วีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ UK วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน Tier4


วีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ รับยื่นวีซ่าUK รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ รับยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ รับยื่นวีซ่านักเรียนTier4 รับทำวีซ่าอังกฤษ ขั้นตอนการยื่นวีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

การเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษ (UK หรือสหราชอาณาจักร) จำเป็นต้องขอ วีซ่าอังกฤษ ให้เรียบร้อยก่อน ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอวีซ่า สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของ UK Visas and Immigration หรือ Home Office, เว็บศูนย์ยื่นวีซ่าที่ทำหน้าที่แทนสถานทูต หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาหาข้อมูลด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าอังกฤษ แบบชั่วคราว ดังนี้ 1.) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ 2.) วีซ่านักเรียนอังกฤษ 3.) วีซ่าธุรกิจอังกฤษ ซึ่งในขั้นตอนการทำงาน ทางเราจะเป็นผู้ประสานงานให้ ไม่ว่าจะเป็น รายการเอกสารที่ต้องเตรียม กรอกแบบฟอร์ม นัดวันยื่น รวมถึงเตรียมการให้พร้อมสำหรับการยื่นวีซ่า เว้นแต่ในขั้นตอนการ ยื่นวีซ่าอังกฤษ นั้น ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเองเท่านั้นที่ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษเอง เพราะสถานทูตมีขั้นตอนการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่เรียกว่า ไบโอเมตริก ได้แก่ การถ่ายรูปดิจิตอล และการสแกนลายนิ้วมือที่เก็บข้อมูลโดยคอมพิวเตอร์ ทางบริษัทตัวแทนจึงไม่สามารถดำเนินการในขั้นตอนนี้ แทนท่านได้

ข้อมูลการให้บริการ 

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ หรือ วีซ่าเยี่ยมญาติ (General Visitor Visa, Family Visit)

รับยื่นวีซ่านักเรียนอังกฤษ (Student Visitor, Extended Student Visitor, Tier 4 Student Visa)

รับยื่นวีซ่าธุรกิจอังกฤษ (Business Visitor)

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 664 1431 – ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช)
บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเลี้ยวขวาออกจากสถานี เพือเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

แผนที่

***************

หน้านี้มีอะไรบ้าง :

วีซ่าอังกฤษ – ประเภทของวีซ่าอังกฤษ ประเภทของวีซ่าUK

รับยื่นวีซ่าอังกฤษ

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (Visitor Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการมาเยือน UK โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ ท่องเที่ยว เยี่ยมสมาชิกในครอบครัว หรือเพื่อน โดยปกติแล้ว วีซ่าชนิดนี้ โดยส่วนใหญ่จะมีอายุวีซ่า 6 เดือน แต่ผู้ขอวีซ่าหากมีความจำเป็น สามารถเลือกขอแบบ 2 ปี หรือ 5 ปี หรือ 10 ปีได้ ซึ่งจำเป็นต้องเสียค่าธรรมเนียมในอัตราที่สูงขึ้นด้วย ซึ่งวีซ่าอาจจะอนุมัติให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้ครั้งเดียว หรือหลายครั้งก็ได้ โดยปกติ วีซ่าชนิดนี้ ไม่อนุญาตให้ทำงานและไม่สามารถขอต่อวีซ่าที่อังกฤษ หรือ UK ได้ ซึ่งสามารถแบ่งเป็นหมวดย่อยตามวัตถุประสงค์ของวีซ่าได้อีก 2 ชนิด คือ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ แบบทั่วไป (General Visitor Visa)
(1.2) วีซ่าเยี่ยมญาติอังกฤษ (Family Visitor Visa) – เฉพาะไปเยี่ยมผู้อาศัยอยู่ที่ UK ในสถานะของประชากรเท่านั้น

นอกจากวีซ่าที่กล่าวมาข้างต้น ยังมีวีซ่าประเภทอื่น ที่ผู้ขอวีซ่าจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเดินทางของตนเอง เพื่อให้การขอวีซ่าไม่เกิดปัญหา และกระทบต่อแผนการเดินทางของผู้ขอวีซ่าเองด้วย

2.) วีซ่าธุรกิจอังกฤษ  (Business Visitor Visa) เป็นวีซ่า สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) เพื่อติดต่อธุรกิจ สัมมนา เข้าร่วมประชุม หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ โดยการยื่นวีซ่าชนิดนี้ โดยส่วนใหญ่ต้องแนบเอกสารอ้างอิงจากสถานประกอบการที่น่าเชื่อถือจากประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) ด้วย โดยวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถทำงานโดยมีนายจ้างในประเทศในเครือสหราชอาณาจักร (UK) ได้ แต่สามารถทำกิจกรรมทางธุรกิจ หรือปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้างในประเทศไทยได้

3.) วีซ่านักเรียนอังกฤษ แบ่งประเภทย่อย ๆ ได้ 3 หมวด คือ

(3.1) Student Visa (Tier-4 Student Visa)
(3.2) Student Visitor Visa
(3.3) Extended Student Visitor Visa

(3.1) วีซ่านักเรียนอังกฤษ (Tier-4 Student Visa) หรือ PBS Tier 4 Student Visa เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการไปเรียนต่อที่อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร (UK) ในหลักสูตรแบบเต็มเวลา (Full time) ในสถาบันที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของ UK. ที่มีระยะเวลาเรียนตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป ซึ่งวีซ่า Tier 4 นี้ เป็นระบบการขอวีซ่าที่ใช้การให้คะแนนเป็นหลักเกณฑ์ในการพิจารณา หรือรู้จักกันในชื่อของ Points Based System (PBS) ซึ่งหลักเกณฑ์โดยรวม ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องทำคะแนนให้ได้ 40 คะแนน และมีคุณสมบัติไม่ขัดต่อกฎของวีซ่านักเรียน วีซ่าจึงจะได้รับการอนุมัติ วีซ่าชนิดนี้ ยังแบ่งกลุ่มย่อยตามอายุของผู้ขอวีซ่า คือ

– Tier 4 (General) Student Visa) สำหรับนักเรียนที่ต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time ในระดับการศึกษา แบบ Post-16
– Tier 4 (Child students) สำหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 4-17 ปี ที่ต้องการไปศึกษาที่ UK แบบ Full time

หมายเหตุ นักเรียนที่อายุ 16 ปี ขึ้นไป สามารถเลือกประเภทวีซ่า เป็นแบบ ฌำืำพฟส หรือ แบบ Child ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแผนการเรียนของนักเรียนคนนั้น ๆ

ระบบคะแนนของวีซ่าเทียร์โฟร์ (PBS) มีดังนี้

คะแนนรวม 40 คะแนน แบ่งออกเป็น
* 30 คะแนน : มาจากเอกสาร Confirmation of Acceptance for Studies หรือ CAS No. ซึ่งเป็นเอกสารตอบรับให้เข้าศึกษาอย่างเป็นทางการ ที่ออกโดยสถาบันซึ่งได้รับการรับรองจากหน่วยงานควบคุมด้านการย้ายถิ่นฐานหรือการเข้าประเทศ (Home Office – UK Visas and Immigration) ซึ่ง CAS No. นี้ จะต้องมีรายละเอียดของนักเรียน หลักสูตรที่เรียน จำนวนเงินที่ชำระให้กับทางสถาบัน และรายละเอียดหลักฐานในการขอ CAS
* 10 คะแนน : มาจากหลักฐานทางการเงินที่เพียงพอสำหรับการอาศัยอยู่ที่ UK ในสถานะของนักเรียน โดยเอกสารที่ใช้ต้องเป็นตัวจริงจากทางสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ และแสดงยอดเงินที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดช่วงเวลา 28 วันเป็นอย่างน้อย ซึ่งเอกสารตัวนี้ มีอายุไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันที่ธนาคารออกเอกสารให้

ข้อมูลเพิ่มเติม
1.) นักเรียนที่ต้องการขอวีซ่า Tier 4 Student ในหลักสูตรภาษาอังกฤษ ต้องมีผลวัดภาษาอังกฤษในระดับ B1 (ต้องเป็นผลภาษาอังกฤษที่ได้รับการยอมรับจากสำนักตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักร หรือ Home Office) เป็นอย่างน้อยตามมาตรฐานของ Common European Framework of Reference (CEFR) ส่วนหลักสูตรอื่น ๆ ทางสถาบันจะเป็นผู้กำหนดมาตรฐานให้ทราบ เช่น การศึกษาในระดับปริญญาตรี ต้องมี IELTS 6.5 ขึ้นไป เป็นต้น
2.) วีซ่าชนิดนี้ สามารถขอต่ออายุวีซ่าได้ในกรณีที่ต้องการเรียนต่อ และอาจจะสามารถทำงาน Part-time ได้ ขึ้นอยู่กับหลักเกณฑ์ของสถาบันการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน

(1.2) วีซ่านักเรียนอังกฤษ ระยะสั้น (Student Visitor Visa) เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่มีความประสงค์ต้องการไปเรียนต่อที่อังกฤษ หรือ สหราชอาณาจักร ในหลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกิน 6 เดือน วีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถขอต่อวีซ่าใน UK และไม่ได้รับอนุญาตให้ทำงาน แต่มีข้อดี คือ ไม่มีข้อบังคับในเรื่องของ ระดับภาษาอังกฤษ ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษา

(1.3) วีซ่านักเรียนอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษที่มีระยะเวลาเรียนนานกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 11 เดือน (Extended Student Visitor Visa) เป็นวีซ่าที่เงื่อนไขเหมือนกับ Student Visitor Visa ทุกประการ เว้นแต่เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษเท่านั้น และมีความต้องการเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่ 6 เดือนถึง 11 เดือน

4.) ทรานซิท (Transit Visa) เป็นวีซ่าสำหรับการเดินทางเข้า UK เพื่อเปลี่ยนเครื่องบินไปยังจุดหมายปลายทาง

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ

เอกสารยื่นวีซ่าอังกฤษ

แบ่งออกเป็นข้อ ๆ ได้ดังนี้

1. วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ (UK Visitor Visa)

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ UK Visitor Visa มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษา
 6. หลักฐานการทำงาน
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. หลักฐานที่พัก ระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ หรือ UK
 9. เอกสารอื่น ๆ เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ในการขอวีซ่า เช่น ใบจองโปรแกรมทัวร์ จดหมาย ตั๋วเครื่องบินไป-กลับหรือใบจองตั๋วเครื่องบิน
 10. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

2. วีซ่านักเรียนอังกฤษ Tier 4 Student

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษ, เอกสารขอวีซ่า UK มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษาและการฝึกอบรม
 6. Confirmation of Acceptance for Studies (CAS) จากทางสถาบันที่เราสมัครเรียน
 7. เอกสารและใบเสร็จที่ใช้ในการสมัครเรียน ใบเสร็จค่าที่พัก (ถ้ามี)
 8. หลักฐาน ระดับทักษะภาษาอังกฤษ (ผลสอบภาษาอังกฤษที่ใช้ยื่นขอวีซ่า Tier4)
 9. หลักฐานการทำงาน (ถ้ามี)
 10. หลักฐานทางการเงิน ได้แก่ หลักฐานที่แสดงให้เห็นว่า มีเงินสนับสนุนที่เพียงพอต่อการใช้ชีวิตที่ UK ในขณะที่ทำการศึกษาอยู่ที่นั่น และมีจำนวนเงินตามเงื่อนไขที่สถานทูตกำหนดมาไม่น้อยกว่า 28 วัน
 11. หลักฐานที่พัก ระหว่างทำการศึกษาที่อังกฤษ
 12. หนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM (Medical Certificate)
 13. ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 14. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

3. วีซ่านักเรียนระยะสั้น Student Visitor Visa และ วีซ่านักเรียนสำหรับเรียนภาษาอังกฤษ 6-11 เดือน Extended Student Visitor Visa 

ตัวอย่างการเตรียมเอกสาร เพื่อยื่นขอวีซ่าอังกฤษ Student Visitor Visa และ Extended Student Visitors มีรายการดังต่อไปนี้

 1. แบบฟอร์มขอวีซ่า
 2. รูปถ่ายสี พื้นหลังขาว ขนาด 45×35 มิลลิเมตร
 3. หนังสือเดินทาง (Passport)
 4. เอกสารส่วนตัว ของผู้ยื่นวีซ่า และผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5. หลักฐานการศึกษา
 6. หลักฐานการทำงาน
 7. หลักฐานทางการเงิน
 8. หลักฐานที่พัก ระหว่างที่อยู่ที่อังกฤษ
 9. Letter of acceptance (Visa Letter) จากทางสถาบันที่เราสมัครเรียน
 10. หากเรียนมากกว่า 6 เดือน ต้องแนบหนังสือรับรองการตรวจสุขภาพจาก IOM (Medical Certificate)
 11. ตั๋วเครื่องบิน หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
 12. ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าอังกฤษ, ยื่นวีซ่า UK มีขั้นตอน ดังนี้

หลังจากเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครขอวีซ่า และตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว (สำหรับการขอวีซ่าเกิน 6 เดือน) นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” หรือ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ” (บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับความไว้วางใจ จากสถานทูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนในการรับใบสมัครและเอกสารในการขอวีซ่า รวมถึงการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตามที่สถานทูตอังกฤษกำหนด (การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คือการเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ไฟฟ้า และการเก็บข้อมูลจากถ่ายภาพ) โดยจะต้องทำการนัดหมายวัน-เวลา ยื่นขอวีซ่า ล่วงหน้า ผ่านทางเว็บไซด์ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าไปยื่นได้ตามวัน-เวลาที่นัดหมายไว้

เจ้าหน้าที่ของ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาการออกวีซ่า ผู้ตัดสินว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คือ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ในสถานทูตอังกฤษ เท่านั้น

สถานที่ในการยื่นวีซ่าอังกฤษ ขอวีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ (UK visa application centre)

อาคารเทรนดี้ออฟฟิซ ชั้นที่ 28 ซอยสุขุมวิท 13

The Trendy Office Building , 28th Floor,
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110

แผนที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา หรือเดินจาก สถานีอโศก ก็ได้เช่นกัน

เวลาให้บริการ
เวลารับยื่นวีซ่าอังกฤษ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 15.00 น.
ช่วงเวลาพิเศษวันเสาร์ : 08.30 น. – 12.00 น. (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ 10.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ 8.30 น. – 12.00 น.

การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biometric)

เป็นระบบการบันทึกข้อมูล โดยการสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร และช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้วีซ่าปลอมในการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ข้อแนะนำก่อนการเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วปราศจากการตกแต่ง ไม่มีรอยถลอกหรือแผล ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ใบหน้าในวันที่ไปทำการเก็บข้อมูล ควรไปแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ควรสวมแว่นกันแดด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปกปิดช่วงใบหน้า ช่วงคอ หรือศรีษะ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ค่าวีซ่า UK

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอวีซ่า UK ในขณะที่ผู้ขอ อยู่ในสถานะขอพำนักชั่วคราว

เช่น ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นสถานะของการพำนักเป็นการชั่วคราว หากไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ผู้ขอวีซ่าจะสามารถขอวีซ่าในประเภท ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่า Tier 5 ในระบบฐานคะแนน ศิลปินและนักกีฬา (Tier 5 Temporary worker – creative and sporting)
 • วีซ่าสำหรับครอบครัวของพลเมืองในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit)
หมายเหตุ คำร้องขอวีซ่าอาจถูกส่งไปยังประเทศที่มีถิ่นฐานพำนักอยู่อย่างถาวร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้

ในการยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกเหนือจาก 3 ประเภทตามด้านบน ผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่นใบสมัครในประเทศที่ท่านเป็นประชากรอยู่เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นวีซ่าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตที่ประเทศของท่าน

ระบบความปลอดภัยที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS – UK

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาติดต่อในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีดังนี้

 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ทำการนัดหมายแล้ว
 • ผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเด็ก
 • ผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ล่าม ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีปัญหาในการฟัง
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ เข้าไปภายในศูนย์ และทางศูนย์ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ
 • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกซ์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอ แผ่นซีดี เอ็มพี 3 ฟร๊อปปี้ดิสค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แล๊ปท็อบ หรือเครื่องเล่นเพลงกระเป๋าพกพา
 • กระเป๋าทุกประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าหนัง กระเป๋าสานหรือกระเป๋าผ้า และแฟ้มเอกสารที่มีซิป เราจะอนุญาตให้ท่านนำถุงพลาสติกที่บรรจุเอกสารการขอวีซ่าเข้าไปเท่านั้น
 • ซองเอกสารปิดผนึกหรือห่อพัสดุต่างๆ
 • วัตถุไวไฟต่างๆ เช่น กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค น้ำมัน เป็นต้น
 • วัตถุแหลมคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพก ที่ตัดเล็บ
 • อาวุธหรือวัตถุที่เหมือนอาวุธ หรือวัตถุระเบิดทุกประเภท
 • สิ่งของอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้นำเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

กลับไปด้านบน

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ส่งคำถาม-คำตอบ หรือ ส่งความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. tu says:

  หากขอ visa tier 4 ต้องตรวจร่างกาย ตรวจอะไรบ้างครับ ?และหากยื่น ขอ visa นอกจากบัญชีเงินฝาก ของตัวเอง หากนำหลักฐานของคุณพ่อ ว่าจะช่วยออกค่าใช้จ่าย ต้องมีหลักฐานอะไรประกอบบ้าง? และ หากยื่นเอกสารแล้ว ใช้เวลานานกี่วันจึงทราบผลการอนุมัติ visa ครับ?
  ขอบคุณครับ

  • admin says:

   1. ตรวจ IOM
   2. หลักฐานตามหน้า การเตรียมเอกสาร
   3. เวลาปกติ พิจารณาภายใน 15 วันทำการครับ

 2. Ornvipa says:

  ดิฉันจดทะเบียนสมรสกับสามี แต่เงินทั้งหมดอยู่ในบัญชีชื่อของสามี ดิฉันจึงไม่มีสมบัติใดๆในนามของตัวเองเลย ยกเว้นใบทะเบียนการค้าที่เป็นชื่อของดิฉัน
  แต่ต้องการขอวีซ่าไปเที่ยวด้วยกันสองคน ไม่ทราบว่าต้องกรอกว่ามีเงินเป็นศูนย์เลยรึเปล่าคะ หรือว่าใส่เงินเป็นจำนวนครึ่งหนึ่งได้

  • admin says:

   กรอกไปตามจริงพร้อมคำอธิบายครับ

 3. Peeracha says:

  ช่วงนี้ tier 4 ยื่นแบบธรรมดา กี่วันได้หรอคะ

 4. ubol says:

  ลูกสาวจะไปเรียนที่เนเธอแลนด์ 1 ปี ไปเดือนกันยายน 58 เเต่เดือนธันวาคม 58 นี้จะบินไปเที่ยวอังกฤษ ควรขอvisa จากเนเธอแลนด์ หรือจากเมืองไทย คะ

  • adminvisa says:

   ตามที่สะดวกได้เลยครับ

 5. หญิง says:

  คือจะเดินทางไปอังกฤษในช่วงปิดเทอมค่ะ ต้องขอหนังสือรับรองจากทางโรงเรียนรึป่าวค่ะ

 6. panpan says:

  ถ้าสามีภรรยาไปกัน 2 คน ต้องยื่นใบสมัครวีซ่า 2 ชุด หรือว่า ชุดเดียวคะ เพราะทะเบียนการค้าเป็นชื่อสามี แต่ทำงานร่วมกัน

  • adminvisa says:

   ใบสมัครทำคนละ 1 ชุดครับ

 7. primpaow pantamala says:

  อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าไปแต่งงานค่ะ

  • adminvisa says:

   ทางบริษัทไม่ได้ทำครับ แต่สามารถหาอ่านได้ที่เว็บไซด์ของสถานทูตครับ

 8. ปิยพร says:

  ทางvfsยังไม่ส่งเมลให้ไปรับเล่มคืน แต่สถานทูติบอกว่าพลาสปอร์ตอยู่ในvfs และได้พิจารณาแล้ว เราอยากได้เล่มคืนเร็วๆต้องทำไง

  • adminvisa says:

   ทุกอย่างเป็นไปตามขั้นตอนครับ ถ้าได้เมลจากสถานทูต จะไปรับที่ศูนย์ยื่นได้ในอีก 2 วันทำการครับ

 9. ืnat says:

  อยากสอบถามว่า วีซ่านักเรียน tier4 โดยลงคอสเรียนภาษา 1 ปีค่ะ สามารถกลับมารับปริญญาที่ไทยช่วงปลายปีได้หรือเปล่าคะ มีกฎว่าห้ามออกจากอังกฤษหรือเปล่าคะ

  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   น่าจะทำได้ครับ ปกติวีซ่า Tier4 น่าจะเป็นแบบ Multiple อยู่แล้ว แต่ยังไงก็ตาม ควรลองปรึกษากับทาง Student Service Office ของสถาบันที่เรียนให้เรียบร้อยก่อนจะเดินทางกลับมา จะดีที่สุดครับ

 10. m says:

  ถ้ามีการเปลี่ยนตัวสะกดในพาสปอร์ตเล่มใหม่
  เช่น จากเดิมมี w แค่ตัวเดียว เพิ่มเป็น ww แต่ออกเสียงเหมือนเดิม จะมีปัญหาตอนยื่นวีซ่ามั้ยคะ (วีซ่านร.ค่ะ จะขอ tier4 ค่ะ) เนื่องจากเอกสารอื่นๆทั้งทรานสคริป ใบจบจากมหาวิทยาลัย และพาสปอร์ตเล่มเดิม มี w ตัวเดียว

  แต่เอกสารทางการเงินทั้งหมด ไปเปลี่ยนเป็นแบบใหม่ คือมี ww 2 ตัวเรียบร้อยแล้วค่ะ

  ขอบคุณค่ะ :)

  • adminvisa says:

   ไม่น่าจะมีปัญหาครับ ถ้าเอกสารที่ออกจากโรงเรียน เป็นชื่อตามหนังสือเดินทางใหม่แล้วนะครับ

 11. นันทิกาญจน์ says:

  รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าเราทำตามขั้นตอนแล้ว และมาถึงตอนเลือกstadard visa เลือกวันยื่นเอกสาร และขั้นตอนต่อไปคือชำระเงิน 133 usd ใช่ไหมค่ะคือยังไม่ได้ชำระเงินไม่แน่ใจค่ะ

  • adminvisa says:

   ทำไปเรื่อย ๆ เดี๋ยวจะถึงเมนูให้ชำระเงินครับ

 12. ปัณณ์ says:

  รบกวนสอบถามค่ะ ถ้าจะขอวีซ่า ท่องเที่ยวไป Guernsey แต่ว่าไม่ได้จองโรงแรม มีเพื่อนทีโน่น สามารถทำได้หรือป่าวค่ะ

 13. ชนานัท says:

  อยากขอvisa ไปเยี่ยมแฟนที่UK ซึ่งเมื่อก่อนเคยมีธุรกิจส่วนตัวและมีเงินเดินสะพัดในบัญชีแต่ตอนนี้ได้หยุดกิจการ อยากขอถามว่าถ้าจะยื่นเรื่องโดยใช้บ้านและรถรับรองและใบทะเบียนการค้าที่มีอยู่ พร้อมทั้งจดหมายรับรองและหลักฐานของแฟนที่ใน UK มาประกอบอย่างเช่นbank statement , จดหมายการทำงาน ใบค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า และใบเสียภาษี ต่างๆ ซึ่งคิดว่าจะไปเพียง1เดือน อยากขอถามว่าจะมีโอกาสที่จะเป็นไปได้บ้างไหมและอยากจะให้ช่วยแนะนำว่าจะต้องการอย่างไร ขอขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ

  • adminvisa says:

   น่าจะยากครับ เพราะไม่ครบเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดที่ทำให้เจ้าหน้าที่เชื่อว่า คุณจะไปเพียงชั่วคราวครับ

 14. Sukanya says:

  การจองนัดวีซ่าอังกฤษมีกี่แบบค่ะStandard visa appointmentคืออะไร คือจองคิวนัดไว้ค่ะแต่เลือกเป็นstandard visa appointment ไม่ทราบว่าถูกต้องหรือเปล่าผู้รู้ช่วยตอบทีค่ะจะไปยื่นเอกสารอาทิตย์หน้าแล้วค่ะจะไปเที่ยว2weekss ค่ะ

  • adminvisa says:

   ถ้าจองแบบปกติ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เลือกแบบ Standard visa appointment นั้นถูกต้องแล้วครับ

 15. อาภรณ์ says:

  สวัสดีค่ะ ขอเรียนถามค่ะ คือหลานชายมีพาสปอร์ตซื่งหมดอายุแล้ว มีความประสงค์ที่จะทําพาสปอร์ตเล่มใหม่ แต่นามสกุลที่สะกดในพาสปอร์ตเล่มเก่านั้นไม่ถูกต้อง เราควรทําอย่างไรคะในกรณีที่จะขอพาสปอร์ตเล่มใหม่เพื่อที่จะสะกดนามสกุลให้ถูกต้อง
  รบกวนกรุณาชี้แนะ จักขอบคุณมากค่ะ

  • adminvisa says:

   แจ้งเรื่องกับเจ้าหน้าที่ตอนไปทำหนังสือเดินทางใหม่สิครับ

   • อาภรณ์ says:

    ขอบคุณมากนะคะ

 16. หญิง says:

  ดิฉันต้องการไปเที่ยวที่อังกฤษเป็นเวลา4-5เดือนค่ะ ใจจริงอยากไปให้ครอบคลุมงานต่างๆของประเทศเค้า เช่น Halloween,Chistmas,ฯลฯ และข้ามปีไปรอหนาวกับหิมะเลยค่ะ โดยมีเพื่อนที่อังกฤษซับพอร์ตเรื่องที่อยู่ให้ค่ะ (Norwich)

  ตอนนี้ดิฉันเป็นเจ้าของกิจการ 2 ร้าน (มีใบทะเบียนการค้า)และเล่นหุ้นเต็มเวลาค่ะ มีเงินในบัญชีเข้า-ออกตลอด และให้เงินคงบัญชี 6แสน-1ล้านบาทได้ค่ะ มีบุตรหนึ่งคนเรียนที่นี่แต่ไม่ได้จดทะเบียนและไม่ได้อยู่ด้วยกันกับสามีค่ะ ส่วนเรื่องร้านและลูกระหว่างไปเที่ยวคุณแม่จะดูแลแทนค่ะ (ต้องการยื่นซับพอร์ตตัวเอง)

  อยากทราบว่า
  1. ถ้าระยะเวลาไปเที่ยวที่กล่าวมา มากไปรึป่าวคะ มีผลทำให้ไม่ผ่านวีซ่ารึป่าว?

  2. ถ้าจะไประยะเวลา 4-5 เดือน ขอวีซ่าแบบไปเที่ยวหรือไปเรียนดีกว่ากันคะ? (ใจจริงอยากไปเที่ยวมากกว่าแต่กลัววีซ่าไม่ผ่าน)

  3. หลักทรัพย์ที่กล่าวมา ควรหาอย่างอื่นมาเสริมหรือไม่คะ เช่น บัญชีธนาคารอื่นๆ, โฉนดบ้าน+สัญญาให้เช่า, หลักฐานการซื้อ-ขายหุ้น, หลักฐานการได้รับเงินปันผล เป็นต้นค่ะ

  4. ถ้ามีบุตร จำเป็นต้องยื่นข้อมูลเกี่ยวกับสามีเก่าหรือไม่คะ (ไม่ได้จดทะเบียนจึงไม่มีใบหย่าค่ะ)

  5. มีความเป็นไปได้ที่วีซ่าจะไม่ผ่านตรงใหนบ้างคะ หรือมีข้อเสนอแนะหรือไม่คะ

  6. ถ้าพาคุณพ่อไปเที่ยวด้วย 7-14 วันและให้กลับก่อนได้หรือไม่คะ ปกติคุณพ่อไม่ได้ทำงานค่ะแต่ดูแลอีกร้านให้ค่ะ จึงมีแค่สเตรทเม้นท์อย่างเดียว (จะซัพพอร์ตให้คุณพ่อด้วยค่ะ) ไม่ทราบว่าจะผ่านมั้ยคะ หรือจะยิ่งยากเข้าไปอีก >///<

  7. ถ้าไปเรียน 2 เดือน เที่ยว 2 เดือน ได้หรือไม่คะ? (ใช้วีซ่าเรียน)

  ขอบคุณมากค่ะ :)

  • adminvisa says:

   1. ระยะเวลาที่ขอ มีส่วนต่อการพิจารณาวีซ่าครับ ยิ่งขอมาก โอกาสได้วีซ่าตามที่ขอก็ยากตามไปด้วยครับ
   2. คงตอบแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้ แต่วีซ่านักเรียนก็ต้องมีวัตถุประสงค์การไปเรียนที่เหมาะสมครับ ใช่ว่าสถานทูตจะอนุมัติวีซ่าให้ได้ทันทีครับ
   3. หลักทรัพย์อื่น ๆ สามารถใช้ยื่นประกอบใบสมัครได้ครับ แต่สถานทูตให้ความสำคัญกับเงินในบัญชีเป็นอันดับแรกครับ
   4. เอกสารที่ควรยื่นคือ เอกสารสถานะครอบครัวปัจจุบันของผู้ขอวีซ่าครับ
   5. คำถามกว้างเกินไป ขออนุญาตข้ามครับ ถ้าจะเขียนคงยาว
   6. วีซ่าที่ยื่นขอ โดยปกติจะพิจารณาเป็นรายบุคคลอยู่แล้วครับ ก็ต้องดูสถานะและเอกสารประกอบต่าง ๆ ว่าเข้าเกณฑ์ที่สถานทูตกำหนดหรือเปล่า
   7. ตามข้อกำหนดของวีซ่า อาจจะทำได้แต่ไม่แนะนำครับ

 17. บุศกร says:

  ถ้ากด confirm application แล้วจะเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้อีกหรือไม่คะ

  • adminvisa says:

   ถ้ายืนยันแล้ว ก็แก้ไขไม่ได้แล้วครับ

 18. นภาพร says:

  นัดยื่นเอกสาร 26 พค.58 นี้ แต่ข้องใจเรื่องประกันภัย ปกติทุกปีจะซื้อไปด้วย แต่ปีนี้สามีส่งการ์ดจากอังกฤษ บอกว่าครอบคลุมค่ารักษาพยาบาลและการเดินทางสำหรับสามีและครอบครัว ไม่ทราบว่าดิฉันจะต้องซื้อใหม่รึเปล่าคะ หรือใช้ตัวนั้นยื่นประกอบวีซ่าได้เลย (แต่ในการ์ดไม่ได้ระบุชื่อสามีหรือดิฉันนะคะ) รบกวนชี้แนะด้วย ไม่อยากพลาดวีซ่าเพราะคชจ.ต่างๆชำระเงินหมดแล้ว เหลือแค่รอวีซ่า ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   ขึ้นอยู่กับวีซ่าที่ขอครับ ถ้าวีซ่าท่องเที่ยว ไม่จำเป็นต้องซื้อประกันสุขภาพเพื่อใช้ยื่นวีซ่าครับ แต่ถ้าจะซื้อเพื่อความอุ่นใจก็สามารถทำได้ครับ

   วีซ่าที่จำเป็นต้องจ่าค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติม สามารถ อ่านได้ที่นี่ ครับ

 19. บุศกร says:

  สอบถามค่ะ
  1.ตนเองขอวีซ่าแบบ family visitorเพื่อไปเยี่ยมพี่สาวร่วมบิดามารดาซึ่งแต่งงานกับชาวอังกฤษ โดยพี่เขยทำหนังสือเชิญให้ ประเภทวีซ่าถูกต้องหรือไม่คะ
  2.ลูกสาวอายุ 17 ปี 7 เดือน(นับถึงพค.57)ที่จะพาไปด้วยควรขอวีซ่าแบบไหนคะ
  กำหนดเวลาขอประมาณ 1 เดือนค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   วีซ่า UK ได้ยุบประเภทวีซ่าเป็นแบบ Standard Visitor visa แล้วครับ ดังนั้น ให้ขอประเภท Standard Visitor visa ครับ

 20. นุ่น says:

  รบกวนสอบถามค่ะในการกรอแบบฟอร์มขอวีซ่าเยี่ยมญาติที่อังฤษ ตรงช่องที่อยู่ ต้องกรอกที่อยู่ตามบัตรประชาชน รึว่าที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้คะ เพราะบัจจุบันเช่าบ้านอยู่กับสามี(ชาวอังกฤษ) มา4ปีแล้วค่ะ ที่อยู่ไม่ตรงกับบัตรประชาชน
  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   กรอกตามที่คำถามแจ้งครับ แบบฟอร์มมีทั้งที่อยู่ที่เป็นภูมิลำเนา และที่อยุ่ที่ติดต่อได้ครับ

 21. กีระ says:

  คือตอนนี้งงกะการกรอกวีซ่ามากเลยค่ะ ยื่นวีซ่าออนไลน์ แต่ไม่รู้จะนัดวันยังไง จ่ายเงินยังไงเพิ่งทำครั้งแรก (จะไปเยี่ยมแม่ที่อังกฤษ)

  • adminvisa says:

   ถ้ากรอกใบสมัครเสร็จแล้ว จะมีเมนูสำหรับให้นัดวันยื่น และชำระค่าวีซ่าครับ

 22. ทวีป says:

  ต้องการสอบถามครับ
  ผมเคยขอวีซ่านักเรียน เมื่อปี2012 ไม่ผ่าน เพราะว่าตอบคำถามไม่ตรงกับเอกสารที่ยื่น และมีแสตมป์รีเจค ที่ท้ายเล่มพาสปอร์ต ถ้าปีนี้ผมจะจอวีซ่า ไปท่องเที่ยว 10วัน จะมีโอกาสผ่านใหมครับ ตอนนี้ทำกิจการร้านหนังสือ ใน5 ปีที่ผ่านมา ไปยุโรป1ครั้ง อเมริกา1ครั้ง เกาหลี5ครั้ง แจแปน 2ครั้ง

  • adminvisa says:

   ถ้าพิสูนจ์ได้ว่า เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีเงินเก็บ และกิจการมั่นคง ก็มีโอกาสสูงที่จะได้วีซ่าครับ

 23. ชญาภิดา says:

  รบกวนสอบถามค่ะ ปลายปี 2009 เคยทำวีซ่านักเรียนไปเรียนคอร์สภาษาที่อังกฤษ 3ปี พอกลับมาก็ไม่เคยกลับไปอีกเลย กลางปีนี้วางแผนว่าจะไปเที่ยว 1 เดือน โดยมีคุณแม่กับพ่อเลี้ยงชาวอังกฤษเป็นผู้รับรองและออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด(คุณแม่แต่งงานและได้สัญชาติแล้ว) แต่ติดปัญหาตรงที่ว่าตอนนี้ทำงานส่วนตัว ขายอาหารเสริมทางไอจี ลูกค้าส่วนใหญ่สั่งซื้อทางไลน์ ทำมาเกือบปีรายได้หมุนเวียนแต่ละเดือนไม่แน่นอน และมีเงินเข้าบัญชีไม่สม่ำเสมอ แต่มีเงินเก็บในบัญชีที่ได้จากแม่และพ่อเลี้ยงประมาณ 150,000 แบบนี้วีซ่าจะผ่านไหมคะ หรือช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าควรทำอย่างไร

  • adminvisa says:

   ถ้าจะมีปัญหาก็คงเรื่องงานกับความมั่นคงนี่แหละครับ ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่า เราจะไปเพียงชั่วคราวเท่านั้นครับ วีซ่าถึงจะผ่านครับ