เรียนต่ออเมริกา อเมริกา ประเทศอเมริกา สหรัฐอเมริกา

เรียนต่ออเมริกา อเมริกา ประเทศอเมริกา สหรัฐอเมริกา – ข้อมูลเบื้องต้น สำหรับผู้สนใจ เรียนต่อ ศึกษาต่ออเมริกา

อเมริกา – สหรัฐอเมริกา (USA.)

ประเทศอเมริกา เป็นประเทศที่มีความโดดเด่นมากในเรื่องของ เทคโนโลยีและระบบการเงิน คนส่วนใหญ่นิยมไปศึกษาต่อประเทศอเมริกา เนื่องจากจะได้ความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว การไปเรียนต่อประเทศอเมริกา ยังจะได้ฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเต็มที่ ส่วนเรื่องการขอวีซ่าประเทศอเมริกา ไม่ได้ยากนัก การขอวีซ่าอเมริกา ถ้าผู้ขอมีความพร้อมทั้งในเรื่องของเอกสาร และ การเตรียมตัวสัมภาษณ์  วีซ่าก็มักจะผ่านไปได้ด้วยดี

ลักษณะภูมิประเทศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (The United States of America) มีประชากรประมาณ 245 ล้านคน มีการปกครองระบอบประชาธิปไตย ภายใต้รัฐบาลสหพันธรัฐ คำว่า “รัฐ” หมายถึง 1 ใน 50 พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ซึ่งมีอิสระในการปกครองตนเอง มีอาณาเขตกว้างใหญ่ไพศาลติดต่อกัน 48 มลรัฐ ทิศเหนือจรดประเทศแคนาดา ทิศใต้จรดประเทศเม็กซิโกและอ่าวเม็กซิโก ทิศตะวันตกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิคทางตะวันตก ทิศตะวันออกจรดชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติก มลรัฐที่ 49 คือ อลาสกา อยู่ติดกับฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของแคนาดาและมลรัฐ ที่ 50 คือ ฮาวาย อยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิค

ประเทศสหรัฐอเมริกา มีพื้นที่ประมาณ 3,787,319 ตารางไมล์ (เทียบได้ 18 เท่าของพื้นที่ประเทศไทย)

ประเทศอเมริกา

การแบ่งภูมิภาค

 1. New England ประกอบด้วยรัฐ Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island
 2. The Middle Atlantic ประกอบด้วยรัฐ New York, New Jersey, Pennsylvania, Delaware, Maryland
 3. The South ประกอบด้วยรัฐ Virginia, West Virginia, Kentucky, Tennessee, North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida, Alabama, Mississippi, Arkansas, Louisiana, และพื้นที่บางส่วนของรัฐ Missouri, Oklahoma และ Texas ฝั่งตะวันออก
 4. The Midwest ประกอบด้วยรัฐ Ohio, Michigan, Indiana, Wisconsin, Illinois, Minnesota, Iowa, North Dakota, South Dakota, Nebraska, Kansas, และพื้นที่บางส่วนของรัฐ Missouri และ Colorado
 5. The Southwest ประกอบด้วยรัฐ Texas ฝั่งตะวันตก ตอนใต้ของรัฐ Oklahoma, New Mexico, Arizona, Nevada และ California ตอนใต้
 6. The West ประกอบด้วยรัฐ Colorado ฝั่งตะวันตก, Wyoming, Montana, Utah, California, Idaho, Oregon, Washington, Nevada ฝั่งเหนือ, Alaska และ Hawaii

แผนที่ประเทศ อเมริกา แยกตาม รัฐต่าง ๆ (ภาษาอังกฤษ)

States of USA

แผนที่ประเทศ อเมริกา แยกตาม รัฐต่าง ๆ (ภาษา ไทย)

เมืองในสหรัฐอเมริกา

เขตแดนของอเมริกา

เวลา (การแบ่งเขตเวลาในประเทศสหรัฐอเมริกา)

เวลาในแต่ละภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ ดังนี้

Time in USA

ลักษณะภูมิอากาศ

ประเทศสหรัฐอเมริกา มี 4 ฤดู อุณหภูมิในแต่ละรัฐจะแตกต่างกันออกไป คือ อุณหภูมิในสหรัฐ

ประชากร

Red Indian

ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นที่รวมของประชาชน ซึ่งสืบเชื้อสายมาจากชนชาติต่าง ๆ ที่อพยพเข้าไปตั้งรกรากในแผ่นดินใหม่ที่มีชาวอินเดียนแดงหลายเผ่าอาศัยอยู่นับเป็นชนกลุ่มที่อาศัยในภูมิภาคนี้เป็นเวลานับหมื่นปี สำหรับประชาชนชาวยุโรปและแอฟริกา อพยพมาอยู่ในประเทศนี้ประมาณ 500 ปี ชนกลุ่มแรกที่อพยพเข้าประเทศคือ ชาวอังกฤษและ ชาวเนเธอร์แลนด์ ต่อมา มีชาติอื่น ๆ ที่อพยพเข้ามา ได้แก่ ลาตินอเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา ปัจจุบันกลุ่มผิวขาวนี้มี ประมาณ 77 % ของประชากรทั้งประเทศมีคนผิวดำซึ่งมาจากแอฟริกาในฐานะทาสและได้รับอิสระในการประกาศเลิกทาสในปี พ.ศ. 2406 ( ค.ศ. 1963 ) ขณะนี้มีอยู่ประมาณ 11 % ของประชากรทั้งประเทศ

ภาษา

สหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดภาษาประจำชาติ แต่ในทางปฏิบัติภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันมากที่สุดในประเทศ ในบางรัฐได้มีการกำหนดภาษาทางการของรัฐ นอกจากนี้ภาษาที่มีใช้กันมากในสหรัฐอเมริกามากกว่าหนึ่งล้านคน ได้แก่ English Language in USA

 1. ภาษาสเปน
 2. ภาษาจีน
 3. ภาษาฝรั่งเศส
 4. ภาษาตากาล็อก
 5. ภาษาเวียดนาม
 6. ภาษาเยอรมัน

และสืบเนื่องจากการที่ประชากรส่วนใหญ่ในอเมริกาใช้ภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสาร ด้วยเหตุผลนี้ จึงทำให้นักศึกษาต่างชาติสนใจเลือกที่จะมา เรียนต่ออเมริกา เป็นประเทศแรก ๆ นอกเหนือจากข้อดีอื่น ๆ  ซึ่งรวมถึงการเป็นชาติผู้นำของโลกในยุคปัจจุบันนี้ด้วย

ศาสนา

ในสหรัฐอเมริกาไม่มีการกำหนดศาสนาประจำชาติอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตามจากการสำรวจเรื่องศาสนามีประมาณ 76.7% ของชาวอเมริกันนับถือศาสนาคริสต์ (52% นิกายโปรแตสแตนต์ 24.5% นิกายโรมันคาทอลิก และนิกายอื่นอีก 0.2%) โดยที่เหลือ เป็นชาวอเมริกันนับถือศาสนาอื่น หรือไม่นับถือศาสนาใดเลย

เงินตราของประเทศสหรัฐอเมริกา

สกุลเงินประจำชาติสหรัฐอเมริกา คือ ดอลลาร์ (US Dollar, USD, US$) โดยที่ $1 จะเท่ากับ 100 เซ็นต์ (cents) ดอลลาร์สหรัฐ

ตัวอย่างเหรียญและธนบัตร

ตัวอย่างเงินในอเมริกา

ระบบไฟฟ้า

สหรัฐอเมริกามีระบบไฟฟ้าแบบ 115 Volts, 60 Cycles ซึ่งแตกต่างจากประเทศไทย ถ้านักศึกษาต้องการนำเครื่องใช้ไฟฟ้าจากเมืองไทยไปก็จำเป็นต้องหาซื้อเครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Adapter) ไปด้วย

น้ำประปา

ระบบน้ำประปาของสหรัฐอเมริกานั้นมีมาตรฐานสูงซึ่งประชาชนสามารถดื่มน้ำประปาจากก๊อกน้ำได้โดยไม่จำเป็นต้องนำน้ำไปต้มแต่อย่างใด

ศุลกากร

นักศึกษาสามารถนำเงินสดสกุลดอลลาร์เข้าประเทศอเมริกาในวงเงินสูงสุด US$ 10,000. ถ้ามากกว่านั้นต้องแจ้งเจ้าหน้าที่

อาหาร

เนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีผู้อพยพเข้ามาอยู่ตลอดเวลา อาหารในประเทศจึงมีความหลากหลายโดยอาหารพื้นเมืองในสหรัฐอเมริกา หรืออาหารชาวอินเดียนแดง คืออาหารที่มีส่วนประกอบของ ไก่งวง มันสำปะหลัง ข้าวโพด และฟักทอง โดยในปัจจุบันจากการอพยพจากประชากรจากฝั่งยุโรปเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีบทบาทสำคัญในส่วนของอาหารอเมริกันซึ่งได้แก่อาหารหลายประเภท เช่น พายแอปเปิล พิซซา ชาวเดอร์ พาสตา แฮมเบอร์เกอร์ ฮอตด็อก แซนด์วิช และนอกจากนี้ยังมีกลุ่มที่อพยพมาจากทางประเทศเม็กซิโก ซึ่งอาหารประเภท เบอร์ริโต และทาโก ได้เป็นอาหารหลักในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้อาหารชาติอื่น ไม่ว่าจะเป็น ซูชิของญี่ปุ่น หรือติ่มซำของจีน รวมไปถึงอาหารไทยเริ่มเป็นที่นิยมมากขึ้นในสหรัฐอเมริกาเช่นกัน

กีฬา

NBA ในอเมริกาในสหรัฐอเมริกา กีฬาเป็นการละเล่นที่นิยมเล่นกันมากตั้งแต่ระดับโรงเรียนจนถึงมหาวิทยาลัย และระดับอาชีพ และเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ในประเทศ กีฬาที่นิยมมากที่สุดในสหรัฐทั้ง 4 อย่างคือ อเมริกันฟุตบอล บาสเกตบอล เบสบอล และ ไอซ์ฮอกกี กีฬาอื่นที่นิยมรองลงมาได้แก่ การแข่งรถ (นาสคาร์) ลาครอสส์ และ ฟุตบอลที่เริ่มเป็นที่นิยมในหมู่เด็กชาวอเมริกัน ถึงแม้ว่าฟุตบอลจะมีการแข่งขันอาชีพในเมเจอร์ลีกซอกเกอร์ แต่ยังไม่ได้รับความนิยมเท่าการแข่งขันอื่นเช่นใน เอ็นเอฟแอล (NFL) ของอเมริกันฟุตบอล เอ็นบีเอ (NBA) ของบาสเกตบอล หรือ เมเจอร์ลีกเบสบอล นอกจากนี้กีฬาที่ได้รับความนิยมในหมู่บุคคลเฉพาะเช่น สเก็ตบอร์ด สกี สโนว์บอร์ด และ เซิร์ฟบอร์ด เริ่มเป็นที่แพร่หลายเช่นกัน นอกจากนี้ในระดับนานาชาติ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จสูงในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

ระบบโทรศัพท์

ในสหรัฐอเมริกามีบริการโทรศัพท์สาธารณะอยู่ทั่วไปทั้งแบบหยอดเหรียญ ใช้บัตรโทรศัพท์ รวมถึงบัตรเครดิต ซึ่งถือได้ว่ามีความสะดวกสบายอย่างมาก นอกจากนี้นักศึกษา ที่มา ศึกษาต่ออเมริกา ยังสามารถขอติดตั้งโทรศัพท์ภายในที่พักของตนเองได้อีกด้วย ซึ่งมีขั้นตอนไม่ยุ่งยากเนื่องจากเป็นบริการขั้นพื้นฐานที่ รัฐบาลสหรัฐอเมริกาจัดให้แก่ประชาชน โดยมีองค์กรซึ่งให้บริการอยู่ 2 ประเภท คือ องค์การโทรศัพท์ท้องถิ่น และองค์การโทรศัพท์ทางไกล

 1. การโทรศัพท์จากประเทศไทยไปสหรัฐอเมริกาก็สามารถทำได้โดยกด 001 + 1 (รหัสประเทศสหรัฐอเมริกา) + area code + หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง
 2. การโทรศัพท์จากสหรัฐอเมริกากลับมาประเทศไทยทำได้โดยกด 011 + 66 (รหัสประเทศไทย) + 2 (รหัสกรุงเทพ) +หมายเลขโทรศัพท์ปลายทาง

สำหรับค่าบริการทางบริษัทที่นักศึกษาเลือกใช้บริการจะส่งใบแจ้งหนี้ให้แก่นักศึกษาเป็นรายเดือน ซึ่งในใบแจ้งหนี้จะแจ้งให้ทราบถึงค่าใช้จ่ายต่างๆ ซึ่งแบ่งออกเป็น ค่าบริการขั้นพื้นฐาน ค่าโทรศัพท์ภายในท้องถิ่น ค่าโทรศัพท์ทางไกล ซึ่งนักศึกษาสามารถชำระค่าบริการได้ที่ทำการโทรศัพท์ หรือสั่งจ่ายเป็นเช็คแล้วส่งไปทางไปรษณีย์ นอกจากนี้ยังมีบริการโทรศัพท์ทางไกลผ่านทางอินเตอร์เน็ทซึ่งมีอัตราค่าบริการค่อนข้างถูก และเป็นที่นิยมอย่างมากอีกด้วย โดยอัตราค่าบริการจะขึ้นอยู่กับประเทศที่เราต้องการจะโทรไป แต่มีข้อเสีย คือ ผู้ที่ต้องการใช้บริการในรูปแบบนี้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่างๆ ครบ ซึ่งก็คือ คอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ทได้ และHead Phone นอกจากนี้คุณภาพของเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามประสิทธิภาพของอินเตอร์เน็ทอีกด้วย ถ้าต้องการใช้โทรศัพท์มือถือ ควรไปซื้อที่ประเทศอเมริกา ซึ่งค่าบริการจะขึ้นอยู่กับโปรแกรมการให้บริการแต่ละโปรแกรม

การศึกษา

ประเทศอเมริกาให้ความสำคัญทางด้านการศึกษามาก โดยมีการศึกษาภาคบังคับตั้งแต่ระดับเกรด 1-12 (เทียบเท่าระดับ ประถม 1 – มัธยมศึกษาปีที่ 6 ของไทย) ซึ่งเด็กที่มีสัญชาติอเมริกาจะได้รับสิทธิเรียนฟรีอย่างเท่าเที่ยมกัน นอกจากนี้ สถาบันต่าง ๆ มีการแข่งขันกันสูงมาก ทำให้การพัฒนาการเรียนการสอนเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีมาตรฐานสูงขึ้นเรื่อย ๆ

เรื่องน่าสนใจอื่น ๆ ที่ท่านอาจต้องการทราบข้อมูล

 • วีซ่าอเมริกา – ในส่วนนี้จะอธิบายถึงขั้นตอนการยื่นขอ Visa อเมริกา โดยละเอียด เช่น วิธีดำเนินการและการเตรียมตัวเบื้องต้น ขั้นตอนต่าง ๆ ในการทำเรื่องขอ วีซ่านักเรียนอเมริกา ขั้นตอนการขอ วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อใช้ ยื่นวีซ่า และค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระในการยื่นขอวีซ่า นอกจากนี้ ยังมีเนื้อหาในส่วนของ ตัวอย่าง คำสัมภาษณ์ Visa อเมริกา ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ในการเตรียมตัวก่อนที่จะถึงวันนัดสัมภาษณ์ วีซ่าอเมริกา
 • โทเฟลTOEFL – รายละเอียดการสอบและมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษที่นักเรียนต่างชาติจำเป็นต้องได้คะแนนผ่านเกณฑ์ถึงจะสามารถเข้าเรียนในหลักสูตรที่ต้องการได้ (ยกเว้นหลักสูตรภาษาอังกฤษ)
 • เตรียมตัวก่อนเดินทาง – รายละเอียด การเตรียมตัวก่อนที่จะเดินทางไป เรียนต่ออเมริกา รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับตัว เมื่อต้องไปอาศัยอยู่ในต่างแดน และข้อมูลเรื่องการขอต่อ วีซ่าอเมริกา เพื่อทำงานได้ 1-2 ปี ในกรณีที่เรียนจบหลักสูตรระดับปริญญา และตรงตามเงื่อนไขที่ทาง International Student Office ของอเมริกา อนุญาตไว้
 • เรียนต่ออเมริกา – ข้อมูลสถาบัน และรัฐต่าง ๆ รวมถึงระบบการศึกษาที่ควรทราบ ก่อนไปเรียนที่ประเทศอเมริกา
 

493 ตอบกลับที่ เรียนต่ออเมริกา อเมริกา ประเทศอเมริกา สหรัฐอเมริกา

 1. พรเทพ กาลจินดา พูดว่า:

  ตอนนี้ลูกสาวเรียนอยู่ ม.2 ร.ร.วัฒนาวิทยาลัย ตอนจบ ม.3 ต้องการส่งลูกไปเรียนที่ USA ในระดับ ม.4 ที่แคริฟอเนีย ต้องทำอย่างไรบ้างครับ สำหรับการเริ่มต้นในช่วงนี้

  • teerawut พูดว่า:

   เบื้องต้นเตรียมหาข้อมูลโรงเรียน และเตรียมเรื่องภาษาอังกฤษของน้องครับ รวมถึงเอกสารต่างๆในการสมัครเรียนครับ ถ้าต้องการข้อมูลตรงไหนสอบถามได้ครับ

 2. prai พูดว่า:

  อยากทราบว่าถ้าเราจะไปเรียนต่อเมืองนอกค่องทำยังไง ค่าใช่จ่าย้เท่าไหร่ค่ะ แต่ภาษาก็ได้งูๆปลาๆค่ะ กำลังจะขึ้นม.4 ช่วยแนะนำหน่อยค่ะ

  • teerawut พูดว่า:

   ถ้าต้องการไปเรียนต่อ ม.ปลาย ควรต้องเริ่มดูโรงรียนที่จะสมัครได้แล้วครับ โรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดเรียนประมาณฃ่วงเดือนกรกฏาคม-สิงหาคมครับ ส่วนค่าใฃ้จ่ายก็จะแตกต่างกันไปในแต่ละโรงเรียนครับ ซึ่งจะประมาณ 30,000 – 50,000 เหรียญ(USD) ต่อปีครับ

 3. จริยา พูดว่า:

  รบกวนสอบถามค่ะ พอดีอยากไปเรียนภาษาที่นิวยอร์กค่ะประมาณ3เดือน ไม่ทราบว่าต้องใช้ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ค่ะ แล้วสปอนเซอร์ต้องมีเงินเท่าไหร่ เป็นญาติห่างๆกันจะขอวีซ่ายากไหมค่ะ ขอบคุณค่ะ

 4. pitchayanut พูดว่า:

  สนใจจะไปเรียนม4ที่รรนี้คะlick wilmerding high school ที่san francisco อยากทราบว่าดีใหมคะ

 5. pitchayanut พูดว่า:

  เมื่อกี้ลืมบอกค่ะ ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเรียนที่ใหนคะถ้าไปต้องเรียนปรับพฐก่อนใช่ใหมคะ

  • teerawut พูดว่า:

   ในส่วนการเรียนปรับพื้นฐาน และการรับเข้าเรียน ทางโรงเรียนจะเป็นคนพิจารณาครับว่าเราจะต้องไปเรียนอะไรก่อนหรือไม่ครับ โดยพิจารณาจากเอกสารที่ส่งไป ผลการกเรียน และการสัมภาษณ์ครับ

 6. pitchayanut พูดว่า:

  สนใจไปเรียนต่อที่san Francisco ตอนขึ้นม.4 คะตอนนี้กำลังจะขึ้นม.3 แต่อยากทราบว่า รร ที่ไทยปิดช่วงมีนาคม ถ้าไปที่นู้นเค้าเปิดเทอมอยู่รึป่าวคะ ถ้าเปิดอยู่จะเรียนทันเค้ารึป่าว

  • teerawut พูดว่า:

   โรงเรียนส่วนใหญ่จะเปิดเรียนประมาณเดือนกรกฎา – สิงหาคมครับ ส่วนใหญ่จะไม่รับเข้าเรียนกลางเทอมครับ

 7. faii พูดว่า:

  สวัสดีคะ ขออนุญาตสอบถามสองเรื่องนะคะ
  1.อยากส่งน้องสาวไป work and travel ที่อเมริกาค่ะ
  แต่ภาษาอังกฤษรู้สึกว่าได้น้อยมากมาก
  อยากทราบรายละเอียดเรียนภาษาค่ะ สำหรับระยาเวลา น่าจะ 1 เดือน
  เมืองที่สนใจไม่มีคะ แต่รบกวนแนะนำเป็นเมืองที่ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก

  2.ดิฉันเองอยากไปเรียนต่อ อเมริกาคะ มีเพื่อนของแม่อยู่ที่แคลิฟอเนีย น่าจะไปพักอาศัยอยู่ด้วยได้ ส่วนรายละเอียดด้านการเรียนอยากเรียนต่อปริญญาโท หรือไม่ก็เทคคอรส์ภาษา ดิฉันพอจะฟังภาษาอังกฤษออก แต่โต้ตอบได้แบบงูๆปลาๆคะ รบกวนด้วยนะคะ

  อยากขอทราบค่าใช้จ่ายทั้งสองประเด็นที่สอบถามไปคะ
  ขอบคุณล่วงหน้านะค่ะ

  • teerawut พูดว่า:

   ผมรบกวนสอบถามเพิ่มหน่อยครับ ไม่ทราบว่าที่อยู่ที่จะไปพักอยู่ที่เมืองไหนของรัฐแคลิฟอร์เนียครับ ผมจะช่วยหาที่โรงเรียนใกล้ๆให้ครับ

 8. Janjy พูดว่า:

  สอบถาม การขอวีซ่า และเรียนภาษาที่อเมริกาค่ะ อายุ29 ตอนนี้ไม่ได้ทำงานประจำ มาตั้งแต่ต้นปี มีใบรับรองผ่านงาน
  1.ทางบริษัทรับทำวีซ่าไหมค่ะ ค่าดำเนินการ+ ค่าใช้จ่าย จนได้วีซ่ามาประมาณเท่าไหร่คะ
  2.อยากเรียนภาษาและทำงานพาร์ทไทม์ เก็บตังค์เรียนโทต่อ ต้องขอวีซ่าประเภทไหนคะ
  3.ต้องมีเงินผ่านบัญชีอย่างน้อยเท่าไหร่ และกี่เดือนคะ หรือเอาเงินใส่บัญชีทีเดียวได้ไหมคะ
  4.สปอนเซอร์จำเป็นต้องมีไหมคะ
  5.สนใจไปที่คอนเน็คติคัส มีที่เรียนภาษาที่ไหนแนะนำไหมคะ
  6.จะเดินทางประมาณ เดือนมิถุนายน 57

  ขอบคุณคะ

  • teerawut พูดว่า:

   ผมขอตอบคำถามดังนี้ครับ
   1. รับครับ ทางบริษัทไม่ได้คิดว่าบริการใดเพิ่มเติมในกรณีที่เป็นนักเรียนของบริษัท
   2. ถ้าจะไปเรียนต้องขอวีซ่านักเรียนครับ
   3. จำนวนเงินขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ไปเรียนด้วยครับ ไม่ทราบว่าสนใจไปเรียนประมาณกี่เดือนครับ
   4. ถ้ามีเงินเพียงพอแล้วก็ไม่จำเป็นครับ
   5. ที่คอนเน็คติคัส มีโรงเรียนชื่อ ELS Language Cneters ครับ อยู่ในมหาวิทยาลัย New Haven ครับ

 9. นาง พูดว่า:

  อยากเรียนป.โท ที่ marryland นะคะ แนะนำหน่อยคะว่า เรียนที่ไหน ที่ง่ายๆ เพราะดิฉันอ่นภาษา
  จบรัฐศาสตร์ ม.รามคะ ค่าใช้จ่ายแพงไหมคะ และต้องทำอย่างไร
  ขอบคุณคะ

  • teerawut พูดว่า:

   ไม่ทราบว่าปริญญาโทที่สนใจเป็นทางด้านไหนครับ ส่วนเรื่องภาษาอังกฤษถ้ายังไม่เก่ง หรือไม่มีผล TOEFL ผมแนะนำให้ไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนครับ

 10. nw พูดว่า:

  อยากได้ข้อมูลเเละราบละเอีบดของคอร์สเรียนภาษาที่ UC Irvine , CA คะ เเละอยากทราบว่าถ้าไปไม่ถึง 3 เดือนจะได้ไหมคะ

ใส่ความเห็น

อีเมล์ของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *

คุณอาจจะใช้ป้ายกำกับและคุณสมบัติHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current day month ye@r *