เรียนภาษาที่เมลเบิร์น เรียนต่อเมลเบิร์น ศึกษาต่อเมลเบิร์น

เรียนภาษาที่เมลเบิร์น » หน้านี้ อธิบาย ข้อมูลโดยสรุปของการ เรียนต่อที่เมลเบิร์น และข้อมูลโดยทั่วไป ของเมลเบิร์น ซึ่งสามารถกดลิงค์อ่านต่อในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อไปยังหน้ารายละเอียดทั้งหมดได้

เรียนภาษาที่เมลเบิร์น

 

เรียนภาษาที่เมลเบิร์น

เมืองเมลเบิร์น

» ข้อดีของการ เรียนภาษาที่เมลเบิร์น «

 • สมญานามของเมลเบิร์นคือเมืองแห่งการศึกษา สวนสาธารณะและศิลปะ การเรียนภาษาที่เมลเบิร์น มีการจัดระบบการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนานาชาติ สถาบันการศึกษาของออสเตรเลียทั้งของรัฐและเอกชน จะแบ่งการศึกษาตั้งแต่ชั้นปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในระดับมหาวิทยาลัยจะมีการเปิดสอนในสาขาแขนงต่างๆ มากมาย
 • การเดินทางไปที่นี่ก็จะใช้เวลาบินประมาณ 8 ชั่วโมงครึ่ง ซึ่งถือว่าไม่ใกล้หรือไกลเกินไปและเวลาเร็วกว่าประเทศไทย 3 ชั่วโมง
 • บรรยากาศของ Melbourne จะสงบกว่า ไม่วุ่นวายเหมือน Sydney แต่เป็นนครแห่งความหลากหลายทางด้าน วัฒนธรรม และผู้คนที่มีอัธยาศัยดี เป็นเมืองที่ปลอดภัย อากาศค่อนข้างเย็น อาคารบ้านเรือนในเมืองนี้สวยงาม มีลักษณะคล้ายทางยุโรปเช่น ประเทศฝรั่งเศส
 • เมลเบิร์น เป็นเมืองที่สะอาดและเป็นระเบียบคล้ายๆ กับ Christchurch ของนิวซีแลนด์ ต่างกันก็ตรงที่เมลเบิร์นมีประชากรมากกว่า เพราะแค่เมืองนี้เมืองเดียวก็มีประชากรเท่ากับประเทศนิวซีแลนด์ทั้งประเทศ และที่แตกต่างกันอีกก็คือที่เมลเบิร์นมีความทันสมัยไม่แพ้เมืองใหญ่ๆ ของโลก ทั้งตึกสูง สถานบันเทิง การคมนาคม ที่สะดวก เช่น ภายในตัวเมืองเขาจะมีรถ Melbourne Tram หรือรถรางไฟฟ้าแล่นตามถนนหลักๆ การใช้รถไฟฟ้าในการขนส่งผู้โดยสารในเมืองก็เป็นการลดมลพิษทางอากาศลงได้มาก
 • เป็นเมืองหนึ่งของโลกที่มีการผสมผสานและกลมกลืนทางวัฒนธรรมของคนชาติต่าง ๆ เป็นอย่างดี ก่อให้เกิดวัฒนธรรมของการอยู่ร่วมกันของคนต่างวัฒนธรรม และเป็นที่มาของร้านอาหารนานาชาติมากมาย กว่า 2,300 แห่ง เป็นเมืองที่เพียบพร้อมอุดมสมบูรณ์ด้านอาหารการกิน มีภัตตาคาร ร้านอาหารประเภทต่าง ๆ ทั้งแบบหรูหรา ร้านอาหารขนาดเล็ก หรือ Cafeให้เลือกมากมาย
 • ตัวเมืองมีระบบการขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพสูง ทั้งรถราง รถไฟ และรถโดยสายประจำทาง รวมเป็นระบบขนส่งมวลชนเครือข่ายที่ครอบคลุมการให้บริการเชื่อมต่อกันในตัวเมืองและชานเมือง
 • เป็นเมืองที่มีความเจริญเติบโตสูง จึงมีงานพิเศษให้เลือกทำมากมาย และรายได้ดี
 • มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ รวมถึงกิจกรรมให้ทำเป็นประสบการณ์ชีวิตมากมาย
 • เป็นเมืองที่ติดอันดับเมืองที่น่าอยู่ที่สุด มีความปลอดภัยสูง ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี

» » อ่านต่อในหัวข้อ เรียนภาษาที่เมลเบิร์น

 

 

เรียนต่อเมลเบิร์น

 

เรียนภาษาที่เมลเบิร์น

ผู้ที่สนใจเรียนต่อเมลเบิร์น จะต้องมีคุณสมบัติหลัก ๆ คือ

 • กรณี เรียนต่อเมลเบิร์น หลักสูตรภาษาอังกฤษ ไม่จำเป็นต้องมีผลสอบ IELTS
 • กรณี เรียนต่อเมลเบิร์น ระดับ Diploma จะต้องมีผลสอบ IELTS ุอย่างต่ำ 5.0 หรือ เทียบเท่า
 • กรณี เรียนต่อเมลเบิร์น ระดับปริญญาตรี จะต้องมีผลสอบ IELTS ุอย่างต่ำ 6.0 หรือ TOELF อย่างต่ำ 80
 • กรณี เรียนต่อเมลเบิร์น ระดับปริญญาโท จะต้องมีผลสอบ IELTS ุอย่างต่ำ 6.5 หรือ TOELF อย่างต่ำ 90

  spacer

» สาขาวิชายอดนิยม ของผู้ไปเรียนต่อเมลเบิร์น «

 1. Business and Management
 2. Computer Science and IT
 3. MBA

» » อ่านต่อในหัวข้อ เรียนต่อเมลเบิร์น

 

 

ศึกษาต่อเมลเบิร์น ข้อมูลเมืองเมลเบิร์นที่ควรทราบ

 

เรียนภาษาที่เมลเบิร์น

ธงของเมืองเมลเบิร์น

» เมลเบิร์น ลักษณะโดยทั่วไป «

» เมลเบิร์น (Melbourne) เมืองหลวงของรัฐวิคตอเรีย ซึ่งตั้งอยู่ทางใต้ ของรัฐนิวเซาธ์เวลส์ รัฐนี้ได้ชื่อว่า Garden State เนื่องจากมีสวนสาธารณะมากกว่ารัฐอื่น แต่มีประชากรหนาแน่นที่สุด เป็นรัฐที่เล็กเป็นอันดับสองของออสเตรเลีย มีประชากรอาศัยอยู่ในรัฐนี้คิดเป็นร้อยละ 26 ของชาวออสเตรเลียทั้งหมด เมลเบิร์นเป็นเมืองเศรษฐกิจใหญ่เป็น อันดับสองรองจากซิดนีย์ เป็นศูนย์กลางที่มีชื่อเสียงทางด้านศิลปวัฒนธรรม การเงิน และการคมนาคม เนื่องจากมีท่าอากาศยานนานาชาติ ท่าเรือโดยสารและขนส่ง และทางรถไฟเชื่อมระหว่างรัฐใกล้เคียงต่างๆ รวมถึงระบบการป้องกันรักษาความปลอดภัยต่างๆ และที่สำคัญเป็นเมืองที่มีคุณภาพ ชีวิตสูง การกีฬา อาหารหลากหลายจากทุกมุมโลก สังคม ผู้คนที่เป็นกันเอง และจะพบว่าคุณจะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นเมื่อมาถึงเมืองเมลเบิร์น
» เมลเบิร์นเป็นเมืองที่น่าอยู่มากที่สุดเมืองหนึ่งของโลก เนื่องจากความปลอดภัย ค่าครองชีพที่ค่อนข้างต่ำ และเต็มไปด้วยความแปลกใหม่ที่คาดไม่ถึงนักเรียนที่อยู่ที่นี่ ได้ลงความเห็นว่าเมลเบิร์น เป็นเมืองที่มีผู้คนเป็นมิตร เป็นเมืองสะอาด สวยงาม เมลเบิร์นประกอบด้วย กลุ่มคนเชื้อชาติต่างๆกว่า 110 กลุ่ม ซึ่งเป็นสิ่งที่อธิบายได้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรม ภายใน เมลเบิร์น

» ภูมิอากาศ «

» เมือง Melbourne มีภูมิอากาศแบบ 4 ฤดู คือ มีช่วงฤดูหนาวยาวนานกว่าฤดูอื่น ช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะเย็นสบาย ซึ่งอากาศในช่วงกลางวันจะไม่หนาวมากและมีแสงแดดตลอด อากาศในแต่ละ วันจะมีความแตกต่างกันตั้งแต่ช่วงเช้าที่ค่อนข้างหนาวเย็น เปลี่ยนเป็นอุ่นในช่วงกลางวัน และเริ่มหนาวเย็นอีกในตอนกลางคืน

เรียนภาษาที่เมลเบิร์น

อุณหภูมิในแต่ละฤดูกาล

 

» การคมนาคมขนส่ง «

» ระบบบริการขนส่งสาธารณะของเมืองเมลเบิร์นก็มีรถโดยสารประจำทาง รถไฟ และรถราง อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ประมาณ 2.70 เหรียญออสเตรเลีย ในเมืองตามส่วนภูมิภาค ส่วนใหญ่ก็ใช้รถโดยสารประจำทางการเดินทางระหว่างเมืองใช้บริการรถไฟและเครื่องบิน มีเรือแฟรี่แล่นจากเมลเบิร์นไปถึงทัสมาเนีย

» » อ่านต่อในหัวข้อ เมลเบิร์น

 

Comments

  • admin says

   University of Melbourne มีศูนย์ภาษาอังกฤษคือ Hawthorn-Melbourne
   สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป สามารถเลือกลงทะเบียน เรียนขั้นต่ำ 5 สัปดาห์ขึ้นไป กรณีที่จะเรียน 12 เดือน ค่าเรียนเป็นดังนี้
   ค่าสมัคร $225 (6,300 บาท)
   ค่าเรียน $420 ต่อสัปดาห์ (11,760 บาท) เรียน 12 เดือนหรือ 48 สัปดาห์ เท่ากับ 564,480 บาท
   ไม่แน่ใจว่าต้องการที่พักด้วยหรือเปล่า ถ้าประมาณการแบบคร่าวๆ ในส่วนของค่าเรียน ก็อยู่ที่ 5.6 แสนบาท
   สำหรับค่าที่พัก + อาหาร (ประมาณ) 30,000 บาท / ต่อเดือน ซึ่งจะมากหรือน้อยกว่านี้ขึ้นอยู่กับ อุปนิสัยการบริโภคของแต่ละบุคคลด้วยครับ

   *อัตราแลกเปลี่ยน 28 บาท / 1 เหรียญ (ประมาณการ)

ส่งคำถาม-คำตอบ หรือ ส่งความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>