ขั้นตอน ยื่นวีซ่าอังกฤษ

ยื่นวีซ่าอังกฤษ, ยื่นวีซ่า UK มีขั้นตอน ดังนี้

หลังจากเตรียมเอกสาร กรอกใบสมัครขอวีซ่าและตรวจร่างกายเรียบร้อยแล้ว นักเรียนสามารถยื่นคำร้องได้ที่ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” หรือ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ” (บริษัท วีเอฟเอส (ประเทศไทย) จำกัด) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับเลือก จากสถานทูตอังกฤษให้เป็นตัวแทนในการรับใบสมัครและเอกสารในการขอวีซ่า รวมถึงการเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ ตามที่สถานทูตอังกฤษกำหนด (การเก็บข้อมูลไบโอเมตริกซ์ คือการเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยใช้เครื่องสแกนเนอร์ไฟฟ้า และการเก็บข้อมูลจากถ่ายภาพ)

เจ้าหน้าที่ของ “ศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าสหราชอาณาจักร” ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือมีอิทธิพลต่อการพิจารณาการออกวีซ่า ผู้ตัดสินว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ คือ เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่า ในสถานทูตอังกฤษ เท่านั้น

สถานที่ในการยื่นใบสมัคร และเอกสาร ขอวีซ่าอังกฤษ

ศูนย์รับคำร้องวีซ่าอังกฤษ (UK visa application centre

อาคารเทรนดี้ออฟฟิซ ชั้นที่ 28 ซอยสุขุมวิท 13

The Trendy Office Building , 28th Floor,
Sukhumbvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110

แผนที่

ศูนย์ยื่นวีซ่าสหราชอาณาจักร

ถ้าเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS ลงที่สถานีนานา หรือเดินจาก สถานีอโศก ก็ได้เช่นกัน

เวลาให้บริการ
เวลารับยื่นวีซ่าอังกฤษ : จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. – 15.00 น.
ช่วงเวลาพิเศษวันเสาร์ : 08.30 น. – 12.00 น. (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม)

เวลารับคืนหนังสือเดินทาง : จันทร์ – ศุกร์ 10.00 น. – 16.00 น.
วันเสาร์ 8.30 น. – 12.00 น.

การเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก (Biometric)

เป็นระบบการบันทึกข้อมูล โดยการสแกนนิ้วมือทั้งสิบนิ้วและถ่ายภาพผู้ขอวีซ่า เพื่อใช้สำหรับตรวจสอบเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลของผู้เดินทางเข้าประเทศในเครือสหราชอาณาจักร และช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้วีซ่าปลอมในการเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย

ข้อแนะนำก่อนการเก็บข้อมูลด้วยระบบไบโอเมตริก

 • ผู้ยื่นขอวีซ่าต้องตรวจสอบว่าปลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้วปราศจากการตกแต่ง ไม่มีรอยถลอกหรือแผล ที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเก็บข้อมูลของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ใบหน้าในวันที่ไปทำการเก็บข้อมูล ควรไปแบบเป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ควรสวมแว่นกันแดด หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ที่ปกปิดช่วงใบหน้า ช่วงคอ หรือศรีษะ

ค่าธรรมเนียมวีซ่าอังกฤษ ค่าวีซ่า UK

ข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการขอวีซ่า UK ในขณะที่ผู้ขอ อยู่ในสถานะขอพำนักชั่วคราว

เช่น ถือวีซ่าท่องเที่ยว หรือวีซ่านักเรียน ซึ่งเป็นสถานะของการพำนักเป็นการชั่วคราว หากไม่มีข้อยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ผู้ขอวีซ่าจะสามารถขอวีซ่าในประเภท ดังต่อไปนี้ได้เท่านั้น

 • วีซ่าท่องเที่ยว
 • วีซ่า Tier 5 ในระบบฐานคะแนน ศิลปินและนักกีฬา (Tier 5 Temporary worker – creative and sporting)
 • วีซ่าสำหรับครอบครัวของพลเมืองในประเทศเขตเศรษฐกิจยุโรป(EEA Family Permit)
หมายเหตุ คำร้องขอวีซ่าอาจถูกส่งไปยังประเทศที่มีถิ่นฐานพำนักอยู่อย่างถาวร ซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้าได้

ในการยื่นวีซ่าประเภทอื่น นอกเหนือจาก 3 ประเภทตามด้านบน ผู้ขอวีซ่าจะต้องยื่นใบสมัครในประเทศที่ท่านเป็นประชากรอยู่เท่านั้น ซึ่งผู้ยื่นวีซ่าสามารถหาข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงขั้นตอนโดยละเอียดได้จากเว็บไซด์ของสถานทูตที่ประเทศของท่าน

ระบบความปลอดภัยที่ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่า VFS – UK

ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาติดต่อในบริเวณศูนย์รับคำร้องขอวีซ่า มีดังนี้

 • ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าที่ทำการนัดหมายแล้ว
 • ผู้ปกครอง ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นเด็ก
 • ผู้ดูแล ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าเป็นผู้ทุพพลภาพ
 • ล่าม ในกรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่ามีปัญหาในการฟัง
ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ทางศูนย์รับคำร้องขอวีซ่าอังกฤษ ไม่อนุญาตให้นำสิ่งเหล่านี้ เข้าไปภายในศูนย์ และทางศูนย์ไม่มีบริการรับฝากสิ่งของ
 • อุปกรณ์อิเล็กโทรนิกซ์ หรืออุปกรณ์ที่ใช้แบตเตอรี่ทั้งหมด เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องวีดิโอ แผ่นซีดี เอ็มพี 3 ฟร๊อปปี้ดิสค์ เครื่องคอมพิวเตอร์แล๊ปท็อบ หรือเครื่องเล่นเพลงกระเป๋าพกพา
 • กระเป๋าทุกประเภท เช่น กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเป้ กระเป๋าเอกสาร กระเป๋าหนัง กระเป๋าสานหรือกระเป๋าผ้า และแฟ้มเอกสารที่มีซิป เราจะอนุญาตให้ท่านนำถุงพลาสติกที่บรรจุเอกสารการขอวีซ่าเข้าไปเท่านั้น
 • ซองเอกสารปิดผนึกหรือห่อพัสดุต่างๆ
 • วัตถุไวไฟต่างๆ เช่น กล่องไม้ขีด ไฟแช็ค น้ำมัน เป็นต้น
 • วัตถุแหลมคมต่างๆ เช่น กรรไกร มีดพก ที่ตัดเล็บ
 • อาวุธหรือวัตถุที่เหมือนอาวุธ หรือวัตถุระเบิดทุกประเภท
 • สิ่งของอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมานี้อาจถูกสั่งห้ามไม่ให้นำเข้ามาที่ศูนย์รับคำร้องฯ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

Comments

 1. Treechada says

  ยื่นวีซ่าไปแล้ว วันนี้เป็นวันครบ 15 วันทำการค่ะ ซึ่งเมื่อวันพฤหัสทางสถานทูตโทรมาขอสัมภาษณ์แต่พอดีขับรถอยู่ เจ้าหน้าที่จึงบอกว่าจะติดต่อกลับมาวันศุกร์ คุยกันแล้วเจ้าหน้าที่ไม่ได้ยินเสียงจึงบอกว่าจะติดต่อกลับมาใหม่ แต่ช่วงที่เค้าโทรกลับมาเราไม่ได้รับโทรศํพท์ค่ะ เอเจนเลยแนะนำให้ส่งอีเมลไปขอโทษและขอให้ติดต่อกลับมาอีกครั้ง แต่ได้รับอีเมลตอบกลับแบบอัตโนมัติค่ะ เนื้อหาคร่าวๆคือ
  UK Visas and Immigration have made a decision on your visa application.
  All APPLICANTS: if you paid an additional courier or postage fee, documents will be sent to you
  ส่วนเอกสารคิดว่าเค้าจะต้องขอเพิ่มเติมแน่นอน เพราะระบุวันเริ่มเรียนคือ 29 sep 2014 จบคอร์ส 30 jul 2015. แต่เรายื่นวีซ่าช้าค่ะเลยเกินกำหนดวันเรียน แบบนี้มีสิทธิ์ไม่ผ่านสูงใช่ไม๊คะ แล้วต้องทำยังไงดีรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says

   สถานทูตพิจารณาผลออกมาแล้วครับ คงทำอะไรไม่ได้ นอกจากดูผลการพิจารณา ลองรอซัก 2 วันทำการแล้วไปรับ หรือถ้าขอรับบริการจัดส่งก็รอรับผลตามที่ส่งได้เลยครับ

 2. น้ำฟ้า says

  ยื่นวีซ่าติดตาม วันที่25สค57 ตอนนี้ไม่มีเมลแจ้งว่าเอกสารส่งถึงสถานทูต และดำเนินการ ถึงไหนแล้ว
  จะทราบได้อย่างไรว่า เอกสาร ไม่ตกหล่น และรอีกนานแค่ไหน ต้องรอเมล อย่างเดียวใช่หรือไม่ ?
  ขอบคุณมากค่ะ

 3. ไก่ says

  สอบถามค่ะ

  จะไปเยี่ยมลูกชาย เรียนอยู่ที่อังกฤษ จองโรงแรมที่พักไว้หมดแล้วค่ะ แล้วต้องกรอกรายละเอียดลูกชายที่เรียนอยู่อังกฤษ ด้วยไหมค่ะ

 4. สุรีย์รัตน์ says

  ลูกชายยื่นขอวีซ่าแบบเร่งด่วน ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม ป่านนี้ยังไม่ได้เลยคะ สามารถติดตามเรื่องได้อย่างไรคะ

 5. ลัดดา says

  สอบถามคะ
  อยากยื่นวีซ่าอังกฤษแบบเร่งด่วน มีคุนสมบัติยื่นได้ ต้องดำเนินการอย่างไรบ้างคะ ? นัดอย่างไร ที่ไหน คะ ? ขอบคุนคะ

  • admin says

   การบริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วน

   สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแห่งสหราชอาณาจักรให้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนกับผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าบางประเภทที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนด รวมทั้งต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มในวันที่ท่านยื่นคำร้องขอวีซ่า

   โดยทั่วๆไปแล้วเราจะสามารถพิจารณาวีซ่าแบบเร่งด่วนได้ภายใน 3-5 วันทำการ

   ซึ่งแต่ละท่านต้องชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในราคา 100 ปอนด์ (ราคารวมภาษี)

   ทั้งนี้ท่านไม่สามารถใช้บริการขอวีซ่าแบบเร่งด่วนย้อนหลังได้ หากท่านยื่นคำร้องขอวีซ่าไปแล้ว

   ผู้ที่ยื่นขอวีซ่าธุรกิจ รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี)
   หากผู้ติดตามประสงค์จะใช้บริการขอวีซ่าเร่งด่วน ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน

  • ผู้ที่ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวและวีซ่าเยี่ยมญาติ ที่เคยเดินทางไป สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ ประเทศในกลุ่มเชงเก้นภายใน 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • ผู้ที่มีถิ่นฐานพำนักอาศัยถาวรในสหรัฐอเมริกา แคนนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์และประเทศในกลุ่มเชงเก้น และต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวทุกประเภท
  • ลูกเรือเดินสมุทรขอวีซ่าเพื่อไปลงเรือในสหราชอาณาจักร (Joining Ship) โดยต้องเคยขอวีซ่าประเภทเดียวกันนี้ภายใน 3 ปีที่ผ่านมา และต้องมีสมุดประจำตัวลูกเรือ (Seaman’s Book)
  • ลูกเรือที่ปฏิบัติงานบนเครื่องบินในประเทศไทย(นักบิน สจ๊วตและแอร์โอสเตส)ขอวีซ่าเพื่อไปท่องเที่ยวหรือธุรกิจ โดยจะต้องเตรียมจดหมายรับรองการทำงานเพื่อประกอบการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • วีซ่า Tier 1 แบบระบบฐานคะแนน
   รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่า Tier 2 แบบระบบฐานคะแนน
   รวมถึงในกรณีที่มีผู้ติดตามเป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
  • วีซ่านักเรียนแบบระบบฐานคะแนนทุกประเภทรวมถึงวีซ่าผู้ติดตามนักเรียนที่เป็นคู่สมรสและบุตร(อายุไม่เกิน 18 ปี) ทั้งนี้ผู้ติดตามจะต้องชำระค่าใช้บริการเพิ่มเติมเช่นกัน
 6. Rattanaporn says

  เอกสารที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยวประเทศอังกฤษต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยหรือเปล่าค่ะเช่น
  ทะเบียนบ้าน ,หนังสือรับรองบริษัท ,

  • admin says

   สถานทูตผ่อนปลนให้ยื่นเอกสารภาษาไทยได้ แต่บางฉบับก็ต้องแปลเหมือนกัน ซึ่งถ้ามีเจ้าหน้าที่จะแจ้งให้ทราบตอนยื่นครับ
   หรือถ้าต้องการแบบรอบเดียวจบ อาจจะเลือกแปลเอกสารสำคัญ ๆ ประกอบไปด้วยครับ

 7. ice says

  วีซ่าอังกฤษให้submit applicationก่อนวันเดินทาง3เดือนค่า
  อยากรู้ว่าหลักฐานสามารถเตรียมไว้ก่อนวันเดินทางเกิน90วัณ
  มาประมาณ1สัปดาห์ได้หรือเปล่าคะ

 8. สุเมธ says

  สอบถามครับ
  1. จะทำวีให้หลานไปเยี่ยมแม่ที่อังกฤษ เป็นวีซ่า 6 เดือน เด็กมีอายุ 8 และ 11 ขวบ ให้เดินทางโดยลำพังจะมีปัญหาหรือเปล่าครับ
  2. ขั้นตอน/การเตรียมเอกสาร สามารถสอบถามได้ทางเบอร์โทรใช่มั้ยครับ
  เด็กมีหนังสือเดินทางของไทยแล้ว แม่เด็กทำไว้
  ขอบคุณครับ

  • admin says

   1. ปัญหา ขึ้นอยู่กับสายการบินครับว่าจะยอมให้เด็กเดินทางหรือเปล่า เพราะเล็กเกินไปที่จะเดินทางโดยลำพังครับ
   2. ขั้นตอนสอบถามได้หรือดูหน้าเว็บเป็นไกด์เบื้องต้นได้ครับ

 9. ชนิษฐา says

  ถ้าพาสปอร์ตเล่มเก่าที่เคยได้วีซ่าอังกฤษหาย จำไม่ได้ว่าเดินทางไปเมื่อไหร่และเลขที่เท่าไหร่
  เวลากรอกต้องทำอย่างไรคะ

  • admin says

   ตอบตามความจริงครับ ในช่องจะมีดรอปดาวเมนูให้เลือกอยู่แล้วครับ ถ้าไม่ทราบข้อมุล อาจตอบ Unknown ในช่องก็ได้เหมือนกันครับ

 10. numking says

  จะขอวีซ่าไปท่องเทั่ยวที่อังกฤษ ไปกับลูกสาว อายุ 6เดือน ต้องทำยังไงบ้างค่ะ แม่จดทะเบียนสมรสแล้ว มีญาติเชิญไปเที่ยวค่ะ ต้องเริ่มต้นยังไงบ้าง ตัวแม่เองเคยไปเที่ยวมาก่อนที่จะมีลูกแล้ว เคยทำวีซ่าที่เดิมที่ตึก Q House ตอนนี้ย้ายไปที่ไหนแล้วค่ะ ค่าธรรมเนียมดท่าไหร่ค่ะ รบกวนหน่อยนะค่ะ ถามเยอะไปมาก ขอบคุณมากค่ะ

  • admin says

   สถานทูตใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการครับ ที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับการเตรียมเอกสาร และขั้นตอนอื่น ๆ ดังนั้นควรเผื่อเวลาไว้ประมาณ 1 เดือนขึ้นไปครับ (สถานทูตอนุญาตให้ขอวีซ่าล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน)

 11. Line says

  ต้องการไปยื่น Visa พร้อมกันกับภรรยา แต่ในหน้าที่จองวันให้จองได้คนเดียว เราต้องทำยังไงครับ เราจองไปคนเดียว แล้ววันไปยื่นเอกสาร เรายื่นไปพรร้อมกับของภรรยาด้วยได้หรือไม่ครับ

  • admin says

   จองคนละรอบครับ แต่ให้ได้วันเวลาใกล้เคียงกัน พอถึงวันยื่นก็แจ้งเจ้าหน้าที่ครับ หรืออาจจะทำเอกสารเพิ่มอีก 1 ชุดเพื่ออ้างอิงถึงกันก็ได้ครับ

ส่งคำถาม-คำตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *