วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าB2 วีซ่าชั่วคราว ข้อมูลการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา  การเตรียมเอกสารขอวีซ่าอเมริกาและการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา (วีซ่า B2 และ วีซ่า B1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าอเมริกา ประเภท B2)

(1.2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าอเมริกา ประเภท B1)

2.) วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น

(2.1) วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)

(2.2) วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

3.) วีซ่าถาวร (Immigrant visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ Department of Homeland Security (DHS) ในอเมริกา โดยสามารถหาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas.html

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (ฺB2)

- เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า

1.) หนังสือเดินทาง (Passport)

2.) แบบฟอร์มขอวีซ่า DS160

3.) รูปถ่ายสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

4.) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)

5.) เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับวีซ่าอเมริกาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ที่ Pay at Post ไปรษณีย์ไทย และชำระเป็นเงินบาทตามเรตค่าเงินที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด

(กรณียื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องชำระค่า SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ซึ่ง SEVIS เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ผู้ขอวีซ่าที่ต้องชำระค่า SEVIS เป็นใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่ออเมริกา ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และนักวิชาการที่มีแบบฟอร์ม I-20 / DS-2019 โดยค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ซึ่งสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซด์ https://www.fmjfee.com/i901fee/

ค่าใช้จ่ายของ วีซ่าอเมริกา เป็นเงินบาทโดยประมาณ

us-visa-fee

หมายเหตุ *ข้อมูล ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30 เมษายน 2555

- จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

ซื้อ พิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา (รหัสขอใช้บริการ) ที่ไปรษณีย์ไทย มีการให้บริการ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ ค่าพิน (Pin) 12 ดอลล่าห์ สหรัฐ

1.2 จองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ค่าพิน (Pin) 20 ดอลล่าห์ สหรัฐ (สามารถซื้อด้วยการตัดบัตรเครดิตได้ โดยโทรเข้าไปที่เบอร์ 001-800-13-202-2457)

หมายเหตุ

- พิน (Pin) ดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ 3 ครั้ง (นับการนัดหมายครั้งแรกด้วย)

- พิน (Pin) ดังกล่าว จะใช้งานได้ ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

- พิน (Pin) มีอายุการใช้งาน 90 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าระบบ (แต่เปลี่ยนแปลงวันนัดไปเพียง 3 ครั้ง นับการจองครั้งแรกเป็นครั้งที่ 1)

- กรณี ซื้อพิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการทางเว็บไซด์ ให้รอจนกระทั่ง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วเข้าไปทำรายการผ่านหน้าเว็บไซด์ที่ https://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx

- กรณี ซื้อพิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการจองทางโทรศัพท์ ให้รอจนกระทั่ง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วโทรเข้าไปที่เบอร์ 001-800-13-202-2457 (เบอร์โทรศัพท์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเช็คเบอร์โทรล่าสุดได้จากสลิปพิน (Pin) ที่ได้จากทางเว็บไซด์ หรือที่ ไปรษณีย์ไทย)

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการจองวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา

รหัสบาร์โค๊ตประจำแบบฟอร์ม DS160 ซึ่งจะได้รับเมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ว่าสะดวกไปสัมภาษณ์ที่ใด แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ ยกเว้นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดตามรายชื่อด้านล่าง ที่สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) [การมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพื่อการขอวีซ่า ณ. ศูนย์เชียงใหม่ได้]

จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับการยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่

- สถานที่ยื่นวีซ่า สัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

แผนที่

[wpgmappity id="4"]

 

สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่
387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

แผนที่

[wpgmappity id="5"]

 

ในวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารอื่นๆ ที่น่าจะช่วยสนับสนุนการสมัครวีซ่ามาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ

เฉพาะผู้สมัครวีซ่าอเมริกาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่า ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา โปรดตรวจสอบว่า

- ได้กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า สมบูรณ์แล้วและลงนามบนแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

- เอกสารการสมัครครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด และเดินทางมาถึง แผนกกงสุล ที่ทำการนัดไว้ ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง กรณีที่มาถึงสถานทูตก่อนเวลาเกินครึ่งชั่วโมง อาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและบริเวณที่นั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด กรณีที่ผู้ขอวีซ่า เดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ผู้ขอวีซ่า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวัน-เวลา สัมภาษณ์ visa อเมริกา ใหม่

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ของมีคม รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตอเมริกาได้

กรณีที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ ผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน  3 – 4 วันทำ

การ

กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

ระยะเวลาสูงสุดที่ทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่า ให้
ประเภทวีซ่า            เข้า – ออก                ระยะเวลาสูงสุด
B-1/ B-2                  Multiple              120 เดือน หรือ 10 ปี
F-1/ F-2                   Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี
J-1/ J-2                    Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี

หมายเหตุ ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง (Passport)

264 Responses to วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าB2

 1. Rungaroon พูดว่า:

  จะทำเรื่องขอวีซ่าไปเมกา มีแฟนที่คุยกันอยู่ที่นู่น แล้วเค้าออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด แต่แค่ไปเที่ยวหาเค้าเฉยๆ ต้องใช้เอกสารอะไรมั่ง แล้วใช้ สเตทเม้นของเค้าได้ไหมค่ะ ที่อยู่ เบอร์โทร ในการรับรอง โอกาสผ่านมากหรือน้อยค่ะ

 2. Tiemthong Caldwell พูดว่า:

  วันนี้ไปสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามาB2ผ่านค่ะแต่ก็ไม่รู้จะได้ถึง10เหมือนคนอื่นหรือเปล่าค่ะ

 3. Kay พูดว่า:

  Plan จะไปอเมริกาเดือนธันวาค่ะ
  รบกวนขอสอบถามเพื่อความมั่นใจนะคะ
  1.ต้องจองตั๋วเครื่องบินไว้ก่อนที่จะไป
  สัมภาษณ์หรือไม่คะ
  2.จะไปพักกับญาติซึ่งนับถือกัน โดยเคยช่วยเหลือ
  ทางครอบครัว ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบไหมคะ
  หรือใช้แค่ที่อยู่คะ
  3.เงินในบัญชีมีประมาณ 4 แสน ไปประมาณ
  2 อาทิตย์พอไหวไหมคะ
  ปล.ทำงานเป็นผจก.bank รายได้ 6 หลัก
  และพักร้อนได้ช่วงปลายปีค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   เอกสารใดที่จะเป็นประโยชน์ ก็ควรติดตัวไปครับ ยิ่งเอกสารที่แสดงว่าเราไปแล้วจะกลับมาจริงแน่นอน ยิ่งเพิ่มโอกาสได้วีซ่าเพิ่มขึ้นด้วย
   เรื่องเงินน่าจะเพียงพอแล้วครับ ถ้าเป็นเงินที่เป้นลักษณะเงินเก็บสะสม

 4. moji พูดว่า:

  อยากขอวีซ่าไปเที่ยวกับแฟน แฟนเป็นคนสปอนเซอร์ ตัวเองไม่มีเงินในบัญชีเลยมีแค่เงินเดือน ทำงาน 10++ บริษัทมั่นคง เงินเดือน 20000 มีโอกาสผ่านมั้ยค่ะ

 5. rin พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ สอบถามว่าถ้าจดทะเบียนสมรสต่างชาติอเมริกัน ที่ไทย รอวีซ่าติดตามสามีไม่ไหว ทำวีซ่าท่องเที่ยวก่อนไปเยี่ยมครอบครัวสามี หลังจากแต่งงานวีซ่าท่องเที่ยวจะผ่านใหม ค่ะ สถานทูตจะถามใหมว่าขอว๊ซ่าผิดประเภท อยากลองวีซ่าท่องเที่ยวก่อน หลังจากนั้นค่อยยื่นวีซ่าสมรสค่ะ

 6. จอย พูดว่า:

  ยื่นแบบฟอร์ม DS 160 เรียบร้อยแล้วค่ะ ได้รับ confirmation เรียบร้อยแล้ว แต่พบว่าใส่ข้อมูลผิดไป 1 ที่ สามารถกรอก DS 160 ใหม่แล้วยื่นใหม่ได้มั้ยคะ

 7. จันทร์ทอน พูดว่า:

  visa ไป usa B1/B2
  ขอได้คีรั้งหนึ่ง เข้าออก usa ได้กีครั้ง

 8. AUPAN พูดว่า:

  ลูกชายเกิดที่เมกาเป็นซิติเซนเมื่อปี 1991 แล้วกลับมาไทยปี 1994 จนปัจจุบันอายุ 23 ปี ได้ทำเรื่องขอใบเขียวใหม้แม่ที่เมืองไทย แล้วกลับไปเมกาอยู่กับป้าเมื่อเดือนมีนาคม 2014 ยื่นเรื่องให้แม่เดือนกุมภาพันธ์ ส่งเอกสารเดือนมีนาคม และเรียกสัมภาษณ์เดือนเมษายน 2014 แล้วติด 221g ให้ส่งเอกสารเพิ่มคือ 1. หลักฐานผุกพันของลูกชายที่เมกา 2. ใบแจ้งความพาสปอตหาย เคยถูกแคนเซิลวีซ่า เมื่อที่ 1998 (ขอวีซ่ากลับไปเมกาอีก) หลังจากนั้นพาสปอตหาย 3. ขอใบสิ้นสุดคำพิพากษาของศาลคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 2 คดี ประมาณ 10 ปีมาแล้ว
  ตอนนี้ลูกชายไปอเมริกาแล้วอยู่กับป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอยู่ เอกสารทุกอย่างได้เพิ่มของลูกชายคือใบลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย และใบรับเงินเดือนที่มีการเสียภาษี 2 เดือนของร้านอาหารป้า และป้าออกหนังสือรับรองให้ไปทำงานในครัว และให้ที่พัก และเอกสารอื่นๆ ไปให้หมดพร้อมทั้งพาสปอตใหม่แล้ว กงสุลได้รับวันที่ 25 มิย. 2014 และให้ติดตามสถานะผ่านเน็ต โดยให้รหัส BNKXXXXX มา ซึ่งก็ได้เช็คมาตลอดจนปัจจุบัน ก็ยังขึ้นเป็น Administrative Processing อยู่
  อยากทราบว่าจะมีโอกาสได้ใบเขียวมั้ย และต้องรออีกนานเท่าไร คิดถึงลูกค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ทางผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายการย้ายถิ่นฐาน หรือวีซ่าประเภทนี้ครับ
   แต่กรณีที่ ใบสมัครยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ก็คงต้องรอเท่านั้นครับ

 9. อัครพนธ์ พูดว่า:

  สวัสดีครับ ผมเป็นเจ้าของกิจการ ทำธุรกิจในไทย
  ผมจะขอวีซ่าอเมริกา เพื่อไปเที่ยว และดูช่องทางธุรกิจ ต้องขอ ประเถท B1,B2 ใช่ป่าวครับ และมีโอกาสที่จะผ่านบ้างหมั๊ยครับ
  ขอบคุณครับ
  อัครพนธ์

 10. nom พูดว่า:

  ถ้าจะพาแม่ไปเที่ยวอเมริกาด้วยกัน แต่แม่ไม่ได้ทำงานเลี้ยงหลานอยู่บ้าน แต่ว่าจะเป็นคน sponcerให้โอกาสผ่านไหมค่ะ เงินในบัญชีประมาณ 5 แสนกว่าๆ ค่ะ ทำงานบริษัทเกือบ 10ปี แต่งงงานแล้วมีลุก 1 คน

 11. โฟค์ พูดว่า:

  อยากทราบว่าถ้าเกิดบริษัทจะดำเนินการให้เราไปอริเมกาได้ไหมค่ะเพราะว่าบริษัทมีร้านอาหารที่ไทยและต่างประเทศแต่เราเคยไปแล้ว3ประเทศเเต่เป็นในโซนเอเชียแต่ไปมาหลายครั้งหรือว่าเราต้องดำเนินการเดินเรื่องเองค่ะแล้วต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการทำเรื่องค่ะช่วยเเนะนำด้วยนะค่ะ

 12. kanya พูดว่า:

  ยื่นวีซ่า ไปอเมริกาเเบบ B2 มีกี่กรณีคะที่จะไม่ผ่าน กรณีไหนบ้าง?

 13. ปาม พูดว่า:

  ระบบใหม่ในการทำวีซ่า เป็นปปบไหน เหรอ คะ เงินที่ต้องแสดง หลักทรัพ ต้องมีเท่าไหร่ เหรอ ค่ะิ

 14. Pam พูดว่า:

  หนูเรียนจบแล้ว ทำงานบริษัทได้ 6 เดือน จะไปเยี่ยมฐาติที่อเมริกา และถือโอกาสเที่ยวด้วย ถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยว ใช้ statement ของคุณอาได้มั้ยคะ

 15. สมพร พูดว่า:

  ขอเรียนถามค่ะ ถ้าได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (B2) เป็นเวลา 10 ปี หมายความว่า สามารถเข้าประเทศได้ตลอดเวลา 10 ปี โดยไม่ต้องไปติดต่อสถานฑูตสหรัฐอีกเลยใช่ไหมคะ

 16. som พูดว่า:

  จะทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 14 วัน แต่หลักฐานการทำงาน คือ ทำงานบริษัทแฟน แฟน เป็นเจ้าของบริษํัท มีใบรับรองทำงาน และ book bank และ bank garantee สามแสนกว่า ซึ่งแฟนฝากไว้ให้ เดินทางไปกับแฟน ซึ่ง เค้าเคยไปมา 4-5 ครั้งแล้ว แต่เราไม่เคยไป กำลังคิดอยู่ว่า จะสามารถยื่นวีซ่าสัมภาษณ์พร้อมกานได้มั้ย เนื่องจากแฟนจะเป็น sponser ออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด เรากะแฟนเคยเดินทางไปต่างประเทศด้วยกันบ่อยแต่แค่โซนเอเชีย หรือยื่นสปอนเซอร์ตัวเองดีกว่า แต่ปัญหาคือ มีเงินเข้าบัญชีเราแค่สองหมื่นกว่า เงินเก็บไม่มี แฟน เพิ่งโอนให้ 2 เดือนที่แล้ว สามแสน อันไหนดีกว่ากันค่ะ ตอนนี้สับสนมากไม่กล้ายื่น กัวไม่ผ่าน

 17. ชลธิชา ฉิวเฉื่อย พูดว่า:

  จะทำวีซ่าไปอเมริกา ให้แฟนการันตี จะต้องเตรียมเอกสารอะไรมั้งคะ ขอบคุณคะ

 18. Belle พูดว่า:

  สอบถามนะคะ จะไปอเมริกากับผู้อุปการะคุณ
  แต่ต้องไปทำวีซ่าคนเดียว เพราะคนอื่นมีกันหมดแล้ว แล้วคนละนามสกุลด้วย
  หากจะขอวีซ่าท่องเที่ยว ขณะยังเป็นนักเรียนนักศึกษาอยู่
  โดยมีผู้อุปการะคุณออกค่าใช้จ่ายให้
  จะต้องใช้ statement ของเราด้วยหรือไม่คะ
  จะต้องใช้เอกสารใดที่ทำให้เขามั่นใจว่าเราจะกลับมาเรียนต่อ
  หรือกลับมาอยู่ไทยต่อแน่นอนคะ

 19. นนทชา พูดว่า:

  ได้วีซ่ามาแล้ว10ถ้ายังไม่ได้เดินทางจะมีปัญหามั้ยค่ั

 20. BBholidays พูดว่า:

  ช่วยขยายความหน่อยนะครับ
  วีซ่า ได้นานแค่ไหนสถานฑูตเป็นคนกำหนด
  แต่ระยะเวลาการไปพักที่นั่น เราต้องแจ้งหรือจองตั๋วก่อนไปสัมภาษณ์หรือเปล่าครับ
  ต้องแจ่งที่ที่จะไป ที่พัก หรือเมือง ก่อนมั้ยครับ หรือเค้าจะพิจาราณาจากstatement แล้วกำหนดให้เองว่าเราอยู่ได้นานแค่ใหน
  หรือนั่นเป็นเรื่องของเราครับ แต่อย่าเกิน3เดือน?

  ขอบคุณครับ

  • admin พูดว่า:

   สถานทูตเป็นคนพิจารณาอนุมัติให้วีซ่าและจำนวนปีที่จะได้ครับ แต่คนที่อนุญาตให้เข้าประเทศหรือไม่และกำหนดระยะเวลาที่สามารถอยู่ได้ในแต่ละครั้ง คือ ตรวจคนเข้าเมือง ที่ US ครับ

 21. Fon พูดว่า:

  สอบถาม ขอวีซ่า ท่องเที่ยว แจ้งไปกลับบริษัท ทัวร์ เมื่อ วันที่ 10 ก.พ. 57 แต่ วีซ่าไม่ผ่าน
  วีซ่าไม่ผ่านตามมาตรา 214(b)
  อยากขอใหม่ ต้องรออีกกี่เดือนค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ไม่มีข้อกำหนดว่าต้องรอครับ ถ้ามีข้อมูลใหม่ที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปอยู่ที่อเมริกาเป็นการชั่วคราวก็ยื่นใหม่ได้เลยครับ

 22. lily พูดว่า:

  เรียนถามเกี่ยวกับวีซ่า อเมริกา ได้มา 10 ปี ตอนนี้เหลือ 3 ปี สามารถซื้อตั๋วแล้วบินเลย หรือว่า ต้องไปแจ้งสถานฑุตก่อน ว่าเราจะบินไปอเมริกา โดยใช้วีซ่านี้ คะ?
  ขอบคุณ ค่ะ
  lily

  • admin พูดว่า:

   ใช้ได้เลยครับ เงื่อนไขเหมือนเดิม คือ ทาง ต.ม. ที่ US จะเป็นคนพิจารณาว่าจะให้เข้าประเทศหรือไม่ และระยะเวลานานแค่ไหนนะครับ

 23. วิชุดา พูดว่า:

  พอดีจะไปเที่ยวอเมริกา
  1.อยากทราบว่า เงินในบัญชีทั้งหมดของเราที่ทำงานมา 3 ปี มีประมาณ 400,000 แต่เงินเก็บส่วนตัวไม่ถึงแสนจะไปได้ไหมค่ะ
  2.ถ้าเรามีพี่สาวที่สามารถออกเอกสารรับรองว่าเราจะไปเที่ยวจากที่อเมริกามาให้ จะมีผลในการพิจารณาง่ายขึ้นมั้ยคะ
  3.พี่สาวเราซื้อตั๋วเครื่องบินส่งมาจากที่นู่นให้เราไปประมาณ 10 วัน มันมีผลในการยื่นขอวีซ่ารึเปล่า เค้าจะดูมั้ยค่ะ

  ขอบคุณนะคะ สำหรับคำตอบ

  • admin พูดว่า:

   1. ไม่แน่ใจว่ามีเงินเท่าไหร่กันแน่ ถ้ารวมกัน 5 แสน เรื่องเงินไม่น่ามีปัญหาครับ แต่ถ้ามีแสนนึง อาจจะน้อยไปนิด
   2. ถ้าไปเยี่ยมญาติก็ควรเตรียมเอกสารอ้างอิงให้พร้อมครับ สถานทูตจะขอดูหรือไม่ ก็ควรเตรียมไว้ก่อน
   3. ตั๋วเครื่องบิน อาจจะเตรียมเผื่อสถานทูตขอดูได้ แต่สิ่งที่ควรเตรียมมากที่สุดคือ หลักฐานที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปเพียงชั่วคราวและจะกลับมาจริง ถึงจะมีโอกาสได้รับวีซ่าครับ

 24. แอน พูดว่า:

  อยากจะสอบถามการทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาในรูปแบบใหม่คะว่าต่างกันยังไงบ้าง ต้องบอกก่อนว่าเคยไปมาแล้วครั้งนึงคะ สามีไปแล้วสองครั้ง ได้คนละสิบปีคะ ตอนนี้คือจะพาลูกชายไปด้วยคะ อายุขวบครึ่งกับคุณแม่คะ(คุณยาย) อยากทราบว่าหลานกับยายจะได้สัมภาษณ์พร้อมกันรึเปล่าคะ ต้องเตรียมตัวยังไงบ้าง แล้วคุณยายต้องมีเงินในบัญชีเยอะมั้ยคะ คือตอนที่เราทำทางสถานทูนไม่ได้ดูเลยอะคะ อยากได้รายละเอียดคร่าวๆนะคะ
  ขอบคุณมากคะ

  • admin พูดว่า:

   ไม่ต่างจากของเดิมครับ แค่ขั้นตอนการนัดวันสัมภาษณ์สะดวกขึ้น และไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ครับ (ปกติต้องจ่ายเพิ่มอีกประมาณ 380 บาท)

 25. สุริยาวดี ผาพา พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ…พอดีขอวีซ่านักเรียนได้5ปี ตอนนี้อยุ่ที่อเมริกาแล้ว มีข้อสงสัยอยากรบกวนถามค่ะ
  (ทำเรื่องผ่านเอเจนซี่ค่ะ)
  1.หลังจากวีซ่าผ่านแล้วเอเจนซี่โทรมาบอกคุณแม่ว่าดิฉันกับน้องได้วีซ่าแค่แปดเดือน แล้วเพื่อนเค้าแนะนำว่าถ้าอยากได้วีซ่า5ปี ต้องจ่ายค่าเรียนอีกคนละ6เดือน(ตอนนั้นจ่ายไปแล้ว6เดือน)ซึ่งตอนนั้นคุณแม่ยังไม่ให้คำตอบ แต่พอเที่ยงวันต่อมาคุณแม่โทรบอกเอเจนซี่ว่าได้วีซ่าเท่าไหร่ก็เอาเท่านั้น แต่เอเจนซี่เค้าบอกคุณแม่ว่าไม่ได้แล้วเพราะทางโรงเรียนได้หักเงินในบัญชีของเค้าไปแล้ว อย่างนี้เราควรทำอย่างไรคะ
  2.ตั๋วเครื่องบิน หนูจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินก่อนสัมภาษณ์วีซ่าเกือบ2เดือน 110200บาท ก็เข้าใจว่าจบแล้วเรียบร้อยแล้ว ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว แต่พอใกล้ๆวันบินเอเจนซี่โทรมาบอกว่า ต้องรอเอกสารยืนยันวีซ่านัมเบอร์5วัน ซึ่งวันที่เราจะบินเนี่ยเอกสารยังไม่ตีกลับมาที่ ตม.ไทย เค้าเลยยกเลิกตั๋วเครื่องบิน แต่จะได้เงินคืนภายใน15วัน ถ้าอยากไปก่อนโรงเรียนเปิดเทอมทางเราต้องสำรองจ่ายค่าตั๋วเอง คุณแม่เลยจองตั๋วใหม่กับทางเอเจนซี่เดิมค่ะ แบบนี้เข้าข่ายโกงไม๊คะ แล้วเราจะได้ค่าตั๋วคืนรึเปล่าคะ
  3.พอหนูกับน้องเข้ามาได้แล้วเอเจนซี่โทรบอกคุณแม่ว่าเค้าจะรีฟันเงินค่าเทอมทั้งหมดคืน แล้วเค้าจะจ่ายใหเราเป็นเดือนๆไป เค้ามีเจตนาจะโกงเรามากๆเลยค่ะ แบบนี้หนูสามารถไปขอเงินคืนก่อนเค้าได้ไม๊คะ แล้วทางโรงเรียนเค้าจัคืนให้เราหรือเอเจนซี่คะ
  รบกวนตอบคำถามด้วยนะคะเงินไม่ใช่น้อย ร้อนใจมากเลยค่ะ ตั้งใจมาเรียนแต่โดนเอเจนซี่ที่แย่มากๆเสียความรู้สึกหมดเลยค่ะ. ขอบคุณล่วงหน้านะคะ

  • admin พูดว่า:

   ทำอะไร คงยากครับ เพราะประเทศไทยไม่ได้มีหน่วยงานควบคุมตรงนี้ และเงินเราก็อยู่ในมือเค้าแล้ว แต่ถ้าเห็นว่า เค้าจะไม่คืนเงินหรือคืนช้าเกินไป ให้ขู่ไปว่าจะเอาหลักฐานไปแจ้งความ (ถ้าเก้บหลักฐานพวกการโอนเงินและหลักฐานอ้างอิงไว้นะครับ) ส่วนใหญ่ มักจะรีบคืนเงินให้ แต่ถ้าไม่คืนก็คงต้องดำเนินการตามกฎหมายเลยครับ (ถ้าอยู่ที่สถาบันอยู่แล้ว ลองถามระยะเวลาการรีฟันเงินดูก่อนนะครับ เพราะบางที่ช้าเร็วต่างกัน)

 26. วุฒิภัทร ทากาฮาชิ พูดว่า:

  สอบถามครับ ถ้าเราเคยมีประวัติ over stays ที่ประเทศอื่่น แล้วตอนนี้เราต้องการจะขอวีซ่าไปท่องเที่ยวที่ อเมริกา แบบ นี้ วีซ่าจะผ่านหรือเปล่าครับ?

 27. Patiphat พูดว่า:

  ได้วีซ่าเข้าออกอเมริกาแค่ครั้งเดียว ต้องซื้อตั๋วที่มีระยะเวลาเท่าไหร่ ตม จะให้วีซ่าเรากี่เดือนคะ

 28. บงกช พูดว่า:

  สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
  1.ถ้าเราเดินทางเข้าประเทศอเมกา จำเป็นไหมค่ะ ว่าเราต้องซื้อตั๋วไปกลับค่ะ
  2.เราสามารถซื้อเฉพาะตั๋วไปอย่างเดียวได้ไหมค่ะ แล้วถ้าเราซื้อตั๋วกลับด้วยแต่ตม.ที่นั้นให้เราอยู่ไม่ถึง
  ตามวันที่ตั๋วกลับระบุเราจะต้องทำไงค่ะ
  3.ตม.ที่นั้นให้เราอยู่ต่ำสูงประมาณกี่วันค่ะ และสูงสุดกี่วัน
  4.ถ้าตม.ที่เราอยู่สูงสุด เช่น6เดือน เราไม่เดินทางกลับไทยได้ไหมค่ะ
  คือเราซื้อตั๋วเดินทางออกไปนอกประเทศไปประเทศใกล้ๆแล้วเข้ามาใหม่แบบนี้ผิดไหมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ ^^

 29. Thanadcha Allan พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาอยากจะถามเกียวกับวีซ่า c-family visit 5ปี ประเทศอังกฤษ คือได้วีซ่าแล้วแต่มีปัญหาเรื่องเข้า-ออก ได้วีซ่าวันที่ 13/12/12 คือวันที่เริ่มนับใช่ใหมค่ะ? และอยู่ได้ปีละ 6เดือน ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะ เข้าประเทศครั้งแรก 11/01/13-19/02/13 ครังที่2 30/05/13-03/10/13 ครั้งที่3 02/04/14-?? ครั้งที่3คิดว่าจะอยู่3เดือนแต่ ต.ม บอกว่าปีนี้ใช้ไป4เดือนแล้ว ให้อยู่ได้อีกเดือนเดียว!! ตกลงเขาเริ่มนับตอนไหนคะงงมากๆเข้าใจว่าเริ่มนับวันที่เราได้วีซ่าครบกำหนดก็คือ1ปีถูกต้องหรือเปล่าคะ? กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ตามนั้นครับ เงื่อนไขถึงจะกำหนดไว้ยังไงก็ตาม แต่คนที่มีสิทธิ์ อนุญาตจริง ๆ คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับ

 30. บงกช พูดว่า:

  สอบถามนิดนึงค่ะ ดีอายุ20นะคะ พอดีเมื่อมกราคมไปยื่นขอวีซ่าผ่านเรียบร้อย ได้มา 10 ปีค่ะเดือนพฤษภาคมกำลังจะเดินทางให้ญาติทำเอกสารรับรอง เพื่อจะเอาไปยื่นตอนขาเข้าตม.ที่นั้น
  อยากทราบว่าตอนนี้เราได้วีซ่า B1/B2 ถ้าเราจะไปเรียนต่อที่นั้น เราสามารถถือวีซ่านักเรียนด้วยได้ไหมค่ะ จะถือทั้ง2วีซ่าเพราะไม่อยากยกเลิกวีซ่าB1/B2 เสียดายคะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าจะขอวีซ่านักเรียนด้วย วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ถูกยกเลิกครับ เว้นแต่โดน ต.ม. ยกเลิกกรณีเข้าเมืองผิดเงื่อนไข ผิดกฎหมาย หรืออยู่เกินกำหนดครับ

 31. อัจฉรา พูดว่า:

  ได้คิวสัมภาษณ์เดือนหน้าค่ะ ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวกับพ่อแม่ กับเราเป็นสามคน พ่อแม่เป็นข้าราชการครูทั้งคู่อายุ 57 รายได้เฉลี่ยคนล่ะ 50,000 เดินสเตทเม้นท์สวยงาม มีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่าคนล่ะสี่แสน ส่วนเราเป็นตัวแทนขายประกัน แต่เดินสเตทเม้นท์ไม่สวยเท่าไหร่ค่ะ เพราะไม่ได้คิดว่าจะไปทำวีซ่า ยื่นพร้อมกันสามคนคิดว่าจะไปเที่ยวด้วยกัน เคยไปเที่ยวฮ่องกงพร้อมกันสามคน ตอนนี้อยากไปเที่ยวอเมริกาบ้าง คิดว่าน่าจะผ่านมั้ยค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ขึ้นอยู่กับตอนสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ครับ ว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นว่า จะเดินทางเข้าอมเริกาเป็นการชั่วคราว และมีความผูกพันกับประเทศที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปแล้วจะกลับมาจริง

 32. กิ๊บ พูดว่า:

  ขอวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ได้สูงสุดกี่วันคะ

 33. ปัณพร เจริญเดชาสิน พูดว่า:

  สวีสดีค่ะ ต้องการปรึกษาเรื่องการขอวีซ่า อเมริกา แบบชั่วคราวค่ะ เคยไปขอยื่นวีซ่าเมื่อ สองปีที่ผ่านมา แต่ว่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตให้คำตอบว่า ดิฉันมีความสัมพันธ์มากเกินไปกับที่อเมริกา คบกับแฟนมาปีนี้เข้าปีที่4 แล้วค่ะ แต่ว่าแฟนอยากให้ดิฉันไปเที่ยวในช่วงเดือน กรกฎาคม หรือ สิงหาคมค่ะ ไปทำความรู้จักกับพ่อแม่ของเขาที่โน่น และอยากให้พาลูกสาวที่ อายุ 9 ขวบไปด้วย ทุกวันนี้ ดิฉันไม่ได้ทำงาน แต่เรียน ปวส ต่อค่ะ เขาบอกดิฉันว่าให้ลองดูอีกครั้ง ค่าใช้จ่ายเขาจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด พอจะมีคำแนะนำให้ได้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   โอกาสผ่านยากครับ เพราะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันกับทางสถานทูตได้เลยว่าเราจะไปเพียงชั่วคราว อีกทั้งใช้ผู้สนับสนุนจากอเมริกาด้วย โอกาสยิ่งน้อยเข้าไปอีก (แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสได้นะครับ แต่โอกาสน้อยจริง ๆ ที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยวีซ่าให้) ถ้าอยากได้วีซ่า อาจต้องมองไปช่ิงทางอื่น เช่นวีซ่าคู่หมั้น หรือแต่งงานครับ

   • ปัณพร เจริญเดชาสิน พูดว่า:

    สวัสดีอีกครั้งค่ะ แล้วถ้าจะให้คนรู้จักที่เขาเปิดร้านอาหาร การรันต์ตรีให้ได้ไหมค่ะ ว่าเรา จะกลับมาจริงๆๆ แล้วขอเอกสารโรงเรียนของลูกสาวให้ ผอ โรงเรียนช่วยการันตรีให้ว่าเราจะต้องพาเด็กมาเรียนต่อ พอจะมีข้อมูลและคำแนะนำอะไรให้บ้างไหมค่ะ ในกรณีที่ยังไม่สามารถยื่น วีซ่า แบบคู่หมั่น และแต่งงานได้ แล้วจดหมายแนะนำตัวของดิฉันต้งเขียนแบบไหน ดิฉันไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ค่ะ

    • admin พูดว่า:

     จดหมายการันตี มีน้ำหนักน้อยมากในมุมมองของสถานทูตครับ ตามข้อมูลจากเว็บไซด์สถานทูตที่ระบุว่า

     “ไม่มีญาติ นายจ้าง หรือเพื่อนคนใดที่สามารถ “รับประกัน” ได้ว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับจากสหรัฐฯ แทนที่หลักฐานที่กล่าวมาได้ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง”

     • ปัณพร เจริญเดชาสิน พูดว่า:

      แล้วเอกสาร หลักๆๆส่วนใหญ่เป็นอะไรค่ะ เพราะครั้งที่แล้วที่ดิฉันยื่นไป ก็มี รูปภาพที่ถ่ายด้วยกัน และก็ถ่ายจดหมายอีเมลที่ใช้ติดต่อกัน กับข้อมูลการโทรศัพท์ แล้วก็เอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริง และถ่ายเอกสาร … ใบเกิดตัวเอง กับ ของพ่อ ของแม่ และเอกสารการทำงาน ของตัวเองค่ะ ส่วยเอกสารของแฟน เขาเองเขียนจดหมายเชิญ กับเอกสารแสดงการเงินของเขา และเอกสารการเข้าพักในที่ต่างๆๆของเขาในประเทศไทย รบกวนให้ข้อมูลอีกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ พ่อ แม่ของเขาแก่มากแล้วจึงไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ค่ะ พวกเขาอยากให้ดิฉันไปมาก

 34. Careecareetngkwa พูดว่า:

  รบกวนหน่อยค่ะ
  จะไปเที่ยวที่อเมริกา แต่จะไปพักกับเพื่อนคุณแม่ที่เปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่น
  1. ควรขอวีซ่าแบบb1/b2 ใช่มั้ยคะ
  2.ตอนนี้เรียนอยู่มหาลัย สามารถใช้ statement ของพ่อแม่ support ได้ใช่มั้ยคะ
  3.ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในอเมริกาได้พิจารณาจากอะไรคะ(คาดว่าจะไปกลางเดือนพ.ค. กลับกลางเดือนส.ค.) เรา request ได้มั้ย
  4.มีโอกาสมั้ยคะที่วีซ่าจะผ่าน

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   1. ใช่ครับ
   2. ใช้ได้ครับ
   3. ความเหมาะสมของแผนการเดินทางและวิจารณญานของสถานทูตครับ
   4. โอกาสได้วีซ่า ไม่สูงเท่าไหร่ครับ แต่ถ้ามั่นใจก็ลองดูครับ

 35. first พูดว่า:

  รบกวนสอบถามนิดนึงค่ะ ตอนนี้วางแผนจะไปเที่ยวโดยจะซื้อทัวร์ท้องถิ่นที่ไปหลายๆเมือง (ติดต่อจ่ายเงินตั้งแต่ที่ไทย) แบบนี้ตอนกรอก DS-160 เรื่องที่พักแล้วก็ส่วนที่เป็น contact person in US จะต้องกรอกยังไงดีคะ ขอบคุณมากค่ะ

 36. รักษิณา พูดว่า:

  ลูกสาวกับลูกน้องชายสามี อายุเท่ากัน เรียนอยู่มหาลัย ปี 1 ญาติที่อเมิรกา (น้องสาวสามี) มีหนังสือเชิญไป แต่ถูกปฏิเสธวีซ่า จะยื่นใหม่อีกครั้งแต่ไม่มั่นใจ โดยปฏิเสธเรื่องความผูกพัน หากไม่ผ่านอีกครั้งจะมีผลอะไรไหม แต่ใจยังอยากยื่นอีก ครั้งแรกหลักฐานที่ส่งไปมี หนังสือเชิญจากญาติ หนังสือรับรองจากมหาลัย สเตทเมนพ่อแม่ หนังสือรับรองอาชีพพ่อแม่ รับราชการ ทำงานบริษัท และหลักฐานทั่วไป พวกสำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ฯลฯ ที่จะทำเพิ่มคือ หนังสือเชิญจากญาติเพิ่มวันที่ไปวันที่กลับแน่นอน ตารางแผน การท่องเที่ยว 10 วัน แม่เป็นสปอนเซอร์ค่ะ แต่ญาติมีหนังสือว่าเป็นสปอนซอร์เรื่องที่พักและอาหารการกิน คิดว่าครั้งแรกโดนปฏิเสธเพราะขอมากไป 1 เดือน และญาติทำร้านอาหาร เขากลัวไปทำงานที่นั่น
  แต่ให้ญาติออกหนังสือรับรองใหม่ว่าสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ และแนบสำเนาบัตรประชาชน ใบ citizen คุณอ๊าดคิดว่ายังขาดอะไรอีกไหม ยื่นแล้วมีโอกาสผ่านไหม ขอบคุณค่ะ

 37. areewan พูดว่า:

  อยากสอบถามคะ พอดีว่าจะไปทำวีซ่าอเมริกา ตอนนี้กรอกข้อมูลใน DS-160 เสร็จแลัว กำลังจะไปซื้อพิน เพื่อจองวันนัดสัมภาษณ์ อยากทราบว่า ถ้าเพื่อนร่วมงานต่างชาติ ต้องไปทำวีซ่าด้วยกัน ตอนไปซื้อพิน ต้องใช้เอกสารอะไรในการซื้อหรือไม่ แล้วถ้าจ่ายค่าDS-160 มีหมายเลขพาสปอร์ต เราสามารถซื้อพินและจ่ายค่สเอกสารแทนชาวต่างชาติได้มั้ยคะ แล้วทุกไปรษณีย์สามารถไปทำเรื่องได้หรือไม่คะ

 38. วี พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ รบกวนสอบถามวีซ่าท่องเที่ยวเอมริกา
  พอดีเราเรียนจบป.โทจากอังกฤษ ตอนนี้ยังไม่ได้ทำงาน
  อยู่ระหว่าง process ของการสมัคร มีอีเมลล์แจ้งว่าสอบผ่านงานรอบที่แล้ว และเชิญมาสัมภาณ์รอบถัดไปเดือนพฤษภาคม
  ระหว่างที่รออยากไปเที่ยวอเมริกาซัก 10 วัน แบบนี้มีแววว่าจะได้มั้ยคะ
  อ่อ เรามีเพื่อนเป็นคนอเมริกาอยู่ที่นั่นด้วย
  แล้วแนะนำว่าให้ควรมีเงินติดบช.ประมาณเท่าไหร่คะ? แล้วต้องแสดง statement ย้อนหลังไปไกลแค่ไหนคะ?

  • admin พูดว่า:

   - ต้องวัดที่การสัมภาษณ์ครับ และต้องเตรียมหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่า เราไปชั่วคราวเท่านั้น พอถึงกำหนดก็ต้องออกจากประเทศเพื่อไปสัมมนาแล้ว
   – Statement ย้อนหลัง 1 ปีและวงเงินต้องครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในทริปนั้น ๆ ครับ (ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่ากินค่าอยู่)

   • วี พูดว่า:

    Admin. ตอบเร็วดีจังค่ะ ขอบคุณมากค่ะ
    บัญชีย้อนหลังไม่ค่อยสวยเลยค่ะ เพราะถอนเงินออกจากบช.ไทยไปใช้ตอนไปเรียนต่อ
    อยู่ในบัญชีประมาณ 1แสนกว่าๆพอจะได้มั้ยคะ? อยากไปสัก10วันค่ะ
    ขอบคุณค่ะ :)

 39. Orawan Duangsri พูดว่า:

  จะขอวีซ่าไปอเมริกาประมาณต้นเดือน พฤษภาคม 2557 กับพี่สาว ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนการเตรียมเอกสาร คิดว่าเดือนเมษาต้นเดือนถ้ามีคิวว่างจะนัดสัมภาษณ์เลย แต่กังวลว่ามันจะเร่งรัดไปไหมค่ะ
  -เวลา 1 เดือนเขาจะอนุมัติทันไหม?
  -แล้วเรื่อง statement book bank ต้องขอย้อนหลังกี่เดือนค่ะ หรือว่าเราสามารถเอาสมุดบัญชีตัวจริงไปโชว์ได้เลย?
  -ในระบบเก่า ถ้าเรากะพี่สาว มีทะเบียนบ้านที่เดียวกัน เราสามารถซื้อ PIN อันเดียวไปสัมภาษณ์พร้อมกัน เวลาเดียวกันได้เลย แต่ระบบใหม่พอเราจ่ายเงินแล้ว เวลานัดสัมภาษณ์ ยังจะเหมือนเดิมไหมค่ะ เราจะได้สัมภาษณ์คู่่กันรึเปล่า หรือเขาจับแยกสัมภาษณ์ทีละคน

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   - วีซ่าอเมริกา ตัดสินให้ในวันสัมภาษณ์ครับ ถ้าได้วีซ่า ใช้เวลารอเล่มหนังสือเดินทาง ไม่เกิน 1 สัปดาห์
   – หลักฐานการเงินใช้ตัวจริงชนิดใดก็ได้ ย้อนหลัง 1 ปี
   – สถานทูตเปลี่ยนระบบใหม่ ไม่จำเป็นต้องใช้ Pin นัดสัมภาษณ์แล้วครับ ซึ่งส่วนใหญ่ จะสัมภาษณ์รายบุคคลมากกว่าเป็นกลุ่มครับ

   • Orawan Duangsri พูดว่า:

    ขอบคุณ admin มากเลยค่ะที่ตอบคำถามให้ วันนี้ได้ทำการจองคิวสัมภาษณ์แล้ว คิวว่างวันที่ 18 เมษา ไม่เป็นไปตามคาดหวังเลยค่ะ เพราะอยากได้ต้นๆเมษาแต่คิวแน่นมาก ที่กังวลเพราะว่า หนังสือรับรองการทำงาน ระบุวันลา 1 – 14 May 2014 และเราเขียนแพลนท่องเที่ยวว่าจะไป 30 เมษา – 13 พ.ค. เยื่ยมโฮสแฟมิลี่ที่เราเคยเป็น Au pair ให้เขา ดูแล้วเวลากระชั้นชิดมากเลยค่ะ แอบกังวล :l และที่สำคัญ HR คนใหม่ไม่ได้ระบุเงินเดือนไว้ในใบรับรอง แล้วบอสกว่าจะกลับจากงานต่างประเทศ ก็เดือน พ.ค. เลยแก้ไขอะไรไม่ได้เลย แอบกังวลมากๆเลยค่ะ

 40. Pathawee พูดว่า:

  สอบถามการขอวีซ่าหน่อยครับ
  ผมจะไปเยี่ยมคุณลุงที่นิวยอร์กประมาณ 14-20 วัน (ลุงเป็น Citizen) ของที่นั่นแล้ว
  ผมคาดว่าจะเดินทางช่วงเดือน 10

  ผู้เดินทางมีผม แฟน และ ลูกสาว (9 เดือน) ผมกับแฟนทำธุรกิจส่วนตัว (บริษัทฯ เปิดมาแล้ว 7 ปี)

  อยากสอบถามว่า
  -วีซ่าที่ขอนั้นต้องขอทั้ง 3 คนเลยหรือไม่ครับ
  -ไปขอล่วงหน้าได้กี่วัน/เดือน ครับ
  -เข้าออกแบบ Multiple ใช่หรือไม่ครับ

  • admin พูดว่า:

   -วีซ่าที่ขอนั้นต้องขอทั้ง 3 คนเลยหรือไม่ครับ
   ตอบ ขอทั้ง 3 คนครับ
   -ไปขอล่วงหน้าได้กี่วัน/เดือน ครับ
   ตอบ ควรเผื่อเวลาในการขอวีซ่าไม่น้อยกว่า 3-4 สัปดาห์
   -เข้าออกแบบ Multiple ใช่หรือไม่ครับ
   ตอบ โดยส่วนใหญเป็นแบบ Multiple ครับ

 41. Niratcha torgersen พูดว่า:

  จดทะเบียนสมรสกับสามีอเมริกาอยากขอวีซ่าท่องเที่ยวไปเยี่ยมลูกชายเขาที่อเมริกาไม่ทราบว่าจะขอวีซ่าผ่านมั๊ยคะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้ามีหลักฐานที่แสดงความมั่นคงในประเทศไทย ที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่า จะไปชั่วคราวและกลับมาจริง วีซ่าก็จะผ่านครับ

   หรืออีกกรณีก็รอขอวีซ่าแต่งงานไปเลยครับ

 42. พี พูดว่า:

  ขอวีซ่าท่องเที่ยว ไม่ผ่านมา2ครั้งละครับ
  ไม่เคยไปอเมริกา ขอไป2เดือนเยอะไปรึเปล่าครับ
  ไปกับเพื่อนน่ะครับ เพิ่งเรียนจบ
  ให้คุณพ่อรับรองการทำงาน

 43. aiaoyanone พูดว่า:

  อยากสอบถามว่าถ้าต้องการทำ Visa ท่องเที่ยว ซึ่งต้องลาพักร้อนไปค่ะ เนื่องจากปัจจุบันเป็นพนักงานบริษัทเอกชนค่ะ แต่ไม่ทราบว่าในกรณีเป็นผู้โชคดีได้เดินทางไปกับรายการหนึ่ง จะต้องเตรียมเอกสารอะไรบางคะ และต้องดำเนินการตามรายละเอียดข้างบนเหมือนกันหรือป่าวคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ขั้นตอนและเอกสารทั่วไปเป็นไปตามการขอวีซ่าท่องเที่ยวตามปกติครับ แค่เพิ่มเติมเอกสาร การได้รับรางวัลให้ไปเที่ยวและเอกสารอ้างอิงเกี่ยวกับรางวัล อีก 1 รายการครับ

 44. Fai พูดว่า:

  เพิ่งไปสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวมา เมื่อศุกร์ที่ผ่านมา ถามแค่ว่าไปทำอะไร แล้ว เค้าเก็บ passport ไป คืนเอกสารอื่นมา แต่ไม่พูดอะไรต่อเลย แล้วก็ไม่ให้จ่ายตังค์ค่าไปรษณีย์ แบบนี้จะผ่านมั๊ยค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าเก็บหนังสือเดินทางไป น่าจะได้รับวีซ่าแน่นอนแล้วครับ รอทางสถานทูตจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้ภายใน 3-5 วันทำการครับ

 45. prasert.m พูดว่า:

  สวัสดีครับ อยากขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกา หรือเยื่ยมเยื่ยนเพื่อน แต่เพื่อนมีหนังสือรับรองและบุ๊คแบงค์ และกะรันตีตัวเราด้วย พอจะไปขอวีซ่าB2 จะมีโอกาศไหมครับ(ตอนนี้กำลังหาข้อมูลอยู่ เกียวกับก่ารขอวีซ่า) ขอบคุณคัรบ

 46. อดิศักดิ์ พูดว่า:

  กรอกประเภทวีซ่าb2 เป็น b1/b2. ใช้ได้ไหม หรือต้องกรอกใหม่หมด

  • admin พูดว่า:

   ข้อมูลของวีซ่าทั้งสองประเภทเป็นดังนี้ครับ;

   วีซ่าชนิด B-1 เป็นวีซ่าสำหรับผู้เดินทางที่ต้องติดต่อกับผู้ร่วมงาน ผู้เข้าประชุมเชิงวิทยาศาสตร์ การศึกษา อาชีพ และธุรกิจ การจัดการสินทรัพย์ หรือต่อรองสัญญา

   วีซ่าชนิด B-2 สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางเพื่อการพักผ่อน การท่องเที่ยว เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงหรือญาติ การรักษาด้านการแพทย์ และการเข้าร่วมงานการกุศล กิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรมด้านการบริการ

   วีซ่า B-1 และ B-2 มักจะออกร่วมกันเป็นวีซ่าเดียว เป็นวีซ่าชนิด B-1/B-2

 47. nickyning พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ อยากขอวีซ่าไปเที่ยวอเมริกา ได้แฟนคนอเมริกา หมั้นกันแล้วแต่ยังไม่แต่ง ตัวเองไม่ได้ทำงาน แฟนบอกเดี๋ยวให้ทางครอบครัวที่โน้นส่งจดหมายเชิญมาให้ กรณีที่ไม่ได้ทำงานต้องมีเอกสารอะไรถึงน่าเชื่อถือ หรือต้องมีเงินในบัญชีเยอะ ๆ แล้วต้องขอวีซ่าแบบไหนมีสิทธิผ่านมากกว่า ขอบคุณมากค่ะ

 48. wanphen พูดว่า:

  อยากทราบรายละเอียดเอกสารสำหรับการขอวีซ่าเข้าอเมริกาสำหรับลูกชายที่มีอายุ 21 ปี และกำลังเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ เพื่อเดินทางไปอเมริกา

 49. may พูดว่า:

  Bank Statement ของผู้เป็นสปอนเซอร์ ต้องมีเงินหมุนเวียน มากน้อยเท่าไหร่ค่ะ และในกรณีที่ผู้เป็นสปอนเซอร์ ไม่มี Bookbank จะยากต่อการสัมภาษณ์มั้ยค่ะ

 50. วรรณ พูดว่า:

  วีซ่ามีในpassportเล่มเก่าซึ่งหมดอายุไปแล้ว
  เวลาเดินทางไปอเมริกาใหม่ ต้องเอาPassportไป Endorsed ไหมคะ

 51. อร พูดว่า:

  มีวีซ่าB1/B2 อยู่ในPassport ข้าราชการ ถ้าจะเดินทางไปอเมริกาโดยใช้Passport นักท่องเที่ยว
  ใช้วีซ่าเดิมได้ไหมคะ หรือต้องเอาPassportนักท่องเที่ยว ไปยื่นขอวีซ่าใหม่คะ

  • admin พูดว่า:

   วีซ่าน่าจะแยกวัตถุประสงค์กันนะครับ เพราะในเล่มน้ำเงินน่าจะใช้ในเชิงการทำงานทางราชการมากกว่า ถ้าจะไปธุระหรือท่องเที่ยวส่วนตัวโดยใช้เล่มเลือดหมู น่าจะต้องขอใหม่ครับ

   แต่ถ้าจะให้แน่ใจจริง ๆ แนะนำให้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ที่หน้าสถานทุตเลย จะชัวร์ที่สุดครับ

 52. Thipchat พูดว่า:

  อยากขอวีซ่า ท่องเที่ยวและก็ทำงานด้วยที่อเมริกาอ่า มันยากไหมค่ะ แล้วถ้าจะไปกับสามีแต่ว่าไม่ได้จดเบียนแต่มีบุตรด้วยกัน แล้ว สามีเคยต้องโทษคดียาเสพติด พ้นโทษมา4ปีแล้ว จะขอได้ไหมค่ะ ตอนนี้สามีอายุ31 กับตัวเราอายุ25 สามารถขอแบบไหนได้ค่ะที่สามารถไปได้ทั้งสองคน พอดีมีอาอยู่ที่อเมริกาเป็นคนของประเทศเขาไปแล้วมันสามารถจะทำได้ง่ายไหมค่ะ ช่วยตอบทีนะค่ะเป็นกังวลมากค่ะกลัวจะขอวีซ่าของสามีไม่ผ่าน อยากทราบอีกข้อหนึ่งว่าเวลาสัมภาษณ์เป็นภาษอังกฤษรึเปล่าค่ะ พอดีว่าขายของต้องถ่ายรูปเป็นหลักฐานว่าเรามีความผูกพันกับประเทศไทยไม่ได้จะไปอยู่ที่อเมริกาด้วยรึเปล่าค่ะ ขอบคุณมากที่มาช่วยตอบ

  • admin พูดว่า:

   วีซ่าท่องเที่ยวและทำงานยังไม่มีครับ ถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยวอย่างเดี่ยวก็ต้องพิสูจน์เรื่องความมั่นคงในไทย ตอนที่สัมภาษณ์ครับ

 53. jungbangkok พูดว่า:

  วันนี้ไปสัมภาษณ์มา ถาม 3 คำถาม เตรียมเอกสารไปเยอะมาก แต่ตอนสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ไม่ขอดูเอกสารอะไรเลยถามเสร็จ แล้วบอกให้ไปซื้อซองที่ไปรษณีย์ แล้วก็บอกเสร็จแล้ว อย่างงี้่ผ่านมั้ยค่ะ ไม่สบายใจเลย ออกมาแบบงง ถ้าถูกปฏิเสธวีซ่าเค้าจะบอกเราตอนสัมภาษณ์เลยหรือว่ารอคำตอบจากไปรษณีย์ค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าเค้ายึดหนังสือเดินทางไป และเราซื้อซองและจ่าหน้าซองถึงตัวเอง ก็แสดงว่าผ่านครับ สถานทูตจะส่งหนังสือเดินทางพร้อมติดลาเบลวีซ่าให้ภายใน 5 วันทำการครับ

   • jungbangkok พูดว่า:

    เย้ๆ ขอบคุณคับ วันนี้จะได้นอนหลับผันดี เพราะเดินออกมาแบบงงๆ ว่า อ้าว แค่นี้เองหรอ 555+ แล้วปกติถ้าเค้าจะปฏิเสธวีซ่าเรา เราจะทราบผลวันที่สัมภาษณ์เลยใช่มั้ยคะ่ เพราไม่ค่อยแน่ใจเลยเีสียวๆ ขอบคุณมากนะค่ะ

 54. mim พูดว่า:

  รบกวนสอบถามเพิ่มเติมค่ะ กรณีพ่อกับแม่หย่ากัน ในเอกสารการหย่า ระบุว่าให้แม่เป็นผู้ปกครองบุตร เวลาขอวีซ่า จำเป็นจะต้องทำหนังสือยินยอมจากพ่อ หรือไม่คะ เด็กอายุ 10 /11 ขวบ และถ้าต้องให้พ่อทำหนังสือยินยอม จะต้องให้พ่อไปทำที่ไหน ใช้เอกสารอะไรบ้าง ตัวลูกต้องไปกับพ่อหรือไม่คะ พ่อและลูกชื่ออยู่คนละทะเบียนบ้านน่ะค่ะ

 55. mim พูดว่า:

  ds-160 กรอกข้อมูลเป็นคนขอวีซ่า แต่มีลูกชายเป็นผู้ติดตาม 2 คน แต่ หาหน้าที่เป็น thank you page เพื่อกรอกรายละเอียดของลูกไม่เจอ น่ะคะ ไม่ทราบว่ามันอยู่ตรงไหน

  • admin พูดว่า:

   DS160 ให้กรอกใบสมัครเป็นรายบุคคลครับ แต่ตอนของวันสัมถาษณ์สามารถให้บุตรอยุ่ในรายการสัมภาษณ์เดียวกันได้ ถ้ามีทะเบียนบ้านเดียวกันครับ

 56. chali พูดว่า:

  อยากถามความเห็นเหมือนกันค่ะ คือ ประมาณเดือน พฤศจิกายน 2012 เราเคยไปขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกามา ถูกปฏิเสธ อาจเป็นเพราะตอนนั้นเราทำงานกับที่บ้าน เงินในบัญชีก็มีเข้าไม่คงที่ แล้วก็ไม่ได้ทำงานตรงกับที่เรียนมา แต่ตอนนี้เราแพลนว่าจะไปเที่ยวอเมริกาอีกครั้งต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ กับแม่เพื่อนผู้ชายที่สนิทกันมาก แล้วก็เพื่อนผู้ชาย มีตั๋วเครื่องบินจอง วันที่ 2 เมษา- 14 เมษา ตอนนี้เราทำงานเป็น ดีไซนเนอร์ให้แบรนด์เสื้อผ้า export แห่งนึ่งโดยบริษัทฝรั่งเศสที่ผลิตในไทยทำมาร่วมหนึ่งปีแล้วค่ะ เงินเดือนก็อยู่ที่ สามนิดๆ เราแค่จะไปหาข้อมูลเพื่อเป็นประโยชน์แก่งานและก็ถือโอกาสไปเที่ยวด้วย สเตทเม้นมีโชว์ แสนห้า คิดว่าข้อมูลเหล่านี้ทางสถาณฑูตจะให้วีซ่าได้ไหมค่ะ

  • admin พูดว่า:

   เตรียมตัวให้พร้อม และไปสัมภาษณ์อย่างมั่นใจ ก็มีโอกาสครับ ตอนทำเรื่องอย่าลืมกรอกข้อมูลตามความเป็นจริงโดยห้ามปิดบังข้อมูลครับ

 57. อรพินท์ พูดว่า:

  จะไปเที่ยวกับแม่เดือนพฤษภาคมนี้ แต่ตอนนี้ตัวเองไม่ได้ทำงาน จึงไม่มีหนังสือรับรอง แต่จะใช้ bank statement ของแม่การันตีให้ตัวเอง แม่อายุ 76 แล้ว อย่างนี้จะผ่านไหมคะ หรือต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม เพื่อให้ผ่านคะ ช่วยแนะนำด้วยคะ

  • admin พูดว่า:

   วีซ่าอเมริกา ถ้าไม่มีหลักฐานยืนยันว่าไปแล้วจะกลับมาจริง เช่น หลักฐานการทำงานที่มั่นคง หน้าที่ที่ต้องกลับมารับผิดชอบ ฯ

   โอกาสที่วีซ่าจะผ่าน น้อยมากครับ ซึ่งเป็นหลักการโดยทั่วไปนะครับ จะผ่านหรือไม่นั้น วัดที่การสัมภาษณ์ด้วยครับ

 58. Bebeer พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคะ
  เราเคยโดนปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว 2ครั้งเมื่อปี56 เนื่องจากไม่สามารถแสดงความผูกพันกับประเทศไทยได้
  เราขอไปเที่ยวและไปเยี่ยมแฟนซึ่งเป็นคนไทยและเรียนป.โทอยู่ เราทำงานเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจเงินเดือนประมาณ16,000บาท
  มีโบนัสอีกประมาณ5เดือน(รายได้เขียนจดหมายแนะนำตัวและให้ดูด้วย)มีเงินในบัญชีแสดงประมาณ360,000บาทเป็นเงินฝากในบัญชีสหกรณ์ของที่ทำงาน เราจะไปประมาณ15วัน มีแผนการเดินและตั๋วเครื่องบินไปกลับ ครั้งที่2ที่เราไม่ผ่านเจ้าหน้าที่บอกว่าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลง โดยครั้งที่2เราเพิ่มข้อมูลของแฟนและของพ่อที่มีธุรกิจส่วนตัวว่ายังไงก็ต้องกลับมาช่วยดูแล เราเลือกเป็นสปอนเซอร์ให้ตัวเอง
  อยากสอบถามว่าถ้าเราไปขอครั้งที่3 โดยครั้งนี้เราจะเดินทางไปพร้อมพ่อแม่แฟนเพื่อไปงานรับปริญญาพี่ชายของแฟนจะมีโอกาสได้ไหมคะ ต้องเตรียมเอกสารอะไรเพิ่มเติม แล้วควรจะเปลี่ยนข้อมูลผู้ติดต่อเป็นพี่ชายแฟนหรือเป็นแฟนเหมือนเดิมคะ สปอนเซอร์ควรเป็นพ่อแม่แฟนไหมคะเราสามารถสัมภาษณ์เป็นกลุ่มพร้อมพ่อแม่แฟนได้รึเปล่าคะ และที่เราเคยโดนปฏิเสธจะมีผลอะไรกับพ่อแม่แฟนรึเปล่าคะ ขอบคุณคะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าขอติด ๆ กันแล้วสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ยากที่จะผ่านครับ เว้นแต่มีหลักฐานใหม่ที่ทำให้สถานทูตมั่นใจถึงความผูกพันธ์ในไทย ซึ่งตรงนี้ก็ขึ้นอยุ่แต่ละบุคคล และความพึงพอใจของผู้สัมภาษณ์ครับ

   ส่วนพ่อแม่ของแฟน คงไม่ส่งผลอะไร ถ้าสัมภาษณ์คนละเวลาครับ

   • Bebeer พูดว่า:

    ถ้าแสดงกรรมสิทธิคอนโดที่กู้อยู่จะถือว่าเป็นความผูกพันไหมคะ เคยได้ยินมาว่าแสดงพวกบัตรเครดิตก็ได้จริงไหมคะ ขอบคุณคะ

 59. sinjai พูดว่า:

  หลักฐานที่ต้องใช้แนบในการเป็นสปอนเซอร์มีอะไรบ้างครับ เพราะเท่าที่เตรียมไว้มีดังนี้

  จดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์
  Bank Gurantee , Bank Statement ของผู้เป็นสปอนเซอร์
  หนังสือรับรองที่ทำงาน ( ไม่ทราบว่าใช้สลิปเงินเดือนแทนได้หรือเปล่า ถ้ากรณีหนังสือรับรองออกไม่ทัน )

  ไม่ทราบมีอย่างอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าครับ
  Chai

 60. ice พูดว่า:

  วีซ่าที่ไปสัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษหมดเลยใช่มั้ยค้ะ?

 61. กาญจนา ผลขาว พูดว่า:

  ดีค่ะ คือดิฉันจะทำวีซ่าไปเยี่ยมน้องสาวที่เมกาคือเค้าจดทะเบียนกับแฟนชาวเมกาและจะรับรองให้เราไปหาเค้า และอยากทราบว่าถ้าให้น้องสาวที่อยู่อเมริกาเป็นคนกรอกแบบฟอร์ม DS-160 ให้แต่จะให้เค้าปริ้นและก็ส่งมาให้เราชำระเงินที่ไปรษณีย์ที่เมืองไทยเองได้มั้ยค่ะ แล้วสเต็จเม้นต้องย้อนหลังกี่เดือนต้องเป็นชื่อเราเท่านั้นใช่มั้ยค่ะเงินในบัญชีต้องมีซักประมาณเท่าไหร่ถึงจะพอถ้าจะไปเยี่ยมน้องประมาณ 10 วัน แต่น้องสาวก็บอกจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้เราทั้งหมด

  • admin พูดว่า:

   สถานทูตไม่ได้กำหนดตายตัวครับ แต่ควรมีจำนวนที่เพียงพอต่อการไปในทริปนั้น ๆ เช่น ค่าตั๋วไปกลับ ค่ากินค่าอยู่ ค่าเดินทาง และเงินสดติดตัวกรณีฉุกเฉิน แต่หลักเกณฑ์ที่สำคัญกว่า คือเรื่องความผูกพันธ์กับประเทศไทยที่จะทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 62. นุ้ย พูดว่า:

  ตอนนี้อยู่อมริกาค่ะแต่งงานมีสามีอเมริกัน อยากให้พ่อแม่น้อง มาเที่ยวที่เมกาสัก10วัน น้องสาวทำงานดี บริษัทดังและมั่นคง แต่พ่อแม่ไม่ทำงานแล้ว เพราะดิฉันเป็นผู้เลี้ยงดูท่าน ดิฉันกับสามีจะเป็นผู้support พ่อแม่ ให้มาที่นีืออกค่าใช้จ่ายให้ทั้งหมด จะต้องมีเอกสารอะไรบ้างค่ะ เงินsupport ควรมีกี่$? ในส่วนของดิฉันและสามี? และส่วนพ่อแม่ต้องมีภาระความผูกพันธ์กับประเทศไทย ที่คิดออกคือมีบ้าน รถ และคุณตาที่พ่อแม่เลี้ยงดูอยู่ กะก่อนมาเมกาจะฝากยาติดูแล และต้องรีบกลับมาไทยดูแลท่านต่อ และใช้เอกสารประกอบอย่างไรดี ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   เงินซัพพอร์ตยิ่งเยอะก็ยิ่งดีครับ แต่ถ้าจะเอาจำนวนที่แน่นอน ก็ต้องคิดจากจำนวนเงินที่เพียงพอต่อการไปในทริปนั้น ๆ ครับ เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ ค่ากินค่าอยู่ ค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น นอกจากนี้สถานทูตอเมริกายังพิจารณาจากความผูกพันในประเทศไทยด้วยโดยวัดที่การสัมภาษณ์เป็นหลักครับ ส่วนเอกสารนอกจากพวกใบสมัครตามที่สถานทูตกำหนดแล้ว ก็ต้องเตรียมเอกสารประกอบอื่น ๆ ไปเผื่อเจ้าหน้าที่ขอดูด้วยครับ หลัก ๆ ก็เป็นเรื่องงาน เรื่องเงิน (ย้อนหลัง 1 ปี) และหลักฐานแสดงว่าไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 63. ธันยนันท์ พูดว่า:

  เคยมาอเมริกาแล้วหกเดือนแล้วขออยู่ต่ออีกหกเดือน ปกติแล้วต้องกลับ 14 กุมภาพันธ์แต่จะกลับ 19 มกราคม ในกรณีนี้คือ จะขอเข้ามาอีกในเดือน พฤษภาคม ในกรณีนี้เราต้องขอวีซ่าใหม่อีกหรือใช้วิธีการต่อวีซ่าคะ เพราะวีซ่ายังไม่ขาดหลังจากกลับไป รบกวนด้วยค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าได้วีซ่ายาว (เช่น 5 ปี หรือ 10 ปี) แล้ววีซ่าไม่ได้หมดอายุก่อนวันเดินทาง หรือไม่ได้ถูกยกเลิกวีซ่า ก็สามารถเดินทางได้ครับ ผู้ที่จะอนุญาตให้เข้าประเทศในแต่ละครั้งได้หรือไม่ หรือได้นานเท่าใด คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองตอนที่ไปถึงสนามบินในอเมริกาครับ จะไม่ได้เกี่ยวกับหน่วยงานวีซ่าอเมริกาในประเทศไทยแล้ว แต่ถ้าวีซ่า หมดอายุ ก็ต้องขอใหม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางครับ

 64. JoJI พูดว่า:

  อยากสอบถามว่า ถ้าเราจะขอวีซ่าไปอเมริกาเพื่อไปเที่ยว ไม่ได้ไปกะทัวร์ ซื้อตั๋วไปเอง ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะที่สำคัญ และต้องใช้ตั๋วเครื่องบินหรือสถานที่พักที่อเมริกาไหม

  • admin พูดว่า:

   เอกสารทั่วไปที่จะยืนยันว่า เราไปเที่ยวแค่ชั่วคราวครับ เช่นเรื่องงาน เรื่องเงิน ครอบครัว สังคม ฯ ซึ่งแผนการเดินทาง ตั๋วเครื่องบิน ที่พัก ก็เป็นเอกสารประกอบที่สำคัญครับ

 65. Andrea พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ คือว่าตอนนี้ดิฉันไม่มีสถานภาพเป็นนักศึกษาค่ะเพราะกำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยปีการศึกษา2557 ก่อนหน้านี้เดือน สิงหาคม 2556 ดิฉันได้วีซ่า F-1 ไปศึกษาที่อเมริกา ศึกษาได้ไม่จบเทอมดิฉันตัดสินใจกลับมาสอบเข้าเรียนที่ไทยค่ะ วีซา F-1 มีอายุ 5 ปี แต่ตอนนี้คงใช้ไม่ได้แล้วใช่ไหมคะ เพราะเราไม่มี I-20 ปัจจุบันจากมหาวิทยาลัย
  หลังจากสอบเข้าเรียนที่ไทยเรียบร้อยแล้ว ดิฉันวางแผนจะกลับไปเที่ยวที่อเมริกาโดยจะกลับไปที่รัฐเดิม ตอนปลายเดือน กรกฎาคม-กลางเดือน สิงหาคม 2557 ดิฉันมีเพื่อนสนิทอยู่ที่นั่นซึ่งเขาอาศัยอยู่กับพ่อและแม่ ดิฉันมีคำถามคือ

  1. F-1 ที่มีอยู่ในพาสปอร์ตถือว่าไม่สามารถใช้งานได้อีกแล้วใช่ไหมคะ

  2. การขอวีซาท่องเที่ยวโดยที่ยังไม่ได้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยใดๆอย่างเต็มตัวคือไม่มีใบแสดงความเป็นนักศึกษา จะทำให้การขอวีซายากขึ้นไหมคะ และถ้าหากสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้และมีการทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ดิฉันสามารถใช้สัญญาที่ทำกับทางหมาวิทยาลัยแทนใบแสดงความเป็นนักศึกษาเพื่อยืนยันว่าจะกลับมาประเทศไทยแน่นอน ได้ไหมคะ

  3.เรื่อง bank statement ไม่ทราบว่ามีกำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำไหมคะ ดิฉันวางแผนจะไปประมาณ 20 วันค่ะ

  4.เพื่อนและพ่อแม่ของเพื่อนอยากช่วยเซ็นใบรับรองให้ว่า ขณะที่ดิฉันท่องเที่ยวที่อเมริกา กิฉันพักอาศัยอยู่กับพวกเขา ไม่ทราบว่ากรณีนี้เป็นไปได้ไหมคะ

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   1. วีซ่า F-1 ต้องตรวจสอบกับทางโรงเรียนเก่าครับ ว่าเค้า Terminate สถานะการเรียนของคุณหรือยัง แต่โดยส่วนใหญ่ ถ้านักเรียนไม่ได้เข้าเรียนตามกำหนด วีซ่าก็จะหมดสถานะไปครับ
   2. ถ้าขาดเอกสารหลักฐานที่จะแสดงให้เห็นว่าไปแล้วจะกลับมาจริง โอกาสได้รับอนุมัติวีซ่าจะน้อยมากหรือแทบไม่มีโอกาสเลยครับ
   3. สถานทูตไม่ได้กำหนดไว้ครับ แต่ควรต้องมีเพียงพอกับค่าใช้จ่ายตลอดทั้งทริป เช่น ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ค่าที่พัก ค่ากินค่าอยู่ และเงินติดตัวที่เพียงพอครับ
   4. รับรองได้ครับ แต่ไม่ได้เป็นตัวช่วยให้วีซ่าผ่านง่ายขึ้นเลยครับ วีซ่าจะขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์และหลักฐานที่ยืนยันว่าเราไปแล้วจะกลับมาจริง ซึ่งมาจากวิจารณญานของเจ้าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์ล้วน ๆ ครับ

 66. อรนลิน สว่างพลอย พูดว่า:

  วีซ่่าประเภท B-1/ B-2 ระยะเวลาสามาีรถอยู่ได้ถึง 10 ปีเลยหรือขึ้นอยู่กับ กม.ด้วยหรือเปล่าคะ?

  • admin พูดว่า:

   วีซ่าอาจได้ สูงสุด 10 ปีครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ได้ 10 ปี เวลาที่เราเข้าเมืองแต่ละครั้ง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง จะเป็นผู้พิจารณาว่า จะอนุมัติให้เข้าประเทศได้หรือไม่ และนานเท่าใด วีซ่าอเมริกา เป็นเพียงใบผ่านขั้นต้น ผู้ที่มีอำนาจตัดสิน คือ ตรวจคนเข้าเมืองตอนจะเข้าสหรัฐครับ

 67. Maenee พูดว่า:

  จะไปเยี่ยมน้องสาวที่อเมริกา และจะไปเป็นครอบครัว อยากถามว่าต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการสัมภาษณ์ทุกคน คนละ $160?

 68. นุช พูดว่า:

  รบกวนสอบถามค่ะ กรอก pin แล้วไปต่อไม่ได้เค้าถามตังเลขยืนยัน DS160 ซึ่งอยู่ใต้บาร์โค้ด ซึ่งยังกีอกไม่ถึงตรงนั้น รบกวนขอ email ค่ะ จะส่งรูปไปให้ดู ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้ายังกรอกฟอร์ม DS160 ไม่เสร็จ ก็ยังไม่ควรจองครับ
   ถ้ากรอกเสร็จแล้ว ก็เอาหมายเลขอ้างอิงของแบบฟอร์ม ไปใส่ก็จะไปต่อหน้าถัดไปได้ครับ

 69. Chocokuma พูดว่า:

  รบกวนสอบถามหน่อยนะคะ
  ปัจจุบันนี้ พินที่เราซื้อมานั้น
  มีอายุการใช้งาน 90 วันหรือ 30 วันหรือค่ะ
  เพิ่งจะไปซื้อมาค่ะ
  และทำการล็อคอินเข้าไปแล้ว
  แต่ยังไม่ได้จองวันนัดสัมภาษณ์เลย
  มีอีเมล์แจ้งมาว่าพินมีอายุแค่ 30 วัน
  และ 10 วันหากทำการนัดวันสัมภาษณ์แล้ว
  รบกวนด้วยค่ะ
  สงสัยมากค่ะ
  ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   พินมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ซื้อครับ และข้อความจากระบบมีเงื่อนไขต่อด้านหลัง ลองเช็คดูนะครับ

   “โปรดทราบว่า ชื่อผู้เข้าใช้และประวัติของท่าน จะถูกยกเลิกภายใน 10 วัน ถ้าท่านไม่ได้ซื้อ รหัสเข้าใช้เฉพาะ. นอกจากนี้ ชื่อผู้เข้าใช้และประวัติของท่าน จะถูกยกเลิกภายใน 30 วัน หลังจากรหัสเข้าใข้เฉพาะของท่านหมดอายุลง ถ้าท่านไม่ซื้อรหัสเข้าใช้เฉพาะใหม่ ถ้า ชื่อผู้เข้าใช้และประวัติของท่าน ถูกยกเลิกแล้ว ท่านต้องลงทะเบียน ชื่อผู้เข้าใช้ และ สร้างรหัสผ่านใหม่ เพื่อเข้าสู่บริการข้อมูลวีซ่าอีกครั้ง”

 70. นารุม่อน พูดว่า:

  สวัสดีค่ะอยากขอคำปรึกษาการทำวีซ่าอเมริกาค่ะ เพราะต้องการไปเที่ยวด้วยตัวเอง(อาจมีเพื่อนๆด้วย) มีผู้ที่รู้จักอยู่ที่อเมริกาแต่ไม่ใช่ญาติ ต้องการไปที่ลัสเวกัสค่ะ ตอนนี้ศึกษาระดับปริญญาตรีค่ะ เป็นนักศึกษา ยังไม่ได้ทำงาน

  อยากถามว่าวีซ่าที่ทำคือวีซ่าชั่วคราวใช่มั้ยคะ และอายุของวีซ่านี้เป็นยังไงคะ อยู่ได้นานเท่าไหร่ แล้วเมื่อเราไปถึงอเมริกา เราจะอยู่ได้เท่าไหร่ หากว่าที่เราตั้งใจจะไปหนึ่งอาทิตย์แต่อยากเพิ่มเวลาต่ออีก

  หลักฐานที่เหมาะกับดิฉันควรจะเป็นอะไรบ้างคะ ต้องมีจม.เชิญจากผู้รู้จักที่เราจะไปพักอยู่ด้วยหรือเปล่าคะ

  หากว่าต้องเดินทางไปเรียนต่อในประเทศจีน ด้วยวีซ่านักเรียนของจีน ช่วงปิดเทอมอยากจะไปเที่ยวอเมริกาอีกจะสามารถซื้อตั๋วเครื่องบินจากจีน ไปเที่ยวที่อเมริกา โดยใช้วีซ่าชั่วคราวนี้ได้หรือเปล่าคะ…

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   เป็นนักศึกษา โอกาสที่จะได้วีซ่า ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่เราสัมภาษณ์ด้วยครับ เพราะบางคนผ่าน บางคนก็ไม่ผ่าน ด้วยสถานภาพใกล้เคียงกัน ขึ้นอยู่กับว่า เจ้าหน้าที่สถานทูตจะมุ่งประเด็นไปที่จุดไหนครับ ถ้ามองว่าเราเป็นนักศึกษาไปแล้วเดี๋ยวก็ต้องกลับมาเรียนต่อก็คงไม่มีปัญหาครับ แต่ถ้ามองว่ายังไม่ได้ทำงาน และไม่มีหลักฐานแสดงความผูกพันที่มั่นคง ก็อาจโดนปฏิเสธได้ครับ ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของเจ้าหน้าที่แต่ละท่านเท่านั้นเลยครับ

 71. ต้นหลิว พูดว่า:

  รบกวนปรึกษาค่ะ
  เคยยื่นวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา 2 ครั้งแต่ไม่ผ่านเมื่อ มีค.และ พ.ค.56 แฟนสปอนเซอร์ให้
  จะยื่นใหม่อีกครั้ง เอกสารตามนี้ จะผ่านไหมค่ะ มีแฟนเป็นคนอเมริกาค่ะ
  จะสเปนเซอร์ตัวเองค่า
  จะยื่นไปสัก 2 อาทิตย์
  1. หนังสือรับรองการทำงาน (ทำงานที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง 3 ปีกว่าเป็นลูกจ้าง)
  2.จะรับปริญญาในเดือน มี.ค.57 แต่จะยื่นวีซ่าและไปก่อนจะกลับมารับปริญญา
  3.สเตทเม้นเงินในบัญชีประมาณแสนต้นๆ

  ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ
  2ครั้งที่ ผ่านมาไม่ผ่านเพราะไม่สามารถแสดงึวามสัมพันธ์กับประเทศไทยค่ะ

  รบกวนด้วยค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ไม่น่าจะผ่านครับ เคสแบบนี้ แนะนำให้ทางแฟน มาเยี่ยมหรือทำความรู้จักกันในประเทศไทย จะดีกว่าครับ เพราะตามกฎทั่ว ๆ ไป คำว่าแฟน ไม่สามารถใช้เป็นผู้สนับสนุนที่เหมาะสมในมุมมองของสถานทูตครับ

 72. อารยา พูดว่า:

  1. พี่จะไปเที่ยวLAกับลูกชาย(อยู่ม.6)ในเดือนเมษายน57 แต่รีบกรอกds160เพราะอยากได้วันนัดให้ตรงกับวันปิดเทอม โดยกรอกds160ชุดแรกบอกว่าไม่มีญาติเพราะพี่คิดว่าเราซื้อทัวร์ไปและกลับกับทัวร์ยืนยันและนัดวันเรียบร้อย
  2. พอกลับบ้านได้คุยกับลูก ลูกชายบอกว่าไปสัมภาษณ์ไม่ได้ติดสอบ และได้พบพี่ที่เค้าไปเที่ยวUSบ่อยแกแนะนำให้ไปกับทัวร์แต่อยู่ต่อโดยให้ญาติมารับและพาไปเที่ยวต่อแล้วกลับเอง
  3.ต่อมาพี่ได้เจอกับไกด์ที่เคยพาพี่ไปเที่ยวสิงค์โปร์เมษา56โดยบังเอิญ พี่บอกเค้าว่าพี่มีญาติแต่กรอกไปว่าไม่มี เค้าบอกว่าให้พูดความจริงไปเลย เราพูดอังกฤษไม่ได้ ญาติไม่มี จะอยู่ต่อได้ไง
  4.ตอนนี้พี่กรอกds160ชุดใหม่และนัดสัมภาษณ์ใหม่โดยบอกว่ามีญาติและกรอกชื่อที่อยู่เบอร์โทรของญาติลงในds160ชุดใหม่ พอพี่ปริ๊นท์ใบนัดหมายปรากฎว่าวันนัดเปลี่ยนแล้ว แต่รหัส ds160 ยังเป็นของชุดเดิมอยู่ พี่พยายามเข้าไปแก้ไข ตรงไหนก็ไม่ได้ พี่ควรทำอย่างไรดีคะ ขอบคุณมากค่ะ
  5.ชุดเก่านัดสัมภาษณ์ 30ต.ค ชุดใหม่นัดสัมภาษณ์ 16 ต.ค

  • admin พูดว่า:

   เลขอ้างอิงใบสมัคร (ฟอร์มออนไลน์ DS160) จะต้องตรงกับใบนัดสัมภาษณ์นะครับ ไม่อย่างนั้น สถานทูตจะไม่อนุญาตให้เข้าสัมภาษณ์ทุกกรณี

   ตามที่อธิบายมา ยังไม่เคลียร์ เพราะบอกว่าได้รหัส DS160 ชุดเดิม

   ขอสรุปดังนี้ครับ
   ถ้าใช้พินจองวันสัมภาษณ์ไปแล้วกับเลขอ้างอิงฟอร์ม DS160 เก่า แล้วต้องการกรอกแบบฟอร์ม DS160 ใหม่เพื่อแก้ไขข้อมูล จะต้องซื้อ พินจองวันสัมภาษณ์ใหม่ เพื่อกรอกรหัสอ้างอิงฟอร์ม DS160 ใหม่ไปตอนที่จองวันสัมภาษณ์ครับ เพื่อให้เลขอ้างอิงตรงกันครับ (หมายเลข DS160 ชื่อ-นามสกุล หมายเลขหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้ หากยืนยันการใช้พินไปแล้วครับ)

   • vvv พูดว่า:

    เคยเจอกับตัวมาเลยค่ะ ไม่มีผลอะไรค่ะ เคยเมลไปถามทางเมลที่แนบมากับรายละเอียดที่ซื้อ PIN ค่ะ เค้าบอกว่าเราสามารถจะกรอก DS-160 ใหม่กี่ครั้งก็ได้แม้ว่าจะจองวันสัมภาษณ์และจ่ายค่าธรรมเนียมไปแล้วค่ะ เพียงแค่ตอนไปสัมภาษณ์ต้องเข้าไปด้วย DS-160 ล่าสุด พร้อมกับใบจองนัดสัมภาษณ์เดิม ไม่ต้องมีการซื้อ PIN ใหม่หรือกรอกอะไรใหม่ค่ะเพราะขั้นตอนยืนยันนั้นสำเร็จไปเรียบร้อยแล้ว ตอนเข้าไปสัมภาษณ์ วันนั้นเราก็เอา DS-160 ทั้งเก่าและใหม่เข้าไปด้วย(กันเหนียว)พร้อมกับใบจองนัดสัมภาษณ์เดิมค่ะ เค้าจะขอดู DS-160 หมายเลขล่าสุดค่ะ เพราะเรามีชื่ออยู่ในระบบของเค้าอยู่แล้ว เค้าจะมีใบรายชื่อผู้ไปสัมภาษณ์ในวันเวลานั้นๆอยู่ในมืออยู่แล้ว เพื่อเชคว่าชื่อคนเดียวกันก็ผ่านเข้าไปข้างในได้แล้วค่ะ

   • admin พูดว่า:

    เนื่องจากมีคุณ vvv มาแชร์ประสบการณ์ให้นะครับ อาจจะลองวิธีของคุณ vvv ดูนะครับ

 73. แม่แมว พูดว่า:

  ขอคำปรึกษาเรื่องวีซ่า ท่องเที่ยวอเมริกา

  กำลังจะยื่น ds160 ใหม่ เนื่องจากคราวที่แล้ว จดหมายเชิญจากแฟนมาล่าช้ามาก เรายกเลิกสัมภาษณ์ไป จะมีปํญหาอะไรมั๊ยค่ะกับเอกสารตัวเก่า เราออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด แค่ให้แฟนรับรองที่พักตลอดระยะเวลา 2 week แต่ทีนี้มีหลายกะแสมากที่บอกว่าห้ามบอกว่ามีญาติอยู่ หรือมีแฟนเป็นคนเมกา เพราะเจ้าหน้าที่จะคิดว่าเราไปแอบแต่งงานที่นั่นแล้วจะไม่กลับ จริงรึป่าวค่ะ จะยื่นไปท่องเที่ยวเองก้อภาษาพูดไม่ค่อยเก่ง (แต่แฟนก้อพยายามเข้าใจ รู้จักกันมา 3 ปีแล้ว) กังวลไปหมดค่ะ เพื่อนบางคนprofile ดีมาก แต่ไม่ผ่าน บอกว่าไม่มีหลักฐานยื่นยันความผูกพันกะประเทศไทย และเจ้าหน้าที่ไม่ค่อยจะดูเอกสารประกอบเลย พยามยื่นแต่ก้อไม่รับบอกไม่อยากดูงี้(แอบบ่นตามคนอื่นค่ะ ^^) >>>แต่มีปัญหานิดนึงตรงช่องกรอง เงินเดือนค่ะ ใส่ 1x,xxx และ 1xxxx ก้อยังไม่ได้ ต้องทำงันค่ะ
  เอกสารที่มี
  – passport เล่มเก่า และเล่มใหม่
  -ทะเบียนบ้านตัวจริง (เป็นเจ้าบ้านเอง)กำลังผ่อนอพาร์เมนท์อยู่ค่ะ
  -ใบรับรองการทำงานตัวจริงเป็นภาษาอังกฤษ
  -book bank ย้อนหลัง 6 เดือน จากธนาคาร
  -เอกสารแบค์การันตรี เป็นค่าเงิน us
  -ใบเปลี่ยนชื่อแปลเป็นภาษาอังกฤษรับรองโดยกงสุลแล้ว
  -ใบโฉนดที่ดิน ที่แปลเป็นภาษาอังกฤษแล้ว
  -รูปถ่าย 2ใบ ขนาดตามที่กำหนด
  -…..ขาด จม เชิญตัวใหม่จากแฟน
  -….เอกสาร DS-160

  • admin พูดว่า:

   - เงินเดือนใส่เป็นตัวเลขเท่านั้นครับ (, ลูกน้ำหรือคอมมาร์ไม่อนุญาตให้ใส่ในช่องนั้นครับ) ถ้ารายได้ไม่แน่นอน ต้องเอารายได้เฉลี่ย เช่น รายได้รวมทั้งปี นำมาหาร 12
   – ยกเลิกคราวก่อนไม่มีปัญหาครับ ถ้าเจ้าหน้าที่ถามก็แค่บอกไปตามตรง
   – พูดภาษาอังกฤษไม่เก่ง อาจเป็นความเสี่ยงได้ครับ และถ้ายิ่งไม่มีหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ที่เพียงพอ หรือมีความเสี่ยงที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่า จะไม่กลับมา เพียงแค่ 1 % ก็โดนปฏิเสธแล้วครับ เพราะเค้าคงไม่เสี่ยงกับความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้น และให้เป็นข้อมูลว่ากรณีแบบนี้ เสี่ยงวัดกัน 50-50 ครับ
   – แต่ถ้าเราแน่ใจในแผนการของเรา ก็ไปสัมภาษณ์อย่างมั่นใจ และเตรียมตัวให้ดี ๆ ครับมีโอกาส แต่ไม่มาก

 74. Ada พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ,

  กำลังทำวีซ่าให้คุณแม่ค่ะ ต้นเดือนมกรานี้จะกลับไปเรียนต่อ คุณแม่อยากไปส่งด้วย ขอวีซ่าB2ถูกแล้วใช่ไหมคะ? แล้วในDS160 ต้องใส่ที่อยู่และข้อมูลของคนที่นู้น ที่อยู่ที่กรอกเป็นบ้านของเพื่อนคนไทยที่เปลี่ยนสัญชาติไปแล้ว คุณแม่หนูไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัว คำถามคือจำเป็นต้องใส่ชื่อคุณแม่เพื่อนไหมคะ? หรือว่าใส่แค่ชื่อมหาลัยที่จะไปเรียนก็ได้ “Your U.S. Point of Contact can be any individual in the U.S. who knows you and can verify, if necessary, your identity. If you do not personally know anyone in the U.S., you may enter the name of the store, company, or organization you plan to visit during your trip.” คุณแม่ไม่ได้รู้จักกับคุณแม่เพื่อนโดยตรงด้วย ไม่รู้จะกรอกยังไงคะ รบกวนแอดมินแนะนำหน่อยนะคะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 75. gang พูดว่า:

  รบกวนขอคำปรึกษาเรื่องวีซ่า ท่องเที่ยวอเมริกา ค่ะ มีโครงการจะทำวีซ่าในเดือน ธค ค่ะ ช่วงนี้กำลังเก็บข้อมูลค่ะ ส่วนตัวทำงานเป็นพนังงานต้อนรับ ของโรงแรมเล็กๆในพัทยาค่ะ เงินเดือนก็แค่ 10,000฿ เงินเดือน ออกเป็นเงินสดค่ะ เงินเก็บไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะ ไม่เหลือติดบัญชีเลยค่ะ แต่บัญชีหมุนเวียนทุกเดือนค่ะ
  รู้จักกับแฟนมา 1 ปีกว่า ค่ะ แต่เริ่มตกลงคบกันมาตั้งแต่เดือน พค ค่ะ หลังจากตกลงเป็นแฟนกัน เจอดันดับแฟน 2 ครั้งแล้วค่ะ ไปเที่ยวภูเก็ต กทม และพัทยา ค่ะ แฟนจะกลับมาอีกครั้งในเดือน พย ค่ะ แต่มีโปรแกรมจะไปเที่ยวแถวๆ เอเชียฯ ค่ะ หรือไม่ก็จะลองทำวีซ่า ไป ออสเตรเลียค่ะ
  แฟนทำงานกับสายการบิน Delta Airlines ค่ะ แฟนเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้ค่ะ ว่าจะเตรียมยื่นวีซ่าเอง ไม่จ้าง เอเจนค่ะ ครั้งแรกของการขอวีค่ะ มีโอกาสจะผ่านไหมค่ะ ที่ทำงานดิฉัน ไม่ได้ทำประกันสังคมด้วยเกี่ยวไหมค่ะ
  รบกวนอีกเรื่องนะค่ะ ถ้าจะทำวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลีย แต่แฟนไม่ได้เป็นคนออสเตรเลีย เขาสามารถ รับรองเราได้ไหม แฟนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเช่นกันค่ะ แล้วก็จะไปเที่ยวด้วยกันกับแฟนค่ะ แต่บินไปเจอกันที่นั้นเลยค่ะ ต้องเตรียมอะไรบ้างค่ะ

  • admin พูดว่า:

   สวัสดีครับ ตอบจากประสบการณ์ให้พิจารณานะครับ เพราะทางบริษัท ได้รับโทรศัพท์และอีเมลมาปรึกษากรณีแบบนี้เยอะมาก ซึ่งบางคนก็ยื่นเองไปแล้วไม่ผ่านมาปรึกษาอยากจะยื่นรอบสอง ทางบริษัทก็แนะนำทุกคนไปว่า อย่ายื่นเลยครับ เพราะโอกาสไม่ผ่านสูงมาก เนื่องจากสถานทูตมักมองว่า ผู้ขอวีซ่ามีความมั่นคงไม่พอ ที่หากได้รับโอกาสให้ไปแล้ว กลัวจะไม่กลับมาครับ

 76. ศุภนุช พูดว่า:

  รบกวนสอบถามคะ ดิฉันมีน้าที่อยู่อเมริกาซึ่งเป็นน้องแท้ๆของพ่อ และต้องการพาพ่อกับแม่ไปเยื่ยมน้า (นามสกุลเดียวกันทั้งหมด) คะ ซึ่งดิฉันเป็นคนออกค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างคะ ทั้งของดิฉันเอง และของพ่อแม่ รบกวนตอบกลับ ขอบคุณมากคะ

 77. นุช พูดว่า:

  รบกวนสอบถาม กรณีไม่ได้ทำงาน เพราะพึ่งกลับมาไปเรียนต่างประเทศไม่นาน เราสามารถขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาหรือนิวซีแลนด์ได้มั้ยคะ วางแผนจะไปเที่ยวกับพี่สาวค่ะ แต่เราไม่มีจดหมายรับรองการทำงาน นี่จะได้วีซ่ามั้ยค่ะ เงินในบันชีมีประมานห้าแสน มีรถและบ้านที่กำลังผ่อนอยุ่

  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

  ขอบคุนมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ของอเมริกา โอกาสต่ำมากครับที่จะขอได้ ส่วนของนิวซีแลนด์สถานทูตจะดูปัจจัยหลาย ๆ อย่าง แต่ก็มีโอกาสโดนจี้เรื่องการทำงานเช่นกันครับ

 78. Namthip พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ รบกวนถามหน่อยนะคะ หนูเป็นนักศึกษา ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยขอนแก่น ค่ะ
  เรียนหลักสูตร 4 ปีจบ แล้วอยากไปเที่ยวอเมริกาซักเดือนช่วงปิดเทอมค่ะ ซึ่งไม่มีญาติเลย
  แต่มีเพื่อนหญิงที่เขาเคยเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนCIEEที่มหาวิทยาลัยแล้วเธอก็เคยเป็น roommate ของหนูตอนที่เธอมาเรียนที่ขอนแก่นค่ะเธอชวนไปเที่ยวที่บ้านคะ ซึ้งพ่อหนูจะออกค่าเดินทาง ไป กลับ ให้ค่ะ
  พ่อหนูมีเงินเดือนประจำ และมีเงินเก็บประมาณ สามแสนกว่าบาทในเร็วๆนี้จากการขายที่ดิน และหนูก็มีเงินเก็บ เกือบห้าหมื่นบาทค่ะ
  คำถามนะคะ
  1 หนูมีหนังสือรับรองว่าหนูอยู่ในโครงการ CIEE และหนังสือเชิญจากเพื่อนที่อยู่อเมริกา และหนูมีหนังสือรับรองสภาพการเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย หลักฐานแค่นี้เหมาะสมไหมคะ จะได้ไหม หรือควรเพิ่มอะใรอีกคะ
  2 หนูต้องแสดงหลักฐานการเงินในบัญชีคัยถึงจะเหมาะสมคะ
  ช่วยตอบหน่อยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   มีโอกาสครับ แต่ไม่มาก เพราะบางที เจ้าหน้าที่ก็ไม่ค่อยมั่นใจว่า นักศึกษาที่ยังเรียนไม่จบ จะถือว่ามีความผูกพันธ์และความมั่นคงที่เพียงพอ อนึ่ง เงินจากการขายที่ดินก็ดูไม่ดีนักสำหรับวีซ่าท่องเที่ยวครับ เพราะจะมีคำถามที่ว่า จำเป็นที่จะต้องขายที่เพื่อให้ลูกสาวไปเที่ยวเลยหรือ มีจุดประสงค์แฝงอื่น ๆ หรือเปล่า ซึ่งตรงจุดนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของเจ้าหน้าที่สถานทูตตอนที่เราไปเข้ารับการสัมภาษณ์ครับ

   1. เอกสารเตรียมไปเท่าที่คิดว่า สถานทูตอาจจะขอดูครับ เพื่ออ้างอิงตามวัตถุประสงค์ครับ
   2. ใช้ของตนเองหรือบิดามารดา ดีที่สุดครับ

 79. kuni พูดว่า:

  ขอคำแนะนำค่ะ

  1 ขอวีซ่าท่องเที่ยวเมกาค่ะ ไปเยียมเพื่อนที่นั้น แต่เราไม่เคยเจอกันค่ะ แต่เพื่อนจะออกค่าใช้จ่ายให้
  คำถามค่ะ
  – เพื่อนที่ไม่เคยเจอกันเลย ทางสถานทูตต้องการเอกสารอะไรทางนั้นค่ะ แต่ในการขอวีซ่าจะระบุว่าพักกับเพื่อนที่นั้นค่ะ
  -มีแนวโน้มจะได้วีซ่าไม่ค่ะ

  2 หนูมีงานทำเป็นหลักและได้คุยกับทางบริษัทแล้วเรื่องการขอหนังสือรับรองการทำงาน
  และกำลังเรียนต่อ ป.ตรีด้วยค่ะ ต้องขอเอกสารรับรองว่าเรียนต่อด้วยไม่ค่ะ เพื่อแสดงภาระผูกพันกับไทย

  3 เงินในบัญชีเดินทุกเดือนค่ะ มีในบัญชีไม่ถึงหมื่นค่ะ จะมีสิทธิ์ไม่ค่ะนี้

  ขอรบกวนผู้รู้นะค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าไม่เคยเจอกันโอกาสได้วีซ่าแทบไม่มีเลยครับ เพราะทางเจ้าหน้าที่สถานทูตจะต้องประเมินความเสี่ยงหลาย ๆ อย่างกับผู้ขอวีซ่าทั้งเรื่องความเหมาะสม ความปลอดภัย ความมั่นคงและอื่น ๆ ด้วยครับ

   ส่วนเรื่องเงิน ถ้าสถานทูตขอดูก็คงไม่ผ่านครับ เพราะโดยปกติ ควรจะต้องมีเงินที่เพียงพอในการเดินทางไป-กลับด้วยครับ

 80. ถามว่า ใช้วีซ่านักท่องเที่ยว B2 สามารถอยู่ในอเมริกาได้นานเท่าไร โดยไม่ผิดกฏหมายและสามารถเข้ามาได้อีก และมีวิธีการนับระยะเวลาอย่างไร ขอความกรุณาช่วยตอบให้ด้วยน่ะค่ะ เพราะขณะนี้ ดิฉันอยู่ที่อเมริกา บางคนก็ว่า อยู่ได้ 6 เดือน บางคนก็ว่าไม่ควรอยู่ถึง. 6 เดือน. ขอขอบพระคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ขึ้นอยู่กับ ต.ม. ตอนที่เข้าเมืองครับ เค้าจะแสตมป์ให้ว่า สามารถอยู่ได้นานเพียงใด เพราะวีซ่าอเมริกาเป็นเพียงใบผ่านเพื่อขออนุญาตเข้าเมืองเท่านั้นครับ ทาง ต.ม. ที่อเมริกาเท่านั้นที่มีสิทธิ์ขาดในการตัดสินใจครับ

 81. Valaiporn พูดว่า:

  โดนปฎิเสธวีซ่าท่องเทียวของเมกามาเมื่อวานนี้เองค่ะ ทำงานอิสระค่ะ และ เป็นแม่บ้าน มีน้องอายุสองขวบ คุณพ่อเป็นคนอังกฤษ มีเพื่อนเป็นคนเมการู้จักกันได้แปดเดือน เค้าเชิญไปเที่ยวที่เมกา ออก ค่าใช้จ่ายให้ทุกอย่าง มีบ้านมีที่ดิน รายได้ต่อเดือนก็หลักหก ค่ะ ขอวีซ่าไปท่องเที่ยวประมาณสามอาทิตย์ แต่งงตรงที่ เจ้าหน้าที่ขอดูแค่จดหมายเชิญ passport ของเพื่อน แล้วก็แค่ถามไมกี่คำถาม
  แล้วก็ได้ใบปฏิเสธ สรุปแล้วเอกสารที่เราเรียบเรียงไปไม่ได้ประโยนช์อะไรเลย

  • admin พูดว่า:

   วีซ่าอเมริกา ต้องแสดงให้สถานทูตเห็นว่า เรามีความผูกพันธ์กับประเทศไทยมากพอ และมีข้อผูกมัดที่ไปแล้วจะกลับมาจริง ทั้งเรื่องงาน สถานะทางสังคม เศรษฐกิจ ครอบครัว การเงิน และปัจจัยความเสี่ยงอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามการวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่สถานทูตแต่ละท่านครับ ยิ่งถ้ามีเพื่อนที่แทบจะไม่เคยเจอกันเลย แต่จะไปพักกับเค้าและเค้าออกค่าใช้จ่ายให้ ยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยครับ

 82. atchara พูดว่า:

  วันี้เพิ่มไปทำ วีซ่าอเมริการมา เป็นพนักงานประจำ ทำงานมา 30 กว่าปี ยืนเอกสาร ใบรับรองการทำงาน ทางสถานทูต ไม่ขอดู statement เลย ขอแต่สำเนาทะเบียนสมรส ผ่านฉลุย

 83. smile พูดว่า:

  พี่คะ สรุปรูป 2*2 หรือ 5*5 คะ หนูสับสน

 84. ภารุณี สุวรรณรัตน์ พูดว่า:

  ชำระค่าวีซ่า และ สัมภาษณ์เรียบร้อยแล้วแต่ระหว่างรอได้รับวีซ่าเสียชีวิตกระทันหันสามารถขอค่าวีซ่าคืนได้ไหม ถ้าได้ต้องใช้เอกสารอะไรประกอบบ้างคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ไม่ได้ครับ ค่าวีซ่าเกือบทุกประเทศ ชำระไปแล้วจะไม่ได้คืน ไม่ว่าผลวีซ่าจะออกมาแบบไหน หรือมีเหตุการณ์ใด ๆ เกิดขึ้นครับ ถ้าเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้ว เพราะถือเป็นค่าบริการอย่างนึด้วยครับ

 85. วรรณระวี พูดว่า:

  1.ดิฉันเป็นข้าราชการคะ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมกันประมาณ 40,000 บาท แต่มีเงินเก็บไม่มาก ต้องการทำวีซ่าท่องเที่ยวสหรัฐอเมริกาคะ(ลาพักร้อนไปคะ) ถ้าวีซ่าผ่านว่าจะกู้เงินสหกรณ์เพื่อท่องเที่ยวคะโอกาสที่จะได้วีซ่าไหมคะ ยังไม่อยากกู้เงินตอนนี้ 2. และถ้าเป็นวีซ่าเยี่ยมเยือน เรายังมีทะเบียนสมรสอยู่ไม่ได้หย่า จากสามีชาวเดนมาก (รอสามี มาดำเนินเรื่องอยู๋)จะสามารถขอวีซ่าเยี่ยมเยือนได้ไหมคะ( มีเพื่อนชายที่สหรัฐอเมริกา) ขอรบกวนด้วยนะคะ เพื่อนจากสหรัฐจะมาประมาณเดือนตุลาคมคะ ถ้าเป็นไปได้อยากเดินทางไปเที่ยวพร้อมกับเขาตอนเขาเดินทางกลับคะ ลางานได้ – สัปดาห์คะ

 86. nana พูดว่า:

  ขอรบกวนถามนะคะ
  อยากทราบว่าการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกาที่เชียงใหม่ จะใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่ถึงจะได้พาสปอร์ตคืนคะ แล้วมีวิธีการรับคืนได้เร็วกว่าการรอรอจากทางไปรษณีย์มั้ยคะ หรือสามารถไปรับได้เองจากสถานกงสุล หรือไปรับที่ สงน.ไปรษณีย์คะ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

 87. newinny พูดว่า:

  ตอนนี้หนูเรียนยุปี2 ค้ะ อยากทำวีซ่าไปเที่ยวแต่กลัวอย่างเดียวคือการสัมภาษณ์นะค้ะ อยากรู้ว่าสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยหรืออังกฤษค้ะ ตอบที

  • admin พูดว่า:

   มีทั้งไทยและอังกฤษผสมกันครับ ถ้าไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ ก็สามารถขอให้เค้าสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยได้ครับ (ซึ่งสถานทูตอาจสงสัยนิดนึงว่า ถ้าไปเที่ยวแล้วเกิดต้องสอบถามกับชาวพื้นเมือง จะทำอ่ยางไร)

 88. scubagirl53 พูดว่า:

  ดิฉันต้องการขอวีซ่าท่องเที่ยวค่ะ จะเดินทางคนเดียวเพื่อไปหาเพื่อนที่เรียนปริญญาเอกที่ Cornell University เเต่สถานภาพตอนนี้คือ เพิ่งจะเรียนจบปริญญาเอกจากประเทศเกาหลีใต้ มีเงินฝากในบัญชีน้อยมากๆ เเละยังไม่มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ประเทศไทยเลย จะมีความเป็นไปได้มากน้อยเเค่ไหนที่จะได้รับวีซ่าท่องเที่ยวคะ

  • admin พูดว่า:

   ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่สถานทูตจะมองครับ แต่เกือบ 90 % น่าจะยาก เพราะเราไม่มีหลักฐานแสดงความมั่นคงและผูกพันธ์ในประเทศไทยเลย ถ้ายื่นไป สถานทูตอาจบอกว่า ให้ทำงานซัก 2 ปีแล้วค่อยมาขอใหม่ก็เป็นได้ครับ แต่ทั้งนี้ สิทธิในการตัดสิน สถานทูตจะเป็นผู้พิจารณาในวันสัมภาษณ์ครับ

 89. by พูดว่า:

  อยากทราบว่า การกรอก DS -160 ดิฉันขอวีซ่าท่องเที่ยวไปกับสามี ต้อง
  1. upload รูปสามีด้วยหรือเปล่าค่ะ เพราะเราเป็นผู้ขอวีซ่าหลัก
  2.เจ้านายสามีเป็นคนออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้ และมีหนังสือรับรองจากเจ้านายสามี ใช้ได้หรือเปล่าค่ะ เจ้านายสามีเดินทางไปด้วย
  3. ที่พักไปพักบ้านเพื่อนเจ้านาย แต่ไม่มีจดหมายเชิญ จะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าค่ะ

  รบกวนช่วยตอบหน่อยนะค่ะ กำลังกรอกแบบฟอร์มอยู่ค่ะ
  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ขอตอบแต่หลักการแล้วกันครับ
   1. แบบฟอร์มใคร แบบฟอร์มมัน อัพโหลดรูปเฉพาะผู้ขอวีซ่าครับ
   2. ได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ และการสัมภาษณ์ครับ
   3. มีดีกว่าแน่นอน แค่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิจารณญานของเจ้าหน้าที่สถานทูตด้วยครับ ว่าจะขอดูเอกสารหรือไม่

 90. แพน พูดว่า:

  ขอรบกวนเพื่อนช่วยตอบหน่อยน่ะค่ะคือว่าดิฉันแต่งงานจดทะเบียนชาวอเมริกันเป็นเวลา 1 ปี 8 เดือน ดิฉันไม่เคยท่องเที่ยวออกนอกประเทศครั้งนี้สามีอยากให้ไปเที่ยวอเมริกาพร้อมลูกสาวของสามีเก่าอายุ 12 ปีค่ะ ดิฉันกลุ่มใจเรื่องเอกสารของดิฉันต้องเตรียมอย่างไรบ้างค่ะ ส่วนของสามีมีเอกสารรับรองค่าใช้จ่ายให้เราสองแม่ลูกแฟนดิฉันมีใบเสียภาษี มีเอกสารรับรองค่าใช้จ่าย มีสมุดบัญชีเงินฝาก ดิฉันจะีมีโอกาสวีซ่าท่องเที่ยวผ่านไหมค่ะส่วนเอกสารของลูกสาวต้องใช้อะไรบ้างค่ะ ดิฉันเคยอ่านบอกว่าต้องใช้สมุดบัญชีเงินฝากดิฉันมีเงินในบัญชีไม่มาก ส่วนบางทีก็ต้องมีบ้านที่ดินที่เป็นชื่อเราที่่อยู่เมืองไทย ดิฉันไม่มีจะทำอย่างไรค่ะ ดิฉ้ันค่าขายในตลาดสดค่ะ จะต้องขอเอกสารรับรองจากทางตลาดหรือเปล่าค่ะแต่ดิฉันกลุ้มใจเรื่องเงินในบัญชี แต่มีเงินเข้าออกแต่เงินคงเหลือไม่มีนี้ซิค่ะคือปัญหา ดิฉันจะยื่นเองหรือว่าต้องใช้บริษัทรับทำวีซ่าค่ะดิฉันเคยสอบถามเขาจะให้ดิฉันจ่ายค่าจัดทำอย่างเดียวไม่เกี่ยวค่าวีซ่า ดิฉันกับลูกบริษัทคิดสามหมื่นกว่าบาท เขาบอกดิฉันขอเอกสารทางการเงิน แล้วเอกสารบ้านที่มีชื่อดิฉันหรือโฉนดที่ดิน บางคนบอกว่าให้สมัครเองมีเปอร์เซ็นผ่านมากกว่าไม่ต้องเสียเงินมากขนาดนั้นแค่เรามีใบรับรองเอกสารสามีครบเราก็มีสิทธิผ่านแล้วจริงหรือเปล่าช่วยดิฉันด้วยน่ะค่ะดิฉันไปท่องเที่ยวแค่ 10 วันเองค่ะเพราะว่าเดือนที่จะไปลูกสาวคงต้องขอลาหยุดโรงเรียนค่ะดิฉันจะขอเอกสารทางโรงเรียนการหยุดค่ะช่วยดิฉันด้วยน่ะค่ะเรื่องเอกสารกลุ้มใจมากเลยค่ะตอนนี้ไม่รู้จะเริ่มส่วนในก่อนเลยค่ะ
  ขอขอบคุณล่วงหน้าน่ะค่ะ (แฟนดิฉันอยู่นรอ์เวย์แล้วทำงานมีบ้านอยู่นอร์เวย์ค่ะส่วนที่จะไปเยียมญาติสามีเขาถือสัญชาติอเมริกันค่ะ)

  • admin พูดว่า:

   เคสนี้ จะผ่านหรือเปล่า ขึ้นอยู่กับมุมมองของเจ้าหน้าที่สถานทูต ที่เป็นผู้สมัภาษณ์ด้วยครับ ถ้าเค้ามองว่า เราไปอยู่แค่ชั่วคราวและจะกลับมาจริง ๆ คงไม่มีปัญหาอะไร เพราะแต่งงานกันเรียบร้อยแล้ว และเป็นสามีภรรยากันมากว่า 2 ปี แต่เนื่องจากหลักฐานทางสังคม เศรษฐกิจ เ่ท่าที่เล่ามา ไม่ค่อยมีอะไรไปแสดง สถานทูตอาจคิดว่า ความผูกพันธ์กับประเทศไทยยังไม่มั่นคงพอ ก็เป็นไปได้ครับ คือ มีโอกาสออกได้ทั้ง 2 หน้า ขึ้นอยู่กับมุมมองของเจ้าหน้าที่ที่มาสัมภาษณ์อย่างเดียวเลยครับ

 91. เฟม พูดว่า:

  ดิฉันจะขอวีซ่าท่องเที่ยว ค่ะ คาดว่าจะจบการศึกษาในปี 2556 จากมหาวิทยาลัย ธุรกิจบัณฑิตย์ ในคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งดิฉันกำลังรอรับปริญญาในเดือน พฤศจิกายน 2556 นี้ จึงอยากจะขอความกรุณาให้ช่วยอนุมัติวีซ่า ท่องเที่ยวประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วง วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2556 เป็นระยะเวลา 7 วัน แน่นอนว่าดิฉันจะต้องเดินทางกลับมาประเทศไทยภายในระยะเวลาที่ได้รับอนุมัติ ด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

  1.ครอบครัวของดิฉันเป็นครอบครัวเล็กๆ มีสมาชิก 4 คน ดิฉันเป็นลูกสาวคนโต มีน้องชายที่กำลังรับราชการทหาร อายุ 20ปี ดิฉันจะต้องกลับมาดูแลพวกท่านที่อยู่เพียงลำพัง และมีอายุ 50 และ 42 ปี
  2.ดิฉันมีหุ้นส่วนร้านอาหารที่เล็กๆ ที่ยังต้องดูแล ชื่อร้านอาหาร เฟมัสโพนยางคำ
  3.ดิฉันต้องกลับมาเพื่อรับปริญญา ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2556
  4.ดิฉันมีเงินกู้ กยศ.ที่ต้องรับผิดชอบเมื่อมีงานทำอย่างจริงจัง

  และในการเดินทางครั้งนี้ดิฉัน มีคุณพ่อนาย อายุ ปี อาชีพ เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ตามเอกสารแนบ

  ข้อมูลเหล่านี้ควรแก้อะไรไหมคะ จะเขียนจดหมายแนะนำตัว

  • admin พูดว่า:

   ใช้ได้ครับ แต่สถานทูตจะขอดูหรือเปล่า ก็ต้องลุ้นเอานะครับ เพราะส่วนใหญ่ จะใช้สัมภาษณ์อย่างเดียว โดยไม่ค่อยอ่านเอกสารชี้แจงเท่าไหร่ครับ แต่เตรียมไปด้วย ก็ดีครับ

   จุดที่ต้องเพิ่มเติม คือ แผนการเดินทางคร่าว ๆ ครับ

 92. Shi-n พูดว่า:

  คือว่าต้องการไป Work ที่อเมริกาประมาณ 1 ปี (ไปและหาที่ทำงานเอง โดยไม่ได้ผ่านทางโครงการ) จะต้องยื่นวีซ่าแบบไหนดีคะ? แล้วควรยื่นล่วงหน้าก่อนจะไปนานไหม?

 93. มาช พูดว่า:

  เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา คืออะไรครับ แล้วต้องใช้เสตทเม้นเท่าไร ถึงจะ ทำ b1 b2ได้ครับ
  แล้ว อนุมัตง่ายใหมอ่ะครับ

  • admin พูดว่า:

   คือเอกสารที่แสดงให้สถานทูตเชื่อว่า เราไปแล้วจะกลับมาจริงครับ อาจจะเป็นเรื่องงาน สถานะทางครอบครัว ภาระที่ต้องรับผิดชอบ ฯ ส่วนสเตทเม้นยากที่จะกำหนดจำนวนได้ เราต้องประเมินว่า จะใช้ประมาณเท่าไหร่ในการไปในทริปนั้นครับ การอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา ขึ้นอยู่กับเอกสาร การเตรียมตัวและการตอบคำถามในการสัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ครับ

 94. Neypal พูดว่า:

  รบกวนถามค่ะ

  กรณีที่เราจะไป interview เพื่อขอvisa แบบ B2 แต่ไม่สามารถเดินทางไปอเมริกาได้ภายในเวลาที่เราแจ้งตอนกรอกเอกสารไป เนื่องจากติดธุระด่วนและยังไม่ทราบว่าจะได้เดินทางไปเมื่อไหร่

  ดิชันไม่อยากเสียค่าธรรมเนียมไปเปล่าๆค่ะ จึงคิดว่าจะไป interview, กรณีนี้ ตอนที่ไป interview แล้วค่อยบอกความจำเป็นที่จะต้องเลื่อนการเดินทาง และขอ postpone ไปก่อนจะได้หรือไม่คะ และได้นานเท่าไหร่คะ หรือถ้าคุณ admin มีอะไรจะชี้แนะรบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะ

  ปล.ดิชันอาศัยอยู่ต่างประเทศค่ะ

  ถ้าเดินทางไปสัมภาษณ์แล้วบอกความจำเป็นไป ระยะเวลาการขอ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าจะให้ง่าย ก็ทำเรื่องไปแบบปกติแหละครับ เพราะถ้าได้รับวีซ่าแล้ว ไม่ได้เดินทาง ก็ไม่ผิดอะไรครับ สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้ ตามอายุของวีซ่าอยู่แล้ว เพียงแต่ตอนจะเข้าเมืองก็อธิบายกับทาง ต.ม. เท่านั้นเองครับ (ถ้ามีเอกสารอ้างอิงก็ติดเผื่อ ๆ ไปด้วย)
   หรือถ้าอยากจะบอกสถานทูตตามตรง และประเมินวันที่จะเข้าประเทศใหม่ ก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับ

 95. Pingpee พูดว่า:

  อยากทราบว่า ถ้าจะสมัครวีซ่าให้ลูกชายที่เพิ่งอายุ 3 ขวบต้องทำยังไงบ้างคะ พอดีตัวคุณแม่เองเหลือวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ 3 ปี อยากจะพาลูกไปเที่ยวค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ดำเนินการคล้ายกันครับ แต่คุณแม่จะต้องเป็นผู้ดำเนินเรื่องแทนให้เกือบทั้งหมด และต้องทำเรื่องแสดงความยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศของผู้ปกครองที่เขตด้วยครับ ส่วนที่เหลือก็เตรียมแผนการเดินทาง และหลักฐานตามที่สถานทูตกำหนดครับ

 96. Maew พูดว่า:

  Passport หมดอายุ 1 ธันวาคม 2557 ถ้าได้วีซ่า 10 ปี แต่พาสปอร์ตหมดอายุแล้ววีซ่าละค่ะ

 97. บำรุง แป้นแก้ว พูดว่า:

  ยื่นขอวีซ่าอเมริกา นัดสัมภาษณ์วันที่ 1 ก.ค. 56 ยังทำงานอยู่ เจ้านายให้ลาไม่จ่ายเงิน 2 เดือน เป็นวีซ่าท่องเที่ยว ต้องตรวจร่างกายเปล่าค่ะ

 98. aom พูดว่า:

  ผู้หญิง(ขายของโอทอป)รายได้ไม่แน่นอน แล้วแต่ ฤดูกาล แต่งงานกับข้าราชการ มีบ้าน รถยนต์ของตัวเอง
  อายุ 48 แฟน 50 ถ้าจะขอวีซ่าไป อเมริกา เพื่อท่องเที่ยว ยากมั๊ยค่ะ ต้องทำงัยบ้าง อยู่เชียงใหม่ค่ะ
  ไม่กล้าจอง รร. ก่อน กลัวไม่ผ่าน และ ถ้าไม่ผ่านจะเสียเงินค่าวีซ่าฟรี เลยใช่มั๊ย..
  ต้องมีรายได้ หรือเงินฝากเท่าไหร่ค่ะ

  • admin พูดว่า:

   วีซ่าอเมริกา สถานทูตจะดูเรื่องความผูกพันธ์กับประเทศบ้านเกิดเป็นหลักครับ
   และเงินที่เพียงพอในการไปเที่ยวในทริปนั้น ลองคำนวนงบประมาณคร่าว ๆ ดูครับ มีค่าตั๋ว ค่ากินค่าอยู่ ค่าใช้จ่ายในการไปเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ในอเมริกา

   ถ้าวีซ่าไม่ผ่าน ก็เสียค่าวีซ่าแน่นอนครับ ไม่ได้คืน

   • aom พูดว่า:

    ขอบคุณค่ะ
    สามี ต้องใช้หนังสือลางานจากทางราขการ และ แปลหรือเปล่าค่ะ
    ถ้าเราต้องการไปเที่ยว ที่ไทยทาวน์.. คือต้องการหาลูกค้าในอนาคตด้วยนะคะ ควรต้องจองที่พักด้วยมั๊ยค่ะ และ มีโปรแกรมทัวร์ หรือเปล่า ค่ะ
    ส่วนเรื่องเงินสำหรับเที่ยว ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ เพราะมีเงินเข้าออกตลอดค่ะ แต่ไม่มีใบเสร็จนะคะ ส่วนมากจะออกบูธ และ ขายสดค่ะ
    รบกวนแนะนำ สถานที่พักด้วยค่ะ
    ขอขอบคุณอีกครั้งค่ะ

 99. Sk พูดว่า:

  เคยได้ F1 แต่อยู่มา6ปีรวม opt กลับมาไทยได้3เดือน เพิ่งไปขอวีซ่าท่องเที่ยวเพื่อไปงานรับปริญญาเพื่อน
  เอกสารครบทุกอย่าง ตอนนี้มีงานประจำทำด้วยค่ะ แต่ทำได้เดือนกว่า ทางสถานฑูตรับเรื่องไว้ แต่ขอดูทรานสคริปเพิ่มเติ่ม แบบนี้มีโอกาสผ่านไหมคะ? ขอบคุณค่ะ

 100. RR พูดว่า:

  ใช้ pin สลับกับของเพื่อนในการนัดสัมภาษณ์อ่ะค่ะ คือนัดเรียบร้อยแล้ว พอจะนัดให้เพื่อนถึงได้มารู้ว่าในใบเสร็จของพินมันมีชื่อกำกับไว้ด้วย อยากทราบว่าเพื่อนจะต้องซื้อ pin ใหม่มั้ย
  และมีข้อแนะนำอย่างไรบ้างคะ

 101. พัชชา พูดว่า:

  เคยอ่านข้อมูลทราบมาว่าผู้ทีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้ปกครองสามารถเข้าไปด้วยในวันสัมภาษณ์ที่สถานฑูต จริงหรือไม่

  • admin พูดว่า:

   น่าจะได้ครับ (ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหน้าสถานทูต) แต่ถ้าตามกฎหมาย จะถือว่าเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะ ควรมีผู้ปกครองไปด้วยครับ

 102. เพ็ญพิชชา พูดว่า:

  เคยได้รับวีซ่าอเมริกามาแล้วแต่ไม่สามารถเดินทางไปและหมดอายุไปแล้ว จะขอใหม่อีกครั้งจะมีปัญหาอะไรไหม?คะ

 103. Amy พูดว่า:

  มีพี่สาวแท้ ๆ อยู่อเมริกาค่ะ ได้ citizen เมื่อเดือนมกราคม 56 ที่ผ่านมา พี่ต้องการพาเรา และลูกชายเราไปเที่ยวค่ะ พี่สาวว่าจะออกใบรับรองให้พร้อมเขียนในรายละเอียดด้วยว่าจะดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดเมื่อเรา และลูกชายไปเที่ยวที่โน่น ตั้งใจจะไปเดือนตุลาคม 56 ค่ะเพราะลูกปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 พอดีประมาณเดือนกว่า ๆ ค่ะ สเตทเม้นท์เราไม่ได้มีเงินผ่านอะไรมากมายนัก เพราะเราได้รับเงินเดือนเป็นเงินสดค่ะ เดือนละ 2 ครั้ง เราทำงานมา 2 ปีกว่าแล้วค่ะ เราจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างคะถึงจะมีโอกาสได้ไปนอกเหนือจากที่พี่สาวจะแสดงหลักฐาน citizen และจดหมายว่าจะขอดูแลรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายหน่ะค่ะ ตั้งใจไปเที่ยวใกล้เปิดเทอมก็พาลูกชายกลับ แม่เราก็เพิ่งไปได้เมื่อสักปีกว่า ๆ ที่ผ่านมาค่ะ รบกวนตอบด้วยนะคะ เหลือเวลาแค่ 5 เดือนเองค่ะ

  • admin พูดว่า:

   วีซ่าอเมริกาขึ้นอยู่กับการสัมภาษณ์และแสดงให้สถานทูตเห็นว่าเราไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

   เอกสารเตรียมไปควรเตรียมให้ครบและครอบคลุม แม้ว่บางครั้งทางเจ้าหน้าที่สถานทูตก็ไม่ดูเหมือนกัน แต่ที่ต้องเตรียมเพราะถ้าเค้าขอดูแล้วเราไม่มี ก็เท่ากับปิดโอกาสได้รับวีซ่าไปแล้วครับ

   ส่วนเรื่องญาติที่อเมริกามีผลทั้งเป็นบวกและเป็นลบ ขึ้นอยู่กับการตอบคำถามเช่นกันครับ

 104. ronnarit พูดว่า:

  ผมมีใบเกณทหาร พอจะเป็นหลักฐานในการ กลับมาประเทศไทยได้ไหมคับ ว่าต้องกลับมาจริงๆ

 105. นู๋โอ๋ พูดว่า:

  ของเราไปสัมพาสมา ทางสถานทูตไม่ขอดูเอกสารอะไรเลย แต่ถาม4คำถามให้ผ่านเลย จิงๆมันไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ

 106. maam พูดว่า:

  มีพี่สาวเป็น cityzen อยู่ที่โน้นคืออพยพไปอยู่ที่โน้นกับครอบครัวสามี ส่วนพี่สาวอีกคนโสดเรียนจบที่โน้นแต่ไม่กลับมา ตอนนี้อยากไปเที่ยวจะให้พี่สาวที่เป็นพลเมืองที่นั้นรับรอง เขาจะให้ไหมค่ะเนื่องจากพี่สาวอีกคนยังไม่กลับมา แถมนามสกุลเดียวกันอีก แต่ตัวเองพึ่งทำงานได้แค่ปีเดียวเองก็เลยเกรงว่าจะไม่ให้ อยากลางานแค่สองอาทิตย์ไปเที่ยวแค่นั้น เคยไป สวิส จีน เกาหลี ฮ่องกงมาแล้ว ทำงานที่อื่นมาสิบปีพึ่งเปลี่ยนงานใหม่ได้หนึ่งปี

  • admin พูดว่า:

   ถ้าผู้ขอวีซ่าไม่พร้อมจริง ๆ ทั้งเรื่องงาน เงิน และปัจจัยแวดล้อมด้านความผูกพันธ์ในประเทศไทย ก็ไม่แนะนำให้ยื่นครับ เพราะโอกาสถูกปฎิเสธมีมากกว่า แต่ถ้าต้องการลองเสี่ยงดู สามารถติดต่อเพื่อทราบขั้นตอน ค่าธรรมเนียมและรายละเอียดได้ครับ

 107. janny พูดว่า:

  การพิจรณาวีซ่า จำเป็นต้องดูหลักฐานทางการเงินเท่านั้นเหรอคะ และใบรับรองงานต้องเป็นภาษาอังกฤษอย่างเดียวเหรอคะ …

  • admin พูดว่า:

   สถานทูตดูภาพรวมหลาย ๆ เรื่องครับ สิ่งสำคัญที่สุดคือ สิ่งที่จะแสดงให้สถานทูตเชื่อว่าเราไปแล้วจะกลับมาจริงครับ

 108. สมเกียรติ พูดว่า:

  ขอเรียนถามว่า ได้ยื่นขอวีซ่าonline ไปแล้ว และ อีกไม่ถึง2วันทำการจะถึงวันนัดสัมภาษณ์ ( คือ ระบบนัดฯไม่ยอมให้แก้ไขหรือยกเลิกวันนัดสัมภาษณ์เนื่องจากเหลือไม่ถึง2วันจะสัมภาษณ์) แต่ผมต้องการยกเลิกการขอวีซ่าในครังนี้ จึงขอถามว่า 1. มีช่องทางใดที่จะแจ้งยกเลิกการยื่นวีซ่า และ การนัดสัมภาษณ์(ในเว๊ปthailand-us.visaserviceข้อที่”ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์”เป็นสีจาง ไม่active) 2.หากเราไม่ไปสัมภาษณ์ตามที่นัดไว้ จะถูกblack listหรือไม่?

  • admin พูดว่า:

   ไม่ต้องยกเลิกก็ได้ครับ แค่เราไม่ไปสัมภาษณ์คิวก็จะผ่านไปเลยครับ และไม่มีความผิดอะไรทั้งสิ้นครับ แค่เสียเงินค่าพินเท่านั้นครับ

 109. looktan พูดว่า:

  ถ้าอยากเปลี่ยนรหัส DS 160 ในการนัดสัมภาษณ์ต้องทำยังไงค่ะ พอดีเกิดความคลาดเคลื่อนเรื่องวันที่จะไปแล้วกดยืนยันไปแล้ว (กดยืนยันไปแล้วนี่คืิส่งข้อมูลไปยังสถานฑูตแล้วใช่มั๊ยค่ะ๗ นอกจากนี้ยังกดเลือกวันนัดสัมภาษณ์ไปแล้วด้วยค่ะ

 110. อรรถชัย กิติศรี พูดว่า:

  ขอถามหน่อยครับ 2006-2011ทำงานทีเมกาวีซ่า L1 เอาภรรยาและลูกชาย(อายุ12ปี)ไปอยู่และเรียนทีโน่น ต่อมาปี2009 ภรรยาตั้่งครรภ์ และคลอด ได้ลูกสาวเมี่อ31/03/2010 ลูกสาวเป็นซิติเซ็นต์ ต่อมาปี2011 may วีซ่าหมดอายุ( may 9,2011) 1 พ ค 2011 `กลับเมีองไทย”””””””คำถาม ปีหน้า2013 อยากพาครอบครัวไปเที่ยว new york คิดว่าจะยี่นเรีองขอวีซ่า B2 ขอคำแนะนำด้วยครับ ผมอ่านการแชร์ประสพการๆขอวีซ่ามา ไม่เห็นมีใครเหมีอนครอบครัวของผมเลย ช่วยผมด้วยนะครับ ผมรอคำแนะนำจากคุณ ขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้ดัวยครับ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าไม่ได้ทำผิดกฎอะไรและเข้าออกตรงตามเวลา ขอวีซ่าครั้งหน้าไม่มีอะไรน่าห่วงครับ

   แต่อย่างไรก็ตาม สถานทูตจะดูสถานะปัจจุบันของผู้ขอวีซ่าด้วยนะครับ หลัก ๆ เลยคือเรื่องความผูกพันกับเมืองไทย ซึ่งคงไม่พ้นเรื่องงาน สถานะทางครอบครัว และจำนวนเงินที่เพียงพอกับการไปเที่ยวครับ ซึ่งถ้าเตรียมตัวดี ๆ ก็มีโอกาสที่ วีซ่าท่องเที่ยวจะผ่านสูงครับ

 111. พรรัตน์ พูดว่า:

  หากเคยไปอเมริกามาแล้ว ด้วยวีซ่า J1, ถ้าจะขอวีซ่านักท่องเที่ยว10ปี ได้มั้ยคะ
  แล้วเรื่องเอกสาร ถ้าไม่มีสถานที่ทำงานรับรอง จะมีโอกาสขอวีซ่าผ่านได้มั้ยคะ

 112. ไลลา พูดว่า:

  ถ้าจะเข้าไปสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกากับแม่ได้หรือไม่ค่ะเพราะแม่อายุ 66 ปีแล้วอีกทั้งพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัด ภาษาอังกฤษไม่ได้เลย คือหนูไม่จำเป็นต้องขอเพราะถือกรีนการ์ดจะพาแม่ไปเที่ยวค่ะ ขอบคุณนะค่ะ

 113. นิิด พูดว่า:

  ถ้าต้องการไปท่องเที่ยว เพีอเยี่ยมญาติคะ

  พี่สงสัยว่าเวลาเรากรอก ข้อมูลTravel Information พี่เลือก Business &Tourism(Temporary Visitor)(B1/B2) พี่ก้คีย์ข้อมูลและยืนยันการกรอกไปจนได้รับใบconfirmation ยืนยันสองหน้า ว่า Purpose of travel : Business/ Personal(B1/B2) แต่ชุดนี้ก็ยังงงอีกเพราะมันเป็นวิซ่าธุรกิจ พี่ไม่มีจดหมายเชิญคะ
  ดังนั้พี่เลยลองกรอกใหม่อีกรอบคะ พี่ใช้ ข้อมูลเดิมทุกอย่างแต่ เปลี่ยนประเภทวีซ่าคะ เปลี่ยนเป็น Travel Information พี่เลือก Tourism/ Personal Travel (B2) พี่ก้คีย์ข้อมูลและยืนยันการกรอกไปจนได้รับใบconfirmation ยืนยันว่า Purpose of travel : Tourism/ Medical Treatment (B2) พี่คิดว่ามันไม่ถูกต้อง เพราะพี่ไม่ได้ไปรักษาตัวแต่เขาต้องการไปเยี่ยมญาต
  คำถามคะ ถ้าต้องการไปท่องเที่ยว เพีอเยี่ยมญาติคะ หน้าconfirmation ที่ต้องนำไปสัมภาษณ์กับสถานฑูตควรเป็นข้อไหนคะ ระหว่าง
  1. Purpose of travel : Tourism/ Medical Treatment (B2) กับ
  2. Purpose of travel : Business/ Personal(B1/B2)
  อันไหน ถูกต้องคะ ระหว่าง ข้อ 1. กับ ข้อ 2.

  ถ้าเดินทางไปสองคนคะ เป็นพี่น้องกัน นามสกุลเดียวกันคะแต่อยู่กันคนละทะเบียนบ้านคะ เวลาซื้อ PIN เีพื่อนัดสัมภาษณ์คะ พี่ซื้อ 2 PIN คะ แต่อยากนัดสัมภาษณ์ ในวัน เวลาและ ห้องเดียวกันคะ สามารถทำได้ไหมคะ ตอนนี้งง และวุ่นวายกับเรื่องนี้มากเลยคะ ว่าจะทำอย่างไรดีคะ

  รบกวนดูให้หน่อยนะคะ

  • admin พูดว่า:

   ขอตอบเฉพาะข้อแรกละกันนะครับ

   วีซ่าท่องเที่ยว เป็นแบบ B2 ครับ หรือตามที่ให้ข้อมูลมาก็คือ
   1. Purpose of travel : Tourism/ Medical Treatment (B2)

   (วีซ่าประเภทเดียวกัน อาจแบ่งเป็นหลายวัตถุประสงค์ได้ครับ อย่างชนิด B2 คือ ท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือทำการรักษา ครับ)

 114. กิ๊บ พูดว่า:

  ถ้าเราทำงานอยู่ต่างประเทศ แล้วได้เงินเดือนโอนเข้าบัญชี แต่เป้นบัญชีต่างประเทศ ถ้าเราขอสเตทเม้จขอธนาคารต่างประเทศไปยืน สถานทุตได้ไหม หรือต้องเอาเฉพาะบัญชีธนาคารภายในประเทศไทยเท่านั้น

  • admin พูดว่า:

   ถ้าเป็นธนาคารต่างชาติที่ใหญ่ และมีชื่อเสียง น่าจะไม่มีปัญหาครับ

   แต่หากเป็นธนาคารท้องถิ่น ก็ควรใช้วิธีอื่นครับ

 115. ชนาภา ตั้งพูลสกุล พูดว่า:

  พอดี หลานสาวไปเรียน summer ที่ USA ปี 2010 กลับมาแล้วได้ VISA Type F1 expiration 30 MAR 2015 แล้วจะพาหลานไปเที่ยว USA สิ้นปีนี้ Dec 2012 ต้องขอ VISA ใหม่ ไหมค่ะ หรือใช้ VISA F1 ที่มีอยู่แล้วค้ะ
  ขอบคุณค่ะ

 116. ศิริพร พูดว่า:

  นอกจากชำระค่าสมัครวีซ่าB2ที่ไปรษณีย์แล้วจะมีวิธีอื่นไหมคะ หรือมีแค่วิธีนี้เท่านั้น

  • admin พูดว่า:

   มีวิธีนี้ วิธีเดียวครับ เพราะทางสถานทูตอเมริกา มอบหมายให้ทางไปรษณีย์ไทยเป็นตัวแทนหนึ่งเดียวในการเก็บค่าธรรมเนียมยื่นวีซ่าครับ

 117. MissSassy พูดว่า:

  คือตอนนี้เปิดร้านขายอาหารเล็กๆอยู่ในสถานที่ประมูลใหญ่ๆแต่ชื่อคนที่ประมูลเป็นแม่ของเรา ทำมา 25 ปี ตอนไปขอวีซ่าเราจะบอกกับสถานทูตว่าอย่างไร บัญชีเรามีเงินเข้าทุกวันออกทุกวันและมีประจำประมาณเดือนละ 20000 และเรามีห้องเช่าที่เป็นชื่อเรา บ้านชื่อเรา เคยไปญี่ปุ่นมา 2 เดือน วีซ่ามีแนวโน้มจะได้หรือไม่ จะไปเที่ยวอเมริกาสัก 2 อาทิตย์ ช่วยแนะนำด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ได้หรือไม่ได้ ขึ้นอยู่กับเอกสาร และตอนสัมภาษณ์วีซ่าครับ
   หากเราสามารถชี้แจงให้ทางเจ้าหน้าทีั่สถานทูตเชื่อมั่นว่า เราไปแล้วจะกลับมาจริง ก็มีโอกาสที่สถานทูตจะอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาให้ครับ

 118. ขวัญหทัย พูดว่า:

  เราต้องมีเงินในบัญชีิิเงินฝาก ประมาณเท่าไหร่คะ ถึงจะสามารถเดินทางไป เที่ยวได้ และต้องนำติดตัวไปเท่าไหร่คะ

  • admin พูดว่า:

   ประเทศอเมริกา สถานทูตจะดูความเคลื่อนไหวทางบัญชี ว่ามีความมั่นคงเพียงพอหรือเปล่า ประกอบกับสถานะปัจจุบันของแต่ละบุคคลในการอนุมัติวีซ่าครับ จึงไม่สามารถกำหนดเกณฑ์เป็นตัวเลขตายตัวได้

 119. พร พูดว่า:

  ถ้าน้องสาวเพิ่งจบมหาวิทยาลัยมาเกือบปี ทำงานได้ประมาณ 5 เดือนและลาออกมาได้ 2 เดือนจะขอวีซ่านศ.ไปเรียนภาษาประเทศอเมริกา เลยจะให้พี่สาวเป็นสปอตเซอร์ให้ โดยใช้สเตจเม้น และให้เซ้นรับรองเป็นสปอตเซอร์ให้ แล้วกรณีที่เขาหนีวีซ่า คนที่รับเป็นสปตเซอร์ให้จะได้รับโทษ โดน Blacklistหรือเปล่า และกรณีที่เพิ่งเอาเงินมาเข้าบัญชีในการขอวีซ่าประมาณ 1 เดือน แต่ถยอยเอาเข้าครั้งละ 20000 ใน 1 เดือนนั้น รวมเป็นเงิน 200000 บาท ขอวีซ่าจะผ่านหรือเปล่า

  • admin พูดว่า:

   เรียนต่อที่อเมริกา เงินสนับสนุน 2 แสนบาท ไม่เพียงพอครับ และสถานทูตจะขอดูความเคลื่อนไหวทางการเงินย้อนหลัง 1 ปี เพื่อยืนยีนว่า ผู้สนับสนุนมีความสามารถที่จะสนับสนุนได้จนกระทั่งนักเรียนเรียนจบ

 120. Jintana พูดว่า:

  อยากรู้ว่าชาวขาวโอนสัญชาติไทยแล้ว จะขอวีช่าb2 เริ่มต้นย่างใรบ่างคะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าได้รับสัญชาติไทยแล้ว ก็ดำเนินการเหมือนกันทุกอย่างครับ ต้องแสดงให้สถานทุตเห็นว่า มีความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับบ้านเกิด และมีเงินที่เพียงพอกับการไปเที่ยวครับ

 121. วรสิทธิ พูดว่า:

  อยากทราบว่าจะไปแข่งกีฬา ซึ่งมีเอกสารจากฝ่ายจัดการแข่งขันเชิญมา ต้องขอวีซ่า ประเภทไหนครับ
  ขอบคุณครับ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าไม่ใช่กีฬาระดับชาติหรือมืออาชีพ น่าจะเป็นวีซ่าท่องเที่ยว (B2) นะครับ ถ้าต้องการความแน่นอน ควรสอบถามไปยังฝ่ายจัดการแข่งขันเพิ่มเติมดูครับ

   ข้อมูลจากเว็บไซด์สถานทูต : B-2: For tourism, visit to friends and relatives, medical treatment, and amateur/unpaid participants in cultural or sports events

 122. beau พูดว่า:

  วันนี้ไปขอ b1 แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าจะไปเทรนงานต้องขอเปน H3 ซึ่งพอกลับมาเชคดูแล้ว ตัว H3ต้องใช้เวลานานมาก และเอกสารอีกหลายอย่างและจะไม่ทันเวลาที่จะไปเริ่มเทรนงานที่นู่น มีทางไหนที่พอจะช่วยได้มั้ยคะ อ้อวีซ่าวันนี้ขอไปหกเดือนค่ะ อาจจะเยอะไปนิดนึง
  หรือถ้าจะสมัครขอวีซ่าใหม่เปน B2 ไปเลย จะเปนไรมั้ยคะ เพราะไม่อยากรออ่ะค่ะ

 123. ก๊อดครับ ครับ พูดว่า:

  ผมมีญาติที่ LA ครับ เขาอยากให้ผมไปเที่ยวหาประสบการณ์ ผมเองก็อยากไปเหมือนกันแต่ไม่ทราบจะเริ่มต้นอย่างไรครับ จึงขอสอบถามดังนี้ครับ
  – ตอนนี้ผมอายุ 16 กำลังเรียนอยู่ อยากจะไปเที่ยวในช่วงปิดเทอญ เพื่อฝึกภาษาอังกฤษ ไม่ทราบทำอย่างไร
  – คุณพ่อมีธุระกิจส่วนตัวเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ท่านบอกว่ามีเงินพอที่จะให้ไป แต่ท่านไม่ทราบจะเริ่มต้นเรื่องเอกสารอย่างไร ครับ เพราะท่านทำแต่งานไม่มีเวลามาศึกษาเรื่องนี้ ท่านจึงให้ผมหาความวิธีเอาเอง ครับ
  – ผมคิดจะไปแค่สองสามเดือนนะไม่ทราบจะทำวีซ่าแบบไหน และทำอย่างไรบ้างจึงจะได้ไป อ๋อ..ผมมีพี่สาวอายุ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าอยากไปเรียนแบบเต็มเวลา ก็ต้องขอวีซ่านักเรียนครับ
   แต่ถ้าไปเที่ยว + อยากลงเรียนภาษาอังกฤษแบบพาร์ทไทม์ ก็ขอวีซ่าท่องเที่ยวแทนได้ครับ

   หากสนใจเรื่องเรียนต่อ สามารถขอคำปรึกษาและขอข้อมูลได้ที่ เรียนต่อ อเมริกา

 124. น้องเก๋ พูดว่า:

  เก๋อยากไปทำงานที่อเมริกาค่ะ อยากรู้ว่าต้องทำยังไงบ้างคะแล้วต้องยื่นวีซ่าประเภทไหนคะ
  ขอบคุณค่ะ

 125. ิีudomporn พูดว่า:

  อยากทราบว่า ถ้าจะไปนำเสนอผลงานวิชาการที่ USA เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ควรจะสมัคร วีซ่า ประเภทไหนคะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *