เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ศึกษาต่อญี่ปุ่น

เรียนต่อญี่ปุ่น » หน้านี้ อธิบาย ข้อมูลโดยสรุปของการ เรียนต่อที่ญี่ปุ่น เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ศึกษาต่อญี่ปุ่นและข้อมูลโดยทั่วไป ของญี่ปุ่น ซึ่งสามารถกดลิงค์อ่านต่อในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดทั้งหมดได้

 

เรียนต่อญี่ปุ่น เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ศึกษาต่อญี่ปุ่น 

Last updated: สิงหาคม 19, 2015 at 10:43 am
ศึกษาต่อญี่ปุ่น-1

เรียนต่อญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ เทคโนโลยี และที่สำคัญ บริษัทของประเทศญี่ปุ่น ได้มาลงทุนในประเทศไทย เป็นอันดับ 1 มากกว่าทุก ๆ ประเทศ จึงทำให้เกิดความนิยมไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น มาอย่างต่อเนื่อง การไปเรียนต่อญี่ปุ่น ไม่ใช่แค่จะได้ ความรู้ทางด้านวิชาการเท่านั้น การไป เรียนต่อญี่ปุ่น ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่น อย่างเต็มที่อีกด้วย

โดยส่วนใหญ่ นักเรียนไทย มากว่า 75% นิยมไปเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นในหลักสูตร ภาษาญี่ปุ่น เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ด้านภาษา รวมถึง เป็นการเตรียมตัว เพื่อเข้าเรียนต่อในระดับ ปริญญา ต่อไป

นอกจากในเรื่องวิชาการแล้ว ประเทศญี่ปุ่นยังเป็นประเทศที่มีสเน่ห์ มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกิน แฟชั่น สถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ทำให้ผู้ที่เคยไปเยี่ยมชม ประทับใจ และอยากกลับไปอีกครั้ง

ข้อดีของการเรียนในประเทศญี่ปุ่น 

1. ประเทศญี่ปุ่นถือได้ว่าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีการพัฒนาเทคโนโลยีเป็นอย่างมากรองจากสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ยังเป็นเมืองที่มีผู้คนที่เป็นมิตรและสั่งสมประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน

2. มาตรฐานการศึกษาในประเทศญี่ปุ่นที่สูง โดยดูจากอันดับโลก นักเรียนญี่ปุ่นในระดับมัธยมปลายเป็นที่ 1 ของโลกทางด้านคณิตศาสตร์ และเป็นที่ 2 ของโลกทางด้านวิทยาศาสตร์ รวมถึงในระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นประมาณ 10 แห่งอยู่ในระดับ Top 200 ของโลก

3. ประเทศญี่ปุ่นถือว่าเป็น 1 ในประเทศที่มีความปลอดภัยจากอาชญากรรมของโลก โดยสถิติอาชญากรรมในประเทศญี่ปุ่นอยู่ในอันดับท้าย ๆ ของโลก

4. นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางด้านภาษาแล้วยังจะได้เรียนรู้ทักษะอื่น ๆ ด้วย อาทิเช่น การเรียนหลักสูตรสั้น ๆ เช่นการประดิษฐ์ดอกไม้ การทำอาหารเป็นต้น

» » อ่านต่อในหัวข้อ เรียนต่อญี่ปุ่น

 

เรียนต่อญี่ปุ่น

 

เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

ศึกษาต่อญี่ปุ่น-2

โรงเรียนสอนภาษาในญี่ปุ่น

เมืองที่นักเรียนไทยนิยมไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

1. โตเกียว
2. ชิบะ
3. โอซาก้า

ปัจจุบันมีโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นจำนวนมาก และมีหลักสูตรภาษาให้เลือกหลากหลาย แต่จะสามารถแบ่งหลักสูตรเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น ออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ ๆ ได้ดังนี้

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน

1. เหมาะสำหรับ นักเรียนที่มีเวลา ไปเรียนจำกัด โดยสามารถเรียนได้ตั้งแต่ 1-3 เดือน
2. สามารถเรียนได้ด้วยการถือวีซ่าท่องเที่ยว ซึ่งจะใช้เวลาในการขอและขั้นตอนไม่ยุ่งยากเท่ากับวีซ่านักเรียน โดยจะใช้ระเวลาในการขอวีซ่าประมาณ 1 สัปดาห์
3. เหมาะสำหรับ นักเรียนที่อยากไปทดลองเรียนดูก่อน ว่าจะสามารถปรับตัวได้ไหม

ตัวอย่างตารางค่าเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 3 เดือน

ระยะสั้น จำนวนเงิน (เยน)
 ค่าแรกเข้า  32,400
ค่าเรียน 1 เดือน 97,600
ค่าเรียน 3 เดือน 207,600

หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป  ระยะยาว

1. เหมาะสำหรับ นักเรียนที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาระดับภาษาญี่ปุ่น เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในการทำงาน
2. มีให้เลือกเรียนได้ตั้งแต่ 6 เดือน จนถึง 1 ปี

ตัวอย่างตารางค่าเรียนภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน 6 เดือน

6 เดือน จำนวนเงิน (เยน)
 ค่าสมัครวีซ่า  20,000
  ค่าแรกเข้า  60,000
  ค่าเรียน เทอมแรก (6 เดือนแรก)  330,000
ค่าอุปกรณ์ 30,000
ค่าประกัน 6,000
รวม 446,000

หลักสูตรเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ระยะยาว

1. เหมาะสำหรับ นักเรียนที่มีเป้าหมาย จะเรียนต่อในระดับ มหาวิทยาลัย
2. เหมาะสำหรับ นักเรียนที่มีจุดประสงค์ที่จะพัฒนาระดับภาษาญี่ปุ่นอย่างเข้มข้น เพื่อนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน หรือใช้ในการทำงาน
3. ระยะเวลาเรียน โดยจะมีระยะเวลาการเรียนตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป จนถึง 2 ปี

ตัวอย่างตารางค่าเรียนภาษาญี่ปุ่นเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย 6 เดือน

6 เดือน จำนวนเงิน (เยน)
 ค่าสมัครวีซ่า 20,000
 ค่าแรกเข้า 60,000
 ค่าเรียน เทอมแรก (6 เดือนแรก) 345,000
ค่าอุปกรณ์ 40,000
ค่าประกัน 6,000
รวม 471,000

ส่วนเรื่องการขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น ระยะยาว ไม่ได้ยากนัก การขอวีซ่าญี่ปุ่น ถ้าผู้ขอมีความพร้อมทั้งในเรื่อง การเงิน การศึกษาพื้นฐานแล้ว วีซ่าก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดี โดยทาง บริษัทฯ จะช่วยตรวจเอกสารให้ก่อน ให้แน่ใจว่า โอกาสที่วีซ่าผ่านสูง ถึงจะอนุญาติให้ นักเรียนชำระค่าใช้จ่าย และค่าเล่าเรียน ให้กับทางโรงเรียน

» » อ่านต่อในหัวข้อ เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น

 

เรียนต่อญี่ปุ่น

ข้อมูลเมืองญี่ปุ่นที่ควรทราบ

 

รู้จักญี่ปุ่น (にっぽん)

เรียนต่อญี่ปุ่น

ประเทศญี่ปุ่น

Japan หรือ Nippon

Japan เป็นชื่อเรียกที่ชาวต่างประเทศใช้เรียกประเทศญี่ปุ่น แต่จริง ๆแล้วชาวญี่ปุ่นนั้นจะเรียกประเทศของตนเองว่า Nippon หรือ Nihon ซึ่งในญี่ปุ่นเอง โดยNippon(にっぽん) จะถูกนำมาใช้อย่างเป็นทางการมากกว่า ซึ่งเราจะพบคำนี้ทั้งในเหรียญเยน และตราแสตมป์ นอกจากนี้ความหมายทั้ง 2 คำนี้ยังหมายถึงดินแดนแห่งอาทิตย์อุทัย ซึ่งเป็นคำเรียกประเทศญี่ปุ่นที่เราคุ้นเคยนั่นเอง

ภูมิประเทศ

ประเทศญี่ปุ่นตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของทวีปเอเชีย พื้นที่ทั้งหมดคิดเป็น 377,873 ตารางกิโลเมตร (เทียบเท่าประเทศเยอรมนีและประเทศสวิตเซอร์แลนด์รวมกัน แต่ก็ยังน้อยกว่ารัฐแคลิฟอร์เนีย) ประเทศญี่ปุ่นประกอบด้วย 4 เกาะหลัก และเกาะย่อยมากกว่า 4,000 เกาะ โดยเกาะหลัก ๆ ในประเทศญี่ปุ่นมีดังนี้

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่น

ศึกษาต่อญี่ปุ่น

ภูมิภาคต่าง ๆ ของประเทศญี่ปุ่น

 

ภูมิภาคของประเทศญี่ปุ่นแบ่งออกเป็น 8 ภูมิภาคด้วยกัน ดังนี้

-ภาคเหนือ (ฮอกไกโด)

ฮอกไกโด (Hokkaido)เป็นเกาะทางด้านเหนือสุดของประเทศญี่ปุ่น และถือได้ว่าเป็นเกาะใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ในแต่ละฤดูกาลจะมีอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างมาก และทำให้สภาพแวดล้อมนั้นแตกต่างไปด้วย นอกจากนี้ยังถือได้ว่าฮอกไกโดเป็นสวรรค์ของธรรมชาติ ทั้งภูเขา ที่ราบสูง แม่น้ำ ทะเลสาบ บ่อน้ำพุร้อน และชายฝั่งทะเล อุตสาหกรรมหลักของภูมิภาคนี้คือ การเกษตรและฟาร์มโคนม นอกจากนี้ยังมีชื่อเสียงในด้านอาหารทะเลอีกด้วย

เนื่องจากเป็นภูมิภาคเหนือที่สุดในญี่ปุ่นทำให้ในช่วงฤดูหนาวจะมีอากาศที่หนาวมาก และอากาศจะดีในช่วงฤดูร้อน

นอกจากนี้ยังมีเมืองซัปโปโรเป็นศูนย์กลางทางด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง เป็นเมืองที่มีการจัดวางผังได้สมบูรณ์แบบ มี สวนสาธารณะโอโดริ ซึ่งเป็นที่จัดแสดงงานเทศกาลหิมะที่มีชื่อเสียง สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก เข้ามาชมงานในเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี

– ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (โทโฮะกุ)

อยู่ทางด้านเหนือของเกอะฮอนชู และรอบล้อมไปด้วยทะเลทั้ง Sea of Japan, Pacific Ocean,Tsugaru Straitเป็นภูมิภาคที่มีอากาศเย็นสดชื่นตลอดแม้ในฤดูร้อน อุณหภูมิบริเวณที่ราบสูงประมาณ 10 องศาเซลเซียส

เป็นภูมิภาคที่ผลิตข้าวได้ประมาณร้อยละ 28 ของประเทศ มีแอปเปิ้ล, เชอร์รี่ และลูกพีช เป็นผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคนี้

– ภาคตะวันออก (คันโต)

เป็นศูนย์กลางทางด้านการเมือง, เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม จึงทำให้มีประชากรมากถึงร้อยละ 32 ของประชากรทั้งหมดในประเทศญี่ปุ่น

เป็นที่ตั้งของเมืองโตเกียว (Tokyo) ซึ่งเป็นเมืองหลวงที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในเอเชีย เป็นแหล่งที่คงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันเก่าแก่หลายศตวรรษ ผสมผสานควบคู่ไปกับค่านิยมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้น และแสดงออกถึงความตื่นเต้น และความมีชีวิตชีวาที่มีลักษณะพิเศษเฉพาะตัว พื้นที่ของเมืองโตเกียวนั้น มีอาณาบริเวณหนึ่งในสี่ส่วนของประเทศญี่ปุ่น มีจำนวนประชากรที่ถูกต้องตามกฎหมายอาศัยอยู่ 12 ล้านคน

– ภาคกลาง (จูบุ)

จูบุ เป็นภูมิภาคที่ตั้งเกือบกึ่งกลางของประเทศญี่ปุ่น เป็นภูมิภาคที่ยังคงหลงเหลือความเก่าแก่และวิถีชิวิตแบบดั้งเดิมของญี่ปุ่นอยู่มาก อย่างไรก็ตาม ตลอดเส้นทางจนถึงชายฝั่งแปซิฟิก มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากของอุตสาหกรรมสมัยใหม่  มีความหลากหลายแตกต่างในหลายๆ ด้านที่ประกอบกันขึ้นเป็นภูมิภาคนี้

– ภาคตะวันตก (คันไซ)

เป็นภูมิภาคทางตะวันตกของเกาะฮอนชู  เป็นภูมิภาคใจกลางทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น  และมีความเจริญก้าวหน้าในฐานะที่เป็นเมืองเศรษฐกิจหลักของญี่ปุ่นยาวนานตั้งแต่สมัยอดีต

– เกาะชิโกะกุและหมู่เกาะทะเลใน (เซโตะไนไค)

เกาะชิโกะกุตั้งอยู่ทางใต้ของเกาะฮอนชู  ประกอบด้วย 4 เมือง นอกจากนี้ชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกก็เป็นอีกแห่งหนึ่งในสถานที่เที่ยวที่โดดเด่นของเกาะชิโกะกุ การเดินทางเข้ามายังเกาะทำได้อย่างง่ายดาย เนื่องจากเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดบริการทางรถบัสระหว่างเมืองสำคัญต่างๆ ในภาคคันไซบนฝั่งฮอนชูกับเกาะชิโกะกุ

-ภาคตะวันตก (จูโงะกุ)

ภูมิภาคจูโงะกุนั้น เต็มไปด้วยหมู่บ้านและเมืองที่เงียบสงบสวยงามหลายแห่งตั้งกระจายกันอยู่เป็นระยะ ลักษณะเป็นหมู่บ้านประมงชายทะเลและหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งหลักแหล่งตามทิวเขา ตั้งอยู่สุดตะวันตกของเกาะหลักฮอนชู แบ่งเป็นสองส่วนคือ ซันโย ชายฝั่งเกาะกลางทะเลใน และ ซันอิน ชายฝั่งทะเลญี่ปุ่น

– ภาคใต้ (คิวชู และเกาะโอกินะวะ)

ตั้งอยู่ทางตะวันตกสุดของเกาะหลักฮอนชู มีอากาศที่อบอุ่น ชนบทที่เขียวชอุ่ม บ่อน้ำแร่และภูเขาไฟที่เร้นลับเนื่องจากอยู่ใกล้จีนและเกาหลี จึงได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้านตั้งแต่ศตวรรษที่ 4 อีกทั้งเป็นจุดแรกที่ติดต่อกับทางตะวันตกซี่งชาวโปรตุเกสได้เข้ามาเทียบท่าเมื่อศตวรรษที่ 16

» » อ่านต่อในหัวข้อ ข้อมูลประเทศญี่ปุ่น

 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก สถานทูตญี่ปุ่น

ความคิดเห็น หรือ คำถาม-คำตอบ

 1. กัญญลักษณ์ says:

  ขอบคุณนะคะ อ่านแล้ว แต่ยังสงสัยอยู่ค่ะ พอดี อยากเรียนภาษาหลักสูตรระยะยาวแบบ 2 ปี ไม่ทราบว่ามีแต่สอบเข้ามหาลัยหรือว่าเป็นโรงเรียนสอนภาษา เพราะจริงๆ อยากนำไปใช้ภาษาในการทำงานค่ะ อีกอย่างเราเลือกเรียนได้ไหมค่ะ เฉพาะภาคเช้าอย่างเดียว

  • admin says:

   มีทั้ง 2 หลักสูตรครับ คือ เรียนเพื่อต่อมหาวิทยาลัย และ เรียนเป็น ภาษาญี่ปุ่นทั่วไปครับ

 2. กัญญลักษณ์ คำสด says:

  อยากสอบถามโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น ต้องการเรียนในโตเกียวค่ะ เพื่อนญาติอยู่ที่นั่น

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติ HTML เหล่านี้ได้: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>