วีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนอเมริกา


วีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา รับยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา, B1/B2 Visa, F-1 Visa

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา เป็นเสมือนใบผ่านทางในการขออนุญาตเข้าอเมริกา ซึ่งเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ตรวจสอบวีซ่าอเมริกาของท่านรวมถึงสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ก่อนที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ หากอนุญาตก็จะระบุระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ที่อเมริกาให้ทราบด้วย วีซ่าอเมริกา นั้น มีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ก็แบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทาง แต่วีซ่าที่เป็นคนไทยนิยมขอวีซ่ากัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 Tourist Visa วีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 Student Visa วีซ่าธุรกิจอเมริกา B-1 Business Visa ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอ วีซ่าอเมริกา สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของสถานทูตอเมริกา เว็บกองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาจัดการ วีซ่าอเมริกา ด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าอเมริกา แบบชั่วคราว Non Immigrant Visas ในประเภทต่อไปนี้คือ 1.) วีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าธุรกิจ B-1 / B-2 Visa  2.) วีซ่านักเรียนF-1 ซึ่งในการ ขอวีซ่าอเมริกา ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่นัดหมายกับทางสถานทูตอเมริกาไว้

ข้อมูลการให้บริการ 

 รับยื่นวีซ่าอเมริกา

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

รับยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา

รับยื่นวีซ่าธุรกิจอเมริกา 

ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 664 1431 – ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช) ฝ่ายงาน วีซ่าอเมริกา
บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเลี้ยวขวาออกจากสถานี เพือเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

แผนที่

***************

หน้านี้มีอะไรบ้าง :

วีซ่าอเมริกา

ประเภทของวีซ่าอเมริกา

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา (วีซ่า B2 และ วีซ่า B1 : Non-Immigrant visa)

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าอเมริกา ประเภท B2)

(1.2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าอเมริกา ประเภท B1)

2.) วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น

(2.1) วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)

(2.2) วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

3.) วีซ่าถาวร (Immigrant visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ Department of Homeland Security (DHS) ในอเมริกา โดยสามารถหาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas.html

เอกสารที่ใช้ในการ ยื่นวีซ่าอเมริกา

1.) หนังสือเดินทาง (Passport) ทุกเล่มที่มี

2.) แบบฟอร์มขอวีซ่า DS160

3.) รูปถ่ายสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

4.) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)

5.) เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

** ไกด์ เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา

 • เตรียมเอกสาร
 • กรอกแบบฟอร์ม DS160
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • จองวันสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับวีซ่าอเมริกาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ ธ.กรุงศรี ตามแบบฟอร์มที่ปริ้นออกมาจากระบบ โดยชำระเป็นเงินบาทตามอัตราที่สถานทูตอเมริกากำหนด ซึ่งจะแจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซด์

(กรณียื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องชำระค่า SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ซึ่ง SEVIS เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา สามารถชำระโดยการตัดบัตรเครดิต)

ผู้ขอวีซ่าที่ต้องชำระค่า SEVIS เป็นใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่ออเมริกา ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และนักวิชาการที่มีแบบฟอร์ม I-20 / DS-2019 โดยค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ซึ่งสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซด์ https://www.fmjfee.com/i901fee/

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการจองวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา

รหัสบาร์โค๊ตประจำแบบฟอร์ม DS160 ซึ่งจะได้รับเมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ว่าสะดวกไปสัมภาษณ์ที่ใด แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ ยกเว้นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดตามรายชื่อด้านล่าง ที่สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) [การมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพื่อการขอวีซ่า ณ. ศูนย์เชียงใหม่ได้]

จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับการยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่

สถานที่ยื่นวีซ่า สัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

แผนที่

แผนที่ สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ

 สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

387 ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

แผนที่

แผนที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

 

ในวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารอื่นๆ ที่น่าจะช่วยสนับสนุนการสมัครวีซ่ามาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ

เฉพาะผู้สมัครวีซ่าอเมริกาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่า ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา โปรดตรวจสอบ…

– เอกสารที่จำเป็น เช่น ใบนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยันว่ากรอกใบสมัคร DS160 แล้ว และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

– เดินทางมาถึง แผนกกงสุล ที่ทำการนัดไว้ ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง กรณีที่มาถึงสถานทูตก่อนเวลาเกินครึ่งชั่วโมง อาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและบริเวณที่นั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด กรณีที่ผู้ขอวีซ่า เดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ผู้ขอวีซ่า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวัน-เวลา สัมภาษณ์ visa อเมริกา ใหม่

– อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ของมีคม รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตอเมริกาได้ ในวันสัมภาษณ์ โปรดพกแค่เอกสารที่จำเป็น และเครื่องมือสื่อสารเพียง 1 เครื่องเท่านั้น เนื่องจากตามกฎใหม่ สถานทูตจะอนุญาตให้ฝากของได้เพียงอุปกรณ์สื่อสารหรืออิเลคทรอนิคได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น หากมีอุปกรณ์หรือของใช้อื่น ๆ ผู้ขอวีซ่าต้องไปหาที่ฝากเอาเอง ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานทูตได้

 

กรณีที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ ผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน  3 – 5 วันทำการ

กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

ระยะเวลาสูงสุดที่ทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่า ให้
ประเภทวีซ่า            เข้า – ออก                ระยะเวลาสูงสุด
B-1/ B-2                  Multiple              120 เดือน หรือ 10 ปี
F-1/ F-2                   Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี
J-1/ J-2                    Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี

หมายเหตุ ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง (Passport)

 

กลับไปด้านบน

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. pattaraporn says:

  รบกวนสอบถามค่ะ
  ใบเปลี่ยนชื่อที่จะนำไปสัมภาษณ์วีซา ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ ไหมค่ะ

  • adminvisa says:

   วีซ่าชั่วคราวไม่จำเป็นต้องแปลเอกสารไปยื่นวีซ่า

 2. Thipvipa says:

  ขอสอบถามหน่อยค่ะ คือหนูอยากทราบว่า ถ้าในหนังสือเดินทางของเรา เพิ่งทำครั้งแรก แล้วต้องการไปอเมริกาเป็นประเทศแรกเหมือนกัน มีสิทธิโดนปฎิเสธไหมคะ เพราะไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศมาก่อนเลย ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   เป็นปัจจัยหนึ่งที่สถาณทูตอาจจะดูประกอบครับ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดในการพิจารณาครับ

   • Thipvipa says:

    ค่ะ ขอบคุณค่ะพี่คะ หนูขอถามอีกนิดนึงนะคะ คุณพ่อไม่มีเงินเก็บมากอะค่ะ เราสามารถเอาที่นาหรือว่าที่ดินมาเป็นเอกสารได้ไหมคะ ขอบคุณค่ะ

    • adminvisa says:

     โดยส่วนใหญ่ สถานทูตมักพิจารณาจากการเงินที่มีสภาพคล่องสูง เช่น บัญชีเงินฝากต่าง ๆ มากกว่าที่ดินครับ

 3. Kumiyabi says:

  เคยมีวีซ่าตอนเด็กๆ เลยอ่าคะ เป็นประเภท B1/B2
  แล้วครั้งนี้จะไปเที่ยวประเภท B2 อย่างเดียว
  เวลากรอกใน D-160 หัวข้อเคยมีวีซ่ามาแล้วรึยัง
  ข้อที่บอกว่า ต้องการขอวีซ่าประเภทเดิมหรือไม่
  กรณีนี้ ถือเป็นประเภทเดียวกันรึเปล่าอ่าคะ

  • adminvisa says:

   ถ้าตอนเด็กวัตถุประสงค์หลักคือไปเที่ยว การขอวีซ่าครั้งนี้ก็ถือว่าขอวีซ่าประเภทเดียวกันครับ

 4. ยุ้ย says:

  ต้องการให้ช่วยทำวีซ่าอเมริกา ไปเรียนภาษาค่ะ รบกวนขอรายละเอียดด้วยค่ะ

  • adminvisa says:

   ถ้าสนใจ รบกวนเตรียมเอกสารตามหน้าเว็บ แล้วนัดเข้ามาที่บริษัท หรือจัดส่งทางอีเมล เพื่อประเมินโอกาสให้ทราบครับ
   อนึ่ง วีซ่าอเมริกา นักเรียนต้องเป็นผู้ไปสัมภาษณ์ด้วยตัวเองนะครับ ขอบคุณครับ

 5. กิติยาพร วงศ์ประเสริฐ says:

  ต้องการติดต่อทำเรื่องขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
  รบกวนติดต่อกลับทาง e-mail ด้วยนะค่ะ

  • adminvisa says:

   ส่งรายละเอียดให้แล้วนะครับ และสามารถดูรายการเอกสารได้ที่หน้าเว็บไซด์ ในส่วนของการเตรียมเอกสารครับ

 6. ทัศนีย์ เฮย์วาร์สมิธ says:

  พี่ทำเรื่องต่ออายุวีซ่าไปท่องเที่ยวอีกครั้ง ผ่านทางเน็ท (ครั้งแรกไปเที่ยวกลับมาแล้วเมื่อ 2013) ทำเมื่อวันที่ 13 ก.ค.58 Online nonimmigrant Visa Application (DS-160). แต่ตอนนี้ ยังไม่ได้รับการตอบรับ หรือ ปฏิเสธ ต้องใช้เวลานานเท่าใด ถึงจะรู้ผล

 7. Honeypie says:

  สอบถามค่ะ​ คือต้องการลาเรียนต่อโทตอนนี้รับราชการอยู่ลาจบแล้วจะกลับแต่คือเรามีวีเที่ยวสิบปีอยู่แล้วต้องขอวีใหม่ไหมค่ะ​

  • adminvisa says:

   วีซ่าท่องเที่ยวใช้ไปเรียนไม่ได้ครับ ต้องขอวีซ่านักเรียน (F-1) เพิ่มครับ

   • มินตรา says:

    พี่ค่ะ คือหนูอยากไปเที่ยว NYC กับพี่สาวค่ะ แต่พี่สาวต้องดูแลกิจการร้านอาหาร จดทะเบียนชื่อพี่สาวค่ะ หนูทำอยู่ตำแหน่งเดียวกันคือเก็นเงินของร้าน แต่ชื่อร้านคือพี่สาว เงินในบัญชีชื่อของหนูมี ล้านกว่าบาทค่ะ เลยให้ไปขอวีซ่ากับพี่เขยค่ะ แต่เวลาไปไปคนเดียวค่ะ อยากขอวีซ่าท่องเที่ยว (แต่ภาษาอังกฤษ)ไม่ดีเท่าไหร่ค่ะฟังยาก จะมีโอกาสผ่านบ้างไหมค่ะ Statement เดินดีพอสมครวค่ะ
    ช่วยแนะนำทีค่ะ ขอบคุณค่ะ

    • adminvisa says:

     วีซ่าอเมริกา ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อประเมินคุณสมบัติทุกคนครับ จึงเป็นการยากที่จะบอกว่าวีซ่าจะผ่านหรือไม่ แต่ถ้าเป้นเรื่องการเตรียมเอกสารทั่ว ๆ ไป และการทำเรื่องก่อนเข้ารับการสัมภาษณ์ บริษัท มีบริการครับ

 8. ทัศนีย์ เฮย์วาร์สมิธ says:

  เคยไปอเมริกาโดยไช้วีซ่าท่องเที่ยว จะขอวีซ่า จะไปท่องเที่ยวอีก กรอกแบบฟอร์มDS-160 สมัครขอวีซ่าทางอินเตอร์เน็ต ต้องไปสัมภาษณ์อีก หรือเปล่า ? และต้องเสียเงินค่าสมัครทางไปรษณีย์ อีกหรือเปล่า? ครั้งแรกที่ขอไปแบบ6เดือน แต่ ตม. ที่ ⏰JFK.airport USA .ให้เป็น 1 ปี เราอยู่เต็ม1ปี จะมีปัญหาหรือเปล่า

  • adminvisa says:

   ผู้ที่มีวีซ่าอเมริกา B1/B2, C1, C1/D, F, M หรือ J ที่เคยได้รับอนุมัติวีซ่าแล้ว และวีซ่ายังไม่หมดอายุ หรือ หมดอายุแล้วไม่เกิน 48 เดือน (ไม่เกิน 4 ปี) หากมีคุณสมบัติครบตามที่สถานทูตกำหนด สามารถทำเรื่องเพื่อขอรับการพิจารณาต่ออายุวีซ่าได้ โดยไม่ต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ครับ รายละเอียดสามารถหาอ่านได้ที่เว็บของสถานทูตอเมริกาครับ

 9. สุชญา says:

  สัมภาษณ์วีซ่าเรียบร้อย แต่ขาดเอกสารบางอย่าง และได้ใบ221(g)สีขาวมา จึงส่งเอกสารที่ขาดไปทางไปรษณีย์ พอเช็คสถานะVISA ขึ้นว่า administrative processing แต่เช็คpassport บอกว่าอยู่กับไปรษณีย์ ตกลงว่าpassportอยู่ที่ไหนกันแน่คะ

  • adminvisa says:

   รอระบบอัพเดท แล้วค่อยเช็คดูใหม่ครับ

 10. pattaraporn says:

  รบกวนสอบถามข้อมูลค่ะ
  1)ถ้าต้องการขอ Visa USA เพื่อไปเที่ยวกับทัวร์ แต่ภายหลังเปลี่ยนใจไปด้วยตนเอง จะสามารถทำได้ไหมค่ะ
  2) เคยเปลี่ยนชื่อมาประมาณ 5 ปีที่แล้วจำเป็นต้องนำเอกสารเปลี่ยนชื่อไปแสดงไหมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • adminvisa says:

   – ทำได้ แต่อาจมีปัญหากับ ต.ม. ที่สหรัฐ ซึ่งถ้าชี้แจงไม่ดี อาจมีโอกาสถูกส่งกลับ หากเจ้าหน้าที่ ต.ม. มองว่า ไม่เป็นไปตามที่แจ้งไว้กับทางสถานทูตสหรัฐในประเทศไทย
   – ติดไปด้วยครับ

   • pattaraporn says:

    ขอบคุณมากน่ะค่ะ

 11. apichana says:

  อยากทราบว่าหนูเพิ่งไปสัมภาษณ์วีซ่า ไปเรียนภาษาที่อเมริกา 3เดือน แต่ได้มา 5 ปีคะ อยากทราบว่า
  -ถ้าหนูเรียนไป3เดือนแล้วจะต่อเปน 6เดือนสามารถต่อได้เลยและกลับมาเที่ยวไทยและกลับไปใหม่ได้ใช่ไหมคะ ตลอดระยะเวลา ของI 20
  – ถ้าหลังจากเรียน กลับมาแล้วที่ไทย แต่ อยากไปเที่ยวอเมริกาอีก หนูต้องไปขอวีซ่าใหม่ไหมคะ เปนท่องเที่ยว หรือ ไช้วีซ่า F1 ไปเที่ยวได้เลยภายใน5ปีที่เหลืออยู่

  • adminvisa says:

   – วีซาอเมริกา ถ้าได้ 5 ปีแล้วไม่ต้องต่อครับ ถ้าจะเรียนต่อก็ต้องมี I-20 ฉบับใหม่ ให้เข้าไปติดต่อทาง Student Services Office ของสถาบันที่เราเป็นนักเรียนอยู่ หรือถ้าสมัครเรียนกับสถาบันอื่น ๆ ที่นั่นก็จะทำเรื่องให้ครับ
   – ไปเที่ยวต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวครับ ไม่สามารถไปเที่ยวด้วยวีซ่านักเรียนได้

 12. Wasan says:

  อยากทราบว่าจะขอวีซ่าไปทำงานที่อเมกา แต่ไม่เคยไปต่างประเทศเลย ตอนนี้ทำงานเป็นกุ๊ก จะขอได้ไหมครับ

  • adminvisa says:

   ลองดูประกาศของกระทรวงแรงงาน หรือกรมการจัดหางานต่างประเทศ ดูครับ เผื่อมีตำแหน่งที่ต้องการทำงานที่ต่างประเทศ
   การขอวีซ่าไปเอง ไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ครับ

 13. Suthida Jaraswirote says:

  รบกวนสอบถามหน่อยค่ะ เคยเข้าออกเมกา2ครั้ง โดยได้วีซ่าJ1และF1 ได้วีซ่าF1 มา1ปี ตอนปี2012 แต่ keep i20 รวมแล้วอยุ่เมกา1ปีกับ9เดือน เรียนแค่โรงเรียนภาษา และกลับมาไทยได้ประมาน5เดือน กลับออกมาตามกฏถูกต้องทุกอย่างไม่อยุ่เกินและลาออกจากรร.ภาษา อยากทราบว่า1. ถ้าจะยื่นขอF1 ใหม่ โดยจะเข้ามหาลัย มีโอกาศผ่านไหมค่ะ 2. คือมหาลัยที่อยากไปเรียนเป็นมหาลัยไม่ได้มีชื่อเสียงมากและอยุ่ในเมืองเดิม ที่เคยไป2ครั้งแรก มันทำให้มีโอกาศผ่านน้อยลงไหมค่ะ 3.สถานทูตจะขอดูเอกสารการโอนเงินจากผู้เป็นสปอร์เซอร์ให้ในครั้งที่แล้วไหมค่ะ ขอบคุนมากค่ะ

  • adminvisa says:

   ถ้าจะกลับไปอีก อาจต้องเรียนในมหาลัยที่ดี ๆ และได้คะแนนภาษาอังกฤษในเกณฑ์ ดี-ดีมาก ถึงจะมีโอกาสครับ เพราะสถานทูต น่าจะมองในช่วงที่ไปเรียนภาษา ว่าได้ผลดีขนาดไหน เพราะอยู่เรียนภาษาค่อนข้างนานเกินไปครับ ส่วนเรื่องเงิน คงไม่ขอดูของเก่า แต่ถ้าจะไปเรียนใหม่ ก็ต้องมีเงินที่เพียงพอนำไปแสดงครับ

 14. วิวาพร says:

  เคยโดน ตม. เกาหลีจับกลับมา แต่อาศัยยุในเกาหลีไม่เกิน 3 เดือน
  ถ้าอยากขอวีช่าเข้าไปศึกษาต่อที่อเมริกาจะมีผลไหมค่ะ

  • adminvisa says:

   ถ้าตอบคำถามได้สมเหตุสมผล ว่าทำไมถึงไปอยู่นาน หรืออธิบายได้ว่าทำไมถึงถูกส่งกลับ ก็อาจจะไม่มีปัญหาครับ

 15. Vasi says:

  รบกวนสอบถามค่ะ จะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา มีพ่อแม่เป็นสปอนเซอร์ โดยที่เรียนจบแล้วมาเกือบปี เคยทำงานแล้วมีใบรับรองแต่ออกมาแล้ว 2เดือน ตอนนี้ว่างงาน ที่ไปครั้งนี้เพื่อท่องเที่ยว และดูมหาลัยเพื่อเรียนต่อโทค่ะ มีโอกาสจะผ่านไหมคะ

  • adminvisa says:

   ว่างงาน โอกาสผ่าน 50/50 ครับ

 16. วารุณี แกลทส์ says:

  แต่งงานกับแฟน ได้ เกือบ 3 ปี แฟนอยู่อเมริกา กับลูกเลี้ยงอีก 2 คน ต้องการขอวีซ่าเพื่ออยู่อเมริกาต้องขอวีซ่าประเภทไหนค่ะ

 17. พิชญ์ชากร says:

  ตอนนี้ ทำงานที่ ประเทศ ตุรกี มีวีซ่าทำงาน อา มีครอบครัวที่อเมริกา อยากจะลองขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องทำอย่างไร ค่ะ

  • adminvisa says:

   รายละเอียดของการขอวีซ่า หรือการเตรียมเอกสารเบื้องต้นหากต้องการให้ทางบริษัท ดำเนินการให้ อยู่ในเว็บไซด์หมดแล้วครับ แต่วีซ่าอเมริกา เจ้าตัวต้องสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้นครับ

 18. มยุลี สีหาท้าว says:

  คือยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะ แต่มีแฟนเป็นชาวอเมริกา แฟนอยากให้เดินทางไปเที่ยว แต่ดิฉันไม่ได้อะไรมากมายในประเทศไทย ไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้ไหมค่ะ ที่จะได้วีซ่า

  • adminvisa says:

   ถ้าคุณมีงานที่มั่นคง และเงินเก็บที่เพียงพอ รวมถึงความสัมพันธ์กับแฟน อยู่ในสถานะที่สถานทูตมองว่า มากกว่าคำว่าแฟน ก็มีโอกาสได้วีซ่าครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์แล้วครับ

 19. จันทรา says:

  แต่งงานกับชาวอเมริกัน จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้คุณแม่ ไปเที่ยว คุณแม่มีอายุ 75ปี ไม่ได้ทำงาน และจะไปสัมภาษณ์กับคุณแม่ได้ไหมค่ะ คุณแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย มีโอกาสได้วีซ่าไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   ผู้สูงอายุ อาจจะมีคนพาท่านไปที่สถานทูตได้ครับ แต่เรื่องการสัมภาษณ์ต้องลองถามเจ้าหน้าที่สถานทูตในวันไปสัมภาษณ์ดูครับ