ยื่นวีซ่าอังกฤษ, ยื่นวีซ่า UK มีขั้นตอน ดังนี้

หลังจากเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครขอวีซ่าและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” หรือ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ” (บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับเลือก จากสถานทูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนในการรับใบสมัครและเอกสารในการขอวีซ่า รวมถึงการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตามที่สถานทูตอังกฤษกำหนด (การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คือการเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ไฟฟ้า และการเก็บข้อมูลจากถ่ายภาพ)

เจ้าหน้าที่ของ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาการออกวีซ่า ผู้ตัดสินว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คือ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ในสถานทูตอังกฤษ เท่านั้น

สถานที่ในการยื่นใบสมัคร และเอกสาร ขอวีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ (UK visa application centre)
อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้น 2 183 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02 800 8050 โทรสาร: 02 254 9579
Website: www.vfs-uk-th.com

แผนที่

[wpgmappity id="9"]

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีราชดำริ

เวลาให้บริการ
เวลารับยื่นวีซ่าอังกฤษ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 15.00 น.
เวลารับคืนหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ 15.00 น. – 16.30 น.

การนัดหมาย เพื่อ ยื่นวีซ่าอังกฤษ

ผู้ที่เตรียมเอกสารสำหรับยื่นวีซ่าพร้อมแล้ว ต้องนัดหมายเวลาในการยื่นใบสมัครขอวีซ่า การนัดหมายสามารถทำผ่านทางหน้าเว็บไซด์ได้ที่

https://www.vfs.firm.in/th-apptsystem/appscheduling/appwelcome.aspx

ซึ่งต้องกรอกชื่อ เบอร์โทรและอีเมลล์ และเลือกวัน เวลา ที่จะเข้าไปยื่นวีซ่า หลังจากเลือกเรียบร้อยก็ปริ้นต์ออกมาสำหรับใช้เป็นหลักฐานในวันที่ไปยื่นวีซ่า

<<ตัวอย่างใบนัดคิวยื่นวีซ่า>>

การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biometric)

เป็นระบบการบันทึกข้อมูล โดยการสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร และช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้วีซ่าปลอมในการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ข้อแนะนำก่อนการเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วปราศจากการตกแต่ง ไม่มีรอยถลอกหรือแผล ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ใบหน้าในวันที่ไปทำการเก็บข้อมูล ควรไปแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ควรสวมแว่นกันแดด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปกปิดช่วงใบหน้า ช่วงคอ หรือศรีษะ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ค่าวีซ่า UK

ค่าธรรมเนียมต่อไปนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม 2554
ที่อัตราแลกเปลี่ยน 1 ปอนด์ = 50 บาท
โดยสามารถชำระค่าธรรมเนียมวีซ่าเป็นตั๋วแลกเงิน หรือ แคชเชียร์เช็ค
สั่งจ่าย “The British Embassy, Bangkok

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ (UK)

ประเภทของวีซ่าอังกฤษ
ค่าธรรมเนียม
ค่าซื้อเช็ค
 • วีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ
 • 141 USD-
 • วีซ่าเยี่ยมญาติอังกฤษ
 • 141 USD-
 • วีซ่าธุรกิจอังกฤษ
 • 141 USD-
 • วีซ่านักเรียนอังกฤษไม่เกิน 6 เดือน (Student Visitor)
 • 141 USD-
 • วีซ่านักเรียนอังกฤษ Prospective student
 • 141 USD-
 • วีซ่านักเรียนอังกฤษ เรียนภาษาอังกฤษไม่เกิน 11 เดือน
 • 255 USD-
 • วีซ่านักเรียนอังกฤษ Tier 4
 • 527 USD-
  (ค่าธรรมเนียมวีซ่า อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเปลี่ยน สามารถเช็คความถูกต้องได้ที่ UKBA Website : http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/countries/thailand/fees/?langname=Thai)

  ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอวีซ่า UK ในขณะที่ผู้ขอ อยู่ในสถานะขอพำนักชั่วคราว

  เช่น ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นสถานะของการพำนักเป็นการชั่วคราว หากไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ผู้ขอวีซ่าจะสามารถขอวีซ่าในประเภท ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น

  • วีซ่าท่องเที่ยว
  • วีซ่า Tier 5 ในระบบฐานคะแนน ศิลปินและนักกีฬา (Tier 5 Temporary worker – creative and sporting)
  • วีซ่าสำหรับครอบครัวของพลเมืองในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit)
  หมายเหตุ คำร้องขอวีซ่าอาจถูกส่งไปยังประเทศที่มีถิ่นฐานพำนักอยู่อย่างถาวร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้

  ในการยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกเหนือจาก 3 ประเภทตามด้านบน ผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่นใบสมัครในประเทศที่ท่านเป็นประชากรอยู่เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นวีซ่าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตที่ประเทศของท่าน

  ระบบความปลอดภัยที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS – UK

  ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาติดต่อในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีดังนี้

  • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ทำการนัดหมายแล้ว
  • ผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเด็ก
  • ผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
  • ล่าม ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีปัญหาในการฟัง
  ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ เข้าไปภายในศูนย์ และทางศูนย์ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ
  • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกซ์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอ แผ่นซีดี เอ็มพี 3 ฟร๊อปปี้ดิสค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แล๊ปท็อบ หรือเครื่องเล่นเพลงกระเป๋าพกพา
  • กระเป๋าทุกประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าหนัง กระเป๋าสานหรือกระเป๋าผ้า และแฟ้มเอกสารที่มีซิป เราจะอนุญาตให้ท่านนำถุงพลาสติกที่บรรจุเอกสารการขอวีซ่าเข้าไปเท่านั้น
  • ซองเอกสารปิดผนึกหรือห่อพัสดุต่างๆ
  • วัตถุไวไฟต่างๆ เช่น กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค น้ำมัน เป็นต้น
  • วัตถุแหลมคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพก ที่ตัดเล็บ
  • อาวุธหรือวัตถุที่เหมือนอาวุธ หรือวัตถุระเบิดทุกประเภท
  • สิ่งของอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้นำเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
   

  61 Responses to ขั้นตอน ยื่นวีซ่าอังกฤษ

  1. hunnymu พูดว่า:

   กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วแต่เวปล่มต้องรอใช่มัยค่ะ แล้ว นัดวันที่ 11 นี้ จะทันมัยค่ะ แล้วมีช่องทางอื่นให้ชำระมัยค่ะ

  2. tte พูดว่า:

   ถ้ากรอกขอมูลออนไลน์ในการทำวีซ่าอังกฤษผิด สามารถแก้ได้ยังไงอ่าคะ คือมันอยู่ในขั้นตอนการจ่ายเงินแล้วอ่าคะ แต่ยังไม่ได้จ่ายนะคะ หรือควรทำยังไงอ่าคะ

  3. Mashi พูดว่า:

   จ่ายทางออนไลน์ไม่ได้เลยคะ มีปัญหา คนจ่ายเยอะเวปล้ม แต่นัดวันยืมเอกสาร13 กพ นี้ ทามไงดีคะ ละวางแผนไว้จะไปอังกฤษช่วง สงกรานจะทันไหมคะ

  ใส่ความเห็น

  อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

  คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

  Current day month ye@r *