ยื่นวีซ่าอังกฤษ, ยื่นวีซ่า UK มีขั้นตอน ดังนี้

หลังจากเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครขอวีซ่าและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” หรือ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ” (บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับเลือก จากสถานทูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนในการรับใบสมัครและเอกสารในการขอวีซ่า รวมถึงการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตามที่สถานทูตอังกฤษกำหนด (การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คือการเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ไฟฟ้า และการเก็บข้อมูลจากถ่ายภาพ)

เจ้าหน้าที่ของ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาการออกวีซ่า ผู้ตัดสินว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คือ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ในสถานทูตอังกฤษ เท่านั้น

สถานที่ในการยื่นใบสมัคร และเอกสาร ขอวีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ (UK visa application centre

อาคารเทรนดี้ออฟฟิซ ชั้นที่ 28 ซอยสุขุมวิท 13

The Trendy Office Building , 28th Floor,
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110

แผนที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา หรือเดินจาก สถานีอโศก ก็ได้เช่นกัน

เวลาให้บริการ
เวลารับยื่นวีซ่าอังกฤษ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 15.00 น.
ช่วงเวลาพิเศษวันเสาร์ : 08.30 น. – 12.00 น. (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ 10.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ 8.30 น. – 12.00 น.

การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biometric)

เป็นระบบการบันทึกข้อมูล โดยการสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร และช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้วีซ่าปลอมในการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ข้อแนะนำก่อนการเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วปราศจากการตกแต่ง ไม่มีรอยถลอกหรือแผล ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ใบหน้าในวันที่ไปทำการเก็บข้อมูล ควรไปแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ควรสวมแว่นกันแดด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปกปิดช่วงใบหน้า ช่วงคอ หรือศรีษะ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ค่าวีซ่า UK

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอวีซ่า UK ในขณะที่ผู้ขอ อยู่ในสถานะขอพำนักชั่วคราว

เช่น ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นสถานะของการพำนักเป็นการชั่วคราว หากไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ผู้ขอวีซ่าจะสามารถขอวีซ่าในประเภท ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่า Tier 5 ในระบบฐานคะแนน ศิลปินและนักกีฬา (Tier 5 Temporary worker – creative and sporting)
 • วีซ่าสำหรับครอบครัวของพลเมืองในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit)
หมายเหตุ คำร้องขอวีซ่าอาจถูกส่งไปยังประเทศที่มีถิ่นฐานพำนักอยู่อย่างถาวร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้

ในการยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกเหนือจาก 3 ประเภทตามด้านบน ผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่นใบสมัครในประเทศที่ท่านเป็นประชากรอยู่เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นวีซ่าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตที่ประเทศของท่าน

ระบบความปลอดภัยที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS – UK

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาติดต่อในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีดังนี้

 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ทำการนัดหมายแล้ว
 • ผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเด็ก
 • ผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ล่าม ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีปัญหาในการฟัง
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ เข้าไปภายในศูนย์ และทางศูนย์ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ
 • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกซ์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอ แผ่นซีดี เอ็มพี 3 ฟร๊อปปี้ดิสค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แล๊ปท็อบ หรือเครื่องเล่นเพลงกระเป๋าพกพา
 • กระเป๋าทุกประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าหนัง กระเป๋าสานหรือกระเป๋าผ้า และแฟ้มเอกสารที่มีซิป เราจะอนุญาตให้ท่านนำถุงพลาสติกที่บรรจุเอกสารการขอวีซ่าเข้าไปเท่านั้น
 • ซองเอกสารปิดผนึกหรือห่อพัสดุต่างๆ
 • วัตถุไวไฟต่างๆ เช่น กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค น้ำมัน เป็นต้น
 • วัตถุแหลมคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพก ที่ตัดเล็บ
 • อาวุธหรือวัตถุที่เหมือนอาวุธ หรือวัตถุระเบิดทุกประเภท
 • สิ่งของอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้นำเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
 

129 Responses to ขั้นตอน ยื่นวีซ่าอังกฤษ

 1. pao พูดว่า:

  ผมอยากทราบว่า ผมกรอกวีซ่าออนไลน์ของประเทศอังกฤษ ตอนใส่พาสเวิร์ดมันไม่ยอมรับครับ ต้องทำอย่างไรครับ
  ใส่ไป 8 หลักครับ

  • admin พูดว่า:

   Password must contain an upper case character, a lower case character, a number and be a minimum of 8 characters

   รหัสผ่าน ต้องตั้งด้วยตัวอักษรต่อไปนี้ อย่างน้อย 1 ตัว และทั้งรหัสผ่านอย่างน้อย 8 ตัวอักษรขึ้นไป
   – ภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่
   – ภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก
   – ตัวเลข

 2. Watcharawan พูดว่า:

  รบกวนถามนึดนึงค่ะ แฟนเป็นคนอังกฤษที่สปอนเซอร์เราจำเป็นต้องแนบเอกสารใบหย่าของเขามาด้วยไหมคะเพราะตอนนี้ตัวเขาอยู่อังกฤษแต่ทะเบียนหย่าไม่ได้อยู่ที่อังกฤษค่ะเขาเก็บไว้ที่บ้านเขาที่ Denmark ค่ะ จำเป็นต้องใช้ไหมคะกรุณาตอบด้วยค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าเป็นวีซ่าชั่วคราว (เช่น ท่องเที่ยว) ไม่ค่อยจำเป็นครับ สถานทูตพิจารณาที่ผู้ขอวีซ่าเป็นหลัก อีกทั้งยังไม่มีเอกสารแสดงความสัมพันธ์ทางกฎหมายกับทางผู้สปอนเซอร์ด้วยครับ

 3. เรวดี ทองสอน พูดว่า:

  ขอสอบถามเรื่องการขอวีซ่าหน่อยค่ะ
  คือเด็ก อายุ 9 ปี อาศัยอยู่ที่มูลนิธิบ้านธารน้ำใจ จะเดินทางไปเยี่ยมสปอนเซอร์ที่ประเทศอังกฤษกับเจ้าหน้ามูลนิธิที่อีก 3 คน
  เอกสารที่ต้องใช้ยื่นขอวีซ่ามีอะไรบ้างคะ
  แม่ของเด็กอยู่ในระหว่างการทำบัตรประชาชน ยังไม่มีเลขที่บัตรประชาชน แต่มีใบรับรอลจากทางอำเภอว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการ สามารถใช้แทนได้มั้ยคะ (ดูจากเอกสารที่แนบมา)
  เอกสารตัวใดบ้างที่จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ

  • admin พูดว่า:

   1. เอกสารที่ระบุความเป็นบุคคล ใช้แทนได้ครับ
   2. วีซ่าเยี่ยมเยื่อน สถานทูตอังกฤษ ผ่อนปรนให้ใช้เอกสารฉบับภาษาไทย ได้ครับ ถ้ามีเอกสารต้องแปล ทางศูนย์ยื่นจะแจ้งอีกที แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลา ก็สามารถแปลพวกเอกสารสำคัญแสดงความสัมพันธ์และวัตถุประสงค์เตรียมไปก็ได้เช่นกันครับ

 4. Treechada พูดว่า:

  ยื่นวีซ่าไปแล้ว วันนี้เป็นวันครบ 15 วันทำการค่ะ ซึ่งเมื่อวันพฤหัสทางสถานทูตโทรมาขอสัมภาษณ์แต่พอดีขับรถอยู่ เจ้าหน้าที่จึงบอกว่าจะติดต่อกลับมาวันศุกร์ คุยกันแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยินเสียงจึงบอกว่าจะติดต่อกลับมาใหม่ แต่ช่วงที่เค้าโทรกลับมาเราไม่ได้รับโทรศํพท์ค่ะ เอเจนเลยแนะนำให้ส่งอีเมลไปขอโทษและขอให้ติดต่อกลับมาอีกครั้ง แต่ได้รับอีเมลตอบกลับแบบอัตโนมัติค่ะ เนื้อหาคร่าวๆคือ
  UK Visas and Immigration have made a decision on your visa application.
  All APPLICANTS: if you paid an additional courier or postage fee, documents will be sent to you
  ส่วนเอกสารคิดว่าเค้าจะต้องขอเพิ่มเติมแน่นอน เพราะระบุวันเริ่มเรียนคือ 29 sep 2014 จบคอร์ส 30 jul 2015. แต่เรายื่นวีซ่าช้าค่ะเลยเกินกำหนดวันเรียน แบบนี้มีสิทธิ์ไม่ผ่านสูงใช่ไม๊คะ แล้วต้องทำยังไงดีรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   สถานทูตพิจารณาผลออกมาแล้วครับ คงทำอะไรไม่ได้ นอกจากดูผลการพิจารณา ลองรอซัก 2 วันทำการแล้วไปรับ หรือถ้าขอรับบริการจัดส่งก็รอรับผลตามที่ส่งได้เลยครับ

 5. น้ำฟ้า พูดว่า:

  ยื่นวีซ่าติดตาม วันที่25สค57 ตอนนี้ไม่มีเมลแจ้งว่าเอกสารส่งถึงสถานทูต และดำเนินการ ถึงไหนแล้ว
  จะทราบได้อย่างไรว่า เอกสาร ไม่ตกหล่น และรอีกนานแค่ไหน ต้องรอเมล อย่างเดียวใช่หรือไม่ ?
  ขอบคุณมากค่ะ

 6. ไก่ พูดว่า:

  สอบถามค่ะ

  จะไปเยี่ยมลูกชาย เรียนอยู่ที่อังกฤษ จองโรงแรมที่พักไว้หมดแล้วค่ะ แล้วต้องกรอกรายละเอียดลูกชายที่เรียนอยู่อังกฤษ ด้วยไหมค่ะ

 7. wannapat พูดว่า:

  อยากทราบว่าวีซ่าท่องเที่ยวเด็กอายุ 4 และ5 ปี ต้องเสียค่าธรรมเนียมมั๊ยคะ เห็นบางคนก้อว่าไม่ต้องเสีย แต่ในเว็บไซต์ของ VFS ไม่เห็นชี้แจงอะไร

 8. ไก่ พูดว่า:

  สอบถามค่ะ

  จะไปเยี่ยมลูกชาย เรียนอยู่ที่อังกฤษ ต้องขอวีซ่าประเภทไหนค่ะ จองโรงแรมที่พักไว้หมดแล้วค่ะ

 9. สุรีย์รัตน์ พูดว่า:

  ลูกชายยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ป่านนี้ยังไม่ได้เลยคะ สามารถติดตามเรื่องได้อย่างไรคะ

 10. ลัดดา พูดว่า:

  สอบถามคะ
  อยากยื่นวีซ่าอังกฤษแบบเร่งด่วน มีคุนสมบัติยื่นได้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ? นัดอย่างไร ที่ไหน คะ ? ขอบคุนคะ

  • admin พูดว่า:

   การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า

   โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 3-5 วันทำการ

   ซึ่งแต่ละท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 100 ปอนด์ (ราคารวมภาษี)

   ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าไปแล้ว

   ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี)
   หากผู้ติดตามประสงค์จะใช้บริการขอวีซ่าเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

  • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าเยี่ยมญาติ ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • ผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเภท
  • ลูกเรือเดินสมุทรขอวีซ่าเพื่อไปลงเรือในสหราชอาณาจักร (Joining Ship) โดยต้องเคยขอวีซ่าประเภทเดียวกันนี้ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา และต้องมีสมุดประจำตัวลูกเรือ (Seaman’s Book)
  • ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบินในประเทศไทย(นักบิน สจ๊วตและแอร์โอสเตส)ขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวหรือธุรกิจ โดยจะต้องเตรียมจดหมายรับรองการทำงานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • วีซ่า Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน
   รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่า Tier 2 แบบระบบฐานคะแนน
   รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่านักเรียนแบบระบบฐานคะแนนทุกประเภทรวมถึงวีซ่าผู้ติดตามนักเรียนที่เป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 • Rattanaporn พูดว่า:

  เอกสารที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยหรือเปล่าค่ะเช่น
  ทะเบียนบ้าน ,หนังสือรับรองบริษัท ,

  • admin พูดว่า:

   สถานทูตผ่อนปลนให้ยื่นเอกสารภาษาไทยได้ แต่บางฉบับก็ต้องแปลเหมือนกัน ซึ่งถ้ามีเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตอนยื่นครับ
   หรือถ้าต้องการแบบรอบเดียวจบ อาจจะเลือกแปลเอกสารสำคัญ ๆ ประกอบไปด้วยครับ

 • ice พูดว่า:

  วีซ่าอังกฤษให้submit applicationก่อนวันเดินทาง3เดือนค่า
  อยากรู้ว่าหลักฐานสามารถเตรียมไว้ก่อนวันเดินทางเกิน90วัณ
  มาประมาณ1สัปดาห์ได้หรือเปล่าคะ

 • boontikar พูดว่า:

  หลังจากได้อีเมลแล้ว ไปรับวีซ่าที่ศูนย์ได้เลยหรือไม่คะ

 • สุเมธ พูดว่า:

  สอบถามครับ
  1. จะทำวีให้หลานไปเยี่ยมแม่ที่อังกฤษ เป็นวีซ่า 6 เดือน เด็กมีอายุ 8 และ 11 ขวบ ให้เดินทางโดยลำพังจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
  2. ขั้นตอน/การเตรียมเอกสาร สามารถสอบถามได้ทางเบอร์โทรใช่มั้ยครับ
  เด็กมีหนังสือเดินทางของไทยแล้ว แม่เด็กทำไว้
  ขอบคุณครับ

  • admin พูดว่า:

   1. ปัญหา ขึ้นอยู่กับสายการบินครับว่าจะยอมให้เด็กเดินทางหรือเปล่า เพราะเล็กเกินไปที่จะเดินทางโดยลำพังครับ
   2. ขั้นตอนสอบถามได้หรือดูหน้าเว็บเป็นไกด์เบื้องต้นได้ครับ

 • ชนิษฐา พูดว่า:

  ถ้าพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยได้วีซ่าอังกฤษหาย จำไม่ได้ว่าเดินทางไปเมื่อไหร่และเลขที่เท่าไหร่
  เวลากรอกต้องทำอย่างไรคะ

  • admin พูดว่า:

   ตอบตามความจริงครับ ในช่องจะมีดรอปดาวเมนูให้เลือกอยู่แล้วครับ ถ้าไม่ทราบข้อมุล อาจตอบ Unknown ในช่องก็ได้เหมือนกันครับ

 • numking พูดว่า:

  จะขอวีซ่าไปท่องเทั่ยวที่อังกฤษ ไปกับลูกสาว อายุ 6เดือน ต้องทำยังไงบ้างค่ะ แม่จดทะเบียนสมรสแล้ว มีญาติเชิญไปเที่ยวค่ะ ต้องเริ่มต้นยังไงบ้าง ตัวแม่เองเคยไปเที่ยวมาก่อนที่จะมีลูกแล้ว เคยทำวีซ่าที่เดิมที่ตึก Q House ตอนนี้ย้ายไปที่ไหนแล้วค่ะ ค่าธรรมเนียมดท่าไหร่ค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ถามเยอะไปมาก ขอบคุณมากค่ะ

 • Ae พูดว่า:

  กรณียื่นขอวีซ่าอังกฤษ ใช้เวลาในการยื่นขอวีซ่านานแค่ไหนค่ะ

  • admin พูดว่า:

   สถานทูตใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนอื่น ๆ ดังนั้นควรเผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 เดือนขึ้นไปครับ (สถานทูตอนุญาตให้ขอวีซ่าล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน)

 • Line พูดว่า:

  ต้องการไปยื่น Visa พร้อมกันกับภรรยา แต่ในหน้าที่จองวันให้จองได้คนเดียว เราต้องทำยังไงครับ เราจองไปคนเดียว แล้ววันไปยื่นเอกสาร เรายื่นไปพรร้อมกับของภรรยาด้วยได้หรือไม่ครับ

  • admin พูดว่า:

   จองคนละรอบครับ แต่ให้ได้วันเวลาใกล้เคียงกัน พอถึงวันยื่นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับ หรืออาจจะทำเอกสารเพิ่มอีก 1 ชุดเพื่ออ้างอิงถึงกันก็ได้ครับ

 • Pan พูดว่า:

  เราสามารถเชคสถานะวีซ่าได้อย่างไรบ้างคะ ยื่นไปตั้งแต่วัันที่ 9/07/2014
  หรือว่าต้องรออีเมลติดต่อกลับจากสถานทูตอย่างเดียว
  ในหน้าเว็บไซต์ก็ไม่เห็นมีให้ Track เลยค่ะ

 • tee พูดว่า:

  กรอกใบสมัครไปแล้ว ถึงตอนจ่ายเงิน เลือกแบบ standard และหักบัตรเครดิตไปแล้ว
  ปรากฏว่าต้องใช้แบบ Priority visa service คือ 3-5 วัน แต่กลับไปอ่านรายละเอียดพบว่าถ้าผ่านขั้นตอนยืนยันและนัดหมายแล้วจะทำไม่ได้ มีวิธีแก้ปัญหานี้ไหมครับ

 • วันทนา พูดว่า:

  เพิ่งนัดยื่นวีซ่าสำเร็จ แล้วต้องจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านช่องทางที่กำหนดไว้ในเว็บ เช่นผ่านบัตรเครดิต หรือPayPal.เท่านั้นหรือคะ
  แล้วราคาค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยว คือ140pound หรือคะ

 • Chum พูดว่า:

  ยื่นขอวีซ่า tier4 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2014 ที่ผ่านมา ทำแบบ fast track ทางเจ้าหน้าที่เเจ้งว่าจะได้ภายใน 5 วันทำการ แต่ wrbsite ที่ให้มาไม่สามารถตรวจสอบสถายัได้เลย และไม่ได้รับเมลใดๆทั้งสิ้น จึงอยากทราบว่าจะติดตามผล หรือติดต่ออย่างไรได้บ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ทางสถานทูตจะติดต่อทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ตอนยื่นวีซ่าอย่างเดียวเท่านั้นครับ กรณียื่นแบบ Fast Track ถ้าต้องการตามเรื่อง ให้ผ่านไป 5 วันทำการก่อน แล้วค่อยไปติดต่อถามความคืบหน้าได้ที่ศูนย์ยื่นวีซ่าครับ โดยบอกเหตุผลว่าไม่ได้รับอีเมล

 • Mind พูดว่า:

  ยื่นวีซ่าอังกฤษไปแล้วถูกปฎิเสธกลับมา ตอนนี้เตรียมเอกสารครบแล้ว เพื่อจะยื่นใหม่ ต้องเข้าไปจองคิวนัดวันยื่นเหมือนเดิมใช่ไหมค่ะ พอดีเข้าไปแล้วใส่อีเมล์กับรหัสเดิมเพื่อล็อคอินเข้าไป มันไม่มีให้คลิกจองคิวใหม่อ่ะค่ะ มันขึ้นแต่ view appointment กับ view payment ซึ่งมันเป็นใบยื่นอันเก่าที่เคยยื่นไปก่อนหน้านี้และถูกปฎิเสธวีซ่ามาอะค่ะ ต้องไปที่ไหน ทำยังไงค่ะเพื่อจองคิวใหม่ค่ะ

 • เจ พูดว่า:

  ถ้าขอ refund ไปจะได้เงินกลับช่องทางไหน หรือต้องไปขอrefundที่สถานทูตคะ คือ เขียน request refund ไปทาง website แล้ว เราจะทราบได้ยังไงคะว่าผ่านหรือไม่ผ่าน ขอบคุนค่ะ

 • ทัศนีย์ พูดว่า:

  อยากทราบการตรวจสอบสถานะวีซ่าค่ะ ตรวจได้ที่ไหนค่ะ พึ่งทำวีซ่ามาค่ะขอบคุณค่ะ

 • muy พูดว่า:

  ยื่นวีช่า ติดตามสามีเมื่อ 28พฤษภา นี้พี่ที่ไปยื่นด้วยกันได้รับเมลล์แล้วว่าเอกสารส่งถึงสถานทุตแล้ว แต่ทำไมดิฉันยังไม่ได้รับเมลล์เลยค่ะ เมลล์ในฟอร์มที่กรอก เป็นเมลล์สามีค่ะ และสามีก็เชคแล้วยังไม่ได้รับเลยค่ะ วันนี้วันที่ 2 ละรวมกับวันยื่น

 • ศักรินทร์ พูดว่า:

  ถ้าผมจะไปเรียนอังกฤษได้ไม้คับ

  • admin พูดว่า:

   ต้องดูวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายในการไปเรียนเป็นหลักก่อน ถึงจะตอบได้ครับ เพราะการไปเรียนที่อังกฤษ ต้องขอวีซ่าเป็นให้ผ่านเป้นด่านแรก

 • jum พูดว่า:

  พอดีกำลังรอวีซ่าจากฮอลลแลนด์อยู่ ถ้าจะไปขอวีซ่าอังกฤษต้องได้รับเล่มคืนจากฮอลแลนด์ก่อนหรือเปล่าค่ะ จะไปที่ฮอลแลนด์ก่อน และเดินทางจากฮอลแลนด์ไปอังกฤษต่อ ต้องbookingตั๋วด้วยหรือเปล่าค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • รัตนา พูดว่า:

  ขอทำวีซ่าอังกฤษเรียบร้อยแล้วถึงขึ้นตอนนัดไปยื่นเอกสารแล้ว ปรากฎว่ามีการกรอกข้อมูลในเรื่องการทำงานผิด จึงได้ refund แล้วกรอกข้อมูลขอสมัครใหม่แต่ไม่สามารถทำการเซ็นต์ชื่อได้ ไม่ทราบว่าต้องทำอย่างไรต่อค่ะ

 • ยรน พูดว่า:

  คำร้องขอวีซ่าจะต้องกรอกออนไลน์อย่างเดียวหรอคะปริ้นแบบฟอร์มออกมากรอกข้างนอกไม่ได้หรอคะ

 • natcha พูดว่า:

  กรอกรายละเอียดยื่น visa + จ่ายเงินแล้ว มาพบว่ากรอกข้อมูลผิด จะแกไขยังงัยดีค่ะ ขอคำแนะนำด้วยค่ะ

 • rungnapha พูดว่า:

  วันที่กับเดือนเกิดไม่ปรากฎในบัตรประชาชนแล้วพาสปอตเวลากรอกข้อมูลออนไลค์มันผ่านไม่ได้จะทำอยา่งไรดีถ้าไม่ทำนัดหมายก่อนก็ไปขอไม่ได้ใช่มั้ยคะ่ขอความกรุณาคนที่ทราบช่วยตอบด้วยนะค่ะ

  • admin พูดว่า:

   Format มาตรฐานถ้าทราบเฉพาะ ปีเกิด ให้กรอกวันที่ 1 Jan XXXX ครับ
   Format มาตรฐานถ้าทราบเฉพาะ เดือนและปีเกิด ให้กรอกวันที่ 1 ก็ได้ครับ

 • Momotaro พูดว่า:

  งง กับการกรอกแอฟออนไลน์ จะไปเรียนคอร์สสั้นๆอังกฤษ 1 เดือน (GENERAL ENGLISH INTENSIVE)

  Please select the correct visa category. When you select the visa category you want, we will ask you a series of questions to ensure you are applying for the correct visa.

  Reason for Visit : ??
  Visa Type: ??
  Visa Sub Type: ??

  มีหัวข้อให้เลือกแต่งงมากเลย ผู้รู้มาบอกด้วยจ้าา

 • hunnymu พูดว่า:

  กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่เวปล่มต้องรอใช่มัยค่ะ แล้ว นัดวันที่ 11 นี้ จะทันมัยค่ะ แล้วมีช่องทางอื่นให้ชำระมัยค่ะ

 • tte พูดว่า:

  ถ้ากรอกขอมูลออนไลน์ในการทำวีซ่าอังกฤษผิด สามารถแก้ได้ยังไงอ่าคะ คือมันอยู่ในขั้นตอนการจ่ายเงินแล้วอ่าคะ แต่ยังไม่ได้จ่ายนะคะ หรือควรทำยังไงอ่าคะ

 • Mashi พูดว่า:

  จ่ายทางออนไลน์ไม่ได้เลยคะ มีปัญหา คนจ่ายเยอะเวปล้ม แต่นัดวันยืมเอกสาร13 กพ นี้ ทามไงดีคะ ละวางแผนไว้จะไปอังกฤษช่วง สงกรานจะทันไหมคะ

 • kanchana พูดว่า:

  ขอรบกวนเรื่องชนิดของ Visa นะคะ ถ้าจะไปนำเสนองานวิจัยที่อังกฤษ ชนิด หรือ type ของ Visa ที่จะต้องขอ จะเป็นชนิดไหนค่ะ เพราะอ่านรายละเอียดแล้ว ไม่แน่ใจว่าต้องเลือก business or work หรือเป็น Traveling ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   มีหน่วยงานที่จะออกเอกสารให้ไหมครับ ถ้ามีก็ขอข้อมูลว่าเราควรจะขอวีซ่าอะไรไป แต่ถ้าไปส่วนตัวที่เกี่ยวกับเรื่องงาน ก็ขอ Business ได้ครับ

 • Mao พูดว่า:

  ถ้าเราทำวีซ่าท่องเทียวประเทศอังกฤษผ่านเเล้ว ขอ 6 เดือน แต่เราจะอยู่ครบ 6 เดือนเเล้วเเต่อยากอยู่ต่อจะไปต่อที่ลอนดอนได้ไหมค่ะ เหมื่อนกับเเฟนชาวอังกฤษที่มาอยู่ประเทศไทย 2 ปี เขาได้ 60 วัน แต่เขาก้อไปต่อที่เเจ้งวัฒนะกับออกนอกประเทศเช่น ที่เราเห็นคือเขาไปต่อที่ มาเลเซียกับลาว ค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ต่างกันเยอะครับ ระบบวีซ่าของเรากับของเค้า การอยู่ใน UK 6 เดือน ตอนขอวีซ่าได้แจ้งสถานทูตไว้ตามนั้นหรือเปล่าครับ ถ้าแจ้งก็กลับมาขอวีซ่าใหม่ในไทย แต่ถ้าไม่ได้แจ้ง มีโอกาสที่ขอครั้งหน้า สถานทูตจะมีคำถามมากมายครับ เพราะอยู่เต็มอายุวีซ่า

 • Aom พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ.. ของดิฉัน นัดยื่นวีซ่าอังกฤษ ประเภท ท่องเที่ยว วันที่ 12 กพ แต่วันที่ 20 กพ ทางสถานฑูตโทรแจ้งมาว่าเอกสาร เกี่ยวกับ ข้อมูลที่กรอกในเวป vfsผิด.. ทางvfs จึงโทมาเพื่อให้ไปส่งเอกสารที่แก้ไขใหม่ในวันที่ 24 กพ ซึ่งต้องรอ 15 วันทำการ แต่ดิฉันต้องบินไปเมกาในวันที่11 มีค ไม่สามารถเลื่อนไฟท์บินได้เลย … เมลล์ไปหาทั้งสถานฑูต ทั้ง vfs ก็เงียบหาย กลัวได้วีซ่ามาไม่ทันบินมากๆๆ…. มีคำแนะนำอะไรให้บ้างมั้ยค่ะ. เครียดมาก จองไฟท์เดียวกะเพื่อน เพื่อนได้วีซ่ากลับมาแล้ว เพราะเพืีอนขอก่อน … ถ้าไม่ได้วีซ่าอังกฤษ ต้องเปลี่ยนสายการบิน เปลี่ยนทุกอย่าง ซึ่งได้จ่ายเงินไปหมดแล้ว TT จะไปสต๊อปอังกฤษหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ WAT อ่ะค่ะ… ควรทำไงดีค่ะ เครียดมากกกก TT

 • max พูดว่า:

  ต้องจ่ายเงินค่าทำวีซ่าออนไลน์เท่านั้นหรอครับสำหรับปี 2014

  ระบบแปลก ๆ เปลี่ยนไปยังไงไม่รู้ครับ

  โทรไปก็ไม่มีคนรับสาย ให้หาข้อมูลหน้าเว็ปเอง

 • jujay พูดว่า:

  จะไปทำงานสปา ที่ประเทศอังกฤษ ต้องใช้เอกสาร เระ เสียค่าธรรมเนียจเท่าไหร่ค่ะ พอจะทราบไหม

 • may พูดว่า:

  ทำไมในหน้าที่นัดจองวันยื่นวีซ่า ตรงที่ให้กรอกตัวอักษรต่างๆมันกรอกไม่ได้สักทีค่ะ กรอกแล้วก็เด้งมาให้กรอกใหม่

  • admin พูดว่า:

   ถ้ามั่นใจว่ากรอกถูกต้องทุกช่องตามคำแนะนำของระบบแล้ว ให้ลองเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ หรือ Browser ที่ใช้ดูเว็บไซด์ดูครับ เช่น Internet Explorer, Google Chrome, Firefox

 • อนิรุธ ชุมสวัสดิ์ พูดว่า:

  ผมจะขอvisaไปนำเสนองานวิจัย5วันที่อังกฤษ มีคำถามดังนี้
  1)มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง
  2)หลักฐานการยื่น

  ขอบคุณมากครับ
  อ.อนิรุธ ชุมสวัสดิ์

 • สุภัสรา พูดว่า:

  ขอโทษนะค่ะถามไม่หมด อีกบัญชี1 3เดือน อีกอันหนึง 4เดือน รวมกันยื่นขอวีซ่าได้ไหมค่ะ ขอบคุณค่า

 • สุภัสรา พูดว่า:

  รบกวนถาม หน่อยค่า คือกำลังจะเดินทางไปลอนดอน บัญชีย้อนหลัง6เดือน สามารถใช่2บัญชี ต่างธนาคาร ได้ หรือ เปล่า?ค่ะ รบกวนด้วยค่า ขอบคุณค่า

 • New Ranchida พูดว่า:

  หนูอยากสอบถามค่ะ พอดีน้าหนูอยู่ประเทศอังกฤษแล้วหนูจะเดินทางไปเยี่ยมน้า คนเดียว บินคนเดียวและครั้งแรกด้วยค่ะ ต้องเตรียมเอกสารยื่อนขอวีซ่าอะไรบ้างค่ะ ส่วนตั๋วเครื่องบินน้าจะเป็นคนจองและส่งมาให้ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

 • จินตนา วรรณจำรัส พูดว่า:

  ขอรบกวนถามว่า ดิฉันต้องการเดินทางไปประเทศสก๊อดแลนด์เพื่อไปเยี่ยมลูกชายที่ศึกษาอยู่ที่โน่น เพิ่งจบการศึกษากำลังรอรับปริญญาตอนนี้ลูกชายบอกว่าทางมหาวิทยาลัยได้คัดชื่อออกไม่ได้เป็นนักศึกษาแล้ว อยากทราบว่าจะใช้หลักฐานอะไรที่มาโชว์ได้ และการขอวีซ่าของอังกฤษใช่หรือไม่ขากลับจะแวะเที่ยวอังกฤษด้วย แบบฟอร์มอะไรทางสถานทูตได้มีการเปลื่ยนแบบฟอร์มหรือไม่

  • admin พูดว่า:

   สก็อตแลนด์อยู่ในเขตของ United Kimgdom (UK) ขอวีซ่า UK อย่างเดียว สามารถไปได้ทั้ง สก็อตแลนด์และแวะเที่ยวในอังกฤษได้ครับ
   เอกสารที่จะนำมาแสดงก็คือ หนังสือรับรองจากทางสถาบัน และจดหมายเชิญครับ
   เรื่องแบบฟอร์ม ใช้แบบฟอร์มออนไลน์ครับ ซึ่งเปลี่ยนมาใช้แบบนี้ได้ประมาณ 3 ปีแล้วครับ

 • Supaporn พูดว่า:

  รบกวนสอบถามว่า ถ้าเอกสารทดสอบ ภาษา E จะหมดอายุภายใน 2 เดือน จะยื่นขอวีซ่าได้หรือเปล่าค่ะ หรือต้องทดสอบใหม่ค่ะ ขอบคุณค่ะ

 • Nittaya พูดว่า:

  รบกวนถามคะ ได้ยินว่าเดียวนี้เขาให้เอาbook bank ตัวจริงย้อนหลัง6เดือนใช่รึเป่าคะ คือดิฉันเคยไปอังกฤษมา2ครั้งเมือปี 2009กับ 2011 ไม่เคยได้ใช้ จะใช้ก็แต่ใบรับรองเงินเดือนที่ทางธนาคารออกให้

  ขอบคุณคะ

 • รจนา พูดว่า:

  อยากจะทำเรื่องไป uk แต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไง แล้วลูกชายก็เป็นลูกครั้งต้องทำวีซ่าด้วยหรือเปล่า แล้วต้องทำประกันด้วยหรือเปล่า แล้วต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง แล้วแฟนต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง พอดีว่าแฟนมาแค่สองอาทิตย์ กลัวว่าแฟนจะเดินเรื่องไม่ทัน เลยต้องเดินเรื่องเอง

  • admin พูดว่า:

   ถ้าคบกันไม่นาน ไม่แนะนำให้ยื่นนะครับ เพราะโอกาสผ่านน้อยมาก แต่ถ้า คบกันนานแล้ว และสามารถแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ให้สถานทูตพอใจได้ รวมถึงผ่านเกณฑ์มาตรฐานในเรื่องความมั่นคงในประเทศไทย ถึงจะมีโอกาสครับ

   • รจนา พูดว่า:

    แต่ว่ามีลูกกับเขาแล้วยังทำเรื่องไปยากอีกหรือค่ะ คบกับแฟนได้สองปีแล้วแค่ยังจะทำยากไหมค่ะ แล้วก็ไปแจ้งเกิดลูกที่สถานทูตแล้ว แล้วอย่างนี้ยังจะทำได้ไหมค่ะ

 • Mint พูดว่า:

  อยากจะทราบว่า หนูจะขอวีซ่าไปเยี่ยมญาติที่อังกฤษ เป็นเวลาน่าจะไม่เกิน 6 เดือน แต่ทางผู้ปกครองไม่ได้ไปด้วย แล้วอยากนี้ต้องให้ผู้ปกครอง เตรียมอะไรไปบ้างค่ะ แล้วเวลาที่อยู่กับญาตินานไปรึเปล่าค่ะ แล้วอายุหนูก็แค่ 15 ปีเองค่ะ (รบกวนขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ)

 • ดิว พูดว่า:

  ตอนนี้ได้วีซ่าอังกฤษแล้ว. คอสPre ses เปิดวันที่16พค. สามารถเดินทางวันที่2พ.ค ได้รึป่าวคะ

 • benjamas kattanyakit พูดว่า:

  สอบถามค่ะ ต้องการทำ visa visiting หรือ visa ท่องเที่ยวสามารถทำvisa ด่วนได้ไหมค่ะ ใช้เวลากี่วัน

  หรือให้บุคคลปลายทางทำ visa ให้ แบบใหนง่ายกว่ากันและเร็วกว่า อัตราค่าบริการทำวีซ่าของ agency เท่าไรค่ะ ไม่รวม 3900 บาทที่จ่ายให้สถานฑูต

  ต้องไปตรวจสุขภาพก่อนไหมค่ะ เป็นโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าจะต้องเป็นที่ทางเขากำหนด

  ต้องการเดินทางไป UK วันที่ 3 may 13 จะทำวีซ่าทันไหมค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   - ถ้าไม่เคยได้รับอนุมัติวีซ่า UK มาก่อนเร็ว ๆ นี้ จะขอแบบด่วนไม่ได้ครับ และวีซ่าแบบด่วนก็ไม่การันตีวัน สถานทูตให้เวลาโดยประมาณมาว่า ประมาณ 3 วันทำการครับ
   – ขอวีซ่าปลายทางไม่น่าจะทำได้ครับ
   – วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องตรวจครับ
   – วันที่ 3 พฤษภาคม ขอวีซ่าไม่ทันครับ

 • supattra macdonald พูดว่า:

  เพิ่งเดินทางกลับมาเมื่อ 13 มีค. 13 ถ้าจะทำเรื่องกลับไปอีกเป็น family visitor ต้องทิ้งช่วงห่างกับการขอครั้งต่อไปกี่เดือนค่ะ หรือทำเรื่องได้เลย (เคสเราขอแอพพลายวีซ่าแต่งงานที่อังกฤษ แต่ไม่ผ่านค่ะ)
  แล้วตัววีซ่าแฟมีลี่ วิสสิสเตอร์ เอกสารทางการเงินกับการงานต้องเป็นอะไรบ้าง (เราทำเรื่องแต่งงานที่อังกฤษแล้วค่ะ แต่ยังไม่ทำเรื่องที่ไทยค่ะ) ขอคำแนะนำค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ไม่ได้มีกฎชัดเจนในเรื่องที่ว่าจะต้องกลับมาไทยนานขนาดไหน ถึงจะเข้าได้อีกครับ แต่สถานทูตจะดูตามหลักเกณฑ์ของกฎวีซ่ามากกว่าครับ ว่ามีความเหมาะสมจะให้เข้าประเทศได้อีกหรือไม่ครับ

 • sasitorn vudhivanich พูดว่า:

  ลูกจะไปเรียนต่อโทแต่ต้องไปเรียนpreก่อน statementควรต้องเป็นบัญชีธนาคารประเภทใด ประจำหรือออมทรัพย์ หลังได้วีซ่าแล้ว สามารถฝาก-ถอนเงินในบัญชีนี้ได้หรือไม่ และต้องเหลือเงินขั้นตำอยู่ในบัญชีเท่าไร เพราะกะว่าจะให้เขาเปิดบัญชีที่โน่น และโอนเงินยอดนี้ไปให้ ตอนขอวีซ่ารอบสองจะได้ขอเองได้ ขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   วีซ่านักเรียนอังกฤษ ขึ้นอยู่กับประเภทของวีซ่าด้วยครับ ว่าเลือกเรียนแบบไหน เพราะจำนวนเงินที่ใช้จะต่างกันในหลาย ๆ เงื่อนไขครับ

   ถ้าเป็นนักเรียนที่ลงทะเบียนกับสถาบันที่ทางบริษัทเป็นตัวแทน จะแนะนำได้อย่างเต็มที่ครับ

 • พาทิน พูดว่า:

  ดิฉันยื่นวีซ่าไป เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2013
  ตอนนี้ยังไม่ได้เลยค่ะ
  โทไปที่ เบอ 028008050 โทณไปเเล้วเค้าบอกว่า เราโทไปนอกเวลาทำการ
  ทั้งๆที่วันนี้เป็นวันจันทร์ เวลา 10.20

  เล้วต้องเดินทาง วัน มะรืนนี้เเล้วค่ะ
  ขอคำเเนะนำด้วยค่ะ

  • admin พูดว่า:

   วันนี้ วันอีสเตอร์ครับ
   British Embassy Public holidays

  • Tuesday 1 January – New Year’s Day
  • Monday 25 Feb – Makha Bucha Day
  • Friday 29 March – Good Friday
  • Monday 1 April – Easter Monday
  • Monday 15 April – Songkran Festival
  • Tuesday 16 April – Songkran Festival
  • Monday 6 May – Substitution Day – Coronation Day (& UK Early May Bank Holiday)
  • Monday 22 July – Asarnha Bucha Day
  • Monday 12 August – HM Queen’s Birthday
  • Wednesday 23 October – Chulalongkorn Day
  • Thursday 5 December – HM King’s Birthday
  • Wednesday 25 December – Christmas Day
  • Thursday 26 December – Boxing Day
  • Tuesday 31 December – New Year’s Eve
 • หัวหน้าดิฉัน จะไปประชุมวิชาการนานาชาติ เป็นข้าราชการระดับเชี่ยวชาญ อยากราบรายละเอียดในการขอวีซ่า และหลักฐานในการขอวีซ่าค่ะ รบกวนด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าเป็นข้าราชการ จะต้องมีหนังสืออนุญาต ขอลาไปราชการ รวมถึงใช้หนังสือเดินทางเล่มน้ำเงินด้วยครับ ประกอบด้วยเอกสารที่เกียวข้องกับงานที่จะไปหรือจดหมายเชิญ ส่วนเอกสารอื่น ๆ จะคล้ายของผู้ขอวีซ่าธุรกิจทั่วไปครับ หรือหากต้องการใช้บริการของบริษัทก็สามารถติดต่อได้ครับ

 • วิไลพร พูดว่า:

  จะจองวันนัดหมาย แต่แปลภาษาไม่ถูก ช่วยหน่อยค่ะ

  • admin พูดว่า:

   เว็บจองวันสัมภาษณ์มีให้เลือกภาษาไทยอยู่แล้วครับ ถ้าไม่แน่ใจ ลองหาเพื่อนที่พอรู้ภาษาอังกฤษมาช่วยก็ได้ครับ ทางบริษัทตอนนี้ รับทำให้ในราคาเหมารวมครับ

 • Maimai พูดว่า:

  พอดีว่าจะแต่งงานกับคนอังกฤษค่ะต้องขอวีซ่ายังไง
  แล้วจะเอาลูกกับหลานไปอยู่ด้วยต้องขอวีซ่ายังไงค่ะ

 • sirawan พูดว่า:

  ต้องการขอวีซ่าเยี่ยมญาติค่ะแต่ติดตรงที่พาสปอร์ตมีอายุไม่ถึงหกเดือนเราต้องรอไห้พาสปอร์ตมีอายุครบก่อนถึงจะยื่นได้หรือเปล่าค่ะแล้วเอกสารมีอะไรบ้างค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าหนังสือเดินทางเหลืออายุไม่เยอะแล้ว ควรไปทำใหม่เลยครับ แต่ต้องเก็บเล่มเก่า สำหรับใช้ยื่นวีซ่าด้วยนะครับ

   ส่วนรายการเอกสารคร่าว ๆ สามารถดูได้ที่หน้านี้ครับ http://www.educatepark.com/visa/uk-visa-documents.html ซึ่งถ้าสนใจให้ทางบริษัทดำเนินเรื่องให้ ก็เตรียมเอกสารตามหน้านั้น และนัดสอบถามรายละเอียดการบริการจากทางเจ้าหน้าที่ได้ครับ

 • Owen พูดว่า:

  ข้อมูลที่จะถาม มีพนักงานที่บริษัทจะไป ทำงานที่ ยูเค มีหนังสือเชิญจากให้ไปทำงานจากทางยูเค และทางบริษัทเราจะต้องเตรียมเอกวารอะไรอีกบ้าง หรือ หลักฐานอะไรที่จะต้องเตรียมหรือว่าจัดหา ขอความกรุณา บอกขั้นตอนการทำวีซ่า Business Visa UK ให้กระจ่างแจ้งหน่อยคะ
  จักขอบคุณอย่างยิ่ง

 • Natthapong Kaweeplook พูดว่า:

  ถ้าผมต้องการจะยื่นวีซ่าทำงานละคับ จะต้องมีขั้นตอนอย่างไรบ้างคับ มีสถานที่ทำงานและที่อยู่อาศัยแล้วคับ ขอความช่วยเหลือนะคับ ( เจ้าของสถานที่ทำงานเป็นญาติผมเอง)

  • admin พูดว่า:

   หากเป็นงานทั่วไป ก็ต้องติดต่อกรมแรงงานครับ

   แต่ถ้าเป็นงานที่เป็นทักษะเฉพาะที่ขอวีซ่าทำงานได้ ก็ต้องให้ฝั่งนายจ้าง ทำเรื่องกับกรมแรงงานที่ประเทศนั้น ๆ เพื่อเช็คข้อมูล และขออนุญาตออกเอกสารจ้างงาน เป็นหนังสือรับรองมาครับ ซึ่งขึ้นอยู่กับว่า จะไปที่ประเทศไหน แต่โอกาสที่จะขอได้ ต้องบอกว่า ค่อนข้างยากครับ

 • ใส่ความเห็น

  อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Current ye@r *