ยื่นวีซ่าอังกฤษ, ยื่นวีซ่า UK มีขั้นตอน ดังนี้

หลังจากเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครขอวีซ่าและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” หรือ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ” (บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับเลือก จากสถานทูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนในการรับใบสมัครและเอกสารในการขอวีซ่า รวมถึงการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตามที่สถานทูตอังกฤษกำหนด (การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คือการเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ไฟฟ้า และการเก็บข้อมูลจากถ่ายภาพ)

เจ้าหน้าที่ของ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาการออกวีซ่า ผู้ตัดสินว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คือ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ในสถานทูตอังกฤษ เท่านั้น

สถานที่ในการยื่นใบสมัคร และเอกสาร ขอวีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ (UK visa application centre

อาคารเทรนดี้ออฟฟิซ ชั้นที่ 28 ซอยสุขุมวิท 13

The Trendy Office Building , 28th Floor,
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110

แผนที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา หรือเดินจาก สถานีอโศก ก็ได้เช่นกัน

เวลาให้บริการ
เวลารับยื่นวีซ่าอังกฤษ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 15.00 น.
ช่วงเวลาพิเศษวันเสาร์ : 08.30 น. – 12.00 น. (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ 10.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ 8.30 น. – 12.00 น.

การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biometric)

เป็นระบบการบันทึกข้อมูล โดยการสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร และช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้วีซ่าปลอมในการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ข้อแนะนำก่อนการเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วปราศจากการตกแต่ง ไม่มีรอยถลอกหรือแผล ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ใบหน้าในวันที่ไปทำการเก็บข้อมูล ควรไปแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ควรสวมแว่นกันแดด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปกปิดช่วงใบหน้า ช่วงคอ หรือศรีษะ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ค่าวีซ่า UK

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอวีซ่า UK ในขณะที่ผู้ขอ อยู่ในสถานะขอพำนักชั่วคราว

เช่น ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นสถานะของการพำนักเป็นการชั่วคราว หากไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ผู้ขอวีซ่าจะสามารถขอวีซ่าในประเภท ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่า Tier 5 ในระบบฐานคะแนน ศิลปินและนักกีฬา (Tier 5 Temporary worker – creative and sporting)
 • วีซ่าสำหรับครอบครัวของพลเมืองในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit)
หมายเหตุ คำร้องขอวีซ่าอาจถูกส่งไปยังประเทศที่มีถิ่นฐานพำนักอยู่อย่างถาวร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้

ในการยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกเหนือจาก 3 ประเภทตามด้านบน ผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่นใบสมัครในประเทศที่ท่านเป็นประชากรอยู่เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นวีซ่าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตที่ประเทศของท่าน

ระบบความปลอดภัยที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS – UK

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาติดต่อในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีดังนี้

 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ทำการนัดหมายแล้ว
 • ผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเด็ก
 • ผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ล่าม ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีปัญหาในการฟัง
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ เข้าไปภายในศูนย์ และทางศูนย์ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ
 • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกซ์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอ แผ่นซีดี เอ็มพี 3 ฟร๊อปปี้ดิสค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แล๊ปท็อบ หรือเครื่องเล่นเพลงกระเป๋าพกพา
 • กระเป๋าทุกประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าหนัง กระเป๋าสานหรือกระเป๋าผ้า และแฟ้มเอกสารที่มีซิป เราจะอนุญาตให้ท่านนำถุงพลาสติกที่บรรจุเอกสารการขอวีซ่าเข้าไปเท่านั้น
 • ซองเอกสารปิดผนึกหรือห่อพัสดุต่างๆ
 • วัตถุไวไฟต่างๆ เช่น กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค น้ำมัน เป็นต้น
 • วัตถุแหลมคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพก ที่ตัดเล็บ
 • อาวุธหรือวัตถุที่เหมือนอาวุธ หรือวัตถุระเบิดทุกประเภท
 • สิ่งของอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้นำเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

93 Responses to ขั้นตอน ยื่นวีซ่าอังกฤษ

 1. Line พูดว่า:

  ต้องการไปยื่น Visa พร้อมกันกับภรรยา แต่ในหน้าที่จองวันให้จองได้คนเดียว เราต้องทำยังไงครับ เราจองไปคนเดียว แล้ววันไปยื่นเอกสาร เรายื่นไปพรร้อมกับของภรรยาด้วยได้หรือไม่ครับ

  • admin พูดว่า:

   จองคนละรอบครับ แต่ให้ได้วันเวลาใกล้เคียงกัน พอถึงวันยื่นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับ หรืออาจจะทำเอกสารเพิ่มอีก 1 ชุดเพื่ออ้างอิงถึงกันก็ได้ครับ

 2. Pan พูดว่า:

  เราสามารถเชคสถานะวีซ่าได้อย่างไรบ้างคะ ยื่นไปตั้งแต่วัันที่ 9/07/2014
  หรือว่าต้องรออีเมลติดต่อกลับจากสถานทูตอย่างเดียว
  ในหน้าเว็บไซต์ก็ไม่เห็นมีให้ Track เลยค่ะ

 3. tee พูดว่า:

  กรอกใบสมัครไปแล้ว ถึงตอนจ่ายเงิน เลือกแบบ standard และหักบัตรเครดิตไปแล้ว
  ปรากฏว่าต้องใช้แบบ Priority visa service คือ 3-5 วัน แต่กลับไปอ่านรายละเอียดพบว่าถ้าผ่านขั้นตอนยืนยันและนัดหมายแล้วจะทำไม่ได้ มีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมครับ

 4. วันทนา พูดว่า:

  เพิ่งนัดยื่นวีซ่าสำเร็จ แล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในเว็บ เช่นผ่านบัตรเครดิต หรือPayPal.เท่านั้นหรือคะ
  แล้วราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว คือ140pound หรือคะ

 5. Chum พูดว่า:

  ยื่นขอวีซ่า tier4 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา ทำแบบ fast track ทางเจ้าหน้าที่เเจ้งว่าจะได้ภายใน 5 วันทำการ แต่ wrbsite ที่ให้มาไม่สามารถตรวจสอบสถายัได้เลย และไม่ได้รับเมลใดๆทั้งสิ้น จึงอยากทราบว่าจะติดตามผล หรือติดต่ออย่างไรได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ทางสถานทูตจะติดต่อทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ตอนยื่นวีซ่าอย่างเดียวเท่านั้นครับ กรณียื่นแบบ Fast Track ถ้าต้องการตามเรื่อง ให้ผ่านไป 5 วันทำการก่อน แล้วค่อยไปติดต่อถามความคืบหน้าได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าครับ โดยบอกเหตุผลว่าไม่ได้รับอีเมล

 6. Mind พูดว่า:

  ยื่นวีซ่าอังกฤษไปแล้วถูกปฎิเสธกลับมา ตอนนี้เตรียมเอกสารครบแล้ว เพื่อจะยื่นใหม่ ต้องเข้าไปจองคิวนัดวันยื่นเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะ พอดีเข้าไปแล้วใส่อีเมล์กับรหัสเดิมเพื่อล็อคอินเข้าไป มันไม่มีให้คลิกจองคิวใหม่อ่ะค่ะ มันขึ้นแต่ view appointment กับ view payment ซึ่งมันเป็นใบยื่นอันเก่าที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้และถูกปฎิเสธวีซ่ามาอะค่ะ ต้องไปที่ไหน ทำยังไงค่ะเพื่อจองคิวใหม่ค่ะ

 7. เจ พูดว่า:

  ถ้าขอ refund ไปจะได้เงินกลับช่องทางไหน หรือต้องไปขอrefundที่สถานทูตคะ คือ เขียน request refund ไปทาง website แล้ว เราจะทราบได้ยังไงคะว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ขอบคุนค่ะ

 8. ทัศนีย์ พูดว่า:

  อยากทราบการตรวจสอบสถานะวีซ่าค่ะ ตรวจได้ที่ไหนค่ะ พึ่งทำวีซ่ามาค่ะขอบคุณค่ะ

 9. muy พูดว่า:

  ยื่นวีช่า ติดตามสามีเมื่อ 28พฤษภา นี้พี่ที่ไปยื่นด้วยกันได้รับเมลล์แล้วว่าเอกสารส่งถึงสถานทุตแล้ว แต่ทำไมดิฉันยังไม่ได้รับเมลล์เลยค่ะ เมลล์ในฟอร์มที่กรอก เป็นเมลล์สามีค่ะ และสามีก็เชคแล้วยังไม่ได้รับเลยค่ะ วันนี้วันที่ 2 ละรวมกับวันยื่น

  • admin พูดว่า:

   ระบบเมลอาจมีการดีเลครับ เอกสารน่าจะถึงแล้ว แต่เมลยังไม่มา กรณีที่รอผล ถ้าไม่มีอะไรส่งมาเลย ให้ไปตามได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่า หลังจากครบกำหนด 15 วันทำการแล้วได้ครับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *