วีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียนอเมริกา


วีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าอเมริกา รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา รับยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา รับทำวีซ่าอเมริกา ขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่านักเรียนอเมริกา, B1/B2 Visa, F-1 Visa

วีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา เป็นเสมือนใบผ่านทางในการขออนุญาตเข้าอเมริกา ซึ่งเมื่อผู้ถือวีซ่าเดินทางเข้าประเทศ ทางกองตรวจคนเข้าเมืองจะเป็นผู้ตรวจสอบวีซ่าอเมริกาของท่านรวมถึงสอบถามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศ ก่อนที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ หากอนุญาตก็จะระบุระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนักอยู่ที่อเมริกาให้ทราบด้วย วีซ่าอเมริกา นั้น มีอยู่หลากหลายประเภท ซึ่งส่วนใหญ่ก็แบ่งตามวัตถุประสงค์การเดินทาง แต่วีซ่าที่เป็นคนไทยนิยมขอวีซ่ากัน มีอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา B-2 Tourist Visa วีซ่านักเรียนอเมริกา F-1 Student Visa วีซ่าธุรกิจอเมริกา B-1 Business Visa ซึ่งแนวทางและขั้นตอนการขอ วีซ่าอเมริกา สามารถหาอ่านได้ทั้งจากเว็บไซด์ของสถานทูตอเมริกา เว็บกองตรวจคนเข้าเมืองอเมริกา หรือที่ด้านล่างของเว็บไซด์นี้ แต่หากท่านไม่มีเวลาจัดการ วีซ่าอเมริกา ด้วยตัวเอง สามารถติดต่อเราตามรายละเอียดด้านล่างนี้ ทางเรามีบริการ รับยื่นวีซ่าอเมริกา แบบชั่วคราว Non Immigrant Visas ในประเภทต่อไปนี้คือ 1.) วีซ่าท่องเที่ยว หรือ วีซ่าธุรกิจ B-1 / B-2 Visa  2.) วีซ่านักเรียนF-1 ซึ่งในการ ขอวีซ่าอเมริกา ผู้ขอวีซ่าจำเป็นต้องเดินทางไปยื่นวีซ่าด้วยตัวเอง เพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์ ตามวันและเวลาที่นัดหมายกับทางสถานทูตอเมริกาไว้

ข้อมูลการให้บริการ 

 รับยื่นวีซ่าอเมริกา

รับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

รับยื่นวีซ่านักเรียนอเมริกา

รับยื่นวีซ่าธุรกิจอเมริกา 

ติดต่อได้ที่

เบอร์โทร : 02 664 1431 – ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช) ฝ่ายงาน วีซ่าอเมริกา
บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.30 น.

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) แล้วเลี้ยวขวาออกจากสถานี เพือเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

แผนที่

***************

หน้านี้มีอะไรบ้าง :

วีซ่าอเมริกา

ประเภทของวีซ่าอเมริกา

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา (วีซ่า B2 และ วีซ่า B1 : Non-Immigrant visa)

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าอเมริกา ประเภท B2)

(1.2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าอเมริกา ประเภท B1)

2.) วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น

(2.1) วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)

(2.2) วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

3.) วีซ่าถาวร (Immigrant visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ Department of Homeland Security (DHS) ในอเมริกา โดยสามารถหาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas.html

เอกสารที่ใช้ในการ ยื่นวีซ่าอเมริกา

1.) หนังสือเดินทาง (Passport) ทุกเล่มที่มี

2.) แบบฟอร์มขอวีซ่า DS160

3.) รูปถ่ายสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

4.) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)

5.) เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

** ไกด์ เอกสารขอวีซ่าที่ควรเตรียมเบื้องต้น

ขั้นตอนการขอวีซ่าอเมริกา

 • เตรียมเอกสาร
 • กรอกแบบฟอร์ม DS160
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • จองวันสัมภาษณ์
 • สัมภาษณ์

– ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับวีซ่าอเมริกาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ ธ.กรุงศรี ตามแบบฟอร์มที่ปริ้นออกมาจากระบบ โดยชำระเป็นเงินบาทตามอัตราที่สถานทูตอเมริกากำหนด ซึ่งจะแจ้งไว้ที่หน้าเว็บไซด์

(กรณียื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องชำระค่า SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ซึ่ง SEVIS เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา สามารถชำระโดยการตัดบัตรเครดิต)

ผู้ขอวีซ่าที่ต้องชำระค่า SEVIS เป็นใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่ออเมริกา ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และนักวิชาการที่มีแบบฟอร์ม I-20 / DS-2019 โดยค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ซึ่งสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซด์ https://www.fmjfee.com/i901fee/

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการจองวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา

รหัสบาร์โค๊ตประจำแบบฟอร์ม DS160 ซึ่งจะได้รับเมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ว่าสะดวกไปสัมภาษณ์ที่ใด แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ ยกเว้นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดตามรายชื่อด้านล่าง ที่สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) [การมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพื่อการขอวีซ่า ณ. ศูนย์เชียงใหม่ได้]

จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับการยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่

สถานที่ยื่นวีซ่า สัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

แผนที่

แผนที่ สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ

 สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

387 ถนนวิชยานนท์ เชียงใหม่ 50300 ประเทศไทย

แผนที่

แผนที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา เชียงใหม่

 

ในวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารอื่นๆ ที่น่าจะช่วยสนับสนุนการสมัครวีซ่ามาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ

เฉพาะผู้สมัครวีซ่าอเมริกาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่า ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา โปรดตรวจสอบ…

– เอกสารที่จำเป็น เช่น ใบนัดสัมภาษณ์ ใบยืนยันว่ากรอกใบสมัคร DS160 แล้ว และเอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น

– เดินทางมาถึง แผนกกงสุล ที่ทำการนัดไว้ ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง กรณีที่มาถึงสถานทูตก่อนเวลาเกินครึ่งชั่วโมง อาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและบริเวณที่นั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด กรณีที่ผู้ขอวีซ่า เดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ผู้ขอวีซ่า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวัน-เวลา สัมภาษณ์ visa อเมริกา ใหม่

– อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ของมีคม รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตอเมริกาได้ ในวันสัมภาษณ์ โปรดพกแค่เอกสารที่จำเป็น และเครื่องมือสื่อสารเพียง 1 เครื่องเท่านั้น เนื่องจากตามกฎใหม่ สถานทูตจะอนุญาตให้ฝากของได้เพียงอุปกรณ์สื่อสารหรืออิเลคทรอนิคได้เพียง 1 เครื่องเท่านั้น หากมีอุปกรณ์หรือของใช้อื่น ๆ ผู้ขอวีซ่าต้องไปหาที่ฝากเอาเอง ถึงจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปในสถานทูตได้

 

กรณีที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ ผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน  3 – 5 วันทำการ

กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธ ผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

ระยะเวลาสูงสุดที่ทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่า ให้
ประเภทวีซ่า            เข้า – ออก                ระยะเวลาสูงสุด
B-1/ B-2                  Multiple              120 เดือน หรือ 10 ปี
F-1/ F-2                   Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี
J-1/ J-2                    Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี

หมายเหตุ ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง (Passport)

 

กลับไปด้านบน

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

  ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

 1. วารุณี แกลทส์ says:

  แต่งงานกับแฟน ได้ เกือบ 3 ปี แฟนอยู่อเมริกา กับลูกเลี้ยงอีก 2 คน ต้องการขอวีซ่าเพื่ออยู่อเมริกาต้องขอวีซ่าประเภทไหนค่ะ

 2. พิชญ์ชากร says:

  ตอนนี้ ทำงานที่ ประเทศ ตุรกี มีวีซ่าทำงาน อา มีครอบครัวที่อเมริกา อยากจะลองขอวีซ่าท่องเที่ยว ต้องทำอย่างไร ค่ะ

  • adminvisa says:

   รายละเอียดของการขอวีซ่า หรือการเตรียมเอกสารเบื้องต้นหากต้องการให้ทางบริษัท ดำเนินการให้ อยู่ในเว็บไซด์หมดแล้วครับ แต่วีซ่าอเมริกา เจ้าตัวต้องสัมภาษณ์ด้วยตนเองเท่านั้นครับ

 3. มยุลี สีหาท้าว says:

  คือยังไม่เคยเดินทางไปต่างประเทศเลยค่ะ แต่มีแฟนเป็นชาวอเมริกา แฟนอยากให้เดินทางไปเที่ยว แต่ดิฉันไม่ได้อะไรมากมายในประเทศไทย ไม่ทราบว่ามีความเป็นไปได้ไหมค่ะ ที่จะได้วีซ่า

  • adminvisa says:

   ถ้าคุณมีงานที่มั่นคง และเงินเก็บที่เพียงพอ รวมถึงความสัมพันธ์กับแฟน อยู่ในสถานะที่สถานทูตมองว่า มากกว่าคำว่าแฟน ก็มีโอกาสได้วีซ่าครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์แล้วครับ

 4. จันทรา says:

  แต่งงานกับชาวอเมริกัน จะยื่นวีซ่าท่องเที่ยวให้คุณแม่ ไปเที่ยว คุณแม่มีอายุ 75ปี ไม่ได้ทำงาน และจะไปสัมภาษณ์กับคุณแม่ได้ไหมค่ะ คุณแม่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้เลย มีโอกาสได้วีซ่าไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • adminvisa says:

   ผู้สูงอายุ อาจจะมีคนพาท่านไปที่สถานทูตได้ครับ แต่เรื่องการสัมภาษณ์ต้องลองถามเจ้าหน้าที่สถานทูตในวันไปสัมภาษณ์ดูครับ