วีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนอเมริกา


วีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา รับยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา, B1/B2 Visa, F-1 Visa

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา เป็นเสมือนใบผ่านทางในการขออนุญาตเข้าอเมริกา ซึ่งเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ตรวจสอบวีซ่าอเมริกาของท่านรวมถึงสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ก่อนที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ หากอนุญาตก็จะระบุระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ที่อเมริกาให้ทราบด้วย วีซ่าอเมริกา นั้น มีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ก็แบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทาง แต่วีซ่าที่เป็นคนไทยนิยมขอวีซ่ากัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 Tourist Visa วีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 Student Visa วีซ่าธุรกิจอเมริกา B-1 Business Visa ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอ วีซ่าอเมริกา สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของสถานทูตอเมริกา เว็บกองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาจัดการ วีซ่าอเมริกา ด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าอเมริกา แบบชั่วคราว Non Immigrant Visas ในประเภทต่อไปนี้คือ 1.) วีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าธุรกิจ B-1 / B-2 Visa  2.) วีซ่านักเรียนF-1 ซึ่งในการ ขอวีซ่าอเมริกา ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่นัดหมายกับทางสถานทูตอเมริกาไว้

ข้อมูลการให้บริการ 

 รับยื่นวีซ่าอเมริกา

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

รับยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา

รับยื่นวีซ่าธุรกิจอเมริกา 

ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 664 1431 – ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช) ฝ่ายงาน วีซ่าอเมริกา
บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเลี้ยวขวาออกจากสถานี เพือเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

แผนที่

***************

หน้านี้มีอะไรบ้าง :

วีซ่าอเมริกา

ประเภทของวีซ่าอเมริกา

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา (วีซ่า B2 และ วีซ่า B1 : Non-Immigrant visa)

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าอเมริกา ประเภท B2)

(1.2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าอเมริกา ประเภท B1)

2.) วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น

(2.1) วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)

(2.2) วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

3.) วีซ่าถาวร (Immigrant visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ Department of Homeland Security (DHS) ในอเมริกา โดยสามารถหาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas.html

เอกสารที่ใช้ในการ ยื่นวีซ่าอเมริกา

1.) หนังสือเดินทาง (Passport) ทุกเล่มที่มี

2.) แบบฟอร์มขอวีซ่า DS160

3.) รูปถ่ายสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

4.) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)

5.) เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

** ไกด์ เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา

 • เตรียมเอกสาร
 • กรอกแบบฟอร์ม DS160
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • จองวันสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับวีซ่าอเมริกาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ ธ.กรุงศรี ตามแบบฟอร์มที่ปริ้นออกมาจากระบบ โดยชำระเป็นเงินบาทตามอัตราที่สถานทูตอเมริกากำหนด ซึ่งจะแจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซด์

(กรณียื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องชำระค่า SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ซึ่ง SEVIS เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา สามารถชำระโดยการตัดบัตรเครดิต)

ผู้ขอวีซ่าที่ต้องชำระค่า SEVIS เป็นใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่ออเมริกา ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และนักวิชาการที่มีแบบฟอร์ม I-20 / DS-2019 โดยค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ซึ่งสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซด์ https://www.fmjfee.com/i901fee/

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการจองวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา

รหัสบาร์โค๊ตประจำแบบฟอร์ม DS160 ซึ่งจะได้รับเมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ว่าสะดวกไปสัมภาษณ์ที่ใด แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ ยกเว้นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดตามรายชื่อด้านล่าง ที่สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) [การมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพื่อการขอวีซ่า ณ. ศูนย์เชียงใหม่ได้]

จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับการยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่

สถานที่ยื่นวีซ่า สัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

แผนที่

แผนที่ สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ

 สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

387 ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

แผนที่

แผนที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

 

ในวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารอื่นๆ ที่น่าจะช่วยสนับสนุนการสมัครวีซ่ามาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ

เฉพาะผู้สมัครวีซ่าอเมริกาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่า ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา โปรดตรวจสอบ…

– เอกสารที่จำเป็น เช่น ใบนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยันว่ากรอกใบสมัคร DS160 แล้ว และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

– เดินทางมาถึง แผนกกงสุล ที่ทำการนัดไว้ ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง กรณีที่มาถึงสถานทูตก่อนเวลาเกินครึ่งชั่วโมง อาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและบริเวณที่นั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด กรณีที่ผู้ขอวีซ่า เดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ผู้ขอวีซ่า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวัน-เวลา สัมภาษณ์ visa อเมริกา ใหม่

– อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ของมีคม รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตอเมริกาได้ ในวันสัมภาษณ์ โปรดพกแค่เอกสารที่จำเป็น และเครื่องมือสื่อสารเพียง 1 เครื่องเท่านั้น เนื่องจากตามกฎใหม่ สถานทูตจะอนุญาตให้ฝากของได้เพียงอุปกรณ์สื่อสารหรืออิเลคทรอนิคได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น หากมีอุปกรณ์หรือของใช้อื่น ๆ ผู้ขอวีซ่าต้องไปหาที่ฝากเอาเอง ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานทูตได้

 

กรณีที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ ผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน  3 – 5 วันทำการ

กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

ระยะเวลาสูงสุดที่ทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่า ให้
ประเภทวีซ่า            เข้า – ออก                ระยะเวลาสูงสุด
B-1/ B-2                  Multiple              120 เดือน หรือ 10 ปี
F-1/ F-2                   Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี
J-1/ J-2                    Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี

หมายเหตุ ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง (Passport)

 

กลับไปด้านบน

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. Vasi says:

  รบกวนสอบถามค่ะ จะขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา มีพ่อแม่เป็นสปอนเซอร์ โดยที่เรียนจบแล้วมาเกือบปี เคยทำงานแล้วมีใบรับรองแต่ออกมาแล้ว 2เดือน ตอนนี้ว่างงาน ที่ไปครั้งนี้เพื่อท่องเที่ยว และดูมหาลัยเพื่อเรียนต่อโทค่ะ มีโอกาสจะผ่านไหมคะ

  • adminvisa says:

   ว่างงาน โอกาสผ่าน 50/50 ครับ

 2. วารุณี แกลทส์ says:

  แต่งงานกับแฟน ได้ เกือบ 3 ปี แฟนอยู่อเมริกา กับลูกเลี้ยงอีก 2 คน ต้องการขอวีซ่าเพื่ออยู่อเมริกาต้องขอวีซ่าประเภทไหนค่ะ

 3. พิชญ์ชากร says:

  ตอนนี้ ทำงานที่ ประเทศ ตุรกี มีวีซ่าทำงาน อา มีครอบครัวที่อเมริกา อยากจะลองขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องทำอย่างไร ค่ะ

  • adminvisa says:

   รายละเอียดของการขอวีซ่า หรือการเตรียมเอกสารเบื้องต้นหากต้องการให้ทางบริษัท ดำเนินการให้ อยู่ในเว็บไซด์หมดแล้วครับ แต่วีซ่าอเมริกา เจ้าตัวต้องสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้นครับ

 4. มยุลี สีหาท้าว says:

  คือยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะ แต่มีแฟนเป็นชาวอเมริกา แฟนอยากให้เดินทางไปเที่ยว แต่ดิฉันไม่ได้อะไรมากมายในประเทศไทย ไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้ไหมค่ะ ที่จะได้วีซ่า

  • adminvisa says:

   ถ้าคุณมีงานที่มั่นคง และเงินเก็บที่เพียงพอ รวมถึงความสัมพันธ์กับแฟน อยู่ในสถานะที่สถานทูตมองว่า มากกว่าคำว่าแฟน ก็มีโอกาสได้วีซ่าครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์แล้วครับ

 5. จันทรา says:

  แต่งงานกับชาวอเมริกัน จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้คุณแม่ ไปเที่ยว คุณแม่มีอายุ 75ปี ไม่ได้ทำงาน และจะไปสัมภาษณ์กับคุณแม่ได้ไหมค่ะ คุณแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย มีโอกาสได้วีซ่าไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   ผู้สูงอายุ อาจจะมีคนพาท่านไปที่สถานทูตได้ครับ แต่เรื่องการสัมภาษณ์ต้องลองถามเจ้าหน้าที่สถานทูตในวันไปสัมภาษณ์ดูครับ

 6. สุรินทร์ says:

  ผมมีวีซ่า F1ของเมริกา และกำลังเรียน ที่โรงเรียน ในภาคเรียนที่ 2แต่เกิดเจ็บป่วย ต้องผ่าตัดและใช้เวลารักษานาน 3 – 6 เดือน ไม่สามารถเข้าเรียนได้ตามปกติ
  อยากสอบถาม ขอคำแนะนำ ว่าควรจะทำอย่างไร

  • adminvisa says:

   เข้าไปคุยกับ Student Services office ของสถาบันที่น้องศึกษาอยู่ เพื่อขอคำแนะนำครับ

 7. จอย says:

  ชื่อจอยค่ะ

  วางแผนทำวีซ่าเดือนพฤษภาคมนี้ ทำงานที่ต่างประเทศตั้งแต่ปี2011ถึงปัจจุบัน แต่เป็นช่วงสั้นๆระหว่างเดือนธันวาคม- เมษายน ของทุกๆๆปี และใบwork permitt จะหมดอายุทุกๆๆ เดือนมิ.ย.ค่ะ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าใบรับรองการทำงานจะสามารถยืนยันการขอวิซ่าครั้งนี้ได้รึป่าว แต่เคยได้วีซ่าอังกฤษ ฝรั่งเศล มาแล้ว คิดจะไปเที่ยวประมาณ2อาทิตย์ แต่ลังเลเรื่องใบรับรองการทำงานค่ะ ไม่รู้จะออกว่าไงเพราะกลับเมืองไทยระหว่างการทำใบเวิร์คอันใหม่ค่ะ

  • adminvisa says:

   ควรยื่นเอกสารพร้อมคำอธิบายลักษณะงานด้วยครับ

 8. Anna says:

  อยากทราบว่าจะขอวีซ่าเมกา10วันไปเที่ยวช่วงเดือนมิถุนายนต้องเริ่มขอเลยหรือเปล่าคะ เป็นเจ้าของกิจการมีทุเบียนการค้าจดได้10กว่าปีไปสองสามีภรรยาอายุ50ปี เดินบัญชีเดิอนละประมาณสองแสนมีเงินฝากอยู่เลข7หลักมีบ้านที่ดินรถมีหนี้สินชื้ออาคารพานิชย์และผ่อนรถ ถ้ายื่นขอวีซ่าต้องแปลเอกสารอะไรบ้างคะ มีโอกาสที่จะผ่านไหมคะอ้อเคยเดินทางไปฮ่องกงหมาเก๊า เมื่อ3ปีก่อนคะขอบคุณคะ

  • adminvisa says:

   1. วีซ่าอเมริกาขอได้ไม่เกิน 120 วัน นับจากวันที่คุณวางแผนจะเดินทางครับ
   2. เอกสารไม่ต้องแปล แต่ถ้ามีเอกสารภาษาอังกฤษ ให้เลือกใช้ภาษาอังกฤษแทนครับ

 9. มารศรี ซุ่นหลี says:

  อยากทราบว่า อยากไปเที่ยวเมหา สัก10วันจะขอวีซ่าที่เชียงใหม่ ไปกับสามี เป็นเจ้าของธุรกิจมีเงินฝากอยู่ล้านกว่าๆๆ มีทะเบียนการค้าจดได้13ปี สามีไม่มีเงินฝาก เพราะเป็นชื่อเราหมดมีบ้านมีรถยนต์สด1คันผ่อน1คันบ้านที่ดินอีกแปลงสดด้วย ตอนนี้ผ่อนอาคารพานิชย์อยู่คะจะรับรองสามีได้ไหมคะ แต่งงานจดทะเบียนมา23ปีสามีอาย53 พี่50ปีเคยไปที่ยวฮ่องกงหมาเก๊ามาคะมีโอกาสจะขอวซีาผ่านไหมคะ ขอบคุณคะ จะไปเทียวประมาณ กยหรือตุลาควรขอช่วงเดือนไหนคะ

  • adminvisa says:

   1. เที่ยวครั้งแรก ๆ ถ้าไม่มีความรู้เลย แนะนำให้ซื้อแพคแกตทัวร์ จะดีกว่านะครับ เว้นแต่ คุณหรือสามี เก่งภาษาอังกฤษ หรือสามารถใช้งานได้ดี ก็สามารถจัดโปรแกรมทัวร์และที่พักเองได้ เพื่อนำไปเป็นหลักฐานอ้างอิงกับสถานทูตครับ
   2. คนในครอบครัวใช้หลักฐานทางการเงินฉบับเดียวกันได้ครับ ถ้าไปด้วยกัน หรือทำธุรกิจร่วมกัน
   3. วีซ่าอเมริกา ขอได้ล่วงหน้า ไม่เกิน 120 วัน นับจากวันที่เราต้องการเดินทางวันแรกครับ ถ้าจะเดินทางตุลา อาจจะขอประมาณ สิงหาคม ครับ
   4. วีซ่าผ่านหรือไม่ ขึ้นอยุ่กับการสัมภาษณ์และหลักฐานประกอบที่เราเตรียมไปครับ

 10. นุช says:

  ลุกชายจะไปเรียนต่ออเมริกา ม4ค่ะ จะเรียน รรรัฐได้มั้ยคะ ไปอยู่กับพี่สาวที่มีซิติเซนต์แล้ว จะต้องติดต่อที่ไหน่ก่อนคะ
  วีซ่า หรือ รร

  • adminvisa says:

   ติดต่อโรงเรียนให้เรียบร้อยก่อนครับ และเคลียร์กับทางโรงเรียนก่อนว่ารับนักศึกษาต่างชาติหรือไม่ ออกเอกสาร I-20 กับ SEVIS ได้หรือไม่ แล้วค่อยมาดูเรื่องวีซ่าครับ

 11. Mai says:

  อยากสอบถามเกี่ยวการอัพรูปตอนสมัครวีซ่านะค่ะ คือได้ทำการสมัครวัซ่าในเว็บ แล้วพอถึงขั้นตอนการอัพรูป พอคลิ้กเพื่ออัพรูปมันขึ้นว่า This webpage is not available ตอนแรกคิดว่าเป็นที่ internet แต่พอไปทำที่อื่นก็ขึ้นเหมือนเดิมต้องทำยังบ้างไงค่ะ

  • adminvisa says:

   ให้รอซักพักใหญ่ ๆ แล้วค่อยเข้าไปอัพรูปใหม่ครับ

 12. สุภาวรรณ says:

  กรณีเรียนอยู่ คนออกเงินให้คือพ่อแม่ ต้องมีเอกสารอะไรเพิ่มเติมไหมค่ะ

  • adminvisa says:

   ไม่เข้าใจคำถามครับ โปรดให้รายละเอียดเพิ่มเติมด้วยครับ

 13. ทิชา says:

  อยากไปเที่ยวอเมริกา KY พึ่งย้ายที่ทำงานมาทำหน่วยราชการได้ 3 เดือน แต่จะไปเที่ยวกับพ่อแล้วขอวีซ่าท่องเที่ยว พ่อเป็นสปอนเซอร์ให้แล้วไปเที่ยวด้วยกัน พ่อเป็นเจ้าของกิจการมีใบประกอบกิจการ คิดว่าจะผ่านไหมค่ะ ?

  • ทิชา says:

   เรามีจดหมายรับรองการทำงานด้วย

  • adminvisa says:

   ประวัติการทำงานอาจจะน้อยไปนิดครับ ยื่นขอวีซ่าอเมริกา มีโอกาสถูกปฏิเสธสูงกว่าจะได้วีซ่าครับ แต่ทั้งนี้ การพิจารณาขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ประกอบด้วย ถ้าเราตอบได้ดี อาจมีโอกาสเหมือนกันครับ

 14. นายจารุวัตร หาญปราบ says:

  ผมมีพี่สาวอยู่อเมริกาครับ พี่สาวมีครอบครัวอยู่ที่นั้น อยากเดินทางไปเยี่ยมพี่สาว โดยค่าใช้จ่ายทั้งหมดพี่สาวจะเป็นคนออกให้ และจะเป็นผู้รับรองให้ แต่ผมไม่ได้ทำงานประจำ และบัญชีเงินฝากก็มีไม่มาก หลักหมื่นครับ ผมแต่งงาน 2 ครั้ง มีครอบครัวแล้ว มีบุตร 1 คน จดทะเบียนสมรส แต่ได้เลิกกันแล้ว โดยที่ยังไม่ได้หย่า และผมแต่งงานใหม่ไม่ได้จดทะเบียน และยังไม่มีบุตรกับภรรยาใหม่ โอกาสที่ผมจะขอวีซ่าผ่านมีมั๊ยครับ

  • adminvisa says:

   ถ้าไม่มีงานที่มั่นคง โอกาสได้วีซ่าค่อนข้างยากครับ

 15. TD says:

  เคยได้ visa F1 ไปเรียนตอนปี 2006 ที่ San Fran คะ แต่ตอนนี้ทำธุรกิจส่วนตัวอยู่กับสามีค่ะ เป็นธุรกิจที่ดำเนินกิจการต่อจากพ่อและแม่คะ ใบทะเบียนการค้าเป็นชื่อของพ่อคะ ช่วงสงกรานต์ปี58 นี้คิดว่าจะยื่นวีซ่าไปเที่ยวที่ San Fran อีกสักครั้งคะ ถือโอกาศไป ฮันนีมูนกับสามี เพราะจะแต่งงานประมาณเดือนมีนาคมนี้คะ แบบนี้มีโอกาสผ่านมั้ยคะ ในกรณีที่ออกค่าใช้จ่ายให้สามีเพราะว่าชื่อบัญชีเงินฝากที่หมุนเวียนของกิจการเป็นชื่อของตัวดิฉันและแม่

  • adminvisa says:

   ถ้างานมีความมั่นคง มีเงินที่เพียงพอ ก็ควรลองยื่นดูครับ โอกาสได้มีเยอะพอสมควร ที่เหลือก็อยู่ที่การสัมภาษณ์ครับ

 16. เมย์ says:

  อยากถามค่ะว่าถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยว2 อาทิตย์จะผ่านไหมคะ ถ้ามีใบลาจากที่ทำงานสำหรับ2อาทิตย์ มีหลักฐานการสมัครเรียนต่อแต่มีเงินในบันชีน้อยแต่คือ
  มีเพื่อนอยุ่ที่โน่นเปนอเมริกัน เราจะพักอยุ่กับเค้าระหว่างทริป และเค้าจะสนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่าย ค่ากินค่าเที่ยวให้ น่าจะผ่านไหมคะ

  • adminvisa says:

   วีซ่าผ่านหรือไม่ผ่าน ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของเจ้าหน้าที่แต่ละท่าน กับการตอบคำถามจากการสัมภาษณ์น่ะครับ
   ถ้าคิดว่าตัวเองมีความผูกพันธ์กับประเทศไทยมากพอ มีความมั่นคง และแผนการเดินทางเหมาะสมก็ควรลองยื่นดูครับ

 17. เล็ก says:

  กำลังจะไปขอวีซ่าไปอเมริกา ต้องทำอย่างไร จะไปกับแฟน แฟนออกค่าใช้จ่ายให้หมด แฟนไปดูงาน 1 เดือน แต่สำหรับตัวเองไม่มีเงินฝากในบัญชี แต่แฟนเป็นเจ้าของธุรกิจ ที่พักจะหาเอง แต่จะมีเจ้าหน้าที่ทางโน่นมารับที่สนามบิน จะมีโอกาสได้ไปไหมค่ะ

  • adminvisa says:

   คำว่าแฟน ยังไม่มั่นใจว่าความสัมพันธ์ถึงขั้นไหนนะครับ ถ้าเป็นสามีภรรยา ถึงจะไม่เยอะแต่ก็มีโอกาสได้วีซ่าครับ
   แต่ถ้าเป็นแฟน ยังไม่มีความสัมพันธ์ทางกฎหมาย อันนี้ ค่อนข้างยากมากครับ
   แต่ทั้งนี้ ตามที่บอกกับทุกท่านว่า ผลการพิจารณาขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่สถานทูตอเมริกาครับ

 18. ดม says:

  เพิ่งลาออกจากราชการตอนนี้ทำงานบริษัทโลจิสติกเงินเดือน 3 หมื่น เงินฝากในบัญชีประมาณ 1 แสน เคยไปพม่ามา 2 ครั้ง จะไปเที่ยวครับสัก 1 อาทิตย์ จะมีโอกาสผ่านไหมครับ

  • adminvisa says:

   ถ้าลาออกมาแล้ว อาจจะขอวีซ่าได้ยากกว่า คนที่มีงานปรจำครับ แต่ทั้งนี้ ขอวีซ่าอเมริกา วัดกันที่การสัมภาษณ์เป็นหลักครับ

 19. Aris says:

  รบกวนสอบถามหน่อยค่า ถามคนรู้จักมาสองสามคนเเต่ตอบไม่เหมือนกันเลยค่า
  ถ้ากำลังจะไปศึกษาต่อป.โท ที่อเมริกาเดือนสิงหาคมนี้
  เเต่อยากจะเดินทางเข้าประเทศอเมริกาก่อนสองเดือนประมาณเดือน พ.ค. ต้องขอวีซ่ายังไงค่า
  1.สถานทูตจะยอมออกวีซ่าให้ถือทีสองประเภทไหมคะ
  2.ขอวีซ่านักเรียนก่อนหรือวีซ่าท่องเที่ยวก่อนคะ
  3.จะมีกรณีที่สมมุติว่าได้วีซ่าท่องเที่ยวมาแต่ทาง ต.ม. ที่อเมริกาเเสตมป์วันให้ไม่ถึงวันที่จะ activate วีซ่านักเรียนได้ไหมคะ เช่นขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเดือน พ.ค. แต่ทาง ตม. ปั้มมาให้เเค่มิถุนายน ซึ่งวีซ่านักเรียนจะใช้ได้เดือนกรกฎาคม(ก่อนเปิดเรียน 30วัน) มันจะมีช่วงว่าเดือน มิ.ย-ก.ค.
  รบกวนด้วยนะค่า ขอบคุณมากคะ

  • adminvisa says:

   1. วีซ่าอเมริกาถือได้หลายประเภทครับ
   2. ควรขอวีซ่านักเรียนก่อน แต่ควรที่จะเผื่อเวลาไว้เยอะ ๆ ครับ สถานทูตอนุญาตให้ขอได้ก่อนวันเริ่มเรียนได้ถึง 120 วัน จะได้มีเวลาพอทำเรื่องวีซ่าท่องเที่ยว
   3. กรณีนี้ ต้องออกจากอเมริกาก่อนครับ

   หากไม่มั่นใจ ลองปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของสถาบันที่ลงทะเบียนเรียนได้ครับ เค้าน่าจะให้ข้อมูลกับนักเรียนได้ดีครับ

 20. ศราวรรณ says:

  ถ้าเราไม่ได้ทำงานแล้ว ออกมาได้ประมาณ 2 ปี
  เราจะทำวีซ่าไปเที่ยว usaได้ไหมมีคนออกค่าใช้จ่ายให้หมด
  เขาอยู่สหรัฐ รู้จักกันทางอินเตอร์เน็ตค่ะ
  รบกวนช่วยตอบที่นะค่ะ..ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   ไม่ได้ครับ โอกาสที่วีซ่าจะผ่านน้อยมาก ๆ ครับ

 21. แนค says:

  ไปสัมภาษณ์วีซ่าสนักเรียนมาวันนี้คะ ซึ่งวีซ่าไม่ผ่านเหตุเพราะก่อนหน้านี้เราใช้วีท่องเที่ยวเข้าไปและยุ 5 เดือน ซึ่งจนท. บอกว่าเรายุนานไป ซึ่งจิงๆ แล้ว ทาง ตม แสตมป์ให้เรายุ 6 เดือน เราจึงให้เหตุผลไปว่าที่เรายุนานเพราะเราอยากแน่ใจว่าเราที่นั่นจิงๆ พอเราอธิบายไป จนท.ก็บอกอีกว่า i20 เรานานไป ซึ่ง รร ออกให้ 2 ปี เราก็เลยถามว่าต้องกี่เดือน จนท. บอกว่าน่าจะ 3 หรือ 6 เดือน (คิดในใจว่าจะทันรู้เรื่องไหม ระยะเวลาสั้นมากเลย) ก็เลยอยากจะถามว่า เราจะแก้ปัญหายังไงดี ถ้าเราจะยื่นใหม่อีกทีคะ

  • P'Noom says:

   ขอรายละเอียดเพิ่มครับ ว่า ครั้งที่แล้ว ไปทำอะไรมาบ้าง และ ครั้งนี้ ลงเรียนที่ไหน ส่งมาทาง prachya_w@yahoo.com ครับ

 22. Taylor says:

  ทำ VISA USA ตอนนี้ยังต้องซื้อ Pin อยู่หรือเปล่าครับหรือว่าชำระและจองในเวบ http://www.ustraveldocs.com/ ได้เลย

  • adminvisa says:

   ไม่ต้องใช้พินแล้วครับ

   • ทิพย์ says:

    อยากถามว่าทำทุกอย่างครบแล้วแ1ต่ปริ้นใบนัดสัมภาษณ์ๆด้แผ่นเดียวคือวันนัด เวลา สถานที่ ชื่อเรา แต่อีกแผ่นจะมีเลขใบเสร็จปริ้นเท้าไหร่ก้ไม่ได้ เป็นไรไหมคะ
    2ไมีได้รับอีเมล์จากสถานทุตconfirmมาจะมีปัญหาวันนัดไหมคะ แต่เอกสารชำระเงินค่าธรรมเนียมมี ใบนัดสัมภาษณ์มี ds160ปริ้นเรียบร้อบแบ้วคะ

    • adminvisa says:

     ถ้าระบบแจ้งยืนยันแล้วก็ไม่มีปัญหาครับ
     ส่วนปาร์โค๊ดลองหาเครื่องอื่ร หรือ เบราเซอร์อื่น ปริ้นไปด้วยครับ

 23. nong says:

  ลูกสาวเป็นแอร์โฮสเตสค่ะ ต้องพกพาสปอร์ตทุกครั้งที่ไปบิน กำลังจะไปขอวีซ่าอเมริกา เพื่อเดินทางไปกับดิฉัน

  กังวลอยู่ว่าถ้าสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาผ่าน จะรับเล่มพาสปอร์ตคืนได้ในวันรุ่งขึ้นหรือไม่.. ถ้าได้ต้องไปรับที่ไหนคะ

  • adminvisa says:

   คำร้องเป็นกรณีพิเศษแบบนี้ ต้องลองแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่สถานทูตดูครับ

 24. สุวิชาดา says:

  สวัสดีค่า
  อยากถามว่าถ้าเพื่อนเค้ามีวีซ่าท่องเที่ยวอยุ่ก่อนแล้วต้องขอวีซ่านักเรียน เพิ่มมั้ยคะ ถ้าจะไปเรียนภาษาน่ะค่ะ
  แล้วถ้าอยากยื่นขอทั้งวีซ่าท่องเที่ยว ทั้งวีซ่านักเรียน พร้อมกัน จะต้องเสียต่าใช้จ่ายทั้งสองแยกกันเลยใช่มั้ยคะ?
  ขอบคุนค่า

  • adminvisa says:

   1. ถ้าต้องการเรียนแบบเต็มเวลา (Full-time) ต้องขอวีซ่านักเรียน (F-1) เพิ่มครับ
   2. แยกกันครับ วีซ่าอเมริกา ถือวีซ่าได้หลายประเภท โดยที่วีซ่าเก่าไม่ถูกยกเลิกครับ (ยกเว้นกรณี ถูกยกเลิกเพราะทำผิดกฎ หรือหมดอายุครับ)

 25. kitty says:

  เรียนถามค่ะ ดิฉันรับราชการครู มีแพลนจะเเดินทางไปเที่ยวที่ usa และ แคนนาดา กลางเดือนเมษา 58 มีเพื่อนเป็นคนอเมริกัน เขาเป็นคนออกค่าใช้จ่ายให้ และพักอยู่กับเขาค่ะ ถ้าขอวีซ่าต้องมีเงินฝากเหลืออยู่ในบัญชีเท่าไหร่คะ และต้องมีเงินอยู่ในบัญชีนานกี่เดือน ตอนนี้ยังไม่มีเงินฝากในบัญชีค่ะ จะเอาเงินเข้าฝากเดือนหน้า 2 แสน มีโอกาสผ่านไหมคะ..ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้าเจ้าหน้าที่สถานทูต ขอดูเอกสารการเงิน โดยส่วนใหญ่จะดูที่ 1 ปีย้อนหลังครับ
   วีซ่าอเมริกา โอกาสผ่าน ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์เป็นส่วนใหญ่ครับ

  • แพม says:

   ขออนุญาตนะคะ คุณ kittyคะ เราเป็นข้าราชการครูเหมือนกันค่ะ มีเพื่อนเป็นอเมริกันเหมือนกันค่ะ จะไปพักกับเขาเหมือนกัน และจะไปวันที่ 5 เมษา ค่ะ แต่ได้ข้อมูลว่าถ้าออกค่าใช้จ่ายเองจะผ่านง่ายกว่า เราผ่านแล้วค่ะ ได้มา 10 ปี เงินในบัญชีไม่มีค่ะ เขาไม่ได้ขอดู มีแค่ใบรับรองเงินเดือน รับรองการทำงานอยู่ในใบเดียวกัน

 26. paphaphon says:

  สวัสดิ์ดีค่ะ คืออยากทราบการขอวีซ่าท่องเที่ยว
  คือลูกชายเป็น citizen แล้วแม่ไม่ได้ทำงานดูแลลูกอยู่บ้าน แต่แฟนเป็นคนส่งเสีย ดิฉันกับลูกค่ะ
  เคยขอวีซ่าคู่มั้นไปเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วค่ะ แต่เข้าให้ ข้อเสนอไปที่ Emigration ที่ไทย แล้วเราไม่ได้ยื่นขอ เพราะว่าเรามีแผนที่จะแต่งงานกันแต่ก็ไม่ได้แต่ง แล้วเราเลิกกัน จะมิโอกาศขอวีซ่าผ่านหรือเปล่าค่ะ… ขอบคุณคะ

  • admin says:

   ขึ้นอยุ่กับการสัมภาษณ์ครับ

   • paphaphon says:

    ขอบคุณคะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะ ขอบพระคุณที่ให้คำปรึกษามากๆนะคะ

 27. ธนัชพร says:

  หนูเรียนอยู่มหาลัยชั้นปีที่ 4 เคยไปโครงการ Work & Travel ที่อเมริกามาปีที่แล้ว และปีนี้อยากขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปเที่ยวที่อเมริกาอีกครั้งในช่วงปิดเทอมประมาณ 15 วัน และกลับมารับปริญญาที่ไทย มีพ่อแม่ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด หนูมีโอกาสผ่านมากน้อยแค่ไหน และอยากทราบว่าการขอวีซ่ามีการกำหนดไหมว่าต้องเดินทางหลังจากได้รับวีซ่าแล้วภายในกี่เดือน

  • admin says:

   1. ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ครับ
   2. ขอวีซ่าก่อนวันเดินทางได้ไม่เกิน 120 วันครับ จะเดินทางวันไหนก็ได้ตามข้อกำหนดนี้ครับ (ในครั้งแรก)

 28. ชัญญา says:

  จะขอวีซ่าไปหาพี่สาวช่วงปิดเทรมจะเอาลูกชายไปด้วยเวลาสัมภาษณ์ต้องเอาลูกชายไปด้วยเปล่าคะ อายุ 9 ขวบ

  • admin says:

   สมัครกี่คนก็ต้องไปทั้งหมดครับ

 29. สุนิสา ไทยจินดา says:

  ขอถามคำถามค่ะ

  ว่า ลุกชาย อายุ 22 ปี เคย มี วีช่า ฺB2 ท่องเที่ยว 10 ปี ทำพร้อม แม่ เมื่อปี 2012 หมดอายุ 2021
  จากนั้น ได้ ไปทำ วีช่าใหม่ F1 เพื่อเรียนต่อ มหาลัย อยุ่ 2 ปี ครึ่ง ตอนนี้ จบไม่เรียน ต่อ แล้ว จะกลับ มาไทย เดือน หน้า

  แต่ ถ้า จะ กลับไปอเมริกาใหม่ เดือน มีนา เพื่อเยี่ยมญาติ ช่วง สั้นๆ 3 อาทิตย์ กับแม่
  โดย คราวนี้ จะ ย้อน มาใช้ วีซาเก่า B2 ที่มีอยุ่เดิม ซึ่ง ยังอยู่ หน้า ติดๆกัน ใกล้ๆกับ F1 ด้วย จะ มีปัญหาไหม คะ…หรือ ต้อง ไป ทำใหม่อีกคะ

  อยาก ถาม ให้ แน่ ใจ ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าใช้ได้นะครับ เพราะยังไม่ถูกยกเลิก คงไม่ต้องไปขอใหม่ แต่ควรทำเรื่องลาออกจากสถาบันให้เรียบร้อย และถ้ามีเอกสารจากโรงเรียนด้วย ก็ยิ่งดีครับ

   แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถตอบได้แน่นอน ว่าตอนเข้าประเทศจะมีปัญหาหรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับเหตุผลการเดินทางตอนที่เราบอกกับ ต.ม. มากกว่าครับ วีซ่าอเมริกาเป็นเหมือนกับในอนุญาตให้เดินทางเข้าเขตสหรัฐเท่านั้น ต.ม. ที่นู่นเท่านั้นที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศตามเหตุผลในทริปนั้น ๆ ครับ ผู้เดินทางทุกคนก็เป็นแบบนี้หมดครับ

 30. ฝ้าย says:

  เพิ่งไปสัมภาษณ์วีซ่ามาค่ะ ไปพร้อมแม่ บอกเหตุผลว่าไปเยี่ยมพี่สาวที่กำลังจะคลอดลูกในเดือนมีนาคม แม่มีเงินในบัญชี 8 แสนกว่า เรามีในบัญชี 2 แสนกว่า มีจดหมายจากพี่เขย และหนังสือรับรองเงินเดือนของพี่เขย เพราะพี่สาวเราไม่ได้ทำงาน
  คำถามที่ทางสถานฑูตถามคือ
  1.ไปทำอะไร
  เราก้อตอบว่าจะไปเยี่ยมพี่สาวและหลานที่กำลังจะเกิดในเดืแนมีนาคม
  2.ใครออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้
  เราก้อตอบว่าแม่ออกทั้งหมด
  3.ทำงานที่ไหน
  แม่ก้อตอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  เราตอบมหาวิทยาลัยพะเยา
  4.คิดว่าจะไปกี่วัน
  1 เดือนค่ะ
  5.คุณไปช่วงไหน
  5-27 เมษายน 58
  6.คุณไม่อยู่เล่นสงกรานต์เหรอ
  เราก้อตอบว่าเราไม่อยู่เพราะเราอยากจะไปเจอหลานและพี่สาวเรามากกว่าค่ะ
  7.พี่สาวทำงานอะไร
  พี่สาวไม่ได้ทำงานค่ะเปนแม่บ้าน เพราะตอนนี้เค้ากำลังท้อง
  แล้วทางเจ้าหน้าที่เค้าก้อพิมพ์ๆๆๆๆๆๆๆ
  แล้วสักพักเค้าก้อบอกว่า
  ยินดีกับคุณแม่ที่ผ่านวีซ่าอเมริกา
  และเสียใจกับคุณด้วย เพราะผมไม่สามารถให้คุณผ่านได้ เพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมให้คุณไปแล้ว คุณจะกลับมาเมืองไทยอีกหรือไม่ ผมต้องเสียใจจริงๆ

  แม่เราเข่าอ่อนเลย เพราะแม่เราไม่สามารถไปคนเดียวได้
  เรามีแพลนจะไปสอบรอบที่ 2 เดือนมีนาคมหน้า รบกวนขอคำแนะนำหน่อยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆว่าหลักฐานตรงไหนที่ไม่น่าเชื่อถือ

  • admin says:

   ไม่รู้ว่าติดใบลาไปด้วยหรือเปล่า เพราะระยะเวลาที่ต้องลางาน อาจจะนานเกินไปจนสถานทูตมองว่าเป็นได้ยากที่จะลาติด ๆ กันหลาย ๆ วัน

   แต่ถ้ามีทุกอย่างพร้อมก็ต้องบอกว่า อำนาจในการพิจารณาความเสี่ยงที่ว่า ผู้สมัครไปแล้วจะกลับมาจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์น่ะครับ ถ้าเค้าสะกิดใจตรงไหน หรือมีข้อมูลประวัติการเข้าเมืองของ ญาติพี่น้องที่ทำให้เค้าเชื่อว่า คุณมีความเสี่ยงที่ อาจจะ ไม่กลับมาตามแผนที่แจ้งไว้ เค้าก็ปฏิเสธได้ทันทีครับ

   • ฝ้าย says:

    ไม่ได้แนบใบลาไปค่ะ และในหนังสือรับรองก็ไม่ได้ระบุว่าจะลาไปเมื่อไหร่ กลับเมื่อไหร่ค่ะ

    ขอรบกวรปรึกษาอีกเรื่องนะคะ

    พอดีฝ้ายจะยื่นขอสัมภาษณ์ใหม่อีกครั้งในเดือน มีนาคม 58
    แต่รอบนี้จะให้เหตุผลว่าจะไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ ไปแค่ 10 วัน แล้วจะให้ทางมหาวิทยาลัยที่ทำงานอยู่ออกหนังสือรับรองให้ใหม่ โดยจะให้เค้าระบุว่าลาวันไหนถึงวันชัดเจนเลยอ่ะค่ะ คำถามก็คือว่า
    1.ถ้าเราเปลี่ยนเหตุผลที่จะไปจากไปเยี่ยมพี่สาวและหลาน เป็นไปเที่ยวเมืองอื่นกะทัวร์ จะโอเคมั๊ยคะ
    2.ทางสถานฑูตเค้า record ที่เราสัมภาษณ์คราวที่แล้วไว้ไหมคะ
    3.ตอนนี้จะโอนเงินเข้า-ออก ทีละ 50000 /20000/30000 แต่รวมแล้วกะจะเอาเข้าไปนิ่งไว้ประมาณ 500,000 บาท จะโอเคไหมคะ

    ขอบคุณมากนะคะ
    ถ้าไม่สะดวกตอบในนี้ รบกวนในเมลล์ก้อได้นะคะ ตอนนี้เครียดมากเลยค่ะ ไม่รู้จะทำยังไงดี เพราะถ้ารอบ2ฝ้ายไม่ผ่านอีก แม่ก้อจะไม่ได้ไปหาพี่สาวและหลานที่เพิ่งเกิดค่ะ YoY

    • admin says:

     1. ทำได้ ต่ผลวีซ่า อยู่ที่เจ้าหน้าที่สถานทูตพิจารณาครับ
     2. บันทึกไว้แน่นอนครับ
     3. เรื่องเงินขึ้นอยู่กับว่าสถานทูตจะขอดูไม๊มากกว่าครับ และถ้าดูเค้าจพะประเมินความเหมาะสมของรายได้กับที่มาของรายได้ประกอบกันอีกที ดังนั้น การเดินบํญชีต้องเป็นธรรมชาติจะดีที่สุดครับ

 31. รชต says:

  อยุ 57 มีธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่มีบัญชี เงินฝาก..มีโอกาสขอวีซ่าผ่านมั้ยคะ คือว่าอยากจะไปเที่ยว กับหลานสาวที่อยู่เมกา และหลานจะกลับมาเที่ยวเมืองไทย เขาอยู่เมกาสิบกว่าปี ตอนนี้ได้ใบเขียวแล้ว หลานจะมาเดือน มีนา.นี้ และจะกลับไปเดือน พค.ค่ะ มีเวลาพอสำหรับเตรียมเอกสารมั้ยคะ

  • admin says:

   โอกาสน้อยครับ เพราะบัญชีธนาคารเป็นหลักฐานที่เหมาะสมอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงหรือไม่ หรือมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปท่องเที่ยว/เยี่ยม หรือไม่

 32. Joyous says:

  เรียนจบจากอเมริกาแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ไทยแล้ว แต่วีซ่านักเรียนหมดปี2016 ถ้าจะกลับไปเที่ยวอเมริกาใหม่ ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่ใช่มั๊ยคะ ทั้งที่วีซ่านักเรียน F-1ยังไม่หมด

  • admin says:

   วีซ่านักเรียนจะใช้เข้าประเทศได้ ต้องมี Valid I-20 ครับ จะไปเที่ยวก็ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยว

 33. Mint says:

  อยากไปรับแม่คะ ตอนนี้แม่ป่วยเลยจะกลับมารักษาตัวที่ไทยย้ายกลับมาแบบถาวรเลย แล้วเอาเอกสารการเดินทางกลับของแม่มาช่วยยืนยันได้มั้ย แต่เพิ่งเรียนจบยังว่างงานอยู่แต่ตอนนี้เพิ่งจัดฟันมาได้ 1 ปี ยังเหลืออีก 3 ปี เราสามารถขอเอกสารจากทันตแพทย์มายืนยันเป็นหลังฐานด้วยได้มั้ย ค๊ะ

  ขอบคุณคะ

  • admin says:

   เอกสารจากทันตแพทย์ไม่น่าจะเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความผูกพันกับประเทศได้นะครับ ถ้าเป็นใบรับรองแพทย์หรือใบส่งตัวจากหมอ อาจจะพอมีน้ำหนักอยู่บ้างครับ

 34. Bibee says:

  ดิฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยวของusa10ปี แต่ดิฉันทำพาสปอตที่มีหน้าวีซ่าusaหาย ถ้าไปติดต่อทำพาสปอตเล่มใหม่ ดิฉันจะขอรับวีซ่าusaที่เคยมีจากที่ไหนได้คะ? ทางสถานทูตมีการเก็บข้อมูลผู้สมัครเดิมไว้รึเปล่าคะ?

  • admin says:

   ขอใหม่อย่างเดียวครับ แต่ต้องเพิ่มรายการใบแจ้งความเอกสารหายไปในวันสัมภาษณ์ด้วยครับ

 35. แพร says:

  อยากไปเที่ยวค่ะต้องทำยังไงบ้างและต้องใช้เงินขั้นต่ำเท่าไหร่ค่ะ

  • admin says:

   เงินขั้นต่ำ ต้องเพียงพอกับทริปนั้น ๆ ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พักและเงินที่ต้องใช้ระหว่างที่ท่องเที่ยวครับ ไม่มีการกำหนดตายตัว

   ส่วนที่ยากกว่า คือต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงพอสมควรในการขอวีซ่าครับ

 36. พัชรี says:

  ต้องการทำวีซ่าเเต่ไม่เคยมีบัญชีเลยจะทำได้ปะค๊อยากไปเที่ยว usa

  • admin says:

   ปกติการขอวีซ่า ถ้าอยู่ในวัยทำงานก็ต้องมีความพร้อมและความั่นคงทั้งในเรื่องงานและเรื่องเงินครับ

   แต่ถ้ายังเรียนอยู่ ก็ต้องมีเงินสนับสนุนที่เพียงพอและแผนการเดินทางที่เหมาะสมครับ

 37. จันทร์ทอน says:

  visa ไป usa B1/B2
  ขอได้คีรั้งหนึ่ง เข้าออก usa ได้กีครั้ง

  • admin says:

   ตามเงื่อนไข และระยะเวลาของวีซ่า
   เข้าออกได้ ครั้งเดียว – Single Entry
   ไม่จำกัดจำนวนครั้ง – Multiple

 38. AUPAN says:

  ลูกชายเกิดที่เมกาเป็นซิติเซนเมื่อปี 1991 แล้วกลับมาไทยปี 1994 จนปัจจุบันอายุ 23 ปี ได้ทำเรื่องขอใบเขียวใหม้แม่ที่เมืองไทย แล้วกลับไปเมกาอยู่กับป้าเมื่อเดือนมีนาคม 2014 ยื่นเรื่องให้แม่เดือนกุมภาพันธ์ ส่งเอกสารเดือนมีนาคม และเรียกสัมภาษณ์เดือนเมษายน 2014 แล้วติด 221g ให้ส่งเอกสารเพิ่มคือ 1. หลักฐานผุกพันของลูกชายที่เมกา 2. ใบแจ้งความพาสปอตหาย เคยถูกแคนเซิลวีซ่า เมื่อที่ 1998 (ขอวีซ่ากลับไปเมกาอีก) หลังจากนั้นพาสปอตหาย 3. ขอใบสิ้นสุดคำพิพากษาของศาลคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 2 คดี ประมาณ 10 ปีมาแล้ว
  ตอนนี้ลูกชายไปอเมริกาแล้วอยู่กับป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอยู่ เอกสารทุกอย่างได้เพิ่มของลูกชายคือใบลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย และใบรับเงินเดือนที่มีการเสียภาษี 2 เดือนของร้านอาหารป้า และป้าออกหนังสือรับรองให้ไปทำงานในครัว และให้ที่พัก และเอกสารอื่นๆ ไปให้หมดพร้อมทั้งพาสปอตใหม่แล้ว กงสุลได้รับวันที่ 25 มิย. 2014 และให้ติดตามสถานะผ่านเน็ต โดยให้รหัส BNKXXXXX มา ซึ่งก็ได้เช็คมาตลอดจนปัจจุบัน ก็ยังขึ้นเป็น Administrative Processing อยู่
  อยากทราบว่าจะมีโอกาสได้ใบเขียวมั้ย และต้องรออีกนานเท่าไร คิดถึงลูกค่ะ

  • admin says:

   ทางผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายการย้ายถิ่นฐาน หรือวีซ่าประเภทนี้ครับ
   แต่กรณีที่ ใบสมัครยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ก็คงต้องรอเท่านั้นครับ

 39. สวัสดีครับ ผมเป็นเจ้าของกิจการ ทำธุรกิจในไทย
  ผมจะขอวีซ่าอเมริกา เพื่อไปเที่ยว และดูช่องทางธุรกิจ ต้องขอ ประเถท B1,B2 ใช่ป่าวครับ และมีโอกาสที่จะผ่านบ้างหมั๊ยครับ
  ขอบคุณครับ
  อัครพนธ์

  • admin says:

   วีซ่าธุรกิจ B1
   วีซ่าท่องเที่ยว B2 ครับ

   แต่โดยพื้นฐานแล้ว วีซ่า 2 ตัวนี้ จะอยู่ด้วยกัน ถ้าขอ มักจะได้เป็น B1/B2

 40. nom says:

  ถ้าจะพาแม่ไปเที่ยวอเมริกาด้วยกัน แต่แม่ไม่ได้ทำงานเลี้ยงหลานอยู่บ้าน แต่ว่าจะเป็นคน sponcerให้โอกาสผ่านไหมค่ะ เงินในบัญชีประมาณ 5 แสนกว่าๆ ค่ะ ทำงานบริษัทเกือบ 10ปี แต่งงงานแล้วมีลุก 1 คน

  • admin says:

   วีซ๋าอเมริกา ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์ครับ

 41. โฟค์ says:

  อยากทราบว่าถ้าเกิดบริษัทจะดำเนินการให้เราไปอริเมกาได้ไหมค่ะเพราะว่าบริษัทมีร้านอาหารที่ไทยและต่างประเทศแต่เราเคยไปแล้ว3ประเทศเเต่เป็นในโซนเอเชียแต่ไปมาหลายครั้งหรือว่าเราต้องดำเนินการเดินเรื่องเองค่ะแล้วต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการทำเรื่องค่ะช่วยเเนะนำด้วยนะค่ะ

  • admin says:

   ทางเราทำให้ไม่ได้ครับ เพราะไม่มีไลเซ้นวีซ่าสำหรับทำงาน

 42. kanya says:

  ยื่นวีซ่า ไปอเมริกาเเบบ B2 มีกี่กรณีคะที่จะไม่ผ่าน กรณีไหนบ้าง?

  • admin says:

   กว้าง ๆ ก็สถานทูตไม่เชื่อว่า ไปแล้วจะกลับมาจริง หรือ ไม่มีความมั่นคงในประเทศไทยในระดับที่สถานทูตพอใจครับ

 43. ปาม says:

  ระบบใหม่ในการทำวีซ่า เป็นปปบไหน เหรอ คะ เงินที่ต้องแสดง หลักทรัพ ต้องมีเท่าไหร่ เหรอ ค่ะิ

  • admin says:

   ระบบและเงื่อนไขไม่มีอะไรต่างกับของเดิมครับ เว้นแต่ยกเลิกระบบพินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการจองวันสัมภาษณ์

 44. Pam says:

  หนูเรียนจบแล้ว ทำงานบริษัทได้ 6 เดือน จะไปเยี่ยมฐาติที่อเมริกา และถือโอกาสเที่ยวด้วย ถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยว ใช้ statement ของคุณอาได้มั้ยคะ

  • admin says:

   ใช้ได้แต่โอกาสผ่านน้อยครับ

 45. สมพร says:

  ขอเรียนถามค่ะ ถ้าได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (B2) เป็นเวลา 10 ปี หมายความว่า สามารถเข้าประเทศได้ตลอดเวลา 10 ปี โดยไม่ต้องไปติดต่อสถานฑูตสหรัฐอีกเลยใช่ไหมคะ

  • admin says:

   ครับ จนกว่าวีซ่าจะหมดอายุ หรือโดนยกเลิกครับ

 46. som says:

  จะทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 14 วัน แต่หลักฐานการทำงาน คือ ทำงานบริษัทแฟน แฟน เป็นเจ้าของบริษํัท มีใบรับรองทำงาน และ book bank และ bank garantee สามแสนกว่า ซึ่งแฟนฝากไว้ให้ เดินทางไปกับแฟน ซึ่ง เค้าเคยไปมา 4-5 ครั้งแล้ว แต่เราไม่เคยไป กำลังคิดอยู่ว่า จะสามารถยื่นวีซ่าสัมภาษณ์พร้อมกานได้มั้ย เนื่องจากแฟนจะเป็น sponser ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เรากะแฟนเคยเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยแต่แค่โซนเอเชีย หรือยื่นสปอนเซอร์ตัวเองดีกว่า แต่ปัญหาคือ มีเงินเข้าบัญชีเราแค่สองหมื่นกว่า เงินเก็บไม่มี แฟน เพิ่งโอนให้ 2 เดือนที่แล้ว สามแสน อันไหนดีกว่ากันค่ะ ตอนนี้สับสนมากไม่กล้ายื่น กัวไม่ผ่าน

 47. ชลธิชา ฉิวเฉื่อย says:

  จะทำวีซ่าไปอเมริกา ให้แฟนการันตี จะต้องเตรียมเอกสารอะไรมั้งคะ ขอบคุณคะ

  • admin says:

   ไม่แนะนำให้ยื่นครับ ถ้าผู้ยื่นวีซ่าไม่มีความมั่นคงมากพอ วีซ่ามีโอกาสถูกปฏิเสธสูงครับ

 48. Belle says:

  สอบถามนะคะ จะไปอเมริกากับผู้อุปการะคุณ
  แต่ต้องไปทำวีซ่าคนเดียว เพราะคนอื่นมีกันหมดแล้ว แล้วคนละนามสกุลด้วย
  หากจะขอวีซ่าท่องเที่ยว ขณะยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่
  โดยมีผู้อุปการะคุณออกค่าใช้จ่ายให้
  จะต้องใช้ statement ของเราด้วยหรือไม่คะ
  จะต้องใช้เอกสารใดที่ทำให้เขามั่นใจว่าเราจะกลับมาเรียนต่อ
  หรือกลับมาอยู่ไทยต่อแน่นอนคะ

  • admin says:

   ถ้ายังเป็นนักศึกษาอยู่ โอกาสผ่านน้อยครับ ต้องพร้อมและมีเหตุผลที่สมควรจริง ๆ สถานทูตถึงจะออกวีซ่าให้

 49. นนทชา says:

  ได้วีซ่ามาแล้ว10ถ้ายังไม่ได้เดินทางจะมีปัญหามั้ยค่ั

  • admin says:

   ไม่น่ามีปัญหาครับ แต่ถ้าถึงเวลาต้องไปจริง ๆ อาจต้องชี้แจงกับ ต.ม. ที่นู่น ซึ่งเป็นเรื่องปกติครับ

 50. BBholidays says:

  ช่วยขยายความหน่อยนะครับ
  วีซ่า ได้นานแค่ไหนสถานฑูตเป็นคนกำหนด
  แต่ระยะเวลาการไปพักที่นั่น เราต้องแจ้งหรือจองตั๋วก่อนไปสัมภาษณ์หรือเปล่าครับ
  ต้องแจ่งที่ที่จะไป ที่พัก หรือเมือง ก่อนมั้ยครับ หรือเค้าจะพิจาราณาจากstatement แล้วกำหนดให้เองว่าเราอยู่ได้นานแค่ใหน
  หรือนั่นเป็นเรื่องของเราครับ แต่อย่าเกิน3เดือน?

  ขอบคุณครับ

  • admin says:

   สถานทูตเป็นคนพิจารณาอนุมัติให้วีซ่าและจำนวนปีที่จะได้ครับ แต่คนที่อนุญาตให้เข้าประเทศหรือไม่และกำหนดระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ในแต่ละครั้ง คือ ตรวจคนเข้าเมือง ที่ US ครับ

 51. Fon says:

  สอบถาม ขอวีซ่า ท่องเที่ยว แจ้งไปกลับบริษัท ทัวร์ เมื่อ วันที่ 10 ก.พ. 57 แต่ วีซ่าไม่ผ่าน
  วีซ่าไม่ผ่านตามมาตรา 214(b)
  อยากขอใหม่ ต้องรออีกกี่เดือนค่ะ

  • admin says:

   ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องรอครับ ถ้ามีข้อมูลใหม่ที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปอยู่ที่อเมริกาเป็นการชั่วคราวก็ยื่นใหม่ได้เลยครับ

 52. lily says:

  เรียนถามเกี่ยวกับวีซ่า อเมริกา ได้มา 10 ปี ตอนนี้เหลือ 3 ปี สามารถซื้อตั๋วแล้วบินเลย หรือว่า ต้องไปแจ้งสถานฑุตก่อน ว่าเราจะบินไปอเมริกา โดยใช้วีซ่านี้ คะ?
  ขอบคุณ ค่ะ
  lily

  • admin says:

   ใช้ได้เลยครับ เงื่อนไขเหมือนเดิม คือ ทาง ต.ม. ที่ US จะเป็นคนพิจารณาว่าจะให้เข้าประเทศหรือไม่ และระยะเวลานานแค่ไหนนะครับ

 53. วิชุดา says:

  พอดีจะไปเที่ยวอเมริกา
  1.อยากทราบว่า เงินในบัญชีทั้งหมดของเราที่ทำงานมา 3 ปี มีประมาณ 400,000 แต่เงินเก็บส่วนตัวไม่ถึงแสนจะไปได้ไหมค่ะ
  2.ถ้าเรามีพี่สาวที่สามารถออกเอกสารรับรองว่าเราจะไปเที่ยวจากที่อเมริกามาให้ จะมีผลในการพิจารณาง่ายขึ้นมั้ยคะ
  3.พี่สาวเราซื้อตั๋วเครื่องบินส่งมาจากที่นู่นให้เราไปประมาณ 10 วัน มันมีผลในการยื่นขอวีซ่ารึเปล่า เค้าจะดูมั้ยค่ะ

  ขอบคุณนะคะ สำหรับคำตอบ

  • admin says:

   1. ไม่แน่ใจว่ามีเงินเท่าไหร่กันแน่ ถ้ารวมกัน 5 แสน เรื่องเงินไม่น่ามีปัญหาครับ แต่ถ้ามีแสนนึง อาจจะน้อยไปนิด
   2. ถ้าไปเยี่ยมญาติก็ควรเตรียมเอกสารอ้างอิงให้พร้อมครับ สถานทูตจะขอดูหรือไม่ ก็ควรเตรียมไว้ก่อน
   3. ตั๋วเครื่องบิน อาจจะเตรียมเผื่อสถานทูตขอดูได้ แต่สิ่งที่ควรเตรียมมากที่สุดคือ หลักฐานที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปเพียงชั่วคราวและจะกลับมาจริง ถึงจะมีโอกาสได้รับวีซ่าครับ

 54. แอน says:

  อยากจะสอบถามการทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาในรูปแบบใหม่คะว่าต่างกันยังไงบ้าง ต้องบอกก่อนว่าเคยไปมาแล้วครั้งนึงคะ สามีไปแล้วสองครั้ง ได้คนละสิบปีคะ ตอนนี้คือจะพาลูกชายไปด้วยคะ อายุขวบครึ่งกับคุณแม่คะ(คุณยาย) อยากทราบว่าหลานกับยายจะได้สัมภาษณ์พร้อมกันรึเปล่าคะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง แล้วคุณยายต้องมีเงินในบัญชีเยอะมั้ยคะ คือตอนที่เราทำทางสถานทูนไม่ได้ดูเลยอะคะ อยากได้รายละเอียดคร่าวๆนะคะ
  ขอบคุณมากคะ

  • admin says:

   ไม่ต่างจากของเดิมครับ แค่ขั้นตอนการนัดวันสัมภาษณ์สะดวกขึ้น และไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับ (ปกติต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 380 บาท)

 55. สุริยาวดี ผาพา says:

  สวัสดีค่ะ…พอดีขอวีซ่านักเรียนได้5ปี ตอนนี้อยุ่ที่อเมริกาแล้ว มีข้อสงสัยอยากรบกวนถามค่ะ
  (ทำเรื่องผ่านเอเจนซี่ค่ะ)
  1.หลังจากวีซ่าผ่านแล้วเอเจนซี่โทรมาบอกคุณแม่ว่าดิฉันกับน้องได้วีซ่าแค่แปดเดือน แล้วเพื่อนเค้าแนะนำว่าถ้าอยากได้วีซ่า5ปี ต้องจ่ายค่าเรียนอีกคนละ6เดือน(ตอนนั้นจ่ายไปแล้ว6เดือน)ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ให้คำตอบ แต่พอเที่ยงวันต่อมาคุณแม่โทรบอกเอเจนซี่ว่าได้วีซ่าเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น แต่เอเจนซี่เค้าบอกคุณแม่ว่าไม่ได้แล้วเพราะทางโรงเรียนได้หักเงินในบัญชีของเค้าไปแล้ว อย่างนี้เราควรทำอย่างไรคะ
  2.ตั๋วเครื่องบิน หนูจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินก่อนสัมภาษณ์วีซ่าเกือบ2เดือน 110200บาท ก็เข้าใจว่าจบแล้วเรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว แต่พอใกล้ๆวันบินเอเจนซี่โทรมาบอกว่า ต้องรอเอกสารยืนยันวีซ่านัมเบอร์5วัน ซึ่งวันที่เราจะบินเนี่ยเอกสารยังไม่ตีกลับมาที่ ตม.ไทย เค้าเลยยกเลิกตั๋วเครื่องบิน แต่จะได้เงินคืนภายใน15วัน ถ้าอยากไปก่อนโรงเรียนเปิดเทอมทางเราต้องสำรองจ่ายค่าตั๋วเอง คุณแม่เลยจองตั๋วใหม่กับทางเอเจนซี่เดิมค่ะ แบบนี้เข้าข่ายโกงไม๊คะ แล้วเราจะได้ค่าตั๋วคืนรึเปล่าคะ
  3.พอหนูกับน้องเข้ามาได้แล้วเอเจนซี่โทรบอกคุณแม่ว่าเค้าจะรีฟันเงินค่าเทอมทั้งหมดคืน แล้วเค้าจะจ่ายใหเราเป็นเดือนๆไป เค้ามีเจตนาจะโกงเรามากๆเลยค่ะ แบบนี้หนูสามารถไปขอเงินคืนก่อนเค้าได้ไม๊คะ แล้วทางโรงเรียนเค้าจัคืนให้เราหรือเอเจนซี่คะ
  รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะเงินไม่ใช่น้อย ร้อนใจมากเลยค่ะ ตั้งใจมาเรียนแต่โดนเอเจนซี่ที่แย่มากๆเสียความรู้สึกหมดเลยค่ะ. ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  • admin says:

   ทำอะไร คงยากครับ เพราะประเทศไทยไม่ได้มีหน่วยงานควบคุมตรงนี้ และเงินเราก็อยู่ในมือเค้าแล้ว แต่ถ้าเห็นว่า เค้าจะไม่คืนเงินหรือคืนช้าเกินไป ให้ขู่ไปว่าจะเอาหลักฐานไปแจ้งความ (ถ้าเก้บหลักฐานพวกการโอนเงินและหลักฐานอ้างอิงไว้นะครับ) ส่วนใหญ่ มักจะรีบคืนเงินให้ แต่ถ้าไม่คืนก็คงต้องดำเนินการตามกฎหมายเลยครับ (ถ้าอยู่ที่สถาบันอยู่แล้ว ลองถามระยะเวลาการรีฟันเงินดูก่อนนะครับ เพราะบางที่ช้าเร็วต่างกัน)

 56. วุฒิภัทร ทากาฮาชิ says:

  สอบถามครับ ถ้าเราเคยมีประวัติ over stays ที่ประเทศอื่่น แล้วตอนนี้เราต้องการจะขอวีซ่าไปท่องเที่ยวที่ อเมริกา แบบ นี้ วีซ่าจะผ่านหรือเปล่าครับ?

  • admin says:

   ถ้าสถานทูตเห็นว่าเคยอยู่เกินที่ประเทศอื่น โอกาสผ่านน้อยมากครับ

 57. Patiphat says:

  ได้วีซ่าเข้าออกอเมริกาแค่ครั้งเดียว ต้องซื้อตั๋วที่มีระยะเวลาเท่าไหร่ ตม จะให้วีซ่าเรากี่เดือนคะ

  • admin says:

   ซื้อเท่าที่ได้แจ้งสถานทูตไปครับ ไม่งั้นเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

 58. บงกช says:

  สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
  1.ถ้าเราเดินทางเข้าประเทศอเมกา จำเป็นไหมค่ะ ว่าเราต้องซื้อตั๋วไปกลับค่ะ
  2.เราสามารถซื้อเฉพาะตั๋วไปอย่างเดียวได้ไหมค่ะ แล้วถ้าเราซื้อตั๋วกลับด้วยแต่ตม.ที่นั้นให้เราอยู่ไม่ถึง
  ตามวันที่ตั๋วกลับระบุเราจะต้องทำไงค่ะ
  3.ตม.ที่นั้นให้เราอยู่ต่ำสูงประมาณกี่วันค่ะ และสูงสุดกี่วัน
  4.ถ้าตม.ที่เราอยู่สูงสุด เช่น6เดือน เราไม่เดินทางกลับไทยได้ไหมค่ะ
  คือเราซื้อตั๋วเดินทางออกไปนอกประเทศไปประเทศใกล้ๆแล้วเข้ามาใหม่แบบนี้ผิดไหมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ ^^

 59. Thanadcha Allan says:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาอยากจะถามเกียวกับวีซ่า c-family visit 5ปี ประเทศอังกฤษ คือได้วีซ่าแล้วแต่มีปัญหาเรื่องเข้า-ออก ได้วีซ่าวันที่ 13/12/12 คือวันที่เริ่มนับใช่ใหมค่ะ? และอยู่ได้ปีละ 6เดือน ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะ เข้าประเทศครั้งแรก 11/01/13-19/02/13 ครังที่2 30/05/13-03/10/13 ครั้งที่3 02/04/14-?? ครั้งที่3คิดว่าจะอยู่3เดือนแต่ ต.ม บอกว่าปีนี้ใช้ไป4เดือนแล้ว ให้อยู่ได้อีกเดือนเดียว!! ตกลงเขาเริ่มนับตอนไหนคะงงมากๆเข้าใจว่าเริ่มนับวันที่เราได้วีซ่าครบกำหนดก็คือ1ปีถูกต้องหรือเปล่าคะ? กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ตามนั้นครับ เงื่อนไขถึงจะกำหนดไว้ยังไงก็ตาม แต่คนที่มีสิทธิ์ อนุญาตจริง ๆ คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับ

 60. บงกช says:

  สอบถามนิดนึงค่ะ ดีอายุ20นะคะ พอดีเมื่อมกราคมไปยื่นขอวีซ่าผ่านเรียบร้อย ได้มา 10 ปีค่ะเดือนพฤษภาคมกำลังจะเดินทางให้ญาติทำเอกสารรับรอง เพื่อจะเอาไปยื่นตอนขาเข้าตม.ที่นั้น
  อยากทราบว่าตอนนี้เราได้วีซ่า B1/B2 ถ้าเราจะไปเรียนต่อที่นั้น เราสามารถถือวีซ่านักเรียนด้วยได้ไหมค่ะ จะถือทั้ง2วีซ่าเพราะไม่อยากยกเลิกวีซ่าB1/B2 เสียดายคะ

  • admin says:

   ถ้าจะขอวีซ่านักเรียนด้วย วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ถูกยกเลิกครับ เว้นแต่โดน ต.ม. ยกเลิกกรณีเข้าเมืองผิดเงื่อนไข ผิดกฎหมาย หรืออยู่เกินกำหนดครับ

 61. อัจฉรา says:

  ได้คิวสัมภาษณ์เดือนหน้าค่ะ ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวกับพ่อแม่ กับเราเป็นสามคน พ่อแม่เป็นข้าราชการครูทั้งคู่อายุ 57 รายได้เฉลี่ยคนล่ะ 50,000 เดินสเตทเม้นท์สวยงาม มีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่าคนล่ะสี่แสน ส่วนเราเป็นตัวแทนขายประกัน แต่เดินสเตทเม้นท์ไม่สวยเท่าไหร่ค่ะ เพราะไม่ได้คิดว่าจะไปทำวีซ่า ยื่นพร้อมกันสามคนคิดว่าจะไปเที่ยวด้วยกัน เคยไปเที่ยวฮ่องกงพร้อมกันสามคน ตอนนี้อยากไปเที่ยวอเมริกาบ้าง คิดว่าน่าจะผ่านมั้ยค่ะ

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับตอนสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ครับ ว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นว่า จะเดินทางเข้าอมเริกาเป็นการชั่วคราว และมีความผูกพันกับประเทศที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปแล้วจะกลับมาจริง

 62. กิ๊บ says:

  ขอวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ได้สูงสุดกี่วันคะ

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับ ต.ม. ที่อเมริกาจะอนุญาตครับ

 63. ปัณพร เจริญเดชาสิน says:

  สวีสดีค่ะ ต้องการปรึกษาเรื่องการขอวีซ่า อเมริกา แบบชั่วคราวค่ะ เคยไปขอยื่นวีซ่าเมื่อ สองปีที่ผ่านมา แต่ว่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตให้คำตอบว่า ดิฉันมีความสัมพันธ์มากเกินไปกับที่อเมริกา คบกับแฟนมาปีนี้เข้าปีที่4 แล้วค่ะ แต่ว่าแฟนอยากให้ดิฉันไปเที่ยวในช่วงเดือน กรกฎาคม หรือ สิงหาคมค่ะ ไปทำความรู้จักกับพ่อแม่ของเขาที่โน่น และอยากให้พาลูกสาวที่ อายุ 9 ขวบไปด้วย ทุกวันนี้ ดิฉันไม่ได้ทำงาน แต่เรียน ปวส ต่อค่ะ เขาบอกดิฉันว่าให้ลองดูอีกครั้ง ค่าใช้จ่ายเขาจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด พอจะมีคำแนะนำให้ได้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   โอกาสผ่านยากครับ เพราะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันกับทางสถานทูตได้เลยว่าเราจะไปเพียงชั่วคราว อีกทั้งใช้ผู้สนับสนุนจากอเมริกาด้วย โอกาสยิ่งน้อยเข้าไปอีก (แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสได้นะครับ แต่โอกาสน้อยจริง ๆ ที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยวีซ่าให้) ถ้าอยากได้วีซ่า อาจต้องมองไปช่ิงทางอื่น เช่นวีซ่าคู่หมั้น หรือแต่งงานครับ

   • ปัณพร เจริญเดชาสิน says:

    สวัสดีอีกครั้งค่ะ แล้วถ้าจะให้คนรู้จักที่เขาเปิดร้านอาหาร การรันต์ตรีให้ได้ไหมค่ะ ว่าเรา จะกลับมาจริงๆๆ แล้วขอเอกสารโรงเรียนของลูกสาวให้ ผอ โรงเรียนช่วยการันตรีให้ว่าเราจะต้องพาเด็กมาเรียนต่อ พอจะมีข้อมูลและคำแนะนำอะไรให้บ้างไหมค่ะ ในกรณีที่ยังไม่สามารถยื่น วีซ่า แบบคู่หมั่น และแต่งงานได้ แล้วจดหมายแนะนำตัวของดิฉันต้งเขียนแบบไหน ดิฉันไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ค่ะ

    • admin says:

     จดหมายการันตี มีน้ำหนักน้อยมากในมุมมองของสถานทูตครับ ตามข้อมูลจากเว็บไซด์สถานทูตที่ระบุว่า

     “ไม่มีญาติ นายจ้าง หรือเพื่อนคนใดที่สามารถ “รับประกัน” ได้ว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับจากสหรัฐฯ แทนที่หลักฐานที่กล่าวมาได้ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง”

     • ปัณพร เจริญเดชาสิน says:

      แล้วเอกสาร หลักๆๆส่วนใหญ่เป็นอะไรค่ะ เพราะครั้งที่แล้วที่ดิฉันยื่นไป ก็มี รูปภาพที่ถ่ายด้วยกัน และก็ถ่ายจดหมายอีเมลที่ใช้ติดต่อกัน กับข้อมูลการโทรศัพท์ แล้วก็เอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริง และถ่ายเอกสาร … ใบเกิดตัวเอง กับ ของพ่อ ของแม่ และเอกสารการทำงาน ของตัวเองค่ะ ส่วยเอกสารของแฟน เขาเองเขียนจดหมายเชิญ กับเอกสารแสดงการเงินของเขา และเอกสารการเข้าพักในที่ต่างๆๆของเขาในประเทศไทย รบกวนให้ข้อมูลอีกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ พ่อ แม่ของเขาแก่มากแล้วจึงไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ค่ะ พวกเขาอยากให้ดิฉันไปมาก

 64. Careecareetngkwa says:

  รบกวนหน่อยค่ะ
  จะไปเที่ยวที่อเมริกา แต่จะไปพักกับเพื่อนคุณแม่ที่เปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่น
  1. ควรขอวีซ่าแบบb1/b2 ใช่มั้ยคะ
  2.ตอนนี้เรียนอยู่มหาลัย สามารถใช้ statement ของพ่อแม่ support ได้ใช่มั้ยคะ
  3.ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในอเมริกาได้พิจารณาจากอะไรคะ(คาดว่าจะไปกลางเดือนพ.ค. กลับกลางเดือนส.ค.) เรา request ได้มั้ย
  4.มีโอกาสมั้ยคะที่วีซ่าจะผ่าน

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   1. ใช่ครับ
   2. ใช้ได้ครับ
   3. ความเหมาะสมของแผนการเดินทางและวิจารณญานของสถานทูตครับ
   4. โอกาสได้วีซ่า ไม่สูงเท่าไหร่ครับ แต่ถ้ามั่นใจก็ลองดูครับ

 65. first says:

  รบกวนสอบถามนิดนึงค่ะ ตอนนี้วางแผนจะไปเที่ยวโดยจะซื้อทัวร์ท้องถิ่นที่ไปหลายๆเมือง (ติดต่อจ่ายเงินตั้งแต่ที่ไทย) แบบนี้ตอนกรอก DS-160 เรื่องที่พักแล้วก็ส่วนที่เป็น contact person in US จะต้องกรอกยังไงดีคะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   กรอกตามที่พักที่เราวางแผนไปครับ เช่น ใบจองโรงแรม เป็นต้น

 66. รักษิณา says:

  ลูกสาวกับลูกน้องชายสามี อายุเท่ากัน เรียนอยู่มหาลัย ปี 1 ญาติที่อเมิรกา (น้องสาวสามี) มีหนังสือเชิญไป แต่ถูกปฏิเสธวีซ่า จะยื่นใหม่อีกครั้งแต่ไม่มั่นใจ โดยปฏิเสธเรื่องความผูกพัน หากไม่ผ่านอีกครั้งจะมีผลอะไรไหม แต่ใจยังอยากยื่นอีก ครั้งแรกหลักฐานที่ส่งไปมี หนังสือเชิญจากญาติ หนังสือรับรองจากมหาลัย สเตทเมนพ่อแม่ หนังสือรับรองอาชีพพ่อแม่ รับราชการ ทำงานบริษัท และหลักฐานทั่วไป พวกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ฯลฯ ที่จะทำเพิ่มคือ หนังสือเชิญจากญาติเพิ่มวันที่ไปวันที่กลับแน่นอน ตารางแผน การท่องเที่ยว 10 วัน แม่เป็นสปอนเซอร์ค่ะ แต่ญาติมีหนังสือว่าเป็นสปอนซอร์เรื่องที่พักและอาหารการกิน คิดว่าครั้งแรกโดนปฏิเสธเพราะขอมากไป 1 เดือน และญาติทำร้านอาหาร เขากลัวไปทำงานที่นั่น
  แต่ให้ญาติออกหนังสือรับรองใหม่ว่าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และแนบสำเนาบัตรประชาชน ใบ citizen คุณอ๊าดคิดว่ายังขาดอะไรอีกไหม ยื่นแล้วมีโอกาสผ่านไหม ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   โอกาสน้อยครับ เพราะถ้าสถานทูตมองว่าเสี่ยงแม้แต่นิดเดียว เค้าก็ไม่ออกวีซ่าให้ครับ

 67. areewan says:

  อยากสอบถามคะ พอดีว่าจะไปทำวีซ่าอเมริกา ตอนนี้กรอกข้อมูลใน DS-160 เสร็จแลัว กำลังจะไปซื้อพิน เพื่อจองวันนัดสัมภาษณ์ อยากทราบว่า ถ้าเพื่อนร่วมงานต่างชาติ ต้องไปทำวีซ่าด้วยกัน ตอนไปซื้อพิน ต้องใช้เอกสารอะไรในการซื้อหรือไม่ แล้วถ้าจ่ายค่าDS-160 มีหมายเลขพาสปอร์ต เราสามารถซื้อพินและจ่ายค่สเอกสารแทนชาวต่างชาติได้มั้ยคะ แล้วทุกไปรษณีย์สามารถไปทำเรื่องได้หรือไม่คะ

  • admin says:

   วีซ่าอเมริการะบบใหม่ ไม่ต้องใช้พินแล้วครับ ผู้ขอวีซ่าปฏิบัติตามที่ระบบใหม่แนะนำได้เลยครับ

 68. วี says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามวีซ่าท่องเที่ยวเอมริกา
  พอดีเราเรียนจบป.โทจากอังกฤษ ตอนนี้ยังไม่ได้ทำงาน
  อยู่ระหว่าง process ของการสมัคร มีอีเมลล์แจ้งว่าสอบผ่านงานรอบที่แล้ว และเชิญมาสัมภาณ์รอบถัดไปเดือนพฤษภาคม
  ระหว่างที่รออยากไปเที่ยวอเมริกาซัก 10 วัน แบบนี้มีแววว่าจะได้มั้ยคะ
  อ่อ เรามีเพื่อนเป็นคนอเมริกาอยู่ที่นั่นด้วย
  แล้วแนะนำว่าให้ควรมีเงินติดบช.ประมาณเท่าไหร่คะ? แล้วต้องแสดง statement ย้อนหลังไปไกลแค่ไหนคะ?

  • admin says:

   – ต้องวัดที่การสัมภาษณ์ครับ และต้องเตรียมหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า เราไปชั่วคราวเท่านั้น พอถึงกำหนดก็ต้องออกจากประเทศเพื่อไปสัมมนาแล้ว
   – Statement ย้อนหลัง 1 ปีและวงเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทริปนั้น ๆ ครับ (ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่ากินค่าอยู่)

   • วี says:

    Admin. ตอบเร็วดีจังค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
    บัญชีย้อนหลังไม่ค่อยสวยเลยค่ะ เพราะถอนเงินออกจากบช.ไทยไปใช้ตอนไปเรียนต่อ
    อยู่ในบัญชีประมาณ 1แสนกว่าๆพอจะได้มั้ยคะ? อยากไปสัก10วันค่ะ
    ขอบคุณค่ะ :)

 69. Orawan Duangsri says:

  จะขอวีซ่าไปอเมริกาประมาณต้นเดือน พฤษภาคม 2557 กับพี่สาว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร คิดว่าเดือนเมษาต้นเดือนถ้ามีคิวว่างจะนัดสัมภาษณ์เลย แต่กังวลว่ามันจะเร่งรัดไปไหมค่ะ
  -เวลา 1 เดือนเขาจะอนุมัติทันไหม?
  -แล้วเรื่อง statement book bank ต้องขอย้อนหลังกี่เดือนค่ะ หรือว่าเราสามารถเอาสมุดบัญชีตัวจริงไปโชว์ได้เลย?
  -ในระบบเก่า ถ้าเรากะพี่สาว มีทะเบียนบ้านที่เดียวกัน เราสามารถซื้อ PIN อันเดียวไปสัมภาษณ์พร้อมกัน เวลาเดียวกันได้เลย แต่ระบบใหม่พอเราจ่ายเงินแล้ว เวลานัดสัมภาษณ์ ยังจะเหมือนเดิมไหมค่ะ เราจะได้สัมภาษณ์คู่่กันรึเปล่า หรือเขาจับแยกสัมภาษณ์ทีละคน

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   – วีซ่าอเมริกา ตัดสินให้ในวันสัมภาษณ์ครับ ถ้าได้วีซ่า ใช้เวลารอเล่มหนังสือเดินทาง ไม่เกิน 1 สัปดาห์
   – หลักฐานการเงินใช้ตัวจริงชนิดใดก็ได้ ย้อนหลัง 1 ปี
   – สถานทูตเปลี่ยนระบบใหม่ ไม่จำเป็นต้องใช้ Pin นัดสัมภาษณ์แล้วครับ ซึ่งส่วนใหญ่ จะสัมภาษณ์รายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่มครับ

   • Orawan Duangsri says:

    ขอบคุณ admin มากเลยค่ะที่ตอบคำถามให้ วันนี้ได้ทำการจองคิวสัมภาษณ์แล้ว คิวว่างวันที่ 18 เมษา ไม่เป็นไปตามคาดหวังเลยค่ะ เพราะอยากได้ต้นๆเมษาแต่คิวแน่นมาก ที่กังวลเพราะว่า หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันลา 1 – 14 May 2014 และเราเขียนแพลนท่องเที่ยวว่าจะไป 30 เมษา – 13 พ.ค. เยื่ยมโฮสแฟมิลี่ที่เราเคยเป็น Au pair ให้เขา ดูแล้วเวลากระชั้นชิดมากเลยค่ะ แอบกังวล :l และที่สำคัญ HR คนใหม่ไม่ได้ระบุเงินเดือนไว้ในใบรับรอง แล้วบอสกว่าจะกลับจากงานต่างประเทศ ก็เดือน พ.ค. เลยแก้ไขอะไรไม่ได้เลย แอบกังวลมากๆเลยค่ะ

 70. Pathawee says:

  สอบถามการขอวีซ่าหน่อยครับ
  ผมจะไปเยี่ยมคุณลุงที่นิวยอร์กประมาณ 14-20 วัน (ลุงเป็น Citizen) ของที่นั่นแล้ว
  ผมคาดว่าจะเดินทางช่วงเดือน 10

  ผู้เดินทางมีผม แฟน และ ลูกสาว (9 เดือน) ผมกับแฟนทำธุรกิจส่วนตัว (บริษัทฯ เปิดมาแล้ว 7 ปี)

  อยากสอบถามว่า
  -วีซ่าที่ขอนั้นต้องขอทั้ง 3 คนเลยหรือไม่ครับ
  -ไปขอล่วงหน้าได้กี่วัน/เดือน ครับ
  -เข้าออกแบบ Multiple ใช่หรือไม่ครับ

  • admin says:

   -วีซ่าที่ขอนั้นต้องขอทั้ง 3 คนเลยหรือไม่ครับ
   ตอบ ขอทั้ง 3 คนครับ
   -ไปขอล่วงหน้าได้กี่วัน/เดือน ครับ
   ตอบ ควรเผื่อเวลาในการขอวีซ่าไม่น้อยกว่า 3-4 สัปดาห์
   -เข้าออกแบบ Multiple ใช่หรือไม่ครับ
   ตอบ โดยส่วนใหญเป็นแบบ Multiple ครับ

 71. Niratcha torgersen says:

  จดทะเบียนสมรสกับสามีอเมริกาอยากขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเยี่ยมลูกชายเขาที่อเมริกาไม่ทราบว่าจะขอวีซ่าผ่านมั๊ยคะ

  • admin says:

   ถ้ามีหลักฐานที่แสดงความมั่นคงในประเทศไทย ที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่า จะไปชั่วคราวและกลับมาจริง วีซ่าก็จะผ่านครับ

   หรืออีกกรณีก็รอขอวีซ่าแต่งงานไปเลยครับ

 72. พี says:

  ขอวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ผ่านมา2ครั้งละครับ
  ไม่เคยไปอเมริกา ขอไป2เดือนเยอะไปรึเปล่าครับ
  ไปกับเพื่อนน่ะครับ เพิ่งเรียนจบ
  ให้คุณพ่อรับรองการทำงาน

  • admin says:

   ถ้าไม่มีหลักฐานว่าไปแล้วจะกลับมาจริง เช่น การทำงานที่มั่นคง ขอวีซ่าท่องเที่ยวผ่านยากครับ

 73. aiaoyanone says:

  อยากสอบถามว่าถ้าต้องการทำ Visa ท่องเที่ยว ซึ่งต้องลาพักร้อนไปค่ะ เนื่องจากปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะ แต่ไม่ทราบว่าในกรณีเป็นผู้โชคดีได้เดินทางไปกับรายการหนึ่ง จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบางคะ และต้องดำเนินการตามรายละเอียดข้างบนเหมือนกันหรือป่าวคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ขั้นตอนและเอกสารทั่วไปเป็นไปตามการขอวีซ่าท่องเที่ยวตามปกติครับ แค่เพิ่มเติมเอกสาร การได้รับรางวัลให้ไปเที่ยวและเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับรางวัล อีก 1 รายการครับ

 74. Fai says:

  เพิ่งไปสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวมา เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา ถามแค่ว่าไปทำอะไร แล้ว เค้าเก็บ passport ไป คืนเอกสารอื่นมา แต่ไม่พูดอะไรต่อเลย แล้วก็ไม่ให้จ่ายตังค์ค่าไปรษณีย์ แบบนี้จะผ่านมั๊ยค่ะ

  • admin says:

   ถ้าเก็บหนังสือเดินทางไป น่าจะได้รับวีซ่าแน่นอนแล้วครับ รอทางสถานทูตจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้ภายใน 3-5 วันทำการครับ

 75. prasert.m says:

  สวัสดีครับ อยากขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกา หรือเยื่ยมเยื่ยนเพื่อน แต่เพื่อนมีหนังสือรับรองและบุ๊คแบงค์ และกะรันตีตัวเราด้วย พอจะไปขอวีซ่าB2 จะมีโอกาศไหมครับ(ตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่ เกียวกับก่ารขอวีซ่า) ขอบคุณคัรบ

  • admin says:

   ถ้าจะขอไปเที่ยวอเมริกา ควรซัพพอร์ตตัวเองจะดีที่สุดครับ

 76. อดิศักดิ์ says:

  กรอกประเภทวีซ่าb2 เป็น b1/b2. ใช้ได้ไหม หรือต้องกรอกใหม่หมด

  • admin says:

   ข้อมูลของวีซ่าทั้งสองประเภทเป็นดังนี้ครับ;

   วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา

   วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ

   วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

 77. nickyning says:

  สวัสดีค่ะ อยากขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกา ได้แฟนคนอเมริกา หมั้นกันแล้วแต่ยังไม่แต่ง ตัวเองไม่ได้ทำงาน แฟนบอกเดี๋ยวให้ทางครอบครัวที่โน้นส่งจดหมายเชิญมาให้ กรณีที่ไม่ได้ทำงานต้องมีเอกสารอะไรถึงน่าเชื่อถือ หรือต้องมีเงินในบัญชีเยอะ ๆ แล้วต้องขอวีซ่าแบบไหนมีสิทธิผ่านมากกว่า ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าที่ขอได้ น่าจะเป็นท่องเที่ยวส่วนตัว หรือ B2 ครับ แต่จากประวัติที่เล่ามา โอกาสที่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าให้มีไม่เยอะครับ

 78. wanphen says:

  อยากทราบรายละเอียดเอกสารสำหรับการขอวีซ่าเข้าอเมริกาสำหรับลูกชายที่มีอายุ 21 ปี และกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ เพื่อเดินทางไปอเมริกา

 79. may says:

  Bank Statement ของผู้เป็นสปอนเซอร์ ต้องมีเงินหมุนเวียน มากน้อยเท่าไหร่ค่ะ และในกรณีที่ผู้เป็นสปอนเซอร์ ไม่มี Bookbank จะยากต่อการสัมภาษณ์มั้ยค่ะ

  • admin says:

   ตอบยากครับ การเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ต้องดูภาพรวมครับว่า เหมาะสมที่จะใช้เป็นบัญชีสนับสนุน (ทุนการศึกษา) ได้หรือไม่

 80. วรรณ says:

  วีซ่ามีในpassportเล่มเก่าซึ่งหมดอายุไปแล้ว
  เวลาเดินทางไปอเมริกาใหม่ ต้องเอาPassportไป Endorsed ไหมคะ

  • admin says:

   เดินทางโดยใช้เล่มเก่ากับเล่มใหม่คู่กันได้ โดยไม่ต้องนำไป Endorse ครับ

 81. อร says:

  มีวีซ่าB1/B2 อยู่ในPassport ข้าราชการ ถ้าจะเดินทางไปอเมริกาโดยใช้Passport นักท่องเที่ยว
  ใช้วีซ่าเดิมได้ไหมคะ หรือต้องเอาPassportนักท่องเที่ยว ไปยื่นขอวีซ่าใหม่คะ

  • admin says:

   วีซ่าน่าจะแยกวัตถุประสงค์กันนะครับ เพราะในเล่มน้ำเงินน่าจะใช้ในเชิงการทำงานทางราชการมากกว่า ถ้าจะไปธุระหรือท่องเที่ยวส่วนตัวโดยใช้เล่มเลือดหมู น่าจะต้องขอใหม่ครับ

   แต่ถ้าจะให้แน่ใจจริง ๆ แนะนำให้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่หน้าสถานทุตเลย จะชัวร์ที่สุดครับ

 82. Thipchat says:

  อยากขอวีซ่า ท่องเที่ยวและก็ทำงานด้วยที่อเมริกาอ่า มันยากไหมค่ะ แล้วถ้าจะไปกับสามีแต่ว่าไม่ได้จดเบียนแต่มีบุตรด้วยกัน แล้ว สามีเคยต้องโทษคดียาเสพติด พ้นโทษมา4ปีแล้ว จะขอได้ไหมค่ะ ตอนนี้สามีอายุ31 กับตัวเราอายุ25 สามารถขอแบบไหนได้ค่ะที่สามารถไปได้ทั้งสองคน พอดีมีอาอยู่ที่อเมริกาเป็นคนของประเทศเขาไปแล้วมันสามารถจะทำได้ง่ายไหมค่ะ ช่วยตอบทีนะค่ะเป็นกังวลมากค่ะกลัวจะขอวีซ่าของสามีไม่ผ่าน อยากทราบอีกข้อหนึ่งว่าเวลาสัมภาษณ์เป็นภาษอังกฤษรึเปล่าค่ะ พอดีว่าขายของต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่าเรามีความผูกพันกับประเทศไทยไม่ได้จะไปอยู่ที่อเมริกาด้วยรึเปล่าค่ะ ขอบคุณมากที่มาช่วยตอบ

  • admin says:

   วีซ่าท่องเที่ยวและทำงานยังไม่มีครับ ถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวอย่างเดี่ยวก็ต้องพิสูจน์เรื่องความมั่นคงในไทย ตอนที่สัมภาษณ์ครับ

 83. jungbangkok says:

  วันนี้ไปสัมภาษณ์มา ถาม 3 คำถาม เตรียมเอกสารไปเยอะมาก แต่ตอนสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ไม่ขอดูเอกสารอะไรเลยถามเสร็จ แล้วบอกให้ไปซื้อซองที่ไปรษณีย์ แล้วก็บอกเสร็จแล้ว อย่างงี้่ผ่านมั้ยค่ะ ไม่สบายใจเลย ออกมาแบบงง ถ้าถูกปฏิเสธวีซ่าเค้าจะบอกเราตอนสัมภาษณ์เลยหรือว่ารอคำตอบจากไปรษณีย์ค่ะ

  • admin says:

   ถ้าเค้ายึดหนังสือเดินทางไป และเราซื้อซองและจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ก็แสดงว่าผ่านครับ สถานทูตจะส่งหนังสือเดินทางพร้อมติดลาเบลวีซ่าให้ภายใน 5 วันทำการครับ

   • jungbangkok says:

    เย้ๆ ขอบคุณคับ วันนี้จะได้นอนหลับผันดี เพราะเดินออกมาแบบงงๆ ว่า อ้าว แค่นี้เองหรอ 555+ แล้วปกติถ้าเค้าจะปฏิเสธวีซ่าเรา เราจะทราบผลวันที่สัมภาษณ์เลยใช่มั้ยคะ่ เพราไม่ค่อยแน่ใจเลยเีสียวๆ ขอบคุณมากนะค่ะ

    • admin says:

     ทราบผลในวันสัมภาษณ์ครับ ถ้าปฏิเสธจะคืนเล่มหนังสือเดินทางมา พร้อมกับกระดาษขนาดเอ4 อีกแผ่นที่ระบุเหตุผลปฏิเสธครับ

     • jungbangkok says:

      ได้วีซ่าแล้วนะค่ะ เร็วมาก ได้ 10 ปีค่ะ ดีใจมากเลย เย้ๆ ขอบคุณนะค่ะ สำหรับคำแนะนำ

 84. mim says:

  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ กรณีพ่อกับแม่หย่ากัน ในเอกสารการหย่า ระบุว่าให้แม่เป็นผู้ปกครองบุตร เวลาขอวีซ่า จำเป็นจะต้องทำหนังสือยินยอมจากพ่อ หรือไม่คะ เด็กอายุ 10 /11 ขวบ และถ้าต้องให้พ่อทำหนังสือยินยอม จะต้องให้พ่อไปทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ตัวลูกต้องไปกับพ่อหรือไม่คะ พ่อและลูกชื่ออยู่คนละทะเบียนบ้านน่ะค่ะ

 85. mim says:

  ds-160 กรอกข้อมูลเป็นคนขอวีซ่า แต่มีลูกชายเป็นผู้ติดตาม 2 คน แต่ หาหน้าที่เป็น thank you page เพื่อกรอกรายละเอียดของลูกไม่เจอ น่ะคะ ไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหน

  • admin says:

   DS160 ให้กรอกใบสมัครเป็นรายบุคคลครับ แต่ตอนของวันสัมถาษณ์สามารถให้บุตรอยุ่ในรายการสัมภาษณ์เดียวกันได้ ถ้ามีทะเบียนบ้านเดียวกันครับ

 86. chali says:

  อยากถามความเห็นเหมือนกันค่ะ คือ ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2012 เราเคยไปขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามา ถูกปฏิเสธ อาจเป็นเพราะตอนนั้นเราทำงานกับที่บ้าน เงินในบัญชีก็มีเข้าไม่คงที่ แล้วก็ไม่ได้ทำงานตรงกับที่เรียนมา แต่ตอนนี้เราแพลนว่าจะไปเที่ยวอเมริกาอีกครั้งต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ กับแม่เพื่อนผู้ชายที่สนิทกันมาก แล้วก็เพื่อนผู้ชาย มีตั๋วเครื่องบินจอง วันที่ 2 เมษา- 14 เมษา ตอนนี้เราทำงานเป็น ดีไซนเนอร์ให้แบรนด์เสื้อผ้า export แห่งนึ่งโดยบริษัทฝรั่งเศสที่ผลิตในไทยทำมาร่วมหนึ่งปีแล้วค่ะ เงินเดือนก็อยู่ที่ สามนิดๆ เราแค่จะไปหาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่งานและก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วย สเตทเม้นมีโชว์ แสนห้า คิดว่าข้อมูลเหล่านี้ทางสถาณฑูตจะให้วีซ่าได้ไหมค่ะ

  • admin says:

   เตรียมตัวให้พร้อม และไปสัมภาษณ์อย่างมั่นใจ ก็มีโอกาสครับ ตอนทำเรื่องอย่าลืมกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงโดยห้ามปิดบังข้อมูลครับ

 87. อรพินท์ says:

  จะไปเที่ยวกับแม่เดือนพฤษภาคมนี้ แต่ตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทำงาน จึงไม่มีหนังสือรับรอง แต่จะใช้ bank statement ของแม่การันตีให้ตัวเอง แม่อายุ 76 แล้ว อย่างนี้จะผ่านไหมคะ หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้ผ่านคะ ช่วยแนะนำด้วยคะ

  • admin says:

   วีซ่าอเมริกา ถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าไปแล้วจะกลับมาจริง เช่น หลักฐานการทำงานที่มั่นคง หน้าที่ที่ต้องกลับมารับผิดชอบ ฯ

   โอกาสที่วีซ่าจะผ่าน น้อยมากครับ ซึ่งเป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับ จะผ่านหรือไม่นั้น วัดที่การสัมภาษณ์ด้วยครับ

 88. Bebeer says:

  รบกวนสอบถามคะ
  เราเคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว 2ครั้งเมื่อปี56 เนื่องจากไม่สามารถแสดงความผูกพันกับประเทศไทยได้
  เราขอไปเที่ยวและไปเยี่ยมแฟนซึ่งเป็นคนไทยและเรียนป.โทอยู่ เราทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเงินเดือนประมาณ16,000บาท
  มีโบนัสอีกประมาณ5เดือน(รายได้เขียนจดหมายแนะนำตัวและให้ดูด้วย)มีเงินในบัญชีแสดงประมาณ360,000บาทเป็นเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ของที่ทำงาน เราจะไปประมาณ15วัน มีแผนการเดินและตั๋วเครื่องบินไปกลับ ครั้งที่2ที่เราไม่ผ่านเจ้าหน้าที่บอกว่าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยครั้งที่2เราเพิ่มข้อมูลของแฟนและของพ่อที่มีธุรกิจส่วนตัวว่ายังไงก็ต้องกลับมาช่วยดูแล เราเลือกเป็นสปอนเซอร์ให้ตัวเอง
  อยากสอบถามว่าถ้าเราไปขอครั้งที่3 โดยครั้งนี้เราจะเดินทางไปพร้อมพ่อแม่แฟนเพื่อไปงานรับปริญญาพี่ชายของแฟนจะมีโอกาสได้ไหมคะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม แล้วควรจะเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อเป็นพี่ชายแฟนหรือเป็นแฟนเหมือนเดิมคะ สปอนเซอร์ควรเป็นพ่อแม่แฟนไหมคะเราสามารถสัมภาษณ์เป็นกลุ่มพร้อมพ่อแม่แฟนได้รึเปล่าคะ และที่เราเคยโดนปฏิเสธจะมีผลอะไรกับพ่อแม่แฟนรึเปล่าคะ ขอบคุณคะ

  • admin says:

   ถ้าขอติด ๆ กันแล้วสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ยากที่จะผ่านครับ เว้นแต่มีหลักฐานใหม่ที่ทำให้สถานทูตมั่นใจถึงความผูกพันธ์ในไทย ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยุ่แต่ละบุคคล และความพึงพอใจของผู้สัมภาษณ์ครับ

   ส่วนพ่อแม่ของแฟน คงไม่ส่งผลอะไร ถ้าสัมภาษณ์คนละเวลาครับ

   • Bebeer says:

    ถ้าแสดงกรรมสิทธิคอนโดที่กู้อยู่จะถือว่าเป็นความผูกพันไหมคะ เคยได้ยินมาว่าแสดงพวกบัตรเครดิตก็ได้จริงไหมคะ ขอบคุณคะ

    • Bebeer says:

     รบกวนอีกนิดนึงคะ แสดงความผูกพันในประเทศไทย มีเอกสารอะไรจะแสดงถึงความผูกพันได้บ้างคะ ขอบคุณคะ

 89. sinjai says:

  หลักฐานที่ต้องใช้แนบในการเป็นสปอนเซอร์มีอะไรบ้างครับ เพราะเท่าที่เตรียมไว้มีดังนี้

  จดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์
  Bank Gurantee , Bank Statement ของผู้เป็นสปอนเซอร์
  หนังสือรับรองที่ทำงาน ( ไม่ทราบว่าใช้สลิปเงินเดือนแทนได้หรือเปล่า ถ้ากรณีหนังสือรับรองออกไม่ทัน )

  ไม่ทราบมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ
  Chai

  • admin says:

   หลักฐานที่เตรียมใช้ได้ครับ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตจะขอดูระหว่างสัมภาษณ์หรือไม่ครับ

 90. ice says:

  วีซ่าที่ไปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่มั้ยค้ะ?

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับคนสัมภาษณ์ครับ ส่วนใหญ่มักผสม ๆ กันแต่มีโอกาสเป็นภาษาอังกฤษมากกว่า

 91. กาญจนา ผลขาว says:

  ดีค่ะ คือดิฉันจะทำวีซ่าไปเยี่ยมน้องสาวที่เมกาคือเค้าจดทะเบียนกับแฟนชาวเมกาและจะรับรองให้เราไปหาเค้า และอยากทราบว่าถ้าให้น้องสาวที่อยู่อเมริกาเป็นคนกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้แต่จะให้เค้าปริ้นและก็ส่งมาให้เราชำระเงินที่ไปรษณีย์ที่เมืองไทยเองได้มั้ยค่ะ แล้วสเต็จเม้นต้องย้อนหลังกี่เดือนต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นใช่มั้ยค่ะเงินในบัญชีต้องมีซักประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าจะไปเยี่ยมน้องประมาณ 10 วัน แต่น้องสาวก็บอกจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้เราทั้งหมด

  • admin says:

   สถานทูตไม่ได้กำหนดตายตัวครับ แต่ควรมีจำนวนที่เพียงพอต่อการไปในทริปนั้น ๆ เช่น ค่าตั๋วไปกลับ ค่ากินค่าอยู่ ค่าเดินทาง และเงินสดติดตัวกรณีฉุกเฉิน แต่หลักเกณฑ์ที่สำคัญกว่า คือเรื่องความผูกพันธ์กับประเทศไทยที่จะทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 92. นุ้ย says:

  ตอนนี้อยู่อมริกาค่ะแต่งงานมีสามีอเมริกัน อยากให้พ่อแม่น้อง มาเที่ยวที่เมกาสัก10วัน น้องสาวทำงานดี บริษัทดังและมั่นคง แต่พ่อแม่ไม่ทำงานแล้ว เพราะดิฉันเป็นผู้เลี้ยงดูท่าน ดิฉันกับสามีจะเป็นผู้support พ่อแม่ ให้มาที่นีืออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ เงินsupport ควรมีกี่$? ในส่วนของดิฉันและสามี? และส่วนพ่อแม่ต้องมีภาระความผูกพันธ์กับประเทศไทย ที่คิดออกคือมีบ้าน รถ และคุณตาที่พ่อแม่เลี้ยงดูอยู่ กะก่อนมาเมกาจะฝากยาติดูแล และต้องรีบกลับมาไทยดูแลท่านต่อ และใช้เอกสารประกอบอย่างไรดี ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   เงินซัพพอร์ตยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับ แต่ถ้าจะเอาจำนวนที่แน่นอน ก็ต้องคิดจากจำนวนเงินที่เพียงพอต่อการไปในทริปนั้น ๆ ครับ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่ากินค่าอยู่ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้สถานทูตอเมริกายังพิจารณาจากความผูกพันในประเทศไทยด้วยโดยวัดที่การสัมภาษณ์เป็นหลักครับ ส่วนเอกสารนอกจากพวกใบสมัครตามที่สถานทูตกำหนดแล้ว ก็ต้องเตรียมเอกสารประกอบอื่น ๆ ไปเผื่อเจ้าหน้าที่ขอดูด้วยครับ หลัก ๆ ก็เป็นเรื่องงาน เรื่องเงิน (ย้อนหลัง 1 ปี) และหลักฐานแสดงว่าไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 93. ธันยนันท์ says:

  เคยมาอเมริกาแล้วหกเดือนแล้วขออยู่ต่ออีกหกเดือน ปกติแล้วต้องกลับ 14 กุมภาพันธ์แต่จะกลับ 19 มกราคม ในกรณีนี้คือ จะขอเข้ามาอีกในเดือน พฤษภาคม ในกรณีนี้เราต้องขอวีซ่าใหม่อีกหรือใช้วิธีการต่อวีซ่าคะ เพราะวีซ่ายังไม่ขาดหลังจากกลับไป รบกวนด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้าได้วีซ่ายาว (เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี) แล้ววีซ่าไม่ได้หมดอายุก่อนวันเดินทาง หรือไม่ได้ถูกยกเลิกวีซ่า ก็สามารถเดินทางได้ครับ ผู้ที่จะอนุญาตให้เข้าประเทศในแต่ละครั้งได้หรือไม่ หรือได้นานเท่าใด คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตอนที่ไปถึงสนามบินในอเมริกาครับ จะไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานวีซ่าอเมริกาในประเทศไทยแล้ว แต่ถ้าวีซ่า หมดอายุ ก็ต้องขอใหม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางครับ

 94. JoJI says:

  อยากสอบถามว่า ถ้าเราจะขอวีซ่าไปอเมริกาเพื่อไปเที่ยว ไม่ได้ไปกะทัวร์ ซื้อตั๋วไปเอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะที่สำคัญ และต้องใช้ตั๋วเครื่องบินหรือสถานที่พักที่อเมริกาไหม

  • admin says:

   เอกสารทั่วไปที่จะยืนยันว่า เราไปเที่ยวแค่ชั่วคราวครับ เช่นเรื่องงาน เรื่องเงิน ครอบครัว สังคม ฯ ซึ่งแผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ก็เป็นเอกสารประกอบที่สำคัญครับ

 95. Andrea says:

  สวัสดีค่ะ คือว่าตอนนี้ดิฉันไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาค่ะเพราะกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยปีการศึกษา2557 ก่อนหน้านี้เดือน สิงหาคม 2556 ดิฉันได้วีซ่า F-1 ไปศึกษาที่อเมริกา ศึกษาได้ไม่จบเทอมดิฉันตัดสินใจกลับมาสอบเข้าเรียนที่ไทยค่ะ วีซา F-1 มีอายุ 5 ปี แต่ตอนนี้คงใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ เพราะเราไม่มี I-20 ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัย
  หลังจากสอบเข้าเรียนที่ไทยเรียบร้อยแล้ว ดิฉันวางแผนจะกลับไปเที่ยวที่อเมริกาโดยจะกลับไปที่รัฐเดิม ตอนปลายเดือน กรกฎาคม-กลางเดือน สิงหาคม 2557 ดิฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ที่นั่นซึ่งเขาอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ ดิฉันมีคำถามคือ

  1. F-1 ที่มีอยู่ในพาสปอร์ตถือว่าไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วใช่ไหมคะ

  2. การขอวีซาท่องเที่ยวโดยที่ยังไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใดๆอย่างเต็มตัวคือไม่มีใบแสดงความเป็นนักศึกษา จะทำให้การขอวีซายากขึ้นไหมคะ และถ้าหากสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ดิฉันสามารถใช้สัญญาที่ทำกับทางหมาวิทยาลัยแทนใบแสดงความเป็นนักศึกษาเพื่อยืนยันว่าจะกลับมาประเทศไทยแน่นอน ได้ไหมคะ

  3.เรื่อง bank statement ไม่ทราบว่ามีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำไหมคะ ดิฉันวางแผนจะไปประมาณ 20 วันค่ะ

  4.เพื่อนและพ่อแม่ของเพื่อนอยากช่วยเซ็นใบรับรองให้ว่า ขณะที่ดิฉันท่องเที่ยวที่อเมริกา กิฉันพักอาศัยอยู่กับพวกเขา ไม่ทราบว่ากรณีนี้เป็นไปได้ไหมคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   1. วีซ่า F-1 ต้องตรวจสอบกับทางโรงเรียนเก่าครับ ว่าเค้า Terminate สถานะการเรียนของคุณหรือยัง แต่โดยส่วนใหญ่ ถ้านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนตามกำหนด วีซ่าก็จะหมดสถานะไปครับ
   2. ถ้าขาดเอกสารหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าไปแล้วจะกลับมาจริง โอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าจะน้อยมากหรือแทบไม่มีโอกาสเลยครับ
   3. สถานทูตไม่ได้กำหนดไว้ครับ แต่ควรต้องมีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายตลอดทั้งทริป เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่ากินค่าอยู่ และเงินติดตัวที่เพียงพอครับ
   4. รับรองได้ครับ แต่ไม่ได้เป็นตัวช่วยให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้นเลยครับ วีซ่าจะขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์และหลักฐานที่ยืนยันว่าเราไปแล้วจะกลับมาจริง ซึ่งมาจากวิจารณญานของเจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์ล้วน ๆ ครับ

 96. อรนลิน สว่างพลอย says:

  วีซ่่าประเภท B-1/ B-2 ระยะเวลาสามาีรถอยู่ได้ถึง 10 ปีเลยหรือขึ้นอยู่กับ กม.ด้วยหรือเปล่าคะ?

  • admin says:

   วีซ่าอาจได้ สูงสุด 10 ปีครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ได้ 10 ปี เวลาที่เราเข้าเมืองแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะเป็นผู้พิจารณาว่า จะอนุมัติให้เข้าประเทศได้หรือไม่ และนานเท่าใด วีซ่าอเมริกา เป็นเพียงใบผ่านขั้นต้น ผู้ที่มีอำนาจตัดสิน คือ ตรวจคนเข้าเมืองตอนจะเข้าสหรัฐครับ

 97. Maenee says:

  จะไปเยี่ยมน้องสาวที่อเมริกา และจะไปเป็นครอบครัว อยากถามว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสัมภาษณ์ทุกคน คนละ $160?

  • admin says:

   ชำระค่าธรรมเนียมเป็นรายบุคคล $160 ถูกต้องแล้วครับ

 98. นุช says:

  รบกวนสอบถามค่ะ กรอก pin แล้วไปต่อไม่ได้เค้าถามตังเลขยืนยัน DS160 ซึ่งอยู่ใต้บาร์โค้ด ซึ่งยังกีอกไม่ถึงตรงนั้น รบกวนขอ email ค่ะ จะส่งรูปไปให้ดู ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้ายังกรอกฟอร์ม DS160 ไม่เสร็จ ก็ยังไม่ควรจองครับ
   ถ้ากรอกเสร็จแล้ว ก็เอาหมายเลขอ้างอิงของแบบฟอร์ม ไปใส่ก็จะไปต่อหน้าถัดไปได้ครับ

 99. Chocokuma says:

  รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ
  ปัจจุบันนี้ พินที่เราซื้อมานั้น
  มีอายุการใช้งาน 90 วันหรือ 30 วันหรือค่ะ
  เพิ่งจะไปซื้อมาค่ะ
  และทำการล็อคอินเข้าไปแล้ว
  แต่ยังไม่ได้จองวันนัดสัมภาษณ์เลย
  มีอีเมล์แจ้งมาว่าพินมีอายุแค่ 30 วัน
  และ 10 วันหากทำการนัดวันสัมภาษณ์แล้ว
  รบกวนด้วยค่ะ
  สงสัยมากค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   พินมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ซื้อครับ และข้อความจากระบบมีเงื่อนไขต่อด้านหลัง ลองเช็คดูนะครับ

   “โปรดทราบว่า ชื่อผู้เข้าใช้และประวัติของท่าน จะถูกยกเลิกภายใน 10 วัน ถ้าท่านไม่ได้ซื้อ รหัสเข้าใช้เฉพาะ. นอกจากนี้ ชื่อผู้เข้าใช้และประวัติของท่าน จะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากรหัสเข้าใข้เฉพาะของท่านหมดอายุลง ถ้าท่านไม่ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะใหม่ ถ้า ชื่อผู้เข้าใช้และประวัติของท่าน ถูกยกเลิกแล้ว ท่านต้องลงทะเบียน ชื่อผู้เข้าใช้ และ สร้างรหัสผ่านใหม่ เพื่อเข้าสู่บริการข้อมูลวีซ่าอีกครั้ง”

 100. นารุม่อน says:

  สวัสดีค่ะอยากขอคำปรึกษาการทำวีซ่าอเมริกาค่ะ เพราะต้องการไปเที่ยวด้วยตัวเอง(อาจมีเพื่อนๆด้วย) มีผู้ที่รู้จักอยู่ที่อเมริกาแต่ไม่ใช่ญาติ ต้องการไปที่ลัสเวกัสค่ะ ตอนนี้ศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะ เป็นนักศึกษา ยังไม่ได้ทำงาน

  อยากถามว่าวีซ่าที่ทำคือวีซ่าชั่วคราวใช่มั้ยคะ และอายุของวีซ่านี้เป็นยังไงคะ อยู่ได้นานเท่าไหร่ แล้วเมื่อเราไปถึงอเมริกา เราจะอยู่ได้เท่าไหร่ หากว่าที่เราตั้งใจจะไปหนึ่งอาทิตย์แต่อยากเพิ่มเวลาต่ออีก

  หลักฐานที่เหมาะกับดิฉันควรจะเป็นอะไรบ้างคะ ต้องมีจม.เชิญจากผู้รู้จักที่เราจะไปพักอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ

  หากว่าต้องเดินทางไปเรียนต่อในประเทศจีน ด้วยวีซ่านักเรียนของจีน ช่วงปิดเทอมอยากจะไปเที่ยวอเมริกาอีกจะสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินจากจีน ไปเที่ยวที่อเมริกา โดยใช้วีซ่าชั่วคราวนี้ได้หรือเปล่าคะ…

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   เป็นนักศึกษา โอกาสที่จะได้วีซ่า ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เราสัมภาษณ์ด้วยครับ เพราะบางคนผ่าน บางคนก็ไม่ผ่าน ด้วยสถานภาพใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตจะมุ่งประเด็นไปที่จุดไหนครับ ถ้ามองว่าเราเป็นนักศึกษาไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเรียนต่อก็คงไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้ามองว่ายังไม่ได้ทำงาน และไม่มีหลักฐานแสดงความผูกพันที่มั่นคง ก็อาจโดนปฏิเสธได้ครับ ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านเท่านั้นเลยครับ

 101. ต้นหลิว says:

  รบกวนปรึกษาค่ะ
  เคยยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 2 ครั้งแต่ไม่ผ่านเมื่อ มีค.และ พ.ค.56 แฟนสปอนเซอร์ให้
  จะยื่นใหม่อีกครั้ง เอกสารตามนี้ จะผ่านไหมค่ะ มีแฟนเป็นคนอเมริกาค่ะ
  จะสเปนเซอร์ตัวเองค่า
  จะยื่นไปสัก 2 อาทิตย์
  1. หนังสือรับรองการทำงาน (ทำงานที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง 3 ปีกว่าเป็นลูกจ้าง)
  2.จะรับปริญญาในเดือน มี.ค.57 แต่จะยื่นวีซ่าและไปก่อนจะกลับมารับปริญญา
  3.สเตทเม้นเงินในบัญชีประมาณแสนต้นๆ

  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
  2ครั้งที่ ผ่านมาไม่ผ่านเพราะไม่สามารถแสดงึวามสัมพันธ์กับประเทศไทยค่ะ

  รบกวนด้วยค่ะ

  • admin says:

   ไม่น่าจะผ่านครับ เคสแบบนี้ แนะนำให้ทางแฟน มาเยี่ยมหรือทำความรู้จักกันในประเทศไทย จะดีกว่าครับ เพราะตามกฎทั่ว ๆ ไป คำว่าแฟน ไม่สามารถใช้เป็นผู้สนับสนุนที่เหมาะสมในมุมมองของสถานทูตครับ

   • ต้นหลิว says:

    ถ้าครั้งที่สามเราจะสปอนเซอร์ตัวเอง แต่จะไม่กล่าวถึงแฟนจะผ่านไหมค่ะ

 102. อารยา says:

  1. พี่จะไปเที่ยวLAกับลูกชาย(อยู่ม.6)ในเดือนเมษายน57 แต่รีบกรอกds160เพราะอยากได้วันนัดให้ตรงกับวันปิดเทอม โดยกรอกds160ชุดแรกบอกว่าไม่มีญาติเพราะพี่คิดว่าเราซื้อทัวร์ไปและกลับกับทัวร์ยืนยันและนัดวันเรียบร้อย
  2. พอกลับบ้านได้คุยกับลูก ลูกชายบอกว่าไปสัมภาษณ์ไม่ได้ติดสอบ และได้พบพี่ที่เค้าไปเที่ยวUSบ่อยแกแนะนำให้ไปกับทัวร์แต่อยู่ต่อโดยให้ญาติมารับและพาไปเที่ยวต่อแล้วกลับเอง
  3.ต่อมาพี่ได้เจอกับไกด์ที่เคยพาพี่ไปเที่ยวสิงค์โปร์เมษา56โดยบังเอิญ พี่บอกเค้าว่าพี่มีญาติแต่กรอกไปว่าไม่มี เค้าบอกว่าให้พูดความจริงไปเลย เราพูดอังกฤษไม่ได้ ญาติไม่มี จะอยู่ต่อได้ไง
  4.ตอนนี้พี่กรอกds160ชุดใหม่และนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยบอกว่ามีญาติและกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรของญาติลงในds160ชุดใหม่ พอพี่ปริ๊นท์ใบนัดหมายปรากฎว่าวันนัดเปลี่ยนแล้ว แต่รหัส ds160 ยังเป็นของชุดเดิมอยู่ พี่พยายามเข้าไปแก้ไข ตรงไหนก็ไม่ได้ พี่ควรทำอย่างไรดีคะ ขอบคุณมากค่ะ
  5.ชุดเก่านัดสัมภาษณ์ 30ต.ค ชุดใหม่นัดสัมภาษณ์ 16 ต.ค

  • admin says:

   เลขอ้างอิงใบสมัคร (ฟอร์มออนไลน์ DS160) จะต้องตรงกับใบนัดสัมภาษณ์นะครับ ไม่อย่างนั้น สถานทูตจะไม่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ทุกกรณี

   ตามที่อธิบายมา ยังไม่เคลียร์ เพราะบอกว่าได้รหัส DS160 ชุดเดิม

   ขอสรุปดังนี้ครับ
   ถ้าใช้พินจองวันสัมภาษณ์ไปแล้วกับเลขอ้างอิงฟอร์ม DS160 เก่า แล้วต้องการกรอกแบบฟอร์ม DS160 ใหม่เพื่อแก้ไขข้อมูล จะต้องซื้อ พินจองวันสัมภาษณ์ใหม่ เพื่อกรอกรหัสอ้างอิงฟอร์ม DS160 ใหม่ไปตอนที่จองวันสัมภาษณ์ครับ เพื่อให้เลขอ้างอิงตรงกันครับ (หมายเลข DS160 ชื่อ-นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ หากยืนยันการใช้พินไปแล้วครับ)

   • vvv says:

    เคยเจอกับตัวมาเลยค่ะ ไม่มีผลอะไรค่ะ เคยเมลไปถามทางเมลที่แนบมากับรายละเอียดที่ซื้อ PIN ค่ะ เค้าบอกว่าเราสามารถจะกรอก DS-160 ใหม่กี่ครั้งก็ได้แม้ว่าจะจองวันสัมภาษณ์และจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วค่ะ เพียงแค่ตอนไปสัมภาษณ์ต้องเข้าไปด้วย DS-160 ล่าสุด พร้อมกับใบจองนัดสัมภาษณ์เดิม ไม่ต้องมีการซื้อ PIN ใหม่หรือกรอกอะไรใหม่ค่ะเพราะขั้นตอนยืนยันนั้นสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว ตอนเข้าไปสัมภาษณ์ วันนั้นเราก็เอา DS-160 ทั้งเก่าและใหม่เข้าไปด้วย(กันเหนียว)พร้อมกับใบจองนัดสัมภาษณ์เดิมค่ะ เค้าจะขอดู DS-160 หมายเลขล่าสุดค่ะ เพราะเรามีชื่ออยู่ในระบบของเค้าอยู่แล้ว เค้าจะมีใบรายชื่อผู้ไปสัมภาษณ์ในวันเวลานั้นๆอยู่ในมืออยู่แล้ว เพื่อเชคว่าชื่อคนเดียวกันก็ผ่านเข้าไปข้างในได้แล้วค่ะ

   • admin says:

    เนื่องจากมีคุณ vvv มาแชร์ประสบการณ์ให้นะครับ อาจจะลองวิธีของคุณ vvv ดูนะครับ

 103. แม่แมว says:

  ขอคำปรึกษาเรื่องวีซ่า ท่องเที่ยวอเมริกา

  กำลังจะยื่น ds160 ใหม่ เนื่องจากคราวที่แล้ว จดหมายเชิญจากแฟนมาล่าช้ามาก เรายกเลิกสัมภาษณ์ไป จะมีปํญหาอะไรมั๊ยค่ะกับเอกสารตัวเก่า เราออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แค่ให้แฟนรับรองที่พักตลอดระยะเวลา 2 week แต่ทีนี้มีหลายกะแสมากที่บอกว่าห้ามบอกว่ามีญาติอยู่ หรือมีแฟนเป็นคนเมกา เพราะเจ้าหน้าที่จะคิดว่าเราไปแอบแต่งงานที่นั่นแล้วจะไม่กลับ จริงรึป่าวค่ะ จะยื่นไปท่องเที่ยวเองก้อภาษาพูดไม่ค่อยเก่ง (แต่แฟนก้อพยายามเข้าใจ รู้จักกันมา 3 ปีแล้ว) กังวลไปหมดค่ะ เพื่อนบางคนprofile ดีมาก แต่ไม่ผ่าน บอกว่าไม่มีหลักฐานยื่นยันความผูกพันกะประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยจะดูเอกสารประกอบเลย พยามยื่นแต่ก้อไม่รับบอกไม่อยากดูงี้(แอบบ่นตามคนอื่นค่ะ ^^) >>>แต่มีปัญหานิดนึงตรงช่องกรอง เงินเดือนค่ะ ใส่ 1x,xxx และ 1xxxx ก้อยังไม่ได้ ต้องทำงันค่ะ
  เอกสารที่มี
  – passport เล่มเก่า และเล่มใหม่
  -ทะเบียนบ้านตัวจริง (เป็นเจ้าบ้านเอง)กำลังผ่อนอพาร์เมนท์อยู่ค่ะ
  -ใบรับรองการทำงานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ
  -book bank ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร
  -เอกสารแบค์การันตรี เป็นค่าเงิน us
  -ใบเปลี่ยนชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองโดยกงสุลแล้ว
  -ใบโฉนดที่ดิน ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
  -รูปถ่าย 2ใบ ขนาดตามที่กำหนด
  -…..ขาด จม เชิญตัวใหม่จากแฟน
  -….เอกสาร DS-160

  • admin says:

   – เงินเดือนใส่เป็นตัวเลขเท่านั้นครับ (, ลูกน้ำหรือคอมมาร์ไม่อนุญาตให้ใส่ในช่องนั้นครับ) ถ้ารายได้ไม่แน่นอน ต้องเอารายได้เฉลี่ย เช่น รายได้รวมทั้งปี นำมาหาร 12
   – ยกเลิกคราวก่อนไม่มีปัญหาครับ ถ้าเจ้าหน้าที่ถามก็แค่บอกไปตามตรง
   – พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง อาจเป็นความเสี่ยงได้ครับ และถ้ายิ่งไม่มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่เพียงพอ หรือมีความเสี่ยงที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่า จะไม่กลับมา เพียงแค่ 1 % ก็โดนปฏิเสธแล้วครับ เพราะเค้าคงไม่เสี่ยงกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น และให้เป็นข้อมูลว่ากรณีแบบนี้ เสี่ยงวัดกัน 50-50 ครับ
   – แต่ถ้าเราแน่ใจในแผนการของเรา ก็ไปสัมภาษณ์อย่างมั่นใจ และเตรียมตัวให้ดี ๆ ครับมีโอกาส แต่ไม่มาก

 104. Ada says:

  สวัสดีค่ะ,

  กำลังทำวีซ่าให้คุณแม่ค่ะ ต้นเดือนมกรานี้จะกลับไปเรียนต่อ คุณแม่อยากไปส่งด้วย ขอวีซ่าB2ถูกแล้วใช่ไหมคะ? แล้วในDS160 ต้องใส่ที่อยู่และข้อมูลของคนที่นู้น ที่อยู่ที่กรอกเป็นบ้านของเพื่อนคนไทยที่เปลี่ยนสัญชาติไปแล้ว คุณแม่หนูไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว คำถามคือจำเป็นต้องใส่ชื่อคุณแม่เพื่อนไหมคะ? หรือว่าใส่แค่ชื่อมหาลัยที่จะไปเรียนก็ได้ “Your U.S. Point of Contact can be any individual in the U.S. who knows you and can verify, if necessary, your identity. If you do not personally know anyone in the U.S., you may enter the name of the store, company, or organization you plan to visit during your trip.” คุณแม่ไม่ได้รู้จักกับคุณแม่เพื่อนโดยตรงด้วย ไม่รู้จะกรอกยังไงคะ รบกวนแอดมินแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   ตอบไปตามตรงดีที่สุดครับ

 105. gang says:

  รบกวนขอคำปรึกษาเรื่องวีซ่า ท่องเที่ยวอเมริกา ค่ะ มีโครงการจะทำวีซ่าในเดือน ธค ค่ะ ช่วงนี้กำลังเก็บข้อมูลค่ะ ส่วนตัวทำงานเป็นพนังงานต้อนรับ ของโรงแรมเล็กๆในพัทยาค่ะ เงินเดือนก็แค่ 10,000฿ เงินเดือน ออกเป็นเงินสดค่ะ เงินเก็บไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ ไม่เหลือติดบัญชีเลยค่ะ แต่บัญชีหมุนเวียนทุกเดือนค่ะ
  รู้จักกับแฟนมา 1 ปีกว่า ค่ะ แต่เริ่มตกลงคบกันมาตั้งแต่เดือน พค ค่ะ หลังจากตกลงเป็นแฟนกัน เจอดันดับแฟน 2 ครั้งแล้วค่ะ ไปเที่ยวภูเก็ต กทม และพัทยา ค่ะ แฟนจะกลับมาอีกครั้งในเดือน พย ค่ะ แต่มีโปรแกรมจะไปเที่ยวแถวๆ เอเชียฯ ค่ะ หรือไม่ก็จะลองทำวีซ่า ไป ออสเตรเลียค่ะ
  แฟนทำงานกับสายการบิน Delta Airlines ค่ะ แฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ค่ะ ว่าจะเตรียมยื่นวีซ่าเอง ไม่จ้าง เอเจนค่ะ ครั้งแรกของการขอวีค่ะ มีโอกาสจะผ่านไหมค่ะ ที่ทำงานดิฉัน ไม่ได้ทำประกันสังคมด้วยเกี่ยวไหมค่ะ
  รบกวนอีกเรื่องนะค่ะ ถ้าจะทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย แต่แฟนไม่ได้เป็นคนออสเตรเลีย เขาสามารถ รับรองเราได้ไหม แฟนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นกันค่ะ แล้วก็จะไปเที่ยวด้วยกันกับแฟนค่ะ แต่บินไปเจอกันที่นั้นเลยค่ะ ต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ

  • admin says:

   สวัสดีครับ ตอบจากประสบการณ์ให้พิจารณานะครับ เพราะทางบริษัท ได้รับโทรศัพท์และอีเมลมาปรึกษากรณีแบบนี้เยอะมาก ซึ่งบางคนก็ยื่นเองไปแล้วไม่ผ่านมาปรึกษาอยากจะยื่นรอบสอง ทางบริษัทก็แนะนำทุกคนไปว่า อย่ายื่นเลยครับ เพราะโอกาสไม่ผ่านสูงมาก เนื่องจากสถานทูตมักมองว่า ผู้ขอวีซ่ามีความมั่นคงไม่พอ ที่หากได้รับโอกาสให้ไปแล้ว กลัวจะไม่กลับมาครับ

 106. ศุภนุช says:

  รบกวนสอบถามคะ ดิฉันมีน้าที่อยู่อเมริกาซึ่งเป็นน้องแท้ๆของพ่อ และต้องการพาพ่อกับแม่ไปเยื่ยมน้า (นามสกุลเดียวกันทั้งหมด) คะ ซึ่งดิฉันเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างคะ ทั้งของดิฉันเอง และของพ่อแม่ รบกวนตอบกลับ ขอบคุณมากคะ

  • admin says:

   ส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลแล้วครับ หากมีคำถาม สามารถสอบถามได้ครับ

 107. นุช says:

  รบกวนสอบถาม กรณีไม่ได้ทำงาน เพราะพึ่งกลับมาไปเรียนต่างประเทศไม่นาน เราสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาหรือนิวซีแลนด์ได้มั้ยคะ วางแผนจะไปเที่ยวกับพี่สาวค่ะ แต่เราไม่มีจดหมายรับรองการทำงาน นี่จะได้วีซ่ามั้ยค่ะ เงินในบันชีมีประมานห้าแสน มีรถและบ้านที่กำลังผ่อนอยุ่

  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ขอบคุนมากค่ะ

  • admin says:

   ของอเมริกา โอกาสต่ำมากครับที่จะขอได้ ส่วนของนิวซีแลนด์สถานทูตจะดูปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่ก็มีโอกาสโดนจี้เรื่องการทำงานเช่นกันครับ

 108. Namthip says:

  สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อยนะคะ หนูเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่ะ
  เรียนหลักสูตร 4 ปีจบ แล้วอยากไปเที่ยวอเมริกาซักเดือนช่วงปิดเทอมค่ะ ซึ่งไม่มีญาติเลย
  แต่มีเพื่อนหญิงที่เขาเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนCIEEที่มหาวิทยาลัยแล้วเธอก็เคยเป็น roommate ของหนูตอนที่เธอมาเรียนที่ขอนแก่นค่ะเธอชวนไปเที่ยวที่บ้านคะ ซึ้งพ่อหนูจะออกค่าเดินทาง ไป กลับ ให้ค่ะ
  พ่อหนูมีเงินเดือนประจำ และมีเงินเก็บประมาณ สามแสนกว่าบาทในเร็วๆนี้จากการขายที่ดิน และหนูก็มีเงินเก็บ เกือบห้าหมื่นบาทค่ะ
  คำถามนะคะ
  1 หนูมีหนังสือรับรองว่าหนูอยู่ในโครงการ CIEE และหนังสือเชิญจากเพื่อนที่อยู่อเมริกา และหนูมีหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หลักฐานแค่นี้เหมาะสมไหมคะ จะได้ไหม หรือควรเพิ่มอะใรอีกคะ
  2 หนูต้องแสดงหลักฐานการเงินในบัญชีคัยถึงจะเหมาะสมคะ
  ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   มีโอกาสครับ แต่ไม่มาก เพราะบางที เจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่า นักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ จะถือว่ามีความผูกพันธ์และความมั่นคงที่เพียงพอ อนึ่ง เงินจากการขายที่ดินก็ดูไม่ดีนักสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวครับ เพราะจะมีคำถามที่ว่า จำเป็นที่จะต้องขายที่เพื่อให้ลูกสาวไปเที่ยวเลยหรือ มีจุดประสงค์แฝงอื่น ๆ หรือเปล่า ซึ่งตรงจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของเจ้าหน้าที่สถานทูตตอนที่เราไปเข้ารับการสัมภาษณ์ครับ

   1. เอกสารเตรียมไปเท่าที่คิดว่า สถานทูตอาจจะขอดูครับ เพื่ออ้างอิงตามวัตถุประสงค์ครับ
   2. ใช้ของตนเองหรือบิดามารดา ดีที่สุดครับ

 109. kuni says:

  ขอคำแนะนำค่ะ

  1 ขอวีซ่าท่องเที่ยวเมกาค่ะ ไปเยียมเพื่อนที่นั้น แต่เราไม่เคยเจอกันค่ะ แต่เพื่อนจะออกค่าใช้จ่ายให้
  คำถามค่ะ
  – เพื่อนที่ไม่เคยเจอกันเลย ทางสถานทูตต้องการเอกสารอะไรทางนั้นค่ะ แต่ในการขอวีซ่าจะระบุว่าพักกับเพื่อนที่นั้นค่ะ
  -มีแนวโน้มจะได้วีซ่าไม่ค่ะ

  2 หนูมีงานทำเป็นหลักและได้คุยกับทางบริษัทแล้วเรื่องการขอหนังสือรับรองการทำงาน
  และกำลังเรียนต่อ ป.ตรีด้วยค่ะ ต้องขอเอกสารรับรองว่าเรียนต่อด้วยไม่ค่ะ เพื่อแสดงภาระผูกพันกับไทย

  3 เงินในบัญชีเดินทุกเดือนค่ะ มีในบัญชีไม่ถึงหมื่นค่ะ จะมีสิทธิ์ไม่ค่ะนี้

  ขอรบกวนผู้รู้นะค่ะ

  • admin says:

   ถ้าไม่เคยเจอกันโอกาสได้วีซ่าแทบไม่มีเลยครับ เพราะทางเจ้าหน้าที่สถานทูตจะต้องประเมินความเสี่ยงหลาย ๆ อย่างกับผู้ขอวีซ่าทั้งเรื่องความเหมาะสม ความปลอดภัย ความมั่นคงและอื่น ๆ ด้วยครับ

   ส่วนเรื่องเงิน ถ้าสถานทูตขอดูก็คงไม่ผ่านครับ เพราะโดยปกติ ควรจะต้องมีเงินที่เพียงพอในการเดินทางไป-กลับด้วยครับ

 110. ถามว่า ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว B2 สามารถอยู่ในอเมริกาได้นานเท่าไร โดยไม่ผิดกฏหมายและสามารถเข้ามาได้อีก และมีวิธีการนับระยะเวลาอย่างไร ขอความกรุณาช่วยตอบให้ด้วยน่ะค่ะ เพราะขณะนี้ ดิฉันอยู่ที่อเมริกา บางคนก็ว่า อยู่ได้ 6 เดือน บางคนก็ว่าไม่ควรอยู่ถึง. 6 เดือน. ขอขอบพระคุณค่ะ

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับ ต.ม. ตอนที่เข้าเมืองครับ เค้าจะแสตมป์ให้ว่า สามารถอยู่ได้นานเพียงใด เพราะวีซ่าอเมริกาเป็นเพียงใบผ่านเพื่อขออนุญาตเข้าเมืองเท่านั้นครับ ทาง ต.ม. ที่อเมริกาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจครับ

 111. Valaiporn says:

  โดนปฎิเสธวีซ่าท่องเทียวของเมกามาเมื่อวานนี้เองค่ะ ทำงานอิสระค่ะ และ เป็นแม่บ้าน มีน้องอายุสองขวบ คุณพ่อเป็นคนอังกฤษ มีเพื่อนเป็นคนเมการู้จักกันได้แปดเดือน เค้าเชิญไปเที่ยวที่เมกา ออก ค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง มีบ้านมีที่ดิน รายได้ต่อเดือนก็หลักหก ค่ะ ขอวีซ่าไปท่องเที่ยวประมาณสามอาทิตย์ แต่งงตรงที่ เจ้าหน้าที่ขอดูแค่จดหมายเชิญ passport ของเพื่อน แล้วก็แค่ถามไมกี่คำถาม
  แล้วก็ได้ใบปฏิเสธ สรุปแล้วเอกสารที่เราเรียบเรียงไปไม่ได้ประโยนช์อะไรเลย

  • admin says:

   วีซ่าอเมริกา ต้องแสดงให้สถานทูตเห็นว่า เรามีความผูกพันธ์กับประเทศไทยมากพอ และมีข้อผูกมัดที่ไปแล้วจะกลับมาจริง ทั้งเรื่องงาน สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว การเงิน และปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ละท่านครับ ยิ่งถ้ามีเพื่อนที่แทบจะไม่เคยเจอกันเลย แต่จะไปพักกับเค้าและเค้าออกค่าใช้จ่ายให้ ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับ

 112. atchara says:

  วันี้เพิ่มไปทำ วีซ่าอเมริการมา เป็นพนักงานประจำ ทำงานมา 30 กว่าปี ยืนเอกสาร ใบรับรองการทำงาน ทางสถานทูต ไม่ขอดู statement เลย ขอแต่สำเนาทะเบียนสมรส ผ่านฉลุย

 113. smile says:

  พี่คะ สรุปรูป 2*2 หรือ 5*5 คะ หนูสับสน

  • admin says:

   ขนาดมันใกล้กันมากครับ ต่างกันที่หน่วย
   2×2 นิ้ว กับ 5×5 ซม. ซึ่งใช้ได้ทั้ง 2 แบบครับ

 114. ภารุณี สุวรรณรัตน์ says:

  ชำระค่าวีซ่า และ สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วแต่ระหว่างรอได้รับวีซ่าเสียชีวิตกระทันหันสามารถขอค่าวีซ่าคืนได้ไหม ถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ไม่ได้ครับ ค่าวีซ่าเกือบทุกประเทศ ชำระไปแล้วจะไม่ได้คืน ไม่ว่าผลวีซ่าจะออกมาแบบไหน หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นครับ ถ้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว เพราะถือเป็นค่าบริการอย่างนึด้วยครับ

 115. วรรณระวี says:

  1.ดิฉันเป็นข้าราชการคะ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมกันประมาณ 40,000 บาท แต่มีเงินเก็บไม่มาก ต้องการทำวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาคะ(ลาพักร้อนไปคะ) ถ้าวีซ่าผ่านว่าจะกู้เงินสหกรณ์เพื่อท่องเที่ยวคะโอกาสที่จะได้วีซ่าไหมคะ ยังไม่อยากกู้เงินตอนนี้ 2. และถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือน เรายังมีทะเบียนสมรสอยู่ไม่ได้หย่า จากสามีชาวเดนมาก (รอสามี มาดำเนินเรื่องอยู๋)จะสามารถขอวีซ่าเยี่ยมเยือนได้ไหมคะ( มีเพื่อนชายที่สหรัฐอเมริกา) ขอรบกวนด้วยนะคะ เพื่อนจากสหรัฐจะมาประมาณเดือนตุลาคมคะ ถ้าเป็นไปได้อยากเดินทางไปเที่ยวพร้อมกับเขาตอนเขาเดินทางกลับคะ ลางานได้ – สัปดาห์คะ

  • admin says:

   วีซ่าจะผ่านหรือไม่ ทางสถานทูตจะเป็นผู้ตัดสินในวันสัมภาษณ์ครับ ซึ่งถ้าเราเตรียมตัวไปดี ก็มีโอกาสครับ

 116. nana says:

  ขอรบกวนถามนะคะ
  อยากทราบว่าการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาที่เชียงใหม่ จะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้พาสปอร์ตคืนคะ แล้วมีวิธีการรับคืนได้เร็วกว่าการรอรอจากทางไปรษณีย์มั้ยคะ หรือสามารถไปรับได้เองจากสถานกงสุล หรือไปรับที่ สงน.ไปรษณีย์คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   3-5 วันทำการครับ สถานทูตจะส่งให้ทาง ป.ณ. ที่กรอกที่อยู่ ในวันสัมภาษณ์และวีซ่าได้รับการอนุมัติครับ

 117. newinny says:

  ตอนนี้หนูเรียนยุปี2 ค้ะ อยากทำวีซ่าไปเที่ยวแต่กลัวอย่างเดียวคือการสัมภาษณ์นะค้ะ อยากรู้ว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษค้ะ ตอบที

  • admin says:

   มีทั้งไทยและอังกฤษผสมกันครับ ถ้าไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ก็สามารถขอให้เค้าสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยได้ครับ (ซึ่งสถานทูตอาจสงสัยนิดนึงว่า ถ้าไปเที่ยวแล้วเกิดต้องสอบถามกับชาวพื้นเมือง จะทำอ่ยางไร)

 118. scubagirl53 says:

  ดิฉันต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ จะเดินทางคนเดียวเพื่อไปหาเพื่อนที่เรียนปริญญาเอกที่ Cornell University เเต่สถานภาพตอนนี้คือ เพิ่งจะเรียนจบปริญญาเอกจากประเทศเกาหลีใต้ มีเงินฝากในบัญชีน้อยมากๆ เเละยังไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ประเทศไทยเลย จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเเค่ไหนที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวคะ

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สถานทูตจะมองครับ แต่เกือบ 90 % น่าจะยาก เพราะเราไม่มีหลักฐานแสดงความมั่นคงและผูกพันธ์ในประเทศไทยเลย ถ้ายื่นไป สถานทูตอาจบอกว่า ให้ทำงานซัก 2 ปีแล้วค่อยมาขอใหม่ก็เป็นได้ครับ แต่ทั้งนี้ สิทธิในการตัดสิน สถานทูตจะเป็นผู้พิจารณาในวันสัมภาษณ์ครับ

 119. by says:

  อยากทราบว่า การกรอก DS -160 ดิฉันขอวีซ่าท่องเที่ยวไปกับสามี ต้อง
  1. upload รูปสามีด้วยหรือเปล่าค่ะ เพราะเราเป็นผู้ขอวีซ่าหลัก
  2.เจ้านายสามีเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ และมีหนังสือรับรองจากเจ้านายสามี ใช้ได้หรือเปล่าค่ะ เจ้านายสามีเดินทางไปด้วย
  3. ที่พักไปพักบ้านเพื่อนเจ้านาย แต่ไม่มีจดหมายเชิญ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ

  รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ กำลังกรอกแบบฟอร์มอยู่ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says:

   ขอตอบแต่หลักการแล้วกันครับ
   1. แบบฟอร์มใคร แบบฟอร์มมัน อัพโหลดรูปเฉพาะผู้ขอวีซ่าครับ
   2. ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และการสัมภาษณ์ครับ
   3. มีดีกว่าแน่นอน แค่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของเจ้าหน้าที่สถานทูตด้วยครับ ว่าจะขอดูเอกสารหรือไม่

 120. แพน says:

  ขอรบกวนเพื่อนช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะคือว่าดิฉันแต่งงานจดทะเบียนชาวอเมริกันเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน ดิฉันไม่เคยท่องเที่ยวออกนอกประเทศครั้งนี้สามีอยากให้ไปเที่ยวอเมริกาพร้อมลูกสาวของสามีเก่าอายุ 12 ปีค่ะ ดิฉันกลุ่มใจเรื่องเอกสารของดิฉันต้องเตรียมอย่างไรบ้างค่ะ ส่วนของสามีมีเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายให้เราสองแม่ลูกแฟนดิฉันมีใบเสียภาษี มีเอกสารรับรองค่าใช้จ่าย มีสมุดบัญชีเงินฝาก ดิฉันจะีมีโอกาสวีซ่าท่องเที่ยวผ่านไหมค่ะส่วนเอกสารของลูกสาวต้องใช้อะไรบ้างค่ะ ดิฉันเคยอ่านบอกว่าต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากดิฉันมีเงินในบัญชีไม่มาก ส่วนบางทีก็ต้องมีบ้านที่ดินที่เป็นชื่อเราที่่อยู่เมืองไทย ดิฉันไม่มีจะทำอย่างไรค่ะ ดิฉ้ันค่าขายในตลาดสดค่ะ จะต้องขอเอกสารรับรองจากทางตลาดหรือเปล่าค่ะแต่ดิฉันกลุ้มใจเรื่องเงินในบัญชี แต่มีเงินเข้าออกแต่เงินคงเหลือไม่มีนี้ซิค่ะคือปัญหา ดิฉันจะยื่นเองหรือว่าต้องใช้บริษัทรับทำวีซ่าค่ะดิฉันเคยสอบถามเขาจะให้ดิฉันจ่ายค่าจัดทำอย่างเดียวไม่เกี่ยวค่าวีซ่า ดิฉันกับลูกบริษัทคิดสามหมื่นกว่าบาท เขาบอกดิฉันขอเอกสารทางการเงิน แล้วเอกสารบ้านที่มีชื่อดิฉันหรือโฉนดที่ดิน บางคนบอกว่าให้สมัครเองมีเปอร์เซ็นผ่านมากกว่าไม่ต้องเสียเงินมากขนาดนั้นแค่เรามีใบรับรองเอกสารสามีครบเราก็มีสิทธิผ่านแล้วจริงหรือเปล่าช่วยดิฉันด้วยน่ะค่ะดิฉันไปท่องเที่ยวแค่ 10 วันเองค่ะเพราะว่าเดือนที่จะไปลูกสาวคงต้องขอลาหยุดโรงเรียนค่ะดิฉันจะขอเอกสารทางโรงเรียนการหยุดค่ะช่วยดิฉันด้วยน่ะค่ะเรื่องเอกสารกลุ้มใจมากเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มส่วนในก่อนเลยค่ะ
  ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ (แฟนดิฉันอยู่นรอ์เวย์แล้วทำงานมีบ้านอยู่นอร์เวย์ค่ะส่วนที่จะไปเยียมญาติสามีเขาถือสัญชาติอเมริกันค่ะ)

  • admin says:

   เคสนี้ จะผ่านหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับมุมมองของเจ้าหน้าที่สถานทูต ที่เป็นผู้สมัภาษณ์ด้วยครับ ถ้าเค้ามองว่า เราไปอยู่แค่ชั่วคราวและจะกลับมาจริง ๆ คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะแต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว และเป็นสามีภรรยากันมากว่า 2 ปี แต่เนื่องจากหลักฐานทางสังคม เศรษฐกิจ เ่ท่าที่เล่ามา ไม่ค่อยมีอะไรไปแสดง สถานทูตอาจคิดว่า ความผูกพันธ์กับประเทศไทยยังไม่มั่นคงพอ ก็เป็นไปได้ครับ คือ มีโอกาสออกได้ทั้ง 2 หน้า ขึ้นอยู่กับมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่มาสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยครับ

 121. เฟม says:

  ดิฉันจะขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่ะ คาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2556 จากมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งดิฉันกำลังรอรับปริญญาในเดือน พฤศจิกายน 2556 นี้ จึงอยากจะขอความกรุณาให้ช่วยอนุมัติวีซ่า ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2556 เป็นระยะเวลา 7 วัน แน่นอนว่าดิฉันจะต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  1.ครอบครัวของดิฉันเป็นครอบครัวเล็กๆ มีสมาชิก 4 คน ดิฉันเป็นลูกสาวคนโต มีน้องชายที่กำลังรับราชการทหาร อายุ 20ปี ดิฉันจะต้องกลับมาดูแลพวกท่านที่อยู่เพียงลำพัง และมีอายุ 50 และ 42 ปี
  2.ดิฉันมีหุ้นส่วนร้านอาหารที่เล็กๆ ที่ยังต้องดูแล ชื่อร้านอาหาร เฟมัสโพนยางคำ
  3.ดิฉันต้องกลับมาเพื่อรับปริญญา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
  4.ดิฉันมีเงินกู้ กยศ.ที่ต้องรับผิดชอบเมื่อมีงานทำอย่างจริงจัง

  และในการเดินทางครั้งนี้ดิฉัน มีคุณพ่อนาย อายุ ปี อาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามเอกสารแนบ

  ข้อมูลเหล่านี้ควรแก้อะไรไหมคะ จะเขียนจดหมายแนะนำตัว

  • admin says:

   ใช้ได้ครับ แต่สถานทูตจะขอดูหรือเปล่า ก็ต้องลุ้นเอานะครับ เพราะส่วนใหญ่ จะใช้สัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ค่อยอ่านเอกสารชี้แจงเท่าไหร่ครับ แต่เตรียมไปด้วย ก็ดีครับ

   จุดที่ต้องเพิ่มเติม คือ แผนการเดินทางคร่าว ๆ ครับ

 122. Shi-n says:

  คือว่าต้องการไป Work ที่อเมริกาประมาณ 1 ปี (ไปและหาที่ทำงานเอง โดยไม่ได้ผ่านทางโครงการ) จะต้องยื่นวีซ่าแบบไหนดีคะ? แล้วควรยื่นล่วงหน้าก่อนจะไปนานไหม?

  • admin says:

   ที่อเมริกา ยังไม่มีวีซ่าชนิดนี้ครับ เรื่องทำงานที่ต่างประเทศ อาจต้องลองติดต่อกรมแรงงานดูครับ

 123. มาช says:

  เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา คืออะไรครับ แล้วต้องใช้เสตทเม้นเท่าไร ถึงจะ ทำ b1 b2ได้ครับ
  แล้ว อนุมัตง่ายใหมอ่ะครับ

  • admin says:

   คือเอกสารที่แสดงให้สถานทูตเชื่อว่า เราไปแล้วจะกลับมาจริงครับ อาจจะเป็นเรื่องงาน สถานะทางครอบครัว ภาระที่ต้องรับผิดชอบ ฯ ส่วนสเตทเม้นยากที่จะกำหนดจำนวนได้ เราต้องประเมินว่า จะใช้ประมาณเท่าไหร่ในการไปในทริปนั้นครับ การอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ขึ้นอยู่กับเอกสาร การเตรียมตัวและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ครับ

 124. Neypal says:

  รบกวนถามค่ะ

  กรณีที่เราจะไป interview เพื่อขอvisa แบบ B2 แต่ไม่สามารถเดินทางไปอเมริกาได้ภายในเวลาที่เราแจ้งตอนกรอกเอกสารไป เนื่องจากติดธุระด่วนและยังไม่ทราบว่าจะได้เดินทางไปเมื่อไหร่

  ดิชันไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมไปเปล่าๆค่ะ จึงคิดว่าจะไป interview, กรณีนี้ ตอนที่ไป interview แล้วค่อยบอกความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการเดินทาง และขอ postpone ไปก่อนจะได้หรือไม่คะ และได้นานเท่าไหร่คะ หรือถ้าคุณ admin มีอะไรจะชี้แนะรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ปล.ดิชันอาศัยอยู่ต่างประเทศค่ะ

  ถ้าเดินทางไปสัมภาษณ์แล้วบอกความจำเป็นไป ระยะเวลาการขอ

  • admin says:

   ถ้าจะให้ง่าย ก็ทำเรื่องไปแบบปกติแหละครับ เพราะถ้าได้รับวีซ่าแล้ว ไม่ได้เดินทาง ก็ไม่ผิดอะไรครับ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ ตามอายุของวีซ่าอยู่แล้ว เพียงแต่ตอนจะเข้าเมืองก็อธิบายกับทาง ต.ม. เท่านั้นเองครับ (ถ้ามีเอกสารอ้างอิงก็ติดเผื่อ ๆ ไปด้วย)
   หรือถ้าอยากจะบอกสถานทูตตามตรง และประเมินวันที่จะเข้าประเทศใหม่ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ

   • Neypal says:

    ขอบคุณมากๆค่ะ จะดำเนินการตามที่คุณ Admin แนะนำค่ะ

 125. Pingpee says:

  อยากทราบว่า ถ้าจะสมัครวีซ่าให้ลูกชายที่เพิ่งอายุ 3 ขวบต้องทำยังไงบ้างคะ พอดีตัวคุณแม่เองเหลือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ 3 ปี อยากจะพาลูกไปเที่ยวค่ะ

  • admin says:

   ดำเนินการคล้ายกันครับ แต่คุณแม่จะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องแทนให้เกือบทั้งหมด และต้องทำเรื่องแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศของผู้ปกครองที่เขตด้วยครับ ส่วนที่เหลือก็เตรียมแผนการเดินทาง และหลักฐานตามที่สถานทูตกำหนดครับ

 126. Maew says:

  Passport หมดอายุ 1 ธันวาคม 2557 ถ้าได้วีซ่า 10 ปี แต่พาสปอร์ตหมดอายุแล้ววีซ่าละค่ะ

  • admin says:

   ใช้เล่มเก่า คู่กับเล่มใหม่ครับ

 127. บำรุง แป้นแก้ว says:

  ยื่นขอวีซ่าอเมริกา นัดสัมภาษณ์วันที่ 1 ก.ค. 56 ยังทำงานอยู่ เจ้านายให้ลาไม่จ่ายเงิน 2 เดือน เป็นวีซ่าท่องเที่ยว ต้องตรวจร่างกายเปล่าค่ะ

 128. aom says:

  ผู้หญิง(ขายของโอทอป)รายได้ไม่แน่นอน แล้วแต่ ฤดูกาล แต่งงานกับข้าราชการ มีบ้าน รถยนต์ของตัวเอง
  อายุ 48 แฟน 50 ถ้าจะขอวีซ่าไป อเมริกา เพื่อท่องเที่ยว ยากมั๊ยค่ะ ต้องทำงัยบ้าง อยู่เชียงใหม่ค่ะ
  ไม่กล้าจอง รร. ก่อน กลัวไม่ผ่าน และ ถ้าไม่ผ่านจะเสียเงินค่าวีซ่าฟรี เลยใช่มั๊ย..
  ต้องมีรายได้ หรือเงินฝากเท่าไหร่ค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าอเมริกา สถานทูตจะดูเรื่องความผูกพันธ์กับประเทศบ้านเกิดเป็นหลักครับ
   และเงินที่เพียงพอในการไปเที่ยวในทริปนั้น ลองคำนวนงบประมาณคร่าว ๆ ดูครับ มีค่าตั๋ว ค่ากินค่าอยู่ ค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในอเมริกา

   ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ก็เสียค่าวีซ่าแน่นอนครับ ไม่ได้คืน

   • aom says:

    ขอบคุณค่ะ
    สามี ต้องใช้หนังสือลางานจากทางราขการ และ แปลหรือเปล่าค่ะ
    ถ้าเราต้องการไปเที่ยว ที่ไทยทาวน์.. คือต้องการหาลูกค้าในอนาคตด้วยนะคะ ควรต้องจองที่พักด้วยมั๊ยค่ะ และ มีโปรแกรมทัวร์ หรือเปล่า ค่ะ
    ส่วนเรื่องเงินสำหรับเที่ยว ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ เพราะมีเงินเข้าออกตลอดค่ะ แต่ไม่มีใบเสร็จนะคะ ส่วนมากจะออกบูธ และ ขายสดค่ะ
    รบกวนแนะนำ สถานที่พักด้วยค่ะ
    ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

 129. Sk says:

  เคยได้ F1 แต่อยู่มา6ปีรวม opt กลับมาไทยได้3เดือน เพิ่งไปขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปงานรับปริญญาเพื่อน
  เอกสารครบทุกอย่าง ตอนนี้มีงานประจำทำด้วยค่ะ แต่ทำได้เดือนกว่า ทางสถานฑูตรับเรื่องไว้ แต่ขอดูทรานสคริปเพิ่มเติ่ม แบบนี้มีโอกาสผ่านไหมคะ? ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้าไม่เคยทำผิดกฎ เช่น อยู่เกินระยะเวลาวีซ่า ก็มีโอกาสได้วีซ่าสูงครับ ไม่งั้นคงปฏิเสธไปแล้วครับ

 130. RR says:

  ใช้ pin สลับกับของเพื่อนในการนัดสัมภาษณ์อ่ะค่ะ คือนัดเรียบร้อยแล้ว พอจะนัดให้เพื่อนถึงได้มารู้ว่าในใบเสร็จของพินมันมีชื่อกำกับไว้ด้วย อยากทราบว่าเพื่อนจะต้องซื้อ pin ใหม่มั้ย
  และมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ

  • admin says:

   ใช้พินได้ โดยไม่ต้องซื้อใหม่ครับ

 131. พัชชา says:

  เคยอ่านข้อมูลทราบมาว่าผู้ทีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้ปกครองสามารถเข้าไปด้วยในวันสัมภาษณ์ที่สถานฑูต จริงหรือไม่

  • admin says:

   น่าจะได้ครับ (ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหน้าสถานทูต) แต่ถ้าตามกฎหมาย จะถือว่าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรมีผู้ปกครองไปด้วยครับ

 132. เพ็ญพิชชา says:

  เคยได้รับวีซ่าอเมริกามาแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางไปและหมดอายุไปแล้ว จะขอใหม่อีกครั้งจะมีปัญหาอะไรไหม?คะ

 133. Amy says:

  มีพี่สาวแท้ ๆ อยู่อเมริกาค่ะ ได้ citizen เมื่อเดือนมกราคม 56 ที่ผ่านมา พี่ต้องการพาเรา และลูกชายเราไปเที่ยวค่ะ พี่สาวว่าจะออกใบรับรองให้พร้อมเขียนในรายละเอียดด้วยว่าจะดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อเรา และลูกชายไปเที่ยวที่โน่น ตั้งใจจะไปเดือนตุลาคม 56 ค่ะเพราะลูกปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 พอดีประมาณเดือนกว่า ๆ ค่ะ สเตทเม้นท์เราไม่ได้มีเงินผ่านอะไรมากมายนัก เพราะเราได้รับเงินเดือนเป็นเงินสดค่ะ เดือนละ 2 ครั้ง เราทำงานมา 2 ปีกว่าแล้วค่ะ เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะถึงจะมีโอกาสได้ไปนอกเหนือจากที่พี่สาวจะแสดงหลักฐาน citizen และจดหมายว่าจะขอดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายหน่ะค่ะ ตั้งใจไปเที่ยวใกล้เปิดเทอมก็พาลูกชายกลับ แม่เราก็เพิ่งไปได้เมื่อสักปีกว่า ๆ ที่ผ่านมาค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ เหลือเวลาแค่ 5 เดือนเองค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าอเมริกาขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์และแสดงให้สถานทูตเห็นว่าเราไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

   เอกสารเตรียมไปควรเตรียมให้ครบและครอบคลุม แม้ว่บางครั้งทางเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ไม่ดูเหมือนกัน แต่ที่ต้องเตรียมเพราะถ้าเค้าขอดูแล้วเราไม่มี ก็เท่ากับปิดโอกาสได้รับวีซ่าไปแล้วครับ

   ส่วนเรื่องญาติที่อเมริกามีผลทั้งเป็นบวกและเป็นลบ ขึ้นอยู่กับการตอบคำถามเช่นกันครับ

 134. ronnarit says:

  ผมมีใบเกณทหาร พอจะเป็นหลักฐานในการ กลับมาประเทศไทยได้ไหมคับ ว่าต้องกลับมาจริงๆ

  • admin says:

   ใช้ไม่ได้ครับ เพราะทหารก็หนีกันได้ครับ

 135. นู๋โอ๋ says:

  ของเราไปสัมพาสมา ทางสถานทูตไม่ขอดูเอกสารอะไรเลย แต่ถาม4คำถามให้ผ่านเลย จิงๆมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ

  • admin says:

   ครับ แล้วแต่คนจริง ๆ แต่ถ้าเราเตรียมตัวไปดี ก็ช่วยเพิ่มความมั่นใจและเพิ่ม % ที่วีซ่าจะผ่านมากขึ้นครับ

 136. maam says:

  มีพี่สาวเป็น cityzen อยู่ที่โน้นคืออพยพไปอยู่ที่โน้นกับครอบครัวสามี ส่วนพี่สาวอีกคนโสดเรียนจบที่โน้นแต่ไม่กลับมา ตอนนี้อยากไปเที่ยวจะให้พี่สาวที่เป็นพลเมืองที่นั้นรับรอง เขาจะให้ไหมค่ะเนื่องจากพี่สาวอีกคนยังไม่กลับมา แถมนามสกุลเดียวกันอีก แต่ตัวเองพึ่งทำงานได้แค่ปีเดียวเองก็เลยเกรงว่าจะไม่ให้ อยากลางานแค่สองอาทิตย์ไปเที่ยวแค่นั้น เคยไป สวิส จีน เกาหลี ฮ่องกงมาแล้ว ทำงานที่อื่นมาสิบปีพึ่งเปลี่ยนงานใหม่ได้หนึ่งปี

  • admin says:

   ถ้าผู้ขอวีซ่าไม่พร้อมจริง ๆ ทั้งเรื่องงาน เงิน และปัจจัยแวดล้อมด้านความผูกพันธ์ในประเทศไทย ก็ไม่แนะนำให้ยื่นครับ เพราะโอกาสถูกปฎิเสธมีมากกว่า แต่ถ้าต้องการลองเสี่ยงดู สามารถติดต่อเพื่อทราบขั้นตอน ค่าธรรมเนียมและรายละเอียดได้ครับ

 137. janny says:

  การพิจรณาวีซ่า จำเป็นต้องดูหลักฐานทางการเงินเท่านั้นเหรอคะ และใบรับรองงานต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเหรอคะ …

  • admin says:

   สถานทูตดูภาพรวมหลาย ๆ เรื่องครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สิ่งที่จะแสดงให้สถานทูตเชื่อว่าเราไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 138. สมเกียรติ says:

  ขอเรียนถามว่า ได้ยื่นขอวีซ่าonline ไปแล้ว และ อีกไม่ถึง2วันทำการจะถึงวันนัดสัมภาษณ์ ( คือ ระบบนัดฯไม่ยอมให้แก้ไขหรือยกเลิกวันนัดสัมภาษณ์เนื่องจากเหลือไม่ถึง2วันจะสัมภาษณ์) แต่ผมต้องการยกเลิกการขอวีซ่าในครังนี้ จึงขอถามว่า 1. มีช่องทางใดที่จะแจ้งยกเลิกการยื่นวีซ่า และ การนัดสัมภาษณ์(ในเว๊ปthailand-us.visaserviceข้อที่”ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์”เป็นสีจาง ไม่active) 2.หากเราไม่ไปสัมภาษณ์ตามที่นัดไว้ จะถูกblack listหรือไม่?

  • admin says:

   ไม่ต้องยกเลิกก็ได้ครับ แค่เราไม่ไปสัมภาษณ์คิวก็จะผ่านไปเลยครับ และไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นครับ แค่เสียเงินค่าพินเท่านั้นครับ

 139. looktan says:

  ถ้าอยากเปลี่ยนรหัส DS 160 ในการนัดสัมภาษณ์ต้องทำยังไงค่ะ พอดีเกิดความคลาดเคลื่อนเรื่องวันที่จะไปแล้วกดยืนยันไปแล้ว (กดยืนยันไปแล้วนี่คืิส่งข้อมูลไปยังสถานฑูตแล้วใช่มั๊ยค่ะ๗ นอกจากนี้ยังกดเลือกวันนัดสัมภาษณ์ไปแล้วด้วยค่ะ

  • looktan says:

   คือกดยืนยันไปแล้ว แต่ไม่ขึ้น print application อ่ะค่ะ

   • admin says:

    ถ้า Print Application ไม่ขึ้นรอบแรกหลังจากที่ส่งใบสมัครออนไลน์ไปแล้วก็ไม่เป็นไรครับ สามารถใช้เลขที่ใบสมัคร ข้อมูลส่วนตัว และรหัสผ่านที่ตั้งไว้ เข้าระบบไปปริ้นใหม่ได้ครับ

  • admin says:

   ถ้าส่งใบสมัครเข้าระบบไปแล้ว จะเปลี่ยนไม่ได้ครับ เพราะระบบออกแบบมาให้ผูกติดกับเลขที่ใบสมัคร

 140. อรรถชัย กิติศรี says:

  ขอถามหน่อยครับ 2006-2011ทำงานทีเมกาวีซ่า L1 เอาภรรยาและลูกชาย(อายุ12ปี)ไปอยู่และเรียนทีโน่น ต่อมาปี2009 ภรรยาตั้่งครรภ์ และคลอด ได้ลูกสาวเมี่อ31/03/2010 ลูกสาวเป็นซิติเซ็นต์ ต่อมาปี2011 may วีซ่าหมดอายุ( may 9,2011) 1 พ ค 2011 `กลับเมีองไทย”””””””คำถาม ปีหน้า2013 อยากพาครอบครัวไปเที่ยว new york คิดว่าจะยี่นเรีองขอวีซ่า B2 ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมอ่านการแชร์ประสพการๆขอวีซ่ามา ไม่เห็นมีใครเหมีอนครอบครัวของผมเลย ช่วยผมด้วยนะครับ ผมรอคำแนะนำจากคุณ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ดัวยครับ

  • admin says:

   ถ้าไม่ได้ทำผิดกฎอะไรและเข้าออกตรงตามเวลา ขอวีซ่าครั้งหน้าไม่มีอะไรน่าห่วงครับ

   แต่อย่างไรก็ตาม สถานทูตจะดูสถานะปัจจุบันของผู้ขอวีซ่าด้วยนะครับ หลัก ๆ เลยคือเรื่องความผูกพันกับเมืองไทย ซึ่งคงไม่พ้นเรื่องงาน สถานะทางครอบครัว และจำนวนเงินที่เพียงพอกับการไปเที่ยวครับ ซึ่งถ้าเตรียมตัวดี ๆ ก็มีโอกาสที่ วีซ่าท่องเที่ยวจะผ่านสูงครับ

 141. พรรัตน์ says:

  หากเคยไปอเมริกามาแล้ว ด้วยวีซ่า J1, ถ้าจะขอวีซ่านักท่องเที่ยว10ปี ได้มั้ยคะ
  แล้วเรื่องเอกสาร ถ้าไม่มีสถานที่ทำงานรับรอง จะมีโอกาสขอวีซ่าผ่านได้มั้ยคะ

  • admin says:

   ขอได้ครับ แต่จะผ่านหรือเปล่าขึ้นอยู่กับเอกสารที่จะยืนยันได้ว่า เราไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 142. ไลลา says:

  ถ้าจะเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกากับแม่ได้หรือไม่ค่ะเพราะแม่อายุ 66 ปีแล้วอีกทั้งพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย คือหนูไม่จำเป็นต้องขอเพราะถือกรีนการ์ดจะพาแม่ไปเที่ยวค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

  • admin says:

   ตามกฎ สถานทูตไม่อนุญาตให้ญาติเข้าไปสัมภาษณ์หรือช่วยตอบคำถาม ผู้ขอวีซ่าจะต้องเป็นคนตอบเองครับ

 143. นิิด says:

  ถ้าต้องการไปท่องเที่ยว เพีอเยี่ยมญาติคะ

  พี่สงสัยว่าเวลาเรากรอก ข้อมูลTravel Information พี่เลือก Business &Tourism(Temporary Visitor)(B1/B2) พี่ก้คีย์ข้อมูลและยืนยันการกรอกไปจนได้รับใบconfirmation ยืนยันสองหน้า ว่า Purpose of travel : Business/ Personal(B1/B2) แต่ชุดนี้ก็ยังงงอีกเพราะมันเป็นวิซ่าธุรกิจ พี่ไม่มีจดหมายเชิญคะ
  ดังนั้พี่เลยลองกรอกใหม่อีกรอบคะ พี่ใช้ ข้อมูลเดิมทุกอย่างแต่ เปลี่ยนประเภทวีซ่าคะ เปลี่ยนเป็น Travel Information พี่เลือก Tourism/ Personal Travel (B2) พี่ก้คีย์ข้อมูลและยืนยันการกรอกไปจนได้รับใบconfirmation ยืนยันว่า Purpose of travel : Tourism/ Medical Treatment (B2) พี่คิดว่ามันไม่ถูกต้อง เพราะพี่ไม่ได้ไปรักษาตัวแต่เขาต้องการไปเยี่ยมญาต
  คำถามคะ ถ้าต้องการไปท่องเที่ยว เพีอเยี่ยมญาติคะ หน้าconfirmation ที่ต้องนำไปสัมภาษณ์กับสถานฑูตควรเป็นข้อไหนคะ ระหว่าง
  1. Purpose of travel : Tourism/ Medical Treatment (B2) กับ
  2. Purpose of travel : Business/ Personal(B1/B2)
  อันไหน ถูกต้องคะ ระหว่าง ข้อ 1. กับ ข้อ 2.

  ถ้าเดินทางไปสองคนคะ เป็นพี่น้องกัน นามสกุลเดียวกันคะแต่อยู่กันคนละทะเบียนบ้านคะ เวลาซื้อ PIN เีพื่อนัดสัมภาษณ์คะ พี่ซื้อ 2 PIN คะ แต่อยากนัดสัมภาษณ์ ในวัน เวลาและ ห้องเดียวกันคะ สามารถทำได้ไหมคะ ตอนนี้งง และวุ่นวายกับเรื่องนี้มากเลยคะ ว่าจะทำอย่างไรดีคะ

  รบกวนดูให้หน่อยนะคะ

  • admin says:

   ขอตอบเฉพาะข้อแรกละกันนะครับ

   วีซ่าท่องเที่ยว เป็นแบบ B2 ครับ หรือตามที่ให้ข้อมูลมาก็คือ
   1. Purpose of travel : Tourism/ Medical Treatment (B2)

   (วีซ่าประเภทเดียวกัน อาจแบ่งเป็นหลายวัตถุประสงค์ได้ครับ อย่างชนิด B2 คือ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือทำการรักษา ครับ)

 144. กิ๊บ says:

  ถ้าเราทำงานอยู่ต่างประเทศ แล้วได้เงินเดือนโอนเข้าบัญชี แต่เป้นบัญชีต่างประเทศ ถ้าเราขอสเตทเม้จขอธนาคารต่างประเทศไปยืน สถานทุตได้ไหม หรือต้องเอาเฉพาะบัญชีธนาคารภายในประเทศไทยเท่านั้น

  • admin says:

   ถ้าเป็นธนาคารต่างชาติที่ใหญ่ และมีชื่อเสียง น่าจะไม่มีปัญหาครับ

   แต่หากเป็นธนาคารท้องถิ่น ก็ควรใช้วิธีอื่นครับ

 145. ชนาภา ตั้งพูลสกุล says:

  พอดี หลานสาวไปเรียน summer ที่ USA ปี 2010 กลับมาแล้วได้ VISA Type F1 expiration 30 MAR 2015 แล้วจะพาหลานไปเที่ยว USA สิ้นปีนี้ Dec 2012 ต้องขอ VISA ใหม่ ไหมค่ะ หรือใช้ VISA F1 ที่มีอยู่แล้วค้ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ถ้ากลับมาที่ประเทศไทยแล้ว และต้องการไปเที่ยว ก็ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวด้วยครับ

 146. ศิริพร says:

  นอกจากชำระค่าสมัครวีซ่าB2ที่ไปรษณีย์แล้วจะมีวิธีอื่นไหมคะ หรือมีแค่วิธีนี้เท่านั้น

  • admin says:

   มีวิธีนี้ วิธีเดียวครับ เพราะทางสถานทูตอเมริกา มอบหมายให้ทางไปรษณีย์ไทยเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในการเก็บค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าครับ

 147. MissSassy says:

  คือตอนนี้เปิดร้านขายอาหารเล็กๆอยู่ในสถานที่ประมูลใหญ่ๆแต่ชื่อคนที่ประมูลเป็นแม่ของเรา ทำมา 25 ปี ตอนไปขอวีซ่าเราจะบอกกับสถานทูตว่าอย่างไร บัญชีเรามีเงินเข้าทุกวันออกทุกวันและมีประจำประมาณเดือนละ 20000 และเรามีห้องเช่าที่เป็นชื่อเรา บ้านชื่อเรา เคยไปญี่ปุ่นมา 2 เดือน วีซ่ามีแนวโน้มจะได้หรือไม่ จะไปเที่ยวอเมริกาสัก 2 อาทิตย์ ช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเอกสาร และตอนสัมภาษณ์วีซ่าครับ
   หากเราสามารถชี้แจงให้ทางเจ้าหน้าทีั่สถานทูตเชื่อมั่นว่า เราไปแล้วจะกลับมาจริง ก็มีโอกาสที่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาให้ครับ

 148. ขวัญหทัย says:

  เราต้องมีเงินในบัญชีิิเงินฝาก ประมาณเท่าไหร่คะ ถึงจะสามารถเดินทางไป เที่ยวได้ และต้องนำติดตัวไปเท่าไหร่คะ

  • admin says:

   ประเทศอเมริกา สถานทูตจะดูความเคลื่อนไหวทางบัญชี ว่ามีความมั่นคงเพียงพอหรือเปล่า ประกอบกับสถานะปัจจุบันของแต่ละบุคคลในการอนุมัติวีซ่าครับ จึงไม่สามารถกำหนดเกณฑ์เป็นตัวเลขตายตัวได้

 149. พร says:

  ถ้าน้องสาวเพิ่งจบมหาวิทยาลัยมาเกือบปี ทำงานได้ประมาณ 5 เดือนและลาออกมาได้ 2 เดือนจะขอวีซ่านศ.ไปเรียนภาษาประเทศอเมริกา เลยจะให้พี่สาวเป็นสปอตเซอร์ให้ โดยใช้สเตจเม้น และให้เซ้นรับรองเป็นสปอตเซอร์ให้ แล้วกรณีที่เขาหนีวีซ่า คนที่รับเป็นสปตเซอร์ให้จะได้รับโทษ โดน Blacklistหรือเปล่า และกรณีที่เพิ่งเอาเงินมาเข้าบัญชีในการขอวีซ่าประมาณ 1 เดือน แต่ถยอยเอาเข้าครั้งละ 20000 ใน 1 เดือนนั้น รวมเป็นเงิน 200000 บาท ขอวีซ่าจะผ่านหรือเปล่า

  • admin says:

   เรียนต่อที่อเมริกา เงินสนับสนุน 2 แสนบาท ไม่เพียงพอครับ และสถานทูตจะขอดูความเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลัง 1 ปี เพื่อยืนยีนว่า ผู้สนับสนุนมีความสามารถที่จะสนับสนุนได้จนกระทั่งนักเรียนเรียนจบ

 150. Jintana says:

  อยากรู้ว่าชาวขาวโอนสัญชาติไทยแล้ว จะขอวีช่าb2 เริ่มต้นย่างใรบ่างคะ

  • admin says:

   ถ้าได้รับสัญชาติไทยแล้ว ก็ดำเนินการเหมือนกันทุกอย่างครับ ต้องแสดงให้สถานทุตเห็นว่า มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบ้านเกิด และมีเงินที่เพียงพอกับการไปเที่ยวครับ

 151. วรสิทธิ says:

  อยากทราบว่าจะไปแข่งกีฬา ซึ่งมีเอกสารจากฝ่ายจัดการแข่งขันเชิญมา ต้องขอวีซ่า ประเภทไหนครับ
  ขอบคุณครับ

  • admin says:

   ถ้าไม่ใช่กีฬาระดับชาติหรือมืออาชีพ น่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว (B2) นะครับ ถ้าต้องการความแน่นอน ควรสอบถามไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันเพิ่มเติมดูครับ

   ข้อมูลจากเว็บไซด์สถานทูต : B-2: For tourism, visit to friends and relatives, medical treatment, and amateur/unpaid participants in cultural or sports events

 152. beau says:

  วันนี้ไปขอ b1 แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจะไปเทรนงานต้องขอเปน H3 ซึ่งพอกลับมาเชคดูแล้ว ตัว H3ต้องใช้เวลานานมาก และเอกสารอีกหลายอย่างและจะไม่ทันเวลาที่จะไปเริ่มเทรนงานที่นู่น มีทางไหนที่พอจะช่วยได้มั้ยคะ อ้อวีซ่าวันนี้ขอไปหกเดือนค่ะ อาจจะเยอะไปนิดนึง
  หรือถ้าจะสมัครขอวีซ่าใหม่เปน B2 ไปเลย จะเปนไรมั้ยคะ เพราะไม่อยากรออ่ะค่ะ

  • admin says:

   รายละเอียดตามที่คุยทางโทรศัพท์นะครับ

 153. ก๊อดครับ ครับ says:

  ผมมีญาติที่ LA ครับ เขาอยากให้ผมไปเที่ยวหาประสบการณ์ ผมเองก็อยากไปเหมือนกันแต่ไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไรครับ จึงขอสอบถามดังนี้ครับ
  – ตอนนี้ผมอายุ 16 กำลังเรียนอยู่ อยากจะไปเที่ยวในช่วงปิดเทอญ เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ ไม่ทราบทำอย่างไร
  – คุณพ่อมีธุระกิจส่วนตัวเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ท่านบอกว่ามีเงินพอที่จะให้ไป แต่ท่านไม่ทราบจะเริ่มต้นเรื่องเอกสารอย่างไร ครับ เพราะท่านทำแต่งานไม่มีเวลามาศึกษาเรื่องนี้ ท่านจึงให้ผมหาความวิธีเอาเอง ครับ
  – ผมคิดจะไปแค่สองสามเดือนนะไม่ทราบจะทำวีซ่าแบบไหน และทำอย่างไรบ้างจึงจะได้ไป อ๋อ..ผมมีพี่สาวอายุ

  • admin says:

   ถ้าอยากไปเรียนแบบเต็มเวลา ก็ต้องขอวีซ่านักเรียนครับ
   แต่ถ้าไปเที่ยว + อยากลงเรียนภาษาอังกฤษแบบพาร์ทไทม์ ก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวแทนได้ครับ

   หากสนใจเรื่องเรียนต่อ สามารถขอคำปรึกษาและขอข้อมูลได้ที่ เรียนต่อ อเมริกา

 154. น้องเก๋ says:

  เก๋อยากไปทำงานที่อเมริกาค่ะ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างคะแล้วต้องยื่นวีซ่าประเภทไหนคะ
  ขอบคุณค่ะ

 155. ิีudomporn says:

  อยากทราบว่า ถ้าจะไปนำเสนอผลงานวิชาการที่ USA เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ควรจะสมัคร วีซ่า ประเภทไหนคะ