วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าB2 วีซ่าชั่วคราว ข้อมูลการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา  การเตรียมเอกสารขอวีซ่าอเมริกาและการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา (วีซ่า B2 และ วีซ่า B1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าอเมริกา ประเภท B2)

(1.2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าอเมริกา ประเภท B1)

2.) วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น

(2.1) วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)

(2.2) วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

3.) วีซ่าถาวร (Immigrant visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ Department of Homeland Security (DHS) ในอเมริกา โดยสามารถหาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas.html

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (ฺB2)

- เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า

1.) หนังสือเดินทาง (Passport)

2.) แบบฟอร์มขอวีซ่า DS160

3.) รูปถ่ายสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

4.) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)

5.) เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับวีซ่าอเมริกาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ที่ Pay at Post ไปรษณีย์ไทย และชำระเป็นเงินบาทตามเรตค่าเงินที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด

(กรณียื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องชำระค่า SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ซึ่ง SEVIS เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ผู้ขอวีซ่าที่ต้องชำระค่า SEVIS เป็นใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่ออเมริกา ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และนักวิชาการที่มีแบบฟอร์ม I-20 / DS-2019 โดยค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ซึ่งสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซด์ https://www.fmjfee.com/i901fee/

ค่าใช้จ่ายของ วีซ่าอเมริกา เป็นเงินบาทโดยประมาณ

us-visa-fee

หมายเหตุ *ข้อมูล ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30 เมษายน 2555

- จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

ซื้อ พิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา (รหัสขอใช้บริการ) ที่ไปรษณีย์ไทย มีการให้บริการ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ ค่าพิน (Pin) 12 ดอลล่าห์ สหรัฐ

1.2 จองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ค่าพิน (Pin) 20 ดอลล่าห์ สหรัฐ (สามารถซื้อด้วยการตัดบัตรเครดิตได้ โดยโทรเข้าไปที่เบอร์ 001-800-13-202-2457)

หมายเหตุ

- พิน (Pin) ดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ 3 ครั้ง (นับการนัดหมายครั้งแรกด้วย)

- พิน (Pin) ดังกล่าว จะใช้งานได้ ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

- พิน (Pin) มีอายุการใช้งาน 90 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าระบบ (แต่เปลี่ยนแปลงวันนัดไปเพียง 3 ครั้ง นับการจองครั้งแรกเป็นครั้งที่ 1)

- กรณี ซื้อพิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการทางเว็บไซด์ ให้รอจนกระทั่ง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วเข้าไปทำรายการผ่านหน้าเว็บไซด์ที่ https://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx

- กรณี ซื้อพิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการจองทางโทรศัพท์ ให้รอจนกระทั่ง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วโทรเข้าไปที่เบอร์ 001-800-13-202-2457 (เบอร์โทรศัพท์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเช็คเบอร์โทรล่าสุดได้จากสลิปพิน (Pin) ที่ได้จากทางเว็บไซด์ หรือที่ ไปรษณีย์ไทย)

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการจองวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา

รหัสบาร์โค๊ตประจำแบบฟอร์ม DS160 ซึ่งจะได้รับเมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ว่าสะดวกไปสัมภาษณ์ที่ใด แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ ยกเว้นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดตามรายชื่อด้านล่าง ที่สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) [การมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพื่อการขอวีซ่า ณ. ศูนย์เชียงใหม่ได้]

จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับการยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่

- สถานที่ยื่นวีซ่า สัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

แผนที่

[wpgmappity id=”4″]

 

สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่
387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

แผนที่

[wpgmappity id=”5″]

 

ในวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารอื่นๆ ที่น่าจะช่วยสนับสนุนการสมัครวีซ่ามาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ

เฉพาะผู้สมัครวีซ่าอเมริกาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่า ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา โปรดตรวจสอบว่า

- ได้กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า สมบูรณ์แล้วและลงนามบนแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

- เอกสารการสมัครครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด และเดินทางมาถึง แผนกกงสุล ที่ทำการนัดไว้ ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง กรณีที่มาถึงสถานทูตก่อนเวลาเกินครึ่งชั่วโมง อาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและบริเวณที่นั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด กรณีที่ผู้ขอวีซ่า เดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ผู้ขอวีซ่า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวัน-เวลา สัมภาษณ์ visa อเมริกา ใหม่

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ของมีคม รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตอเมริกาได้

กรณีที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ ผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน  3 – 4 วันทำ

การ

กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

ระยะเวลาสูงสุดที่ทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่า ให้
ประเภทวีซ่า            เข้า – ออก                ระยะเวลาสูงสุด
B-1/ B-2                  Multiple              120 เดือน หรือ 10 ปี
F-1/ F-2                   Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี
J-1/ J-2                    Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี

หมายเหตุ ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง (Passport)

258 Responses to วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าB2

 1. Bibee พูดว่า:

  ดิฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยวของusa10ปี แต่ดิฉันทำพาสปอตที่มีหน้าวีซ่าusaหาย ถ้าไปติดต่อทำพาสปอตเล่มใหม่ ดิฉันจะขอรับวีซ่าusaที่เคยมีจากที่ไหนได้คะ? ทางสถานทูตมีการเก็บข้อมูลผู้สมัครเดิมไว้รึเปล่าคะ?

 2. แพร พูดว่า:

  อยากไปเที่ยวค่ะต้องทำยังไงบ้างและต้องใช้เงินขั้นต่ำเท่าไหร่ค่ะ

  • admin พูดว่า:

   เงินขั้นต่ำ ต้องเพียงพอกับทริปนั้น ๆ ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พักและเงินที่ต้องใช้ระหว่างที่ท่องเที่ยวครับ ไม่มีการกำหนดตายตัว

   ส่วนที่ยากกว่า คือต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงพอสมควรในการขอวีซ่าครับ

 3. พัชรี พูดว่า:

  ต้องการทำวีซ่าเเต่ไม่เคยมีบัญชีเลยจะทำได้ปะค๊อยากไปเที่ยว usa

  • admin พูดว่า:

   ปกติการขอวีซ่า ถ้าอยู่ในวัยทำงานก็ต้องมีความพร้อมและความั่นคงทั้งในเรื่องงานและเรื่องเงินครับ

   แต่ถ้ายังเรียนอยู่ ก็ต้องมีเงินสนับสนุนที่เพียงพอและแผนการเดินทางที่เหมาะสมครับ

 4. จันทร์ทอน พูดว่า:

  visa ไป usa B1/B2
  ขอได้คีรั้งหนึ่ง เข้าออก usa ได้กีครั้ง

 5. AUPAN พูดว่า:

  ลูกชายเกิดที่เมกาเป็นซิติเซนเมื่อปี 1991 แล้วกลับมาไทยปี 1994 จนปัจจุบันอายุ 23 ปี ได้ทำเรื่องขอใบเขียวใหม้แม่ที่เมืองไทย แล้วกลับไปเมกาอยู่กับป้าเมื่อเดือนมีนาคม 2014 ยื่นเรื่องให้แม่เดือนกุมภาพันธ์ ส่งเอกสารเดือนมีนาคม และเรียกสัมภาษณ์เดือนเมษายน 2014 แล้วติด 221g ให้ส่งเอกสารเพิ่มคือ 1. หลักฐานผุกพันของลูกชายที่เมกา 2. ใบแจ้งความพาสปอตหาย เคยถูกแคนเซิลวีซ่า เมื่อที่ 1998 (ขอวีซ่ากลับไปเมกาอีก) หลังจากนั้นพาสปอตหาย 3. ขอใบสิ้นสุดคำพิพากษาของศาลคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 2 คดี ประมาณ 10 ปีมาแล้ว
  ตอนนี้ลูกชายไปอเมริกาแล้วอยู่กับป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอยู่ เอกสารทุกอย่างได้เพิ่มของลูกชายคือใบลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย และใบรับเงินเดือนที่มีการเสียภาษี 2 เดือนของร้านอาหารป้า และป้าออกหนังสือรับรองให้ไปทำงานในครัว และให้ที่พัก และเอกสารอื่นๆ ไปให้หมดพร้อมทั้งพาสปอตใหม่แล้ว กงสุลได้รับวันที่ 25 มิย. 2014 และให้ติดตามสถานะผ่านเน็ต โดยให้รหัส BNKXXXXX มา ซึ่งก็ได้เช็คมาตลอดจนปัจจุบัน ก็ยังขึ้นเป็น Administrative Processing อยู่
  อยากทราบว่าจะมีโอกาสได้ใบเขียวมั้ย และต้องรออีกนานเท่าไร คิดถึงลูกค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ทางผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายการย้ายถิ่นฐาน หรือวีซ่าประเภทนี้ครับ
   แต่กรณีที่ ใบสมัครยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ก็คงต้องรอเท่านั้นครับ

 6. อัครพนธ์ พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมเป็นเจ้าของกิจการ ทำธุรกิจในไทย
  ผมจะขอวีซ่าอเมริกา เพื่อไปเที่ยว และดูช่องทางธุรกิจ ต้องขอ ประเถท B1,B2 ใช่ป่าวครับ และมีโอกาสที่จะผ่านบ้างหมั๊ยครับ
  ขอบคุณครับ
  อัครพนธ์

 7. nom พูดว่า:

  ถ้าจะพาแม่ไปเที่ยวอเมริกาด้วยกัน แต่แม่ไม่ได้ทำงานเลี้ยงหลานอยู่บ้าน แต่ว่าจะเป็นคน sponcerให้โอกาสผ่านไหมค่ะ เงินในบัญชีประมาณ 5 แสนกว่าๆ ค่ะ ทำงานบริษัทเกือบ 10ปี แต่งงงานแล้วมีลุก 1 คน

 8. โฟค์ พูดว่า:

  อยากทราบว่าถ้าเกิดบริษัทจะดำเนินการให้เราไปอริเมกาได้ไหมค่ะเพราะว่าบริษัทมีร้านอาหารที่ไทยและต่างประเทศแต่เราเคยไปแล้ว3ประเทศเเต่เป็นในโซนเอเชียแต่ไปมาหลายครั้งหรือว่าเราต้องดำเนินการเดินเรื่องเองค่ะแล้วต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการทำเรื่องค่ะช่วยเเนะนำด้วยนะค่ะ

 9. kanya พูดว่า:

  ยื่นวีซ่า ไปอเมริกาเเบบ B2 มีกี่กรณีคะที่จะไม่ผ่าน กรณีไหนบ้าง?

 10. ปาม พูดว่า:

  ระบบใหม่ในการทำวีซ่า เป็นปปบไหน เหรอ คะ เงินที่ต้องแสดง หลักทรัพ ต้องมีเท่าไหร่ เหรอ ค่ะิ

ส่งคำถาม-คำตอบ

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *