วีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ UK วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน Tier4


วีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าUK รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ รับยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับยื่นวีซ่านักเรียนTier4 รับทำวีซ่าอังกฤษ ขั้นตอนการยื่นวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

การเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษ (UK หรือสหราชอาณาจักร) จำเป็นต้องขอ วีซ่าอังกฤษ ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอวีซ่า สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของ UK Visas and Immigration หรือ Home Office, เว็บศูนย์ยื่นวีซ่าที่ทำหน้าที่แทนสถานทูต หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาหาข้อมูลด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ แบบชั่วคราว ดังนี้ 1.) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ 2.) วีซ่านักเรียนอังกฤษ 3.) วีซ่าธุรกิจอังกฤษ ซึ่งในขั้นตอนการทำงาน ทางเราจะเป็นผู้ประสานงานให้ ไม่ว่าจะเป็น รายการเอกสารที่ต้องเตรียม กรอกแบบฟอร์ม นัดวันยื่น รวมถึงเตรียมการให้พร้อมสำหรับการยื่นวีซ่า เว้นแต่ในขั้นตอนการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ นั้น ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษเอง เพราะสถานทูตมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่า ไบโอเมตริก ได้แก่ การถ่ายรูปดิจิตอล และการสแกนลายนิ้วมือที่เก็บข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทตัวแทนจึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ แทนท่านได้

ข้อมูลการให้บริการ 

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ หรือ วีซ่าเยี่ยมญาติ (General Visitor Visa, Family Visit)

รับยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ (Student Visitor, Extended Student Visitor, Tier 4 Student Visa)

รับยื่นวีซ่าธุรกิจอังกฤษ (Business Visitor)

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 664 1431 - ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช)
บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเลี้ยวขวาออกจากสถานี เพือเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

แผนที่

***************

หน้านี้มีอะไรบ้าง :

วีซ่าอังกฤษ – ประเภทของวีซ่าอังกฤษ ประเภทของวีซ่าUK

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (Visitor Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการมาเยือน UK โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ท่องเที่ยว เยี่ยมสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน โดยปกติแล้ว วีซ่าชนิดนี้ โดยส่วนใหญ่จะมีอายุวีซ่า 6 เดือน แต่ผู้ขอวีซ่าหากมีความจำเป็น สามารถเลือกขอแบบ 2 ปี หรือ 5 ปี หรือ 10 ปีได้ ซึ่งจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งวีซ่าอาจจะอนุมัติให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยปกติ วีซ่าชนิดนี้ ไม่อนุญาตให้ทำงานและไม่สามารถขอต่อวีซ่าที่อังกฤษ หรือ UK ได้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าได้อีก 2 ชนิด คือ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แบบทั่วไป (General Visitor Visa)
(1.2) วีซ่าเยี่ยมญาติอังกฤษ (Family Visitor Visa) – เฉพาะไปเยี่ยมผู้อาศัยอยู่ที่ UK ในสถานะของประชากรเท่านั้น

นอกจากวีซ่าที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีวีซ่าประเภทอื่น ที่ผู้ขอวีซ่าจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเดินทางของตนเอง เพื่อให้การขอวีซ่าไม่เกิดปัญหา และกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้ขอวีซ่าเองด้วย

2.) วีซ่าธุรกิจอังกฤษ  (Business Visitor Visa) เป็นวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) เพื่อติดต่อธุรกิจ สัมมนา เข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยการยื่นวีซ่าชนิดนี้ โดยส่วนใหญ่ต้องแนบเอกสารอ้างอิงจากสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือจากประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) ด้วย โดยวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถทำงานโดยมีนายจ้างในประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) ได้ แต่สามารถทำกิจกรรมทางธุรกิจ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างในประเทศไทยได้

3.) วีซ่านักเรียนอังกฤษ แบ่งประเภทย่อย ๆ ได้ 3 หมวด คือ

(3.1) Student Visa (Tier-4 Student Visa)
(3.2) Student Visitor Visa
(3.3) Extended Student Visitor Visa

(3.1) วีซ่านักเรียนอังกฤษ (Tier-4 Student Visa) หรือ PBS Tier 4 Student Visa เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการไปเรียนต่อที่อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร (UK) ในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Full time) ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ UK. ที่มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ซึ่งวีซ่า Tier 4 นี้ เป็นระบบการขอวีซ่าที่ใช้การให้คะแนนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา หรือรู้จักกันในชื่อของ Points Based System (PBS) ซึ่งหลักเกณฑ์โดยรวม ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนน และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎของวีซ่านักเรียน วีซ่าจึงจะได้รับการอนุมัติ วีซ่าชนิดนี้ ยังแบ่งกลุ่มย่อยตามอายุของผู้ขอวีซ่า คือ

- Tier 4 (General) Student Visa) สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time ในระดับการศึกษา แบบ Post-16
- Tier 4 (Child students) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 4-17 ปี ที่ต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time

หมายเหตุ นักเรียนที่อายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถเลือกประเภทวีซ่า เป็นแบบ ฌำืำพฟส หรือ แบบ Child ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของนักเรียนคนนั้น ๆ

ระบบคะแนนของวีซ่าเทียร์โฟร์ (PBS) มีดังนี้

คะแนนรวม 40 คะแนน แบ่งออกเป็น
* 30 คะแนน : มาจากเอกสาร Confirmation of Acceptance for Studies หรือ CAS No. ซึ่งเป็นเอกสารตอบรับให้เข้าศึกษาอย่างเป็นทางการ ที่ออกโดยสถาบันซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมด้านการย้ายถิ่นฐานหรือการเข้าประเทศ (Home Office – UK Visas and Immigration) ซึ่ง CAS No. นี้ จะต้องมีรายละเอียดของนักเรียน หลักสูตรที่เรียน จำนวนเงินที่ชำระให้กับทางสถาบัน และรายละเอียดหลักฐานในการขอ CAS
* 10 คะแนน : มาจากหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการอาศัยอยู่ที่ UK ในสถานะของนักเรียน โดยเอกสารที่ใช้ต้องเป็นตัวจริงจากทางสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และแสดงยอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลา 28 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งเอกสารตัวนี้ มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้

ข้อมูลเพิ่มเติม
1.) นักเรียนที่ต้องการขอวีซ่า Tier 4 Student ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลวัดภาษาอังกฤษในระดับ B1 (ต้องเป็นผลภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร หรือ Home Office) เป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference (CEFR) ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ทางสถาบันจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานให้ทราบ เช่น การศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมี IELTS 6.5 ขึ้นไป เป็นต้น
2.) วีซ่าชนิดนี้ สามารถขอต่ออายุวีซ่าได้ในกรณีที่ต้องการเรียนต่อ และอาจจะสามารถทำงาน Part-time ได้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

(1.2) วีซ่านักเรียนอังกฤษ ระยะสั้น (Student Visitor Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการไปเรียนต่อที่อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 6 เดือน วีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถขอต่อวีซ่าใน UK และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน แต่มีข้อดี คือ ไม่มีข้อบังคับในเรื่องของ ระดับภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษา

(1.3) วีซ่านักเรียนอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียนนานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน (Extended Student Visitor Visa) เป็นวีซ่าที่เงื่อนไขเหมือนกับ Student Visitor Visa ทุกประการ เว้นแต่เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น และมีความต้องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 6 เดือนถึง 11 เดือน

4.) ทรานซิท (Transit Visa) เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้า UK เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทาง

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ

แบ่งออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

1. วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ UK Visitor Visa มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษา
 6. หลักฐานการทำงาน
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. หลักฐานที่พัก ระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ หรือ UK
 9. เอกสารอื่น ๆ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เช่น ใบจองโปรแกรมทัวร์ จดหมาย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับหรือใบจองตั๋วเครื่องบิน
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

2. วีซ่านักเรียนอังกฤษ Tier 4 Student

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษ, เอกสารขอวีซ่า UK มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษาและการฝึกอบรม
 6. Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จากทางสถาบันที่เราสมัครเรียน
 7. เอกสารและใบเสร็จที่ใช้ในการสมัครเรียน ใบเสร็จค่าที่พัก (ถ้ามี)
 8. หลักฐาน ระดับทักษะภาษาอังกฤษ (ผลสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นขอวีซ่า Tier4)
 9. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 10. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ UK ในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่น และมีจำนวนเงินตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนดมาไม่น้อยกว่า 28 วัน
 11. หลักฐานที่พัก ระหว่างทำการศึกษาที่อังกฤษ
 12. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM (Medical Certificate)
 13. ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 14. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

3. วีซ่านักเรียนระยะสั้น Student Visitor Visa และ วีซ่านักเรียนสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ 6-11 เดือน Extended Student Visitor Visa 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษ Student Visitor Visa และ Extended Student Visitors มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษา
 6. หลักฐานการทำงาน
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. หลักฐานที่พัก ระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ
 9. Letter of acceptance (Visa Letter) จากทางสถาบันที่เราสมัครเรียน
 10. หากเรียนมากกว่า 6 เดือน ต้องแนบหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM (Medical Certificate)
 11. ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าอังกฤษ, ยื่นวีซ่า UK มีขั้นตอน ดังนี้

หลังจากเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครขอวีซ่า และตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว (สำหรับการขอวีซ่าเกิน 6 เดือน) นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” หรือ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ” (บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจ จากสถานทูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนในการรับใบสมัครและเอกสารในการขอวีซ่า รวมถึงการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตามที่สถานทูตอังกฤษกำหนด (การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คือการเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ไฟฟ้า และการเก็บข้อมูลจากถ่ายภาพ) โดยจะต้องทำการนัดหมายวัน-เวลา ยื่นขอวีซ่า ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซด์ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าไปยื่นได้ตามวัน-เวลาที่นัดหมายไว้

เจ้าหน้าที่ของ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาการออกวีซ่า ผู้ตัดสินว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คือ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ในสถานทูตอังกฤษ เท่านั้น

สถานที่ในการยื่นวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ (UK visa application centre)

อาคารเทรนดี้ออฟฟิซ ชั้นที่ 28 ซอยสุขุมวิท 13

The Trendy Office Building , 28th Floor,
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110

แผนที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา หรือเดินจาก สถานีอโศก ก็ได้เช่นกัน

เวลาให้บริการ
เวลารับยื่นวีซ่าอังกฤษ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 15.00 น.
ช่วงเวลาพิเศษวันเสาร์ : 08.30 น. – 12.00 น. (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ 10.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ 8.30 น. – 12.00 น.

การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biometric)

เป็นระบบการบันทึกข้อมูล โดยการสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร และช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้วีซ่าปลอมในการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ข้อแนะนำก่อนการเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วปราศจากการตกแต่ง ไม่มีรอยถลอกหรือแผล ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ใบหน้าในวันที่ไปทำการเก็บข้อมูล ควรไปแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ควรสวมแว่นกันแดด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปกปิดช่วงใบหน้า ช่วงคอ หรือศรีษะ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ค่าวีซ่า UK

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอวีซ่า UK ในขณะที่ผู้ขอ อยู่ในสถานะขอพำนักชั่วคราว

เช่น ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นสถานะของการพำนักเป็นการชั่วคราว หากไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ผู้ขอวีซ่าจะสามารถขอวีซ่าในประเภท ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่า Tier 5 ในระบบฐานคะแนน ศิลปินและนักกีฬา (Tier 5 Temporary worker – creative and sporting)
 • วีซ่าสำหรับครอบครัวของพลเมืองในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit)
หมายเหตุ คำร้องขอวีซ่าอาจถูกส่งไปยังประเทศที่มีถิ่นฐานพำนักอยู่อย่างถาวร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้

ในการยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกเหนือจาก 3 ประเภทตามด้านบน ผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่นใบสมัครในประเทศที่ท่านเป็นประชากรอยู่เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นวีซ่าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตที่ประเทศของท่าน

ระบบความปลอดภัยที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS – UK

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาติดต่อในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีดังนี้

 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ทำการนัดหมายแล้ว
 • ผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเด็ก
 • ผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ล่าม ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีปัญหาในการฟัง
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ เข้าไปภายในศูนย์ และทางศูนย์ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ
 • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกซ์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอ แผ่นซีดี เอ็มพี 3 ฟร๊อปปี้ดิสค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แล๊ปท็อบ หรือเครื่องเล่นเพลงกระเป๋าพกพา
 • กระเป๋าทุกประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าหนัง กระเป๋าสานหรือกระเป๋าผ้า และแฟ้มเอกสารที่มีซิป เราจะอนุญาตให้ท่านนำถุงพลาสติกที่บรรจุเอกสารการขอวีซ่าเข้าไปเท่านั้น
 • ซองเอกสารปิดผนึกหรือห่อพัสดุต่างๆ
 • วัตถุไวไฟต่างๆ เช่น กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค น้ำมัน เป็นต้น
 • วัตถุแหลมคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพก ที่ตัดเล็บ
 • อาวุธหรือวัตถุที่เหมือนอาวุธ หรือวัตถุระเบิดทุกประเภท
 • สิ่งของอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้นำเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กลับไปด้านบน

Comments

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  สามารถใช้คำสั่ง HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

 1. เกสิณี says

  รบกวนสอบถามค่ะ มีแพลนว่าจะไปเที่ยวอังฤษกับสามี(แต่งงานมาแล้ว4ปี แต่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรส) แฟนเป็นชาวอังฤกษแต่ทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือในไทยมาไม่ต่ำกว่า 5 ปี (มีwork permit )ส่วนตัวพี่เองประกอบธุระกิจส่วนตัวขายของในห้าง สัญญา3เดือน/ครั้ง(ขายมาได้ประมาณปีกว่า) บัญชีมีเงินไหลเวียนประมาณ50000 /เดือน และเปิดบัญชีร่วมกับสามีมานานว่า4ปี แต่มีเงินเก็บในบัญชี แค่ 40000 บาท ตอนนี้คุณสามีซื้อตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมกันสำหรับสองที่นั้งแล้ว(แอบกังวลกลัววีซ่าไม่ผ่านเพราะเงินเก็บมีไม่เยอะและพี่ไม่เคยเดินทางออกนอกประเทศมาก่อน) กำหนดไปแค่2อาทิตย์ ไปพัก+กิน บ้านแม่สามี ขอถามตามหัวข้อดังนี้เลยนะคะ
  1.ควรยื่นทำวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไปรึว่าเยี่ยมญาติคะ(เพราะไปพักอาศัยอยู่กับแม่สามี แต่ปัญหาคืนยังไม่ได้จดทะเบียนกันมีแต่รูปถ่ายตอนแต่งงาน แม่+พ่อสามีก็มาร่วมงานค่ะ)
  2.เงินในบัญชีมีไม่เยอะจะมีผลต่อการพิจารณารึเปล่าคะ
  3.พี่ต้องแปลเอกสารประกอบธุระกิจส่วนตัวประเภทสัญญาเช่าพื้นที่ขายของในห้างเป็นภาษาอังกฤษด้วยรึเป็นเปล่าคะ
  4.ถ้าพี่จะเขียนใบแนะนำตัวเองเป็นภาษาไทยแนบไปด้วยได้รึเปล่าคะ
  5.จากข้อมูลข้างต้น เปอร์เซ็นต์น่าจะผ่านมีเยอะไหมคะ เพราะกำหนดการจะต้องเดินทางปลาย ก.ค นี้ค่ะ กลัวเสียค่าตั๋วฟรีกรณีวีซ่าไม่ผ่าน ช่วยแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะ

  • P'Noom says

   1. ถ้ามั่นใจว่า สามารถหาเอกสารยืนยัน ทำให้สถานทูตเชื่อว่า เป็นสามี ภรรยากันจริง ให้ขอแบบ เยี่ยมญาติครับ
   2. เรืองเงินมีผล ครับ คิดแบบนี้ครับ ความเป็นจริงต้องใช้เงินเท่าไหร่ ก็ควรมีมากกว่านั้น ยิ่งมากยิ่งดี
   3. แปลไปครับ ปลอดภัยไว้ก่อน
   4. ดีครับ
   5. การพิจรณาวีซ่า มี หลายปัจจัยครับ เช่น งาน เงิน อายุ กรณีของพี่ เกสิณี ผมประเมินว่า โอกาศผ่านไม่เยอะครับ
   ผมคิดแบบนี้นะ การเดินทางครั้งนี้ เอาแบบประหยัดสุด ๆ เลยนะ ต้องใช้เงินขั้นต่ำ 70,000 บาท แต่เงินในบัญชี มีน้อยกว่ามากครับ (วงเงินในบัตรเครดิต ไม่นำมาคิดนะครับ)

   แนะนำครับ ไปช้าหน่อยครับ ออมเงินให้มากกว่านี้ ให้เพียงพอกับการใช้จ่าย กรณีแบบนี้ไม่ยากครับ ถึงไม่ได้จดทะเบียน แต่ถ้าเราเป็นสามีภรรยากันจริง ๆ ก็ไม่ต้องห่วงครับ

 2. Wannaso says

  ได้ยื่นขอ UK visa ไปค่ะ ได้ email ตอบกลับมาภายใน 8 วันทำการ
  บอกว่า
  Your UK visa applications decision is ready for collection. เราสามารถมั่นใจได้เลยมั้ยว่าเราได้วีซ่าหรือไม่ เพราะจะได้ดำเนินการเรื่องซื้อตั๋วเครื่องบินได้อย่างสบายใจ

  • adminvisa says

   ต้องไปรับผลวีซ่าที่ศูนย์ยื่น แล้วแกะซองดูผลการพิจารณาเท่านั้นครับ ในอีเมลแจ้งแค่ว่า ผลวีซ่าถูกส่งกลับมาที่ศูนย์ยื่นและพร้อมไปรับแล้วรึยังเท่านั้นครับ

 3. May says

  จะไปเรียนต่อโทค่ะ แต่ต้องไปเรียนปรับภาษาก่อน 10วีค วีซ่าที่ขอก็คือเป็น Tier4 ปกติใช่มั้ยคะ
  เดินทางประมาน1กค สามารถทำวีซ่าสิ้นเดือนเมษาเลยได้มั้ยคะ ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says

   ดูเอกสารที่ทางสถาบันออกให้ครับ ถ้าเป็น CAS No. ก็ขอวีซ่านักเรียน Tier 4 ครับ
   วีซ่าอังกฤษขอล่วงหน้าได้ก่อนวันเริ่มเรียน ไม่เกิน 90 วันครับ

 4. wanpen says

  เอกสารที่จะยื่นขอวีซ่าต้องมีอายุไม่เกินกี่วันค่ะ
  เพื่อนบอกว่าเอกสารไม่ควรเกิน 15 วันนับจากวันที่จะยื่นวีซ่า

  รบกวนแจ้งด้วยนะค่ะ

  ขอบคุณคะ

 5. Kamonchanok says

  รบกวนสอบถามค่ะ คือตอนนี้เรียนคอร์สภาษาอยู่หกเดือนที่อังกฤษ จะจบเดือนมิถุนานี้ แล้วจะกลับไปต่อวีซ่าที่ไทยประมาณ 13กค.15 เพื่อกลับมาเรียนคอร์สต่อไป 21 กย.15 อยากทราบว่า ถ้าทำแบบด่วน ก้อน่าจะได้วีซ่าประมาณอาทิตนึง แล้วพอวีซ่าออก เราจะสามารถกลับมาอังกฤษได้เลยมั๊ย หรือต้องรอจนวันที่ 21 สิงหาก่อนคะ (ครบเดือนนึงก่อนเปิดเรียน)

  • adminvisa says

   ขึ้นอยู่กับประเภทวีซ่าครับ ถ้า Student Visitor อาจจะเดินทางได้เลยครับ แต่อาจจะต้องดูเงื่อนไขวีซ่าที่ทางสถานทูตออกให้ด้วย กรณีวีซ่าผ่านนะครับ

    • adminvisa says

     Tier 4 Student ก็ใช้เวลาพอ ๆ กันครับ แต่สามารถมีทางเลือกใช้แบบด่วนได้ ซึ่งใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วันทำการ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม 100 GBP ครับ ส่วนวันที่เดินทางนั้น มักจะให้เดินทางล่วงหน้าได้ไม่เกิน 30 วัน ทั้งนี้ ต้องดูที่หลักสูตรและระยะเวลาเรียนประกอบครับ

 6. Kamonchanok says

  รบกวนสอบถามค่ะ พอดีว่าตอนนี้เรียนคอร์สภาษาอยู่ที่อังกฤษ จบคอร์สเดือน มิย. แล้วเริ่มคอร์สใหม่ 21 กย. อยากทราบว่าถ้ากลับไปทำวีซ่าที่ไทยวันที่ 13 กค. แล้วบินกลับมาวันที่ 9 กค. วีซ่าจะออกทันไหมคะ แล้ววันที่ระบุในวีซ่าจะระบุให้เราเข้าประเทศได้เลยหรือเปล่า หรือต้องรอวันที่ 21 สค.คะ

  • adminvisa says

   สถานทูตใช้เวลาพิจารณา 15 วันทำการครับ ถ้าเตรียมทุกอย่างแล้วและมีเวลาเผื่อเกิน 1 เดือน มีโอกาสทันสูงครับ

 7. อัจฉรา says

  ถ้าจะทำวีซ่าไป UK 2 ปี แบบคู่ชีวิตที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส จะต้องทดสอบภาษาอังกฤษไหมค่ะ
  ต้องสอบของอะไร/ที่ไหน และเอาคะแนนประมานเท่าไรอ่ะค่ะ ….

  • adminvisa says

   ขออภัยด้วยครับ ทางบริษัทไม่ได้ทำเรื่อง Partner Visa ครับ แต่สามารถหาอ่านกฎต่าง ๆ ได้ที่เว็บของสถานทูตอังกฤษ partner visa uk ครับ

 8. moo says

  สมัครเรียนโท ที่ UK มหาลัยตอบรับแล้ว แต่ต้องเรียน ภาษา 8 week แต่ว่า ปัจจุบัน ยังเรียนอยู่ปี 4 เทอมสุดท้าย กว่าจะสอบเสร็จก็ 22 พค.58 กะว่า มหาลัย จะออกใบจบการศึกษาให้ได้ ประมาณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558 และจะต้องส่ง e-mail เอกสารจบการศึกษา ไปให้มหาลัยเพื่อออก Joint CAS กว่าจะได้ CAS number ก็น่าจะช่วงกลาง มิถุนายน 2558 แล้ว แต่ว่าต้องบินไปUK เรียน ภาษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ไม่ทราบว่าเวลาประมาณ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ จะทำ วีซ่าทันมั้ยครับ
  ถ้าใช้แบบขอวีซ่า ด่วนที่สุด

  • adminvisa says

   วีซ่า Tier 4 สามารถขอรับการพิจารณาแบบด่วนได้ครับ แต่มีค่าบริการเพิ่มเติมอีก 100 ปอนด์ (ชำระให้สถานทูต)
   โดยปกติจะใช้เวลาพิจารณาประมาณ 3-5 วันทำการ
   ดังนั้น มีโอกาสที่จะทัน ถ้ายื่นภายในกรอบเวลาและเอกสารครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนดครับ

 9. Make Jaturong says

  พอดีผมได้รางวัลไปดูบอลเดือนพฤษภาคม58 ประมาณ6วันต่องใช้อะไรบ้างครับต้องแปลอะไรบ้าง สมรสมีลูกบัญชีเงินเดือนมีแต่เงินไมาเหลือแต่มีบัญชีเงินเก็บแต่เป็นชื่อแฟนคลับ

  • adminvisa says

   หน้าเว้บมีตัวอย่างการเตรียมเอกสารครับ ลองดูเป็นไกด์ได้เลยครับ

 10. Beck says

  รบกวนสอบถามครับ แฟนจะมาเยี่ยมผมที่เรียนอังกฤษ
  และจะมาดูมหาลัยเพื่ออาจศึกษาต่อ ป.โทด้วย มาอยู่กับ
  ผมประมาณ เดือนนิดๆ โดยลุงแท้ๆเป็นสปอนเซอร์ออก
  ค่าใช้จ่ายให้ มีโอกาสที่จะได้วีซ่าหรือเปล่าครับ

  • adminvisa says

   วีซ่าท่องเที่ยวหรือกิจธุระส่วนตัว มีหลายปัจจัยครับที่จะทำให้วีซ่าผ่าน หรือไม่ผ่าน
   แต่ถ้าแค่ระยะเวลาตามที่อยากให้ไปเยี่ยม โอกาสผ่านก็ค่อนข้างยากแล้วครับ เพราะ เดือนนิด ๆ นี่ ค่อนข้างมากไปครับสำหรับการไปเที่ยว

   • Beck says

    ท่องเที่ยวเฉยๆครับ ถ้าระยะเวลาที่อยู่เหลือแค่ 3 อาทิตย์จะมีโอกาสได้วีซ่าเพิ่มขึ้นรึเปล่าครับ เพราะจะทยอยไปดูและเยี่ยมมหาลัยด้วยครับ

    • adminvisa says

     ระยะเวลาลดลงก็มีโอกาสมากขึ้นครับ แต่ทั้งนี้ การพิจารณาจะขึ้นอยู่กับประวัติผู้ขอวีซ่าเองครับ รวมถึงสถานะปัจจุบันของผู้ขอวีซ่า ว่าปัจจุบันทำอะไรอยู่

     ถ้าสามารถทำให้สถานทูตพอใจว่า จะไปเพียงชั่วคราว, สามารถแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงในประเทศไทย, มีเงินที่เพียงพอสำหรับการเดินทาง, วัตถุประสงค์การเดินทางมีความสมเหตุสมผล ก็มีโอกาสได้วีซ่าครับ

 11. Sudarat says

  รบกวนสอบถามค่ะ เนื่องจากว่าตัวเองเป็นแม่บ้านคะ ไม่มีรายได้ จะพาคุณพ่อ(คุณพ่อบุญธรรม) และคุณแม่ (ทั้งคุณพ่อและคุณแม่อายุประมาณ 70 ค่ะ) ไปอังกฤษเอง โดยน้องสาวและน้องชายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด ไม่ทราบว่าจะต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนอกจาก สำเนา passport สำเนาทะเบียนบ้าน
  หลักฐานที่พัก ระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และเอกสารใดที่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says

   1. ในเว็บไซด์มีตัวอย่างการเตรียมเอกสารอยู่แล้วครับ ดูตรงนั้นเป็นไกด์ได้เลยครับ
   2. เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ สถานทูตไม่ได้บังคับให้แปล แต่ควรแปลเอกสารสำคัญที่เป็น คีย์หลักในการพิจารณาครับ เช่น การศึกษา งาน หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ ฯ

 12. ทิพย์วรรณ จินตนาวัฒน์ says

  เรียนถามการยื่นวีซ่าอังกฤษต้องมีเอกสารประกันการเดินทางหรือประกันสุขภาพยื่นด้วยหรือไม่ เพราะเคยยื่นวีซ่าประเทศอื่น ๆ ในยุโรปส่วนใหญ่จะมี แต่ของอังกฤษเท่าที่อ่านดูไม่เห็นบอกไว้

  • adminvisa says

   สถานทูตไม่ได้กำหนดไว้ในกฎมาตรฐานในการยื่นขอวีซ่า แต่ถ้ามีประกัน จะยื่นด้วยก็ไม่ผิดครับ

 13. tao says

  สวัสดีครับ ขอรวบกวนสอบถามเรื่องการยืนเอกสารไมครบ เมื่อวันอังคารที่ 24/02/15
  ที่ผ่านมาน้องสาวได้ไปยื่นเรื่องขอวีซ่า
  Family visitor เพื่อมาเยี่ยม จขกท
  ที่อังกฤษ ตอนยื่นเอกสารไปให้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจเช็คทุกอย่าง สแกนนิ้วมือเสร็จ …แต่…….พอมาถึงบ้านมาเจอ เอกสารสำคัญ แบงค์สเตทเมนต์ย้อนหลัง 6 เดือนที่ผมเป็นสปอนเซอร์หล่นอยู่ที่บ้าน น้องเค้าไม่ได้ยื่นไปด้วย !!!!
  วันรุ่งขึ้นถัดมา วันนี้น้องสาวได้ไปขอยื่นเอกสารเพิ่มที่ตึกเทรนดี ผลปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เค้าใจดีรับเอกสารไว้แล้วแค่รอว่าสถานทูตจะติดต่อมาขอเอกสารเพิ่มครับ.
  ทางสถานทูตเค้าจะโทรมาขอเพิ่มหรือเปล่าครับ กังวลมาก.

  ปล. ผมเป็นสปอนเซอร์ ให้น้องสาว
  ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ส่วนน้องสาวไม่ได้ยื่นเอกสารการเงินของเค้าเลย

  • tao says

   ได้แค่หวังว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตจะโทรมาขอเอกสาร เพราะในจดหมายเชิญผมได้เขียนระบุว่าได้แนบเอกสารธนาคาร 6เดือน ที่อังกฤษไปด้วย

  • adminvisa says

   ถ้าศูนย์ยื่นรับเรื่องไว้ ก็อย่าพึ่งกังวลใจเลยครับ รอดูผลก่อน แล้วค่อยปรับแก้ตามสถานการณ์ครับ

 14. Kate says

  สนใจทำวีซ่าด่วน 3-5 วัน
  มีเงินในบัญชี fix 6-700,000
  มีใบรับรองการทำงานประมาณ 16 ปี และใบรับรองรายได้ย้อนหลัง 2-3 ปี ประมาณ 500,000-1 ล้าน
  ต้องการเดินทางไปเยี่ยมแฟนที่ guernsey (channel island)ประมาณไม่เกิน 1 เดือน แฟนออกจดหมายรับรองการพักอาศัยและค่าใช้จ่ายในช่วงเวลาที่พัก อยากขอวีซ่าให้ยาวหน่อยแบบ multiple เพื่อประหยัดค่าวีซ่าไว้ล่วงหน้า 2ปีที่ผ่านมายื่นขอเชงเก้นวีซ่า 2 ครั้งไม่มีปัญหาเข้าออกตามวันที่กำหนด
  1. ไม่ทราบว่าควรทำวีซ่าประเภทไหนคะ
  2. อาจบินกลับทางฝรั่งเศส ต้องขอเชงเก้นจากไทยไปเลยหรือขอระหว่างที่อังกฤษก็ได้คะ?
  3.วีซ่าด่วน 3-5 วันทำได้จริงมั๊ย และขอทราบค่าใช้จ่ายรวมคะ

  • adminvisa says

   1. General Visitor แบบ 2 Years ครับ (สถานทูตไม่รับประกันว่า จะได้เท่าที่ขอหรือไม่ บางกรณี ขึ้นอยู่กับการพิจารณา อาจจะให้วีซ่าน้อยกว่าระยะเวลาที่ขอ และจะไม่มีการคืนเงินค่าธรรมเนียมในทุกกรณีครับ)
   2. ขอจากไทยเท่านั้นครับ
   3. อ่านเงื่อนไขการขอวีซ่าแบบด่วน ต้องชำระกับศูนย์ยื่น 5100-5500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (100 GBP)

 15. ฐานิดา พึ่งแตง says

  ขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว จะไปอังกฤษค่ะ เป็นระยะเวลา1เดือน มีเพื่อนออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง คือไปพักที่บ้านเพื่อนซึ่งเป็นคนอังกฤษ และออกค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง รวมถึงค่าเครื่องบินไปกลับ แต่ตัวดิฉันเอง ทำอาชีพส่วนตัวไม่มีสลิปเงินเดือน เงินเข้าออกในบัญชีก็ไม่สม่ำเสมอ. แต่เคยไปเที่ยวตุรกีมาแล้ว1ครั้ง นาน28วันแบ้วก็ไปสิงคโปร์ มาแล้ว1อาทิตย์ พอจะมีสิทธิ์ที่จะผ่านและได้วีซ่าไหมค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ กำลังกังวลใจมากเลยค่ะ. ขอบคุณมากนะค่ะ

  • adminvisa says

   ขอตอบตรง ๆ ว่า วีซ่าไม่น่าจะผ่านครับ จุดที่ดูเป็นจุดอ่อน น่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องเงินส่วนตัว และผู้สนับสนุนไม่ตรงตามกฎของการขอวีซ่าครับ

   • ฐานิดา พึ่งแตง says

    แล้วถ้าให้แฟนเป็นคนซัพพอสค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่างทั้งค่าอาหารที่พักและเครื่องบิน. แฟนอายุ66ค่ะ เกษียรแล้วแล้วเราก็คบกันมาได้2ปี แฟนเคยมาเมืองไทย3ครั้ง อยู่นานสุดประมาณ3เดือน มีรูปถ่ายพิสูจน์ว่าคบกันจริง หลายรูปแล้วก็มีหลักฐานการคุยทางSkype มีการส่งพัสดุมาให้และมีการส่งเงินมาให้ทางเวสเทินยูเนี่ยนด้วยค่ะ พอจะไหวไหมค่ะ ข่วยรบกวนตอบอีกครั้งนะค่ะ. ขอบพระคุณมากค่ะ

    • adminvisa says

     กรณีแฟน สถานทูตพิจารณาเป็นกรณี ๆ ไปครับ ขึ้นอยู่กับหลักฐานประกอบที่ยื่นเข้าไปประกอบการพิจารณา
     และแน่นอนว่า ปัจจัยที่สำคัญที่สุดคือ ผู้ขอวีซ่าเองที่ต้องแสดงความมั่นคงให้สถานทูตเห็นว่า จะไปเป็นการชั่วคราวและกลับมาจริงครับ ในกรณีขอวีซ่าท่องเที่ยวครับ

 16. ศิริวรรณ says

  ถ้าเรายื่นเอกสารออนไลน์แล้ว เราต้องปริ้นเอกสารไปด้วยอีกไหม

  • adminvisa says

   ทำตามที่ระบบแนะนำครับ จะมีขั้นตอนบอกไว้ตอนเรากรอกใบสมัครเสร็จและยืนยันใบสมัครออนไลน์แล้ว

 17. Sukanya says

  สวัสดีค่ะ ขอสอบถามว่า ลูกสาวอายุ 15ปี จะไป summer ที่ UK กับทาง ร.ร. ค่ะ. แต่น้องมี 2 สัญชาติคือ ไทยกับไต้หวัน อยากทราบว่าถ้าน้องถือ passport TWN เข้าอังกฤษเพราะไม่ต้องขอวีซ่า จะมีปัญหาตอนผ่าน ตม. ที่นู่นมั๊ยคะ จะเข้าได้มั๊ย เพราะ บินจากไทยไม่ใช่ TWN. ยังไงก็ขอคำแนะนำด้วยค่ะ. / ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says

   ลองสอบถามกับทางสถาบันหรือตัวแทนที่ลงซัมเมอร์ไว้ครับ
   เพราะการไปที่ UK ไม่ว่าไปเรียนหรือซัมเมอร์
   ทางสถาบันจะเป็นตัวกลางในการประสานงานกับ ต.ม. ในการเป็นสปอนเซอร์ให้เด็กเข้าประเทศได้ครับ

 18. พัทธนันท์ says

  กรอก application ผ่านระบบ submit application ไปแล้ว ตอนนี้ถึงขั้นตอนนัดวันผ่านปฏิทินออนไลน์
  ปรากฎว่าขอวีซ่าผิดประเภท จะทำการยกเลิกได้หรือไม่ และทำอย่างไรคะ

 19. เปรมฤดี says

  ดิฉันแต่งงานจดฯ พค 57 กับสามีชาวอียู ีซึ่งทำงานถาวรที่อังกฤษ เสียภาษี มา 5 ปี สามีมาไทย 2 ครั้ง ๆละ 14 วัน ในปี 57 ตอนนี้อยากขอวีซ่าไปเที่ยวอังกฤษ และเยี่ยมสามี ต้องขอวีซ่า ท่องเที่ยวใช่ไหมคะ ,วีซ่าเยียมเยียนเฉพาะสามีอังกฤษแท้ๆใช่ไหมค่ะ และให้สามีทำจดหมายเชิญ เป็นสปอนเซอรฺให้ถูกต้องไหมคะ ถ้าจะไปช่วงสงกรานต์ 7 – 19 เมย 58 ต้องขอวีซ่าก่อนไป 3 เดือนถึงจะได้หรือค่ะ ตอนนี้ยื่นได้ไหมคะ ขอบคุณมากนะคะ

  • adminvisa says

   วีซ่าท่องเที่ยวถูกต้องแล้วครับ
   วีซ่าอังกฤษขอล่วงหน้าได้ไม่เกิน 90 วัน นับจากวันเดินทางครับ
   ดังนั้น สามารถขอวีซ่าได้ล่วงหน้า เพื่อเผื่อเวลาให้เพียงพอต่อการพิจารณา 15 วันทำการ และเหลือเวลาในการเตรียมตัวก่อนเดินทางด้วย จะดีที่สุดครับ

 20. พลอย says

  ดิฉันจดทะเบียนกับสามีชาวอังกฤษที่ไทยเดือนพ.ย2014ที่ผ่านมา8ธ.ค14เดินทางมาถึงอังกฤษด้วยวีซ่าท่องเที่ยวเปนครั้งที่4ค่ะจะกลับ29ม.ค.15วีซ่าหมดอายุ12พ.ค15
  ดิฉันมีลูกสาวเกิด27พ.ย41อายุ16ปี7’เดือน เคยมาวีซ่าท่องเที่ยว1ครั้ง2ปีที่แล้ว ตอนนี้ยังไม่ได้ขอวีซ่าใหม่นะค่ะ มีโครงการจะย้ายมาเรียนที่อังกฤษให้ทันเดือนก.ย.15
  มีคำถามเรียนปรึกษาดังนี้ค่ะ
  1แฟนซื้อตั๋วเครื่องบินดิฉันกับลูกมาท่องเที่ยว(ซื้อล่วงหน้าก่อนได้รับวีซ่าและระบุวันที่พร้อมกับแนบเอกสารการจองตั๋วเครื่องบินไปในจดหมายเชิญของแฟนค่ะ)21มี.ค15กลับ14พ.ค15 วีซ่าดิฉันหมดอายุ12พ.ค15จะทำอย่างไรดีค่ะ
  2ดิฉันกับลูกสาวต้องการย้ายมาใช้ชีวิตและลูกเรียนหนังสืออยู่อังกฤษกับสามี ต้องขอวีซ่าประเภทอะไรค่ะรบกวนขอทราบรายละเอียดเพื่อจะเตรียมพร้อมก่อนยื่นเอกสาร

  ขอความกรุณาให้คำแนะนำปรึกษาด้วยนะค่ะขอขอบคุณล่วงหน้ามาณ. โอกาสนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะ

  • admin says

   1. ขอวีซ่าใหม่ครับ
   2. น่าจะเป็นวีซ่าแต่งงาน กับย้ายถิ่นฐานนะครับ แต่ไม่ชัวร์ เพราะทางเราไม่ได้ทำวีซ่าประเภทนั้นครับ ลองปรึกษาพวก ไมเกรชั่น เอเจ้นน่าจะได้ข้อมูลที่ต้องการครับ

 21. ทิพากร สอนจันทร์ says

  สวัสดีค่ะ จะขอสอบถามว่า ได้วีซ่าอังกฤษครั้งแรก แต่จะหมด วันที่9 ธันวา 57 นี้ค่ะ เลยอยากจะถามว่า สามารถขออันใหม่ได้เลยหรือเปล่าค่ะ หรือ ต้องรอ ให้มีช่วงว่างเว่้นของวีซ่า หรือมีข้อห้ามอะไรไหมค่ะ

  • admin says

   ไม่มีข้อห้ามครับ แต่การขอว๊ซ่าต้องเป็นไปตามกฎและเงื่อนไขที่สถานทูตให้ไว้ ก็จะไม่มีปัญหาครับ

 22. Tutu says

  สวัสดีค่ะ ตอนนี้เรียนอยู่ที่ uk ค่ะ เรียนตั้งแต่ปีที่แแล้ว (2013) ได้วีซ่า tier 4 ถึงวันที่ 1 กพ. 2014 ค่ะ แต่ตอนนี้ได้ทุนเรียนต่อ PhD ค่ะ เริ่มเรียนวันที่ 1 กพ. 2015 แต่ยังไม่ได้ต่อวีซ่าใหม่ เพราะว่าเอกสารยังไม่ครบค่ะ อยากทราบว่า ถ้าช่วงปีใหม่นี้กลับไทย แล้วกลับมากลางเดือน มค ทาง uk จะให้เข้าไหมคะ? ถ้าจะกลับมาต่อวีซ่าที่ uk.

  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says

   ปรึกษา Student Service Department ของทางสถาบันดูครับ เพราะสถาบันเป็น Sponsor ให้คุณ ดังนั้น จะเข้าจะออกยังไง ก็ควรมีเอกสารติดมือกลับมา ตอนกลับเข้าประเทศจะได้ไม่มีปัญหาครับ

 23. จาริยา เยลก์ says

  สวัสดีค่ะ
  อยากสอบถามเรื่องวีซ่าท่องเที่ยวค่ะคือหนูเป็นคนไทยแต่งงานกับคนสวิส มีแพลนจะไปเที่ยวช่วงวันหยุด 4 วันหนูมีpermission B สามารถพำนักในสวิสได้ตลอดชีวิต ไม่ทราบว่าการขอวีซ่าต้องรอนานมั้ยค่ะ แล้วต้องเตีนมเอกสารอะไรบ้าง

  • admin says

   วีซ่าใช้เวลาพิจารณาประมาณ 15 วันทำการเป็นอย่างน้อยครับ คือ ควรเผื่อเวลาไว้ 1 เดือนก่อนวันเดินทางจะดีที่สุดครับ เอกสารส่วนใหญ่ ใช้ตามหน้าเว็บไซด์ครับ

 24. khane says

  เคยได้วีซ่าไปอังกฤษ 6 เดือนแบบ visitors visa และหมดเดือนธันวาคมนี้ แต่มีแผนจะไปอีกทีตอน กุมภาพันธ์ปีหน้า จะเริ่มขอวีซ่าได้อีกหรือไม่ ต้องทิ้งระยะห่างกี่เดือนถึงขอวีซ่าใหม่ได้ ตอนที่ไปก็ไปแค่สัปดาห์เดียวเอง รบกวนด้วยค่ะ

  • admin says

   ไม่มีกฎเรื่องการเว้นระยะแบบเป็นทางการครับ สถานทูตพิจารณาจากกฎการอนุมัติวีซ่าและความสมเหตุสมผลของการเดินทางครับ

 25. Patty says

  ขอคำปรึกษาหน่อยค่ะ พึ่งได้ทำงานเป็นไกด์อิสระไม่ได้ทำกับบริษัท ตอนนี้กำลังไปเยี่ยมแฟนที่อังกฤษ(คบกัน10เดือน)ในช่วง Crissmast อยู่ที่นั่นประมาณ2-3เดือน แฟนเป็นคนรับรองค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ค่ะ แต่ติดปัญหาที่ว่าติดทะเบียนสมรสกับแฟนเก่าที่มาเลเซียอยู่ค่ะ ก่อนหน้านี้แยกกันอยู่กับแฟนเก่า ตอนนี้กำลังให้ทนายดำเนินการเรื่องหย่าที่มาเลเซียให้คงใช้เวลาถึง6เดือนตามกฎหมายมาเลเซียค่ะ แบบนี้จะมีโอกาสขอวีซ่าผ่านไหมคะถ้าขอวีซ่าช่วงต้นๆเดือนพฤจิกาต้องใช้เวลาทำการกี่วันถึงจะรู้ผลคะและต้องเอาPassportตัวจริงส่งไปด้วยใช่ไหมคะ ประมาณวันที่20ต้นๆของเดือนพฤศจิกาจะได้Passport คืนไหมคะเพราะต้องเดินทางไปพบทนายที่มาเลเซียเรื่องหย่าช่วงนั้นพอดีค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ ขอโทษด้วยนะคะที่คำถามยาวไป

  • admin says

   ถ้าตามที่เล่ามา และจะขอวีซ่าตามเงื่อนไขนั้น ๆ โอกาสผ่านแทบไม่มีเลยครับ จุดอ่อนที่สถานทูตจะชี้มาในใบปฏิเสธอาจจะเป็น;
   – ความสัมพันธ์ (แฟนเก่า แฟนใหม่)
   – ความมั่นคงในไทย
   – ผู้สนับสนุนไม่ตรงตามเงื่อนไขวีซ่า
   – งานไม่มั่นคงเพียงพอ และไม่สามารถทำให้สถานทูตเชื่อได้ว่าไปแล้วจะกลับมาจริง
   – ระยะเวลาเดินทางนานเกินไป

   แต่ทั้งนี้ การขอวีซ่าไม่มีอะไรแน่นอน ทางเราแค่ประเมินให้ว่าโอกาสไม่ผ่านมีมากกว่าผ่านครับ