วีซ่า (VISA) ข้อมูลการขอวีซ่า และ ตรวจลงตรา

วีซ่า Visa ตรวจลงตรา ขอวีซ่า ข้อมูลขอวีซ่า ประเภทต่าง ๆ พร้อมข้อมูล เอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ค่าธรรมเนียมวีซ่า เงื่อนไขวีซ่า แต่ละประเภท ตามที่สถานทูตกำหนด

วีซ่า คืออะไร?

วีซ่า

วีซ่า (Visa) คือเอกสารที่แสดงว่า บุคคลนั้นได้รับอนุญาตให้เข้าสู่เขตแดนหรือพื้นที่ ซึ่งได้ระบุไว้ในวีซ่า นั้น ภายในกรอบเวลาที่กำหนด เอกสารอนุญาตอาจอยู่ในรูปของเอกสารสำคัญ แต่โดยส่วนใหญ่ จะเป็นตราประทับอยู่ในหนังสือเดินทาง ซึ่งโดยส่วนใหญ่ จะมีเงื่อนไขต่าง ๆ ของวีซ่า แต่ละประเภทติดมาด้วย เช่น เขตพื้นที่ที่อนุญาตให้เดินทางเข้าไปได้, อายุของ Visa, ช่วงเวลาที่เดินทางเข้าออกได้ แม้กระทั่งอนุญาตให้เดินทางเข้าออกประเทศได้กี่ครั้ง เป็นต้น

โดยทั่วไปแล้ว วีซ่า จะไม่ให้สิทธิต่าง ๆ กับผู้ที่ได้รับวีซ่ามากนัก รวมถึงการได้รับ วีซ่า นั้น ไม่ได้เป็นการรับประกันว่า ผู้ที่ได้รับ จะสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้น ๆ ได้เสมอไป และวีซ่าดังกล่าวนี้ สามารถถูกยกเลิกเมื่อใดก็ได้ นอกจากนี้ ผู้มีวีซ่า อาจถูกตรวจสุขภาพเพิ่มเติม หรือตรวจสอบประวัติในช่วงก่อนเข้าประเทศนั้น ๆ ด้วย

โดยสรุปแล้ววีซ่า (ในความหมายด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) ก็คือ เอกสารสำคัญในการขออนุญาตเข้าประเทศใดประเทศหนึ่ง หรือเขตปกครองเขตใดเขตหนึ่งโดยคนที่ไม่ได้มีสัญชาติของประเทศนั้น ๆ

ในบางประเทศ ผู้ที่เป็นประชากร หรือนักท่องเที่ยวต่างชาติ จะต้องขอวีซ่า ประเภท Exit Visa เพื่อขออนุญาตก่อนที่จะออกจากประเทศนั้น ๆ ด้วย

บริการยื่นวีซ่า

รับยื่นวีซ่า วีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าธุรกิจ วีซ่านักเรียน ประเทศออสเตรเลีย อเมริกา นิวซีแลนด์ อังกฤษ UK ฝรั่งเศส สวิตเซอร์แลนด์ วีซ่าเชงเก้น ฯ

วีซ่า / Visa วีซ่่าท่องเที่ยว วีซ่านักเรียน วีซ่าธุรกิจ
 • วีซ่าออสเตรเลีย
 • วีซ่าอังกฤษ
 • วีซ่าอเมริกา
 • วีซ่านิวซีแลนด์
 • วีซ่าฝรั่งเศส
 • วีซ่าสวิตเซอร์แลนด์
 • เชงเก้น วีซ่า

ติดต่อบริการยื่นวีซ่า

 

ติดต่อสอบถามบริการยื่นวีซ่าและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่..

บริษัท เซนทอรี่ จำกัด – www.educatepark.com

แผนที่ บริษัท เซนทอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : บริษัท เซนทอรี่ จำกัด อาคาร 253 ชั้นที่ 29 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  10110

เวลาทำการ : จันทร์-ศุกร์ 9.00 น – 18.00 น.   เสาร์ 9.00 น – 11.00 น.

เบอร์โทร : ติดต่อ ธีรศานต์ (อ๊าด ช)
02 664 1431

โปรดทราบว่า ทางเราเป็นบริษัท ให้บริการยื่นวีซ่า และมีค่าบริการเพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมสถานทูต หากท่านต้องการติดต่อสอบถามข้อมูลทั่วไป เช่น การกรอกแบบฟอร์ม ปัญหาการย้ายถิ่นฐาน หรือประเภทวีซ่า โปรดติดต่อผ่านช่องทางของเว็บไซด์สถานทูตนั้น ๆ หรือตัวแทนที่สถานทูตนั้น ๆ แต่งตั้งให้เป็นศูนย์ยื่นวีซ่า
สำหรับกรณีวีซ่าไปเยี่ยมแฟน โดยที่ทางแฟน จะให้การสนับสนุนนั้น ทางบริษัท ไม่สามารถให้คำปรึกษาใด ๆ หรือให้บริการยื่นวีซ่าได้ครับ เพราะวีซ่าผ่านยาก นอกจากสถานะเกินกว่าคำว่าแฟนไปแล้ว ถึงจะสามารถรับทำเรื่องวีซ่าชั่วคราวให้ได้ครับ

E-mail : theerasan_m@yahoo.com

Line ID : art_educatepark

การเดินทางโดยรถไฟฟ้า MRT : จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีเพชรบุรี
1. ออกทางประตูที่ 2 (ท่าเรืออโศก) หลังออกจากสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว ให้เลี้ยวขวาแล้วเดินตามฟุตบาททางถนนอโศก เดินข้ามสะพานข้ามคลองแสนแสบ สังเกตตึกสูงตึกแรก ขวามือ ที่มีโฆษณาผลิตภัณฑ์ สิงห์ และด้านหน้าตึกมี ธนาคารกรุงไทย

 

ประเภทของวีซ่า 

ในหลาย ๆ ประเทศจะมีวีซ่าหลากหลายประเภท ด้วยชื่อเรียกที่แตกต่างกัน แต่หากแบ่งตามวัตถุประสงค์ โดยส่วนใหญ่จะแบ่งได้ ดังนี้

 1. Transit Visa (วีซ่าเปลี่ยนเครื่อง) ปกติจะมีอายุประมาณ 5 วัน เพื่อเป็นทางผ่านไปยังประเทศที่เป็นจุดหมาย
 2. Tourist Visa (วีซ่าท่องเที่ยว) เพื่อจุดประสงค์ในการท่องเที่ยวหรือสันทนาการ โดยไม่มีกิจกรรมทางธุรกิจมาเกี่ยวข้องระหว่างการเดินทาง
 3. Business Visa (วีซ่าธุรกิจ) เป็น Visa ที่มีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการทำการค้าในประเทศนั้น ๆ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ ซึ่ง Visa ประเภทนี้ ในบางประเทศจะมีการรวมเอาการจ้างงานอย่างถาวรไว้ด้วย
 4. Teporary Worker Visa (วีซ่าทำงาน ชั่วคราว) เพื่อยืนยันการได้รับอนุญาตให้ทำงานในประเทศนั้น ๆ ได้ โดยส่วนใหญ่ Visa ชนิดนี้ ขอได้ค่อนข้างยาก และมีช่วงเวลาการได้รับอนุญาตที่ยาวกว่า Visa ธุรกิจ
 5. On-Arival Visa (วีซ่าที่ได้รับเมื่อเดินทางถึงสนามบินที่เป็นจุดหมายการเดินทาง) Visa ชนิดนี้ จะได้รับตรงจุดตรวจคนเข้าเมือง
 6. Spousal Visa หรือ Partner Visa (วีซ่าแต่งงาน) อนุญาตให้คู่แต่งงาน (เพศชายหรือหญิงก็ตาม) ที่เป็นคู่ชีวิตของประชากรของประเทศนั้น ๆ สามารถเดินทางมาอยู่ด้วยกันได้
 7. Student Visa (วีซ่านักเรียน) อนุญาตให้ผู้ถือ วีซ่าชนิดนี้ สามารถทำการเรียนในประเทศที่ได้รับ วีซ่านักเรียนได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด แต่บางประเทศก็ใช้ วีซ่าท่องเที่ยว แทน วีซ่าชนิดนี้
  วีซ่า
 8. Working Holiday Visa (วีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน) เป็น วีซ่าที่อยู่ภายใต้ข้อตกลงระหว่างประเทศ โดยมีสาระสำคัญคือ สามารถท่องเที่ยวและทำงานเพื่อหาประสบการณ์ภายในเงื่อนไขที่กำหนดได้ วีซ่าประเภทนี้ โดยส่วนใหญ่มักเปิดโอกาสให้กับ บุคคลในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีอายุไม่เกินกว่า 30 ปี
 9. Diplomatic Visa (วีซ่าทูต) เป็นวีซ่าที่ออกให้กับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทางการทูต
 10. Jounalist Visa วีซ่าสำหรับนักเขียน หรือนักข่าวจากหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับ
 11. Immigration Visa เป็นวีซ่าอนุมัติให้กับผู้ที่ต้องการอพยพไปตั้งถิ่นฐาน ซึ่งกฎเกณฑ์และเงื่อนไข ขึ้นอยู่กับประเทศนั้น ๆ เป็นผู้กำหนด
 12. Pensioner Visa (Retirement Visa) ออกให้ในบางประเทศ สำหรับผู้ที่แสดงให้เห็นว่ามีรายได้ในต่างประเทศที่เพียงพอ และไม่มีความประสงค์ที่จะทำงานแล้ว โดยส่วนใหญ่ มักมีการจำกัดอายุด้วย
 13. Electronics Visa เป็นระบบวีซ่าที่ใช้การบันทึกข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ซึ่งเชื่อมโยงกับหมายเลขหนังสือเดินทาง บาร์โค๊ด โดยจะไม่มีป้าย หรือ สติ๊กเกอร์ติดลงในหนังสือเดินทาง

รายชื่อประเทศ ที่คนไทย สามารถเดินทางไปขอตรวจลงตรา ณ จุดตรวจคนเข้าเมือง (Visa on Arrival) ได้ โดยไม่ต้องขอวีซ่าจากประเทศไทยไปก่อน  (อัพเดทล่าสุด 20 กุมภาพันธ์ 2558 จาก กรมการกงสุล)

พำนักได้ ไม่เกิน…

สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา
1. อาร์เจนตินา (90)
2. บาห์เรน * (14)
3. บราซิล (90)
4. บรูไน * (14)
5. กัมพูชา (14)
6. ชิลี (90)
7. เอกวาดอร์ * (90)
8. จอร์เจีย * (90)
9. ฮ่องกง (30)
10. อินโดนีเซีย * (30)
11. ญี่ปุ่น* (15)
12. สาธารณรัฐเกาหลี (90)
13. ลาว (30)
14. มาเก๊า (30)
15. มองโกเลีย (30)
16. มาเลเซีย * (30)
17. มัลดีฟส์ * (30)
18. ปานามา* (180)
19. เปรู (90)
20. ฟิลิปปินส์ * (30)
21. รัสเซีย (30)
22. เซเชลส์ * (30)
23. สิงคโปร์ * (30)
24. แอฟริกาใต้ * (30)
25. ตุรกี * (30)
26. วานูอาตู * (90)
27. เวียดนาม (30)

หมายเหตุ
1.) * หมายถึง ประเทศที่ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่ไทยฝ่ายเดียว ที่เหลือนอกจากนั้นคือ ประเทศที่ทำความตกลงทวิภาคีกับไทย

2.) ตัวเลขในวงเล็บหมายถึง จำนวนวันที่สามารถพำนักอยู่ได้ เช่น ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการของไทยสามารถเดินทางเข้ากัมพูชาโดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา โดยจะได้รับอนุญาตให้พำนักอยู่ได้ไม่เกิน 30 วัน

3.) เอกวาดอร์ประกาศยกเว้นการตรวจลงตราแก่คนทุกสัญชาติเพื่อการท่องเที่ยว เมื่อ มิ.ย. 2551 ซึ่ง สอท. ณ กรุงลิมา ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าครอบคลุมถึงผู้ถือหนังสือเดินทางทุกประเภท

4.) ไต้หวันอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยที่มีถิ่นที่อยู่ถาวร หรือได้รับการตรวจลงตราแบบเดินทางเข้า-ออกได้หลายครั้งจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าไต้หวัน สามารถขอหลักฐานเข้าไต้หวันได้ที่เว็บไซต์ https://nas.immigration.gov.tw/nase/ และนำหลักฐานที่ได้รับแสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน (กรณีที่ผู้แสดงหลักฐานแต่ไม่สามารถแสดงวีซ่าของประเทศดังกล่าวในข้อ 1 จะถูกปฎิเสธการเข้าไต้หวัน)

5.) รัสเซียยกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยที่ประสงค์จะเดินทางเข้ารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น หากเป็นด้วยวัตถุประสงค์อื่น ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมืองได้ ดังนั้น คนไทยที่จะเดินทางไปรัสเซียควรขอรับการตรวจลงตราให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ในการเข้าประเทศทุกครั้ง

6.) ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของไทยจะได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราในการเดินทางเข้าคอสตาริกา หากได้รับการตรวจลงตราประเภทนักท่องเที่ยว ลูกเรือ หรือธุรกิจเข้าสหรัฐฯ แคนาดา Schengen ญี่ปุ่น หรือเกาหลีใต้ และการตรวจลงตราดังกล่าวมีอายุเหลืออย่างน้อย 3 เดือนนับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ แคนาดา หรือสหภาพยุโรปที่มีระยะเวลาอนุญาตให้พำนักในฐานะผู้มีถิ่นพำนักถาวรในประเทศดังกล่าวเหลืออย่างน้อย 6 เดือน นับจากวันที่เดินทางเข้าคอสตาริกา สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมสถานเอกอัครราชทูตคอสตาริกาประจำสิงคโปร์ หมายเลขโทรศัพท์ +65 6738 0566 อีเมล์ info@costaricaembassy-sg.net

7.) ปานามายกเว้นการตรวจลงตราให้ผู้ถือหนังสือเดินทางไทยทุกประเภท โดยจะพำนักได้ไม่เกิน 6 เดือน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2555

ข้อมูลจาก กรมการกงสุล 14 มีนาคม 2558

External Link : สมัครงาน หางาน

สำหรับข้อมูล วีซ่านักเรียน ของประเทศอื่น ๆ สามารถดูได้ที่เมนู วีซ่า ด้านบน หรือ ตามลิงค์ ด้านล่าง

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

 1. Kung says:

  พอดีได้วีช่าออสเตรเลียแล้วไช้หมด. จะยื่นขอวีช่าต่อเลยได้ใหมค่ะ ต้องรออีกสามเดือนใหม่ะ
  ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   ปกติ ถ้ามีเหตุผลในการขอวีซ่าเพียงพอ สถานทูตไม่ได้กำหนดว่าต้องรอครับ
   แต่ถ้าเหตุผลไม่เหมาะสม ก็อาจถูกสถานทูตปฏิเสธได้ครับ

 2. นิดหน่อย says:

  คือแฟนอยากให้เราไปอาศัยอยู่กับเค้าที่ออสเตรียระยะยาวค่ะ แต่เรายังไม่ได้เป็นพาร์ทเนอร์กัน คือยังไม่ได้มีอะไรแสดงได้ว่าเราอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกันเป็นเวลาหลายปี ถึงเเม้เราจะคบกันเป็นเวลาถึง 3 ปีเเล้วก็ตาม แต่เค้าไปๆ มาๆหาเราทุกปีที่ไทยค่ะ เเละเราก็เคยไปหาเค้าที่ออสเตรียมาแล้วด้วยเชนเก้นวีซ่า แต่ทีนี้เค้าอยากให้เดินเรื่องไปอีกทีแบบระยะยาวเเละเค้าเป็นคนรับรองทุกอย่าง ต้องไปด้วยวีซ่าแบบใหนคะที่สามารถอยู่ได้นาน ( ไม่ต่ำกว่าสามเดือน)

  • admin says:

   ไม่น่ามีวีซ่าประเภทนั้นครับ อาจจะต้องขอเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งทางบริษัทไม่ได้ให้บริการในส่วนนี้ครับ

 3. แป้ง says:

  อยากทราบว่ารับทำ วีซ่า PR outsied canada หรือเปล่าค่ะ และชื่อเต็มๆของวีซ่านี้ชื่ออะไรค่ะ และขั้นตอนการทำเป็นยังไงค่ะช่วยอธิบายหน่อยค่ะไม่เข้าใจ และทางลูกค้าต้องเตรียมเอกสารอะไรให้ทางคุณบ้างค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   Permanent Resident หรือ ประชากรถาวรครับ

   ทางบริษัท ไม่ได้รับทำครับ แต่สามารถหาอ่านข้อมูลได้จากเว็บสถานทูตแคนาดานะครับ

 4. มนฑกานต์ says:

  วีซ่านักเรียนอังกฤษไปเรียนคอส 3 เดือน จะใช้วีซ่าแบบไหนและต้องใช้ผล IELTS ไหมคะ

  • admin says:

   วีซ่าแบบ Student Visitor ครับ วีซ่าประเภทนี้ เรียนภาษาได้สูงสุด 11 เดือนครับ ต่อวีซ่าไม่ได้
   ส่วนผลสอบภาษาอังกฤษ ควรมีประกอบการยื่นวีซ่าด้วยครับ

 5. ศิรินภา เฟิร์ส says:

  ดิฉันมีวีซ่าถาวรของประเทศเยอรมัน จะสามารถเดินทางไปประเทศออสเตรียเพื่อเรียนภาษาได้มั้ยคะ? จะต้องขอวีซ่ามั้ยคะ?

  • admin says:

   ถ้าไปเรียนต่ำกว่า 3 เดือนไม่จำเป็นต้องขอครับ
   แต่ถ้าไปเรียนมากกว่า 3 เดือน จะต้องสมัคร Confirmation of Registration ที่ City’s Office, Municipal Authorities จากเมืองที่อาศัยในเยอรมันครับ

   หากสนใจเรียนที่สถาบันไหน และต้องการให้บริษัทเป็นตัวแทนติดต่อเรื่องเรียนให้ สามารถติดต่อมาได้เลยครับ

 6. จุฑามาศ ศรีมูลผา says:

  อยากทราบตอนนี้ดิฉันอยู่ที่ซิดนีย์ เป็นการมาที่ครั้งแรก แต่วีซ่าดิฉันได้ 3 เดือน และแฟนก้อซื้อตั๋วไปกลับไว้ ดิฉันอยุ่ครบ 3 เดือน จะมีปัญหาอะไรหรือปล่าวคะ แล้วก้อการขอวีซ่าครั้งที่ 2 แฟนให้ยื่นเป็นมาเรียนต่อ เพื่อที่จะได้ทำงานด้วยจะยื่นได้ไหม แล้วต้องพักกี่เดือนถึงจะยื่นครั้งที่ 2 ได้คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   ถ้าตอนขอวีซ่า ขอไว้ 3 เดือนก็ไม่มีปัญหาครับ

   ส่วนเรื่องการขอวีซ่าครั้งที่ 2 ไม่มีกฎข้อไหน ระบุว่าต้องรอครับ หากมีความพร้อมก็สามารถยื่นขอวีซ่าได้ทุกเมื่อครับ
   แต่การเตรียมตัวที่ดี ก็มีส่วนช่วยให้วีซ่ามีโอกาสผ่านมากขึ้นครับ ซึ่งหากสนใจเรื่องเรียนพร้อมทั้งคำแนะนำเรื่องการขอวีซ่า
   สามารถติดต่อได้ http://www.educatepark.com นะครับ

 7. Mai says:

  ตอนนี้หนูอยู่ปี 2 อยากไปเรียนภาษาที่อเมริกา ต้องทำวีซ่าแบบไหนค่ะ แล้วอยู่ได้นานเท่าไร่ค่ะ
  ต้องทำช่วงเดือนไหนดีค่ะ ถึงจะทันตอนช่วงปิดเทอมค่ะ

  • admin says:

   ถ้าจะเรียนแบบเต็มเวลา ก็ต้องขอวีซ่านักเรียน (F-1) ครับ
   อยู่ได้เท่ากับวันที่ที่ระบุมาในเอกสารที่เราทำเรื่องไปเรียน หรือที่เรียกว่า I-20 และเวลาที่เค้าเผื่อให้ก่อนกลับอีก 30 วันครับ
   การทำเรื่องไปเรียน ควรดำเนินการล่วงหน้า ประมาณ 2 เดือนครับ

 8. Aiwa says:

  ตอนนี้เรียนโทอยู่ที่อังกฤษค่ะ ซึ่งจะหมดสภาพเป็นนักศึกษาสิ้นเดือนกันยาปีนี้
  ที่นี่วางเเผนว่าจะไปเที่ยวที่นิวซีเเลนด์ช่วงกลางเดือน พ.ย.
  กะไปเที่ยวประมาณ 10 วัน คิดว่าจะทำวีซ่าเดือนตุลาที่ไทยค่ะ

  ไม่ทราบว่าหลักฐานทางการเงินนี่ ใช้บัญชีตัวเองได้มั้ยคะ?
  เพราะว่าก่อนมาต่อโท ทำงานมาเเล้วปีนึง มีเงินในบัญชีตามที่สถานทูตกำหนด
  หรือว่าต้องใช้บัญชีพ่อเเม่ เเล้วเป็นสปอนเซอร์ให้

  ไม่ทราบว่ามีโอกาสได้วีซ่ามากน้อยเเค่ไหนคะ
  เพราะว่าเพิ่งเรียนจบ เกรดกว่าจะออกก็เดือนธันวา

  ขอบคุณคะ

  • admin says:

   ใช้บัญชีตัวเองได้ครับ ถ้าบัญชีที่ใช้ยื่น ดูแล้วมีความมั่นคง
   มีโอกาสที่วีซ่าผ่านสูงพอสมควรครับ ถ้าเรายื่นเอกสารประกอบคำร้องและคำชี้แจงที่เหมาะสม

   • Aiwa says:

    สอบถามอีกนิดค่ะ

    จะใช้หลักฐานอะไรยืนยันสถานทูตได้บ้างค่ะ
    ว่าเรากลับมาไทยเเน่นอน

    ขอบคุณค่ะ

 9. แป้ง says:

  สถานทูตจะยอมรับฟังคำอธิบายเราหรือเปล่าค่ะ ว่าเหตุผลทำไมเราไม่เอาเอกสารลางานมาแสดง ต้้ง แต่ครั้งแรก เจ้านายให้ลางานหนึ่งเดือนค่ะแต่ต้องกลับมาทำงานค่ะ ซีึ่งแป้งมีเอกสารการผ่านงานมาตลอดค่ะ ครั้งแรกโชว์เงินในบัญชีไปแสนนึ่งค่ะ ไม่ทราบว่าเงินน้อยไปหรือเปล่าค่ะ
  ความเสียงสูงกี่เปอร์เซ็นค่ะ พอจะมีโอกาสผ่านหรือเปล่าค่ะ ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   เค้ารับฟังข้อมูลใหม่เสมอครับ แต่จะพอใจกับหลักฐานใหม่หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ละท่านครับ

 10. แป้ง says:

  แฟนชวนไปเยี่ยมครอบครัวและทำความรู้จักครอบครัวเขาที่แคนาดา เคยยื่นวีซ่าครั้งหนึ่งแล้วถูกปฏิเสธตอนแรกยื่นไปว่าไม่ได้ทำงาน แต่จริงๆเรามีงานทำ แต่ไม่ได้ไปเอาเอกสารลางานมาแสดง แบบนี้เราจะไปขอวีซ๋าได้อีกหรือเปล่าค่ะ เหตุผลที่ถูกปฏิเสธคือ งานกับเงินไม่สัมพันธ์กัน
  จะพอมีวิธีขอวีซ่าอีกครั้งได้หรือเปล่าค่ะ (เจ้านายจ่ายให้เป็นเงินสดค่ะ) ไม่ได้ผ่านสมุดบัญชีค่ะ

  • admin says:

   โอกาสค่อนข้างยากครับ เพราะเหมือนกับว่าการขอครั้งแรก เราไม่ได้บอกความจริงเค้าทั้งหมด
   เค้าจะถือว่า การยื่นครั้งแรกเป็นความจริง นั่นก็คือไม่มีงานทำ ถ้าจะลองยื่นอีกครั้งก็ต้องยอมรับว่า มีความเสี่ยงสูงครับ

 11. นานา says:

  อยากทราบความแตกต่างระหว่างวีซ่า holiday กับ วีซ่าท่องเที่ยว ค่ะ
  แล้วการขอแต่ละวีซ่านั้นจะสามารถอยู่ในประเทศนั้นๆได้กี่เดือนคะ

  ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

  • admin says:

   การอยู่ในประเทศนั้น ๆ ได้นานแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ขอวีซ่าครับ ซึ่งโดยส่วนใหญ่ วีซ่าแต่ละประเทศจะมีกำหนดเวลาที่อนุญาตไม่เท่ากันอยู่แล้ว และสถานทูตก็ไม่ได้คาดหวังให้ผู้ขออยู่เกินตามที่แจ้งกับเค้าตอนขอวีซ่าด้วยครับ

   ส่วน Holiday Visa ชื่อนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นวีซ่าของประเทศไหน เพราะถ้าเป็นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว ส่วนใหญ่มักใช้คำว่า Tourist Visa หรือ Visitor Visa ครับ

 12. kanjana says:

  มีแฟนเปนคนออสเตเรียค่ะ แฟนอยากให้ทำวีซ่าไปอยู่ด้วย อยากสอบถามว่าทำยากไหมค่ะ มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องเตรียม แล้วค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณเท่าไหร่คะ แล้วต้องไปทำวีซ่าที่ไหน คือตอนนี้หนูอยู่ที่บ้าน จ.บึงกาฬค่ะ แล้วเรื่องสเตทเม้น ต้องเอาด้วยไหมค่ะ จะเป็นเรื่องยากไหมถ้าไม่มีเพราไม่ได้ทำงานมาสักระยะหนึ่งแล้วค่ะ แต่แฟนบอกจะส่งเอกสารมารับรองทุกอย่างให้ค่ะ ขอข้อมูลและ แนะนำด้วยนะคะ กรุณาติดต่อกลับมาหา ดิฉันที่ อีเมล์นี้นะคะ nongpookky949@hotmail.com ขอบพระคุณมากค่ะ

  • admin says:

   ทางบริษัท ยังไม่เปิดบริการวีซ่าคู่หมั้น หรือวีซ่าแต่งงานครับ แต่หากต้องการไปเยี่ยมแฟนที่ออสเตรเลีย ก็เข้าหลักเกณฑ์ของวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับเอกสารที่ต้องเตรียมในเบื้อต้น สามารถดูได้ที่หน้า เอกสารขอวีซ่า นะครับ

 13. Aum says:

  ขอบคุณค่ะ เเต่ขอรบกวนถามอีก คือ ว่าฉันไม่มีใบรับรองการทำงาน เพราะไม่ได้ทำงานค่ะ เเล้วก็สมุดฝากบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ก็ไม่มี เพระโดนตัดไป ไม่ได้ทำใหม่ เเล้วเวลายื่นเอกสารใบทะเบียนบ้านของเรา ต้องเอาของที่อยู่ที่เมืองไทย หรือ ที่ต่างประเทศ อ้อ..ฉันอยู่เยอรมันนีค่ะ ฉันเเต่งงานอยู่ที่เยอรมันนี เเล้วถ้าใช้ของที่เยอรมันนี ต้องเปลเป็นไทยหรือเปล่า ไม่มี 2 ใบที่ว่า มีโอกาสผ่านหรือเปล่า เเต่ไปกับเเฟนเขาออกให้หมดค่ะ ถามยาวไปหน่อย ช่วยตอบหน่อยค่ะ

  • admin says:

   ตอบ 1. วีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย มีการนำเรื่องการทำงานมาพิจารณาประกอบการอนุมัติวีซ่าด้วยครับ แต่อาจมีข้อยกเว้น ถ้าเราสามารถหาเหตุผลที่สมควรมาชี้แจงได้ว่าทำไมเราถึงไม่ได้ทำงาน
   2. ถ้าใช้เอกสารที่ไม่ใช่ภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ ต้องแปลเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษครับ
   3. โอกาสผ่านก็มีครับ ขึ้นอยู่กับเอกสารว่าสมเหตุสมผลในการขอวีซ่าท่องเที่ยวออสตเรลีย หรือไม่

 14. Aum says:

  ดิฉันอยู่ต่างประเทศ ยังไม่ได้วีซ่าถาวรค่ะ อยากจะไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลีย ต้องทำวีซ่าหรือเปล่า? เเล้วเเฟนต้องทำด้วยไหม? ถ้าทำต้องมีจดหมายเชิญจากออสเตรเลียด้วยไหม? กะว่าจะไปเเค่ 1อาทิตย์ กับเเฟนค่ะ ช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณคะ

  • admin says:

   ตอบ
   1. ยังไม่ได้วีซ่าถาวร ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียครับ
   2. แฟนเป็นชาวฝรั่งเศส สามารถยื่น ETA ผ่านตัวแทน หรือ ยื่นขอ eVisitor เพื่อเข้าประเทศออสเตรเลียได้
   3. จดหมายเชิญ มีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ เช่น ถ้าไปเยี่ยมญาติก็ควรจะมี แต่หากไปเที่ยวส่วนตัว หนังสือเชิญก็ไม่จำเป็นครับ

 15. sokly says:

  วิซ่าเป็นนักเรียนเปลียนเป็นวิซ่าทำงานได้ไม่คับ

  • admin says:

   คำถามกว้างมากครับ โดยส่วนใหญ่ ถ้าเราเรียนจบในสายวิชาชีพที่ประเทศนั้น ๆ ขาดแคลน และเปิดช่องให้ขอวีซ่าทำงานได้ ถึงจะสามารถขอได้ครับ ถ้ายังเรียนไม่จบ หรือไปเรียนและพัฒนาภาษาอังกฤษ โอกาสเปลี่ยนเป็นวีซ่าทำงานแทบไม่มีครับ

 16. นก says:

  พอดีลูกอยากไปเที่ยวที่แคนาดา มีรุ่นพี่มหาลัยอยู่ที่นั่นอยู่แล้วจะพาเที่ยว แต่ยังไม่ได้ทำvisa จะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ คาดว่าจะอยู่แค 1 อาทิตย์หรือไม่เกิน 10 วันคะ visa สำหรับการทำอย่างนี้ อนุมัติยากไหมคะ

  • admin says:

   จัดส่งรายละเอียดให้ทางอีเมลนะครับ

 17. นุ่น says:

  ถ้าไปเรียนนิวซีแลนด์แบบหลักสูตรระยะสั้นต้องทำวีซ่านักเรียนหรือวีซ่าท่องเที่ยวหรอคะ ไป 2 อาทิตย์อ่ะค่ะ

  • admin says:

   วีซ่าท่องเที่ยวครับ

 18. AOY says:

  อยากจะเดินทางไปออสเตรเลีย โดยวีซ่าท่องเทียว ที่มีครอบครัว คนออสเตรเลีย เป็นสปอนเซอร์ ดูแลค่าใช้จ่ายทุกอย่างให้ …หนูไม่เคยไปมาก่อน ..จะสามารถ ขอจำนวนวัน ที่สถานทูต ได้สูงสุดเท่าไหรดีคะ ที่จะไม่มีผลต่อการพิจารณาอนุมัติวีซ่า หนูอยากไปประมาณ 6 เดือน จะพอมีโอกาสอนุมัติมั๊ยคะ
  รบกวนหน่อยนะคะ ส่งข้อมูลมาให้หนูทาง เมลล์ก็ได้คะ oil3409@windowslive.com

  • admin says:

   การไปเที่ยวถึง 6 เดือน โอกาสที่จะขอวีซ่าท่องเที่ยว เป็นไปได้ยากมากครับ เพราะวีซ่าชนิดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการไปท่องเที่ยวระยะสั้น การไปเยี่ยมญาติหรือเพื่อน ที่ใช้เวลาไม่นาน (โดยส่วนใหญ่ไปอยุ่ได้ไม่ควรเกิน 1 เดือน ถึงแม้วีซ่าจะอนุมัติให้ 3 เดือนก็ตาม) หากต้องการไปอยู่นาน ๆ อาจจะลองหาวีซ่าอื่น เช่น วีซ่านักเรียน จะมีโอกาสมากกว่าครับ

 19. จ๊ะจ๋า says:

  อยากทราบว่า ถ้าเราขอวีซ่าท่ิงเที่ยวไปนิวซีแลนด์ เราจะอยู่ที่นิวซีแลนด์ได้กี่วันคะ??

  • admin says:

   ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ของเรา และวิจารณญาณของสถานทูตครับ

 20. Ael says:

  ขอวีซ่าไปท่องเที่ยวที่ออสเตรเลียต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ ตอนที่อายุคบ 18 ปี ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ?

  • admin says:

   เอกสารคร่าว ๆ ดูได้ที่ http://www.educatepark.com/visa/australia-visadoc.html เลยครับ

   ถ้าให้ทางบริษัทจัดการให้ จะมีเช็คลิส และแนะนำโดยละเอียด และประเมินโอกาสที่วีซ่าจะผ่านให้ครับ

 21. พรปวีณ์ says:

  รบกวนขอคำแนะนำเรื่องการทำวีซ่าธุรกิจนะคะ จะไปติดต่องานที่สวิตเซอร์แลนด์และเชค โดยมีจดหมายเชิญทั้งสองที่ในการไปดูงาน พักที่สวิตฯ 4 วัน ที่เชค 5 วัน ดิฉันควรต้องขอวีซ่าประเภทธุรกิจกับสถานทูตสวิตฯหรือสถานทูตเชคค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says:

   ขอกับประเทศที่พำนักอยู่ในประเทศนานกว่าครับ

 22. สุวิมล says:

  อยู่ ม 5 อยากไปเรียนภาษาที่ต่างประเทศต้องทำอย่างไรบ้างค่ะ แล้วจะไปยากไหมต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

  • admin says:

   รบกวนส่งอีเมลล์ระบุประเทศที่สนใจอยากไปศึกษาต่อ และเบอร์ติดต่อกลับนะครับ
   หรือหากมีคำถามก็ใส่มาในอีเมลล์ได้เลยครับ เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา่อของประเทศนั้น ๆ จะติดต่อกลับไปให้ข้อมูลครับ

   รบกวนส่งอีเมลล์เข้ามาที่ educatepark@hotmail.com นะครับ

 23. Doni says:

  ดิฉันเดินทางมาออสเตรเลีย2ครั้งแล้วครั้งละ3เดือนโดยที่แฟนของดิฉันเป็นคนดูแลเค้าเป็นชาวออสเตรเลีย ดิฉันอยากทราบว่าต้องทำอย่างไรเพื่อที่จะได้อยู่ที่ออสเตรเลียอย่างภาวรหรือนานกว่า3หรือ6เดือนเพราะดิฉันอยากหางานทำที่นี่และสามารถกลับเมืองไทยได้ในเวลาที่ฉันต้องการ

  • admin says:

   คงต้องขอวีซ่าแต่งงานครับ ซึ่งทางบริษัทไม่มี ไลเซน สำหรับวีซ่าประเภท Migration จึงไม่สามารถดำเนินการให้ได้ครับ

 24. ทองวัน says:

  ผมอยากไปทำงานออสเตเลีย

  • admin says:

   [ตอบคุณ ทองวัน] ถ้าถือวีซ่านักเรียนออสเตรเลีย สามารถทำงาน part-time ได้ 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับ และสามารถทำงานได้ไม่จำกัดเวลาในช่วงวันหยุดปิดภาคเรียน วันหยุดพิเศษ หรือช่วงเวลาที่ทางสถาบัน เป็นช่วงพักเบรก หรือ course is not in session

   หากสนใจเส้นทางนี้ สามารถติดต่อได้ที่ http://www.educatepark.com/australia/aboutus.php ครับ

 25. นวลฉวี เชิงหอม says:

  บุตรชาย จบ ม.6 ขอวีซ่านักเรียนค่ะ
  คำถามไปเรียนกี่ปี ไปเรียนภาษา 1 ปี อีก 3 ปี จะเรียนทางด้านทำอาหาร พอดีครอบครัวที่จะไปอยู่เปิดร้านอาหาร เป็นอันว่าจบ อดเพราะเหตุนี้หรือเปล่า

  • admin says:

   [ตอบคุณ นวลฉวี เชิงหอม] ครับ ถ้าแสดงเจตนาหมิ่นเหม่เพื่อจะมีโอกาสได้ไปทำงาน หรือ ถ้าเรียนจบแล้วจะทำงานจำพวกในร้านอาหาร โอกาสที่จะโดนปฏิเสธสูงมากครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>