วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าB2 วีซ่าชั่วคราว ข้อมูลการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา  การเตรียมเอกสารขอวีซ่าอเมริกาและการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา (วีซ่า B2 และ วีซ่า B1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าอเมริกา ประเภท B2)

(1.2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าอเมริกา ประเภท B1)

2.) วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น

(2.1) วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)

(2.2) วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

3.) วีซ่าถาวร (Immigrant visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ Department of Homeland Security (DHS) ในอเมริกา โดยสามารถหาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas.html

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (ฺB2)

- เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า

1.) หนังสือเดินทาง (Passport)

2.) แบบฟอร์มขอวีซ่า DS160

3.) รูปถ่ายสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

4.) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)

5.) เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับวีซ่าอเมริกาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ที่ Pay at Post ไปรษณีย์ไทย และชำระเป็นเงินบาทตามเรตค่าเงินที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด

(กรณียื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องชำระค่า SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ซึ่ง SEVIS เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ผู้ขอวีซ่าที่ต้องชำระค่า SEVIS เป็นใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่ออเมริกา ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และนักวิชาการที่มีแบบฟอร์ม I-20 / DS-2019 โดยค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ซึ่งสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซด์ https://www.fmjfee.com/i901fee/

ค่าใช้จ่ายของ วีซ่าอเมริกา เป็นเงินบาทโดยประมาณ

us-visa-fee

หมายเหตุ *ข้อมูล ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30 เมษายน 2555

- จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

ซื้อ พิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา (รหัสขอใช้บริการ) ที่ไปรษณีย์ไทย มีการให้บริการ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ ค่าพิน (Pin) 12 ดอลล่าห์ สหรัฐ

1.2 จองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ค่าพิน (Pin) 20 ดอลล่าห์ สหรัฐ (สามารถซื้อด้วยการตัดบัตรเครดิตได้ โดยโทรเข้าไปที่เบอร์ 001-800-13-202-2457)

หมายเหตุ

- พิน (Pin) ดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ 3 ครั้ง (นับการนัดหมายครั้งแรกด้วย)

- พิน (Pin) ดังกล่าว จะใช้งานได้ ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

- พิน (Pin) มีอายุการใช้งาน 90 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าระบบ (แต่เปลี่ยนแปลงวันนัดไปเพียง 3 ครั้ง นับการจองครั้งแรกเป็นครั้งที่ 1)

- กรณี ซื้อพิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการทางเว็บไซด์ ให้รอจนกระทั่ง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วเข้าไปทำรายการผ่านหน้าเว็บไซด์ที่ https://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx

- กรณี ซื้อพิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการจองทางโทรศัพท์ ให้รอจนกระทั่ง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วโทรเข้าไปที่เบอร์ 001-800-13-202-2457 (เบอร์โทรศัพท์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเช็คเบอร์โทรล่าสุดได้จากสลิปพิน (Pin) ที่ได้จากทางเว็บไซด์ หรือที่ ไปรษณีย์ไทย)

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการจองวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา

รหัสบาร์โค๊ตประจำแบบฟอร์ม DS160 ซึ่งจะได้รับเมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ว่าสะดวกไปสัมภาษณ์ที่ใด แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ ยกเว้นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดตามรายชื่อด้านล่าง ที่สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) [การมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพื่อการขอวีซ่า ณ. ศูนย์เชียงใหม่ได้]

จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับการยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่

- สถานที่ยื่นวีซ่า สัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

แผนที่

[wpgmappity id="4"]

 

สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่
387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

แผนที่

[wpgmappity id="5"]

 

ในวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารอื่นๆ ที่น่าจะช่วยสนับสนุนการสมัครวีซ่ามาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ

เฉพาะผู้สมัครวีซ่าอเมริกาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่า ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา โปรดตรวจสอบว่า

- ได้กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า สมบูรณ์แล้วและลงนามบนแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

- เอกสารการสมัครครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด และเดินทางมาถึง แผนกกงสุล ที่ทำการนัดไว้ ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง กรณีที่มาถึงสถานทูตก่อนเวลาเกินครึ่งชั่วโมง อาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและบริเวณที่นั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด กรณีที่ผู้ขอวีซ่า เดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ผู้ขอวีซ่า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวัน-เวลา สัมภาษณ์ visa อเมริกา ใหม่

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ของมีคม รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตอเมริกาได้

กรณีที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ ผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน  3 – 4 วันทำ

การ

กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

ระยะเวลาสูงสุดที่ทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่า ให้
ประเภทวีซ่า            เข้า – ออก                ระยะเวลาสูงสุด
B-1/ B-2                  Multiple              120 เดือน หรือ 10 ปี
F-1/ F-2                   Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี
J-1/ J-2                    Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี

หมายเหตุ ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง (Passport)

211 Responses to วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าB2

 1. บงกช พูดว่า:

  สอบถามเพิ่มเติมค่ะ
  1.ถ้าเราเดินทางเข้าประเทศอเมกา จำเป็นไหมค่ะ ว่าเราต้องซื้อตั๋วไปกลับค่ะ
  2.เราสามารถซื้อเฉพาะตั๋วไปอย่างเดียวได้ไหมค่ะ แล้วถ้าเราซื้อตั๋วกลับด้วยแต่ตม.ที่นั้นให้เราอยู่ไม่ถึง
  ตามวันที่ตั๋วกลับระบุเราจะต้องทำไงค่ะ
  3.ตม.ที่นั้นให้เราอยู่ต่ำสูงประมาณกี่วันค่ะ และสูงสุดกี่วัน
  4.ถ้าตม.ที่เราอยู่สูงสุด เช่น6เดือน เราไม่เดินทางกลับไทยได้ไหมค่ะ
  คือเราซื้อตั๋วเดินทางออกไปนอกประเทศไปประเทศใกล้ๆแล้วเข้ามาใหม่แบบนี้ผิดไหมค่ะ

  ขอบคุณมากค่ะ ^^

 2. Thanadcha Allan พูดว่า:

  สวัสดีค่ะ ดิฉันมีปัญหาอยากจะถามเกียวกับวีซ่า c-family visit 5ปี ประเทศอังกฤษ คือได้วีซ่าแล้วแต่มีปัญหาเรื่องเข้า-ออก ได้วีซ่าวันที่ 13/12/12 คือวันที่เริ่มนับใช่ใหมค่ะ? และอยู่ได้ปีละ 6เดือน ปัญหาอยู่ตรงนี้ค่ะ เข้าประเทศครั้งแรก 11/01/13-19/02/13 ครังที่2 30/05/13-03/10/13 ครั้งที่3 02/04/14-?? ครั้งที่3คิดว่าจะอยู่3เดือนแต่ ต.ม บอกว่าปีนี้ใช้ไป4เดือนแล้ว ให้อยู่ได้อีกเดือนเดียว!! ตกลงเขาเริ่มนับตอนไหนคะงงมากๆเข้าใจว่าเริ่มนับวันที่เราได้วีซ่าครบกำหนดก็คือ1ปีถูกต้องหรือเปล่าคะ? กรุณาช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ตามนั้นครับ เงื่อนไขถึงจะกำหนดไว้ยังไงก็ตาม แต่คนที่มีสิทธิ์ อนุญาตจริง ๆ คือ เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองครับ

 3. บงกช พูดว่า:

  สอบถามนิดนึงค่ะ ดีอายุ20นะคะ พอดีเมื่อมกราคมไปยื่นขอวีซ่าผ่านเรียบร้อย ได้มา 10 ปีค่ะเดือนพฤษภาคมกำลังจะเดินทางให้ญาติทำเอกสารรับรอง เพื่อจะเอาไปยื่นตอนขาเข้าตม.ที่นั้น
  อยากทราบว่าตอนนี้เราได้วีซ่า B1/B2 ถ้าเราจะไปเรียนต่อที่นั้น เราสามารถถือวีซ่านักเรียนด้วยได้ไหมค่ะ จะถือทั้ง2วีซ่าเพราะไม่อยากยกเลิกวีซ่าB1/B2 เสียดายคะ

  • admin พูดว่า:

   ถ้าจะขอวีซ่านักเรียนด้วย วีซ่าท่องเที่ยวไม่ได้ถูกยกเลิกครับ เว้นแต่โดน ต.ม. ยกเลิกกรณีเข้าเมืองผิดเงื่อนไข ผิดกฎหมาย หรืออยู่เกินกำหนดครับ

 4. อัจฉรา พูดว่า:

  ได้คิวสัมภาษณ์เดือนหน้าค่ะ ยื่นขอวีซ่านักท่องเที่ยวกับพ่อแม่ กับเราเป็นสามคน พ่อแม่เป็นข้าราชการครูทั้งคู่อายุ 57 รายได้เฉลี่ยคนล่ะ 50,000 เดินสเตทเม้นท์สวยงาม มีเงินในบัญชีไม่ต่ำกว่าคนล่ะสี่แสน ส่วนเราเป็นตัวแทนขายประกัน แต่เดินสเตทเม้นท์ไม่สวยเท่าไหร่ค่ะ เพราะไม่ได้คิดว่าจะไปทำวีซ่า ยื่นพร้อมกันสามคนคิดว่าจะไปเที่ยวด้วยกัน เคยไปเที่ยวฮ่องกงพร้อมกันสามคน ตอนนี้อยากไปเที่ยวอเมริกาบ้าง คิดว่าน่าจะผ่านมั้ยค่ะ

  • admin พูดว่า:

   ขึ้นอยู่กับตอนสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ครับ ว่าเราจะสามารถแสดงให้เห็นว่า จะเดินทางเข้าอมเริกาเป็นการชั่วคราว และมีความผูกพันกับประเทศที่ทำให้สถานทูตเชื่อว่าไปแล้วจะกลับมาจริง

 5. กิ๊บ พูดว่า:

  ขอวีซ่าท่องเที่ยวอยู่ได้สูงสุดกี่วันคะ

 6. สวีสดีค่ะ ต้องการปรึกษาเรื่องการขอวีซ่า อเมริกา แบบชั่วคราวค่ะ เคยไปขอยื่นวีซ่าเมื่อ สองปีที่ผ่านมา แต่ว่าไม่ผ่าน ทางสถานทูตให้คำตอบว่า ดิฉันมีความสัมพันธ์มากเกินไปกับที่อเมริกา คบกับแฟนมาปีนี้เข้าปีที่4 แล้วค่ะ แต่ว่าแฟนอยากให้ดิฉันไปเที่ยวในช่วงเดือน กรกฎาคม หรือ สิงหาคมค่ะ ไปทำความรู้จักกับพ่อแม่ของเขาที่โน่น และอยากให้พาลูกสาวที่ อายุ 9 ขวบไปด้วย ทุกวันนี้ ดิฉันไม่ได้ทำงาน แต่เรียน ปวส ต่อค่ะ เขาบอกดิฉันว่าให้ลองดูอีกครั้ง ค่าใช้จ่ายเขาจะเป็นคนจัดการให้ทั้งหมด พอจะมีคำแนะนำให้ได้นะค่ะ ขอบคุณค่ะ

  • admin พูดว่า:

   โอกาสผ่านยากครับ เพราะไม่มีหลักฐานที่ยืนยันกับทางสถานทูตได้เลยว่าเราจะไปเพียงชั่วคราว อีกทั้งใช้ผู้สนับสนุนจากอเมริกาด้วย โอกาสยิ่งน้อยเข้าไปอีก (แต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสได้นะครับ แต่โอกาสน้อยจริง ๆ ที่เจ้าหน้าที่จะปล่อยวีซ่าให้) ถ้าอยากได้วีซ่า อาจต้องมองไปช่ิงทางอื่น เช่นวีซ่าคู่หมั้น หรือแต่งงานครับ

   • สวัสดีอีกครั้งค่ะ แล้วถ้าจะให้คนรู้จักที่เขาเปิดร้านอาหาร การรันต์ตรีให้ได้ไหมค่ะ ว่าเรา จะกลับมาจริงๆๆ แล้วขอเอกสารโรงเรียนของลูกสาวให้ ผอ โรงเรียนช่วยการันตรีให้ว่าเราจะต้องพาเด็กมาเรียนต่อ พอจะมีข้อมูลและคำแนะนำอะไรให้บ้างไหมค่ะ ในกรณีที่ยังไม่สามารถยื่น วีซ่า แบบคู่หมั่น และแต่งงานได้ แล้วจดหมายแนะนำตัวของดิฉันต้งเขียนแบบไหน ดิฉันไม่เข้าใจและไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง ค่ะ

    • admin พูดว่า:

     จดหมายการันตี มีน้ำหนักน้อยมากในมุมมองของสถานทูตครับ ตามข้อมูลจากเว็บไซด์สถานทูตที่ระบุว่า

     “ไม่มีญาติ นายจ้าง หรือเพื่อนคนใดที่สามารถ “รับประกัน” ได้ว่าผู้สมัครจะเดินทางกลับจากสหรัฐฯ แทนที่หลักฐานที่กล่าวมาได้ โดยไม่คำนึงว่าผู้ใดเป็นผู้สนับสนุนการเดินทาง”

     • แล้วเอกสาร หลักๆๆส่วนใหญ่เป็นอะไรค่ะ เพราะครั้งที่แล้วที่ดิฉันยื่นไป ก็มี รูปภาพที่ถ่ายด้วยกัน และก็ถ่ายจดหมายอีเมลที่ใช้ติดต่อกัน กับข้อมูลการโทรศัพท์ แล้วก็เอกสาร สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริง และถ่ายเอกสาร … ใบเกิดตัวเอง กับ ของพ่อ ของแม่ และเอกสารการทำงาน ของตัวเองค่ะ ส่วยเอกสารของแฟน เขาเองเขียนจดหมายเชิญ กับเอกสารแสดงการเงินของเขา และเอกสารการเข้าพักในที่ต่างๆๆของเขาในประเทศไทย รบกวนให้ข้อมูลอีกหน่อยนะค่ะ ขอบคุณค่ะ พ่อ แม่ของเขาแก่มากแล้วจึงไม่สามารถเดินทางไปไหนได้ค่ะ พวกเขาอยากให้ดิฉันไปมาก

 7. Careecareetngkwa พูดว่า:

  รบกวนหน่อยค่ะ
  จะไปเที่ยวที่อเมริกา แต่จะไปพักกับเพื่อนคุณแม่ที่เปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่นั่น
  1. ควรขอวีซ่าแบบb1/b2 ใช่มั้ยคะ
  2.ตอนนี้เรียนอยู่มหาลัย สามารถใช้ statement ของพ่อแม่ support ได้ใช่มั้ยคะ
  3.ระยะเวลาที่สามารถอยู่ในอเมริกาได้พิจารณาจากอะไรคะ(คาดว่าจะไปกลางเดือนพ.ค. กลับกลางเดือนส.ค.) เรา request ได้มั้ย
  4.มีโอกาสมั้ยคะที่วีซ่าจะผ่าน

  ขอบคุณมากค่ะ

  • admin พูดว่า:

   1. ใช่ครับ
   2. ใช้ได้ครับ
   3. ความเหมาะสมของแผนการเดินทางและวิจารณญานของสถานทูตครับ
   4. โอกาสได้วีซ่า ไม่สูงเท่าไหร่ครับ แต่ถ้ามั่นใจก็ลองดูครับ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *