วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าB2

วีซ่าอเมริกา วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าB2 วีซ่าชั่วคราว ข้อมูลการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา  การเตรียมเอกสารขอวีซ่าอเมริกาและการยื่นขอวีซ่าอเมริกา

วีซ่าอเมริกา

1.) วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา วีซ่าธุรกิจอเมริกา (วีซ่า B2 และ วีซ่า B1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อจุดประสงค์ทางการท่องเที่ยว หรือธุรกิจ

(1.1) วีซ่าท่องเที่ยว (วีซ่าอเมริกา ประเภท B2)

(1.2) วีซ่าธุรกิจ (วีซ่าอเมริกา ประเภท B1)

2.) วีซ่านักเรียนอเมริกา วีซ่านักเรียนF1 (Student Visa F1 (Non-Immigrant visa))

เป็น วีซ่า สำหรับใช้เดินทางเข้าอเมริกา เป็นการชั่วคราว เพื่อเรียนต่ออเมริกา ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตร เรียนภาษาอังกฤษที่อเมริกา หรือ เรียนป. โท ที่อเมริกา ก็ตาม แบ่งออกเป็น

(2.1) วีซ่านักเรียนอเมริกา (F-1 Student Visa)

(2.2) วีซ่านักเรียนแลกเปลี่ยน (วีซ่าอเมริกา J-1)

3.) วีซ่าถาวร (Immigrant visa)

เป็นวีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการไปอาศัยอยู่ที่ประเทศอเมริกาเป็นการถาวร ในการขอวีซ่าอเมริกาชนิดนี้จะต้องได้รับการสนับสนุนจากประชากรของประเทศศสหรัฐอเมริกา (U.S. Citizen หรือ LPR relative) หรือโดยนายจ้างที่เข้าข่ายในวิชาชีพที่สามารถขอวีซ่าชนิดนี้ ซึ่งการขอวีซ่าชนิดนี้ ไม่สามารถดำเนินการที่สถานทูตอเมริกาประจำประเทศไทย (U.S. Embassy Bangkok) ได้ เพราะเป็นหน้าที่ของ Department of Homeland Security (DHS) ในอเมริกา โดยสามารถหาข้อมูลอย่างละเอียดได้ที่ http://bangkok.usembassy.gov/immigrant_visas.html

ขั้นตอนการขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (ฺB2)

- เตรียมเอกสารยื่นวีซ่า

1.) หนังสือเดินทาง (Passport)

2.) แบบฟอร์มขอวีซ่า DS160

3.) รูปถ่ายสี ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป

4.) ใบเสร็จค่าธรรมเนียมวีซ่า (สถานทูตไม่รับชำระในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ผู้ยื่นขอวีซ่าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมที่ไปรษณีย์ไทยล่วงหน้า)

5.) เอกสารประกอบ ที่แสดงให้เห็นถึงความผูกพันในประเทศไทย ทั้งสถานะทางครอบครัว สังคม และอื่น ๆ เพื่อใช้ประกอบการยื่นวีซ่าอเมริกา

- ค่าธรรมเนียมวีซ่า

ชำระค่าธรรมเนียมวีซ่า ตามรายละเอียดด้านล่าง

สำหรับวีซ่าอเมริกาชั่วคราวมีค่าธรรมเนียม 160 US Dollar โดยผู้ขอวีซ่าต้องชำระค่าธรรมเนียมล่วงหน้าได้ที่ Pay at Post ไปรษณีย์ไทย และชำระเป็นเงินบาทตามเรตค่าเงินที่ทางไปรษณีย์ไทยกำหนด

(กรณียื่น วีซ่านักเรียนอเมริกา หรือ วีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน จะต้องชำระค่า SEVIS เพิ่มเติมจากค่าธรรมเนียมวีซ่าชั่วคราว ซึ่ง SEVIS เป็นค่าธรรมเนียมของระบบเก็บข้อมูลและติดตามนักเรียนและผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ในช่วงที่บุคคลเหล่านี้อยู่ในสหรัฐอเมริกา

ผู้ขอวีซ่าที่ต้องชำระค่า SEVIS เป็นใครบ้าง?

ผู้ที่ต้องการศึกษาต่ออเมริกา ในฐานะนักศึกษาต่างชาติ หรือผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และนักวิชาการที่มีแบบฟอร์ม I-20 / DS-2019 โดยค่าธรรมเนียม SEVIS นี้ไม่สามารถคืนเงินได้ ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมดังกล่าวก่อนถึงวันที่เข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา ซึ่งสามารถชำระผ่านบัตรเครดิตได้ที่เว็บไซด์ https://www.fmjfee.com/i901fee/

ค่าใช้จ่ายของ วีซ่าอเมริกา เป็นเงินบาทโดยประมาณ

us-visa-fee

หมายเหตุ *ข้อมูล ค่าธรรมเนียมวีซ่าอเมริกา อัพเดทล่าสุด เมื่อ 30 เมษายน 2555

- จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา

ซื้อ พิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา (รหัสขอใช้บริการ) ที่ไปรษณีย์ไทย มีการให้บริการ 2 ช่องทาง ดังนี้

1.1 จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซด์ ค่าพิน (Pin) 12 ดอลล่าห์ สหรัฐ

1.2 จองวันสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ค่าพิน (Pin) 20 ดอลล่าห์ สหรัฐ (สามารถซื้อด้วยการตัดบัตรเครดิตได้ โดยโทรเข้าไปที่เบอร์ 001-800-13-202-2457)

หมายเหตุ

- พิน (Pin) ดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงวันนัดหมายได้ 3 ครั้ง (นับการนัดหมายครั้งแรกด้วย)

- พิน (Pin) ดังกล่าว จะใช้งานได้ ในวันทำการถัดไป ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

- พิน (Pin) มีอายุการใช้งาน 90 วัน โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการเข้าระบบ (แต่เปลี่ยนแปลงวันนัดไปเพียง 3 ครั้ง นับการจองครั้งแรกเป็นครั้งที่ 1)

- กรณี ซื้อพิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการทางเว็บไซด์ ให้รอจนกระทั่ง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วเข้าไปทำรายการผ่านหน้าเว็บไซด์ที่ https://thailand.us-visaservices.com/Forms/default.aspx

- กรณี ซื้อพิน (Pin) จองวันสัมภาษณ์ เพื่อดำเนินการจองทางโทรศัพท์ ให้รอจนกระทั่ง 13.00 น. ของวันทำการถัดไป แล้วโทรเข้าไปที่เบอร์ 001-800-13-202-2457 (เบอร์โทรศัพท์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ สามารถเช็คเบอร์โทรล่าสุดได้จากสลิปพิน (Pin) ที่ได้จากทางเว็บไซด์ หรือที่ ไปรษณีย์ไทย)

สิ่งที่จำเป็นสำหรับการจองวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา

รหัสบาร์โค๊ตประจำแบบฟอร์ม DS160 ซึ่งจะได้รับเมื่อกรอกแบบฟอร์ม DS160 ผ่านระบบออนไลน์เรียบร้อยแล้ว

ในขั้นตอนการจองวันสัมภาษณ์ สามารถเลือกได้ว่าสะดวกไปสัมภาษณ์ที่ใด แต่โดยส่วนใหญ่ผู้สมัครขอวีซ่าทุกคนจะต้องมาสัมภาษณ์ที่สถานทูตอเมริกา กรุงเทพ ยกเว้นผู้ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าได้พำนักหรือทำงานหรือศึกษาไม่น้อยกว่า 3 เดือนในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมาในจังหวัดตามรายชื่อด้านล่าง ที่สามารถยื่นขอรับการสัมภาษณ์ได้ที่ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจำเชียงใหม่ (U.S. Consulate in Chiang Mai) [การมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน เพื่อการขอวีซ่า ณ. ศูนย์เชียงใหม่ได้]

จังหวัดที่ได้รับสิทธิ์ในการขอรับการยื่นวีซ่า และ สัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา ที่สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่ ได้แก่ เชียงใหม่, ลำพูน, พะเยา, สุโขทัย, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, พิจิตร, ตาก, กำแพงเพชร, น่าน, พิษณุโลก, อุตรดิตถ์, ลำปาง, เพชรบูรณ์, แพร่

- สถานที่ยื่นวีซ่า สัมภาษณ์ และพิมพ์ลายนิ้วมือ

แผนกกงสุล สถานทูตสหรัฐอเมริกา กรุงเทพมหานคร
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพฯ 10330

แผนที่

[wpgmappity id=”4″]

 

สถานกงสุลสหรัฐฯ ประจำเชียงใหม่
387 ถ.วิชยานนท์ ต.ช้างม่อย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300

แผนที่

[wpgmappity id=”5″]

 

ในวันสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา นอกเหนือจากแบบฟอร์มการสมัครวีซ่าที่กำหนดแล้วโปรดนำเอกสารอื่นๆ ที่น่าจะช่วยสนับสนุนการสมัครวีซ่ามาด้วย เจ้าหน้าที่กงสุลได้รับการกำหนดให้พิจารณาเฉพาะเอกสารการสมัครและเอกสารที่กำหนดอื่นๆ เท่านั้น อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่กงสุลอาจขอดูข้อมูลสนับสนุนอื่น ๆ

เฉพาะผู้สมัครวีซ่าอเมริกาเท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณสถานทูตฯ ผู้สมัครวีซ่าไม่สามารถนำสมาชิกในครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือเพื่อนมาด้วยได้ แม้ว่าบุคคลเหล่านั้นจะเป็นพลเมืองอเมริกันก็ตาม ในขณะสัมภาษณ์ผู้สมัครแต่ละคนจะต้องแสดงวัตถุประสงค์ของตนเอง ผู้สมัครควรเตรียมตัวพูดเกี่ยวกับความผูกพันของตน และจุดประสงค์การเดินทางโดยไม่มีสมาชิกในครอบครัวคนอื่นๆ หรือตัวแทนทางกฎหมายอยู่ด้วย ยกเว้นผู้สมัครวีซ่า ที่อายุต่ำกว่า 13 ปีหรือผู้สมัครที่ทุพพลภาพที่ต้องมีผู้อื่นเดินทางร่วมมาด้วยภายใต้สถานกาณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง

ในวันสัมภาษณ์วีซ่าอเมริกา โปรดตรวจสอบว่า

- ได้กรอกแบบฟอร์มขอวีซ่า สมบูรณ์แล้วและลงนามบนแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว

- เอกสารการสมัครครบถ้วนตามที่สถานทูตกำหนด และเดินทางมาถึง แผนกกงสุล ที่ทำการนัดไว้ ก่อนเวลาครึ่งชั่วโมง กรณีที่มาถึงสถานทูตก่อนเวลาเกินครึ่งชั่วโมง อาจถูกขอให้รออยู่ภายนอกสถานทูตเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยและบริเวณที่นั่งรอภายในสถานทูตฯ มีจำกัด กรณีที่ผู้ขอวีซ่า เดินทางมาถึงสถานทูตฯ ช้ากว่าเวลานัดเกินหนึ่งชั่วโมง หรือไม่ได้เตรียมเอกสารการสมัครที่กำหนดมาในวันนัดและไม่สามารถกลับมาที่สถานทูตภายในเวลาหนึ่งชั่วโมงหลังจากเวลานัดได้ ผู้ขอวีซ่า จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในสถานทูตฯ และจำเป็นต้องนัดวัน-เวลา สัมภาษณ์ visa อเมริกา ใหม่

- อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อาวุธ ของมีคม รวมทั้งโทรศัพท์มือถือ เป้สะพายหลัง กระเป๋าเดินทาง กระเป๋าเอกสาร และรถเข็นเด็ก ไม่สามารถนำเข้ามาในสถานทูตอเมริกาได้

กรณีที่วีซ่าได้รับการอนุมัติ ผลวีซ่าและเล่มหนังสือเดินทางจะถูกส่งคืนผู้สมัครทางไปรษณีย์ภายใน  3 – 4 วันทำ

การ

กรณีที่วีซ่าถูกปฏิเสธผู้ขอวีซ่าจะได้รับใบแจ้งเหตุผล และมีสิทธิที่จะยื่นขอสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา อีกครั้งเมื่อใดก็ได้ ในการสมัครวีซ่าใหม่ ผู้ขอวีซ่ายังคงต้องปฏิบัติตามกระบวนการทั้งหมด กรอกแบบฟอร์มการสมัครใหม่ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครวีซ่า อีกครั้ง อย่างไรก็ตามการขอวีซ่าใหม่โดยที่ยังขาดหลักฐานที่หนักแน่นและมีนัยสำคัญที่สามารถแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของผู้ขอวีซ่า อาจไม่สามารถเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณาอนุมัติวีซ่าได้

ระยะเวลาสูงสุดที่ทางสถานทูตจะอนุมัติวีซ่า ให้
ประเภทวีซ่า            เข้า – ออก                ระยะเวลาสูงสุด
B-1/ B-2                  Multiple              120 เดือน หรือ 10 ปี
F-1/ F-2                   Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี
J-1/ J-2                    Multiple                60 เดือน หรือ 5 ปี

หมายเหตุ ระยะเวลาวีซ่าที่ได้รับ ไม่ได้หมายความว่า สามารถอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับวีซ่า ผู้ขอวีซ่าอเมริกาจะทราบระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตได้จาก เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง ที่สนามบินในอเมริกา โดยจะประทับวันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศอเมริกาไว้ในหนังสือเดินทาง (Passport)

Comments

 1. สุนิสา ไทยจินดา says

  ขอถามคำถามค่ะ

  ว่า ลุกชาย อายุ 22 ปี เคย มี วีช่า ฺB2 ท่องเที่ยว 10 ปี ทำพร้อม แม่ เมื่อปี 2012 หมดอายุ 2021
  จากนั้น ได้ ไปทำ วีช่าใหม่ F1 เพื่อเรียนต่อ มหาลัย อยุ่ 2 ปี ครึ่ง ตอนนี้ จบไม่เรียน ต่อ แล้ว จะกลับ มาไทย เดือน หน้า

  แต่ ถ้า จะ กลับไปอเมริกาใหม่ เดือน มีนา เพื่อเยี่ยมญาติ ช่วง สั้นๆ 3 อาทิตย์ กับแม่
  โดย คราวนี้ จะ ย้อน มาใช้ วีซาเก่า B2 ที่มีอยุ่เดิม ซึ่ง ยังอยู่ หน้า ติดๆกัน ใกล้ๆกับ F1 ด้วย จะ มีปัญหาไหม คะ…หรือ ต้อง ไป ทำใหม่อีกคะ

  อยาก ถาม ให้ แน่ ใจ ค่ะ

  ขอบคุณค่ะ

  • admin says

   วีซ่าใช้ได้นะครับ เพราะยังไม่ถูกยกเลิก คงไม่ต้องไปขอใหม่ แต่ควรทำเรื่องลาออกจากสถาบันให้เรียบร้อย และถ้ามีเอกสารจากโรงเรียนด้วย ก็ยิ่งดีครับ

   แต่อย่างไรก็ตาม ก็ไม่สามารถตอบได้แน่นอน ว่าตอนเข้าประเทศจะมีปัญหาหรือไม่ เพราะขึ้นอยู่กับเหตุผลการเดินทางตอนที่เราบอกกับ ต.ม. มากกว่าครับ วีซ่าอเมริกาเป็นเหมือนกับในอนุญาตให้เดินทางเข้าเขตสหรัฐเท่านั้น ต.ม. ที่นู่นเท่านั้นที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้เข้าประเทศตามเหตุผลในทริปนั้น ๆ ครับ ผู้เดินทางทุกคนก็เป็นแบบนี้หมดครับ

 2. ฝ้าย says

  เพิ่งไปสัมภาษณ์วีซ่ามาค่ะ ไปพร้อมแม่ บอกเหตุผลว่าไปเยี่ยมพี่สาวที่กำลังจะคลอดลูกในเดือนมีนาคม แม่มีเงินในบัญชี 8 แสนกว่า เรามีในบัญชี 2 แสนกว่า มีจดหมายจากพี่เขย และหนังสือรับรองเงินเดือนของพี่เขย เพราะพี่สาวเราไม่ได้ทำงาน
  คำถามที่ทางสถานฑูตถามคือ
  1.ไปทำอะไร
  เราก้อตอบว่าจะไปเยี่ยมพี่สาวและหลานที่กำลังจะเกิดในเดืแนมีนาคม
  2.ใครออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้
  เราก้อตอบว่าแม่ออกทั้งหมด
  3.ทำงานที่ไหน
  แม่ก้อตอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
  เราตอบมหาวิทยาลัยพะเยา
  4.คิดว่าจะไปกี่วัน
  1 เดือนค่ะ
  5.คุณไปช่วงไหน
  5-27 เมษายน 58
  6.คุณไม่อยู่เล่นสงกรานต์เหรอ
  เราก้อตอบว่าเราไม่อยู่เพราะเราอยากจะไปเจอหลานและพี่สาวเรามากกว่าค่ะ
  7.พี่สาวทำงานอะไร
  พี่สาวไม่ได้ทำงานค่ะเปนแม่บ้าน เพราะตอนนี้เค้ากำลังท้อง
  แล้วทางเจ้าหน้าที่เค้าก้อพิมพ์ๆๆๆๆๆๆๆ
  แล้วสักพักเค้าก้อบอกว่า
  ยินดีกับคุณแม่ที่ผ่านวีซ่าอเมริกา
  และเสียใจกับคุณด้วย เพราะผมไม่สามารถให้คุณผ่านได้ เพราะผมไม่แน่ใจว่าถ้าผมให้คุณไปแล้ว คุณจะกลับมาเมืองไทยอีกหรือไม่ ผมต้องเสียใจจริงๆ

  แม่เราเข่าอ่อนเลย เพราะแม่เราไม่สามารถไปคนเดียวได้
  เรามีแพลนจะไปสอบรอบที่ 2 เดือนมีนาคมหน้า รบกวนขอคำแนะนำหน่อยค่ะ คิดไม่ออกจริงๆว่าหลักฐานตรงไหนที่ไม่น่าเชื่อถือ

  • admin says

   ไม่รู้ว่าติดใบลาไปด้วยหรือเปล่า เพราะระยะเวลาที่ต้องลางาน อาจจะนานเกินไปจนสถานทูตมองว่าเป็นได้ยากที่จะลาติด ๆ กันหลาย ๆ วัน

   แต่ถ้ามีทุกอย่างพร้อมก็ต้องบอกว่า อำนาจในการพิจารณาความเสี่ยงที่ว่า ผู้สมัครไปแล้วจะกลับมาจริงหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ที่สัมภาษณ์น่ะครับ ถ้าเค้าสะกิดใจตรงไหน หรือมีข้อมูลประวัติการเข้าเมืองของ ญาติพี่น้องที่ทำให้เค้าเชื่อว่า คุณมีความเสี่ยงที่ อาจจะ ไม่กลับมาตามแผนที่แจ้งไว้ เค้าก็ปฏิเสธได้ทันทีครับ

 3. รชต says

  อยุ 57 มีธุรกิจส่วนตัว แต่ไม่มีบัญชี เงินฝาก..มีโอกาสขอวีซ่าผ่านมั้ยคะ คือว่าอยากจะไปเที่ยว กับหลานสาวที่อยู่เมกา และหลานจะกลับมาเที่ยวเมืองไทย เขาอยู่เมกาสิบกว่าปี ตอนนี้ได้ใบเขียวแล้ว หลานจะมาเดือน มีนา.นี้ และจะกลับไปเดือน พค.ค่ะ มีเวลาพอสำหรับเตรียมเอกสารมั้ยคะ

  • admin says

   โอกาสน้อยครับ เพราะบัญชีธนาคารเป็นหลักฐานที่เหมาะสมอย่างหนึ่งที่สามารถแสดงว่าธุรกิจมีความมั่นคงหรือไม่ หรือมีเงินเก็บเพียงพอที่จะไปท่องเที่ยว/เยี่ยม หรือไม่

 4. Joyous says

  เรียนจบจากอเมริกาแล้วตอนนี้กลับมาอยู่ไทยแล้ว แต่วีซ่านักเรียนหมดปี2016 ถ้าจะกลับไปเที่ยวอเมริกาใหม่ ต้องขอวีซ่าท่องเที่ยวใหม่ใช่มั๊ยคะ ทั้งที่วีซ่านักเรียน F-1ยังไม่หมด

 5. Mint says

  อยากไปรับแม่คะ ตอนนี้แม่ป่วยเลยจะกลับมารักษาตัวที่ไทยย้ายกลับมาแบบถาวรเลย แล้วเอาเอกสารการเดินทางกลับของแม่มาช่วยยืนยันได้มั้ย แต่เพิ่งเรียนจบยังว่างงานอยู่แต่ตอนนี้เพิ่งจัดฟันมาได้ 1 ปี ยังเหลืออีก 3 ปี เราสามารถขอเอกสารจากทันตแพทย์มายืนยันเป็นหลังฐานด้วยได้มั้ย ค๊ะ

  ขอบคุณคะ

  • admin says

   เอกสารจากทันตแพทย์ไม่น่าจะเป็นหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ความผูกพันกับประเทศได้นะครับ ถ้าเป็นใบรับรองแพทย์หรือใบส่งตัวจากหมอ อาจจะพอมีน้ำหนักอยู่บ้างครับ

 6. Bibee says

  ดิฉันมีวีซ่านักท่องเที่ยวของusa10ปี แต่ดิฉันทำพาสปอตที่มีหน้าวีซ่าusaหาย ถ้าไปติดต่อทำพาสปอตเล่มใหม่ ดิฉันจะขอรับวีซ่าusaที่เคยมีจากที่ไหนได้คะ? ทางสถานทูตมีการเก็บข้อมูลผู้สมัครเดิมไว้รึเปล่าคะ?

  • admin says

   เงินขั้นต่ำ ต้องเพียงพอกับทริปนั้น ๆ ทั้งค่าเดินทาง ค่าที่พักและเงินที่ต้องใช้ระหว่างที่ท่องเที่ยวครับ ไม่มีการกำหนดตายตัว

   ส่วนที่ยากกว่า คือต้องมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงพอสมควรในการขอวีซ่าครับ

  • admin says

   ปกติการขอวีซ่า ถ้าอยู่ในวัยทำงานก็ต้องมีความพร้อมและความั่นคงทั้งในเรื่องงานและเรื่องเงินครับ

   แต่ถ้ายังเรียนอยู่ ก็ต้องมีเงินสนับสนุนที่เพียงพอและแผนการเดินทางที่เหมาะสมครับ

 7. AUPAN says

  ลูกชายเกิดที่เมกาเป็นซิติเซนเมื่อปี 1991 แล้วกลับมาไทยปี 1994 จนปัจจุบันอายุ 23 ปี ได้ทำเรื่องขอใบเขียวใหม้แม่ที่เมืองไทย แล้วกลับไปเมกาอยู่กับป้าเมื่อเดือนมีนาคม 2014 ยื่นเรื่องให้แม่เดือนกุมภาพันธ์ ส่งเอกสารเดือนมีนาคม และเรียกสัมภาษณ์เดือนเมษายน 2014 แล้วติด 221g ให้ส่งเอกสารเพิ่มคือ 1. หลักฐานผุกพันของลูกชายที่เมกา 2. ใบแจ้งความพาสปอตหาย เคยถูกแคนเซิลวีซ่า เมื่อที่ 1998 (ขอวีซ่ากลับไปเมกาอีก) หลังจากนั้นพาสปอตหาย 3. ขอใบสิ้นสุดคำพิพากษาของศาลคดีละเมิดลิขสิทธิ์ 2 คดี ประมาณ 10 ปีมาแล้ว
  ตอนนี้ลูกชายไปอเมริกาแล้วอยู่กับป้าซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยอยู่ เอกสารทุกอย่างได้เพิ่มของลูกชายคือใบลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย และใบรับเงินเดือนที่มีการเสียภาษี 2 เดือนของร้านอาหารป้า และป้าออกหนังสือรับรองให้ไปทำงานในครัว และให้ที่พัก และเอกสารอื่นๆ ไปให้หมดพร้อมทั้งพาสปอตใหม่แล้ว กงสุลได้รับวันที่ 25 มิย. 2014 และให้ติดตามสถานะผ่านเน็ต โดยให้รหัส BNKXXXXX มา ซึ่งก็ได้เช็คมาตลอดจนปัจจุบัน ก็ยังขึ้นเป็น Administrative Processing อยู่
  อยากทราบว่าจะมีโอกาสได้ใบเขียวมั้ย และต้องรออีกนานเท่าไร คิดถึงลูกค่ะ

  • admin says

   ทางผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับกฎหมายการย้ายถิ่นฐาน หรือวีซ่าประเภทนี้ครับ
   แต่กรณีที่ ใบสมัครยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณา ก็คงต้องรอเท่านั้นครับ

 8. says

  สวัสดีครับ ผมเป็นเจ้าของกิจการ ทำธุรกิจในไทย
  ผมจะขอวีซ่าอเมริกา เพื่อไปเที่ยว และดูช่องทางธุรกิจ ต้องขอ ประเถท B1,B2 ใช่ป่าวครับ และมีโอกาสที่จะผ่านบ้างหมั๊ยครับ
  ขอบคุณครับ
  อัครพนธ์

  • admin says

   วีซ่าธุรกิจ B1
   วีซ่าท่องเที่ยว B2 ครับ

   แต่โดยพื้นฐานแล้ว วีซ่า 2 ตัวนี้ จะอยู่ด้วยกัน ถ้าขอ มักจะได้เป็น B1/B2

 9. nom says

  ถ้าจะพาแม่ไปเที่ยวอเมริกาด้วยกัน แต่แม่ไม่ได้ทำงานเลี้ยงหลานอยู่บ้าน แต่ว่าจะเป็นคน sponcerให้โอกาสผ่านไหมค่ะ เงินในบัญชีประมาณ 5 แสนกว่าๆ ค่ะ ทำงานบริษัทเกือบ 10ปี แต่งงงานแล้วมีลุก 1 คน

 10. โฟค์ says

  อยากทราบว่าถ้าเกิดบริษัทจะดำเนินการให้เราไปอริเมกาได้ไหมค่ะเพราะว่าบริษัทมีร้านอาหารที่ไทยและต่างประเทศแต่เราเคยไปแล้ว3ประเทศเเต่เป็นในโซนเอเชียแต่ไปมาหลายครั้งหรือว่าเราต้องดำเนินการเดินเรื่องเองค่ะแล้วต้องใช้ระยะเวลากี่วันในการทำเรื่องค่ะช่วยเเนะนำด้วยนะค่ะ

  • admin says

   กว้าง ๆ ก็สถานทูตไม่เชื่อว่า ไปแล้วจะกลับมาจริง หรือ ไม่มีความมั่นคงในประเทศไทยในระดับที่สถานทูตพอใจครับ

  • admin says

   ระบบและเงื่อนไขไม่มีอะไรต่างกับของเดิมครับ เว้นแต่ยกเลิกระบบพินที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในการจองวันสัมภาษณ์

 11. Pam says

  หนูเรียนจบแล้ว ทำงานบริษัทได้ 6 เดือน จะไปเยี่ยมฐาติที่อเมริกา และถือโอกาสเที่ยวด้วย ถ้าจะขอวีซ่าท่องเที่ยว ใช้ statement ของคุณอาได้มั้ยคะ

 12. สมพร says

  ขอเรียนถามค่ะ ถ้าได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยว (B2) เป็นเวลา 10 ปี หมายความว่า สามารถเข้าประเทศได้ตลอดเวลา 10 ปี โดยไม่ต้องไปติดต่อสถานฑูตสหรัฐอีกเลยใช่ไหมคะ

ส่งคำถาม-คำตอบ

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *