Student Visitor หรือ Student Tier4 นะครับ

 105. Ying says:

  โดย ปฏิเสธวีซ่า มาอะค่ะ เค้าให้เหตุผลว่า หนูเรียนอยู่ที่นี่ แล้วทำไมถึงต้องไป เรียนต่ออังกฤษ ประมานนี้อะค่ะ
  แต่จะไปยื่นใหม่วันจันทร์ที่ 8/10/12 ที่จะถึงอะค่ะ จะใช้เอกสารรับรองการเป็นนักเรียน
  และใบเกรดรีพอท และปฎิทินการศึกษาและเขียนเอกสารเพิ่มเติมอะค่ะ ว่าช่วงที่ไปนี้คือเป็นช่วงปิดเทอมของวิทยาลัย
  ไม่ทราบว่าต้องมีิอะไรเพิ่มเติมไหมอะค่ะ รบกวนหน่อยค่ะ
  เพราะิเครียดมากมีเพื่อนไปยื่นพร้อมกัน แต่ของเพื่อนผ่านอะค่ะ เอกสารเหมือนกันหมด

  • admin says:

   แสดงว่า ชี้แจงเหตุผลกับเอกสารสนับสนุนไม่แน่นหนาพอครับ ถ้าจะยื่นใหม่ก็ควรเตรียมเอกสารให้ดีกว่าเดิม หรือถ้าทำผ่านตัวแทนก็ควรเช็คเอกสารเองอีกรอบเพื่อความรอบคอบครับ นอกจากนี้หากครั้งแรกยังไม่มีคำชี้แจง ก็ควรทำด้วยครับ

   • Ying says:

    สามารถใช้เอกสารอันเก่าได้ใช่ไหมค่ะ แต่ที่มีอันใหม่คือ เอกสารของทางโรงเรียนอะค่ะ
    ว่าจะไปขอวันจันทร์นี้ กลัวไม่ผ่านมากค่ะ เพราะเพื่อนที่ไปยื่นด้วยกันผ่านอะค่ะ
    ตอนนี้เอกสารใหม่ ก็มีหนังสือรับรองใหม่ และปฎิทินการศึกษา บัตรนักศึกษา เกรดรีพอท และให้ทางบริษัทเขียนชี้แจงให้อะค่ะ แต่เอกสารอื่นก็ใช้อันเดิมที่ตีกลับมาอะค่ะ ไม่ทราบจะเป็นอะไรไหม เพราะกังวลมากๆ

 106. Marinee says:

  อยากทราบรายละเอียดเกื่ยวกับการยื่นวีซ่า ค่ะว่ามีอะไรบ้าง คือเพื่อนจะให้ไปทำงานช่วย ช่วงคริสมาส คะ ไปโดย 2 เดือนค่ะ เขาออกค่าใช่จ่ายทั้งหมดให้ค่ะ ไปต้นเดือน พ.ย-ม.ค 2013 เราจะไปวีซ่าอะไร ค่ะ

  • admin says:

   รายละเอียดอ่านได้ที่นี่ครับ
   http://www.educatepark.com/visa/uk-visa.html

   และเท่าที่อ่านก็น่าจะเป็นไปได้ ก็คือ วีซ่าท่องเที่ยวครับ แต่ให้ทางเพื่อนเป็นผู้สนับสนุนไม่ได้นะครับ ผู้ที่เป็นผู้สนับสนุนให้ได้ ต้องเป็นญาติใกล้ชิด เช่น คุณพ่อ คุณแม่ นอกจากนี้ ถ้าจะไป 2 เดือน ต้องมีเหตุผลที่สมควรว่าจะไปทำอะไร (การไปทำงานที่ UK ด้วยวีซ่าชนิดนี้ผิดกฎหมายนะครับ) และชี้แจงได้ว่า ช่วงที่เราไป 2 เดือน ภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในไทย (เช่น เรื่องเรียน เรื่องงาน) จะทำอย่างไรด้วยครับ

 107. dao says:

  ดาวคบกับแฟนมา 3ปี แล้วมีโครงการที่จะเที่ยวบ้านเขาที่อังกฤษ แต่เรายังไม่ใด้แต่งทานหรือหมั้นกันคะ
  อยากทราบว่าถ้าดาวจะขอวีซ่า ต้องขอแบบไหนและมีเอกสารสำคัญอะไรบ้างคะ

  • admin says:

   – ขอวีซ่าท่องเที่ยวครับ
   – ถ้ามีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ ที่น่าเชื่อถือ ก็สามารถขอวีซ่าได้ครับ
   – ต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำที่ทางสถานทูตกำหนด วีซ่าถึงจะผ่านครับ

   รายละเอียดสามารถอ่านได้ที่ http://www.educatepark.com/visa/uk-visa-documents.html

   หากต้องการให้ทางบริษัท ช่วยเป็นที่ปรึกษาและดำเนินการจัดชุดเอกสารให้ ติดต่อขอรายละเอียดได้ทางอีเมลครับ

   ขอบคุณครับ

 108. Saypin mccafferty says:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีสามีเป็นชาวอังกฤษเราแต่งงานมา1ปีกว่า ดิฉันกับสามีจะขอวีซ่าให้แม่กับลูกสาวของฉันโดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดสามีเป็นคนจ่าย ต้องทำอย่างไรค่ะ ของสามีเอาเอกสารอะไรบ้าง ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   จะทำวีซ่าประเภทไหนให้คุณแม่กับลูกสาวครับ จะได้จัดส่งรายละเอียดไปให้ทางอีเมล

   ขอบคุณครับ

 109. tier4 says:

  อยากรบกวนสอบถามหน่อยคะ
  คือในกรณีที่ได้วีซ่า tier-4 แล้วตั้งใจว่าจะบินไปอังกฤษก่อนช่วงเปิดเรียน
  แล้ววางแผนว่าจะไปเที่ยวยุโรปก่อนในช่วงเปิดเรียนด้วย คืออยากจะบินไปที่อังกฤษก่อนแล้วก็บินต่อไปที่อื่นต่อเลย ในกรณีนี้ถ้าเราออกนอกอังกฤษไปแล้วเราจะกลับเข้ามาในประเทศอังกฤษได้อีกรึป่าวคะ หรือต้องทำเรื่องขอออกนอกประเทศแล้วจะกลับเข้าประเทศใหม่อีกรอบเอาไว้ก่อนคะ

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   เข้าอังกฤษแล้ว ควรไปรายงานตัวหรือแจ้งให้สถาบันทราบเป็นอันดับแรกครับ
   แล้วถ้าจะไปเที่ยว ก็ควรขอคำแนะนำจากทางเจ้าหน้าที่ของสถาบัน
   ซึ่งทางเจ้าหน้าที่น่าจะออกเอกสารให้ ก่อนที่เราจะเดินทางออกไปเที่ยว
   เพื่อเวลาที่กลับเข้ามา จะได้ไม่มีปัญหากับ ตรวจคนเข้าเมืองครับ

 110. Tony says:

  Hi there! I use to study ESL Program in the US. but i didnt take the TOEFL test yet! So it’s that posible to apply for student visitor Visa for the UK? And will my visa approve?

  • admin says:

   You should show how is your English level now for your visa application.

 111. ปวีณา คนตรง says:

  สวัสดีค่ะ พอดีมีแฟนเป็นชาวอังกฤษ เมืองลิเวอร์พูล แฟนมี Work Permit Non B และทำงานอยู่ในเมืองไทยมา 3 ปีแล้ว ตอนนี้เราคบกันมา 2 ปีแล้ว เลยคิดอยากจะไปเยี่ยมครอบครัวแฟนที่ลิเวอร์พูล ประมาณสองอาทิตย์ ส่วนตัวดิฉันทำงานโรงแรมซึ่งแฟนก็ทำงานที่เดียวกันและพักอาศัยอยู่ด้วยกัน อยากทราบว่าดิฉันจะต้องขอวีซ่าประเภทใหนคะ และเอกสารต้องเข้าไปดูได้ที่เว็บใหน ขอบคุณล่วงหน้าสำหรับคำตอบค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าที่ต้องขออยู่ในหมวดของ วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แน่นอนครับ
   แต่อยู่ในหัวข้อย่อยไหน ต้องดูเอกสารประกอบ ถ้าเรามีหลักฐานที่เพียงพอว่า
   เรากับแฟนอยู่กินกัน แบบสามี ภรรยา ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนกัน สามารถขอแบบ Family Visitor ได้ครับ
   หรือหากยังอยู่ในสถานะของ แฟน ก็ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบ General Visitor ครับ
   เอกสารสามารถดูได้ในเว็บไซด์ หรือจากทาง UKBA ครับ

 112. ติ๊ก says:

  กำลังรอวีซ่าเช็งเก้นไปสวิต เพิื่อไปเยี่ยมแฟน แล้วประมาณกลางเดือนหน้าแฟนต้องไปทำงานที่อังกฤษ 3 วัน เค้าอยากให้ไปด้วยกัน อยากทราบว่าใช้วีซ่าเช็งเก้นเดินทางไปอังกฤษได้ไหม รึว่าต้องขอวีซ่่าอังกฤษเพิ่ม ถ้าต้องเพิ่มขอก่อนไปดีหรือไปสวิตแล้วขอก็ได้ อันไหนง่ายกว่ากันคะ รบกวนด้วยนะคะ ขอบคณคะ

  • admin says:

   ประเทศอังกฤษ ไม่สามารถใช้วีซ่าเชงเก้น เพื่อเข้าประเทศได้ครับ
   ถ้าต้องการเข้าประเทศอังกฤษ ก็ต้องขอวีซ่าอังกฤษเพิ่มจากเดิมด้วยครับ (ปัจจุบัน อังกฤษอยู่ใน UK หรือ United Kingdom แล้ว โดยรวมอีกกับ 3 ประเทศ คือ สกอตแลนด์ เวลส์ และ ไอร์แลนด์เหนือ)

   ส่วนเรื่องการขอวีซ่า โดยส่วนใหญ่ ควรขอให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไปครับ เนื่องจากสถานทูตมักไม่ค่อยรับพิจารณาวีซ่า ของคนที่ถือวีซ่าท่องเที่ยวเข้าประเทศของเค้าเท่าไหร่นัก ยกเว้นมีเหตุจำเป็นจริง ๆ สาเหตุเพราะเรื่องของเอกสารที่แต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกัน และยังมีอุปสรรคเรื่องการใช้ภาษาที่ต่างกันด้วยครับ จึงเป็นการยากที่สถานทูตจะพิจารณาว่า เอกสารที่ได้รับมีความน่าเชื่อถือมากน้อยเพียงใด

 113. ต้องการจะไปเยี่ยมครอบครัวของฝ่ายแฟน จึงอยากจะทราบรายระเอียดการยื่นเอกสาร ว่ามีอะไรบ้าง.?

  • admin says:

   เอกสารหลัก ๆ สามารถดูได้จาก http://www.educatepark.com/visa/uk-visa-documents.html ในส่วนของ “วีซ่าท่องเที่ยว Visitor Visa UK” ครับ และเพิ่มเติมในส่วนของเอกสารอ้างอิงจากฝ่ายแฟน เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง หลักฐานประกอบอื่น ๆ

   หากใช้บริการจากทางเรา จะมีเช็คลิสเอกสารโดยละเอียดให้ครับ รวมถึงการประเมินว่าวีซ่าจะผ่านกี่เปอร์เซนต์ การกรอกแบบฟอร์ม จองวันยื่นวีซ่าให้ครับ (วีซ่าอังกฤษ ผู้ขอวีซ่าต้องไปยื่นเอง เพื่อสแกนลายนิ้วมือ และถ่ายรูปดิจิตอลครับ)

 114. milk says:

  คืำอทำวีซ่านักเรียนค่ะ หนูไปสอบ ielts ได้ฟัง 4.0 อ่าน 5.0 เขียน 2.0 พูด 2.5 รวมหมดได้ 3.5 อย่างนี้จะทำเป็นวีซ่านักเรียนได้มั๊ยค่ะ ถ้าไม่ได้ ต้องทำยังไง แล้วถ้าไม่ได้ทำวีซ่าท่องเที่ยวได้มั๊ย
  ต้องทำยังไงบ้าง เตรียมไรบ้างค่ะ

  • admin says:

   ขอวีซ่า นักเรียนแบบ Tier-4 ไม่ได้ครับ เพราะต้องทำคะแนน IELTS ให้ได้อย่างน้อย 4.0 ทุกทักษะ (ทักษะไหนได้ต่ำกว่า 4 จะถือว่า ไม่เข้าหลักเกณฑ์วีซ่าชนิดนี้ครับ) แต่น้องยังมีทางเลือก โดยการขอวีซ่านักเรียนแบบท่องเที่ยว หรือชื่อว่า Student Visitor Visa ซึ่งสามารถลงเรียนได้ไม่เกิน 6 เดือน หรือหากเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษ สามารถเรียนได้มากถึง 11 เดือนครับ

   หากสนใจเรื่องเรียนต่ออังกฤษ สามารถดูข้อมูลได้ที่ http://www.educatepark.com/england/steptoengland.php
   หรือโทรสอบถามได้ครับ

 115. monrudee says:

  ขอบคุณมากค่ะที่ตอบคำถามให้ค่ะ

 116. monrudee says:

  ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าคู่มั้นหรือแต่งงานของประเทศอังกฤษค่ะ อยู่กับแฟนมา12ปีและมีการขอขมาพ่อกับแม่ที่เมืองไทยแล้วพอดีแฟนอยากพาไปอยู่ที่อังกฤษด้วยจะต้องเริ่มที่ไหนก่อนในการหาเอกสารทุกอย่างค่ะ

  • admin says:

   [ตอบคุณ monrudee] เนื่องจากทางบริษัท ไม่มี License ของการขอวีซ่าถาวรครับ จึงไม่สามารถเป็นตัวแทนในการทำเรื่องวีซ่าคู่หมั้น หรือวีซ่าแต่งงานได้
   คุณ monrudee สามารถหาข้อมูลได้จากเว็บไซด์หลักของ UK โดย คลิ๊กที่นี่ ครับ